OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

WHO: Oteplování ohrožuje zdraví světové populace


7.4.2008

Ženeva - Sedmého dubna 1946 byla založena Světová zdravotnická organizace (WHO) a od té doby se toto datum každoročně připomíná jako Den světového zdraví. Letos jej WHO spojila s tématem globálního oteplování a jeho rizik pro zdraví světové populace.

Podle WHO "změny klimatu představují stále se zvyšující hrozbu světové zdravotní bezpečnosti". Nebezpečí hrozí i Česku.

"Pokud budou současné trendy narůstajících teplot i nadále bez kontroly, bude lidstvo čelit více zraněním, nemocem a úmrtím spojeným s přírodními katastrofami a vlnami horka. A také většímu množství vektorových onemocnění a nemocí pocházejících z jídla a vody," píše se na stránkách WHO.

Podle organizace se zdravotní komplikace způsobené změnami klimatu projeví zejména na zranitelných částech populace jako jsou děti, starší osoby, nemocní, nemajetní a lidé žijící izolovaně od ostatních.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Zasaženy budou také malé ostrovy, chudé země s nedostatečnou infrastrukturou, kde je obtížné vyhledat lékařskou pomoc, nebo části planety, ve kterých je už nyní nedostatek jídla a vodních zdrojů.

Změny i v Česku

Ale ani země jako Česká republika nebudou před změnami v bezpečí.

"Změny klimatu se projevují i u České republiky jako součásti evropského regionu. Jde o změnu v geografickém rozložení vektorových onemocnění způsobených například klíšťaty nebo komáry či změnu sezónnosti některých alergenových druhů," řekla Aktuálně.cz ředitelka kanceláře WHO v Česku Alena Šteflová.

"Klíště se pod vlivem klimatických změn začíná vyskytovat v místech, kde bychom jej neočekávali. Ve vyšších zeměpisných šířkách (např. ve Švédsku) a vyšších nadmořských výškách. Zde zpráva WHO konkrétně zmiňuje Budějovicko a Krumlovsko," dodává Šteflová, která zdůrazňuje, že je potřeba veřejnost o těchto věcech dobře informovat.

Pomoc je možná

Podle WHO je možné mnoho z těchto negativních dopadů klimatických změn kontrolovat.

"Například dozírat na způsoby šíření nemocí, omezit znečištění z dopravy nebo efektivně nakládat s půdou a vodními zdroji - to vše jsou dobře známé a vyzkoušené postupy, které mohou pomoci," říká organizace.

Některé z těchto postupů mohou mít navíc několik pozitivních efektů. Používání kol ve městech nejen sníží emise skleníkových plynů, ale také zlepší ovzduší i fyzickou aktivitu obyvatel.

WHO doufá, že se zdraví světové veřejnosti stane centrálním bodem v jednáních OSN o boji proti globálnímu oteplování.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu