OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Na průzkumu ledu - taje nebo ne?Naučme děti se potápět, pro ostatní stavme archu...

13.12.2006

Hranice pobřežního ledu v arktických oblastech prozrazuje v průběhu posledních let mnohé: Grónsko odtává, otepluje se, a pokud bude tento trend pokračovat, během dalšího století Grónsko zmizí z mapy Severního ledového oceánu.

V poslední době se v médiích objevuje mnoho kusých zpráv ohledně tání ledu na celém světě. Většina zpráv bije na poplach. Jak je to doopravdy? Co tedy taje, kde a proč? A jaké to má důsledky? A co můžeme čekat v nejbližších letech?

Neodiskutovatelná fakta
V porovnání s minulým rokem ukazují tento rok satelitní snímky zřetelný ústup ledových hranic v oblasti Barentsova moře. Od roku 1978 se arktická ledová plocha zmenšila o 8%. Zajímavé je, že mořský led v oblasti Antarktidy se ve stejném období nezmenšil, naopak, o něco přirostl. Možným vysvětlením je větší vzdálenost Antarktidy od rovníku. Nejnovějšími výsledky se zabývá ACIA (Arctic Climate Impact Assessment).

Sledováním pohybu ledu v těchto oblastech lze zjistit, jak se mění klimatické podmínky na severní polokouli. Bylo zjištěno, že v některých oblastech led odtává rychlostí až jednoho metru za rok a odtaje asi 51 km3. Adekvátně tomu se zvyšuje mořská hladina o 0,01 centimetrů za rok. V globálním měřítku hraje každá malá změna velkou roli, velkoplošné odtávání ledových ker bude mít za následek vzestup o 6 metrů během následujících 100 let a bude následovat další oteplení Země o 2 až 6°C.

Arktida se otepluje rychleji než kterákoliv jiná část naší planety. Data meteorologů ukazují, že za uběhlých 56 let se povrchové teploty Arktidy zvýšily o 1,6°C.

Na německém ledoborci Polarstern byly zkoumány oblasti mezi Grónskem a Špicberky. Měřena byla teplota v místech, kde probíhá výměna vodních mas mezi Severním ledovým oceánem a Grónským mořem (sev. Atlantikem) a ukázalo se, že se oproti minulému roku teplota západošpicberského proudu, který vede teplé vody Atlantiku do Severního ledového oceánu, zvýšila až o 0,6°C.

Led je ukazatelem teplotních výkyvů. Odhad proměn ledové masy se dá zkoumat na základě meteorologických údajů. Údaje z posledních padesáti let vykazují dekadické kolísání teplot, přičemž za posledních deset let teploty markantně poklesly. V letech 1950 až 1960 nastal úbytek o 2500 km3 ledu, v letech 1960 až 1980 přibylo 3500 km3 ledu a v letech 1990 až 2000 ubylo o 4000 km3 ledu

Zvyšování hladiny moře nezpůsobuje tání mořského ledu. (Můžete si to sami vyzkoušet: nechte roztát kostku ledu ve sklenici - hladina nestoupne). Stoupání hladiny je zapříčiněno oteplováním mořské vody, resp. zmenšení její hustoty, a tím pádem zvětšením jejího objemu a dále přísunem vody, která odtává z pevninských ledovců.

Sníh, led a plovoucí kry ochlazují Zemi také tím, že odrážejí sluneční energii zpět do vesmíru. Antarktida tvoří pěšinku pro vody putující mezi Atlantským a Tichým oceánem. Led chladí na mořském dně vodu, která směřuje k jihu a dovoluje teplé vodě přitéct z tropických oblastí. Golfský proud teče na sever z Karibiku a zvyšuje v Británii teplotu o 5°C. Vzestupný teplý proud a arktický led je mocný pohon oběhu vod v oceánu. Led tuto podmořskou řeku ochladí a 30x objemnější Amazonka teče zpět na jih. Arktický led však každoročně ustupuje o tolik prostoru, kam by se vešlo celé Nizozemsko.

Pokud odtají veškeré pevninské ledovce, hladina stoupne o půl metru. Odtaje-li celá grónská tabule, povstane hladina o 7 metrů. To můžeme očekávat za několik stovek let.

V Antarktidě odtávání ledu nebylo zjištěno. Oteplování vzduchu zvětšuje počet srážek, ty však dopadnou na kontinent jako sníh, a tak antarktická pokrývka naopak přibývá a je arktickým protihráčem ve zvyšování hladiny oceánů.

Co vše se rychle mění
Teplotní trendy výrazně kolísají, což se odráží na klimatických změnách mezi atmosférou, ledem, oceánem a povrchem Země. Přirozené kultury a polární druhy jsou v ohrožení. Pokud se tání nezpomalí, arktický led postupně zmizí. Postižena bude lokální fauna - polární medvědi, mroži a tuleni. Pokud oceán stoupne, hrozí zaplavení Benátek, poloviny Floridy, Nizozemska a dalších částí naší Země.

Změna se dotkne i způsobu života arktických domorodců. Město Sachs Harbour klesá, protože permafrost (věčně zmrzlá půda), na kterém město stojí, je změkčován. V oblasti západního pobřeží Banks Island je problematické cestovat nebývale rozblácenou krajinou. Na blátivém podloží se špatně loví sobi a losi. Tenčí led znemožňuje místním obyvatelům také lov velryb, mrožů a tuleňů. Na Aljašce se kvůli nepřechodným blátivým úsekům budou měnit tzv. migrační stezky zvířat, tak zmizí potrava pro Inuity - Eskymáky a život lidí zde nebude více možný.

Led pravděpodobně odtává díky oteplení vod Severního Atlantiku, ale také teploty vzduchu stále rostou. Není ještě dostatečně podloženo, co je hlavní příčinou, ale s velkou pravděpodobností je to lidský faktor. Obecně se předpovídá vzestup hladiny v závislosti na tom, jak budou lidé v následujících desetiletích zacházet s energií (skleníkový efekt).

Všechny tyto změny jsou v posledních letech pečlivě vědecky monitorovány. V roce 1998 bylo k pozorování pohybu ledu v oblasti Grónska použito satelitních metod (laserový altimetr). Od roku 2001 probíhá podobné pozorování v oblasti Antarktidy (družice ICESat).

Nejpostiženější ostrov
Grónsko je díky rozloze 2,2 mil km2 největší ostrov světa, pouhých 410 000 km2 není pokryto ledem. Nejsevernější část ostrova je 730 km vzdálena od severního pólu. Grónská ledová pokrývka je po té antarktické druhá největší na světě, někde až 3 km vrstvy Teploty celoročně nepřekračují 10 °C.

Oblast východního Grónska je v šesti zimních měsících obtékána proudy pokrývajícími pobřeží povlakem ledu. Podél jižní části západního pobřeží udržuje relativně teplý proud pobřeží bez ledu po celý rok. Grónsko oproti Antarktidě je blíž rovníku, proto pociťuje teplotní změny výrazněji než antarktický kontinent. Pro domorodce je hlavním zdrojem potravy rybaření, lov sobů, losů, mrožů, tuleňů a velryb. Pouze domorodcům je povoleno lovit polární medvědy pro svou obživu.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu