PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

JEDEN Z MNOHA NEGATIVNÍCH DRUHŮ CHOVÁNÍ LOUTKOLIDÍ NA PLANETĚ ZEMI JE SEXUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ A MANIPULACE, A TO I TAKOVÉ A MNOHEM ROZSÁHLEJŠÍ, KTERÉ MÉDIA TAK NEOZNAČUJÍ ! TEDY NAPŘ. OVLÁDÁNÍ MUŽŮ "VNĚJŠÍ KRÁSOU" ŽEN, KTERÉ JEŠTĚŘI PROGRAMUJÍ S UKRADENOU GENETIKOU VNĚJŠNĚ KRÁSNÝCH TĚL ANDĚLŮ Z NEBE ! AVŠAK S PROHNILÝM A BEZCHARAKTERNÍM, STUDENÝM LOUTKOVÝM CHOVÁNÍM ÚČASTNÍKŮ ! VŠE V NAPROSTÉ NEVĚDOMOSTI LOUTKOLIDÍ NA PLANETĚ ZEMI.

Počet sťažností na sexuálne obťažovanie rastie


10.6.2008

Bratislava - Na Slovensku sa zvyšuje počet podnetov, ktoré sa týkajú sexuálneho obťažovania. Uviedla to vedúca odboru právnej pomoci a služieb Slovenského národného strediska pre ľudské práva Daniela Gemerská.

Od júla 2004 do marca tohto roka sa stredisko zaoberalo približne 150 prípadmi, namietajúcimi obťažovanie. Išlo predovšetkým o prípady, v ktorých sa obete stretli s obťažovaním so sexuálnym podtextom.

"Pre absenciu právnej úpravy sme ich riešili ako obťažovanie na základe pohlavia," uviedla Gemerská. Najviac z nich - až 40 - sa týkalo obťažovania žien na pracovisku. Dotieravými boli najmä kolegovia v práci a nadriadení.

V apríli tohto roka nadobudla účinnosť novela antidiskriminačného zákona, ktorá definovala pojem sexuálne obťažovanie.

Od jej schválenia eviduje centrála strediska v Bratislave a sedem regionálnych kancelárií (v Dolnom Kubíne, Humennom, Kežmarku, Kysuckom Novom Meste, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote a vo Zvolene), už okolo 30 žiadostí, ktoré sa týkali sexuálneho obťažovania.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Obťažoval aj zubár

Medzi najčastejšie prípady patrilo sexuálne obťažovanie na pracovisku.

"Išlo najmä o nadriadeného muža, ktorý začal s rôznymi sexuálnymi narážkami a návrhmi voči žene. Keď ich odmietla, spravidla s ním nadriadený skončil pracovný pomer z organizačných dôvodov," podotkla Gemerská.

Stredisko riešilo aj prípad sexuálneho obťažovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u zubného lekára, či prípad žiačky na strednej škole, ktorú obťažoval jej vyučujúci.

Podľa oblastí antidiskrimačného zákona, najviac ľudia namietali porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a právnych vzťahoch a pri poskytovaní tovarov a služieb. Z dôvodov prevažovali vek, rod, príslušnosť k národnostnej menšine a porušenie práv dieťaťa.

Novinkou je harašment

Novela antidiskriminačného zákona, ktorú schválil parlament 14. februára a nadobudla účinnosť 1. apríla, rozšírila okruh dôvodov, na základe ktorých je diskriminácia zakázaná.

Podľa nej dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Novinkou antidiskriminačnej legislatívy je sexuálne obťažovanie, tzv. harašment.

Zákon ho definuje ho ako "verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je, alebo môže byť, narušenie dôstojnosti osoby, a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie". Je možné sa proti nemu brániť na súde a v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je jedinou slovenskou inštitúciou, ktorá sa venuje posudzovaniu dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskrimačného zákona. Zriadili ho v roku 1994.

Od júla 2004 riešilo už vyše 1 700 písomných žiadostí. Centrála v Bratislave prijala okolo 800 a sedem regionálnych kancelárií viac ako 330 návštevníkov.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu