PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Historicky prvé extrémistické paragrafy sú na svete


05.12.2007

Bratislava - Na Slovensku budú prvýkrát v histórii zavedené paragrafy trestného zákona, ktoré sa snažia definovať extrémizmus ako celok.

Ministerstvo vnútra predložilo legislatívne normy ako pripomienku k novele Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti, ktoré ich podľa ministra Roberta Kaliňáka akceptovalo.

Nové paragrafy tak v slovenskom trestnom poriadku po prvýkrát zavádzajú pojmy ako extrémizmus, extrémistická skupina či extrémistický materiál.

Určujú tiež, ktoré trestné činy budú môcť byť charakterizované ako extrémistické.

Odborníci zo serveru Security-society.org, ktorý sa venuje bezpečnostnej politike a extrémizmu, však upozorňujú, že tieto paragrafy môžu byť zneužité na zastrašovanie občanov. Nové paragrafy tiež podľa nich nedostatočne zachytávajú politický motív extrémistickej činnosti. Tým sa budú míňať účinkom.

"My máme v úvode trestného konania problém s tým, aby sme vedeli dokázať, či predložiť prokuratúre komplexný materiál. Tieto pripomienky mali viesť k tomu, aby sme vedeli prehľadnejšie postihnúť tie nebezpečné konania, ktoré sa vzťahujú na extrémizmus," povedal pre Aktuálne.sk minister Kaliňák.

Pre políciu je problém preukázať extrémizmus

Polícia mala často problém preukazovať trestné činy extrémizmu. V trestnom zákone sa nachádzali iba paragrafy upravujúce podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenie národa, rasy a presvedčenia i podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Častokrát sa však konkrétnym páchateľom nedalo preukázať, že konali z takýchto motívov a páchateľov súdili napríklad za výtržníctvo.

"Doteraz sme veľmi ťažko vedeli preukázať, že toto konanie je trestným činom," povedal Robert Kaliňák. Práve nové paragrafy by mali podľa neho polícií pomôcť klasifikovať extrémizmus, ako taký.

Medzi extrémizmus budú zaradené trestné činy - podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd , výroba, rozširovanie a prechovávanie extrémistických materiálov, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k nenávisti z týchto dôvodov. Tiež šírenie rasizmu, ospravedlňovanie, schvaľovanie, popieranie a zľahčovanie genocídy i zločinov proti ľudskosti a trestné činy spáchané z osobitného motívu.

Nesprávne zadefinovaný extrémizmus?

Nové trestné paragrafy majú podľa odborníkov zo serveru Security-society.org dva základne nedostatky - špecifikáciu extrémizmu a s tým spojenú definíciu držby extrémistických materiálov.

Do extrémizmu sa totiž podľa nich nedajú zahrnúť všetky trestné činy, ktoré paragrafy vymenovávajú. Tie sa síce s extrémizmom môžu prekrývať, ale nemusia. Sporná je definícia politickej roviny týchto činov.

Príkladom je situácia, v ktorom čašníčka odmietne obslúžiť Róma. Jej konanie je síce rasovo motivované, ale nie hneď extrémistické.

"Nesprávne zadefinovaný pojem "extrémizmus" sa stane stereotypom a tým sa nastavená protiextrémistická politika úplne minie účinku, pretože nebude postihovať reálny extrémizmus, teda násilné politické ambície, ale chaoticky zasahovať voči trestnej činnosti, ktorá má iný základ," uvádza sa v analýze Security-society.org pre Aktuálne.sk.

Sekundárne to bude znamenať skôr posilnenie extrémistických skupín, ktoré vždy využili podobný chaos a nejednotnosť v bezpečnostnej politike.

Problém je aj držba materiálov

V súvislosti s nejasnou definíciou pojmu sa expertom javí problematické aj trestné definovanie držby extrémistických materiálov. "Za týmto paragrafom je jednoznačná tendencia uľahčiť prácu zložkám, ktoré presadzujú zákon," uvádza sa v analýze.

Držba týchto materiálov však vôbec nemusí znamenať úmysel ich šíriť, alebo meniť súčasný politický systém na extrémistický.

Zákon navyše bude postihovať aj držbu materiálov, ktorej účel nemusí byť extrémistický. "Tento paragraf môže byť ľahko zneužitý na politické ciele, alebo zastrašenie nepohodlných občanov v prípade potreby," hovoria experti.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu