PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Vojakom odoberú biologické vzorky do biobanky


27.12.2006

BRATISLAVA - Slovenským vojakom by mali byť odoberané biologické vzorky, ktoré budú uložené v biobanke. Navrhuje sa to v novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá je v pripomienkovom konaní.

Ako sa zdôrazňuje v odôvodnení návrhu, potreba biobanky súvisí s členstvom Slovenska v NATO a s vysielaním našich vojakov na misie do zahraničia.

Biobanka bude v prípade potreby slúžiť na identifikáciu vojakov. Vzorky v biobanke bude možné použiť len v súvislosti s výkonom štátnej služby a nie na iné účely. Vzorky by sa mali likvidovať tri roky po skončení služobného pomeru vojaka. Podľa návrhu zákona podrobnosti o odbere, uskladnení a použití vzoriek, ako aj o spôsobe ich likvidácie upraví služobný predpis ministra.

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu