PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Pozor na mikročipy

2.10.2007

Když americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) schválil v roce 2005 používání mikročipových implantátů u lidí, očekával, že mikročip umožní lékařům rychlé skenování a okamžitý přístup k informacím o pacientově historii. FDA přitom dospěl k „rozumné jistotě“, že mikročipy jsou bezpečné.

Ani výrobci, ani FDA však nechtěli akceptovat to, co již v polovině 90. let prokázala série veterinárních testů - u některých laboratorních myší a krys transplantáty vyvolaly růst maligních nádorů. V poslední době tyto staré studie znovu ověřovala řada onkologů, a přestože upozornili na to, že reakce u laboratorních zvířat nemusí nutně odpovídat reakci u lidí, zapomenuté nálezy je zneklidnily. Část z nich prohlásila, že by vložení mikročipu nikomu ze své rodiny nepovolila, zbytek volal po dalších testech. Dr. George Demetri, ředitel Center for Sarcoma and Bone Oncology z Dana-Faber Cancer Institute v Bostonu dokonce žádá testy na větších zvířatech, především na psech a opicích.

Zapomenuté studie

Podle údajů výrobce, firmy VeriChip Corp., bylo ve Spojených státech zařízením RFID (radio frequency indentification) zatím očipováno kolem 2 tisíc lidí. Výrobce, který v budoucnosti uvažuje o nasazení čipu u dalších 45 milionů Američanů, tvrdí, že mikročipy jsou naprosto bezpečné a že o žádných veterinárních studiích, které upozorňují na nebezpečí, nic neví. FDA také tvrdí, že si za svým povolením čipů RFID stojí, nicméně na přímý dotaz, jestli o starších studiích komise věděla, odmítá odpovědět.

Řada studií, publikovaných v letech 1996 až 2006 v toxikologických a veterinárních časopisech, ukázala, že u značného počtu testovaných myší a krys se vyvinuly podkožní sarkomy, často v přímém kontaktu s implantátem. Studie z roku 1998 našla 10% výskyt rakoviny, francouzská studie z roku 2006 pak 4,1% výskyt. A nejednalo se o malé studie, francouzské pokusy testovaly 1260 myší. Jelikož studie ve skutečnosti sledovaly něco jiného, počet nalezených tumorů je pravděpodobně nižší než skutečnost, neboť se podařilo objevit jen ty opravdu velké.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Náhlý přestup

Na druhé straně nutno konstatovat, že po světě jsou mikročipy nasazovány u stovek tisíc psů a veterináři přitom žádné masivnější rozšíření rakovin v oblasti krku nepozorovali. To je však pouhým laickým závěrem, protože žádná dlouhodobá studie u psů neexistuje. O tom, že se schvalováním nemuselo být všechno v naprostém pořádku, svědčí fakt že v době schválení byl šéfem ministerstva zdravotnictví, jemuž FDA podléhá, Tommy Thompson, který pouhé dva týdny po úspěšném schválení mikročipů nastoupil do správní rady firmy VeriChip a zároveň na stejnou pozici i v její mateřské firmě Applied Digital Solutions.

Thompson je dnes kandidátem na amerického prezidenta za Republikánskou stranu. Za své působení ve správních radách získal 80 tisíc dolarů a akcie v hodnotě 266 667 dolarů. Vedle toho je i partnerem v advokátní kanceláři Akin Gump Strauss Hauer & Feld, která v roce 2005 a 2006 firmu VeriChip zastupovala a získala od ní honorář v hodnotě 1,2 milionu USD.

FDA již v minulosti jednou odmítl podat informace, které studie při schvalování použil. Krátce po schválení se na něj totiž obrátila dr. Katerina Albrechtová, která je expertkou v oblasti RFID. Když jí FDA odmítl odpovědět, využila Albrechtová zákona o svobodě přístupu k informacím. Po roce mlčení dostala písemnou odpověď, že v archivu žádná informace není.

Dr. Václav Větvička, Ph. D.

Univerzita Louisville, Kentucky, USA

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu