PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Inteligentné etikety ustrážia čerstvosť potravín


26.6.2006

Timestrip je nový inteligentný typ etikety na značenie potravín, ktorá dokáže indikovať čas, ktorý uplynul od spustenia jeho odpočítavania. Obsiahnutá inteligencia pomôže lepšie ustrážiť lehoty pre použitie potravín.

Samolepiace etikety spustia odpočítavanie až po jeho inicializácii, takže v "surovom" stave je možné skladovať ich neobmedzene dlho. Časomieru môže spustiť výrobca produktu pri jeho balení na výrobnej linke, alebo spotrebiteľ v domácnosti, ak požívateľnosť produktu rapídne klesá časom plynúcim od otvorenia balenia.

Výrobca etikiet ponúka viacero verzií, ktoré sú určené pre meranie času pri izbovej teplote, v chladničke či v mraziacom boxe, pričom časomiery začínajú na hranici 1 dňa a končia pri 6 mesiacoch. I keď namiesto elektroniky hrá v tomto prípade úlohu fyzika (pigmentovaná kvapalina konštantou rýchlosťou preniká do mikroporózneho materiálu), ide o inováciu, ktorá by mohla pri globálnom nasadení zamedziť predajcom, aby manipulovali s dobami použiteľnosti produktov.

V kombinácii s RFID technológiami určenými pre identifikáciu produktov, sledovanie ich pohybu a zjednodušenie logistiky ide o zaujímavý tandem, ktorý by mohol posilniť nielen potravinárstvo.

Dostupnosť: http://www.timestrip.com

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu