PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Big Brother všude. Mobily, které sledují vaši pozici


7.4.2008

Jak by se vám líbilo, kdyby měl někdo 24 hodin denně možnost prostřednictvím mobilu a GPS sledovat vaši aktuální pozici?

Rodiče vyzkoušeli kontrolou svých dětí skrze mobilní telefony vybavené GPS přijímačem. Díky této novince budou mít mámy i tátové vždy stoprocentní jistotu, že se ratolesti netoulají tam, kde by neměly.

Jako součást průzkumu bylo celkem patnáct nezletilých dívek vybaveno novým telefonem s GPS modulem, který umožňoval prakticky neomezený monitoring pozice daného přijímače. Dle dostupných údajů si všechny zkoumané dívky nové telefony oblíbily a vůbec jim nevadilo je nosit všude tam, kam měly zrovna cestu. Na probíhající průzkum prakticky nehleděly a chovaly se stejně, jako by nebyl jejich pohyb sledován.

Bohužel konkrétní výsledky monitoringu nebyly zveřejněny, a tak je jasné, že se zkoumané dívky nemusely příliš obávat, že by se zrovna jejich rodiče dozvěděli o všech tajných cestách, které absolvovaly. I přesto ale zkoumající organizace doufá, že bude schopna ze získaných výsledků zmapovat nejčastější krizové situace, kterým mladí lidé každý den čelí a ohrožují je jak na psychickém, tak i fyzickém zdraví.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Doktorka Sarah Wiehe z univerzity v Indianě, která je hlavní vedoucí celého výzkumu a současně působí jako profesorka pediatrie, byla výsledky velmi potěšena. Získaná data jí pomohla vytvořit si daleko lepší představu o tom, kde většina nezletilých studentů tráví svůj volný čas a v jakých lokalitách se pohybují.

A výsledky? Alespoň přibližné? Ani byste na ně nepotřebovali GPS telefony. Je jasné, že se mládež nejčastěji motá kolem nových obchodů nebo hospůdek. Ale právě díky GPS monitoringu byste v budoucnu mohli ratolesti zavolat, že se zdržuje příliš dlouho v jedné hospodě nebo jiném nevhodném podniku.

Na jednu stranu nemůžete očekávat, že vás dítko poslechne. Slušně mířená SMS nebo jeden krátký telefon v pravou chvíli ale může zapůsobit daleko efektivněji, než jakékoliv běžné varováni v dobu, kdy dítě váš zákaz zrovna neporušuje.

Bohužel (nebo bohudík?) nebyly zveřejněny žádné další informace o tom, kdy by se měla tato technologie začít používat masivněji a jaké konkrétní nástroje budou pro její zavedení nakonec potřebné.

Stejně tak je potřeba promyslet etické otázky, které z možného monitoringu vyvstávají. Určitě se nikomu nebude líbit, když bude neustále pod pohledem "velkého bratra" a nebude mít ani kapku svého soukromí. Je potřeba najít vhodnou hranici mezi bezpečností a zachováním osobního soukromí a individuality.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu