OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Tající ledovce mohou probudit k životu další sopky
Ledovec nedaleko fjordu Jakobshavn. Z ostrova se nyní ztráci něco mezi 100 a 150 kilometrech čtverečních ledu ročně. Toto množství je větší, než kolik leží ledu v celých Alpách.

6.4.2008

Leeds/Rejkjavík - Svět, který se otepluje, může být také světem, kde vybuchuje více sopek. Globální oteplování má mnohem vážnější dopad než pouze tání ledovců - taví se také magma.

O výzkumu ledovce na Islandu píše server NewScientist.com.

Carolina Pagliová z britské univerzity v Leedsu a Freysteinn Sigmundsson z islandské univerzity zkoumali dopad tání ledového krunýře na magma pod ním.

Vatnajökull je největší ledovec na Islandu a mizí rychlostí 5 kilometrů čtverečních za rok.

Vědci Pagliová a Sigmundsson tvrdí, že pokud ledovec zmizí, zmenší se tlak, který působí na skály hluboko pod ledovou vrstvou a skála se začne měnit ve žhavé magma.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Častější erupce

Na Islandu je pod ledem několik aktivních sopek. Poslední velká erupce byla v roce 1996 sopka Gjálp a předchozí v roce 1938, což je v rozmezí 58 let.

Výzkum ale ukazuje, že magmatu, které se vytvořilo během tání ledovců nad stoletý průměr, by se mohlo nashromáždit dostatečné množství pro takové erupce již za třicet let od posledního výbuchu.

Přesné předvídání výbuchů by bylo ošidné, protože množství magmatu, které se pohybuje na směrem k zemskému povrchu, není známo.

Situace na Islandu nutně neznamená, že magma se bude tavit rychleji po celém na světě. Vatnajökull se nachází na zlomu dvou desek zemské kůry, což umožňuje uvolnění tlaku, který působí hluboko pod zemí.

Ale zmenšující se ledová vrstva má na sopky po celém světě jiný dopad.

Jak se kvůli odtávání ledovců mění hmotnost zemské kůry, mění se i geologické tlaky uvnitř ní, čímž se zvyšuje pravděpodobnost sopečných výbuchů.

"Pod váhou ledu se zemská kůra ohýbá a pokud roztavíte led, kůra se zase vymrští," vysvětluje Bill McGiure z britské univerzity v Londýně, který nebyl zapojen do studie o islandském ledovci.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Sopky na nečekaných místech

Podle Caroliny Pagliové jsou sopka Mount Erebus na Antarktidě, sopky na Aleutských ostrovech a na Aljašce těmi nejvíce ohroženými zvýšením četnosti sopečných výbuchů.

Přesouvající se tlak by dokonce mohl způsobit erupce na místech, kde je vědci neočekávali.

"Myslíme si, že během výbuchu sopky Gjalp se magma objevilo na povrchu na neobvyklém místě, v polovině vzdálenosti mezi dvěma sopkami, protože se tlak mění," řekla Pagliová.

McGuire si myslí, že změna klimatu představuje mnohem výbušnější hrozbu.

"Uvidíme masivní nárůst sopečné aktivity všude na světě," řekl McGuire. "Pokud se podíváme na minulá teplejší období, je to přesně to, co nás čeká."

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu