Na Slovensku vznikla nová iniciatíva v boji proti klimatickej zmene

1.12.2009

Na konferencii "Nová iniciatíva pre ozdravenie klímy", ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2009 v Košiciach, sa zúčastnilo viac ako 80 zástupcov verejnej správy, podnikateľov, vedcov, učiteľov i občanov prevažne Slovenska, Čiech a Nemecka,. Na konferencii signatári z Rakúska, Nemecka, Čiech, Poľska a Slovenska zverejnili KOŠICKÝ OBČIANSKY PROTOKOL PRE VODU, VEGETÁCIU A KLIMATICKÚ ZMENU (KOP16). K podpisom signatárov Protokolu sa pridali účastníci konferencie a vyzvali ich založiť platformu pre implementáciu a prezentovať túto iniciatívu na Kodanskom summite OSN pre klimatickú zmenu.

Podľa signatárov Košického Občianskeho Protokolu je zarážajúce, že príslušné vrcholné svetové inštitúcie doteraz ignorujú funkciu vody a vegetácie v klimatickom systéme planéty Zem, čím sa naďalej umožňuje meniť klímu na planéte Zem a vytvárať rizikové podmienky pre človeka natoľko, že to môže viesť k hromadeniu katastróf, ktoré súčasná civilizácia nedokáže zvládnuť. Signatári Protokolu zdôrazňujú, že hlavným opatrením prevencie pred klimatickou zmenou je zastavenie vysušovania krajiny, obnova vody a vegetácie v krajine poškodených území. Preto sa signatári rozhodli, bez ohľadu na to ako dopadne Kodanský summit, mobilizovať medzinárodné hnutie zastaviť vysušovanie krajiny a obnoviť vegetáciu a tým predísť globálnej klimatickej kríze, kríze vody, nedostatku potravín i úbytku biodiverzity.

Na svojom prvom pracovnom stretnutí signatári prijali rozhodnutie mobilizovať občiansku verejnosť pre implementáciu Košického občianskeho protokolu v partnerstve s podnikateľmi, vedcami, učiteľmi, reprezentatami verejnej správy a občianskymi aktivistami v štátoch Európskej únie, aby sa rýchlejšie a efektívnejšie zmiernili dopady klimatickej zmeny, ako navrhujú pripravované dokumenty pre Kodanský summit. Košický občiansky protokol navrhuje zmierniť dopady klimatickej zmeny obnovou malých vodných cyklov a vegetácie v zdevastovaných a vysušených regiónoch sveta, pretože rastie počet vedecký podložených argumentov svedčiacich o klimatických zmenách vplyvom rozsiahleho poškodzovania vegetácie a prirodzeného obehu vody.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Signatári sa rozhodli organizovať každých 6 mesiacov fórum EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO VODY. Európske hlavné mesto vody na prvých 6 mesiacov (do 31. mája 2010) sa stalo mesto Košice, kde vznikla táto iniciatíva. Signatári predpokladajú, že táto iniciatíva zmobilizuje medzinárodné hnutie, aby nástupníckym Protokolom Kjótskeho protokolu po roku 2012 sa stal protokol pre ochranu klímy založený na obnove vody a vegetácie.

Signatármi Protokolu sa stali:

Prof. William Ripl (Rakúsko),

Prof. Jan Čermák a Doc. Jan Pokorný (Česká Republika),

Dr. Marco Schmidt, Dr. Martin Buchholtz a Dr. Rafael Ziegler (Nemecko),

Pjotr Topinski (Poľsko),

Prof. Michal Hnatič, Ing. Juraj Kohutiar, Dr. Katarína Vajdová, Ing. Viktor Nižňanský, Ing. Jozef Šolc, Ing. Martin Kováč, Dr. Peter Kasalovský, Milan Antol a Ing. Michal Kravčík, (Slovensko).

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu