PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Čeští pekaři začali používat přepravku s RFID čipem


06.12.2007

Čeští pekaři začali používat přepravku s RFID čipem

Společnosti PENAM, Barco a Alfa Plastik vyvinuly první českou přepravku s RFID čipem, vhodnou pro nasazení v pekárenských výrobních a skladových provozech.

PENAM se řadí mezi největší domácí výrobce pekařských, mlynářských, těstárenských a cukrářských produktů s tradicí již od roku 1992. K vývoji první české RFID přepravky vedla společnost snaha o zvýšení automatizace výrobních a skladových procesů, eliminaci ztrátovosti vratných obalů a zajištění plné dosledovatelnosti výrobků.

Označování pekárenských přepravek RFID tagem je základním předpokladem pro nasazení RFID technologie napříč výrobními a skladovými provozy firmy, a tím také k dosažení maximálního efektu plynoucího z nasazení RFID technologií.

RFID je, stručně řečeno, bezdotyková automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Mezi její základní komponenty patří čip (tag), umístěný na plastové podložce a spojený se spirálovou anténou, pomocí které tag komunikuje se snímačem, dále je důležitý EPC kód (Electronic Product Code), jednoznačně identifikující daný tag, respektive výrobek či přepravní balení, mezi podstatné komponenty patří i již zmíněný snímač s anténou, který zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód a konečně je důležité i softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu/snímače.

Pekařská přepravka s čipem RFID představuje pro český trh významný posun ve vývoji a osvojení nových technologií, jak pro oblast RFID a automatické identifikace, tak pro obalový průmysl.

Technologicky se na řešení podílely společnosti Barco a Alfa Plastik. Barco poskytuje řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Alfa Plastik je zavedenou firmou v oboru plastových výlisků a nástrojů pro plastikářskou výrobu.

Na první pohled jednoduché řešení v sobě nese několik měsíců vývoje, testování a hledání vhodné a ekonomicky přínosné kombinace obalů a pasivních radiofrekvenčních tagů. Jako vhodná RFID technologie pro tuto aplikaci byly zvoleny RFID UHF Squiggle tagy od společnosti Alien Technology, významného výrobce RFID produktů pro UHF pásmo, které splnily výkonové nároky na čtecí vzdálenost, spolehlivost, i ekonomické požadavky na co nejnižší provozní náklady a zajištění rychlé návratnosti investice.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu