PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Spoločnosť Walnut Hills implantuje zamestnancom čipy


audio záznam Rádia FM

Prvý krát v tejto krajine používa firma mikročipy, implantované do tiel zamestancov kvôli zdokonaleniu bezpečnosti. A táto spoločnosť je práve tu – v „Tri State“.
Citywatcher.com sa nachádza na ulici Curtis vo Walnut Hills.
Sean Darks, CEO Citywatcher.com má celkom zaujímavý spôsob, ako sa dostať do svojho výpočtového strediska (kancelárie). Iba pohne predlaktím a odomkne dvere.
Vo svojom predlaktí má identifikačný čip s rádiofrekvenciou, známy ako RFID, ktorý je veľký ako zrnko ryže.
Darksova spoločnosť inštaluje a monitoruje bezpečnostné kamery. Chce mať skutočnú ochranu pre svoj obchod.

„Máme systém vstupných kariet a poplašné zariadenie ako ostatní, ale to, čo sme nemali, bol jedinečný systém pre naše výpočtové stredisko, kde sú servery. Tie sú veľmi drahé, informácie sú drahé a cenné,“ povedal Darks pre 9News.

Spoločnosť s názvom Verichip mu dala na výber z možností: používať na otváranie dverí kľučenku s čipom vo vnútri, alebo aby mali zamestnanci čip implantovaný v predlaktí.

Zatiaľ 3 zo 7 ľudí, ktorí pracujú v Citywatcher.com si vybrali implantát.
„ S implantovaným čipom sa mi nestane, že ho zabudnem doma, s čipom som stále - cez deň aj v noci, prídem, pustím to a vojdem,“ povedal Darks.

A čo „veľký brat“, ktorý tak o vás bude všetko vedieť?

Čipy nevydávajú žiaden signál, ktorý sa dá sledovať. Jediná vec, ktorú čip dokáže prezradiť je, kedy som prešiel cez dvere. Nedokáže vám povedať, čo som mal na obed, ani kde som obedoval. Vaše telefónne číslo o vás môže dať pravdepodobne viac informácií ako implantovaný čip,“ povedal Darks.

Spoločnosť Verichip tvrdí, že technológia je schválená FDA.

Darks hovorí, že čip sa dá implantovať za pár sekúnd a neublíži to človeku.

Byť prvým, kto používa technológiu týmto spôsobom má aj ďalšiu výhodu. Jeho internetová stránka zaznamenala doposiaľ najvyššiu návštevnosť a zo spravodajských programov mu telefonujú kvôli interview.

„Citywatcher.com má zmluvu so 6-timi mestami na prevádzku kamier a internetového monitoringu priestorov, oblastí, kde je vysoká kriminalita,“ povedal Darks. Spoločnosť zaviedla RFID program, aby zabránila prístupu do priestorov, kde majú dáta a fotografie pre políciu.

„Čipy máme niekoľko mesiacov a testujeme ich, aby sme zistili, aká je účinnosť,“ povedal Darks.

Technológia bola vyvinutá pred 2.-hou svetovou vojnou, ale bola vylepšená v mnohých modernejších úpravách, ako napr. na sledovanie domácich miláčikov a automobilových vozidiel.

Mexický úrad hlavného splnomocnenca implantoval RFID niekoľkým zamestnancom už v r. 2004, kvôli obmedzeniu prístupu do bezpečnostných oblasti.

„Implantáty neumožňujú Citywatchers.com sledovať pohyb ich zamestnancov,“ povedal Darks.

„Je to pasívny čip. Nevysiela žiaden signál, „povedal Darks. Je to to isté ako vstupná karta.

Spoločnosť VeriChip zastáva názor, že môžu byť užitoční pri sledovaní nemocničných pacientov a pre sanatóriá, v prípade pacientov, ktorí môžu zablúdiť.

Katherine Albrecht, súkromná advokátka, špecializujúca sa na vzdelávanie spotrebiteľov a RFID technológiu hovorí, že takéto zariadenia majú veľký potenciál na to, aby mohli byť zneužité.

„Je to zariadenie na sledovanie? V prípade, v akom to využíva CityWatcher možnože nie,“ hovorí. Ale na druhej strane je však veľa spoločností, ktoré by to mohli urobiť.

Darks hovorí, že implantáty sú strednou formou bezpečnosti.

„Vstupná karta je základná úroveň,“ povedal, „Na ochranu a vyššie zabezpečenie proste použijete sofistikovanejšiu techniku. Implantáty nie sú odlišné od snímku sietnice (zreničky) oka alebo od odtlačku prstov. Sú to len iné úrovne bezpečnosti.

Darks povedal, že dostal e-mail, týkajúci sa spornej otázky súkromia.
„V žiadnom prípade to nie je tak, že sme zavedenie čipov urobili z pozície moci, príkazom. Toto nie je tento prípad.

Darks povedal, že na samotných zamestnancoch je rozhodnutie, či implantát chcú alebo nie. Okrem toho, „Vždy si to môžu dať odstrániť,“ povedal .

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu