PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Strážce viděl útočníka i zbraň, ale odvrátil se, tvrdí tajná zpráva

Dalším z milionů důkazů, že tento svět je 90 % LOUTKOSVĚTEM LIDÍ, je absolutní nečinnost ochranky prezidenta České republiky. Stačí, aby byla na pár minut z ovládacích programů ODPOJENA, a je zcela nefunkční a na ozdobu, na okrasu. ODPOJENÍ z ovládacího programu můžete vidět např. ve filmu NÁDHERNÁ ZELENÁ. Celý systém dálkového ovládání lidí je podrobně popsán na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Odpojení proběhlo za účelem, aby se všem lidem mohla dostat důležitá zpráva o stavu společnosti, kterou Pavel Vondrouš díky této situaci mohl pomocí sociálních sítí i výjimečně pomocí médií předat ostatním lidem:

"Václav Klaus v ČR zavedl šelmovitý kapitalismus, který přivádí mnoho z nás do bezvýchodné situace a zvýhodňuje bohaté. Daně platí převážně pracující a jako protislužbu dostávají kopance od státu, pořád horší veřejnou správu a sociální služby jsou již natolik omezené, že to není snesitelné a přitom se stát pořád víc a víc zadlužuje.

Stát je v totálním rozkladu a tomu se člověk musí, alespoň symbolicky, bránit. Nečinnost je v této situaci zločinem, a ne to, co jsem udělal já. I Ústavní zákon dává občanům právo se postavit na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod.

To se dle mého názoru děje. Stačí se podívat na nerovný přístup veřejné moci k občanům. Kalousek fackuje lidi na ulici a neskončí jako já v cele předběžného zadržení a není obviněn z výtržnictví. Lobbista Janoušek těžce zraní v opilém stavu řidičku a neskončí v cele předběžného zadržení. Já jsem tam strávil mnoho hodin a byl mi zabaven osobní počítač a můj mobil. Obviněn jsem byl z výtržností, ačkoliv můj úmysl byl upozornit na jednání vlády, které zdaleka překračuje hranice, které občané mohou tolerovat.

Tento systém zcela selhává a na to je nutno důrazně upozornit. Vláda zde působí na policii a další složky státu, aby se její zlodějny nešetřily. Je tu obrovská nespravedlnost a proti té se musíme bránit. Svého činu nelituji a naopak ho považuji za přiměřenou obranu jednotlivce.

Chápu, že Klaus v zoufalství dělá ze sebe mučedníka a mluví proto o atentátu. Pochybnosti o duševním stavu prezidenta musí mít v této souvislosti asi každý."

3.10.2012

Policejní ochránci prezidenta Václava Klause, kteří byli během pátečního útoku v Chrastavě hlavě státu nejblíže, prokazatelně viděli útočníka i zbraň. Ale místo toho, aby nasadili svůj život a chránili prezidenta, pokračovali v chůzi. Padá tak jedna z verzí, že prezidentovi bodyguardi včas nereagovali, protože si ničeho zpočátku nevšimli.

Tyto jasné závěry o fatálním selhání prezidentových bodyguardů vyplývají z dosud utajované zprávy pracovní skupiny, kterou bezprostředně po útoku nechal zřídit policejní prezident Martin Červíček. Právu se ji nyní podařilo získat.

Materiál detailně popisuje role a zejména pak reakce jednotlivých bodyguardů na útok. Podle něj nejužší ochranu Klause tvořilo v Chrastavě šest policistů, přičemž v jeho bezprostřední blízkosti se pohybovali čtyři z nich. Dva šli v jedné linii před prezidentem a dva za ním.

Bodyguardi byli daleko od sebe

Ten, který šel ze čtveřice ochránců jako první, útok podle všeho nemohl vidět. Druhý v pořadí už o něm věděl, ale nic neudělal.

„Z jeho reakce je patrné, že zaregistroval výstřely, viděl pachatele i zbraň. V první moment se začal vracet zpět k pachateli, ale vzápětí svou akci přerušil, otočil se k pachateli zády a pokračoval v původním směru pohybu. V daný okamžik byl pachateli nejblíže, měl pokračovat v započaté akci a bezprostředně útočníka eliminovat,“ popisuje selhání elitního strážce závěrečná zpráva skupiny, kterou vedl náměstek policejního prezidenta Tomáš Kužel.

Podle ní ale pochybil i osobní strážce prezidenta, který byl zároveň velitelem operace, a to i přesto, že byl v kritický moment za hlavou státu, a měl tak ztížený výhled.

„Z televizních záběrů i z jeho vyjádření je však zřejmé, že zaregistroval útok i zbraň, ale na bezprostřední útok nereagoval,“ píše se v interním dokumentu. Čtvrtý z policistů byl podle zprávy více než tři metry daleko, a incident tak nemohl vidět.

„Ochranný tým nerespektoval taktické rozmístění v okolí chráněné osoby, a nemohl tedy efektivně pokrýt celý prostor v okolí chráněné osoby. Poměrně kritická se jeví vzdálenost mezi členy ochranného týmu – jednotliví ochránci byli od sebe vzdálení natolik, že bylo možné proniknutí bez jakékoliv kontroly do bezprostřední blízkosti chráněné osoby,“ konstatuje závěrečná zpráva.

Prezidenta měli okamžitě odvést

Popisem laxnosti ochránců směrem k útočníkovi ale výčet jejich chyb nekončí, podle policejního vedení také rezignovali na to, odvést prezidenta okamžitě do bezpečí.

„Po útoku samém měli členové týmu, dle svého postavení, útočníka eliminovat, zadržet a chráněnou osobu krýt od útoku a vzdálit z místa incidentu na bezpečné místo. Nedalo se vyloučit, že uvedený incident mohl být jen zástěrkou k odvedení pozornosti ochranného týmu k provedení účinnějšího útoku na chráněnou osobu,“ uvádí dokument.

Dva nejbližší Klausovi ochránci podle závěrů pracovní skupiny zřejmě porušili závazný pokyn policejního prezidenta, který jim ukládá v případě ohrožení chráněné osoby nasadit svůj život a všechny dostupné prostředky k odvrácení nebezpečí.

Zda šlo z jejich strany o kázeňský prohřešek, nebo přímo o trestný čin, v současné době posuzuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Její mluvčí Radka Sandorová nechtěla výsledky šetření předjímat, uvnitř samotné policie nicméně zaznívají hlasy, že popsaná pochybení osobních strážců byla natolik zásadní, že by zahájení trestního stíhání opravňovala.

Kvůli incidentu už také rezignoval šéf prezidentovy ochranky Jiří Sklenka. On sám v Chrastavě nebyl.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se