PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Testuje se projekt, který denně sleduje všechny a všude. Hackeři varují: Probuďte se, lidé!

2.7.2012

To, co nám teď připadá jako nepodařená sci-fi, se již příští rok, tedy v roce 2013 stane prý neveselou skutečností. Monitorovací projekt Indect, o kterém se nehovoří obsáhle ani v televizi, ani v novinách či na významných zpravodajských internetových portálech, má rozhodovat o tom, co je normální v chování lidí a co nikoli. Před jeho uvedením do praxe varuje i hackerská skupina Anonymous.

Jde o inteligentní informační systém Evropské unie podporující vyhledávání a detekci lidí a předmětů s cílem bezpečnosti obyvatel v městském prostředí. Pracovat se na něm začalo v roce 2009, dokončený bude v roce 2013. Celkem na něj byla vyčleněná částka ve výši 15 133 040 Euro, z toho přímo Evropská unie ji dotuje částkou 10 906 984 Euro. Na programu se podílí 17 evropských institucí a univerzit, mimo jiné za Českou republiku i Technická univerzita Ostrava.

„Nebude se omezovat jen na pole internetu, ale na vše, co budeme dělat. Shromažďovat bude o všech lidech veškeré údaje a komunikační data z telefonů, internetu. Tedy to, kde momentálně jsou, proč tam jsou a jaké budou další kroky každého jednotlivce. Sám bude vyhodnocovat, zda se chováme normálně či nenormálně. Sám sleduje pomocí vyhledávačů na sociálních sítích, chatech, diskusních forech, blozích vše, co děláme, monitoruje všechny fotografie a videa, která se na nich objevují. Disponuje velmi rozvinutým počítačovým algoritmem, který rozpozná vztahy jednotlivých lidí mezi s sebou,“ varuje hackerská skupina Anonymous v jednom ze svých zveřejněných aktuálních videí před novou technologií, která ovlivní s velkou pravděpodobností životy Evropanů. A která, vymkne-li se kontrole a dostala-li by se do nepovolaných rukou, může být vážnou hrozbou.

Systém, který odhalí ještě před demonstrací, kdy a kde se bude konat

Projekt Indect je tedy komplexní monitorovací a vyhodnocovací systém, který v rozsahu doposud nebývalém umožní sledovat veškeré občany a na základě implementovaných scénářů lidského chování předvídat chování jednotlivce, skupin osob nebo i celé společnosti. Svoji roli bude možná již brzy hrát i při různých protestních shromážděních.

„Indect bude umět díky informacím rozpoznat čas a místo protestů dříve, než samotní demonstranti. Může být zneužitelný, protože bude vědět mnohdy dříve, co budeme dělat i my samotní. Změní to definitivně chování celé společnosti. Protože tento projekt bude rozhodovat o tom, co je normální a co ne,“ upozorňuje skupina Anonymous ve svém videu.

Podle aktuálně dostupných informací jsou však scénáře lidského chování identifikovaného systémem jako „abnormální“ natolik zavádějící, že se předmětem zájmu bezpečnostních složek může stát téměř kdokoliv jen na základě svého obvyklého chování nebo i roztržitosti či nevhodného vyhodnocení situace.

Měl Orwell pravdu?

„Vzhledem k tomu, že systém Indect pro zajištění efektivity svých vyhodnocovacích a monitorovacích schopnosti využívá přístup k celé řadě různých databází, kamerových systémů podporovaných sběrem veřejně dostupných informací z prostředí Internetu, je představa George Orwella o naprosté kontrole společnosti již velmi blízko realizace,“ myslí si například o této problematice bloger Petr Harazim, který se vedle historie zabývá také současnou společenskou a politickou situací v zemích Evropy.

A vysvětluje to, že systém bude díky propojení s údaji v biometrických pasech schopen i rozpoznávat obličeje vytipovaných osob nebo napomoci jejich identifikaci v davu. Ten, kdo namítne, že nejde o novinku, by měl brát v úvahu to, že zatímco se podobné systémy používaly spíše při vyjímečných situacích, v tomto případě jde o masovou a dennodenní záležitost. Navíc na naprosto civilní bázi.

Nevhodné chování? Třeba chůze v protisměru nebo pád....

„Podíval jsem se podrobněji na to, co systém bude používat a odkud bude brát informace. A k čemu bude sloužit? Jeho úkolem je včas zjistit případy chování, které je definováno jako podezřelé a zaslouží si adekvátní pozornost nebo přímo reakci bezpečnostních složek. Aktuální soubor „podezřelého chování“ byl přitom sestaven na základě ankety u polské policie. Za nenormální chování nebo atypické podněty hodné upozornění je tak považována potyčka, křik, střelba, exploze, krádež vozidla, opomenutí zavazadla, pád osoby, klení nebo používání vulgarismů, ale také časté se scházení s lidmi, běh, rychlá chůze, postávání na určitém místě déle než předem definovaný časový úsek, chůze nesprávným směrem. Za špatné je rovněž považováno posazení se na podlahu v prostředku veřejné hromadné dopravy, bezcílné potulování a zdržování se v některých místech. Je zřejmé, že systém, který má automaticky vyhodnocovat takovéto situace, bude považovat celou řadu nevinných případů za závadné chování a do hledáčku bezpečnostních složek se

dostane zcela bezdůvodně množství lidí, kteří ani nebudou vědět o své chybě,“ domnívá se Petr Harazim.

Právě proto jsme se pokoušely spojit s ministerstvem vnitra, aby znaly také oficiální názor na nový systém – případně byly představeny i pozitiva. To se však nepodařilo.

„Vámi zmíněný projekt neřeší Ministerstvo vnitra, ani Policie ČR. Podle mých informací by se mělo jednat o projekt evropských univerzit. Do projektu je zapojená také Technická univerzita Ostrava, tam má projekt na starosti docent Jaroslav Zdrálek. Bohužel je momentálně na dovolené a tudíž nedostupný,“ reagovala Denisa Čermáková z tiskového oddělení mluvčí ministerstva vnitra pro ParlamentníListy.cz. Na další reakce bude tedy s největší pravděpodobností nutno počkat, nereagoval totiž ani Jan Vidím, poslanec ODS, který je odborníkem na bezpečnost a obranu.

Zaznívá i kritika systému

Systém Indect byl již několikrát kritizován z mnoha stran. Různé materiály, které se jej týkaly, tak byly zveřejňovány a následně stahovány. Celý projekt je totiž doprovázen snahou utajit jeho existenci, cíle, použití a rozsah používaných prostředků.

„V této souvislosti vznikla dokonce etická komise, která rozhoduje, jaké informace o projektu mohou být prezentovány veřejnosti. Personální obsazení této komise však zcela jednoznačně neodvrací pochyby, zda se jedná o nezávislý a důvěryhodný orgán, který lze volat k odpovědnosti v případě zjištěného pochybení nebo podezření na nekalé praktiky,“ upozorňuje bloger Harazim.

Jak připomíná, letos k testování systému již došlo. Mělo tomu být na právě končícím fotbalovém mistrovství v Polsku a na Ukrajině, plánuje se tak i na Letních olympijských hrách v Londýně.

Blíží se plíživě omezení svobody?

Podle hackerské skupiny Anonymous projekt Indect výrazně zasáhne do soukromí všech. „Jeho důsledkem bude globální sledování veškerých komunikačních zařízení a platforem. Internet nevyjímaje, příkladem jsou smlouvy ACTA, SOPA a PIPA (ty poslední dvě jsou novodobější obměnou ACTA, experti i před nimi varují). Bude-li tento projekt realizován, dojde k omezení osobní svobody všech občanů EU. Může též dojít k jeho zneužití, což může mít nedozírné následky,“ zní varování z videa Anonymous.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se