PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Biometrické pasy sa budú vydávať už od januára


05.12.2007

Bratislava - Pasy s biometrickými údajmi sa budú na Slovensku vydávať od budúceho roka. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o cestovných dokladoch, ktorý v stredu schválili poslanci.

Digitálnu mapu tváre ako biometrický údaj budú nové pasy obsahovať od polovice januára budúceho roka. Z návrhu zákona vyplýva, že odtlačky prstov Slovenská republika navrhuje zaviesť do polovice roka 2009.

Ministerstvo vnútra (MV) momentálne čaká na presnú špecifikáciu tohto znaku z Európskej únie, preto nie je možné odhadnúť, či sa odtlačky prstov objavia v pasoch skôr ako o dva roky. Biometrické údaje sú pritom hlavnou požiadavkou USA pre zavedenie bezvízového styku so Slovenskom.

Podľa návrhu zákona do nových pasov už nebude možné zapisovať deti. Za nezrušenie zápisu potomka hrozí pokuta až do 10-tisíc korún. Rovnaký trest môže nasledovať aj za neohlásené straty a odcudzenie cestovných dokladov.

Podľa navrhovanej úpravy budú cestovné doklady pre deti do piatich rokov platné len dva roky. Ministerstvo to odôvodňuje tým, že dlhšia lehota sťažuje identifikáciu a nahráva podvodníkom.

Realizácia celého projektu by si do roku 2010 podľa odhadu ministerstva mala vyžiadať takmer 1,6 miliardy korún. Túto sumu by mali pokryť najmä príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sa za rovnaké obdobie odhadujú takisto na 1,6 miliardy korún.

Zo zdravotných či náboženských dôvodov je možné nasnímať podobu tváre aj s prikrývkou hlavy. Tá však nesmie zakrývať tvár takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jej identifikáciu.

Nový zákon o cestovných dokladoch nadobúda po podpísaní prezidentom účinnosť 15. januára 2008.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu