PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Práce stresuje polovinu lidí


18.01.2008

Práce stresuje více než polovinu české populace. Plných 55 procent Čechů považuje svoji práci za vyčerpávající. Největší míru pracovního stresu pociťují lidé pracující v řídících profesích a podnikatelé. Vysokou míru stresu mají ale i zaměstnanci ve firmách se zahraničním kapitálem. Naopak lidé pracující manuálně či pracovníci se základním vzděláním stres z práce prakticky nepociťují.

Pocit bez únavy v zaměstnání zná jen 12,7 procenta českých zaměstnanců. Vyplývá to ze sociologické studie Pracovní život v české společnosti autorek Hany Víznerové a Marty Vohlídalové.

Stres a napětí startérem chorob

Ve srovnání s Evropou na tom ale Češi nejsou zase tak špatně. Podle posledních výzkumů EU pracuje až 60 % lidí v napjatých termínech a ve stresu. Závažné je, že stres a napětí pramenící ze zaměstnání mohou odstartovat až devadesát procent chorob a projevují se problémy ve zdravotním stavu.

Na 15 % pracujících v EU si stěžuje na bolesti hlavy a na migrény, 33 % na bolesti zad a 23 % na bolesti v oblasti krku a ramen. Vysoké pracovní nasazení provází únava, napětí, závratě, poruchy spánku, podráždění. Stále častěji se vyskytuje takzvaný „metabolický syndrom“. Projevuje se hromaděním břišního tuku, snížením citlivosti na inzulín, zvýšenou hladinou cholesterolu a vyšším krevním tlakem. Tyto projevy mohou časem vyvolat srdeční choroby, cévní mozkové příhody a diabetes.

Práce bývá příčinou rozchodu

Všechny uvedené projevy ovlivňují chování a promítají se do partnerských a mezilidských vztahů. Podle sociologické analýzy se 31 procent dotázaných domnívá, že práce, ať už jejich či partnera či partnerky byla jednou z příčin, proč se s bývalým partnerem rozešli nebo rozvedli. Příčinou rozchodů bývá spíše pracovní kariéra muže než ženy. Většinou se jedná o vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří zastávají časově a stresově velmi náročnou práci.

Rozvod, u kterého stála práce, zná 46,3 % rozvedených manažerů a 40 % manažerek. Mezi riziková povolání, která podporují rozvodovost, patří práce na směny či práce ve službách a v obchodu. Podle mezinárodních studií je pro jedince smrtícím mixem kombinace pracovního stresu a rozvodu

Češi tvrdí: povinnosti zvládáme

Většina Čechů se přes pracovní vytížení a stres domnívá, že přesto zvládá své pracovní a rodinné povinnosti bez větších problémů. Alespoň si to myslí na 66 procent Češek a Čechů. Značná část z nich zastává ale méně stresující zaměstnání s menší časovou náročností, kam patří například podle socioložek i pedagogičtí pracovníci.

Práci na úkor rodiny zvládá kolem 13 % zaměstnanců, přiznávají se k tomu zejména vysokoškoláci a absolventi vyšších odborných škol v náročnějších profesích. Svoji práci ani rodinu nezvládají dvě procenta mužů a 2,7 procenta žen, většinou se základním vzděláním. Názor, že lidé zvládají jak práci, tak rodinu napůl, mají lidé ve stresujícím zaměstnání s velkou časovou náročností.

Na 63,4 % dotázaných, kteří se zúčastnili sociologického výzkumu, soudí, že jejich práce nemá žádný vliv na vztahy v rodině a že se vždy snaží oddělovat práci a rodinu. Přesto při bližším zkoumání se ukazuje, že práce komplikuje rodinný život spíše mužům než ženám a lidem s vysoce náročnou prací. Pocitům vyčerpání lze čelit Stres ovlivňuje postavení zaměstnance v organizaci, jeho kariéra, vztahy na pracovišti a poměry, které v organizaci panují.

Možná se na stresu podílí fakt, že Češí tráví v práci v průměru více hodin než zaměstnanci starých zemí Evropské unie. Večer nebo přes víkend pracuje 27 procent všech zaměstnaných mužů a 23 procent žen. Jedná se většinu o nemanuální odborné profese, především vysokoškoláky. Lidé se základním vzděláním o volných dnech pracují minimálně. Práci o víkendu znají jen čtyři procenta z nich. Nejvíce unaveni se cítí samostatně podnikající lidé či zaměstnanci malých podniků, nejméně práce vyčerpává zaměstnance velkých firem nad 300 zaměstnanců

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu