PSEUDOTVŮRCI PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Firma vyžaduje, aby si zamestnanci implantovali elektronické čipy


Firma zo Cincinnati CityWatcher.com vyžaduje, aby jej zamestnanci používali Verichip k vstupu do chráneného centra firmy. Doteraz zamestnanci vkladali dáta pomocou plastikovej karty, ktorá im visela na zväzku kľúčov.

Verichip je injekciou implantovaný do ruky a používa sa na identifikáciu osôb. Môže byť čítaný zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov.

Napriek tomu, že firma nevyžaduje implantovanie čipu ako podmienku uchovania práce, do dátového centra sa bez neho nedostanú. Katarína Albrechtová z CASPIAN (Consumer Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) vraví, že implantovanie predstavuje unikátny precedens: "Nie je správne spájať výplatu človeka s nutnosťou vloženia implantátu."
http://www.theregister.co.uk/2006/02/10/employees_chipped/

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu