PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Nová povinnost pro živnostníky: Už víte, co je to IČP?

1.7.2010

Praha - Živnostníkům přibude od 1. července další, dosud prakticky neznámá povinnost. Pokud si po tomto datu zřídí provozovnu, přidělí jim živnostenský úřad desetimístné identifikační číslo provozovny (IČP) nebo více čísel pro každou provozovnu.

"Identifikační číslo provozovny se stane dalším z údajů, kterými je podnikatel povinen svoji provozovnu označit," říká Alena Šulcová z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Novinka souvisí se startem zkušební fáze projektu základních registrů.

"Cílem je zpřesnit identifikaci jak pro účely Českého statistického úřadu, tak jiných orgánů státní správy. Údaj o adrese není postačující jednoznačný identifikátor provozovny, jelikož na jedné adrese může být několik desítek jiných provozoven různých podnikatelů," vysvětluje Jarmila Smerekovská, vedoucí živnostenského úřadu v Tachově.

Provozovnám zřízeným před 1. červencem přidělí úřad identifikační číslo až během následujícího roku, tedy do konce června 2011. Živnostníka pak musí o přidělení čísla informovat, aby nejpozději do 1. srpna 2011 měli také oni všechny své provozovny označené.

Povinné označení provozoven se tak rozšíří o další položku. Dosud musí být na každé uvedeno jméno a příjmení podnikatele, případně obchodní firma nebo název a dále identifikační číslo podnikatele. Jestliže jde o provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a dále prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli.

Hned od 1. srpna, tedy o měsíc později, se mohou podnikatelé těšit pro změnu na snížení administrativní zátěže. Balíček zákonů mimo jiné zruší dosavadní povinnost oznamovat přerušení provozování živnosti. Odstraní také dosavadní duplicity při kontrolních činnostech, obchodníci také dostanou větší volnost při označování zboží. Podrobnosti o srpnových změnách jsme přinesli v samostatném článku.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu