PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Velké firmy znečistily vodu, zaplatí milionové pokuty


14.1.2008

Brno - Velké firmy se dostaly do problémů kvůli vypouštění škodlivých látek do řek. Česká inspekce životního prostředí potrestala za tento prohřešek milionovou pokutou společnosti Unipetrol a Synthesia.

Uložené pokuty patří svou výší mezi vůbec nejvyšší, které inspekce za vypouštění škodlivin do řek a potoků za uplynulých dvanáct měsíců uložila.

Ještě vyšší pokutu, 3 miliony korun, dostala pouze společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

Závažné zhoršení kvality

Unipetrol dostal milionovou pokutu za to, že do řeky Bíliny v létě 2007 vypouštěl větší koncentrace škodlivých látek.

"Ve vypouštěných odpadních vodách docházelo v létě roku 2007 k opakovanému a významnému překračování maximálně povolených hodnot organického znečištění. Následkem toho došlo k závažnému zhoršení jakosti vody v Bílině," uvedla Česká inspekce životního prostředí ve svém rozhodnutí.

Vysokou pokutu inspekce udělila proto, že limity byly významně překročeny. Zároveň však inspektoři přihlédli také k polehčujícím okolnostem, jako byla například ta skutečnost, že bylo mimořádně nepříznivé počasí, které situaci ještě zhoršovalo.

Polehčující okolnosti, mezi kterými je i to, že se firma snaží snižovat množství vypuštěných škodlivin, provázely také udělení milionové pokuty pro pardubickou chemičku Synthesia. Ta vypouštěla do Labe víc škodlivin, než jí umožňovalo povolení v roce 2006 a část loňského roku.

"Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k vícenásobnému překračování více ukazatelů vypouštěného znečištění, k tomu, že v minulosti byla společnosti uložena pokuta rovněž za překračování povolených limitů," uvedla ve svém verdiktu inspekce.

Obrana nebyla

Unipetrol i Synthesia se proti uděleným pokutám nebránily, proto je rozhodnutí již nyní pravomocné.

Chemické továrny patří mezi ty, které inspekce za uplynulých dvanáct měsíců nejčastěji trestala. Ostravská chemička BorsodChem dostala 750 tisíc korun za únik benzenu do řeky Odry, při kterém došlo k hromadnému úhynu ryb.

"Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k množství a charakteru uniklé látky, které patří mezi toxické látky, k tomu, že místo vniknutí leží blízko hraničního profilu s Polskou republikou," uvedla inspekce.

Pokutu ve výši 400 tisíc korun dostala neratovická Spolana. Z podniku se do Labe dostaly síranové louhy, pokutu inspekce snížila s tím, že se firma snažila o zmírnění následků úniku nebezpečné látky.

Pokuty za znečištění vod dostala také společnost Bochemie.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu