PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Zlo a vek útlaku


"Keď ľudia nemôžu slobodne používať slová a voľne vyjadrovať svoje myšlienky, nemôžu mať ani iné autentické slobody. Všetky sú založené na slobodnom zmýšľaní a na slobode prejavu."

Kde bolo tam bolo, v zemiach Európy a Ameriky sa rozprestrela zlá temnota, ktorá nakazila mysle mocných a prinútila ich robiť zlé skutky proti svojim vlastným. Tí mocní sa stali zlými tyranmi; utláčali obyčajných ľudí, okrádali ich o ich dôstojnosť a slobody.
Za vlády týchto lotrov si musel každý dávať veľký pozor na jazyk, nieto ešte aby povedal čosi, o čom by sa mohli dopočuť lotri. Toto bola doba mlčanlivých, zamračených ľudí, z ktorých tí tyranskí darebáci vysávali silu. A ako sa to často stáva, väčšina obyčajných ľudí nebola schopná vidieť zlo, čo na nich páchajú. Ale i tak mal útlak a nedostatok slobody ťažký psychologický dopad na podvedomie utláčaných ľudí.

Mnohé z tých psychologických problémov neboli na prvý pohľad badateľné, v skutočnosti však vyvolávali v ľuďoch veľmi negatívnu zmenu. Do krvi sa už nedostávali isté hormóny. Neutvárali sa isté myšlienky. Mysle ľudí boli uzatvorené a vetché. Stratili radosť zo života. Sami seba cenzurovali. Báli sa usmievať, báli sa nahlas kričať, čítať "nesprávne" knihy, dívať sa na nesprávne filmy alebo sa rozprávať s nesprávnymi ľuďmi. Báli sa tvoriť a experimentovať s novými ideami a vecami. V dušiach ľudí sa rozmáhala tichá depresia a nemohúcnosť. Zápal sa vytratil. Nič už nemalo príchuť. Vitalita vymizla. Stratila sa chuť do života. Iskru, akú vidno v oku slobodných a skutočne živých ľudí, už nebolo vidieť. Mladí vyzerali ako starí. To nebola jar, lež zima. Rodilo sa čoraz menej detí.

Bez smiechu a detskej veselosti sa ešte väčšmi rozmáhala depresia a nemohúcnosť, lebo pravdou je, že ľudia tie zvuky potrebujú počuť asi tak, ako jarné kvety potrebujú dážď. Ľudí zauzdili. To je akoby ich boli lobotomizovali. Všetci vyzerali rovnako; všetkým chýbala tá iskra, čo kedysi mali. Čoskoro nato začali ľudia umierať. Jednoducho začali vädnúť.
Keďže mladých už nepribúdalo, lotri nemali k dispozícii dostatok robotníkov. Obávali sa, že prídu o svoj pohodlný životný štýl, ktorý bolo možné udržiavať len na úkor slabo platených pracovných síl. Aby si udržali svoj luxus, začali dovážať slabo platené námezdné sily z iných končín sveta, aby nahradili vymierajúcich vlastných.

Lotri - tí zlí tyrani - mali strach, že vlastní sa začnú proti nim búriť a oni stratia to nadradené postavenie v spoločnosti. Aby tomuto predišli, snažili sa obyčajných ľudí udržať v nízkej úrovni a v mentálnych okovách. Tí darebáci vedeli, že ľudia potrebujú slová, aby sa mohli samostatne zamýšľať a že takisto majú prirodzenú potrebu komunikovať svoj názor druhým. Odním im slová a právo na vyjadrenie názoru a podarí sa ti odstrániť pramenisko slobody a budeš mať obyčajných ľudí pod čižmou. A tak zakázali slová a myšlienky, ktoré nechceli počuť, lebo by boli ľudí pobádali k slobode. Ale keď ľudia nemôžu slobodne používať slová a voľne vyjadrovať svoje myšlienky, nemôžu mať ani iné autentické slobody. Všetky sú založené na slobodnom zmýšľaní a na slobode prejavu. Bez týchto slobôd ľudia nemôžu myslieť myšlienky a komunikovať svoje idey, čo by civilizácii pomohlo v obnove. Bez slobodného myslenia a prejavu nie sú tie druhé slobody skutočne pravé.

Môžete sa spýtať: A kedyže to bol ten zlý a temný vek? Ten je práve teraz.
...Dejiny nám dokazujú, že lotri to zvyčajne vždy začnú preháňať v útlaku obyčajných ľudí. To potom vedie k ich zvrhnutiu. Keď sa doba blíži k takej historickej udalosti, to zbadáte podľa toho, že medzi ľuďmi sa začnú vynárať vodcovia. V tých potenciálnych vodcoch vidia lotri hrozbu, a tak sa ich snažia zničiť. Tých, čo nie sú pravými vodcami, je ľahké zničiť. Lotri ich na verejnosti špinia a osočujú. Keď to nezaberie, snažia sa presadiť zákony proti tým potenciálnym vodcom a slobodám, aké by takí mohli priniesť. A mnohí z tých potenciálnych vodcov jednoducho nie sú dosť silní na to, aby vydržali takú osočovaciu kampaň a zlé zákony, a tak len opäť splynú s masami.
Ale takéto víťazstvo lotrov obyčajne dlho netrvá, lebo i keď sa im podarí zastrašiť a poraziť slabých, o ktorých sa nazdávali, že by mohli byť vodcami, z vlny vytvorenej slabými sa potom vždy vynoria tí praví. A títo praví vodcovia - hrdinovia - sú tvrdí. Takí sa vynoria a budú mať inteligenciu, odvahu a riešenia, aby mohli viesť druhých a zbaviť krajinu zloduchov. Zdá sa, že v mnohých krajinách sa práve blížime k tomuto bodu. Ale nachádzame sa už príliš blízko, aby sme si mohli byť istí tým, kto presne sa vynorí a povedie našich ľudí k pravej slobode.

Budúce dejiny píšeme práve teraz my. Z temnoty a z útlaku zloduchov sa zrodí sloboda. Ak nie dnes, nuž možno zajtra. Ale s tým môžete naisto počítať. Čo sa týka dneška, všetci slobodomilovní ľudia by mali teraz podporovať tých vynárajúcich sa vodcov, čo sa ich snažia oslobodiť od lotrov. To možno nie sú definitívni vodcovia - hrdinovia, ale vy nikdy nemôžete naisto vedieť, kto je veľký a kto nie, keď práve žijete. Tí, na ktorých teraz lotri útočia, buď dospejú k názoru, že sa neoplatí viesť druhých a stiahnu sa - alebo ich to ešte viac posilní. Ale i keď sa nebudú snažiť viesť ľudí k slobode, vytvoria vlnu, v ktorej potom budú môcť nasledovať tí druhí.

_____________________________________

H. Millard
http://www.nationalvanguard.org/story.php?id=4590

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu