PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Slovensko zaostáva vo využívaní internetu30.3.2007

Slovensko výrazne zaostáva v rámci Európskej únie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií. Vyplýva to z 2. výročnej správy o digitálnom trhu, ktorú dnes zverejnila Európska komisia. Podiel slovenských domácností s pripojením na internet je jeden z najnižších v rámci EÚ.

Hoci sa v porovnaní s rokom 2005 zvýšil podiel obyvateľstva so širokopásmovým pripojením z 1,8 % na 4,3 %, Slovensko je v rámci EÚ-25 na predposlednom mieste.

Celkový počet užívateľov internetu vzrástol len málo. Zatiaľ čo v uplynulom roku to bolo 43,1 %, správa zverejnená o rok skôr uvádzala 42,8 % obyvateľov. Slovensko sa tak zaraďuje na 16. miesto v tabuľke.

Zaostávame aj vo využívaní elektronického bankovníctva

V celoeurópskom meradle využíva pätina občanov elektronické bankovníctvo, v prípade Slovákov ide o 12,6 % (20. miesto).

Čítanie novín a časopisov na internete uvádza 25,4 % slovenských užívateľov (12. miesto), maily posielajú 4 z 10 obyvateľov (15. miesto), použitie internetu na vyhľadávanie informácií o tovare a službách uvádza 33,5 % občanov (19. miesto).

Sme poslední vo využívaní internetu v domácnostiach

Z hľadiska miesta, odkiaľ sa obyvateľstvo pripája na internet, ide v 23,6 % o domov (posledné miesto v EÚ), v 25,7 % o prácu (13. miesto), v 11,4 % o školy (8. miesto) a v 7,2 % o miesta s verejným prístupom k internetu (9. miesto v tabuľke).

Napriek obľube sťahovania hudby či hier, nízka širokopásmová penetrácia nedovoľuje rozvoj.

Digitálna televízia je ešte len v plienkach, konštatuje ďalej správa. V oblasti služieb pre občanov, ktoré možno vybaviť prostredníctvom internetu, správa uvádza, že zatiaľ nie sú veľmi rozšírené.

Online je plne dostupných 8,3 % základných verejných služieb pre občanov a 37,5 % základných verejných služieb pre podniky.

Zaostávame aj v inej kategórii

Slovensko zaostáva aj pri porovnaní počtu počítačov s pripojením na internet, keď na 100 žiakov pripadá necelých 6 počítačov.

Širokopásmové pripojenie majú 4 z 10 škôl, v oboch prípadoch patrí SR medzi trojicu najviac zaostávajúcich krajín.

Napriek tejto situácii slovenskí učitelia využívajú počítače viac, než by sa čakalo na základe ich dostupnosti, keď 70,3 % učiteľov uviedlo, že za posledný rok použilo počítač počas vyučovania (15. miesto).

Pripojenie podnikov na internet je o niečo lepšie ako v prípade domácností - 6 z 10 podnikov v SR má širokopásmové pripojenie, stačí to však len na 20. miesto z 25 krajín.

S výnimkou elektronického podpisu, vo využívaní ktorého sa SR zaraďuje na 7. miesto v EÚ, je využívanie služieb v rámci elektronického obchodu veľmi slabé a Slovensko sa z hľadiska podielu elektronického obchodu na celkovom obrate podnikov umiestnilo na predposlednom mieste.

Úroveň zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií medzi zamestnancami je veľmi nerovnomerná.

Na expertnej úrovni je Slovensko nad priemerom, zatiaľ čo v prípade základných užívateľských znalostí patrí medzi posledné v EÚ s 15-% podielom zamestnancov s takýmito zručnosťami.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu