PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

NA PLANETĚ ZEMI V ROCE 2009 NA 90 % OVLÁDANÉ 4 SOUTEŽÍCÍMI SKUPINAMI PSEUDOTVŮRCŮ - JEŠTĚRŮ Z PEKEL EXISTUJÍ 4 JIM ODPOVÍDAJÍCÍ REGIONY SE ČTYŘMI RŮZNĚ ODLIŠNÝMI LIDSKÝMI PSEUDOSYSTÉMY. HRANICE TĚCHTO REGIONŮ ODPOVÍDAJÍ HRANICÍM KONFLIKTŮ RŮZNÝCH STRAN, STÁTŮ, ZEMÍ A LOUTKONÁRODŮ. KONFLITKY A SOUTĚŽE JSOU EKONOMICKÉ, NÁBOŽENSKO - IDEOLOGICKÉ, POLITICKÉ A ČASTO I VÁLEČNÉ.

4 SKUPINÁM OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ LOUTKOLIDÍ ODPOVÍDAJÍ I 4 NEJVLIVNĚJŠÍ NÁBOŽENSTVÍ - IDEOLOGIE NA PLANETĚ ZEMI - 1.KŘESŤANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ - ZÁPADNÍ SVĚT - AMERIKA + ZÁPADNÍ EVROPA, 2.KOMUNISTICKÉ - VÝCHODNÍ SVĚT - VÝCHODNÍ EVROPA + STŘEDNÍ ASIE (RUSKO, ČÍNA, SEVERNÍ KOREA, ...), 3. ISLÁMSKÉ - ZÁPADNÍ ASIE + SEVERNÍ AFRIKA, 4. ŽIDOVSKÉ - NEJMENŠÍ, ALE TAKÉ SE SVÝM VLIVEM. JDE TEDY O 4 RŮZNÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY PSEUDOŽIVOTŮ LOUTKOLIDÍ, KTERÉ JSOU ČASTO NEKOMPATIBILNÍ A KONKURUJÍ SI. LIDÉ TYTO OVLÁDACÍ PROGRAMY Z 90 % NEVĚDOMĚ PSEUDOŽIJÍ. V DALŠÍM VÝVOJI MŮŽE DOJÍT K DOMINANCI 1 OVLÁDACÍHO PSEUDOSYSTÉMU NAD OSTATNÍMI 3 PSEUDOSYSTÉMY A K JEJICH ÚPLNÉMU POTLAČENÍ - TO ZA VYBUDOVÁNÍ JEDNOTNÉ ČIPOVÉ OTROKÁŘSKÉ TOTALITY A PO 2. PŘÍCHODU PSEUDOTVŮRCŮ NA PLANETU ZEMI S VÝVOJEM DO PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU. POZITIVNÍ LIDÉ (DNES CCA 2 %) BUDOU VČAS PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM ODVOLÁNÍ DO DUCHOVNĚ VYSPĚLÝCH ANDĚLSKÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBES - VIZ NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

Prieskum: Vo svete je nespokojnosť s kapitalizmom

9.11.2009

Dvadsať rokov po páde Berlínskeho múru a komunizmu vládne vo svete veľká nespokojnosť s kapitalistickým trhovým hospodárstvom.

Len 11 percent opýtaných v 27 štátoch si myslí, že kapitalizmus vo svojej súčasnej forme dobre funguje, vyplýva z prieskumu, ktorý na svojej stránke v sekcii Special Reports zverejnila britská BBC.

S momentálnym ekonomickým modelom bol len v USA (25 percent) a Pakistane (21 percent) spokojný viac ako každý piaty respondent.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

V súvislosti s najhoršou finančnou a hospodárskou krízou od 30. rokov 20. storočia si 51 percent opýtaných myslí, že trhy musia byť prísnejšie regulované. Len väčšina Turkov je podľa prieskumu za menej zásahov štátu.

V priemere 23 percent účastníkov prieskumu zastáva názor, že kapitalizmus úplne zlyhal a treba celkom nové hospodárske zriadenie.

Je to napríklad názor 43 percent Francúzov, 38 percent Mexičanov a 35 percent Brazílčanov. V 22 z 27 štátov existuje silná podpora toho, aby vlády rovnomernejšie rozdeľovali bohatstvo.

Prieskum zistil veľké rozdiely v názore na rozpad Sovietskeho zväzu. Drvivá väčšina Európanov to považuje za dobrú vec, okrem iného Nemcov (79 percent), Britov (76 percent) a Francúzov (74 percent).

Mimo Európy je však situácia iná. Takmer sedem z desiatich Egypťanov si myslí, že rozpad Sovietskeho zväzu bola zlá vec. Podobne je to v Indii, Keni a Indonézii. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 29-tisíc ľudí.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu