PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Úřad: Zdravotní registry uchovávají citlivá data bez souhlasu


24.9.2008

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů zdravotní registry shromažďují velmi citlivé informace bez souhlasu lidí.

"Současná i připravovaná právní úprava Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který registry zastřešuje, je v některých oblastech v příkrém rozporu s evropskými standardy ochrany dat ve zdravotnictví," řekl předseda ÚOOÚ Igor Němec.

Stát podle Němce vyžaduje po lidech, aby odevzdávali některá osobní data a citlivé informace o svém zdravotním stavu. V registru jsou tak zaznamenána jména i rodná čísla pacientů.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Občané ale nevědí, že o nich ministerstvo zdravotnictví tyto informace uchovává, protože ke sběru dat nemusí dát souhlas svým podpisem. "My jsme přesvědčeni, že stát na takovéto údaje bez souhlasu občanů nemá právo," uvedl předseda ÚOOÚ.

Podle Němce se v současné době připravuje novela zákona o NZIS a úřad spolu s veřejným ochráncem práv k ní mají zásadní připomínky. "Jednáme s ministerstvem zdravotnictví a doufáme, že naše požadavky budou přijaty," řekl Němec.

Kdo bude mít přístup? To se neví

Návrh podle něj zatím jasně nevymezuje, kdo přesně a k jakým údajům z registrů bude mít přístup. Úřad také požaduje, aby informace o zdravotním stavu obyvatel byly anonymní, aby se neprolamovalo lékařské tajemství."Hrozí úniky dat o zdravotním stavu lidí, což jsou citlivá data," dodal předseda úřadu.

Národní zdravotnický informační systém existuje už desítky let, podle Němce však právní podmínky pro jeho provozování byly stanoveny teprve v nedávné době.

V novele zákona z roku 2004 je konkrétně vymezeno 13 registrů, které mohou bez souhlasu lidí dále zpracovávat jejich osobní a další údaje. Jde například o onkologický registr, registr rodiček, novorozenců, potratů, vrozených vad, zubních lékařů či cévní chirurgie.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu