PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Rychlé zastarávání a poruchovost spotřebičů? Může to být úmysl výrobce

LOUTKOLIDÉ PLANETY ZEMĚ VE SVÉM NEGATIVNÍM LOUTKOSTAVU - NA 90 % OVLÁDÁNI JEŠTĚRY Z PEKEL OTROČÍ NA JEŠTĚRČÍ PODNIK - ZAVÁDĚNÍ A OSVOJOVÁNÍ SI STÁLE NOVÝCH TECHNOLOGÍÍ LOUTKOLIDMI, NIKOLIV PRO ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ LOUTKOLIDÍ (SNIŽOVÁNÍ CELKOVÉHO ČASU PRACOVNÍ DOBY, DOPRAVY A JINÝCH POVINNÝCH DOMÁCÍCH PRACÍ, JAKO NAPŘ. ŘÍZENÍ ÚČTŮ V BANKÁCH, NUCENÉ ZOTROČOVÁNÍ NA INTERNETU MIMO PRACOVNÍ DOBU ATP.). A TAK, ABY BYLA CO NEJRYCHLEJŠÍ OBMĚNA SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ (S ODPOVÍDAJÍCÍM PLÝTVÁNÍM) A RYCHLÁ MOŽNOST ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, JSOU I VÝROBKY VYRÁBĚNY NA ÚMYSLNĚ ČI NEÚMYSLNĚ OMEZENOU ŽIVOTNOST, ABY LOUTKOČLOVĚK NÁSLEDNĚ KOUPIL DALŠÍ, A NA TOTO KOUPENÍ ODPOVÍDAJÍCNĚ OTROČIL. TÍM MÁ MINIMUM VOLNÉHO ČASU PRO SVŮJ OSOBNÍ ŽIVOT, PRO SVOBODNÉ VZTAHY S BLÍZKÝMI A PŘÁTELI, PRO REKREACI, CESTOVÁNÍ A ODDYCH, PRO REGENERACI SIL ATP. VE 40. LETECH JEJIŽ 95 % LOUTKOLIDÍ NEMOCNÝCH A NESTÍHÁ POSTUPNĚ NASAZENÉ TEMPO OVLÁDÁNÍ JEŠTĚRY Z PEKEL.

NOVÉ TECHNOLOGIE V ILUZORNÍM - NEVĚDOMÉM KARIÉRISTICKÉM DOMĚNÍ ZDE REALIZUJÍ VLNAMI ENERGIÍ DÁLKOVĚ NA 95 % ŘÍZENÍ PSEUDOVĚDCI, PSEUDOINŽENÝŘI, PSEUDOEKONOMOVÉ, A PŘITOM SI PSEUDOMYSLÍ, JACÍ JSOU SKVĚLÍ, JAK TO ONI PSEUDOSAMI VYMYSLELI. OPAK JE PRAVDOU, KTEROU NA VLASTNÍ KŮŽI ZAŽÍVAJÍ MILIARDY LOUTKOLIDÍ NA PLANETĚ ZEMI.

VE ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ ZÁJEM, ABY BYLI LIDÉ ZDRAVÍ, A TEDY ABY SE SNIŽOVALY POTŘEBY ZDRAVOTNICKÝCH - DRAHÝCH KAPACIT, ALE PRÁVĚ NAOPAK, JE SILNÝ - DRAVÝ ZÁJEM ZDRAVOTNÍKŮ, VYKONÁVAT CO NEJVÍCE ZÁKROKŮ NA LOUTKOLIDECH OPĚT SE STÁLE NOVĚJŠÍMI TECHNOLOGIEMI. JAKO JEDEN Z KŮKAZŮ TOHOTO STAVU - VE ZDRAVOTNICTVÍ NEEXISTUJE AUDIT KVALITY ZDRAVÍ ČLOVĚKA, TEDY PROVĚRKA ZDRAVÍ ČLOVĚKA, S CÍLEM TOTO ZDRAVÍ ZLEPŠOVAT A SNIŽOVAT ENORMNÍ POTŘEBY ZDRAVOTNICKÝCH ZÁKROKŮ. NAPROTI TOMU VE STROJÍRENSTVÍ A FINANČNICTVÍ TAKOVÉ SYSTÉMY KVALITY A JEJICH PROVĚRKY - AUDITY, EXISTUJÍ DLOUHO A JSOU NEUSTÁLE KŘEČOVITĚ PROPRACOVÁVÁNY PRO ŘÍZENOU KVALITU VÝROBKŮ - NA PŘEDEM DANOU KRÁTKOU ŽIVOTNOST.

JEDINÝM ŘEŠENÍM TOHOTO STAVU LIDÍ JE VLASTNÍ - OSOBNÍ ZMĚNA NEGATIVNÍHO STAVU NA POZITIVNÍ STAV, KDY MJ. ČLOVĚK NENÍ OTROKEM VĚCÍ A PENĚZ, A TAKÉ SE NENECHÁ OVLÁDAT OKOLNÍMI LIDMI V PŮVODNÍM NEGATIVNÍM DRUHU ŽIVOTA. VIZ NAPŘ. ZDROJE - NOVÉ ZJEVENÍ.

18. 10. 2012

Výrobci elektroniky a spotřebičů mnohdy čelí obvinění, že úmyslně zkracují životnost svých produktů, aby přinutili zákazníky koupit si dříve další. „Není možné si být jistý, ale často máme silná podezření,“ domnívá se Christopher Inaebnit, který vede ve švýcarském městě Prilly podnik La Bonne Combine, zabývající se opravami elektrospotřebičů.

Čím dál tím víc spotřebičů a elektronických zařízení se zdá být vyrobeno s plánovanou poruchovostí či zastaráváním, což je věc, která se dá často vytušit, ale jen zřídka prokázat, píše list Le Monde.

„Podívejte se na tohle,“ říká opravář Felice Suglia a přináší desku s plošnými spoji. „Tohle je srdce televize. Kondenzátory jsou přiletované přímo vedle chladiče napojeného na tranzistory. Kondenzátory jsou citlivé na teplo. Proč je výrobce dal sem, i když je dost místa na opačné straně desky?“ ptá se.

Trendem podle Inaebnita je také to, že nové výrobky se čím dál hůř opravují, navíc některé spotřebiče jsou navrženy opravdu překvapivým způsobem. „Výrobce tabletů používá oboustrannou lepicí pásku, která je pevnější, než jsme kdy viděli. Abychom se dostali k elektronickým komponentům, musíme ji rozlepit horkovzdušnou pistolí. Sebemenší chyba a tablet je zničený,“ uvedl Inaebnit nad rozebraným tabletem.

Přesně naplánovaná životnost

Plánované zastarávání má širokou škálu podob. Kovové součástky v mobilních telefonech se nahrazují plasty, takže jsou křehčí. Dalším způsobem je například změna koncovky pro nabíječky, anebo vůbec vývoj příslušenství, které je kompatibilní jen s některými modely.

Nejextrémnějším případem je, když výrobce naprogramuje do svých výrobků přesnou životnost. Někteří výrobci paměťových karet pro fotoaparáty nebo telefony omezují podle odborníka na multimédia a komunikace Toniho Condeho počet možných snímků nebo nahrávek. Překročíte určitou kvótu a karta bude nepoužitelná.

Totéž platí pro tiskárny. Některé jsou naprogramované, aby přestaly tisknout po určitém počtu výtisků. Podobně tomu bylo například i u některých kávovarů, které po určitém počtu káv přestaly fungovat a ukázaly zprávu, že je čas na údržbu.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se