OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Vymírání ptáků: Příchod jara už brzy v Česku neoznámí
Ohrožený druh: čejka chocholatá

1.12.2007

Praha - Ještě ve druhé polovině 80. let hnízdilo v české přírodě dvacet až čtyřicet tisíc párů čejky chocholaté. Teď ornitologové odhadují, že jich nebude víc než 8,5 tisíce.

"Mezi roky 1982 a 2006 se početnost čejky chocholaté snížila o neuvěřitelných 85 procent," varovala Česká společnost ortnitologická.

Čejka tak patří mezi nejrychleji ubývající ptačí druhy v zemi. A zároveň je příkladem toho, že ani miliardy korun z české i bruselské "ekologické" pokladny nemusí některým živočišným či rostlinným druhům pomoci.

Čejka chocholatá se z teplých krajin ve Středomoří vrací v únoru či březnu jako jeden z prvních stěhovavých ptáků. Proto se pro ní vžilo označení "posel jara". Možná, že pár let se tento jarní posel už v české přírodě neobjeví, protože zcela vymře.

Neopakujte chyby "staré" Evropské unie!

"Všechny staré členské státy zničily zemědělskou intenzifikací a opouštěním od tradičních způsobů hospodaření své přírodní bohatství," varoval Marcus Gilleard, britský expert, který spolupracuje s největší světovou nevládní organizací na ochranu ptáků BirdLife International.

Toto sdružení varovalo nové státy Evropské unie, aby neopakovaly stejné chyby jako staří členové.

Zatím to ovšem spíše vypadá, jako by Češi byli při využívání evropských dotací nepoučitelní. Aspoň pokud jde o některé ohrožené druhy - třeba motýly.

Ekologické dotace přinášejí smrt

Hnědásek chrastavcový patří mezi nejohroženější evropské motýly a v Česku přežívá už jen na několika místech na západě země.

Evropská unie ho sice zařadila na seznam chráněných druhů, ovšem miliardové ekologické dotace, které každoročně putují z Bruselu, zároveň vzácného motýla zabíjejí.

Podobně jako hnědásek jsou na tom v české přírodě až stovky více či méně vzácných druhů hmyzu, kterých se dotýkají takzvané agroenvironmentální platby.

Díky příznivým okolnostem se hnědásek chrastavcový udržel jen na několika místech v západních Čechách - například na okrajích vojenského prostoru Hradiště. Ministerstvo zemědělství ovšem nastavilo pravidla pro vyplácení evropských dotací tak, aby byla práce farmářů co nejsnadněji kontrolovatelná.

Když se krajina promění v anglický trávník

"Okolo 15. července se tak krajina promění v anglický trávník. Situace se pak opakuje na přelomu září a října," poznamenal Martin Konvička z Entomologického ústavu Akademie věd. Jenže na "anglickém trávníku" dokáže přežít jen zlomek vzácného hnědáska a dalších hmyzích druhů.

Motýli a další drobní živočichové potřebují ke svému životu pestřejší přírodu. Řešením by například bylo sekat louky jen jednou ročně, anebo jen jednou za několik let, a i na "golfových" loukách nechat ostrůvky neposekané vegetace.

Vloni a předloni se v Česku vedla ostrá debata o tom, jak agroenvironmentální dotace upravit. Výsledkem byl kompromis.

Programy sice mohou být flexibilnější, reagovat na místní podmínky, ovšem jenom v chráněných oblastech a na žádost orgánů ochrany přírody.

"Už to například začíná fungovat v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty," řekl entomolog Konvička. Dodal, že ani tak se zde nepodařilo zachránit třeba celoevropsky chráněného žluťáska barvoměnného.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu