SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

  

 KDO  JSI 

A  PROČ  JSI  ZDE  ?

    

Petr D. F. 

 

1984

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

Obr. 4

 


(0)
 

ÚVOD

 

PROČ POTŘEBUJETE ČÍST TUTO KNIHU ?

 

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 1 – 5, úvod.

 

Existuje mnoho populárních knih, které vám říkají, co máte dělat a jak máte žít svůj život. Ukazují vám, jak se stát bohatými, zdravými, jak milovat a být úspěšnými a mnohá jiná tajemství o tom, „jak na to“.

 

Říkají vám ale tyto knihy skutečně, kdo jste a proč jste zde na této planetě ?  Položili jste si někdy otázku: „Co to je pozemský život a jak do toho všeho zapadám ?“ Některé knihy snad do jisté míry odpovídají na tyto otázky. Možná zjevují určité aspekty celkového obrazu tohoto života a místa vaší osoby v něm. Velmi často je však správný aspekt vyňat z kontextu a chybně se považuje za prezentující celý obraz Věříte-li, že jste podchytili svou celkovou situaci, když ve skutečnosti máte jen jediný její aspekt, nejspíš skončíte někde na cestě životem nespokojeni a zklamáni.

 

Všichni máme sklon věřit, že jistá část celku je sama o sobě a sebou celkem. Nakonec tyto sklony nepřinesou nic jiného než potíže, a přesto si je neustále způsobujeme. Pozastavili jste se někdy nad tím, proč a jak se často dostáváme do nejrůznějších potíží ?

 

Hlavním problémem s knihami na téma „Jak dělat to, či ono nebo Jak být tím, či oním“ je to, že jejich autoři se příliš zabývají vnějšími, zevními životními aspekty. Jejich knihy říkají, jak být úspěšný ve vlastních záležitostech, ve svém rodinném životě, v milostných záležitostech a v mnoha ostatních souvisejících vnějších věcech. Ačkoli jsou tyto vnější záležitosti pro úspěšný život důležité, jsou nicméně produktem něčeho, co nevzniká v tomto světě či na základě něčího vědomého úsilí.

 

Je-li to pravda a jestliže naše vědomé každodenní úsilí samo o sobě a sebou není původcem našeho úspěchu, štěstí, naplnění, naší spokojenosti, našeho dobrého zdraví, bohatství a dalších pozitivních věcí, jestliže není původcem naší bídy, strádání, našich problémů, nemocí, potíží, selháni či čehokoli, pak kde tedy vznikají ?  Jsme nezáměrně, či v jistých případech záměrné nesprávně vedeni k víře, že naše každodenní vědomé úsilí, snažení a práce pro dosažení úspěchu, štěstí, radosti a všeho pozitivního v našem pozemském životě je vše, co potřebujeme, abychom dosáhli svých cílů ?

 

Tato kniha se snaží dát odpověď na tyto i jiné otázky, kterými se často někdo v životě trápí, aniž by se na ně kdy získala odpověď.

 

Na tomto místě můžete oprávněně vyzvat autora této knihy: Jak to, že znáš všechny tyto odpovědi ?  Kdo vůbec jsi ?  Takže vidíte, že nevyhnutelně skončíme touto závažnou otázkou: „Kdo jsi ?“ Ano, vy, kdo teď čtete tato slova, se ptáte: „Kdo jsi ?“

 

Znáte ale skutečně, kým jste vy ?  Lze nalézt uspokojivou odpověď na tak nanejvýš životně důležitou a závažnou a významnou otázku, se kterou se lidstvo potýká ?

 

Mohu vás ujistit, že lze nalézt cestu k odpovědi na všechny takové životně závažné otázky v rozsahu, v jakém na ně lze odpovědět, tj. v rámci omezení, která na nás byla vložena povahou fyzického Vesmíru a našich fyzických těl. Byla mi ukázána cesta, jak nalézt řešení těchto závažných otázek. Chcete-li zjistit, zdali je to pravda, a dát odpověď na svou otázku: „Kdo jsem ?“, bude vám třeba přečíst tuto knihu. Takže když zjistíte, kým jste, pak budete vědět, kdo jsem já.

 

Proč potřebujete číst právě tuto jednotlivou knihu ?  Je tato kniha nějak lepší než knihy jiné, které se zabývají podobnými záležitostmi a věcmi ?

 

Existuje několik důvodů, proč byste tuto knihu měli ze své svobodné vůle a volby číst. Učiníte-li tak, rozhodnete si pro sebe, zda jsou ideje v této knize nějak lepší a odlišují se od pojetí předkládaných v podobných publikacích.

 

Tyto důvody jsou následující:

 

 

I. VY SAMI JSTE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ, KTEROU V CELÉM SVÉM ŽIVOTĚ MÁTE

 

Jako jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému v celém Vesmíru, jste nejdůležitější věcí, kterou ve svém životě máte. Napadlo vás někdy, že vy sami jste tím nejdůležitějším, nejvýznamnějším a nejzávažnějším, co v celém Vesmíru máte ?  I to, že co se vás týče, můžete mít vztah k životu, k jiným a k sobě samému jedině ze sebe sama, sebou samým, skrze sebe sama a se sebou samým ?  Víte, že nemůžete být jinými než sami sebou a že nemůžete sami ze sebe vystoupit ?  Abyste mohli mít vztah k jiným či k čemukoli jinému, je pro vás nemožné přestat být samým sebou.

 

Je-li to pravda, a objektivní pozorování ukázala, že je, jste povinováni sami sobě, abyste sami sebe lépe poznali, chápali a lépe se sebou zacházeli a ovládali svůj vlastní vesmír daleko lépe, než tomu tak bylo doposud.

 

Jestliže jste celým vesmírem, pak vy sami jste jediným, kdo tento vesmír může ovládat. Abyste tento svůj vesmír ovládali účinně a s úspěchem, je životní nutností, abyste tento vesmír poznali, jinak můžete projít svým životem neustále v něm chybujíce a neustále jím mrhajíce, slepě narážejíce, nikdy řádně nevidouce, nevědouce a neprožívajíce to, s čím se zabýváte či o co zakopáváte. Jak můžete být úspěšní, spokojení, naplnění, zdraví, bohatí, dokonalí atd., pokud náležitě nepoznáte, kým sami jste, proč jste zde a jaký je účel všech těch záležitostí a událostí, které se odehrávají v procesu vašeho pozemského života ?

 

Jak víte, často se ve vašem životě seběhnou věci, které jsou zdánlivé mimo vaši kontrolu. To je zvláště pravdou, když se vám stane nějaká pohroma - jakou je například vážná nemoc či to, že znenadání udeří nějaké neštěstí v nejméně vhodném čase. A jaká je naše běžná reakce na tuto situaci ?  Všichni prohlašujeme: „Proč já ?  Proč se to stalo mně ?“ Chcete-li tedy znát některé odpovědi na tyto a jiné otázky - čtěte tuto knihu !

 

 

II. NESTVOŘILI JSTE SAMI SEBE

 

Přišlo vám někdy na mysl, že jste se nenarodili sami od sebe ?  Že jste sami sebe nevytvořili ?  Přesto jste zde jako velmi zvláštní, velmi jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému, mající mnohé vlastnosti, jako mají někteří lidé, a mající mnohé kvality, jaké nemá pádná jiná osoba v celém Vesmíru.

 

Jak k tomuto všemu došlo ?

 

Kdo rozhodl, abyste vstoupili do tohoto života přesně takoví, jací jste ?  Požádal vás ten Někdo, kdo toto rozhodnutí učinil, zdali byste dobrovolně byli takovými, jací jste ?  Radil se s vámi někdo o této věci ?  Je možné, že byste mohli být na tyto životně důležité včti dotazováni a mohli se o nich radit ještě dříve, než jste existovali takoví, jací jste právě nyní ?  Měli jste před tím, než jste přišli na tento svět, příležitost zvolit si svůj životní styl, kterým teď žijete, což by zahrnovalo veškeré podrobnosti vašeho života včetně každého štěstí či neštěstí, které vás potká ?  Je to vše pouhá náhoda či náhodná událost, nad kterou nemáte žádnou kontrolu ?

 

Jaká je skutečná pravda o tomto všem ?  Kdo je vaším skutečným stvořitelem ?  Jsou lidé, které nazýváte svými rodiči, vaši skuteční stvořitelé ?  Jestliže ano, pak jak to, že nestvořili sami sebe, majíce původ v někom jiném, a ten jiný byl vytvořen prostřednictvím někoho jiného ?  Tak to může pokračovat do nekonečna. Chápete, co se tím míní ?

 

Jestliže si teď pozitivně přejete mít jasno, či nějaké solidní a pravdivé poznatky o těchto a mnohých dalších důležitých záležitostech týkajících se vašeho života, měli byste si tedy přečíst tuto knihu.

 

 

III. NENÍ TOMU VŽDYCKY TAK, JAK SE TO ZDÁ

 

Položili jste si někdy sami sobě otázku, zdali to, co vidí vaše fyzické oči, slyší vaše fyzické uši, co čichají, ochutnávají a pociťují vaše fyzické smysly, je skutečné takové, jakým se to jeví být, pouze proto, že vaše smysly vám říkají, že je tomu tak ?  A, což je nejdůležitější, přemýšleli jste někdy o tom, zdali jste skutečně tou osobou, kterou si myslíte, že jste, či si jiní lidé myslí, že jste ?  Jsou pak dále ostatní tím, za co je považujete a za co se oni považují ?  Reagovali jste někdy na někoho či něco nečekaným a překvapivým způsobem, nebo jste si dokonce vědomi, že jste byli schopni takto se chovat ?  Totéž by mohlo být pravdou o ostatních lidech, o kterých jste si mysleli, že je dobře znáte, když náhle jednají způsobem, který byste od nich neočekávali ?

 

Přemýšleli jste někdy o tom, zda záležitosti nastávají tak, jak se zdá, že se odehrávají u vás a u jiných okolo vás, a o tom, jaký to má vše smysl a účel ?  Má to vše skutečně nějaký smysl a účel, nebo je to vše bez významu a nesmyslné ?  Jste spokojeni s vysvětleními, která dostáváte z hromadných sdělovacích prostředků, od různých náboženství či podobných zdrojů, jak vám je nyní předkládají ?  Přemýšleli jste někdy o tom, zda viditelný Vesmír a všechny věci v něm a na této Zemi jsou skutečně takovými, jak se předpokládá nebo zdá, že jsou ?

 

Jestliže jste někdy vážně uvažovali o těchto a podobných otázkách, pak se vám naléhavě radí, abyste uvažovali nad tím, co následuje v této knize. Jak víte, k tomu, abyste mohli seriózně uvažovat o jejím obsahu, potřebujete znát, co je v této knize napsáno.

 

 

IV. KLADENÍ NESPRÁVNÝCH OTÁZEK Z NESPRÁVNÉHO ZDROJE

 

Přemýšleli jste někdy o tom, že doposud nikdo nebyl schopen vám dát uspokojivou a vyčerpávající odpověď na žádnou z výše uvedených otázek; otázek, které se zdají nejzávažnějšími, nanejvýš kritickými a nejdůležitějšími ze všech ?  Ani věda, historie, psychologie, ani náboženství (ve své současné formě), ani ostatní známé zdroje nedošly nikdy ke shodě ohledně těchto záležitostí. Jsou plny rozporů, neshod, dohadů, pokusných závěrů a povrchních znalostí, na něž se nikdy nedá plně spolehnout. Těmto zdrojům nelze ani plně důvěřovat, aniž by se nakonec nezažilo rozčarováni či svedení na falešnou cestu. Často je někde na této cestě nutná naprostá potřeba změny a nápravy. Proč je tak často obtížné a zdánlivě nemožné, aby se všichni dotyční vůbec na něčem plně shodli ?  Proč existuje tolik navzájem protikladných pohledů, názorů a postojů, kvůli nimž lidé chtějí dokonce zabíjet, snažíce se tak dokázat, že mají pravdu a všichni ostatní se mýlí ?

 

Existuje nějaký způsob, jak přijít na to, proč je tomu tak a proč jsou současné poznatky o těchto záležitostech tak nestálé, nespolehlivé a neuspokojivé ?  Existuje nějaká metoda, již lze dosáhnout odpovědi na všechny tyto a podobné otázky, odpovědi schopné uspokojit každého způsobem, se kterým by všichni souhlasili ?  Napadlo vás někdy, že véda, psychologie, historie, filosofie, náboženství (ve své současné formě) a všechny ostatní zdroje asi kladou nesprávné otázky ?  Nebo že tyto zdroje modrá odpovídají na tyto otázky nesprávným způsobem ?  Napadlo vás někdy, že zkoumají nesprávné prameny, v nichž se snaží zoufale nalézt odpovědi na tyto a podobné otázky ?  Je vůbec možné, aby omezená lidská mysl nalezla odpovědi na tyto závažné otázky ?  Jestliže ano, jak se k nim dostaneme ? Co je pravým zdrojem lidského poznání ?  Jaké síly způsobují, že jsme takoví, jací jsme na této Zemi ?

 

Zajímáte-li se vážné o tato tajemství, máte dobrý důvod pro čtení této knihy.

 

 

V. ŽIVOT NENÍ TÍM, ČÍM SI MYSLÍTE, ŽE JE

 

Snažili jste se někdy přijít na to, proč na planetě Zemi existuje tak mnoho negativního a zlého ?  Proč se lidé navzájem nenávidí natolik, že dokonce dosáhnou bodu, kdy se navzájem zabíjejí prostřednictvím válek, nehod, katastrof i kriminálních činů a mnoha jinými způsoby ?  Proč lidstvo na Zemi vyvinulo tak zničující zbraně a zařízení, které mohou v minutě zlikvidovat veškerý život a zničit planetu Zemi ?  Tázali jste se někdy sami sebe, proč existuje tolik nemocí, potíží, zkaženosti, ošklivosti, hrůzy, neštěstí; všech druhů nebezpečí, jedovatých rostlin, bodavého hmyzu, divokých zvířat a všech ostatních negativ, které lze potkat v každém koutě této planety a ve vlastním životě ?  Co to vše znamená ?  Slouží to nějakému užitečnému účelu ?  Máme to považovat za přirozený stav věcí, věříce, že právě takový život je ?  Musí život skutečně být takový ?

 

Existuje snad odlišný, daleko lepší způsob žití ?  Proč bylo těmto negativním věcem dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí ?  Existuje-li Stvořitel všech věcí, stvořil skutečné všechny tyto odporné negativní a zlé věci, které zakoušíme na planetě Zemi ?  Jaká je skutečná pravda o těchto všech záležitostech ?  Jaký mají vztah k vám osobně a jakou v tom všem máte roli ?  Proč máte účast na životě této planety, kde je tolik negativního i zlého, tolik nestálosti a neštěstí i tolik nejrůznějšího nebezpečí ?  Je toto vůbec životem ?  Dávají vám vědecká, historická, psychologická, náboženská či jiná tradiční vysvětlení života a jeho účelu pravý obraz veškerého života včetně vašeho vlastního ?

 

Přejete-li si tedy upřímné přijít na to, zda žijete pravým životem, zdali je vaše chápání života správné a náležité, a do jisté míry přijít na to, co je život zač a jak nalézt cestu zpět ke svému pravému životu, pak máte dobrý důvod ke čtení, pečlivě zvažujíce vše, co se vám předkládá. Nemusíte s tím vším souhlasit. Ale ukáže se vám cesta k tomu, abyste si to krůček za krůčkem ověřovali a poznali, zdali je to skutečně pravda, nebo pouhopouhá fantazie autora.

 

V závěru bych se rád zmínil o tom, proč se tato kniha zakládá na duchovním přístupu, jak naznačuje název. Co to je duchovní přístup ?  Především není tento postoj ani vědecký, historický, psychologický či náboženský, ani ho nelze spojit s jakýmkoli jiným tradičním přístupem rozvíjeným vědou, historií, psychologií, náboženstvím či jakoukoli jinou oblastí lidského poznání. Jak jste zaznamenali dříve v tomto úvodu, bylo řečeno, že existuje příliš mnoho protikladů a nejistot ve vědeckých, historických, psychologických, náboženských a jakýchkoli jiných poznatcích týkajících se těchto záležitostí.

 

Nemůžeme se tedy na tyto poznatky spoléhat ani z nich získávat pravdu, neboť bychom se nakonec dostali do stejné šlamastiky, to jest do stejné nejistoty a rozporuplnosti, jaká je v těchto poznatcích. Nepřivedlo by nás to nikam, stejně jako tradiční „poznání“. Proto je nutné vyhledat odlišný zdroj, který je dle mého názoru daleko ryzejší a spolehlivější než cokoliv tradičního a navyklého. Je zřejmé, že jestliže tradiční a obvyklý přístup nemůže poskytnout spolehlivé a zaručené poznání tohoto „Kdo jsi a proč jsi zde“, pak se nemusí brát zřetel na cokoli tradiční a uvyklé a musí se hledat něco jiného - zcela odlišného. Proč nejít namísto toho k samému zdroji života a k vaší vlastní substanci a esenci a položit tyto otázky ?  Pak se uvidí, co se stane. Toto jsem učinil. Obdržené odpovědi mne uvedly v úžas. Byly tak odlišné od všeho ostatního, co máme k dispozici prostřednictvím vědeckých, psychologických, historických, filosofických, náboženských či všech ostatních tradičních zdrojů. Také jsem si uvědomil, že jedním z našich problémů je to, že máme sklon se příliš spoléhat na odpovědi, které nám dávají takzvané autority v těchto záležitostech, k nimž patří uznávaní vědci, filosofové, psychologové, historikové, duchovní atd. Máme sklon věřit jejich názorům, aniž bychom pečlivě zkoumali, zda to, co říkají, je skutečné tak. Někde jsme během svého života na této planetě zapomněli na nejdůležitější a dle mého názoru nejspolehlivější zdroj veškerých poznatků - sebe samé. Když vejdeme do nitra, náhle učiníme ohromný objev přítomnosti skutečného Zdroje, našeho Stvořitele a všeho Stvoření. Tento Zdroj známe pod mnohými jmény: Bůh, Pán, Ježíš Kristus, Višnu, Krišna, Manitou, Velký Duch, Aláh a dalšími jinými, která užívají lidé na této Zemi. V tomto Zdroji můžeme nalézt daleko vhodnější odpovědi na všechny životné důležité otázky, které se vztahují k tématu této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde ?“ Tento Zdroj nazývám čistě Duchovním zdrojem. Z Něho se odvozuje vše ostatní v životě a život sám. Proto je metoda této knihy označována jako mající duchovní přístup, přístup putování do nitra, k vaší Niterné mysli.

 

Zajímáte-li se vážně o to, abyste nalezli cestu k sobě samým a vytvořili neustálé spojení s Bohem ve vás a otevřeli neomezený poklad hlubokých poznatků a moudrostí o Bohu, životě a sobě samých, radí se vám, abyste velmi pečlivě prostudovali tuto knihu, protože vám (kromě mnoha jiného) nabídne postup, jak krok za krokem splnit tento důležitý úkol. Při tom vám ukáže, jak nalézt odpovědi na všechny své otázky. Máte-li se skutečně rádi, jste sami sobě povinováni být otevřené mysli, přizpůsobiví a pohybliví. Pak budete požehnáni.

 

Petr D. F.

Hanalei Bay,

Kauci, Havaj

 

  

 

 

Zpracoval: Ivo A. Benda 28.10.2000.

www.vesmirni-lide.cz

www.cosmic-people.com

NOVÉ ZJEVENÍ

 

 

1)  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1993, 660 stran původní knihy, komplexní výklad Pána Ježíše Krista o DNEŠNÍ SITUACI POZEMSKÉHO LIDSTVA včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách. Příjato v roce 1988. KLÍČOVÝ MATERIÁL !!! Na internetu www.universe-people.cz od listopadu (11) 2000.

 

2)  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, Petr D. F., 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření. Zpracováno v roce 1982. Na internetu www.universe-people.cz od ledna (1) 2001.

 

3)  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?, Petr D. F., 1995, 138 stran, postavení pozemského člověka ve Stvoření.  Zpracováno v roce 1984. Na internetu www.universe-people.cz od února (2) 2001.

 

4) POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,    HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ, Petr D. F., 1996, 155 + 66 + 130 stran, další rozšiřující       informace Nového zjevení. 1. a 2. kniha příjata v roce 1982, 3. kniha zpracována v roce 1985. Na internetu www.universe-people.cz je “Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření”od prosince (12) 2000.

 

 

5)  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1999, 217 stran. Přijato v roce1992-4. Poslední doplňující informace k Novému zjevení. Doporučuje se číst až po trojím přečtení předchozích knih.

 

Existuje ještě několik knih, které dosud (28.10.2000) nejsou přeloženy z anglického do českého jazyka, např. kniha “Realita, mýty a iluze” .

 

---------------------------------------

 

Tyto texty jsou přepisovány z originálních knih v českém jazyce. Prosím zájemce, kteří chtějí přispět k rozšíření těchto důležitých textů, aby se mi ozvali a mohou ve wordu přepisovat původní texty. Tyto knihy existují i původním anglickém originále. V případě zájmu o knihy, mohu zaslat za cenu nákladů jednostranné kopie A4. Pro použití barevných a vytučnělých textů doporučuji písmo Arial, které můžete stáhnout z www.universe-people.cz .

 

Obrázky a schémata nebyly v původní knize, byly zpracovány Ivo A. Bendou kvůli lepšímu znázornění některých souvislostí (nikoli však všech, to bohužel tímto způsobem není možné).

 

Knihy „Nového zjevení“ se týkají životně každého člověka na Zemi, neboť každý má šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte s láskou v srdci všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelůmúředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům, nezapomeňte na naše milé novináře a politiky, které máme tolik rádi. Bude to pomocí mnoha lidem a velký průšvih pro pseudotvůrce.

 

 

OBSAHY  KNIH  NOVÉHO  ZJEVENÍ

 

 

1)  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  –  30  kapitol,   32  celků.

 

            (0)

Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým zjevením Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 2.

Přirozenost Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 3.

Zrada křesťanství.

 

            Kapitola 4.

Druhý příchod Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 5.

Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra.

 

            Kapitola 6.

Tajemství o pseudotvůrcích.

 

            Kapitola 7.

Pojetí Antikrista.

 

            Kapitola 8.

Poslední soud.

 

            Kapitola 9.

Význam Poslední večeře.

 

            Kapitola 10.

Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů.

 

            Kapitola 11.

Pojetí hříchu a lidských problémů.

 

            Kapitola 12.

Pojetí života obecně a lidského života zvlášť.

 

            Kapitola 13.

Jak přežít lidský život.

 

            Kapitola 14.

Dosah Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 15.

Tajemství Nového zjevení.

 

            Kapitola 16.

Praktikování Nového zjevení.

 

            Kapitola 17.

Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním.

 

            Kapitola 18.

Nový život pozitivního stavu.

 

            Kapitola 19.

Život po lidském životě.

 

            Kapitola 20.

Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť.

 

            Kapitola 21.

Tajemství stvoření a zóny vymístění.

 

            Kapitola 22.

Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace.

 

            Kapitola 23.

Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým stvořením.

 

            Kapitola 24.

Desatero nově navštívené.

 

            Kapitola 25.

Tajemství Desíti duchovních principů.

 

            Kapitola 26.

Motlitby Páně znovu navštívená.

 

            Kapitola 27.

Tajemství Nové modlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem.

 

            Kapitola 28.

Tajemství životní cesty.

 

            Kapitola 29.

Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění.

 

            Kapitola 30.

Nové zjevení v perspektivě.

 

            (31)

Dodatek.

 

 

2)  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI  -  3  části,  21  kapitol,  22  celků.

 

            (0)

Velmi důležitý úvod

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

 

ČÁST I:  DUCHOVNÍ ÚPADEK

 

            Kapitola 1.

Definice a principy duchovnosti obecně a lidské duchovnosti zvlášť.

 

            Kapitola 2.

Vznik hmoty, vesmíru a sentientních bytostí. Původní účel, cíl a uspořádání lidského života a jeho přírodního, duševního a duchovního stavu.

 

            Kapitola 3.

Počátek a důvody lidského duchovního úpadku.

 

            Kapitola 4.

Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku.

 

            Kapitola 5.

Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na jednotlivé oblasti lidského života, lidských aktivit, systémů a vztahů.

 

            Kapitola 6.

Hluboká krize všech lidských systémů, hodnot, tradic, zvyků a kultur.

 

            Kapitola 7.

Současný stav věcí v rozpoložení člověčenstva a lidské duchovnosti. Příprava na Nový věk.

 

 

ČÁST II:  DUCHOVNÍ OBROZENÍ

 

            (8)

            Kapitola 1.

Chápání pravé lidské přirozenosti.

 

            (9)

            Kapitola 2.

Struktura lidské mysli.

 

            (10)

            Kapitola 3.

Dynamika lidské mysli.

 

            (11)

            Kapitola 4.

Očista a syntéza zrnek pravd existujících v tradicích a konvencích lidských systémů.

 

            (12)

            Kapitola 5.

Otevření všech úrovní jsoucna a bytí a vybudování stálého mostu mezi nimi.

 

            (13)

            Kapitola 6.

Nebezpečí a opatrnost v procesu otvírání a budování. Rizika přechodu.

 

            (14)

            Kapitola 7.

Vhodné a správné nástroje a stavební bloky pro Nový věk. Rozvoj nových metod lidských systémů.

 

 

ČÁST III:  DUCHOVNÍ POKROK

 

            (15)

            Kapitola 1.

Definice a principy duchovního pokroku.

 

            (16)

            Kapitola 2.

Nové uspořádání lidských systémů: Analýza tohoto uspořádání.

 

            (17)

            Kapitola 3.

Nová dynamika lidských systémů: Analýza této dynamiky.

 

            (18)

            Kapitola 4.

Povaha a uspořádání nového člověčenstva.

 

            (19)

            Kapitola 5.

Místo, účel a cíle nového člověčenstva a jeho systémů v univerzalitě povšechnosti.

 

            (20)

            Kapitola 6.

Životní styl a vztahy lidé v nové éře. Analýza nové duchovnosti.

 

            (21)

            Kapitola 7.

Perspektivy a možnosti rozvoje lidí a jejich duchovního pokroku.

 

 

3)  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?  -  5  kapitol,  7  celků.

 

            (0)

            Úvod:

Proč potřebujete číst tuto knihu ?

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste ?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho ?

 

            Kapitola 2.

Z čeho skutečně sestáváte ?  Kolik je ve vás úrovní a aspektů ?  Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu k ostatním ?  Žijete skutečně v původním a pravém světě ?  Jaký je účel vašeho života ?  Započali jste svůj život skutečně na planetě Zemi ?

 

            Kapitola 3.

Jak skutečně vznikají vaše problémy, starosti, špatné návyky, strádání, utrpení, nemoci, choroby, nehody, příhody a všechny ostatní neštěstí, potíže, nedostatky atd. ?  Jakému účelu ve vašem životě slouží ?  skutečně je potřebujete ?  Jak ve skutečnosti vzniká negativní stav ?  jedla Eva v zahradě Eden skutečně jablko a dala ho jíst Adamovi, kterýžto čin se považuje za počátek veškeré lidské bídy a negativního stavu ?  Co to všechno skutečně znamená a označuje ?  Jaký to může mít vztah k vašemu vlastnímu osobnímu životu či každodennímu žití ?

 

            Kapitola 4.

Jaké jsou náležité, správné, pravé, účinné, úspěšné prostředky a způsoby jak nalézt vaší cesty zpět k pravému životu, ke svému pravému niternému já, ke své niterné mysli a k pravému štěstí ?  Jak se v sobě zbavit všeho, co vám způsobuje všechny druhy problémů a potíží, ať jsou duchovní, duševní, emoční, intelektuální, sexuální, osobní či fyzické nebo jakékoli jiné bez jakékoli výjimky ?

 

            Kapitola 5.

Jak neustále a náležitě udržovat svůj duchovní, duševní, citový, intelektuální a vůbec veškerý blahobyt a štěstí, aniž byste nesklouzli či se nevrátili zpět, ke svému předešlému životnímu stylu, který vás ničí, anebo aniž byste stagnovali na jednom místě ?  Jak naplnit účel svého života na Zemi k vlastní spokojenosti a ke spokojenosti svého Stvořitele ?  Končí váš osobní, jedinečný a sebeuvědomělý život vaší fyzickou smrtí ?  Co se s vámi stane po té, co opustíte své tělo a tuto Zemi ?

 

            (6)

            Závěr:

Víte nyní skutečně, kdo jste a proč jste zde a co to znamená být pravou duchovní a šťastnou lidskou bytostí – lidskou bytostí integrovanou ?

 

 

4)  POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,     HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ (3 knihy svázané v jednu)  –  63 celků.

 

 

4a)  POSELSTVÍ Z NITRA  -  40  poselství,  41  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Poselství 1.

O nesprávném výkladu „Jupiterova efektu“.

 

            Poselství 2.

O přirozenosti Nejvyššího.

 

            Poselství 3.

O manželství a sexualitě.

 

            Poselství 4.

O měnitelnosti vlastního stavu a rozpoložení. O ustavení zvláštní školy duchovního obrození, opětovného poznání a restrukturalizace v duchovním světě Nejvyšším.

 

            Poselství 5.

O nové nebeské společnosti a jejím účelu a funkci.

 

            Poselství 6.

O swedengorgově chápání Posledního soudu. O Bibli a jejích rozličných významech.

 

            Poselství 7.

O životě a jeho smyslu. Více o sexualitě a sexuálním styku.

 

            Poselství 8.

O principech duchovní homogennosti.

 

            Poselství 9.

Více o funkci nové nebeské společnosti.

 

            Poselství 10.

O duchovních požadavcích každodenního života a o souboru pravidel pro takový život.

 

            Poselství 11.

O nové pekelné pseudospolečnosti. Varování před jejím dílem.

 

            Poselství 12.

O rozličných érách v dějinách duchovního rozvoje člověčenstva.

 

            Poselství 13.

O metodách získávání poznatků v dějinách člověčenstva.

 

            Poselství 14.

O hlavních strukturálních změnách duchovního světa.

 

            Poselství 15.

O sexualitě v duchovním světě.

 

            Poselství 16.

Pokračování o sexualitě v duchovním světě.

 

            Poselství 17.

O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi.

 

            Poselství 18.

Více o filosofii Nové školy v duchovním světě.

 

            Poselství 19.

Více o struktuře a funkci nové nebeské společnosti.

 

            Poselství 20.

O taktice a metodách působení nové pekelné pseudospolečnosti.

 

            Poselství 21.

O filosofickém pojetí času.

 

            Poselství 22.

O duchovních principech a životě obecně.

 

            Poselství 23.

O praktickém uplatňování duchovních principů v každodenním životě.

 

            Poselství 24.

O duchovních požadavcích každodenního života a žití.

 

            Poselství 25.

O praktických principech každodenního života.

 

            Poselství 26.

O náležitém chápání povahy negativního stavu. O nevhodnosti lidského chápání některých životních událostí.

 

            Poselství 27.

O lidských způsobech vnímání, nevědomých procesech a pozměněných stavech vědomí.

 

            Poselství 28.

O duchovních válkách a metodách, taktikách a zbraních užitých v těchto válkách a o tom, jak souvztaží s lidskými pozemskými válkami.

 

            Poselství 29.

O zdroji lidských problémů, běd a strádání a o tom, jak je překonat.

 

            Poselství 30.

O lidském duchovním, duševním a fyzickém vybavení a o metodách léčení jejich problémů.

 

            Poselství 31.

Některá praktická objasnění pojetí duchovnosti a duchovních principů.

 

            Poselství 32.

O procesu inkarnace lidských bytostí na Zemi.

 

            Poselství 33.

O tom, jak určit, zdali je jeden v pozitivním či negativním stavu.

 

            Poselství 34.

O záležitostech každodenního života a o náležitých stavebních blocích života každého.

 

            Poselství 35.

O struktuře a obsahu reality.

 

            Poselství 36.

O povaze a struktuře stvoření a o duchovních, duševních a fyzických chorobách a jejich léčení.

 

            (37)

Proč si lidé volí jít do pekla ?

 

            (38)

Dodatečné poselství ohledně Nové nebeské společnosti.

 

            (39)

Stručný komentář pojetí reinkarnace.

 

            (40)

Důležitý oznam od Nejvyššího.

 

 

4b)  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ  -  4 kapitoly,  5 celků.

 

            (0)

Krátký úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Duchovní teorie univerzální multidimenzionální zóny vymístění.

 

            Kapitola 2.

Duchovní principy střední cesty.

 

            Kapitola 3.

Principy duchovní metafyziky.

 

            Kapitola 4.

Lidská vůle a úmysly a jejich mnohonásobná reinkarnace.

 

 

4c)  HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  -  16  kapitol,  17  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            (1)

O různých typech zjevení a o tom, jak náležitě ověřit jejich zdroj a platnost.

 

            (2)

O duchovním významu sedmé kapitoly proroka Daniela.

 

            (3)

Požadavky na mluvčího a zprostředkovatele přenosu zjevení a poselství Nejvyššího.

 

            (4)

Revize a doplnění náležitých postupů verifikace a bezpečnostních prověrek pravých duchovních rádců během duchovní hypnoterapie a duchovní autohypnózy.

 

            (5)

Proč Ježíš Kristus hovořil a měl ke Svému Otci vztah, jako by On a Otec byli dvěma odlišnými osobami či entitami, a ne jedním a týmž Bohem Nedělitelným ?

 

            (6)

Doplnění na téma proč si lidé volí jít do pekla.

 

            (7)

Jaké jsou pravé důvody existence tak mnoha odlišných a často protikladných náboženství a jejich početných sekt na planetě Zemi ?

 

            (8)

O důvodech inkarnace nejvyššího na planetě Zemi ve formě a projevování se Ježíše Krista.

 

            (9)

Proč Nejvyšší dovolil negativnímu stavu, aby na Zemi a jinde zůstal v aktivovaném a dominantním módu dokonce i po té, co ve formě Ježíše Krista ovládal, podřídil a uvedl veškerá pekla pod Své panství.

 

            (10)

Duchovní výklad jednoho omezeného aspektu obsahu kapitoly osmé v Proroku Danielovi.

 

            (11)

O řádném chápání pojetí Nového zjevení.

 

            (12)

Shrnutí hlavních pojmů a idejí současného Nového zjevení.

 

            (13)

Sebeopravný a progresivní modus zjevovaných pravd.

 

            (14)

Milovat Pána nade všechny a nade vše.

 

            (15)

Změny stavů a rozpoložení.

 

            (16)

Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění.

 

 

5)  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  -  32  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Doplnění 1.

Agentům pozitivního stavu Pána Ježíše Krista a praktikujícím Jeho/Její Nové zjevení.

 

            Doplnění 2.

Všem čtenářům a praktikantům Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejím služebníkům a následovníkům.

 

            Doplnění 3.

Všem, kteří čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista.

 

            (4)

            Doplnění 3A.

 

            (5)

            Doplnění 4.

 

            (6)

            Doplnění 5.

 

            (7)

            Doplnění 6.

 

            (8)

            Doplnění 7.

 

            (9)

            Doplnění 8.

 

            (10)

            Doplnění 9.

 

            (11)

            Doplnění 10.

 

            (12)

            Doplnění 11.

 

            (13)

            Doplnění 12.

 

            (14)

            Doplnění 13.

 

            (15)

            Doplnění 14.

 

            (16)

            Doplnění 15.

 

            (17)

            Doplnění 16.

 

            (18)

            Doplnění 17.

 

            (19)

            Doplnění 18.

 

            (20)

            Doplnění 19.

 

            (21)

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

 

            (22)

            Doplnění 20.

 

            (23)

Oznámení.

 

            (24)

Rada.

 

            (25)

Připomínka.

 

            (26)

Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích z minulých životů a při léčení těmito zážitky.

 

            (27)

Zjevení o zjevovateli „Kurzu zázraků“.

 

            (28)

O dětskosti a souvisejících událostech.

 

            (29)

Objasnění některých duchovních pojetí.

 

            (30)

Dopis všem přátelům.

 

            (31)

Druhý soukromý rozhovor.

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

(1)

 

KAPITOLA PRVNÍ

 

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste ?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho ?

 

 

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 6 – 25, 1. kapitola.

 

„Jakmile uspějeme ve své snaze dostat se do styku se svým nejniternějším Já, svou Niternou myslí a Nejvyšším ve své Niterné mysli, je první věcí, kterou se máte naučit, následující:

 

Vše, co jste kdy o sobě, o svém životě a životě obecně, o původu člověčenstva a všem ostatním poznali, je buď VELKÝM ZKRESLENÍM toho, jak to vše skutečně začalo, jak se to odehrálo, a v tom, jak se to nyní předkládá, nebo je to ZCELA NESPRÁVNÉ. Máte to VŠE VZHŮRU NOHAMA. Žijete ve světě POSTAVENÉM NA HLAVU a potřebujete se všemu učit či opětovně naučit ZNOVU.

 

Takže první krok, který potřebujete podniknout, je pečlivé a důkladné osvobození se ode všech názorů, pohledů, postojů a systémů víry, které jste ve svém životě ohledně těchto záležitostí doposud měli. V získávání pravého poznání sebe sama a svého života nemůžete mít úspěch, pokud se snažíte otevřít dveře k sobě samým z pozice, kterou jste zaujímali doposud. Použijete-li k těmto dveřím starý klíč, představovaný těmito systémy víry, které jste odvozovali z celého svého života, uboze selžete. Fakticky se můžete stát daleko nevědomějšími a zmatenějšími, než kdykoli před tím.

 

Druhou důležitou věcí, kterou poznáte ve svém pravém já, nacházejícím se uvnitř vaší pravé Niterné mysli, je to, že abyste objevili pravdu o sobě, o tom, kým jste a proč jste zde, a ohledně všech záležitostí majících vztah k těmto věcem, potřebujete mít ochotu vzdát se všeho, čemu nyní věříte, že je pravdou. To zahrnuje všechny v současnosti vámi zastávané náboženské, vědecké, filosofické, psychologické či jiné pověry.

 

Jak jste si povšimli, důraz se klade na vaši ochotu vzdát se starých systémů víry. Tím se neříká, že se jich musíte vzdát plně, ale raději máte ukázat ochotu se jich vzdát, abyste mohli získat poznatky o pravé skutečnosti sebe sama a svého života. Ochota je novým klíčem, který odmyká dveře k ohromnému pokladu pravého poznání a moudrosti, které odhalují to, kým jste a proč jste zde. Nejste-li to ochotni učinit, tyto dveře se nikdy neotevřou.

 

Proč je nutné vzdát se toho, čemu jste věřili, že je pravdou ?  Prostým důvodem je to, že když k sobě přistupujete s falešnými ideami o sobě samých, či přinejmenším s možností, že vaše chápání těchto záležitostí by mohlo být falešné, nebudete s to objektivně vidět sebe samé takové, jací skutečně jste. Namísto toho budete zaujati a budete na sebe pohlížet očima vašeho ZVLÁŠTNÍHO systému víry. To pak povede k tomu, že budete přijímat pouze to o vás samotných a o druhých, co je v souhlasu s vaším VLASTNÍM systémem. To je přístup předpojatý a zároveň přístup, který je předpovědí, která samu sebe naplní. Tento přístup nalézá pouze to, co váš systém víry očekává či dovoluje, ale to nepochází z vašeho pravého já. Toto u lidí způsobují neměnné systémy víry. Proto je důležité, abyste udržovali svou mysl a své srdce OTEVŘENY a byli ochotni přijmout ti, že poznatky, které máte o všech záležitostech života, o sobě a o druhých, mohou být zkreslené či úplně nesprávné.

 

Ohledně původu Vesmíru a života na této planetě včetně vašeho vlastního vzniku existují DVA SYSTÉMY VÍRY.  VĚDECKÝ A NÁBOŽENSKÝ.

 

 

1.  VĚDECKÝ PŘÍSTUP

 

Vědecký přístup nás poučuje, že život nastal POUHOU NÁHODOU. Tvrdí, že život je kombinací jistého druhu chemických uskupení, jako jsou například uhlíko – kyslíko - bílkovinové řetězce. Život se pravděpodobně evolučně vyvinul sám sebou, v sobě a ze sebe, bez jakéhokoli tvůrčího zdroje či původce života. Prostě řečeno: O životě se předpokládá, že na této planetě započal čirou náhodou, aniž by jeho proces byl předem jakkoli naplánován či zamýšlen. Předpokládá se tedy, že život začal od jednoduché neinteligentní proteinové buňky améby. Procesem evoluce se během milionů či miliard roků tyto primitivní buňky pravděpodobně rozvinuly do inteligentních forem života, které nakonec vyvrcholily v lidských bytostech, jak je nyní známe.

 

Tento takzvaný vědecký přístup selhává při náležitém vysvětlení toho, jak se něco může vyvinout z ničeho. Řekněme tedy: Jak je možné, že z něčeho mrtvého, neživého, jako je například neoživená hmota, se může vyvinout něco tak vysoce rozvinutého, živého a složitého a sebeuvědomujícího se, jako je lidská bytost ?  Jak může život vzniknout z ne-života ? (Vědci na planetě Zemi experimentálně nevytvořili živé organismy z neživé látky – pozn. zpracovatele).

 

Proto musíme považovat vědecká vysvětlení vzniku života a vašeho vlastního já za zavádějící. Problémem u vědeckého vysvětlování je to, že uznává pouze VNĚJŠÍ, FYZICKOU a TĚLESNOU formu života. Toto pojetí předpokládá, že tělo samo v sobě a sebou dává vznik životu v těle. Dobrým příkladem tohoto zavádějícího přístupu by bylo přirovnat ho snaze vysvětlit fungování vašeho těla ze šatů, které nosíte. A ještě lepším příkladem tohoto zavádějícího přístupu je to, že byste měli tvrdit, že se vaše tělo vyvinulo ze součástí vnějšího oděvu. Toto je velmi dobrý příklad toho, co je to pozice vzhůru nohama (ve které my všichni žijeme). Naneštěstí má moderní věda sklon takto vysvětlovat původ života. Zavádějící povaha vědeckého vysvětlení, jak vidno z výše uvedených příkladů, je již bez dalšího zřejmá.

 

 

2.  NÁBOŽENSKÝ PŘÍSTUP

 

Druhý přístup, který lidé mohou v tomto ohledu přijmout, je takzvaný biblický, čili náboženský přístup. Religiózní přístup tvrdí, že život byl stvořen z jednoho Absolutního zdroje životaBoha, který je nestvořený, a který je životem v Sobě a ze Sebe. Tento názor tvrdí, že Bůh stvořil veškeré Stvoření a lidské bytosti buď z ničeho, či „slovy Svých úst. Proces takto předpokládaného stvoření je popsán v první kapitole Geneze – první to knize Bible svaté. Předpokládá se, že stvoření nastalo před několika tisíci lety a Bůh je doslovně provedl v šesti pozemských dnech – měřeno fyzikálními jednotkami času na planetě Zemi. Prostě takto. Žádný vývoj, rozvoj, nic jiného.

 

 Toto vysvětlení obsahuje nějaká zrnka pravdy, která odrážejí tvrzení, že Bůh je Absolutním zdrojem života, že On/Ona, Kdož je nestvořen/nestvořena a Kdož je životem Sám/Sama a ze Sebe Samého/Samé. Problémem u tohoto vysvětlení je však to, že selhává u toho, proč by Stvořitel stvořil tak nedokonalé tvory, jakými jsou lidští tvorové, nemající nic jiného než problémy a potíže, a proč by Bůh, kdož jest Nejvyšším, chtěl stvořit všechny ošklivé, nebezpečné, škodlivé, usmrcující a jedovaté tvory, se kterými se dennodenně setkáváme na této planetě ?

 

Tento přístup také selhává při vysvětlení zřejmých rozporů, které existují mezi vlastním chápáním doslovného, biblického popisu procesu stvoření v šesti dnech před několika tisíci lety a přesvědčivým vědeckým důkazem, že lidský život na této Zemi existuje již několik milionů roků.

 

Proto se tento přístup musí odmítnout jako zavádějící, bez ohledu na skutečnost, že je v souhlase s naším tvrzením, že ne-život nemůže dát vznik žádnému životu, a že tento život musí vzniknout z nějakého druhu nestvořeného života. Tento nestvořený Zdroj života je vždy bez počátku a konce. Ze své vlastní vůle a touhy tvoří z různých důvodů všechny ostatní formy života.

 

Proč však tento přístup selhává při řádném vysvětlení toho, proč se tento Zdroj (který lidé nazývají Bohem, a který my budeme nazývat Nejvyšším) rozhodl vytvořit jiné formy života ?  Co je pravým účelem této produkce ?

 

Tento přístup také vnucuje princip, že Bůh může stvořit věci a bytosti buď vůbec z ničeho, či „slovy Svých úst“. Ještě jednou: Z ničeho může vzniknout jen nic. A co se týče stvoření „slovy Jeho úst“, nikdo pořádně nerozumí tomu, co slovo Boží znamená a obsahuje.

 

Z předcházejících poznámek lze vidět, že vysvětlení původu života a vašeho původu rozvíjené tradičními náboženstvími jsou rovněž neuspokojivá a zavádějící, jako ta vědecká.

 

Napadlo vás někdy, že by mohlo existovat třetí vysvětlení, zcela odlišné a oddělené od ostatních dvou ?  Mohlo by to být tak, že jak vědecké, tak i náboženské přístupy jsou zcela nesprávné, a že se věci dějí zcela odlišným způsobem, než bychom řekli ?  Ano, tu je. Nazývejme tento přístup či vysvětlení DUCHOVNÍ METODOU.

 

 

3.  DUCHOVNÍ PŘÍSTUP

 

Duchovní přístup byl objeven „uvnitřNiterných myslí lidí. Když jsem profesně pracoval s lidmi a sám se sebou, vyvinul jsem postup pro ustanovení kontaktu s vlastní Niternou myslí. Poté, co byl ustanoven pevný kontakt, počal jsem dostávat důležitá zjevení o těchto věcech. Výsledky mě pak přivedly k rozvoji nové teorie a pracovní metody, kterou jsem popsal ve svých dalších, odborněji zaměřených knihách („Principy duchovní hypnózy“, „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“, „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ a „Realita, mýty a iluze“). Ti z vás, kdo se zajímají o hlubší filosofické chápání těchto záležitostí, je naleznou v těchto knihách.

 

Tento přístup a vysvětlení, zjevené mi Nejvyšším v mé Niterné mysli a v Niterných myslích jiných lidí, tvrdí, že jak vědecký, tak i tradiční náboženský přístup je nesprávný, byť obsahují některá zrnka pravdy. Tato zrnka pravdy jsou ale zavalena ohromnými horami deformací, které úplně blokují jakýkoli přístup k pravému poznání toho, co se skutečně a vpravdě stalo a jak to vše začalo. Avšak nyní dozrál čas pro každého, kdo má zájem skutečně poznat pravdu.

 

Shrneme nyní pro vás toto zjevení. Je na vás se rozhodnout, zdali je přijmete, či nikoli. V kapitole čtvrté vám bude dána příležitost dostat se do styku se svou vlastní Niternou myslí a zeptat se Nejvyššího ve své Niterné mysli, zdali se věci udály tak, jak se shora popisuje.

 

 

 

PRAVDIVÁ HISTORIE VAŠEHO VZNIKU JAKO LIDSKÉ BYTOSTI

 

 

Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro.

 

Takže Nejvyšší stvořil/stvořila Své Stvoření v jeho původní formě ze Své lásky a dobra (ústy) prostřednictvím Své moudrosti a pravdy (slovem). Protože je Nejvyšší v Sobě ryzí Láskou i Dobrem a čistou Moudrostí i Pravdou, stvořil vše ze Sebe a Sebou, ne z ničeho či nesmyslnými, prázdně znějícími slovy. Jak tento proces stvoření nastal, bylo popsáno v „Základech lidské duchovnosti“ a ve „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“, kam se odkazují všichni zájemci. Popis tohoto procesu stvoření by byl příliš složitý a mimo rozsah této knihy. Zde postačí říci, že stvoření se neodehrálo a neodehrává v čase a prostoru, jak by vás k této víře vedl vědecký a biblický doslovný přístup. Veškeré stvoření se odehrává vně či bez času a prostoru. Proto hovořit o čase a místě (prostoru) v procesu stvoření je úplným bláznovstvím. Čas a místo se uvedly v procesu stvoření relativně k pozici nejrůznějších nebeských těles a ke vztahům jejich obyvatel mezi sebou navzájem.

 

Pro nás, kdo máme co činit jen s časem, místem a jednotkami a ničím jiným, je obtížné pochopit, co to skutečně znamená stvoření bez času a prostoru. Jak je to možné ?  Nemáme žádnou konkrétní představu či srovnatelnou ideu této situace. To nejlepší, co můžeme v tomto ohledu udělat, je srovnání času, prostoru a jednotek s našimi vlastními zkušenostmi různých stavů a kondic. Jsme-li účastni příjemných, krásných, klidných a šťastných událostí, čas se pro nás stává bezvýznamným, a později jsme ohromně překvapení, když se dovíme, kolik času uběhlo.

 

Opak je také pravdou: Když je někdo unuděn takříkajíc k smrti, každá minuta se vleče jako hodina. Když někdo řídí vůz a má něco důležitého na mysli, spontánně vchází do hlubokého transu. Přitom se zdá, jako by vůbec neexistovala vzdálenost mezi bodem jeho výjezdu a místem určení. Náhle je tu, aniž by si pamatoval, jak tato cesta probíhala. Jsme-li však na straně druhé znuděni, celý výlet se nám zdá velmi dlouhý a obtížný.

 

Tyto příklady poskytují přibližnou představu toho, jaké je to něco dělat bez přítomnosti času a prostoru či místa. Stačí si uvědomit, že Nejvyšší není omezen/omezena žádným časem a prostorem, a tudíž tvoří bez času a prostoru. (Tvar On/Ona požívám proto, že Nejvyšší v Sobě obsahuje rovný podíl všech principů maskulinity a femininity. Žádný princip nemá přednost před druhým, jak je tomu zde u lidí na Zemi.)

 

My ale v lidské řeči nemáme slov, která mohou vyjádřit tento stav bezčasové, bezprostorové kondice, z níž Nejvyšší tvoří. Naneštěstí je náš jazyk z jistých důležitých duchovních důvodů vybudován z prvků času a prostoru a používá slova svázaná s časem a prostorem. Proto ať se snažíme popsat a pochopit cokoli, popisujeme a chápeme to v pojmech času a prostoru. Je to v současnosti jediná nám dostupná řeč. Jak uvidíte později, nebyla tato situace vždycky taková.

 

Takže jak věda, tak i Bible je ve svých popisech událostí značně omezena typem tohoto jazyka a jeho schopností se náležitě vyjadřovat. Nic jiného nemáme nyní k dispozici a, abychom byli přesní, nebylo k dispozici několik posledních milionů roků.

 

Biblický výčet stvoření není popisem fyzického stvoření planety Země v čase a prostoru, je to vůbec něco zcela jiného. Zdá se být rozumným, že Bible jako duchovní kniha, psaná pro duchovní výchovu lidí, by se měla zabývat takovými neduchovními předměty, jako je fyzické stvoření planety Země a jejích obyvatel ?  Je více pravděpodobné, že příběh stvoření popisuje nějaké duchovní události či procesy, ale je spjat s našimi lidskými pojmy času, místa a hmotné existence.

 

Je-li to pravda, co nám tedy Bible Svatá říká ?

 

Jak bylo před více jak dvěma sty léty zjeveno Nejvyšším prostřednictvím velkého švédského vědce, filozofa, mystika a teologa Emanuela Swedenborga, je Svatá bible psána v SOUVZTAŽNOSTECH, čili v ZÁSTUPNÝCH VÝZNAMECH. Každé slovo Bible svaté obsahuje něco čistě duchovního, což je reprezentováno svým doslovným smyslem. Takže to, co v Bibli čtete v doslovném smyslu, je jen zdánlivá pravda obsahující skutečnou PRAVDU DUCHOVNÍ. Uvažme například, že používáme současný jazyk, když říkáme, že „Slunce vychází“ a „Slunce Zapadá“. Každý ví, že to není pravda. Je to jen zdání pravdy. Skutečnou pravdou je to, že se Země otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. Tato situace vytváří iluzi jakoby se pohybujícího Slunce, zatímco se ve skutečnosti pohybuje Země kolem Slunce. Toto je dobrý příklad toho, co je skutečná pravda a její zdání. Často není to, co se zdá být pravdou, nutně pravda sama.

 

Aby se pro řádné pochopení tato situace ilustrovala, krátce si vyložme prvních pět veršů kapitoly první Geneze v Biblí svaté. To nám dá představu toho, jak by se biblická líčení měla řádně vykládat.

 

Verš 1 Geneze: „Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“ „Na počátku“ znamená „dny věčnosti“ a první krok, kdy lidská bytost započala proces změny od bytí negativní, zlou, nevědomou a protivnou, žijící v pozici vzhůru nohama k tomu, aby se stala pozitivní, dobrou, progresivní a umísťující vše do správně nastavené pozice. „Bůh“ v této konotaci označuje Pána Ježíše Krista, Vykupitele, Toho, Kdo utváří od početí, Tvůrce a Stvořitele. „Nebesa“ znamenají niterného člověka a Niternou mysl každého. (Nebeské království je uvnitř.). Slovo „a“ označuje vnitřní mysl každé lidské bytosti, jež spojuje nebe a zemi: Nebe Niterná mysl, „a“ – vnitřní mysl, čili spojení se zemí.Země“ zde znamená vnějšího člověka či vnější vědomou, dennodenní mysl, z níž lidští tvorové na planetě Zemi odvozují vše ve svém žití. Více o těchto myslích viz další kapitolu.

 

Verš 2: „Země neměla formu a byla prázdná; a temnota byla na tváři propasti. A duch Boží se vznášel nad tváří vod.“

 

Země neměla formu“ znamená, že lidská bytost neměla před proměnou nic z pravdy. Ve své vnější mysli neměla žádné vhodné poznání či chápání. „Pustá“ znamená, že v její vnější mysli nebylo nic dobrého nebo pozitivního. Výsledkem této situace, jež je nedostatkem jakékoli pravdy a dobra, je „temnota“. Ta znamenala bláhovost, hloupost a nevědomost lidí o všech věcech, které se jich týkají, o jejich pravé esenci a substanci, ohledně Boha, Stvoření a víry v Boha. Takže se týká všeho duchovního a nebeského a v nejzazším smyslu všeho, co se vztahuje k otázce, „kým skutečně jste a proč jste zde“ a k dalším závažným otázkám.

 

Tvář propasti“ znamená všechny vnější, zevní, neužitečné činnosti negativních lidí z pozice vědomé vnější mysli před jejich proměnou. Pouze tyto vnější, zevní a neužitečné činnosti jsou lidmi považovány za život. Z tohoto pojímání vznikají všechny druhy nesprávných závěrů a systému pověr o tom, kým vskutku jste, proč jste zde, co je to život a Stvoření, co je to Bůh, a o všech dalších důležitých otázkách.

 

Duchem Božím“ se míní milosrdenství Pána Ježíše Krista, které se „vznáší“ či pohybuje nad takovými věcmi, jež jsou uschovány, skryty či uloženy u každého v jeho Niterné mysli. Tato část mysli u každého se v Bibli Svaté nazývá „zbytky“ či „pozůstakty“. Zachovávají náležité poznání toho, co se skutečně stalo s lidským životem na planetě Zemi, jak život vznikl, jak Stvoření nastalo, proběhlo a stalo se. Tato znalost je skryta a nemůže vyjít na světlo, pokud se ve všem spoléháme na vnější vědomou mysl a vše odvozujeme z ní a z jejích mýtů, iluzí a zvráceností vycházejících z takzvané pozice vzhůru nohama. Prvním krokem při objevování vchodu do naší Niterné mysli je náhrada těchto mýtů, iluzí, perverzí – a pozice vzhůru nohama – náležitou a vhodnou znalostí toho, co je skutečně dobré, skutečně pravdivé, a tudíž skutečně reálné. Toto pravé poznání je uloženo v našich Niterných myslích a nazývá se „tváří vod“.

 

Verš 3: „I řekl Bůh“ znamená, že Pán Ježíš Kristus nás ve Svém milosrdenství vede z nitra, z naší Niterné mysli, kde je Pán vždy přítomen. Božským řízením jsme přivedeni k poznání, uvědomění a uznání faktu, že mnohé věci, které považujeme za pravdivé, skutečné a dobré, ve skutečnosti pravdivé, dobré a skutečné nejsou. Počínáme chápat, že jsou falešné, zlé a neskutečné. Tento význam je zjeven slovy: „Budiž světlo“. Ve chvíli, kdy je „světlo“, si uvědomíme, že jedině Pán Ježíš Kristus je skutečným světlem, pravou realitou, a že je Sám a ze Sebe dobrem a pravdou. Také to znamená, že si poprvé uvědomujeme, že mnohé věci našeho života, které považujeme za dobré, fakticky dobré nejsou. Namísto toho se odvozují či vyvěrají z naší sebelásky či sobectví a z naší lásky k zevním, vnějším, chvilkovým a pomíjivým věcem tohoto světa, což je nakonec sebezničujícím a ničivým vzhledem k ostatním. Nemohou být proto nijak dobrými a prospěšnými. Takže vidíme, že mnohé věci, které považujeme za pravé, nejsou fakticky pravé, protože podporují, ospravedlňují, omlouvají a zdůvodňují naše nesprávné lásky, náš egoismus a naše nesprávné systémy víry. Také nás vedou k tomu, abychom lpěli a byli závislí na vnějších, přechodných, dočasných, nereálných, iluzorních a neužitečných věcech, které vládnou našimi pozemskými životy. Jakmile máme toto vědomí, „je v nás světlo“. Toto světlo umožní, aby dozrál druhý krok.

 

Verš 4: „A Bůh viděl, že světlo bylo dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.“

 

A Bůh viděl, že světlo bylo dobré“ se vztahuje k našemu uvědomění a uznání faktu, že v naší zevní, vnější vědomé mysli se nenachází žádné dobro a žádná pravda. Ukazuje se, že veškeré dobro a pravda je „uvnitř“, přichází z naší Niterné mysli, od Pána v naší Niterné mysli, obzvláště a pouze od Pána v naší Niterné mysli. Toto uvědomění je dobré, a tudíž odráží fakt, že poprvé jasně vidíme (máme takříkajíc „světlo“), odkud přichází pravé dobro a skutečná pravda. „Toto jasné vidění“ je především „dobrem“, které přijímáme od Nejvyššího, Kdož sídlí v naší pravé Niterné mysli. Toto „jasné viděnínyní umožňuje jasné rozlišování mezi tím, co je dobré a pravdivé, to jest od Nejvyššího, a tím, co je zlé a nepravdivé, to jest z naší zevní, vnější vědomé mysli, čili z našeho vlastního sobeckého ega. To je pravý význam slov: „A Bůh oddělil světlo od tmy.

 

Verš 5: „Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. Takže večer a ráno bylo prvním dnem.“

 

Tato slova označují, že cokoli přichází od Boha, Pána Ježíše Krista a naší pravé Niterné mysli, lze srovnávat se dnem a denním světlem. A co přichází z našeho vlastního sobeckého já a jeho vnější, zevní vědomé mysli, lze přirovnat k noci a tmě.

 

Večerem“ se zde míní vše, co bylo před tím, než jsme si uvědomili všechny tyto předešle popsané záležitosti, neboť to je stav žádného náležitého poznání, chápání, víry či pravdy. V takovém stavu jsou věci temné a matoucí. Jsou zastíněny jako v noci.

 

Ránem“ se v tomto případě myslí vše, co následuje poté, co si uvědomíme skutečných stav věcí. Takže „ráno“ znamená být ve světle, to jest znát pravdu a mít správné, pravdivé a náležité poznání toho, jaké věci skutečně jsou. To je to, co je pravou vírou.Večer“ v obecném smyslu označuje všechny věci, které jsou naše vlastní, které jsou v našem vědomí a v naší nejnižší nevědomé mysli a v našem zevním životě.Ráno“ znamená všechny věci, které jsou Pána Ježíše Krista a z Pána Ježíše Krista, Kdož je Nejvyšším, Jedním Nedělitelným Bohem, a z naší Niterné mysli. Toto uvědomění a uznání je tím, co je označeno „prvním dnem stvoření“. Je to první krok našeho opětovného duchovního probuzení, poznání, naší duchovní restrukturalizace a závěrečné transformace z bytí negativní, zlou a nevědomou lidskou bytostí (ovládanou vnějším zevním typem života plného deformací, falešností a zel i sobectví) do pravých lidských bytostí. Můžeme se pak stát vysoce vyvinutými duchovními bytostmi, které vše odvozují ze stavu nepodmíněné lásky a moudrosti, což znamená z Nejvyššího, Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším.

 

Jak z tohoto ilustrativního příkladu můžete vidět, tyto věci popsané v první kapitole Svaté bible se nijak zvlášť nezabývají fyzickým stvořením planety Země a lidstva v čase a prostoru, ve dnech a v nocích. Namísto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivních kroků a stavů proměn:

 

1.  reformaci

2.  regeneraci

3.  osvícení

4.  opětovné probuzení

5.  opětovné poznání

6.  restrukturalizaci

7.  transformaci -

 

- lidské bytosti. Tato lidská bytost je postupně transformována Nejvyšším z „prázdnoty, nicoty a temnoty“ vnější vědomé mysli (která je vybudována z mýtů, iluzí a pseudopoznání) se všemi jejími falešnými, zkreslenými, zlými a negativními ideami do vysoce vyvinuté duchovní bytosti (čili do toho, co Swedenborg nazýval nebeským člověkem).

 

Takto přicházíme ke správnému „obrazu a podobě“ Boha, čili pravému nebi v lidské formě. Tento stav nebes v nás je stavem lásky, moudrosti, dobroty, pravdy a míru. Nazývá se proto sedmým dnem, ve který Bůh spočinul od všeho, co učinil/učinila. „Spočinout“ v tomto spoluoznačení doslovně neznamená fyzicky nic nedělat, jak by doslovný smysl naznačoval. Spíše se to má vykládat jako stav neustálého důkladného, hluboce niterného klidu a uspokojení, který vyvěrá z nepodmíněné lásky a moudrosti.

 

Jestliže by Bůh skutečně fyzicky odpočíval a nedělal nic, veškeré Stvoření by zahynulo. Funkce stvoření je řádně udržována neustálým, nepřerušovaným tvořivým úsilím Nejvyššího. Sedmý den, čili sabat, je stavem osvobozeným od konfliktů a problémů. Dodržovat sabat znamená držet se stranou konfliktů, problémů, stresů, napětí a veškeré ostatní negativity. Doslovně to neznamená, že v jednom zvláštním dni nemusíte nic dělat.

 

Existuje však důležitý duchovní PRINCIP VYVAŽOVÁNÍ našeho dennodenního žití. Tento princip požaduje, abychom věnovali stejnou pozornost odpočinku, humoru, zábavě, hře a relaxaci. To se dělá za účelem udržení dobrého duchovního, duševního a fyzického zdraví. Takto můžeme být v dobré pohodě, abychom splnili naše důležité poslání a poskytli lepší užitek ku všeobecnému prospěchu, společnému blahu a sdílení se všemi.

 

Nyní můžete vidět, jak se celá Svatá Bible má pojímat, vykládat a chápat. (Existuje přesně třicet pět knih Starého a Nového zákona obsahujících tento vnitřní smysl, které se mají takto pojímat. Zbytek neobsahuje tento vnitřní smysl. Aby se poznalo daleko více o této záležitosti v Bibli Svaté, odkazuje se na kapitolu osmnáctou v knize „Realita, mýty a iluze“. Také je o tom možno seznat v Swedenborgových spisech, obzvláště v jeho „Čtyřech doktrínách“ – Doktríně druhé, týkající se Svatého písma.)

 

Je omylem si myslet, že Nejvyšší stvořil nejprve fyzický Vesmír a jeho obyvatele. Naopak, ve své původní formě byl fyzický Vesmír se svými obyvateli stvořen poslední. (Nejvyšší však tvoření nových věcí nikdy nezastaví, stvoření je tudíž neustálým věčným procesem.)

 

 

 

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI

 

 

Nyní se vraťme ke skutečné historii událostí, které se odehrály na planetě Zemi.

 

 

 

1.  ANDROGYNNÍ FÁZE - ADAM

 

 

Původní první lidské bytosti se na planetě Zemi objevily přibližně před 140 miliony roků. Před objevením se lidských bytostí nastal vývoj rostlinných a zvířecích životních forem, aby se umožnil rozvoj fyzických životních forem pro život nejvíce vhodných za podmínek, které byly tehdy pro planetu Zemi specifické. To znamená, že ani duchovně, duševně, emočně, intelektuálně, sexuálně či fyzicky lidské bytosti nevznikly z nižších životních forem a nevyvinuly se do forem vyšších jako výsledek evolučního řetězce. Z tohoto hlediska jsou teorie Darwinova a jeho následovníků úplně nesprávné. Tito padli do léčky, vychytrale NASTRAŽENÉ negativním stavem (jeden z mnoha ovládacích programů sil temna – pozn. zpracovatele).

 

O této pasti budeme za chvíli hovořit. Avšak i tradiční výklady doslovně verze Svaté bible týkající se příběhu Adama a Evy, jsou také zcela nesprávné. To platí obzvláště tehdy, když se lidé vedou k víře, že na počátku stvořil Bůh jednu samotnou lidskou bytost, kterou nazval Adamem, a později, jelikož byl ubohý Adam samotou unuděn k smrti, se Bůh rozhodl dát mu pomocníka, ženu – druhou samotnou lidskou bytost. Takže tu máme dvě jednotlivé osoby, z nichž dle předpokladu povstalo veškeré lidstvo. Co tyto záležitosti skutečně znamenají, krátce probereme v další kapitole.

 

První pravé lidské bytosti byly PŘÍMÝM NADĚLENÍM ŽIVOTA od NEJVYŠŠÍHO a Nejvyšším do fyzické formy Jím/Jí za tímto účelem stvořené. Tato forma byla uzpůsobena dle prototypu, který se tehdy na Zemi ustanovil. Byla to nejvíce vhodná a životaschopná forma za podmínek tehdy existujících. Tato fyzická forma byla do jisté míry vzdáleně podobná tehdy existujícímu opici podobnému tvoru (ale ne opici, jak ji známe dnes). Tato podobnost pak vědce mylně vedla k víře, že lidští tvorové se vyvinuli z opic, ve skutečnosti se ale první lidé na planetě Zemi ani fyzicky nijak nevyvinuli do své současné fyzické podoby ze žádné zvířecí formy.

 

První lidské bytosti, které se na této planetě objevily, se neobjevily v dimenzi, kterou známe, či které jsme si vědomi. Byla to odlišná Země, existující ve zcela odlišné a nám zcela neznámé dimenzi. Tato dimenze měla – a po všechny časy má – PŘÍMÉ SPOJENÍ s veškerým Stvořením, které sestává z pravého duchovního světa, pravého intermediálního světa a pravého fyzického světa.

 

První původní lidské bytosti byly jen velmi málo podobné tomu, jak nyní vypadáme a fungujeme. Neměly vůbec hlasivky. Komunikace mezi prvotními jedinci byla přímá, na úrovni jejich Niterné mysli, bez potřeby mluvit slyšitelná slova. Místo toho komunikovali ideami, čistým myšlením, pojmy a obrazy. Zevně vzato, žili v tichém světě. Také rostlinný a zvířecí život té doby se nijak nepodobal dnes známému rostlinnému a zvířecímu životu. Na Zemi tehdy existovaly jen pozitivní, krásné a mírumilovné formy života.

 

Fyzický vzhled prvních lidí byl zcela odlišný od našeho. Byli to obři ohromných rozměrů. Ze svých těl nevyměšovali moč a výkaly či jakékoli odpady, jak to činíme my. Cokoli zkonzumovali ve formě potravy a nápojů, bylo stoprocentně využito – proměněno v čistou fyzickou energii, aniž to zanechalo jakoukoli stopu po dopadu. Jestliže došlo k nadužívání něčeho ve formě potravy či nápoje, v žaludku a jiných oblastech těla se to transformovalo do zásobní energie. Tato energie vyzařovala obvykle z osoby jako jasné světlo nejrůznějších barev, které bylo obvykle doprovázeno krásnou sršící vůní.

 

Od samého počátku byli první lidé stvořeni Nejvyšším do plně vyvinutých forem, jako plně znalí dospělí lidé. Tehdy se nerodily nevědomé děti. Noví lidé se objevovali, jak bylo třeba, když a kde bylo potřeba, z přímého nadělení a tvůrčího úsilí Nejvyššího. Neexistovalo žádné fyzické rození dětí.

 

Sexuální styk se nevyžadoval kvůli rozmnožování, ale udržoval se výhradně kvůli potěšení, vzájemnému sdílení a výměně všeho, co každý s opačnými sexuálními rysy měl a pociťoval. V každém případě byl sexuální styk obzvláště využíván jako prostředek k získání většího poznání nejvyššího, jiných a sebe sama s jediným účelem na mysli: Pro vzájemný prospěch, všeobecné blaho, sdílení a užitek pro všechny. Tehdy neexistovaly žádné negativní, nízké, sobecké, vlastnické, žárlivé, zlé či jiné protivné myšlenky, pocity či touhy. Tehdy pro ně nebyla znalost ano praxe negativního stavu ani zahájitelná, ani myslitelná. První lidé byli stvořeni Nejvyšším v plnosti duchovního, duševního a fyzického i vědeckého poznání, které jim bylo doposud k dispozici z celého Stvoření. Tito prvotní lidé vlastnili veškeré znalosti a všechnu moudrost všech vesmírů a veškerého člověčenstva ve Stvoření Nejvyššího. Neexistovala žádná neznalost či žádné nevědomé procesy, stavy a kondice nebo nevědomá mysl. Vše v lidské mysli bylo VĚDOMÉ, ZŘEJMÉ A JASNÉ. Žádné nemoci, potíže, infekce či jakékoli jiné nepříjemné, negativní a smrtelné stavy či podmínky tehdy neexistovaly. Délka pozemského života prvních lidí byla přibližně 5 000 let. Když někdo splnil účel svého bytí na této planetě, prostě zanechal své fyzické tělo a odešel do duchovního světa, aby pokračoval ve svém věčném životě duchovního růstu a pokroku. Neexistovala žádná smrt, jak ji známe ze současnosti.

 

Na planetě Zemi bylo původně asi 4 miliony lidí současně naděleno životem. O těchto prvních čtyřech milionech lidí se souhrnně zmiňuje Svatá bible jako o „Adamovi“. Jejich stav a podmínky jsou popsány v biblických symbolických pojmech jako Adamův život v zahradě Eden, dříve než byla stvořena Eva z jeho žebra.

 

Toto původní a ryzí rozpoložení člověčenstva trvalo asi 20 000 let.

 

 

 

2.  FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA

 

 

Po tomto období začala druhá fáze historie lidstva na planetě Zemi, období, které trvalo asi 100 milionů let. Tak dlouho to trvalo druhé řadě lidí, než došli do bodu, kdy započal takzvaný „PÁD ČLOVĚKA“. Trvalo to asi 30 milionů roků pozemského času, než se samotný pád plně uskutečnil. Nebylo to tedy záležitostí jednoho dne či noci, jak by se to jevilo z doslovného smyslu Svaté bible, i když mnozí lidé věří, že to trvalo jen jeden den a noc.

 

Po té, co první lidé opustili planetu Zemi a usadila se zde druhá generace, tito lidé původně pokračovali ve stejném životním stylu prožívaném prvními lidmi. Vědci té doby ovládali vnější uspořádání tohoto světa. Byli zaneprázdněni studiem zákonů a souvztažností fyzického světa z hlediska smyslových, fyzických a tělesných orgánů. Přírodní pozice, jež jim byla přidělena ke studiu hmotného světa a fyzického těla, byla pozicí vnější, pozicí pozorování. Vědci tyto funkce popsali za účelem sjednocení a harmonizace přírodních zákonů se zákony a ustanoveními duchovními, niternými. Vědci té dávné společnosti ovládali udržování neustálé jednoty všeho materiálního a fyzickéhoduchem, duší, myslí a s duchovním světem, i jeho zákony a ustanoveními a odvozování všeho z materiálního a fyzického světanich. Tito dřívější vědci zajistili, aby neexistoval žádný výskyt nesouladu, disharmonie či oddělenosti stavů a procesů hmotného světa a lidského fyzického těla vzhledem k duchovnímu světu, duchovní Niterné mysli a Bohu.

 

Při povaze své práce museli tito vědci pozorovat a popisovat vše z vnějšku, to jest ze stanoviska hmotného světa a fungování fyzického těla. Byli tedy ve své práci omezeni nástroji, které totiž měli: Lidskými smyslovými orgány. To je známo jako bezpečná metoda pozorování, pokud se na mysli fakt, že smyslové orgány jsou omezené, a že navíc vznikají z duchovních idejí za účelem přizpůsobení živoucího ducha ve fyzickém těle a ve fyzickém Vesmíru. TRAGEDIE začíná jen tehdy, když někdo rozhodne, že fyzické orgány jsou NEZÁVISLÉ na jakýchkoli duchovních zákonech, a že MAJÍ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT, NESPOJENÝ či NEZÁVISLÝ vzhledem ke komukoli nebo čemukoli jinému.

 

Vědecká zvídavost lidské mysli je příslovečná. Uvažme, že druhá řada lidí na Zemi měla NEPŘEDSTAVITELNÉ ZNALOSTI a VĚDU (O JAKÉ ANI NESNÍME). Jejich vědci měli NESROVNATELNĚ VĚTŠÍ TOUHU zkoumat a experimentovat. Jejich ZVÍDAVOST byla O MNOHO VĚTŠÍ A ŠIRŠÍ, než je u našich vědců současných. Dnešní vědci si NEMOHOU ANI V NEJBUJNĚJŠÍCH SNECH A PŘEDSTAVÁCH UVĚDOMIT, co měli tito vědci a stav jejich vědy tehdy k dispozici.

 

Proto u nich v jednom časovém bodě jejich historie vyvstala při pozorování a studiu zákonů hmoty a smyslových orgánů následující životně závažná, kritická a důležitá otázka:

 

 

CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT

 

TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY,

 

ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY,

 

DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL  ?

 

JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,

 

NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY

 

NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODYDUCHOVNOSTI  ?

 

 

(Položit přírodu na první místo, pojímat ji jako původce všeho a považovat duchovnost za konečný produkt nezávislého vývoje přírody znamená obrátit vše vzhůru nohama a mít plně zdeformovanou duchovnost.) Jak se dá s takovouto vědecky důmyslnou a důležitou otázkou experimentovat ? Jak víte, je samozřejmé, že jakmile se tato důležitá a závažná otázka položí, musí se zodpovědět. Taková je povaha Stvoření. Ať je na jakékoli úrovni Stvoření – bez ohledu na to, jak nízká či vnější tato úroveň je – učiněn jakýkoli dotaz, MUSÍ být zodpovězen prostředky a způsoby, které jsou pro tuto úroveň specifické. A jelikož tato otázka byla položena z vnějšího stupně fyzického světa, kterýžto stupeň byl tehdy přidělen planetě Zemi, musela být zodpovězena v rámci tohoto světa, to jest na planetě Zemi, nástroji, způsoby a prostředky, které pro tuto planetu byly specifické. Těmito nástroji, prostředky a způsoby byly konkrétní, viditelné, zkušenostní, smyslové, pocitové, demonstrativní a ilustrativní příklady. Na této úrovni nemohly být jiné způsoby odpovědi na tuto otázku, aby mohla být srozumitelná a přijatelná. (Při svých obrovských vědeckých a schopnostních možnostech tito druzí lidé stejně nedokázali odpovědět na tuto závažnou otázku, neboť pokud by znali odpověď, URČITĚ BY SE NEPOUŠTĚLI DO TAK PŘÍŠERNÉHO EXPERIMENTUTAM LEŽELA JEJICH OMEZENÍ - pozn. zpracovatele.)

 

Nejvyšší Stvořitel ve svém rozpoložení mimo čas a prostor PŘEDVÍDAL, že se taková otázka položí. Proto vymyslel Velký plán odpovědi na tuto otázku, která by ji zodpověděla nejvíce možným přijatelným, účinným, dostatečným a poučným způsobem. Planetu Zemi proto Nejvyšší stvořil s tímto zvláštním účelem v mysli. Planeta Země se měla stát půdou, na níž se měla tato otázka nejen položit, ale MĚLA NA NÍ BÝT EXPLICITNĚ A ZKUŠENOSTNĚ ZODPOVĚZENA K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI VEŠKERÉHO STVOŘENÍ. Nejvyšší také PŘEDVÍDAL, že jistí lidé budou ochotni se DOBROVOLNĚ podílet na tomto POKUSU. Tito lidé budou nejen dobrovolníky, ale budou také OCHOTNI VYMAZAT SVOU PAMĚŤ, aby si tak dokonce ani nepamatovali, že se stali za tímto účelem dobrovolníky. Tito lidé tedy také SOUHLASILI s tím, že si NEBUDOU TOTO VŠE PAMATOVAT, pokud BUDOU na planetě Zemi, či pokud NEBUDE lidstvu dáno toto NOVÉ ZJEVENÍ. (Takže ti čtenáři, kteří čtou tyto řádky, v podstatě končí s tímto pokusem – pozn. zpracovatele.)

 

Jakmile vědci této společnosti položili tuto OTÁZKU, postoupili k EXPERIMENTOVÁNÍ, aby obdrželi vhodné odpovědi. (Jak si vzpomínáte, otázkou bylo: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY  NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI ? )

 

Prvním krokem, který se při odpovědi na tuto otázku měl podniknout, byl začátek přivádění lidí na tento svět prostředky ne duchovními, ale VĚDECKÝMI a takzvaně PŘÍRODNÍMI. Jak si pamatujete, do této doby lidé přicházeli do tohoto světa PŘÍMÝM NADĚLENÍM Nejvyššího a od Nejvyššího. Nejvyšší zformoval vhodné fyzické tělo složené z elementů planety Země. Do tohoto těla uložil ducha, který pocházel z Jeho/Jejího Absolutního ducha. Po vstupu do tohoto svého fyzického těla duch toto tělo oživí, aby se tak mohlo stát živým. Tělo může být na živu jen z přítomnosti ducha v něm, jako je duch naživu kvůli faktu, že pochází z Absolutně živoucího ducha Nejvyššího. Takto byli stvořeni všichni lidé po celém Stvoření Nejvyššího. Toto je jediný náležitý, správný, normální, přirozený a zdravý způsob a postup pro stvoření a zrození jakéhokoli druhu lidí. Nazývá se ZPŮSOBEM DUCHOVNÍM. Jakákoli jiná cesta je porušením tohoto VĚČNÉHO postupu. Neustále se stává pozicí VZHŮRU NOHAMA, která nevede k ničemu jinému, než k POTÍŽÍM a k BÍDĚ, jak živě ukazují dějiny současně existujícího lidstva na planetě Zemi.

 

Kdyby lidé po příchodu na tuto Zemi byli s to pokračovat náležitou duchovní cestou, nebyla by ŽÁDNÁ MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST zodpovědět tuto důležitou, kritickou a životně závažnou otázku zformulovanou výše. Je tomu tak proto, že cokoli je odvozeno z duchovních prostředků, je vždy duchovní bez ohledu na zevní formu, kterou přijme. Takže aby se tato otázka náležitě zodpověděla, bylo nutně nutné PŘERUŠIT příchod lidí na tento svět duchovními prostředky.

 

Jak ale provést tento složitý úkol ?  Musíte si pamatovat, že tito vědci měli k dispozici OHROMNÉ poznatky GENETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, znalosti ZÁKONŮ SOUVZTAŽNOSTI a poznání VŠECH DUCHOVNÍCH, MYSTICKÝCH, FYZICKÝCH A JAKÝCHKOLI JINÝCH UZPŮSOBENÍ, která obsahovala TAJEMSTVÍ TVORBY ŽIVOTA. Vědouce, že lidský duch (který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího) je přítomen v každé jednotlivé živé buňce a ve všech genech lidského těla (z kteréžto pozice tento duch oživuje své tělo, udržujíce je naživu), rozhodli se tehdejší vědci experimentovat s lidskými mužskými a ženskými buňkami. Speciálním procesem dvojklonování zkombinovali jednu mužskou a jednu ženskou buňku. Tímto procesem a jinými tajemnými postupy, které nyní nemůžete znát, utvořili živou lidskou bytost, která POPRVÉ NEBYLA přímým nadělením Nejvyššího a od Nejvyššího, ale jen nadělením NEPŘÍMÝM. Toto nepřímé nadělení vychází z faktu, že každá živá buňka lidského těla obsahuje „svého ducha“, který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího a v němž je tedy Nejvyšší věčně přítomen, aby dával život Svému Stvoření.

 

Takže lidská bytost byla utvořena čistě fyzickými, vědeckými prostředky namísto prostředků duchovních. V procesu tohoto experimentování vědci užili pouze čistě duchovní materiál, který byl původně stvořen Nejvyšším. Toto je velmi důležité si uvědomit, protože jinak bychom došli ke zkreslenému a nesprávnému závěru, že lidé mohou utvořit věci sami ze sebe a sebou. Lidé nemohou nic utvořit sami ze sebe a sebou. Jediným způsobem, jak mohou něco vůbec stvořit, je z materiálu stvořeného původně Nejvyšším. Nejvyšší dovoluje, aby se tak stalo kvůli DŮLEŽITÉMU ÚČELU POZNÁNÍ ODPOVĚDI na tuto výše položenou KRITICKOU, ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU A DŮLEŽITOU OTÁZKU. Jelikož je Nejvyšší přítomen v KAŽDÉ BUŇCE (v DUCHU této buňky), zaručuje to, že je u každého zachována SVOBODA VOLBY. Proto každý, kdo se účastní tohoto experimentu, a každý, kdo je při něm vytvořen, se ho zúčastní a byl v něm vytvořen z VLASTNÍ SVOBODNÉ VOLBY. Taková je přirozenost Nejvyššího, Jediného, kdož tvoří pouze „ve“ svobodě a nezávislosti a „kvůli“ svobodě a nezávislosti. Téma svobody volby budeme probírat v následujících kapitolách.

 

Zaznamenaný rozdíl mezi lidmi, kteří byli stvořeni přímým nadělením Nejvyššího a Nejvyšším, a těmi, kdo vstoupili do bytí v tomto světě prostředky fyzického a genetického procesu biklonování, je ten, že lidé, kteří přišli prostřednictvím biklonování, POSTRÁDALI DŮLEŽITOU DUCHOVNÍ ZKUŠENOST PŘÍMÉHO NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍM. Tu tedy máme POČÁTEK „PÁDU“, ČILI DUCHOVNÍHO ÚPADKU. Pravý význam pádu, čili duchovního úpadku spočívá ve faktu, že TÍMTO PROCESEM ZAHÁJILO LIDSTVO NA ZEMI NEBEZPEČNÝ TREND, KTERÝ VŠE OBRÁTIL VZHŮRU NOHAMA. Tento proces je symbolicky popsán v Bibli svaté, v knize Geneze, kapitole druhé, verších osmnáct až dvacet pět. Bůh tvořící Adamovi ženu z jeho žebra znamená vytvoření člověka smyslovými, fyzickými a přírodními prostředky, protože lidské nejspodnější žebro souvztažíVNĚJŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM a VĚDECKOU METODOLOGIÍ a REPREZENTUJE JE. To, že to byl Bůh, kdo uspal Adama a provedl tento chirurgický zákrok, znamená, že Bůh dovolil, aby se tak stalo kvůli POUČENÍ a kvůli tomu, že byl za tím účelem použit Jeho materiál.

 

Tento akt také znamená, že Bůh je vždy přítomen v jakékoli živé buňce lidského těla a bezpochyby v lidském duchu a udržování ho naživu. Je to místo, kde lidský duch přebývá za účelem oživování tohoto těla a udržování ho naživu. Cokoli je naživu, musí v sobě obsahovat jistý stupeň přítomnosti Nejvyššího, protože jedině Nejvyšší je skutečně věčně naživu, jsa/jsouc naživu v Sobě a Sebou. Vše ostatní je naživu jedině z Něho/Ní.

 

Toto je jedním důvodem, proč se v Bibli říká, že Bůh stvořil Evu z Adamova žebra. Znamená to Boží dovolení lidem, aby tak činili. Vyjmutí Adamova žebra také znamená, že lidé budou od NYNĚJŠKA tvořeni na této planetě NE přímým nadělením Nejvyššího, ale raději fyzickými prostředky. To, že Adam byl uvržen do hlubokého spánku, znamená, že vědci té doby ZTRATILI svou DUCHOVNÍ PERSPEKTIVU. Scházelo jim UVĚDOMĚNÍ OHROMNÉHO NEBEZPEČÍ, do kterého uvrhli VEŠKEROU BUDOUCNOST LIDSTVA na planetě Zemi.

 

 

 

3.  FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

 

V jednom okamžiku historie tohoto lidstva opustili všichni lidé stvoření původně přímým nadělením Nejvyššího planetu Zemi. Do bytí vstoupila nová generace lidí. Tito lidé byli uvedeni do tohoto světa cele prostřednictvím speciálního typu biklonování. V procesu rozvoje této nové generace se stávali její členové MÉNĚ a MÉNĚ duchovními; to byl NEVYHNUTELNÝ následek, neboť postrádali závažnou zkušenost přímého nadělení Nejvyšším. Namísto toho se tito lidé stávali stále více smyslovými, tělesnými a materialistickými, postupně se obracejícími stále více zevně k přírodě, pryč od své Niterné mysli a od Nejvyššího ve své Niterné mysli. Nedostatek zkušenosti přímého nadělení života od Nejvyššího postupně zahájil PROCES NEZNALOSTI A NEVĚDOMÝCH PROCESŮ, což nakonec vedlo k ustanovení NEGATIVNÍHO STAVU. Nemáte-li takovou zkušenost, pak ji ani neznáte, ani si ji vědomě neuvědomujete. Takto dosáhly neznalost a nevědomé procesy své plodnosti. Takto bylo UMOŽNĚNO negativnímu stavu, aby se AKTIVOVAL a ZÍSKAL VLÁDU, jak je to nyní viditelné na planetě Zemi.

 

Nebezpečí této situace bylo v tom, že tito lidé postupně ZTRÁCELI ZÁJEM o Boha, o duchovnost a duchovní hodnoty. Zároveň stále vlastnili OHROMNÉ POZNATKY, dokonce VÍCE jich, protože v průběhu milionů let od prvního objevení se lidí na této planetě byly nashromážděny další poznatky. Naneštěstí je ZAČALI VYUŽÍVAT ZA NEDUCHOVNÍMI ÚČELY.

 

 

 

4.  FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

 

Jak v tomto zvláštním procesu biklonování generace následovala za generací, do jsoucna a bytí vstoupila generace nová, která VYVINULA NENÁVIST KE VŠEMU DUCHOVNÍMI A KE VŠEMU, CO PŘICHÁZÍ OD NEJVYŠŠÍHO. Tato nenávist byla zkombinována se závistí a divokou chtivou touhou zničit vše duchovní, vyhnat Boha – nejvyššího ze Stvoření a ovládnout Stvoření se záměrem učinit ze sebe bohy a bezkonkurenční vládce všeho, co existuje.

 

Aby to udělali, potřebovali DŮKAZ, že nikdo nepotřebuje Nejvyššího k ničemu, a že Nejvyšší není Stvořitelem, ale že ŽIVOT SPÍŠE VZNIKL Z PŘÍRODY A HMOTY bez jakékoli Božské přítomnosti či snahy, neboť prvotní hmota vždy věčně existovala bez konce a začátku.

 

Jak byste postupovali při důkazu, že lidské bytosti nejsou stvořeny duchovními prostředky od Nejvyššího, ale jsou jen přirozeným procesem evoluce od mrtvých elementů hmoty k jednoduchým buňkám améb a později se stávají nižšími živočichy, postupně se vyvíjejícími do lidských tvorů ?  Jinými slovy: Jak byste dokázali, že z ničeho pochází něco ?  Čili, že život vzniká z neživé hmoty. Dokázat to znamená dokázat, že není žádný Bůh – Stvořitel nebo duchovní princip. Znamená to, že lidé ve své představivosti stvořili Boha ke své podobě a svému obrazu, a že tito lidé vytvářejí všechny druhy duchovních zákonů, aby dosáhli svého. Tím, že toto prokážete, můžete nyní skutečně NASTOLIT POZICI VZHŮRU NOHAMA, kterou prohlásíte za pozici správnou.

 

Uvedená generace, která se snažila dosáhnout této věci, experimentovala s mnohými možnostmi, než vynalezla velkolepý plán. Její vědci pak VYNALEZLI UMNÝ A VYCHYTRALÝ VĚDECKÝ PODVOD, kterým zajistili veškeré důkazy mimo jakýkoli stín pochybností, takže budoucí vědci NEBUDOU mít na vybranou než uvěřit, že to, co vidí svým vědeckým pohledem, je vědeckým faktem.

 

Tato generace i to, co vykonala, a co se dělo pak, to vše je popsáno v Bibli Svaté v kapitole třetí knihy Geneze pádem Adama a Evy.

 

Když vědci této generace pozorovali zvířecí život, povšimli si způsobu, jakým se odehrávalo rozmnožování vysoce vyvinutých savců. Rozmnožování se dělo otěhotněním samice samcem prostřednictvím kopulace a proniknutím penisu do samičí vagíny a uložením samčího semene do ní. Zvířecí plod se vyvinul v mateřském lůně a po svém narození byl ve svém přežití bezmocně závislý na rodičích.

 

Takže první ideou, která vědce napadla, bylo, že by je proto, aby učinili lidi závislými na zevnějšnostech, čili na zevních přírodních zákonech, museli přebudovat tak, aby se chovali přesně jako zvířata. Tento postup by pak vědcům dovolil fabrikovat typ lidí, kteří by měli sklon pohlížet vně, zevně, do přírody a na přírodní zákony, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli, na Nejvyššího a na Jeho/Její duchovní zákony. Vědci navíc neměli rádi proces biklonování, protože stále obsahoval příliš mnoho duchovnosti. (Tímto postupem se duchovnost příliš nesnižuje, ale zachovává – poznámka zpracovatele.) Dvojklonování nemohlo produkovat požadovaný rozsah neznalosti a nevědomých procesů. S nevědomostí a nevědomými procesy chtěli vědci nastolit vládu a panování negativního stavu. Negativní stav je stavem pohlížení vně, zevně k přírodě, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli a k Nejvyššímu. V okamžiku, kdy tato dřívější generace vymyslela tento plán a rozhodla se pokračovat v jeho realizaci, nastalo ohromné zpustošení. To vytvořilo vír v duchovním, intermediálním a fyzickém vesmíru a osnově času a prostoru. Tato katastrofická událost je vyvrhla z dimenze pravého Stvoření, ve které doposud byli. V biblických pojmech byli VYHNÁNI ze zahrady Eden, což znamená z pravého Stvoření.

 

Když byla tato dřívější generace vyhozena, spadla ze skutečné planety Země do takzvané zóny vymístění, do dimenze, která existovala souběžně s pravým Stvořením. Opakuje se, že tato dřívější generace vypadla ze skutečné planety Země do její zóny vymístění, neboli do antivesmíru, kde jim bylo umožněno pokračovat ve svých experimentech. Naneštěstí byli s to vzít se sebou všechny znalosti, které měli. K tomu si také přinesli vzorky všech existujících živočichů a rostlin z jejich původní planety Země. (Na podrobnosti o zóně vymístění bych vás rád odkázal na „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a také na kapitolu čtrnáct knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Do tohoto bodu byla zóna vymístění NEOBYDLENA. Takže majíc všechny poznatky, prostředky a souvztažnosti zachované a k dispozici, mohla dřívější generace svobodně pokročit vpřed ve svých plánech. Jak se právě uvedlo výše, přinesli si všechny zvířecí buňky, vzorky a geny ze skutečné planety Země. Pak se tedy rozhodli využít tyto geny, aby ZFABRIKOVALI PSEUDOČLOVĚKA, který by byl od nich zcela odlišný a nepodobný všemu doposud stvořenému přímým nadělením od Nejvyššího a Nejvyšším. Tu se vědci rozhodli využít zvířecí geny při produkci nových tvorů, které nazvali „člověkem“. Potřebovali ZVÍŘECÍ NEZNALOST a NEDOSTATEK VĚDOMÉHO SEBEUVĚDOMĚNÍ. To by jim dovolilo tohoto člověka – tvora ÚPLNĚ ŘÍDIT. OVLÁDÁNÍ by bylo nastoleno prostřednictvím vnějších prostředků a prostřednictvím závislosti tohoto pseudočlověka na zevních činitelích, na přírodních zákonech a na vnější mysli spíše, než na faktorech niterných, na duchovních zákonech, na Niterné mysli a na Nejvyšším, jak je tomu u člověka duchovního. Přesto tito vědci také potřebovali zachovat jistý stupeň podobnosti původním lidem, aby tito nově zfabrikovaní lidé byli s to se naučit tomu, čemu je tito vědci chtěli naučit. Proto po několika milionech roků experimentování vědci USPĚLI při FABRIKACI PSEUDOČLOVĚKA, který obsahoval 95 % genů a výbavy ZVÍŘECÍHO života. Následkem toho ZŮSTALO jen 5 % genů a výbavy z PRAVÝCH LIDÍ. Těchto 5 % však bylo dostatečných k tomu, aby se v těchto nově zfabrikovaných lidech udržela schopnost vytvořit si POJEM SEBE SAMÉHO, ROZUMOVOST A VYŠŠÍ FORMY POZNÁVÁNÍ.

 

V procesu manipulace prostřednictvím genetické výbavy při fabrikaci pseudočlověka tehdy žijící vědci potlačili nebo geneticky odstranili veškeré poznání čehokoli duchovního; jakékoli potřeby vcházet do nitra; jakékoli poznání Niterné mysli a duchovnosti a Nejvyššího. Kromě toho byly potlačeny mnohé další věci, kterým se těšili původní lidé. Učinili pseudolidi zcela závislými na vnějších, zevních přírodních zákonech a jejich vědomé mysli. Tento čin zablokoval jakýkoli vědomý přístup k 5 % pravých lidských a Božských kvalit, které vědci potřebovali zachovat, aby dosáhli svého cíle.

 

Protože všechny tyto jevy zfabrikovali vědátoři té doby, jsou tudíž zváni „PSEUDOTVŮRCI“.

 

Aby dále prokázali, že se tito nově zfabrikovaní lidští tvorové vyvinuli ze zvířat, a ne z přímého nadělení Nejvyšším a Nejvyššího, zfabrikovali pseudotvůrci taktéž karikaturu tohoto nově vytvořeného člověka, kterou nazvali OPICÍ. Tuto opici umístili do blízkosti nově zfabrikovaných lidí, aby tak budoucí vědci měli jen málo na výběr než usoudit, že LIDSKÉ BYTOSTI SE VYVINULY Z OPIC. Tento druh závěru je snadné učinit kvůli faktu, že fyzická těla nově zfabrikovaných lidí, opic a jiných tvorů – savců byla funkčně téměř totožná, aniž by mezi nimi byly nějaké přílišné rozdíly. Nejvíce manipulací bylo provedeno na lidských ženách, umožňujících ženě počít dítě ve své děloze a porodit mládě přesně stejným způsobem, jako to dělají zvířata – savci. Takže fyzické narození lidského dítěte je zvířecí proces, zfabrikovaný pseudotvůrci, aby se z lidského života odstranilo cokoli duchovního a Božského. Současní vědci samozřejmě plně naletěli tomuto ohromnému vědeckému podvodu zfabrikovanému pseudotvůrci (nezapomeňte, že v současnosti probíhá ovládání i vědců, jak individuálně, tak zavedenými ovládacími programy – pozn. zpracovatele). Tento podvod přivádí moderní vědce k závěru, že život vznikl z přírody a hmoty, a ne Nejvyššího a duchovních principů (jedním z těchto ovládacích programů je i kniha p. Pacnera „Hledáme kosmické civilizace“ ze 70. let, kde prezentuje aktivity některých vědců i v oblasti vzniku života – z hmoty, po přečtení knihy mi mnoho věcí vnitřně nesedělo – pozn. zpracovatele).

 

Napadlo vás někdy, proč by BůhStvořitel nařizoval dítkám izraelským dodržovat jisté rituály ohledně sexuálního styku a rození dětí včetně tohoto druhu zvířecích prostředků ?  Přečtěte si kapitolu dvanáct Knihy Leviticus (třetí knihy Mojžíšovy) v Bibli Svaté. Po narození dítěte po způsobu zvířat či po každém menstruačním období bylo ženě nařízeno přistoupit před kněze, aby posvětil zápalnou oběť a oběť za hřích kvůli jejímu usmíření. Následkem toho jí byly její hříchy zrození dítěte a menstruace odpuštěny. Žena se musela očišťovat třicet dnů po narození mužského potomka. Narodilo-li se jí dívčí pokolení, musela se matka očišťovat šedesát dní.

 

Proč tomu tak bylo ?  Jestliže Bůh byl pravým a přímým původcem současně existujících lidí na této planetě a způsobu, jakým se rodí děti, proč by se něco tak Božského, jako je narození dítěte, považovalo za hřích ? Nebo proč by muž, který měl výron svého semene – je-li to tak přirozený, normální a řádný proces – musel umýt celé své tělo a byl nečistý až do večera ? (Levicitus, kapitola patnáctá, verš šestnáct a na jiných místech v Bibli.)

 

Pravý důvod, proč jsou tyto rituály Nejvyšším nařízeny, byl ten, aby se do naší pozornosti dostal fakt, že současné lidské tvory na planetě Zemi a způsob, jakým se rodí děti na tento svět a jakým se muž a žena milují navzájem, původně nevytvořil/nevytvořila Nejvyšší. Namísto toho jsou lidé dnešních dnů konečným produktem a výsledkem genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných manipulací pseudotvůrců. Toto jim bylo dovoleno učinit, aby se na živých příkladech ilustrovala odpověď na předtím uvedenou, životně závažnou, kritickou a důležitou otázku. Navíc důvod, proč se žena musela očišťovat dvojnásobně, když se jí narodil dívčí potomek, byl ten, že nejvíce změn, pozměnění a genetických manipulací bylo učiněno na ženách. Dále pak proto, že sexuální styk nebyl původně zamýšlen kvůli rozmnožování; v procesu tohoto sexuálního styku nedocházelo k žádnému výronu semene, a tudíž v procesu milování nebyly přítomny žádné vnější fyzické způsoby a prostředky. Toto je jedním z důvodů, proč při tomto novém uspořádání (zfabrikovaném pseudotvůrci) souvztaží výron semene s těmito hříšnými vnějšími způsoby a prostředky života, který lidem nepřináší nic jiného, než potíže.

 

Jak tedy z této současné situace můžete vidět, současně existující lidští tvorové na planetě Zemi nejsou pravými, původními a ryzími lidmi, stvořenými Nejvyšším. Jsme výsledkem vychytralého a umně vytvořeného plánu a genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných typů manipulací pseudotvůrců. Jak se uvedlo výše, tito tak učinili za účelem zničení všeho duchovního a Božského v nás. Taktéž to učinili za účelem aktivace a panování negativního stavuv protikladu a v odlišnosti od čehokoli pozitivního a dobrého, co přichází od Nejvyššího.

 

 

 

5.  FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

 

Jakmile tohoto pseudotvůrci dosáhli, vstoupil negativní stav do plného života. Následně byl uveden do plné dominance po celé zóně vymístění a v přírodní formě této planety Země (v této zvláštní dimenzi, ve které žijeme).

 

Dalším důležitým krokem, na který se pseudotvůrci nutně podjali, byla likvidace jakýchkoli stop jejich existence v přírodním stupni planety Země a její zóny vymístění. Byla provedena tak, aby se k nim a k jejich vědeckému podvodu nemohla vést žádná spojnice či spojení. Jejich ohromná znalost univerzálních zákonů a jejich duchovních souvztažností jim umožnila CESTOVAT ZPĚT V ČASE dokonce před období, než fyzická Země vstoupila do jsoucna a bytí. Pseudotvůrci se takto usadili v zóně vymístění duchovního světa. Nastolili a vyvinuli zde zcela odlišný styl a způsob života. Tento životní styl byl opakem všeho pozitivního, Božského a dobrého. Byl a je ovládán zcela všemi typy zla, nepravd, deformací a zkažeností původních stavů a procesů Stvoření. Tato zla a tyto nepravdy atd. jsou jimi NEUSTÁLE NOVĚ VYTVÁŘENY. Stav a rozpoložení, které ustanovili na této rovině, souběžné s duchovním světem, místem či stavem, se nazývá PEKLEM (PEKLY). S ním souběžný svět dobra a pravdy či pozitivního stavu se nazývá NEBEM (NEBESY). Takže negativní stav je svou povahou PRAVÝM PEKLEM, zatímco pozitivní stav je ve své povaze PRAVÝM NEBEM.

 

Jakmile se pseudotvůrci pevně usadili ve svých peklech, zfabrikovali zde všechny druhy tvorů, démonů, satanů, ďáblů a podobných monstrózních kreatur. Zahájili taktéž lítou duchovní válku proti veškerému Stvoření Nejvyššího za účelem převzetí a ustanovení své BEZKONKURENČNÍ VLÁDY A PANSTVÍ nad veškerým Stvořením.

 

ZALOŽENÍM PEKEL PSEUDOTVŮRCI SKONČILY PŮVODNÍ DĚJINY PRAVÉHO LIDSTVA na planetě Zemi. Od té chvíle začala NOVÁ ÉRA PSEUDOLIDSTVA (s pseudolidmi) s dějinami neustálých krveprolití, neustálé nenávisti a všech druhů negativity.

 

V procesu cestování pseudotvůrců zpět v čase, tím procesem samotným, smazali jakékoli stopy toho, že kdy BYLI na Zemi. (Kamufláž je nejpropracovanější oblastí Sil temna – pozn. zpracovatele.) Udělat to bylo pro ně nutné, aby zabránili budoucím vědcům objevit jakýkoli možný NÁZNAK toho, co se SKUTEČNĚ stalo. Jestliže by takový náznak či důkaz byl někdy nalezen, lidé by si pak mohli uvědomit skutečný stav věcí a ZAJISTÉ BY NĚCO PROTI NĚMU UDĚLALI. To bylo to poslední, co by si pseudotvůrci kdy přáli, aby se stalo (tady si může čtenář udělat vlastní test toho, jak dalece je ovladatelný Silami temna, jakmile bude ŠÍŘIT TYTO KLÍČOVÉ INFORMACE, co se týče mne, situace je jasná – to je odpověď těm pseudokontaktérům, kteří mě dosud pomlouvali, a upozornění na jejich vlastní polohu za účelem pomoci jim. Tyto texty můžete opět považovat za vhodné „lakmusové papírky pro určení momentálního vibračního stavu (stavu ovladatelnosti) jakékoli lidské bytosti – pozn. zpracovatele).

 

Máte-li zájem poznat více o těchto událostech, radí se vám obeznámit se s knihami tohoto autora: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“. Všechny se zabývají těmito záležitostmi daleko hlouběji a do větších podrobností.

 

Pseudostvoření současně existujících lidí na této planetě se událo před 4 miliony let. Začátek takzvaného „pádu“ nastal přibližně před 30 miliony roků. V procesu cestování zpět v čase pseudotvůrci způsobili ohromná kataklyzmata a katastrofy a zmatky v osnově fyzického Vesmíru. Ty mají v současnosti stále dozvuky. Následkem těchto pozdvižení se původně jeden pozemský kontinent rozštěpil na několik kontinentů. Též se odehrály i mnohé jiné věci této katastrofické povahy, popsané v Bibli jako „potopa“.

 

Vědci považují tyto a podobné události za přírodní katastrofy. Jak ale můžete vidět, byly pečlivě naplánovány pseudotvůrci, kteří měli plné znalosti toho, jak vytvořit tyto zničující události. Učinili je za tím účelem, aby měli ÚPLNĚ pod kontrolou všechny BUDOUCÍ UDÁLOSTI, které by nastaly na planetě Zemi. Takto získali vládu nad lidmi, které umístili pohromadě s opicemi a jinými zvířaty.

 

Jako souvztažnosti a reprezentace těchto negativních, zlých a odporných myšlenek, pocitů a vjemů, vykazovaných pseudotvůrci, zfabrikovali v peklech rozmanité souvztažnosti, které byly uvědoměle promítnuty do dimenze naší planety. Tyto protivné afekce se zde obvykle jeví v konkrétní formě všech druhů negativních, jedovatých a nebezpečných rostlin a zvířat, ryb, ptáků, hmyzu, bakterií, virů, lidských nemocí, nepořádků, válek, strádání, nehod, incidentů, perverzí až donekonečna . . .  Takže, jak se výše stručně uvádí, všechny protivné, zlé, negativní a špatné a ošklivé věci, které na této planetě a ve svém životě jako lidští tvorové zažíváme, jsou NÁSLEDKEM DÍLA PSEUDOTVŮRCŮ. Z toho můžete vidět, že všechny negativní věci a negativní stav nemají nikdy původ z Nejvyššího a nebyly Jím/Jí nikdy stvořeny, jak tomu mnozí lidé věří.

 

Musíte si ovšem uvědomit, že pseudotvůrci vytvořili mnoho jiných věcí, událostí a dění. Ty nakonec vedly k aktivaci negativního stavu, fabrikaci pseudolidí a obydlení zóny vymístění. Sloužily taktéž ustavení pekel v duchovním světě a jejich spojení se vším negativním, co neustále probíhá v našem pozemském životě. Ne všechny tyto věci jsou naší vědomé mysli či našemu řádnému chápání dostupné. To, co bylo o této situaci doposud zjeveno Nejvyšším, je prozatím DOSTATEČNÉ k tomu, abychom si UVĚDOMILI SKUTEČNÝ STAV VĚCÍ. Toto uvědomění vás může vést, pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, k revoluční změně pozitivního charakteru ve vašem životě, myšlení, cítění a chování. To vám umožní se osvobodit z pasti, kterou nám tak dovedně a vychytrale nastražili aktivátoři negativního stavu.

 

Vaší otázkou může ovšem dosti dobře být: „Jak jsem se do toho zmatku dostal ?  A proč já ?“  Vaše důležitá otázka si zasluhuje důležitou odpověď. Tato odpověď vám bude dána v následujících kapitolách.

 

Pro lepší pochopení toho, co bylo doposud řečeno, shrňme to do následujících bodů:

 

 

 

I.  DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU

 

 

Odpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje.

 

Božská prozřetelnost Nejvyššího však zařídila, aby všechny tyto události tak, jak se skutečně odehrály, byly zaznamenány v knihách Svaté bible, byť v maskované podobě (jazykem parabol, reprezentací a souvztažností). Slovo souvztažnost znamená, že každé slovo zevního lidského jazyka, slovo, které používáme pro své vyjadřování a komunikování, obsahuje mnohonásobné významy. Jeden význam je doslovný, znamenající přesně jen to, co pod ním rozumíme. Za doslovným významem ale existují další hluboké významy, které odrážejí jiné stavy záležitostí. Tyto nejsou snadno zjevené v doslovném smyslu. Bylo mi Nejvyšším řečeno, že každé slovo v bibli má přinejmenším DESET odlišných významů či úrovní významů. O těchto máme malou, či vůbec žádnou představu. (Text je zakódován v 10 významech proto, aby se ve vhodných časových úsecích mohl odhalovat DUCHOVNÍ OBSAH podle vůle Stvořitele, a nikoli pseudotvůrců. Kódování zabezpečuje to, že pseudotvůrci tento text nemohou účelově zprznit, překroutit, a doslovný výklad je prázdný – pozn. zpracovatele)

 

Dobrým příkladem tohoto zákona či slova „souvztažnost“ je souvztažnost sama. Co pod tímto slovem rozumíte ?  Například to, že píšete někomu o něčem dopis. Dá se tedy říci, že s touto osobou korespondujete. Tato korespondence vás jaksi spojuje s touto osobou. Toto slovo ale také znamená, že se nacházíte v jisté blízkosti s touto osobou, a že tato osoba je někde jinde, a že pro vás něco znamená.

 

Slovo „souvztažnost“ také znamená mít vztah z jedné pozice ke druhé. Takový vztah spojuje tyto dvě odlišné pozice tak, že jsou si vědomy jedna druhé. Jiným významem slova „souvztažnost“ je, aby se něco symbolizovalo, či něco reprezentovalo. Uvažujme pro příklad slovo „SVĚTLO“. doslovný význam „světla“ je denní světlo, které můžete jasně vidět svýma fyzickýma očima. To také ale znamená být osvícen, to jest znát pravdu. Takže můžeme říci, že světlo souvztaží s pravdou a pravda souvztaží s moudrostí, protože moudrost sestává z řádného poznání pravdy. To vám dává světlo a jasné vidění, či pochopení toho, co se má dělat a jak to dělat správně, náležitě a úspěšně. Toto jsou tedy souvztažnosti. Takto Nejvyšší skrývá v Bibli Svaté všechny události popsané v této kapitole.

 

Tradiční náboženství – s výjimkou následovníků Swedenborga – ovšem o takovém významu Bible nevědí, ani ho nepřijímají, a jestliže o něm vědí, pak tyto souvztažnosti nebo jejich užitečnost odmítají. Tímto odmítáním ztrácejí přístup k pravdě a reálnému poznání toho, co se skutečně stalo, jak se to stalo a proč se to skutečně stalo tak, jak se to stalo.

 

Důvodem, proč Nejvyšší nadiktoval Svatou Bibli prostřednictvím vybraných lidí, bylo to, aby se udržel jistý stupeň vnějšího spojení každého v zóně vymístění, to jest v negativním stavu, s každým ve stavu pozitivním. Tento akt zajistil prostředky pro konečný návrat každého do původního stavu věcí, to jest zpět k Nejvyššímu. Jiným důvodem, proč byla Bible Svatá napsána v těchto souvztažnostech, bylo to, aby se její význam přizpůsobil všem okruhům a dimenzím Stvoření, které jsou na odlišných úrovních a stupních chápání pravdy  a jejího dobra a dobra a jeho pravdy. Bylo taktéž učiněno za účelem, aby se lidem na Zemi zabránilo znesvěcení svatosti svatého pravého poznání, obsaženého v Bibli svaté. Toto znesvěcení by způsobilo věčné zničení lidstva bez jakékoli možnosti spásy (příchodu zpět domů). Jedině když je čas zralý, budou tato fakta nejvyšším zjevena. Současná doba je zjevně zralá, a tudíž tajemství o tom, co se skutečně událo, je nyní zjeveno tomu, kdo je ochoten naslouchat a podle tohoto zjevení v pozitivním smyslu jednat.

 

 

 

II.  NEJSTE TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE

 

 

Při pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste.

 

Nejste ani tím, co se evolučně vyvinulo ze zvířecího života a hmoty, jak by vědci rádi věřili. Nejste ani přímým stvořením Stvořitele, Nejvyššího, jak by rády věřila tradiční náboženství. Ve své současné formě a kondici jste produktem miliony roků trvajících genetických a některých dalších tajemných manipulací pseudotvůrců, kteří se podjali dokázat, že lidský život nemusí pocházetNejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Materiál, který byl pseudotvůrci použit k zfabrikování takzvaného moderního člověka, a tedy vaší současné formy, byl však stvořen Nejvyšším. Tento materiál byl pseudotvůrci následně nesprávně použit a zneužit pro zlý účel a záměr. Pseudotvůrci byli osmým lidstvem v pořadí lidí, kteří se na planetě Zemi objevili procesem biklonování. Nastalo to přibližně před 80 miliony roků podle pozemského relativního času.

 

 

 

III.  JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY.

 

 

Aby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLOVAT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO JAKKOLI ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY BYLO MOŽNÉ ODVODIT DUCHOVNÍ PRINCIPY Z HMOTYPŘÍRODY, NAMÍSTO NAZÍRÁNÍ NA HMOTU A PŘÍRODU, JAKO NA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ A PRINCIPŮ ?

 

Aby se tyto otázky zodpověděly jazykem konkrétního zobrazení a projevení ve prospěch všech po celém Stvoření Nejvyššího, Ten/Ta dovolil/dovolila experiment, který by vedl k podmínkám, ve kterých by se výsledky, následky a důsledky tohoto experimentu plně aktualizovaly a realizovaly. Takto má být odpověď na tuto otázku dána živým příkladem. Tento ŽIVÝ PŘÍKLAD ODRÁŽEJÍ DĚJINY MODERNÍHO LIDSTVA NA TÉTO PLANETĚ.

 

K tomuto účelu byla určena planeta. Byli vyhledáni dobrovolníci, nejenom takoví, kteří by byli ochotni tento pokus provádět a účastnit se ho, ale i takoví, kteří by byli ochotni souhlasit s nutností odstranění veškeré paměti ze svého vědomého uvědomění, že se kdy dobrovolně rozhodli pro tento experiment. Jinak by tento pokus neměl jakoukoli hodnotu a užitečnost a nezískala by se správná odpověď na otázku, která by mohla být dána. Tak by nemohlo dojít k žádnému správnému a náležitému poučení.

 

Touto planetou byla planeta Země a KAŽDÝ, kdo na této planetě kdy byl, v současnosti je či kdy bude, je zde výhradně jen DOBROVOLNĚ (čili nikoli za trest, jak se mi někteří pseudokontaktéři snažili namluvit – pozn. zpracovatele). Jste tedy na této planetě ze své svobodné vůle a volby za jistým účelem. My všichni zde jsme kvůli velmi důležitému DUCHOVNÍMU DŮVODU, což obsahuje i volbu nepamatovat si nic o této volbě.

 

 

 

IV.  PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU

 

 

Při procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. Spíše byl výsledkem popření toho, že život a lidské bytosti stvořil Nejvyšší ze Sebe a ze svých duchovních principů. Následky a důsledky tohoto popírání jsou živě ZOBRAZENY DĚJINAMI LIDSTVA na planetě Zemi během posledních asi tak 4 milionů let.

 

 

 

V.  VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA

 

 

Výsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli.

 

Nejste tedy ve svém poznání omezeni jen o všem a o sobě, ale z vnějšího světa jste krmeni falešnými a zkreslenými poznatky, informacemi, které většina z vás považuje za pravdivé poznání. Přijetím této situace se v tomto světě a ve vás (ve vaší vědomé mysli) ustavuje pevné rozpoložení, ve kterém je vše vzhůru nohama. O této pozici si my všichni nesprávně myslíme, že je správně postavená a vhodná.

 

 

 

VI.  TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NE-ŽIVOT

 

 

Při shora popsaném experimentování byla vytvořena NESPRÁVNÁ idea, která byla přijata většinou z nás, že lidský život na planetě Zemi ve své současné formě je pravým životem a cokoli se zde stane, je normálním, zdravým a přirozeným stavem událostí. Jsme také vedeni k víře, že tak tomu má být, a že se s touto situací NEMÁ NIC DĚLAT.

 

Pravou realitou ohledně tohoto všeho je však to, že co považujeme za pravý život, je životem FALEŠNÝM, PSEUDOŽIVOTEM, ŽIVOTEM MRTVÝM. Je to NE-ŽIVOT a všivá, ubohá IMITACE, PADĚLANÝ ŽIVOT, který v sobě a ze sebe nemá nic dobrého ani pravdivého. Není v něm ničeho z pravého života.

 

 

 

VII.  VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOSTÁVÁ VELMI DŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ

 

 

Plný rozsah užitečnosti tohoto experimentování v negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být znám jen Nejvyššímu. KAŽDÝ ve Stvoření, včetně nás všech, kdo jsme přímými účastníky tohoto pseudoživota negativního stavu, se ze všeho, co se odehrává ve všech oblastech, kde negativní stav panuje, NEUSTÁLE POUČUJE. To zahrnuje planetu Zemi (dimenzi Země, ve které žijeme). Vše této povahy SLOUŽÍ VELMI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU ÚČELU, který je pro nás velmi obtížně pochopitelný. Důvod pro toto nepochopení spočívá ve faktu, že jsme dobrovolně souhlasili s tím, že tomuto účelu nebudeme PLNĚ ROZUMĚT. Tato situace bude trvat, až to bude pro každého z nás jednotlivě DOST, čili do jisté doby určené Nejvyšším, kdy se užitečnost jsoucna a bytí tohoto negativního stavu VYČERPÁ a není ho již potřeba za žádným účelem.

 

 

 

VIII.  TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ

 

 

Je důležité si uvědomit, že 95 % toho, co jsme, či z čeho sestáváme, je VNUCENÝ, UMĚLE VYVOLANÝ STAV. Jsme výsledkem genetické manipulace, mocných popudů animálních sklonů obsažených v těchto genech, které byly pseudotvůrci vzaty z tehdy existujících zvířat, a užity pro jejich experimenty. To bylo provedeno za účelem toho, aby se lidé učinili jakoby zvířecími tvory, pseudolidmi, kteří by byli ovládáni zvířecími pocity, surovými emocemi, obavami, agresivitou, násilím, závislostí, vnějškovostí, a kteří by byli v totální nevědomosti ohledně všech záležitostí života a duchovnosti.

 

Z tohoto faktu plyne zřejmý závěr, že to, co považujeme za lidské, NENÍ dokonce ani ZDALEKA lidské. Takže z našeho vědomého prožívání NEMÁME žádné pravé poznání toho, jaké je to být PRAVÝM člověkem. Pravá lidská část v nás (zbývajících 5 %) byla pečlivě uzavřena, abychom k ní NEMĚLI ŽÁDNÝ VĚDOMÝ PŘÍSTUP. To bylo uděláno za zřejmým účelem zabránit nám v objevení skutečné pravdy o nás samotných, našem životě a o životě obecně; ale obzvláště nejvíce o pravé přirozenosti Nejvyššího včetně povahy negativního stavu.

 

Z vůle Nejvyššího se však tato situace NOVÝM ZJEVENÍM o těchto záležitostech MĚNÍ. Je vám tudíž dána PŘÍLEŽITOST a NÁSTROJE, abyste se dostali do styku s těmito 5 % uvnitř vás, které jsou ve vás SKUTEČNĚ LIDSKÉ, a postupně eliminovali ve svém životě vše, co není skutečně vaše. Tato kniha slouží TOMUTO DŮLEŽITÉMU ÚČELU.

 

 

 

 

(2)

 

KAPITOLA DRUHÁ

 

 

Z čeho skutečně sestáváte ?  Kolik je ve vás úrovní a aspektů ?  Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu k ostatním ?  Žijete skutečně v původním a pravém světě ?  Jaký je účel vašeho života ?  Započali jste svůj život skutečně na planetě Zemi ?

 

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 26 – 46, 2. kapitola.

 

„Aby se náležitě odpovědělo na otázku, která je titulem této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, je pro vás nutné, abyste pochopili to, JAK jste utvořeni. Také je důležité, abyste věděli, KOLIK úrovní a aspektů ve vás existuje. Umíte si představit, že byste mohli vědět, kým jste a proč jste zde, bez náležitého vědomí či chápání STRUKTURY a FUNKCE vaší VLASTNÍ MYSLI, vašeho VLASTNÍHO JÁ ?

 

Životně důležitou, závažnou a významnou částí správné znalosti sebe sama je znalost struktury a funkce vlastní mysli. Především vy sami jste svou vlastní myslí. Co je ale mysl ?  Odpovědět na tuto otázku znamená odpovědět v obecném smyslu na to, kdo jste. Jakmile v tomto obecném smyslu víte, kým jste, můžete začít objevovat, kým jste ve smyslu zvláštním, ve svém vlastním osobním, jedinečném, neopakovatelném způsobu, stavu a rozpoložení. To vám pak pomůže si uvědomit, proč jste zde, protože abyste v tomto našem pseudosvětě přežili a náležitě fungovali, potřebujete být vybaveni jistými aspekty, znaky, charakteristikami a rysy, které vám pomohouumění přežít.

 

Málo lidí si uvědomuje, z čeho vskutku sestávají a jaké nástroje mají k dispozici ke svému vlastnímu užitku. Naše uvědomění je povětšinou omezeno vědomou myslí a našimi běžnými fyzickými smysly zraku, sluchu, čichu, chuti, dotyku atd. Na těchto elementech je ustanovena či je z nich postavena naše vědomá, každodenní mysl. Realita našeho vlastního světa přesahuje jen vzácně tuto dennodenní vědomou funkci.

 

Někteří lidé zajisté mají nějaké uvědomění, byť zcela temné, že zde vzhledem k nám existuje daleko více, než je pouze vědomí, které si uvědomujeme. Některé osoby jdou o krok vpřed a uznávají, že za běžným, každodenním typem vědomé mysli je toho v nás daleko více. Tito lidé dokonce věří, že nás to řídí, ačkoli si to zřídka vědomě uvědomujeme. Tak daleko dosahují ve většině případů naše znalosti sebe samých. Přesto není struktura vlastní mysli omezena tímto uvědoměním. Co si fakticky myslíme, že naše mysl je, či čemu věříme, že je jejím složením, není obvykle pravda. Ve většině případů se jedná o nesprávná pojetí.

 

Jak jste si povšimli na konci první kapitoly, obecně se v osmi bodech tvrdilo, že současní existující lidští tvorové na této planetě (samozřejmě včetně všech těch, kdo čtou  tuto knihu) se skládají z 95 % umělých a násilně z vnějšku vložených živočišných rysů a součástí. Jen zbylých 5 % v nás je pravých lidských. Těchto 5 % bylo původně stvořeno přímým nadělením Nejvyššího. Takže 95 % toho, o čem si myslíme, že jsme my, NENÍ NÁMI, ale NĚČÍM JINÝM.

 

Na straně druhé je 5 % z nás pravých, protože cokoli je pravé, může přicházet jen z Nejvyššího, kdož je Pánem Ježíšem Kristem a jediným pravým životem. Ve většině případů si ale dokonce neuvědomujeme těchto 5 % v nás. Ta jsou pravou lidskou kvalitou stvořenou Nejvyšším. Důvodem, že si  neuvědomujeme tento důležitý fakt (jak se uvedlo v předcházející kapitole), je ten, že náš PŘÍSTUP k těmto 5 % a STYK s nimi byl PEČLIVĚ SKRYT. Byly uzavřeny právě za tímto účelem – ABYCHOM SI NEUVĚDOMOVALI JEJICH EXISTENCI.

 

Měli jste  kdy příležitost pečlivě si přečíst Žalm 139 v Bibli Svaté dle Nové verze krále Jakuba ? (Poznámka: Všechny biblické citace v této knize jsou dle této verze.) Jestliže ne, vyzývám vás, abyste si ho přečetli právě teď. Ve verši třináctém tohoto žalmu se říká:  „NEBOŤ TYS UTVOŘIL MÉ NITERNOSTI.“ Co tato slova znamenají ?  Znamenají to, že Nejvyšší ze Sebe stvořil tyto vnitřní části nás, které utvářejí těch předešle uvedených 5 %. Jak to, že vím, že je tomu tak ?

 

Především jsem to zkoumal s Nejvyšším ve své vlastní niterné mysli a potvrdilo se, že je to tak. Můžete to udělat také, jakmile se naučíte, jak komunikovat s vaší Niternou myslí a s tou částí vaší veškeré mysli, která je od Nejvyššího, a ve které je Nejvyšší VŽDY přítomen. Za druhé, čtením verše patnáctého v Žalmu 139, kde se říká: „MÁ STAVBA TI NEBYLA SKRYTA, KDYŽ JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ.“ Co tento verš znamená ?

 

Zde se neříká, že Nejvyšší taktéž vytvořil mou stavbu. Stavba zde znamená ty z 95 % násilně vložené živočišné rysy, vyšlé z genů ukradených ze zvířat. Zajisté však říká, že tento čin nebyl před Nejvyšším skryt a byl vykonán s dovolením Nejvyššího, i když „JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN“. Je zajímavé si povšimnout, že slovo „STAVBA“ je naroveň s tvrzením: „BYL JSEM V TAJNOSTI STVOŘEN“. To znamená, že „“ se nyní považuje za produkt této konstituce, která reprezentuje 95 % všeho toho, co máme k dispozici. Nenaznačuje to, že bylo učiněno z vnitřních částí, které byly stvořeny přímo Nejvyšším. A pak se říká: „A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ“. Takže kde a jak byl utvořen moderní člověk ?  „NEJNIŽŠÍ PARTIE ZEMĚ“ souvztaží se zónou vymístění, OBZVLÁŠTĚ S PEKLY. Je zde zcela jasné, že současně existující lidé na Zemi byli takříkajíc „UHNĚTENI“, velmi dovedně a tajně zfabrikováni v peklech někým jiným, než Nejvyšším. Provedli to pseudotvůrci způsobem, který byl popsán v předešlé kapitole. To bylo také vylíčeno v dalších knihách, jako: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“.

 

Jelikož pseudotvůrci použili jediný materiál, který jim byl dostupný, museli také vzít nejméně 5 % toho, co bylo přímo stvořeno a naděleno Nejvyšším. Přesto zbývajících 95 % vyjmutých ze zvířat, bylo původně také stvořeno Nejvyšším. Jedinou věcí, kterou pseudotvůrci mohli učinit, byla KOMBINACE TAKOVÉHO STVOŘENÉHO MATERIÁLU, KTERÝ JIM BYL K DISPOZICI, aby dosáhli svého cíle. Z toho plyne, že by NEMOHLI přijít s něčím novým, namísto toho produkovali ubohé IMITACE toho, co ukradli z pravého Stvoření Nejvyššího. Pseudotvůrci kombinovali tento ukradený materiál zvráceným a nezákonným způsobem, aby ve skrytých a tajných místech pekel (nejnižší partie Země) zfabrikovali pseudolidi, jakými nyní stále jsme. Bez Nejvyššího je nemožné stvořit něco skutečného a pravého. Avšak to, co je stvořeno Nejvyšším, z Nejvyššího, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším, nemůže být skryté či tajné, neboť je to stvořeno pro společný prospěch a všeobecné blaho všech ve Stvoření Nejvyššího. Proto pseudotvůrci potřebují skrývat a provádět tajně svou práci, aby tak nikdo nevěděl, čeho byli s to. To je také důvodem, proč pseudotvůrci cestovali dokonce mnoho eónů zpět v čase, dokonce před dobu, kdy se objevili na planetě Zemi, aby se usadili ve svém vlastním pseudosvětě pekel. Tato pekla umístili na protilehlé místo ke zbylému Stvoření Nejvyššího.

 

V těchto peklech pseudotvůrci vytvořili své početné fabrikace, včetně takzvaných lidských tvorů, o nichž se domnívali, že s NIMI ovládnou veškeré Stvoření. Když někdo chce vládnout veškerému Stvoření ze sebe sama, koná věci JEN KVŮLI SOBĚ, a ne kvůli všeobecnému prospěchu a společnému blahu, jak to činí Bůh. Taková je povaha negativního stavu. Je to rozpoložení, ve kterém se vše dělá potajmu, vychytralým a skrytým způsobem za jediným účelem, ABY SE SKRYL JEHO DESTRUKTIVNÍ ZÁMĚR.

 

Takže nyní, jak doufám, víte bez jakéhokoli stínu pochybností, že se skládáte z 95 % živočišných rysů nebo sklonů, které byly umně „uhněteny“ pseudotvůrci v peklech, když ponechali 5 % vnitřních částí, které byly utvořeny Nejvyšším. Proto musíme dojít k nepříjemnému závěru, že sestáváme z 95 % z pekel (nejnižší partie Země) a z 5 % z nebes (Nejvyššího). Z těchto 5 % pravých lidí v nás může zbývajících 95 % tohoto ne-lidského v nás být naživu a neustále se udržuje podpůrný životní systém. Toto malé procento nám dává zdání, že jsme praví lidé, a že žijeme sami od sebe.

 

Co ale v nás vytváří  těchto 5 % pravého člověka a z čeho se skládá těch 95 % ne-lidského ?

 

Toto je dalším důležitým krokem k poznání, kým a proč jste zde. Abyste to poznali, potřebujete pochopit strukturu a funkci těchto 5 respektive 95 % ve vás.

 

Jak bylo právě řečeno, 5 % v nás je skutečně lidských. Toto pravé lidství v nás se skládá ze 3 úrovní či oblastí. Aby se to snadněji chápalo, chápeme je jako 3 odlišné mysli.

 

 

 

I.  DUCHOVNÍ,  NITERNÁ MYSL

 

 

První oblastí či myslí je CENTRUM VEŠKERÉ LIDSKÉ MYSLI. Budeme ji nazývat DUCHOVNÍ neboli NITERNOU MYSLÍ. Niterná mysl pozůstává ze 3 svých vlastních stupňů:

 

1.  NADJÁ

             

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

 

3.  UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

 

Obecnou funkcí této Niterné mysli je produkce, vytváření a udržování všeho, co je pravým životem, shromažďování všech od věčnosti do věčnosti existujících znalostí, jakož i vědomí těchto znalostí. Takže tu máme 3 obecné funkce Nejniternější mysli:

 

 

1.  NADJÁ

 

Vytváření, produkci a udržování pravého života. Toto je funkcí NADJÁ ve vaší Niterné mysli. Protože se vztahuje k samému vašemu životu, má Nadjá ve vás stálé sídlo a je neustálým sídlem Nejvyššího ve vás. Zde je Nejvyšší ve vás neustále přítomen a tu se můžete dostat do přímého styku či dotyku s Nejvyšším. Toto je místo či stav, kam musíte jít, abyste poznali vše o sobě.

 

Z přítomnosti Nejvyššího v Nejvyšším já Niterné mysli žijete, fungujete, jednáte, chováte se, pohybujete a jste s to vše udělat. Jestliže by tato přítomnost kdy byla z vašeho Nejvyššího jáNiterné mysli odňata, přestali byste okamžitě existovat. Je to proto, že můžete žít a dýchat jedině z Absolutního zdroje života ve vás – z Nejvyššího. Je to tak bez ohledu na to, zdali jste si uvědoměle vědomi tohoto faktu, či nikoliv, či zda věříte, nebo nechcete věřit, že je to pravda.

 

 

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

 

Niterná mysl uschovává všechny od věčnosti do věčnosti existující poznatky a zkušenosti. Toto je funkcí jejího druhého stupně, který se nazývá UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ. Zde je uloženo a střeženo veškeré dobro a jeho pravda a veškerá pravda a její dobro. Důvodem, proč potřebujeme mít tuto oblast v nás je to, abychom mohli mít plný přístup k nekonečnému počtu možností voleb, z nichž si můžeme svobodně vybrat. To nám umožňuje být takovými, jakými chceme, a dělat to, co chceme. Bez přítomnosti všech existujících možností voleb a alternativ, bychom byli omezeni ve svém právu na svobodný výběr. Taková situace by byla porušením naší svobody a nezávislosti. Navíc by bránila naší schopnosti zaujmout pevnou pozici či definitivní postoj vzhledem k Nejvyššímu a duchovnosti, k jiným i sobě samým.

 

 

3.  UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

 

Nejniternější mysl si neustále – takříkajíc po 24 hodin – uvědomuje přítomnost Nejvyššího a všechny poznatky a možnosti volby, které jsou v Niterné mysli uloženy. Toto uvědomění zajišťuje otevřený a vědomý přístup k Nejvyššímu a ke všem dostupným, v počtu nekonečným možnostem volby a alternativám. Aby se zopakovalo: Toto je funkcí třetího stupně nejniternější mysli, který se nazývá UVĚDOMĚNÍ NADJÁ. Je zřejmé, že aniž by si Niterná mysl vědomě uvědomovala to, co obsahuje a co má k dispozici, nemohlo by se nic vykonat ani zvolit. Znamenalo by to konec našich životů.

 

 

 

II.  VNITŘNÍ MYSL

 

 

Druhá oblast pěti procent lidského v nás pozůstává z druhé mysli zvané VNITŘNÍ MYSL. Obecnou funkcí této vnitřní mysli je především SPOJOVAT Niternou mysldalší myslí v pořadí. To se provádí procesem transformace všeho, co je k dispozici v Niterné mysli, aby se to mohlo využít v něčím individuálním životě. Za druhé nám pak tato vnitřní mysl poskytuje to, co psychologové nazývají procesem duševní činnosti.

 

Co znamená akt duševní činnosti ?  Znamená vaši schopnost (jedinečným způsobem vzhledem k vám) myslet, pociťovat, chtít, vnímat, poznávat, chápat, jednat, mít vztahy a chovat se. Na úrovni této vnitřní mysli je tato duševnost vytvářena ze všeho materiálu, který je v nitru k dispozici v Niterné mysli.

 

Niterná mysl posílá vše, co má či obsahuje, do vnitřní mysli. Vnitřní mysl to přebírá, takříkajíc si to rozebírá a obrací to do své schopnosti mentace, jak bylo popsáno výše. Taková je sám proces transformace do duševnosti.

 

Také vnitřní mysl má 3 své vlastní stupně.

 

 

1.  JÁ

 

Nejniternější stupeň se nazývá JÁ. Jeho funkcí je PŘIJÍMAT, TRANSFORMOVAT A PŘENÁŠET obecný tok života přicházející z NadjáNiterné mysli všemi způsoby DOLŮ k vědomému uvědomění v daleko individuálnější, osobní a soukromé formě.

 

 

2.  NADOSOBNÍ ZKUŠENOST

 

Druhý stupeň vnitřní mysli se nazývá NADOSOBNÍ ZKUŠENOST. Toto je ZÁSOBÁRNA všech zkušeností životních forem počínaje objevením se života na planetě Zemi až po současnost. Tyto zkušenosti s povděkem PŘIJÍMAJÍ POZNATKY UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ Niterné mysli, zužujíce je na daleko specifičtější zážitky všeho lidstva na jedné planetě, v tomto případě na planetě Zemi.

 

 

3.  FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST

 

Třetí stupeň vnitřní mysli se nazývá FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST. Tento stupeň obsahuje všechny zkušenosti a události, které se vytvořily a odehrály na speciální linii ve vás, kterou jako zvláštní jedinci následujete. To znamená, že to, co zažili a vytvořili vaši předchůdci či váš fyzický rod, je zaznamenáno fenomenální duševností, která je specifická (fenomenální) pouze vzhledem k vaší rodinné linii (genetické informace vašeho těla – genealogie – informace v genech všech vašich fyzických předků – pozn. zpracovatele).

 

 

 

III. VNĚJŠÍ MYSL

 

 

Třetí oblast 5 % lidského v nás se nazývá VNĚJŠÍ MYSL. Její obecnou funkcí je přizpůsobovat vše, co přichází z Niterné a vnitřní mysli do zevního života, čili do fyzické úrovně našeho uvědomění. Dodatečně k tomu se vztahuje k životu v takzvaném přírodním světě. Toto je úroveň stávání se, konkrétního prožívání, jednání a všeobecného chování. Můžete to pojímat jako: Já něco znám – Niterná mysl; já vnímám ten či onen poznatek a chápu ho – vnitřní mysl; já jednám v souladu s tímto poznáním a s tím, jak ho chápu – vnější mysl. Takto jsou tyto 3 mysli v nás navzájem propojeny.

 

 

1.  JÁSTVÍ

 

Vnější mysl má také své 3 stupně. První, čili nejniternější stupeň vnější mysli se nazývá JÁSTVÍ. Jeho funkcí je vám poskytnout velmi konkrétní uvědomění si „já jsem, kým jsem“ svým vlastním já a prostřednictvím Nadjá od Nejvyššího, Kdož je Absolutním „JÁ JSEM, KDO JSEM“.

 

 

2.  INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ

 

Druhý stupeň se nazývá INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je poskytovat neustálé uvědomění si všeho, co se ve vás a s vámi děje. Individuální vědomí vás spojuje s nadosobní zkušeností a skrze ni s univerzálním vědomím, což vás činí jedním se vším Stvořením.

 

 

3.  OSOBNÍ VĚDOMÍ

 

Třetí stupeň vnější mysli se nazývá OSOBNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je, abyste si uvědomovali vše, co se odehrává ve vašem fyzickém a vnějším prostředí. Osobní vědomí vám pomáhá se orientovat v tomto vnějším, fyzickém, čili přírodním světě. Spojuje vás s osobní duševností a skrze ni s uvědoměním Nadjá.

 

 

To je tedy náležitá struktura a funkce vaší pravé mysli. To je 5 % ve vás obsažených, které zbyly z původních pravých lidí, původně stvořených přímo Nejvyšším a z Nejvyššího.

 

POZICE těchto tří lidských myslí byla a je taková, že Niterná mysl vždy sídlí v DUCHOVNÍM SVĚTĚ. Vnitřní mysl vždy sídlí v INTERMEDIÁLNÍM SVĚTĚ a vnější mysl vždy ve SVĚTĚ PŘÍRODNÍM, neboli FYZICKÉM. Prostřednictvím takového umístění těchto myslí všechny zmíněné světy byly a jsou mezi sebou PROPOJENY a byly a jsou v NEUSTÁLÉ VZÁJEMNÉ INTERAKCI A KOMUNIKACI. Prostřednictvím TOHOTO UMÍSTĚNÍ se NAVZÁJEM UVĚDOMUJÍ NA VĚDOMÉ ÚROVNI.

 

Jak víte z kapitoly první, ta část počátečního lidstva, která byla původně plně vědomě uvědomělá, byla izolována a uzavřena genetickými a tajemnými typy manipulací, které provedli pseudotvůrci. Naneštěstí toto UZAVŘENÍ také ODŘÍZLO JAKÉKOLI VĚDOMÉ UVĚDOMĚNÍ EXISTENCE PRAVÉHO DUCHOVNÍHO, INTERMEDIÁLNÍHO A FYZICKÉHO neboli PŘÍRODNÍHO SVĚTA. Protože lidé věří pouze tomu, co si vědomě uvědomují nebo co vědomě prožívají, mají nevyhnutelný sklon se domnívat, že duchovní, zprostředkující či jakýkoli jiný svět neexistuje. Spoléhají se POUZE na to, co v každé chvíli vědomě zažívají a vidí.

 

Takže si vědomě neuvědomujeme nic, čím bychom sami sobě dokázali, že vše toto je naší integrální součástí. Přesto bychom nemohli žít ani zlomek vteřiny, aniž bychom v sobě neměli tuto pravou lidskou část.

 

V tomto ohledu byla u pravých lidí původní situace taková, že pozůstávali z 95 % shora popsané pravé mysli. Současně obsahovali 5 % něčeho, co jim dávalo vědomou uvědomělost faktu, že mají svobodnou vůli a volbu k tomu, aby kdykoliv zavrhli Nejvyššího, aby se od Nejvyššího oddělili; aby prohlásili, že nebyli stvořeni Nejvyšším a z Nejvyššího a z Jeho duchovních principů, ale že stvořili sami sebe, či vznikli z hmoty, ze které je vybudován přírodní, čili fyzický Vesmír.

 

Takže u pravých lidí byla situace právě opačná k tomu, co nyní máme my. 5 % jejich uvědomění svobody k popření Nejvyššího a Jeho duchovních principů bylo originálně využito pseudotvůrci, aby aktivovali negativní stav a vypadli ven z pravého Stvoření do zóny vymístění. Zde odstranili původních 95 % pravé lidské struktury a nahradili je 95 % živočišných rysů. Jediná věc, která byla z pravých lidských 5 % ponechána, byla, jak se již řeklo, naše svoboda volby přijmout či odmítnout Nejvyššího a Jeho/Její duchovní principy.

 

Důvod, proč bylo nutné podržet tuto schopnost svobody volby ve fabrikaci pseudotvůrců, byl zřejmý: BEZ SCHOPNOSTI VOLBY by se NEMOHL udržet žádný pravý inteligentní život. Na této schopnosti je vše postaveno a s ní inteligentní život stojí a padá. To byl SLABÝ, ale nevyhnutelný bod v plánu pseudotvůrců. Tato schopnost svobodně volit JE VYUŽITA Nejvyšším – Pánem Ježíšem Kristem za účelem OSVOBOZENÍ LIDÍ z tenat a pastí negativního stavu, který zaktivovali pseudotvůrci.

 

Co ale vytváří těch 95 % živočišných genů v nás ?

 

Pseudotvůrci použili vše, co bylo k dispozici v uspořádání zvířecích genů, aby zfabrikovali PADĚLANOU lidskou mysl. Nazýváme tuto padělanou mysl PSEUDOMYSLÍ. Tuto pseudomysl pseudotvůrci utvořili PŘESNĚ stejným způsobem, jakým je uspořádána dříve popsaná pravá lidská mysl. Takže  zfabrikovali pseudiniternou mysl s jejími třemi padělanými stupni a pseudovnitřní mysl i pseudovnější mysl s jejich třemi padělanými stupni.

 

Jak si pamatujete ze shora popsaného, pravá lidská mysl neobsahuje nic negativního, protivného, zlého, falešného či špatného. Animální typ života však VE SVÝCH GENECH OBSAHOVAL VŠECHNY DRUHY ZKUŠENOSTÍ EVOLUČNÍHO ROZVOJE této životní formy, která postoupila z JEDNODUCHÉ BUŇKY k složitému typu zvířat – SAVCŮ. Tento vývoj by DOVOLEN Nejvyšším, aby se vyvinul a ustanovil na planetě Zemi VHODNÝ organismus. Ten by se nejlépe přizpůsobil specifickým podmínkám, které tehdy na této planetě existovaly. To byl NUTNÝ krok při získávání nejlepší možné fyzické formy pro projekci ducha života do ní. Podle tohoto evoluční zvířecí vývoj je, anebo byl lekcí v přežití, přizpůsobení a uzpůsobení.

 

Na druhé straně byl tento proces zcela závislý na vrtoších přírody, jelikož účelem zde bylo přizpůsobit fyzickou formu přírodním podmínkám. Toto je NEDUCHOVNÍ  proces. Duchovní stav se NEPOTŘEBUJE přizpůsobovat vnějším zákonům přírody. Naopak dělá právě opak toho, co dělají zvířata. Duch si přizpůsobuje přírodu dle svých potřeb a podmínek.

 

Tím, že vzali zvířecí geny, které se musí neustále přizpůsobovat proměnám přírody, pseudotvůrci zařídili první a velmi důležitý krok. Učinili budoucí lidi ZCELA ZÁVISLÝMI NA VRTOŠÍCH PŘÍRODY, VNUCUJÍCE JIM TO, ABY SE PRVOŘADĚ ADAPTOVALI A PŘIZPŮSOBOVALI VNĚJŠÍM PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM. Takže POPRVÉ byla v lidech nastolena NEDUCHOVNÍ kondice. Následně se stala základnou, z níž se POČALY a VYTVOŘILY všechny další NEDUCHOVNÍ FAKTORY.

 

Když je někdo neustále NUCEN se zabývat VNĚJŠÍMI zákony přírody a přemýšlením o tom, jak přežít, má postupně sklon ZAPOMENOUT na SVŮJ VLASTNÍ VNITŘNÍ SVĚT. Jeho pozornost je pak především soustředěna na svět zevní a na přežití v něm. Jelikož v tomto zevním světě nejsou žádné zjevné či zřejmé náznaky čehokoliv duchovního (vždyť je to přírodní svět), dostává se do žádoucí pozice, aby počal zapomínat na vše duchovní až do bodu, kdy bude mít sklon popírat, že cokoli duchovního kdy existovalo. Z takového odmítnutí logicky plyne popření Nejvyššího.

 

Zvířecí základ vložený pseudotvůrci do nově zfabrikovaných tvorů (námi zvaných pseudolidé) byl jimi užit k tomu, aby se do těchto tvorů přenesla jejich zášť vůči všemu skutečně duchovnímu. Pseudotvůrci to učinili zvláštními manipulacemi genů a duchovních souvztažností (je pro nás obtížné to pochopit). To jim taktéž umožnilo ustanovit stav, ve kterém by tito nově zfabrikovaní lidé měli „přirozený“ sklon oponovat všemu duchovnímu a mít v oblibě a přijímat vše neduchovní či takzvané PŘÍRODNÍ.

 

Takže s tímto krokem byla vytvořena velmi důležitá struktura pseudomysli. PSEUDOMYSL chce, žádá si a koná vše, co je v PROTIKLADU S POŽADAVKY, CHTĚNÍM A VŮLÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO. Tímto činem byl ustanoven úplný protiklad k čemukoli skutečně pozitivnímu a dobrému, k pravé víře a moudrosti. Takže byl vytvořen zvrácený a obrácený řád lidského života, který vyprodukoval všechny námi známé negativní mizérie, které jsou tak živě ZOBRAZENY v DĚJINÁCH LIDSTVA na planetě Zemi.

 

Jelikož však toto uspořádání bylo zfabrikováno takzvanými přírodními prostředky obsaženými ve zvířecí struktuře života, lidé je „přirozeně“ považují za normální „přirozený“ stav. Takto byli lidé mylně přivedeni k víře, že jejich pozice (pozice opačná, obrácená a zvrácená) byla vždy správným, náležitým, řádným a jedině možným způsobem života, zatímco cokoli jiného není dle řádu, je nenormální, šílené a nesprávné. Ztotožnění se s takzvaným „přirozeným“ stavem v tomto světě napevno vytváří pozici vzhůru nohama. Tak se zajistilo, že lidé počali milovat vše zlé a nepravdivé, považujíce to za dobré a pravdivé a opovrhujíce vším skutečně dobrým a pravdivým, považujíce to za zlo a nepravdu.

 

Taková je pravá struktura negativního stavu. Takto byl negativní stav aktivován.

 

Byla tu přesto ještě jiná důležitá kondice animálního typu života, která byla přenesena do lidských tvorů. V procesu přežití během tvrdých podmínek pozemského vývoje (před tím, než se objevili na planetě Zemi jacíkoliv lidé) se zvířata učila obávat nebezpečí, útěku a své obraně před takovým nebezpečím. Toto vyhýbání se drsným a nebezpečným oblastem, aby se na Zemi přežilo, vytvořilo v těchto tvorech „přirozený“ strach a obavy, kdykoli vstoupili do oblastí tohoto typu. Tyto takzvané „přirozené“ strachy a obavy pomáhaly zvířatům tehdejší doby, aby přežila v těchto obávaných oblastech či se jim vyhnula. V procesu evolučního rozvoje animálních životních forem se tyto strachy a obavy, vyhýbání se nebo závislosti staly PŘIROZENOU součástí jejich genů.

 

Co se nyní stane, když použijete tento typ genů obsahující veškeré tyto strachy, obavy, sklony utíkat i vyhýbat se a bránit se něčemu a vložíte ho do lidských tvorů, kteří před tím neměli o takových emocích ani potuchy ?  Logickým následkem takového vložení  - obzvláště jedná-li se o devadesáti pěti procentní implantaci všeho, co máte – je strach, vyhýbání se, obavy, sklon k útěku, zlost, násilí, podezíravost a sklon k ničení i obraně a mnoho dalších podobných protivných emocí by se stalo ve vašem životě tak přirozenými, jako je dýchání.

 

U zvířecích druhů, které nevlastní žádné pojetí sebe sama, představu sebe sama, sebeuvědomění či vědomé pojetí „já jsem“ (kterážto situace jim nedovoluje být duchovními a na základě tohoto duchovního stavu jim nedovoluje řídit své vlastní prostředí duchovními zákony, které jsou nadřazeny všem zákonům přírodním), jsou všechny tyto druhy emocí velmi nutné a potřebné pro jejich přežití. U těchto zvířat to byla skutečně přirozená kondice, obzvláště ve dnech, kdy Země byla právě přenesena, před tím, než se objevili první lidé.

 

Situace u lidských tvorů, kteří si s 5 % přímého nadělení od Nejvyššího zachovali pojetí a představu sebe sama, uvědomění sebe sama a pojetí „já jsem“, byla však vždy odlišná. Tento typ protivných emocí se pro lidi stal pastí. Byl základnou, na níž se logicky vyvinuly všechny druhy ostatních ničivých stavů, podmínek, myšlenek, pocitů, emocí atd. Tyto protivné myšlenky a pocity si samozřejmě ospravedlnili vírou, že potřebují být takovými či onakými kvůli svému vlastnímu přežití. Takový závěr ovšem vedl k ustanovení dalšího rysu negativního stavu – klamání sebe sama a druhých.

 

Takže z tohoto druhu protivného materiálu zbudovali pseudotvůrci pseudolidskou mysl s jejími třemi oblastmi a devíti stupni. V pseudoniterné mysli umístili tito pseudotvůrci všechny tyto zkušenosti a poznatky získané rostlinným a živočišným životem v procesu jeho vlastního vývoje na planetě Zemi. Do této pseudoniterné mysli taktéž umístili svou vlastní touhu ovládnout a převzít veškeré Stvoření od Nejvyššího, jakož i zvířecí nevědomost čehokoli pozitivního, dobrého a duchovního.

 

S touto pseudoniternou myslí obklopili a uzavřeli pravou Niternou mysl. Bylo toho dosaženo tak, že cokoli pozitivního, pravdivého a dobrého přišlo z Niterné mysli, bylo zachyceno touto pseudoniternou myslí. Zde to bylo zkaženo, zaneřáděno, zamořeno a otráveno všemi protivnými, falešnými zkušenostmi a poznatky. V této formě to bylo nevyhnutelně přeneseno do pseudovnitřní mysli. (Nyní se, prosím, zapamatujte, že všechny tyto zkušenosti a poznatky pseudoniterné mysli jsou vždy falešné, protože nejsou obsaženy u pravých lidí, natož aby je tito lidé kdy prožili).

 

Pseudovnitřní mysl využívá tyto pseudozkušenosti a pseudopoznatky, aby obklopila a uzavřela pravou vnitřní mysl a její pravou duševnost. Dělá se to za účelem zkažení, zamoření, zašpinění, zfalšování a otrávení všeho, co bylo přineseno pravou vnitřní myslí.pseudovnitřní mysli se tedy vytváří zdeformovaná, zvrácená a falešná duševnost a je přenášena do zevní mysli.

 

Zevní mysl je použita k obklopení a uzavření vnější mysli lidských tvorů. Také deformuje, zkresluje a mrzačí správné a náležité lidské chování, což zahrnuje činnosti, postoje, vztahy a životní styly neustále vycházející z pravé vnější mysli. Takže přicházíme s falešným chováním a jednáním, klamáním, nepoctivostí a zvráceným životním stylem i se vším ostatním, co známe ze svých zkušeností a ze zkušeností lidstva na této planetě.

 

Tím, že pravá lidská mysl se všemi svými pravými oblastmi a stupni je zcela obklopena, dostávají se současně existující lidé do pozice úplné nevědomosti toho, že taková pravá struktura lidské mysli kdy existovala či existuje. Tato nevědomost je ovšem základnou, z níž vycházejí a jsou živeny všechny nevědomé procesy.

 

Jinou důležitou věcí, která se podařila tímto činem, bylo to, že když nemáme žádnou znalost a žádnou přímou zkušenost pravé lidské mysli, budeme nejenom popírat existenci této pravé mysli, ale nevyhnutelně budeme považovat padělanou pseudomysl za jedinou pravou skutečnost a počneme odvozovat vše z této falešné pseudomysli.

 

Z této pozice můžeme vidět, že současně existující lidé na této planetě se na tento svět rodí bez jakékoliv znalosti toho, co je skutečně pravé, a toho, co je skutečně dobré. Proto jsou veškeré jejich závěry o sobě, o jejich životě, o duchovnosti, o Bohu a o všem jiném buď zcela nesprávné a neskutečné, nebo jsou v tom či onom ohledu zvrácením, deformací či zmrzačením skutečného stavu věcí.

 

Doufám, že z toho všeho, co bylo v této knize doposud řečeno, máte nyní jistý stupeň poznání a pochopení toho, z čeho vskutku sestáváte a kolik je ve vás úrovní a aspektů.

 

Poznání a pochopení těchto věcí je nutnou podmínkou lepšího porozumění a poznání sebe sama i toho, co bude následovat po této kapitole.

 

Z toho všeho, co vám bylo doposud zjeveno, vyvstávají důležité otázky: 1. Jaké je vaše místo a umístění v tomto Vesmíru a 2. ve vztahu k ostatním ?  3. Žijete skutečně v pravém a původním světě ?

 

Začneme nejprve s odpovědí na třetí otázku: Žijete skutečně v původním pravém světě ?  Od teď musíte zajisté souhlasit s tím, že odpovědí na tuto otázku je velké NE !  Nežijeme ve skutečném a původním světě a Vesmíru. Se shora popsanou výbavou, kterou máme (95 % falešné mysli ponechávající jen 5 % mysli skutečné), bychom se nehodili do skutečného světa, ani bychom v něm nepřežili. Žijeme-li v iluzích a klamech o skutečnosti, jsme neschopni vnímat a prožívat pravou realitu. Jestliže tedy věříme, že naše iluze jsou pravdivé a původní, automaticky popíráme existenci čehokoli pravého a původního.

 

Tento postoj a přijetí tohoto postoje nás vyhání z pravého a ryzího světa a Stvoření do takzvané zóny iluzí a klamů, zóny zel a nepravd. Jsme také vypuzeni do zóny lásky k zevnějšnostem a do zóny lásky ke své vlastní pseudomysli.

 

V této konotaci znamená sebeláska to, že milujete svou pseudomysl a souhlasíte s ní, považujete ji za jedinou skutečnost. A láska k tomuto světu (v této konotaci) znamená, že se spoléháte pouze na své zevnějšnosti, čili na vaši vědomou zevní mysl a na věci, které poskytují potěšení a rozkoš vašim fyzickým smyslům a věcem podobným. S pseudoláskami tohoto druhu nemůžete v pravém světě a vesmíru přežít ani na chvíli, neboť zde je vše ovládáno skutečnou láskou ke druhým, skutečnou láskou k Bohu a skutečnou láskou ke svému vlastnímu já. Takový druh lásky ustanovuje svou pravdu a moudrost.

 

V tomto pravém světě nemůžete přežít prostě proto, že váš pseudosvět a tento svět jsou neustálé vzájemné OPOZICI. Být zde by pro vás bylo, jako když vezmete rybu z oceánu a položíte ji na pláž. Ryba nemůže dýchat týž vzduch, jako vy. Ve své současné kondici nemůžete dýchat čistý vzduch, jaký dýchají praví lidé v pravém vesmíru. Je to prostě tak.

 

Jak si pamatujete z první kapitoly, když pseudotvůrci aktivovali negativní stav, nastal v procesu této aktivace OHROMNÝ VÍR v uspořádání Stvoření. Tento vír je se vším, co jim patřilo, pohltil a vytrhl ven do PRÁZDNÉ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. Tato zóna byla vždy udržována souběžně s pravým Stvořením. Je udržována ideami pravých lidí, které ukazují, že lidé mají svobodu volby odmítnout a popírat duchovní zákony Nejvyššího i samotného Nejvyššího a počít odvozovat vše ze sebe samých. Pravé lidské bytosti by nikdy nesouhlasily s uskutečněním takové ideje. Proto pravé lidské bytosti vehementně zapuzují jakoukoli potřebu takto činit, čímž udržují svoji pravou mysl ryzí a čistou bez jakýchkoliv tužeb, které popírají tyto důležité duchovní zákony a Nejvyššího, potřeba se svou ideou vypadne ven z pravého Stvoření. Na základě toho druhu odpadu se objevuje prázdná zóna vymístění. (Zóna vymístění je vlastně odpadkovým košem s odpadky – odvrženými idejemi – energiemi – pravých bytostí – pozn. zpracovatele.)

 

Byla to tato zóna vymístění, do níž pseodutvůrci spadli poté, co aktivovali negativní stav. To se stalo poté, co přijali ideu ze svobodné vůle odmítnout Boha a Jeho/Její duchovní principy a zákony.

 

A ta je tím, v čem v současné době všichni jsme a existujeme. Tato zóna vymístění doprovází všechny světy, vesmíry, dimenze a stavy, kdekoli a kdykoli žijí praví lidé. Všichni praví lidé neustále zavrhují potřebu aktualizovat uvědomění idejí, které by mohly zvolit odmítnutí Boha a duchovní principy. Proto zóna vymístění existuje paralelně s duchovním světem, kde se nazývá „pekla“, s intermediálním světem, kde se nazývá „intermediální pekla“, a přírodním světem, kde se nazývá „vnější, neboli přírodní pekla“.

 

Proto v současné době, kdy čtete tato slova, žijete v zóně vymístění přírodního světa, přesněji však v zóně vymístění skutečné planety Země, kterážto zóna se nazývá PŘÍRODNÍM PEKLEM. Takže nežijete na skutečné Zemi, ve skutečném vesmíru, jak jste doposud věřili a mysleli jste si, že je tomu tak. Žijete v pseudosvětě negativity, zla a nepravdy, to jest v přírodních peklech. V tomto světě je vše v neustálé opozici k tomu, co existuje v reálném světě. Jelikož TOTO je PSEUDOSVĚT, je vše v něm padělané, iluzorní a klamné. Je to SVĚT ŠÍLENSTVÍ, NEMOCÍ, VÁLEK, KRVEPROLÉVÁNÍ, NÁSILÍ A VŠECH OSTATNÍCH DRUHŮ OHAVNOSTÍ A HRŮZ. Z nějakého, či jiného důvodu, ze SVÉ VLASTNÍ VŮLE jste si ZVOLILI VSTOUPIT DO VŠECH TĚCHTO JEHO UDÁLOSTÍ A BÝT V NICH ÚČASTNI.

 

Za současně existující pozice, v níž se tak nepohodlně nalézáte, je po přečtení těchto slov zřejmé, že EXISTUJE VÁŽNÝ DŮVOD K TOMU, ŽE JSTE ZDE. Existuje také jistý důvod vaší zvláštní pozice, místa a zkušeností, které máte v tomto pseudovesmíru v tomto přírodním pekle a ve vztahu k ostatním.

 

Jste zde s velmi zvláštním a jedinečným posláním a pověřením. To určuje místo a pozici, které zde v přítomné době zaujímáte, a typ lidí a situací, ke kterým jste si zvolili se přidružit, a které jste si zvolili prožívat. Existují pádné důvody pro to, co se s vámi stalo a stane v průběhu vašeho pobytu v zóně vymístění. (Opakuji, že pro lepší pochopení uspořádání zóny vymístění bych rád odkázal na knihu „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a na kapitolu 14 knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Jak nyní určit a nalézt to, co je vaším místem, pozicí, posláním, pověřením a účelem v životě této zóny, vám bude ukázáno v kapitole čtvrté této knihy.

 

Ze všeho toho, co jste doposud poznali, vyvstává zajímavá otázka: Započali jste vskutku svůj současný život na planetě Zemi nebo v zóně vymístění ?  Je za současně existujících podmínek na této Zemi a za současně existujícího uspořádání vaší mysli a těla zfabrikovaného pseudotvůrci vůbec možné, aby někdo přímo přišel na tuto Zemi ?

 

Již jste pravděpodobně zjistili, že odpověď na tuto důležitou otázku je velké NE !

 

Ale jak pak tedy lidé vůbec přicházejí do této zóny a situace ?  A navíc, jak a kde počíná jejich individuální život ?

 

 

 

7  ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SOUČASNĚ PŘÍTOMNI LIDÉ NA ZEMI VZNIKAJÍ

 

 

Existuje 7 způsobů, jakými současně přítomní lidé na Zemi vznikají:

 

 

 

1.  ZVLÁŠTNÍ IDEA STVOŘITELE

 

 

První způsob je ZVLÁŠTNÍ IDEOU, která nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Nejvyšší počne ideu ohledně situace na planetě Zemi. (Kdykoli hovořím v této knize o planetě Zemi, vždy to znamená zónu vymístění planety Země, kde žijeme, a ne pravou planetu Zemi.)

 

Idea potřebuje být promítnuta a umístěna na tuto planetu, aby pro Nejvyššího VYKONALA ZVLÁŠTNÍ PRÁCI. Když je tato ideaNejvyšším iniciována, Nejvyšší se této ideje zeptá, zdali je ochotna dobrovolně vstoupit do tohoto jsoucna a bytí na planetu Zemi za zvláštním účelem ve vztahu k této důležité práci. Je tato idea ochotna se objevit jako zfabrikovaná pseudotvůrci v peklech ?  To na ni ovšem klade ohromná omezení, ohraničení a bloky, které by si nikdo nikdy ani nedokázal představit. Chtěla by se tato idea omezit a ohraničit na 5 % pravého duchovního a lidského, akceptuje 95 % toho, co bylo zfabrikováno pseudotvůrci ze živočišného života ?

 

Toto vše se žádá s tím, aby se to chápalo jako pouze DOČASNÁ situace. Jinými slovy, idea stráví na Zemi krátký čas (ne déle než přibližně mezi jedním dnem a sto roky pozemského času). Na závěr tohoto období bude idea věčně pokračovat v životě jako jedinečná, vědomá a sebeuvědomělá bytost v pozitivním stavu, pokud si tak zvolila. Otázka je také položena s důležitým upozorněním na to, že tato idea, počatá jako lidská bytost na Zemi, si na jisté časové období nebude pamatovat nic o této volbě a souhlasu ohledně svého poslání či pověření. Toto poslání a pověření je velmi často naplněno typem osoby, kterou se zde stane, typem života, který zde povede, typem zkušeností, které zde bude mít, a problémy, které zde tato idea projeví.

 

Když se všechny tyto otázky položí, je ideji jasně ukázán účel a potřeba tohoto života, takových zkušeností a takových problémů. Když tato specifická idea a navrženým zvláštním účelem a potřebou souhlasí, pak tehdy a jedině je nadělena duchem života od Nejvyššího a Nejvyšším. Jakmile je nadělena duchem života, idea se stává individuální, jedinečnou, živoucí, sebeuvědomělou a sebepociťující bytostí. Pak entita na nějaký čas pobývá v duchovním světě připravujíc se na zrození do tohoto světa negativními prostředky, čili zvířecím fyzickým zrozením v lůně matky.

 

Tento druh přípravy se obvykle skládá ze zkušeností a poznávání všeho pozitivního a dobrého, co existuje v duchovním světě. Je to také období strávené získáváním speciálních schopností, nástrojů a poznatků, které se vztahují k uspořádání lidské mysli, jak ji odráží předešle popsaných 5 %.

 

Musíte si pamatovat, že tato struktura byla tomuto duchu k dispozici z 95 % jejího celku. Duch se pak učí, JAK PŘEŽÍT POUZE S 5 % jejího celku, to jest, JAK NÁLEŽITĚ VYUŽÍT 5 %, aby ZŮSTAL duchovní bytostí. Toto provést NENÍ VŮBEC SNADNÉ.

 

Když je tento nutný proces završen, duch je pak Nejvyšším umístěn do specificky vytvořeného, velmi zvláštního intermediálního světa. Tento svět se nachází mezi světem duchovním a všemi oblastmi zóny vymístění. Zde se v tréninku a v přípravě na vstup do krutého a nebezpečného přírodního světa zóny vymístění podejme na druhý krok. V tomto speciálním zprostředkujícím světě, který se skládá z mnoha vesmírů, galaxií, solárních systémů a planet, je duch poprvé vystaven negativnímu stavu. Zde jsou speciální instruktoři a učitelé – ti, kdo ze svých vlastních zkušeností velmi dobře znají pravou povahu všech pekel (všech oblastí zóny vymístění). Ti mají také přímý přístup jak k nebesům (pravému duchovnímu světu a ostatním pravým intermediálním a přírodním světům), tak i ke všem peklům (všem obydleným zónám vymístění) včetně planety Země. Tito instruktoři a učitelé postupně vystavují zmíněného ducha všem aspektům negativního stavu, všem jeho zlům, nepravdám a problémům. Zde se duch dostane do všech situací a podmínek, v nichž může prožívat dopad negativního stavu takříkajíc na své vlastní kůži. Tyto zkušenosti s negativním stavem tento duch získává při plné znalosti jejich účelu a potřeb. Jsou získávány při plné schopnosti je srovnávat se zkušenostmi nabytými v pozitivním stavu. (Čili vědomě ví, že zde např. není za trest – pozn. zpracovatele.)

 

Jak zde vidíme, v prvním kroku přípravy ducha na vstup do tohoto světa se duch učí a zakouší pouze věci pozitivní a dobré, reflektované povahou pozitivního stavu. V druhém kroku příprav na vstup do tohoto světa je duch vystaven všem aspektům negativního stavu a prožívá je vědomě, srovnávaje je se všemi aspekty stavu pozitivního.

 

Kdybyste chtěli stanovit v pozemských časových jednotkách, kolik to takovému duchu zabere času, aby prošel touto přípravou, mohli byste říci, že minimální období potřebné za tímto účelem je 7 roků. Maximální doba nikdy nepřesahuje 400 let. K tomu lze dodat, že přesná doba přípravy se mění od duchaduchu a závisí na povaze jeho poslání, pověření a na délce času, který bude potřebovat na pobyt v tomto světě.

 

V procesu této přípravy duch pečlivě dopředu určí, jaká druh situace, styl života, typ genů a dědičnosti, druh rodičů, typ ekonomických, společenských, rasových a politických podmínek, událostí a problémů si bude chtít vybrat, aby úspěšně završil své poslání v tomto světě.

 

Poté, co je tento důležitý výběr učiněn, duch prochází zkušenostmi týkajících se specifických problémů, které si určil, že bude mít na planetě Zemi. To se vykoná prostřednictvím toho, že je entita umístěna na rozličné planety intermediálního světa zóny vymístění, kde jsou mu všechny tyto zkušenosti k dispozici. A opět jsou tyto negativní zážitky získávány při plném vědomí jejich účelu, potřeby a cíle a vždy při srovnání s pozitivním stavem.

 

Poté, co jsou všechny zkušenosti získány a trénink je konečně završen, je duchu na okamžik do všech detailů ukázáno, jakým životem se chystá na planetě Zemi žít. To také zahrnuje jakékoli jiné oblasti zóny vymístění, do nichž se se svým souhlasem inkarnuje nebo je vyslán Nejvyšším.

 

Jakmile si duch plně a vědomě uvědomuje všechna tato fakta, je starostlivě požádán, aby znovu uvážil svůj výběr. V tomto bodě je duchu dovoleno, aby změnil svůj názor. Avšak poté, co duch vstoupí do tohoto světa, není žádná změna názoru možná, pokud ovšem tato změna není dohodnuta před příchodem na tento svět. Jestliže se duch rozhodne, že nechce podstoupit toto pověření, jsou mu předloženy bez jakýchkoli předurčení nejrůznější jiné možnosti volby jeho neustálého duchovního pokroku, který si vybere, a ke kterému směřuje.

 

Avšak, jestliže si duch zvolí postupovat dále (což obvykle učiní), je připraven na inkarnaci na planetu Zemi. V tom čase je duchu opět řečeno, že nebude mít k dispozici žádnou vědomou paměť těchto voleb či zkušeností. Tak tomu bude tak dlouho, dokud bude pobývat na planetě Zemi. To bude trvat buď  po celou délku života na této planetě, nebo pokud nebude připraven, aby se to bez nebezpečí odvolalo, to jest, pokud se tak zvolilo, a jestliže účel jeho poslání vyžaduje takové odvolání.

 

Poté, jak se vše toto vykoná, duch vyhledá současně dva lidi na Zemi (na což se tito lidé také dobrovolně podjali), aby se dosáhlo těhotenství za účelem přípravy fyzického těla, jak bylo pro takového ducha původně zfabrikováno pseudotvůrci. To se vykonalo v přípravě na jeho vstup do tohoto světa. V procesu početí a zvířecího fyzického narození je SAMÝM TÍMTO PROCESEM z vědomého uvědomování VYMAZÁNA VEŠKERÁ PAMĚŤ těchto zkušeností, poznatků, událostí a pravé lidské mysli i všeho ostatního (cokoli máte). Jsou umístěny do úschovy, aby byly střeženy jako pozůstatky 5 % pravé lidské mysli. Tyto pozůstatky jsou nyní zcela zapancéřovány, obklopeny schránkou a uzavřeny.

 

Takže se na tento svět rodíte v ÚPLNÉ NEVĚDOMOSTI o tomto všem a všem ostatním, jakož i do ÚPLNÉ BEZMOCNOSTI A ZÁVISLOSTI NA DRUHÝCH, bez jakéhokoli uvědomění či poznání čehokoli duchovního či čehokoliv jiného takového.

 

Poznámka zpracovatele: Vniknutí ducha pozitivního stavu do zfabrikovaného lidského těla můžete přirovnat k vniknutí do ponorky a ponoření do moře do kilometrové hloubky. Při tomto duch pociťuje svoji přítomnost jakoby mezi studenými těžkými kameny (fyzické lidské tělo) a je prakticky zcela bez spojení s pravým Stvořením. V průběhu měsíců a roků je důležité, zda je schopen přijímat jakékoli signály z pozitivního stavu (např. od vesmírných přátel viz.   www.vesmirni-lide.cz , které jej tzv. navigují a pomáhají v některých životních situacích překonávat některé nástrahy negativního stavu. Někdy se stane, že pokud duch není schopen přijímat tyto signály, může zcela podlehnout negativnímu stavu. Toto platí pro období nevědomosti, kdy se také používají ku pomoci různé IMPULSY, kterými je lidské bytosti ukazován směr a původ svého bytí na této planetě (jedná se např. o zjevení, kontakty se světelnými bytostmi, kontakty s loděmi vesmírných lidí Sil světla, ale také navádění na pozorování hvězdné oblohy již v dětství, kde se dítěti říká, že tam je jeho domov, odtud přišel, tam má své pravé přátele, a tam se zase vrátí). V určitém časovém úseku života (dle plánu) některý duch má někdy nabýt plného vědomí kým je a s kým spolupracuje, a tak se navazuje spojení se Stvořitelem a s Vesmírnými lidmi Sil světla, kteří jej vedou již bezpečněji v jeho poslání – viz Duchovní cesta, sdělení 819 – 847 knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“. Poslání na 98 % si zde v těchto těžkých podmínkách splní jen 2 % všech duchů z pozitivního stavu. Ostatní jej plní na menší procenta, a někteří jej nesplní vůbec (buď se vůbec neprobudí ve stanovený čas, anebo jsou svedeni negativním stavem).

 

Od okamžiku vašeho zrození je aktivována vaše pseudomysl a dostává se do popředí, kde počíná panovat vašemu pozemskému životu. Obvykle nemáte žádné ponětí o tom, že existuje něco jiného, než pseudomysl. Nyní a poté získáváte jakési pochopení toho všeho ve svých snech a v transu duchovní hypnózy (o duchovní hypnóze více později), při hluboké meditaci a podobných stavech. Přesto ve většině případů věříte, že jsou to pouze smyšlenky vaší obrazotvornosti. Budete mít sklon tyto zkušenosti přehlížet jako něco vám neužitečné. Lidé kolem vás se všeobecně těmto zážitkům vysmívají. Velmi často je považují za znaky bláznovství. Takže abyste nebyli považováni za blázny, máte sklon se jim buď též vysmívat, či je vytlačovat ze své vědomé paměti. Tak jste neustále lapeni v pasti negativním stavem.

 

V průběhu tohoto okamžitého, jakoby snového prožití těchto událostí můžete zažít vzpomínku na něco důležitého, co se vám předtím stalo, ale je to událost, u které jste nezaznamenali, že nastala v průběhu vašeho současného pozemského života. Z těchto zážitků vyvinuli blázniví lidé teorii reinkarnace. Byla počata proto, abyste uvěřili, že jste na této Zemi byli předtím. Následovníci reinkarnace si neuvědomují, že tyto zážitky by se nikdy nemohly stát na této Zemi, ale že byly vámi prožity a zažity spíše během období vašich příprav ve zvláštním zprostředkujícím světě. Jak si pamatujete z toho, co jsme si o vašem tréninku řekli, byli jste vystaveni mnoha událostem a zážitkům na různých planetách tohoto zvláštního intermediálního světa. Tyto planety jsou v souvztažné blízkosti k tomuto místu a jsou obvykle spojeny se stejnými souvztažnými jmény, která používáme zde (pamatujete na zákon souvztažností, krátce popsaný v předešlé kapitole ?) Takže na základě tohoto vlivu získáváte falešnou představu toho, že jste tu předtím byli. Chcete-li poznat více o tom, proč se myšlence reinkarnace věří a přijímá se, spočívá extrémní duchovní nebezpečí, přečtěte si kapitolu čtvrtou knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“.) Téma reinkarnace je mimo téma naší knihy. Zde je zmíněno, aby se ilustrovalo, jak vás negativní stav neustále drží v pasti víry ve falešnosti, které nemají žádnou pravou realitu a které jsou jen zdáním pravé reality.

 

 

 

2.  POZITIVNÍ IDEA V NEBESÍCH

 

 

Druhý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je následující: Dva stejní jedinci (jeden muž a jedna žena) v nebesích (pozitivního stavu) následkem procesu jejich sexuálního styku dají v okamžiku jejich vzájemného duchovního orgasmu zrod nové a jedinečné ideji.

 

Tato nová a jedinečná idea se velmi často týká způsobů a prostředků pomoci při eliminaci negativního stavu. Nebo se vztahuje k něčemu, co se týká situace na planetě Zemi anebo jiných oblastí zóny vymístění a jejich ubohých duchovních potřeb a jejich vyvažování. Jakmile je tato nová a jedinečná idea zrozena, je nejprve otázána Nejvyšším, zdali chce ze své vlastní svobodné vůle a volby být a existovat. Pokud idea nechce (vzdálená možnost), je transformována do univerzální duchovní energie, aniž by se jakkoli stala individuální formou života. Jestliže souhlasí, což je obvyklé, je pak vybavena Nejvyšším a od Nejvyššího tím jedinečným a zvláštním duchem života. Pak se stane jedinečnou, žijící, sebeuvědomělou a sebeobsahující individuální bytostí.

 

Poté, jestliže se nová a jedinečná idea zrodila za účelem inkarnace na planetě Zemi, prochází přesně stejnými přípravnými kroky a postupy, jak byly popsány předtím.

 

 

 

3.  POZITIVNÍ IDEA - CESTA DOBROVOLNOSTI

 

 

Třetí cestou, jako lidé přicházejí na tento svět, je cesta dobrovolnosti. Někdo v pozitivním stavu nebes či v pozitivním stavu jakéhokoli jiného světa našeho pravého Vesmíru, kdo byl již dávno předtím stvořen, a kdo v jednom z těchto světů přebývá jako plně zralá dospělá osoba, se dobrovolně rozhodne inkarnovat se na tuto planetu. Tento druh dobrovolnosti je na základě buď vlastní myšlenky nebo žádosti, či na požádání od Pána Ježíše Krista, aby se podjala na zvláštní poslání a pověření v negativním stavu, nebo se stala zvláštním zástupcem Nejvyššího v negativním stavu.

 

Jakmile se toto dobrovolné rozhodnutí odehraje nebo je Nejvyšším dán souhlas s tímto požadavkem stát se dobrovolníkem, tato entita takříkajíc spadne do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde prochází přesně týmiž kroky a postupy příprav, jak byly předtím popsány.

 

 

 

4.  POZITIVNÍ IDEA ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ

 

 

Čtvrtý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu druhému s výjimkou toho, že tato idea přichází od dvou zcela cizích životních forem, které nemají nic společného s tímto vesmírem a lidskými bytostmi. Obvykle sídlí ve zcela odlišném vesmíru, v dimenzi, o které nemáme ani vzdálenou představu ve smyslu jevové formy a fungování. Tyto cizí bytosti dají zrod nové ideji. Tato idea se nějak vztahuje k touze pomoci nám v procesu eliminace negativního stavu, či v boji během lítých duchovních válek probíhajících mezi pozitivním a negativním stavem.

 

Jakmile idea souhlasí se svým účelem, je vybavena duchem života od Nejvyššího. Po jisté době strávené ve svém vlastním vesmíru, kde získá plnou znalost struktury svého vlastního vesmíru a specifické kvality pozitivního stavu ve svém vlastním vesmíru, je pak entita promítnuta speciálními duchovními způsoby a prostředky do pozitivního stavu nebes tohoto vesmíru, speciálně do Nové nebeské společnosti. (O Nové nebeské společnosti viz „Poselství z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.) entita zde přebývá, dokud se nenaučí vše o zvláštní kvalitě pozitivního stavu tohoto Vesmíru ve srovnáním se svým vlastním vesmírem. Poté je tato bytost vhozena do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde podstupuje trénink přesně stejným způsobem dle kroků a postupů, jaké se již popsaly.

 

 

 

5.  POZITIVNÍ IDEA - CESTA DOBROVOLNOSTI ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ

 

 

Pátý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu třetímu. Při tomto postupu chtějí některé cizí bytosti z nějakých jiných vesmírů, galaxií a planet, které byly stvořeny již dávno předtím, dobrovolně přijít na tento svět, aby vypomáhaly se svými ideami. Jakmile je jejich dobrovolné rozhodnutí přijato Nejvyšším, jsou speciálními duchovními prostředky a způsoby přepraveny do Nové nebeské společnosti tohoto Vesmíru v nebesích. Zanedlouho získávají zkušenosti a poznatky specifické kvality pozitivního stavu tohoto Vesmíru při srovnání se specifickými kvalitami jejich vlastního vesmíru. Když se tento krok završí, jsou tyto bytosti uvrženy do toho zvláštního intermediálního světa. Tam v procesu svého tréninku podstoupí přesně stejné kroky a procedury, jak se popisují výše.

 

 

 

6.  NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU

 

 

Šestý způsob inkarnace lidí na tomto světě je následující: Dva negativní duchovné (pseudomuž a pseudožena) buď v duchovním světě (peklech), nebo v zóně vymístění planety Země, nebo v jiné oblasti zóny vymístění, dají v procesu jejich zlého, negativního sexuálního styku zrod nové a jedinečné ideji. Tato idea se týká pokračování, podpory a trvání negativního stavu v zóně vymístění.

 

Víte, že duchové v negativním stavu netouží po ničem více, než udržovat na věky jsoucno a bytí negativního stavu. Proto fabrikují všechny druhy idejí této povahy.

 

Jakmile je tato nová jedinečná idea zrozena, je předložena s možností volby být, či nebýt, existovat, či nikoliv za tímto negativním účelem. Naneštěstí tato idea obvykle souhlasí. Jakmile souhlasí, vědci v peklech ji speciálními způsoby a prostředky ukradenými od Nejvyššího a na základě znalostí souvztažnosti (obsahujících tajemství tvorby života) pak vkládají magickými a jinými prostředky do této ideje pseudoducha života. Následně je idea oživena a stává se sebeobsahujícím, živým, sebeuvědomělým a jedinečným negativním duchem.

 

Jak si pamatujete, když se pseudotvůrci usadili v duchovním světě, čili máme-li to specifikovat, v zóně vymístění duchovního světa zvané pekla, přinesli si se sebou všechny znalosti souvztažností, cestování v čase a veškeré struktury původní pravé lidské mysli. Tyto znalosti jim byly odebrány Ježíšem Kristem, Nejvyšším. Po svém „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do pekel. Zde shromáždil všechny pseudotvůrce ze všech končin a uzavřel je na jednom místě. Tím je IZOLOVAL od zbytku Stvoření a od zbytku zóny vymístění. To bylo vykonáno proto, aby tak již nikdy nemohli opět v celém Stvoření a v zóně vymístění cokoli ovlivňovat.

 

době inkarnace Ježíše Krista na tuto planetu byli pseudotvůrci tak silní a početní, že se svými vychytralými magickými schopnostmi a nesmírnými znalostmi, které měli k dispozici (shromažďované po miliony roků), rozšiřovali po všech končinách Stvoření Nejvyššího, dokonce i do nejvyšších nebes duchovního světa. Tato situace ohrožovala veškeré Stvoření tak, že je nikdo nemohl jakkoli zastavit. Byli úspěšní ve svém plánu převzetí veškerého Stvoření Nejvyššího, aby se v něm ustanovili jako jeho bohové a bezkonkurenční vládci.

 

Aby se tato expanze pseudotvůrců zastavila, bylo nutné, aby Nejvyšší osobně podnikl kroky a přistoupil ke druhé fázi svého Velkého plánu. Nejvyšší byl pouze tím jediným se schopnostmi a znalostmi k tomu, aby je zastavil. Jestliže by se Nejvyšší ve Svém Absolutním stavu a rozpoložení byť jen přiblížilpseudotvůrcům či negativnímu stavu, svou přítomností a slávou by je navždy zničil. Nikdo by nemohl zůstat na živu. Taková situace by byla v rozporu s Absolutní esencí a Substancí Nejvyššího, kterou je čistá Láska a Moudrost.Takže aby Nejvyšší mohl zastavit toto rozšiřování negativního stavu a jeho převládání nad stavem pozitivním, což existovalo v době inkarnace Ježíše Krista na této planetě, bylo pro Nejvyššího nutné, aby přišel s negativním stavem do styku, aniž by zničil či zlikvidoval kohokoli, kdo se s negativním stavem ztotožňoval.

 

Proto se Nejvyšší Sám/Sama rozhodl/rozhodla dobrovolně se inkarnovat na této planetě prostřednictvím přesně stejných prostředků, jakými se inkarnovali jiní lidé. Nejvyšší určil na této planetě dva lidi, aby posloužili jako rodiče, jejichž prostřednictvím vytvořil velmi zvláštní lidské tělo. To byla konstituce či forma původně zfabrikovaná pseudotvůrci.

 

Nejvyšší pak do tohoto těla vstoupil jistými aspekty Svého Ducha a narodil se jako Ježíš Kristus v čase a prostoru způsobem fyzického zrození živočichů, jak bylo původně zfabrikováno pseudotvůrci.  V tomto těle byl Nejvyšší prostřednictvím 95 % zvířecích rysů a na základě povšechnosti všech negativních zkušeností veškerého lidstva (obsažených ve všech genech tohoto těla) s to zažít veškerou povahu negativního stavu v jeho povšechnosti. Jak si vzpomínáte, je v pseudomysli obsaženo vše, co kdy bylo v negativním smyslu prožito všemi rostlinami, zvířaty a lidmi, zfabrikovanými před tím pseudotvůrci během těchto mnoha milionů let. Toto tělo bylo také s to zmírnit do značné míry přítomnost Nejvyššího v něm, aby se tak nikdo v negativním stavu kvůli přítomnosti Nejvyššího nemohl být zničen. Nejvyšší se na tuto planetu inkarnoval pod jménem Ježíše Krista.

 

Po „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do zóny vymístění ostatních světů, obzvláště do pekel, opanoval je a podřídil si je. Nakonec je dal do pořádku, odstraniv znalosti cestování v čase a jiné znalosti přírody, které vlastnili pseudotvůrci. Pak omezil využití těchto znalostí pouze na schopnost využít 5 % pravé lidské mysli, která jim byla dostupná z původního nadělení od Nejvyššího. Takové využití by jim dovolilo oživovat jejich negativní, nově zrozené ideje a dávat jim život. Toto dovolení bylo nutné, aby negativní stav mohl splnit svůj účel a své poslání, kvůli němuž mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí. Především mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí, aby se zodpověděla ta původní, důležitá, životně závažná a kritická otázka, formulovaná v první kapitole: „CO BY SE STALO, KDYBY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE BRALY V ÚVAHU JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT, JESTLIŽE BY NEBYLO JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI, NEBO JESTLIŽE BY SE DUCHOVNÍ PRINCIPY ODVOZOVALY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO TOHO, ABY SE HMOTA A PŘÍRODA POVAŽOVALA ZA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ, PRINCIPŮ ?

 

Takže takto jsou pekelní duchové schopni produkovat životní formy nejrůznějších druhů. Jsou též schopni vkládat ducha života do svých negativních idejí, které se stávají duchy a následně lidskými bytostmi. Rovněž nám to ukazuje, jak fabrikovali a neustále fabrikují všechny druhy ničivých a nebezpečných rostlin, virů, mikrobů, bakterií a živočišných životních forem.

 

Poté, co je taková negativní idea oživena a stane se negativním duchem, je umístěna do speciální zóny vymístění intermediálního světa. Zde prochází tréninkem při přípravě na svou inkarnaci na planetu Zemi. Příprava negativních duchů je značně odlišná od přípravy pozitivních duchů v tomto zvláštním zprostředkujícím světě.

 

Negativní duch se nepotřebuje učit, jak má být negativní nebo jak mít problémy. Takový má jeho život být. Namísto toho se musí připravovat na to, JAK PŘEDSTÍRAT, že je dobrý, pozitivní, říkající pravdu, zatímco zároveň osnuje zničení všeho dobrého a pravého, co je na této Zemi k dispozici v těch lidech, kteří se inkarnovali od Nejvyššího a z pozitivního stavu. (Některé tyto lidi jsem poznal na vlastní kůži, a mohu vás milí čtenáři ujistit, že jejich lživost, přetvářka a podlost je nevídaná, NEMAJÍ jakýkoliv pocit studu a odpovědnosti za to, co dělají a pro koho to dělají. Někdy se VYDÁVAJÍ za pracovníky světla, a dokonce dělají i menší skutečné světelné činnosti, aby mohli proniknout mezi skutečné pracovníky světla, a aby mohli maximálně zničit jejich práci. Zničení práce světlené přitom není pro některé jiné lidi zjevné, neboť jsou ovládnuti těmito agenty. Tito lidé páchají obrovské duchovní škody ! Proto je lepší pracovat samostatně, jak jsem již uvedl na internetu, jak šířit informace.  Třikrát varuji před těmito lidmi – pozn. zpracovatele.)

 

Jak vidíte, planeta Země je BOJIŠTĚM, na němž se vede LÍTÁ DUCHOVNÍ VÁLKA mezi pozitivními a negativními silami. Existuje mnoho dalšího, na co se negativní duch připravuje, aby mohl provést své poslání na této planetě. Hlavním účelem této mise je UDRŽOVÁNÍ, POKRAČOVÁNÍ A TRVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU PO CELÉ ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

Jakmile je trénink tohoto negativního ducha završen, inkarnuje se na tuto Zemi přesně stejným způsobem, jako kdokoli jiný. To se vykoná prostřednictvím fyzického zvířecího narození z matčina lůna s vymazáním všech vědomých vzpomínek na to, odkud na tuto planetu přichází a za jakým účelem. Je tomu tak proto, že i tento druh duchů má v sobě stále přítomnou schopnost uplatňovat svobodu volby. Mohou se změnit a mohou odpadnout k pozitivnímu stavu, když si to zvolí udělat ze své vlastní svobodné vůle. To je jedním z důvodů, proč sem Nejvyšší posílá dobrovolníky z pozitivního stavu, aby pomohli agentům stavu negativního KONVERTOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU. To je jeden ze způsobů, jakým Nejvyšší pomalu a postupně, krok za krokem odstraňuje negativní stav.

 

 

 

7.  NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU – 1. INKARNACE NA ZEMI

 

 

Sedmý způsob, jakým se lidé inkarnují na tuto planetu, se týká někoho, kdo již je ve jsoucnu a bytí v zóně vymístění v peklech, někoho, kdo se ještě na této planetě neinkarnoval, a chce se dobrovolně narodit na Zemi. To se dělá za účelem blokování a rušení poslání a pověření vyslanců Nejvyššího, kteří jsou stále přítomní na této Zemi. Důvodem jejich inkarnace je také věčné udržení, trvání a pokračování negativního stavu na této planetě. Poté, co se tito duchové dobrovolně rozhodnou pro toto své poslání, jsou následkem toho umístěni do zvláštní zóny vymístění tohoto specifického intermediálního světa. Zde podstoupí velmi důkladný trénink při přípravě na vstup do tohoto světa, aby uspěli při dokončení svého poslání.

 

 

----------

 

 

Toto jsou tedy hlavní způsoby a prostředky, jakými se lidé objevují na této planetě. Více o této záležitosti viz kapitolu 16 knihy „Realita, mýty a iluze“.

 

Nyní v obecném smyslu znáte, pokud chcete skutečně znát, jak jste se dostali do tohoto veškerého svinčíku existujícího na planetě Zemi. Z toho všeho, co bylo doposud zjeveno v těchto dvou kapitolách, a kvůli tomu, abyste náležitě chápali svůj život a to, kým jste, proč jste zde, je třeba učinit velmi důležitý závěr v následujících bodech:

 

 

 

I.  JSTE ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ VOLBY A SVOBODNÉ VŮLE.

NEJSOU ŽÁDNÉ NÁHODY ČI NEHODY

 

 

Nejdůležitějším, nejzávažnějším a nejkritičtějším závěrem je, že JSME ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a VOLBY VČETNĚ VOLBY NEPAMATOVAT SI, ŽE JSME SI ZVOLILI SEM PŘIJÍT. Tato volba není jen obecným souhlasem k tomu, abychom sem přišli. Namísto toho jsme si zvolili každý jednotlivý detail našeho pozemského života, včetně svých problémů, trápení, strádání, nehod, příhod, typu rodičů, dědičnosti, místa, životního stylu a všeho, co máme. Z tohoto pravidla neexistuje výjimka či výluka. Cokoli se nám v kterémkoli okamžiku našeho života stane, se může stát jen proto, že jsme si to zvolili kvůli různým důležitým DUCHOVNÍM DŮVODŮM. Tyto důležité duchovní důvody si vědomě neuvědomujeme, ani si vědomě neuvědomujeme skutečnost, že jsme si to zvolili, aby se tak stalo.

 

S ohledem na tento fakt je zřejmé, že neexistují žádné náhody či nehody, žádné statistické pravděpodobnosti, které by nebyly výsledkem nějakého druhu svobodné volby. Statistická pravděpodobnost se objevuje jen tehdy, když si někteří lidé zvolí být účastníky týchž takzvaných náhodných událostí. (Například si mohou zvolit být oběťmi hromadných leteckých neštěstí, nebo hromadných automobilových nehod na dálnicích, nebo zničujících hurikánů a podobných situací.)

 

Jestliže by mohly nastat jakékoli náhody, nehody, incidenty a podobné záležitosti, úplně by narušovaly hlavní princip života, vaši svobodu volby. Stali byste se jen ubohou loutkou v rukou krutého osudu náhod a pravděpodobnosti. Ve Stvoření Nejvyššího takové věci neexistují. Dokonce i v negativním stavu je vždy přítomna svobodná volba, protože především negativní stav byl aktivován na základě něčího rozhodnutí.

 

Z tohoto závěru také velmi jasně plyne, že jste plně odpovědni za to, co se ve vašem životě stane, ať si toho jste, či nejste vědomi.

 

Ze slova volba také plyne, že každý výběr vám dává věčnou příležitost učinit jiný, který vás může VYVÉST z negativního stavu.

 

 

 

II.  NEGATIVNÍ STAV NENÍ VĚČNÝ,

MŮŽETE SI ZVOLIT ZMĚNU SVÉHO ROZPOLOŽENÍ

 

 

Negativní stav byl aktivován pouze za jedné podmínky: Kdokoliv má účast na negativním stavu, bez ohledu na to, kde či jak hluboko v peklech, a bez ohledu na to, jak silně se s ním ztotožnil a miluje ho, MŮŽE SI ZVOLIT ODSTOUPIT od negativního stavu. Může SI ZVOLIT konvertovat do POZITIVNÍHO STAVU a přestat se ztotožňovat s negativním stavem a PŘESTAT ho milovat.

 

To také platí u lidí na planetě Zemi. Cokoli si zvolíte, můžete si nezvolit (pozn. slovo „nezvolit“ znamená v konotaci obsahu této knihy schopnost zrušit předešlou volbu, nebo si zvolit již nikdy nezvolit tuto volbu), pokud to neporušuje VAŠI VOLBU POZNAT něco důležitého na základě volby, kterou se snažíte nezvolit. V okamžiku, kdy je poučení dáno, pro což jste sem přišli na prvním místě, jste oprávněni učinit nový výběr, který vás postupně vyvede z negativního stavu problémů, zel a nepravd do pozitivního stavu dobra, pravdy a žádných problémů.

 

Jinou podmínkou, za níž je negativní stav dovolen Nejvyšším, je, že bude trvat jen jeden časový cyklus, a ne věčně (čili navždy, jak naznačují některé doslovné výroky Svaté bible). Bible Svatá ve svém doslovném smyslu hovoří ve zdánlivých či jevících se pravdách, a ne v pravdách skutečných. Pravdou, která se jeví a je zdánlivá, je, že negativní stav (pekla) bude existovat navždy, čili věčně. Avšak skutečná pravda, která je obsažena v těchto tvrzeních, je ta, že negativní stav může existovat navždy jen jako možnost. Tedy se dá říci, že si vždy, na věky, můžete zvolit být zlými a negativními a využít tuto ideu vaší svobodné volby odmítnout a zavrhnout existenci Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Princip svobody volby dává negativnímu stavu potenciál, aby existoval navždy.

 

Vždyť především, jak jste shora poznali, výskyt této ideje ve vaší mysli a vaše odmítáni ji uskutečnit, udržuje prázdnou zónu vymístění v NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI. Můžete do ní spadnout, pokud si zvolíte tuto ideu uskutečnit a vést život, který odmítá Nejvyššího a cokoli duchovního. Protože vám tuto ideu nelze nikdy odejmout, zóna vymístění bude vždy existovat. Bude tomu tak, i když bude prázdná a deaktivovaná, pokud budete mít přání uvést tuto myšlenku do praxe. Takto se vám radí, jak chápat některá tvrzení v Bibli Svaté, která naznačují, že budete v ohni pekelném věčně, jste-li hříšníky a konáte-li zlo.

 

Jaká by to byla spravedlnost potrestat vás věčným ohněm pekelným za něco, co jste učinili během vašeho krátkého pozemského života ?

 

Když původní lidé dobrovolně aktivovali negativní stav, Nejvyšší jim a nám všem, kdo se na tom podílíme, slíbil, že existence negativního stavu v aktivovaném stavu a rozpoložení nepřesáhne více než jeden časový cyklus. Jeden časový cyklus dle měřítka pozemských časových jednotek trvá přibližně 1 bilion roků (podrobnosti v kap. 3. knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření). Pán Ježíš Kristus, kdož je Nejvyšší, také slíbil, že kvůli pozitivnímu stavu a lidem, kteří dobrovolně přišli do negativního stavu ze stavu pozitivního, bude současný cyklus značně zkrácen. Takže negativnímu stavu nebude dovoleno být v aktivním a dominantním stavu, rozpoložení a formě dokonce ani po celý časový cyklus.

 

Je pro nás důležité, abychom pochopili rozdíl mezi dvěma formami negativního stavu a rozpoložení. Jednou formou je dřímající stav, stav neaktivní, a druhou je stav aktivace a dominance. Když Bible hovoří o věčném pokračování pekel, hovoří z pozice NEAKTIVNÍHO, DŘÍMAJÍCÍHO STAVU zóny vymístění. Ten je VŽDY připraven přijmout někoho, kdo z vlastní svobodné vůle uznává ideu, že Nejvyšší neexistuje – představu, že nepotřebuje nic duchovního, aby byl naživu, byl a existoval.

 

 

 

III.  OD SVÉHO NAROZENÍ JSTE VYBAVENI SPECIÁLNÍMI NÁSTROJI, PROSTŘEDKY A SCHOPNOSTMI, ABYSTE PŘEKONALI

VŠECHNY SVÉ PROBLÉMY, ČILI NEGATIVNÍ STAV VE VÁS

 

 

Aby každý byl s to si zvolit odstoupení od negativního stavu a jeho zel, nepravd, trápení a problémů, je každý, kdo vstupuje do jakékoli oblasti negativního stavu, vybaven velmi zvláštními nástroji, prostředky a schopnostmi. Každý, kdo si zvolí je použít, se může dostat do styku s 5 % pravého člověka v sobě. Zde čeká Niterná mysl a Nejvyšší, až se k nim přistoupí a započne se proces duchovní transformace a eliminace negativního stavu a jeho přirozenosti z našich životů.

 

Pamatujte si, že jsme uvedli, že pseudotvůrci neměli žádnou jinou volbu, pokud měli uspět ve svém plánu, než POUŽÍT NĚKTERÉ PŮVODNÍ PRVKY PRAVÝCH LIDÍ, které přímo stvořil Nejvyšší, že z nich užili 5 % ? Dobře věděli, že to byl NEJSLABŠÍ bod jejich snahy zfabrikovat pseudomysl, nicméně to byla jediná možná cesta, jak to udělat.

 

Naše původní struktura nám bez ohledu na to, jak je malá, poskytuje neustálou příležitost využít tyto nástroje, prostředky a schopnosti na PRORAŽENÍ TÉTO ŽELEZNÉ PANCÉŘOVÉ STĚNY PSEUDOMYSLI obklopující pravou lidskou mysl a na zahájení eliminace této zdi. Kapitola 4. nás poučí o těchto prostředcích, nástrojích a schopnostech, jež máme, a o tom, jak je využít, abyste právě toto udělali (upozorňuji čtenáře, že to není jediný způsob, jak toto provést, což zde také není uvedeno, neboť tato kniha vznikla téměř před 20 lety, a dnešní podmínky jsou podstatně jiné – fotonový pás je zde od ledna 1998, který umožňuje mohutnou komunikaci a duchovní růst nesrovnatelné intenzity ve srovnáním s předchozím obdobím. Odkazuji tedy především na „Duchovní cestu“ knihy „III. Rozhovory“ – pozn. zpracovatele).

 

 

 

IV.  JSTE ZDE, ABYSTE SVÝM JEDINEČNÝM PROJEVEM

ZOBRAZILI JISTÝ ASPEKT NEGATIVNÍHO STAVU

PRO POUČENÍ VŠEM PO CELÉM STVOŘENÍ

 

 

Každý z nás, bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jsme se na této planetě objevili, sem přišel za velmi důležitým účelem poučit se nějak o negativním stavu, být živým, zkušenostním a živoucím zobrazením nějakých aspektů povahy negativního stavu. Nehraje roli, zda-li si budete či nebudete vědomi tohoto faktu, pokud přebýváte na této planetě. Stane se vám to zřejmým, až budete pryč z této planety.

 

Musíme si také být vědomi důležitého faktu, že většina lidí si – jelikož je negativní stav aktivován – dobrovolně zvolila SLOUŽIT JAKO ILUSTRÁTOŘI různých aspektů přirozenosti negativního stavu, ne s vědomým uvědoměním si toho, ale především svým životním stylem; typem osobnosti a dědičnosti, kterou si zvolili mít, typem chování, postojů, vztahů, které vytvoří; a typem povolání, kterým se zabývají; a především ZPŮSOBEM, jakým se potýkají s dennodenními problémy. To je hlavní poslání a pověření, na které jsme se se svým souhlasem podjali. Toto je jedním z důvodů, proč každý z nás je tak odlišný, dokonce i v průběhu našeho pobytu v negativním stavu.

 

Musíme si být také vědomu faktu, že negativní stav nemůže vyčerpat svůj užitek pro Stvoření za účelem odpovědi na tu otázku, která byla zjevena v kapitole první, dokud se plně neprojeví jeho povaha. To je důvodem, proč se na něm podílí tak mnoho bilionů a bilionů lidí. Každá jednotlivá osoba zobrazuje ve svém jedinečném projevu jeden aspekt negativního stavu. Ale v okamžiku, kdy se všechny aspekty stanou zřejmé a zobrazené živými příklady všech těch lidí, kdo se dobrovolně účastní na tomto aktu, negativní stav bude ještě jednou deaktivován, a uložen do dřímající kondice. My ovšem nyní zajisté víme, že negativní stav vyčerpá svou užitečnost v jednom časovém cyklu, který bude značně kratší, než je obvyklé.

 

 

 

V.  NEJVYŠŠÍ VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA ZAŽIL NEGATIVNÍ STAV

NA VLASTNÍ KŮŽE A PODROBIL SI HO

 

 

Zde je nejdůležitější věcí si uvědomit, že Nejvyšší se Sám/sama ze Své vlastní svobodné volby dobrovolně rozhodl stát se lidskou bytostí ve formě Ježíše Krista. Nejvyšší chtěl osobně zažít plnou povahu negativního stavu ve fyzickém těle zfabrikovaném pseudotvůrci a obzvláště v čase a prostoru, kterým Nejvyšší nikdy nebyl omezen. Takový čin Nejvyššího byl nutným krokem za účelem spasení veškerého Stvoření od expanze pseudotvůrců, kteří načas převládali nad pozitivním stavem. Nejvyšší jako Ježíš Kristus OSOBNĚ VYBUDOVAL, VYDLÁŽDIL A UKÁZAL CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU DO STAVU POZITIVNÍHO KAŽDÉMU, KDO JE OCHOTEN TUTO CESTU NÁSLEDOVAT. Ježíš Kristus také na své osobě zobrazil, jak to učinit.

 

Ačkoli z pozice Absolutnosti Nejvyššího zná o negativním stavu vše, z této zvláštní pozice by nemohl zkušenostně zažít negativní stav. Je zcela jinou věcí o negativním stavu vědět, než ho prožívat. Jestliže by Nejvyšší zažil/Zažila negativní stav ve svém Absolutním stavu, veškerý negativní stav by zahynul a nikdo by tuto situaci nemohl přežít. Důvodem k tomu, že by nikdo tuto situaci nemohl přežít, je to, že život Stvoření může být udržován jen z absolutního stavu pozitivity, to jest z ČISTÉ LÁSKY  a MOUDROSTI.

 

Jakékoli přijetí zkušenosti negativního stavu do Absolutního rozpoložení likviduje čistotu tohoto stavu a Absolutní kondice není již absolutní, protože není ryzí. V okamžiku, kdy Absolutní stav přestane být absolutním, ztratí svou schopnost podporovat v komkoli život. Takže by vše zahynulo.

 

Je ale jinou věcí, když se některé aspekty Lásky a Moudrosti omezí konkrétním časem a prostorem, který nemůže být nikdy absolutní, ale jen relativní.

 

Takže inkarnace Nejvyššího do času a prostoru a do podmínek, které byly zfabrikovány pseudotvůrci, Mu/Jí umožnila mít zkušenost úplnosti negativního stavu. Tato zkušenost byla získána z pozice Jeho/Jejího ryzího Absolutního stavu, ale z pozice relativního času a prostoru v zóně vymístění a těla, které bylo vytvořeno v mateřském lůně způsobem, který byl geneticky a magicky zmanipulován pseudotvůrci.

 

JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM MŮŽETE COKOLI VŮBEC OVLÁDNOUT A DÁT DO POŘÁDKU, JE PROŽITÍ JEHO POVAHY A JEHO CHAOTICKÉHO NEPOŘÁDKU. Bez takové zkušenosti není žádné podřízení a organizované uspořádání možné. Proto Nejvyšší ve Své fyzické formě Ježíše Krista dovolil Sám Sobě, aby byl pokoušen pseudotvůrci (ďábly a satany). Skrze toto silné pokušení, až do umučení na kříži a ukřižování, mohl/mohla plně prožívat negativní stav a v průběhu tohoto procesu mohl/mohla provést svou misi spásy Stvoření od zničení a ovládnutí všech pekel tím, že je dostal/dostala pod Svou vládu a doménu. Do tohoto bodu byla všechny pekla pod vládou a panství pseudotvůrců. V tomto spočívalo vůbec jedno ze spasitelských poslání Ježíše Krista.

 

 

 

VI.  JEDINEČNÁ KONDICE, V NÍŽ NA TÉTO PLANETĚ ŽIJETE

 

 

Situace na planetě Zemi má zvláštní charakter. Protože nejméně jedna třetina lidstva se na planetu Zemi inkarnovala z pozitivního stavu (údaj z roku 1980 – pozn. zpracovatele), vytváří to v této zvláštní oblasti zóny vymístění VELMI JEDINEČNOU kondici. Lidé, kteří přicházejí z pozitivního stavu – i když se 95 % z nich stane otroky negativního stavu – mají stálé intuitivní cítění, že NĚCO NENÍ v celkovém ARANŽMÁ této planety správné. Z této pozice si neustále udržují jistý stupeň temného duchovního uvědomění, které vede ke vzniku mnoha forem náboženství, které se až donedávna skládaly ze zvláštní směsi pravd i falešností, dobra i zel.

 

Takže se na této planetě ustanovilo jedinečné rozpoložení, kde jsou SMÍSENY DOBRO A ZLO, PRAVDA I FALEŠ. Tato situace poskytuje každému, kdo je zde, nebezpečnou schopnost přetvářky. To znamená, že jste s to říkat jedno, ale zároveň jste schopni si myslet, chtít a cítit pravý opak toho, co jste právě řekli. Můžete někomu nahlas a jasně říci: „Jsem nesmírně rád, že jsem s vámi !“  Ale zároveň si souběžně myslíte a pociťujete: „Nemohu vás vystát; přeji si, abyste zmizel.“  A tak dále. Nikde jinde po celém Stvoření taková kondice neexistuje. Na tomto rozpoložení se může NEJLÉPE ILUSTROVAT povaha negativního stavu. Proto bylo ustanovení této kondice na planetě Zemi povoleno Nejvyšším.

 

Jak uvidíte později, je TATO SITUACE spouští mnoha lidských problémů a neštěstí.

 

 

 

VII.  MEZI VÁMI JSOU AGENTI JAK POZITIVNÍCH, TAK NEGATIVNÍCH STAVŮ

 

 

Přítomnost zvláštních vyslanců Nejvyššího po všech rozličných oblastech zóny vymístění a na této planetě zajišťuje, že tyto oblasti mají vždy nějaké živé příklady toho, jaké to je být pravou duchovní bytostí. Tito zástupci jsou jako výstražné světlo, které vede ovce a provádí v temnotách a temnotami. Ilustrují, demonstrují a provádějí stále příklady toho, že je možné nalézt  svou vlastní cestu ven ze současného rozpoložení, to jest ven z negativního stavu. Svým zvláštním životním stylem a velmi klidným, mírumilovným, trpělivým, láskyplným, moudrým, tichým a jemným přístupem poskytují dobrý příklad toho, jak to udělat. Obvykle tito agenti o tom moc nehovoří, nechtějí o tom kázat druhým lidem, neradi vám říkají, co se má dělat a jak, ale prostě tak žijí a žitím tak vám složí jako příklad toho, jaké je to být pravou duchovní bytostí.

 

Můžete být ujištěni, že tito zástupci Nejvyššího jsou OBVYKLE jen NORMÁLNÍ LIDÉ dennodenního života, držící se zcela stranou, bez zvláštních znamení a bez velkého věhlasu. Tento typ lidí obyčejně nenaleznete na odloučených místech, v klášterech, na poušti, v horách, v tradičních církvích, v lotosových pozicích, nezvykle oblečené, uvrhující na sebe a na druhé všechny druhy zákazů, omezení a tabu. Tento posledně zmíněný typ lidí jsou obvykle agenti negativního stavu, aby vás svedli z duchovní cesty pod rouškou duchovnosti, ve jménu Boha a prostřednictvím rituálů. Až na málo výjimek se mezi těmito lidmi sotva kdy nacházejí praví agenti Nejvyššího. Nenechejte se jimi zmást a svést.

 

 

 

VIII.  PRAVÝ ÚČEL VAŠEHO ŽIVOTA NA TÉTO PLANETĚ

 

 

Pravým účelem života na této planetě je z tohoto hlediska to, abyste ILUSTROVALI SVÝM SOUČASNÝM ŽIVOTNÍM STYLEM BUĎ NĚKTERÉ ASPEKTY NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI, JAK NALÉZT CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI OBOJÍ. Nejzazším obecným účelem vašeho života je konečná deaktivace a eliminace negativního stavu. Daleko specifičtějším účelem vašeho života na této planetě je nalezení cesty zpět domů k původním 5 % pravé lidské mysli ve vás, kde se nachází Nejvyšší. V tomto ohledu je pravým účelem vašeho života na této Zemi učinit vědomý kontakt s Nejvyšším ve vás, zatímco jste v negativním stavu, a započít odvozovat vše ve vašem životě z Nejvyššího. Jakmile naleznete svou cestu k Nejvyššímu ve vás, objevíte u Něho/Ní, jak se v sobě zbavit negativního stavu a jeho problémů. Takto se negativní stav deaktivuje a eliminuje.

 

Skutečný intimní a soukromý účel vašeho života, což je to, ČÍM BUDETE POTÉ, nemůže být ale znám nikomu, jen Nejvyššímu a vám osobně. Proto se potřebujete s touto knihou naučit, jak se zkontaktovat s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli a shledat, co je vaším pravým osobním a soukromým účelem života na této planetě.

 

 

 

IX.  VŠE SI BUDETE SCHOPNI OVĚŘIT VE VAŠÍ VLASTNÍ NITERNÉ MYSLI

 

 

Abyste mohli kompetentně a úspěšně zahájit skutečné poznání toho, kým jste a proč jste zde, a osvobodit se od otroctví negativního stavu, ve kterém zajisté jste (jen pohlédněte na svůj dosavadní život), potřebovali jste poznat tyto důležité, životně závažné, rozhodující a nové věci, zjevené v těchto dvou kapitolách. Bez tohoto zjevení byste nemohli nikdy řádně a správně poznat, kým skutečně jste a proč jste skutečně zde.

 

A jak se uvádí předtím, jakmile naleznete svou cestu zpět domů, k 5 %, ke své pravé Niterné mysli a k Nejvyššímu zde, budete s to si pro sebe ověřit, zda-li to, co bylo v těchto dvou kapitolách zjeveno, je pravdou či nikoliv. Budete v tomto soudcem. Jestliže máte mysl otevřenou a přistupujete-li k Nejvyššímu ve své Niterné mysli a pokorou, skromností, s ryzí touhou poznat skutečnou pravdu, nezamořenou pravdu, nezávisle na svých očekáváních a na svých současných věrovyznáních bez ohledu na to, jaká jsou, „POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS UČINÍ SVOBODNÝMI.“ (Evangelium dle Jana, kapitola osmá, verš třicet dva.)“

 

 

(3)

 

KAPITOLA TŘETÍ

 

JAK SKUTECNĚ VZNIKAJÍ VAŠE PROBLÉMY, STAROSTI, ŠPATNÉ NÁVYKY, STRÁDANÍ UTRPENÍ, NEMOCI, CHOROBY, NEHODY, PŘÍHODY A VŠECHNA OSTATNÍ NEŠTĚSTÍ, POTÍŽE, NEDOSTATKY ATD.?  JAKÉMU ÚČELU VE VAŠEM ŽIVOTĚ SLOUŽÍ ?  SKUTECNĚ JE POTŘEBUJETE ?  JAK VE SKUTECNOSTI VZNIKÁ NEGATIVNÍ STAV ?  JEDLA EVA V ZAHRADĚ EDEN SKUTECNĚ JABLKO A DALA HO JÍST ADAMOVI, KTERÝŽTO ČIN SE POVAŽUJE ZA POČÁTEK VEŠKERÉ LIDSKÉ BÍDY A NEGATIVNÍHO STAVU ?  CO TO VŠECHNO SKUTECNĚ ZNAMENÁ A OZNAČUJE ?  JAKÝ TO MUŽE MÍT VZTAH K VAŠEMU VLASTNÍMU OSOBNÍMU ŽIVOTU NEBO KE KAŽDODENNÍMU ŽITÍ.

 

 

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 47 – 62, 3. kapitola.

 

Položili jste si někdy otázku, proč je na této Zemi tolik neštěstí ?  Proč máme problémy ?  Proč se příležitostně dostáváme do potíží ?  Proč si vytváříme zlé návyky ?  Proč musíme strádat a cítit se bídně ?  Proč se nás týkají některé nehody a proč v celém mém živote a v životě druhých lidí nastávají všechna ostatní neštěstí, potíže a nedostatky ?  Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké mají všechny tyto věci důvody a jak vznikají ?  Co je způsobuje ?  Jsem si docela jist, že ano. Jsem si ale také jist, že v mnoha případech dostáváte buď odpověď neuspokojující, nebo zcela nesprávnou.

 

Problém je ten, že všichni máme sklon hledat odpovědi někde jinde, kde žádné odpovědi nejsou. Kvůli tomu docházíme k nesprávným a vymyšleným odpovědím, které pak považujeme za pravdivé. Máme sklon si myslet či věřit, že negativní věci, které se nám příležitostně během našeho života na Zemi stanou, jsou způsobeny nějakými vnějšími činiteli, které neovládáme, a že osobně s tím ve většině případů nemáme co do činění. Avšak i kdyby to byla pravda, jako že není, zeptali jste se někdy sami sebe, proč takové vnější faktory vůbec existují ?  A jak došlo k tomu, že jste byli jedněmi z těch, koho postihly, či soužily, a že to nebyl váš nejbližší soused ?  Anebo proč to potkalo vašeho nejbližšího souseda, ale vás nikoli ?  Nebo jak to, že jste byli v této určité hodině a na tomto určitém místě (špatné místo, špatný čas, špatné vše), když se vám a nebo druhým stala nějaká nehoda či nějaké neštěstí ?  Proč všechny tyto negativní, protivné a nešťastné věci nastávají a existují a proč je člověčenstvo na této planetě tím vším souženo včetně všemožných takzvaných přírodních pohrom, jako jsou zemětřesení, hurikány, záplavy, sucha, kruté zimy atd. ?  Nebo proč lidstvo od prvního dne jeho známé historie sužují krveprolití a zničující války ?

 

Stává se toto vše jen pouhopouhou náhodou, aniž by to mělo jakoukoli spojitost se způsobem, jakým žijeme, myslíme, cítíme, jednáme a fungujeme, bez jakékoli možnosti volby se na většině z toho podílet z vlastní svobodné vůle ?  Nebo aniž bychom si to výslovně přáli ?  Jste bezmocní a závislí otroci všech těchto neštěstích a tyto jsou mimo vaši kontrolu, takže nemůžete ohledně nich nic dělat, neboť se dějí a přicházejí, aniž byste je očekávali nebo je vědomě přivolali ?  Jaký druh tajemných sil je za těmito krutostmi a ohavnostmi, které činí váš život a život lidstva tak ubohým a bídným - s neustálými obavami z nukleárního holocaustu a z jeho úplného zničení na planetě Zemi ?

 

Většina lidí má sklon si myslet, že nejsou žádným způsobem osobně zodpovědní za cokoli, co se v jejich životě stane.

 

Jestliže jste pečlivě četli a správně jste pochopili, co bylo řečeno ve dvou předcházejících kapitolách, od teď víte, že vaše vědomé neuvědomování si příčinných faktorů těchto negativních neštěstí nijak neznamená, že nejste odpovědní za to, co se ve vašem životě stane. Z určitých důvodů jste si v určitém bodě své existence ze své vlastní svobodné vůle zvolili tyto věci prožít spolu s tím, že si nebudete na nějaký čas vědomě pamatovat, že jste učinili takový výběr.

 

Když se lidem tento fakt oznámí poprvé, shledávají obtížným tomu všemu uvěřit. Avšak jakmile se úspěšně dostanou do styku s Niternou myslí, obsaženou v pěti procentech svého pravého lidství, jsou překvapeni, když o těchto a jiných věcech naleznou skutečnou pravdu.

 

Takže první důležitou otázkou je: Jak v obecnosti přicházejí tato ohavná utrpení a strádání do jsoucna a bytí ?  A druhou důležitou otázkou je: Jak se vám osobně přihodí ? Jak si ze dvou předcházejících kapitol pamatujete, Nejvyšší - Stvořitel nedává vznik ničemu či nevytváří nic, co by bylo takto negativní. Přirozenost Nejvyššího je čistě absolutně pozitivní. Cokoli je absolutně pozitivní, může dávat vznik pouze čistým, pozitivním a dobrým věcem. Avšak přirozenost Nejvyššího je také absolutně svobodná a nezávislá. Je též Absolutní čistou láskou a Čistou moudrostí. A co je podstatou pravé Lásky Pravá Láska nechce a nežádá nic jiného, než aby sdílela nepodmíněně vše, co má, s někým jiným. V takovém sdílení je její Moudrost. Má-li ale sdílení být z Lásky sdílet, musí se dít na základě svobody či svobodné volby sdílet a navzájem si opětovat tuto Lásku a její Sdílení. Nemohu vás dosti dobře nutit, abyste mě milovali jen proto, že vás nepodmíněně miluji. Taková vynucená láska by byla nemoudrá a ve skutečnosti by nebyla žádnou láskou vůbec. Byla by sdílením, které by nebylo s to nic opětovat. Takže by se v tomto vztahu žádné sdílení nekonalo.

 

Lásku a její Moudrost můžete skutečně prožít jedině tak, když přijmete tuto lásku ze své svobodné vůle a volby a opětujete ji tomu, kdo touží ji s vámi sdílet. Takže jakékoli pravé milování muže být pouze ve svobodě a nezávislosti. Taková láska nenutí, nepožaduje, není vlastnická či žárlivá a nikoho nezotročuje. Pokud takové věci způsobuje, nebyla by pravou láskou, ale nenávistí maskovanou jako láska.

 

Protože je přirozenost Nejvyššího taková, že musí tvořit inteligentní bytosti, se kterými On/Ona může sdílet Svou Absolutní nepodmíněnou Lásku a Moudrost, a protože On/Ona je Absolutní Svobodou a Nezávislostí, je jediným možným způsobem, jak Nejvyšší může stvořit inteligentní bytost za účelem svobodného a nezávislého sdílení, ten, že vnímají a uvědomují si svou vlastní svobodu a nezávislost.

 

Takže prvním principem tohoto tvoření bytostí je, že je lze stvořit pouze pod jednou podmínkou: Dáte jim svobodnou vůli a možnost volby se rozhodnout, zdali chtějí či nechtějí přijmout tuto Lásku a Moudrost; zda-li chtějí či nechtějí přijímat toto Sdílení; a, což je nejdůležitější, zda-li chtějí, či nechtějí tuto Lásku opětovat tím, že začnou milovat na oplátku. Jedině z takové vzájemné Lásky a její Moudrosti se muže ustanovit pravý vztah. To platí všeobecně včetně vztahů mezi lidskými tvory.

 

Takže inteligentní bytosti byly původně stvořeny Nejvyšším s vrozenou, takříkajíc s vtvořenou ideou, že mohou kdykoli přijmout, či nepřijmout svého Stvořitele; uznat Ho/Ji, či nikoli; sdílet se s Ním/Ní, či nikoli; opětovat, či neopětovat navzájem tuto lásku a milovat Ho/Ji, či nikoli.

 

Protože všechny původně stvořené inteligentní bytosti byly stvořeny Nejvyšším z Jeho/Jejích principů Lásky a Moudrosti, byly stvořeny pro Lásku a Moudrost. Tudíž podmínkou jakéhokoli inteligentního života je, aby miloval a byl moudrý. Musíte mít nějaký druh lásky a moudrosti, abyste žili. Jestliže nemilujete Nejvyššího, musíte milovat někoho či něco jiného. Nemilujete-li moudrost, musíte milovat bláznovství či něco podobného. Je to Láska a Moudrost či láska k nemilování a její bláznovství, které vytvářejí váš život.

 

Jinou podmínkou takové volby je, jak se popisuje výše, že cokoli si zvolíte, má za výsledek jisté důsledky. Váš výběr, ať jakýkoli, přináší se sebou jisté výsledky a následky.

 

Jaké jsou výsledky a následky vaší volby, pokud si zvolíte plně opětovat nepodmíněnou Lásku a Moudrost Nejvyššího ?  Protože je tato Láska a Moudrost čistě pozitivní, je její výsledek a následek zřejmě Čistě pozitivní: Štěstí, radost, potěšení, rozkoš, spokojenost, blaženost, klid, mír, uklidnění, tichost, bohatost, krása, laskavost, jemnost, něžnost, tvořivost, svoboda, pravda, poznání, moudrost a mnohá jiná nespočitatelná blaha. Nic jiného nemůže být výsledkem takové vzájemné oplácené lásky s Nejvyšším.

 

Co se na druhé straně stane, jestliže se ze své svobodné vůle rozhodnete odmítnout opětování této lásky s Nejvyšším ?  Jaké jsou výsledky takové volby ?  Odmítnutím této lásky odmítáte ovšem všechny její důsledky a následky. To jest, odmítáte všechno její štěstí. Ale abyste přežili, musíte něco či někoho milovat. Jestliže tedy nemilujete Nejvyššího a vše, co vám nabízí, a jestliže se odvrátíte od této Lásky, začnete milovat něco či někoho jiného. Začnete milovat sebe kvůli sobě a začnete milovat věci, které jsou bez užitku i jakékoli hodnoty a jsou zevní povahy, to jest začnete milovat tento svět a všechna jeho negativa. To je bláznovstvím této lásky.

 

Takže z toho můžete vidět, že z tohoto zavržení, z tohoto odmítnutí opětovat lásku Nejvyššího můžete stvořit ze sebe, ze své vlastní svobodné vůle, aktem vlastní svobodné volby vlastnosti přesně opačné k vlastnostem pravé lásky, jako jsou ubohost, bídnost, neštěstí, zlo, faleš, nepokoj, ohyzdnost, ošklivost, umíněnost, hněv, násilí, nepřátelství, vina, války, nemoci, neštěstí, zkaženosti, nehody a všechny ostatní ohavnosti a hrůzy, které lidstvo na této planetě má v takové hojnosti. Výsledek takové sebelásky a lásky k tomuto světu je tedy právě takový. Ať existuje jakákoli negativita či zlovolnost, existuje kvůli aktu tohoto odmítnutí. Nebyl to ale Nejvyšší, kdož odmítl sdílet s vámi Svou Lásku a Moudrost. Nejvyšší nemůže být nikdy považován za původce takových negativit, zel a nepravd. Byli jste to vy, kdo jste odmítli tuto vzájemnost a sdílení, a tímto činem jste se stali fabrikátory negativního stavu.

 

Takže všechno negativní, všechno zlo a neštěstí všeho druhu bez jakékoli výjimky a výluky bylo vytvořeno lidskými bytostmi, které se v jednom okamžiku svých dějin rozhodly experimentovat s ideou toho, co by se stalo, kdyby odmítly sdílení a opětování této Lásky se svým Stvořitelem.

 

Důsledkem a výsledkem této experimentace byla aktivace negativního stavu a všech jeho ohavností a ohyzdností, jak je živě zobrazují veškeré dějiny lidstva na planetě Zemi.

 

Tento akt lze považovat za obecný princip, jakým vznikly všechny lidské ubohosti, problémy a strádání, ať jsou duchovní, duševní, emocionální, intelektuální, sexuální, fyzické či jakékoli jiné.

 

Ale co vaše problémy ?  Jak jste se k nim dostali ?  Jsou mimo vaši kontrolu ?  Možná souhlasíte s tím, že některé vaše duševní problémy jsou výsledkem vašeho špatného počínání, ale co čistě zdravotní a fyzické problémy nebo nemoci, kterou jsou zdánlivě mimo jakoukoli vaši kontrolu ?  Věříte tomu, že vaše tělo muže něco vytvořit nezávisle na vašem duchu ?

 

Pamatujete si z předcházejících dvou kapitol této knihy výrok, který říká, že Nejvyšší utvořil na planetě Zemi z mrtvých elementů hmoty lidské tělo a to tělo nebylo naživu a funkční, dokud Nejvyšší do něj nevdechl či nenadělil Svého Ducha a tímto aktem je neoživil ?  Takže co je naživu v tomto těle Tělo samo ?  To nemůže být naživu, neboť je vždy neživou entitou, mrtvými elementy hmoty bez jakékoli stopy života v nich. Je to duch v těle, který žije a udržuje vaše tělo ve stálém pohybu a funkci, dávaje vám falešný dojem, že tělo žije samo o sobě. Pamatujete si příklad o východu a západu Slunce ?  Říkáme, že Slunce vychází a zapadá, ale ve skutečnosti je Slunce stacionární a je to Země, která se pohybuje okolo Slunce a kolem své vlastní osy a tento pohyb způsobuje tuto iluzi. Totéž je pravdou o těle. Myslíme ve smyslu toho, že je naše tělo naživu samo o sobě, ale tomu tak nikdy nebylo a není. Namísto toho je to duch ve vašem těle, který je naživu a který chce, cítí, pociťuje, dýchá, hýbe se a vykonává vše, co děláte.

 

Je-li tomu tak, pak jak dochází k tomu, že toto tělo, samo o sobě mrtvé, může produkovat nějakou nemoc, ať by byla jakákoli ?  Je velkou iluzí a hrubým omylem lékařské vědy, že vás krmí takovým nesmyslem již po několik tisíc let a nutí vás věřit, že to není nic jiného než fyzické choroby, jejichž původcem muže být fyzické tělo samo o sobě. Cokoli je samo o sobě a v sobě mrtvé, nemůže produkovat nic nebo dát vznik ničemu. Takže každá fyzická nemoc, ať je bez jakékoli výjimky a výluky jakákoli, která vás muže postihnout, vzniká ve vašem duchu a je fyzickým symptomem či souvztažností čistě duchovního stavu dění ve vás. Něco špatného se stalo s vaší náležitou duchovní funkcí, což postihlo ten orgán či tu část těla, která s touto funkcí přímo souvztaží či koresponduje. Jelikož váš duch a vaše duše jsou přítomni v každé buňce a orgánu vašeho těla, aby je udržovali naživu, je-li něco v nepořádku s touto specifickou součástí funkce vašeho ducha, která ovládá tuto část či orgán vašeho těla, tato část či orgán vašeho těla se stanou nemocnými, aby reflektovaly duchovní dysfunkci.

 

Není to ovšem pravda jen o fyzických nemocech, ale o všech ostatních negativitách, které byste mohli mít, jako jsou špatné návyky, obezita, kouření, alkoholismus, užívání drog, různé sexuální dysfunkce, špatné nálady, provinění, trestné činy, násilí, války a cokoli jiného. Dáváte jim názvy, máte je. Všechny jsou výsledkem a důsledkem nějakého nevhodného duchovního stavu dění buď v rámci jedince, či v rámci celé společnosti či veškerého lidstva.

 

Ale co takzvané přírodní katastrofy a pohromy, které se skutečně zdají být mimo vaši kontrolu ?  Tyto druhy katastrof a pohrom jsou natolik pod vlivem duchovních zákonů, jako je cokoli jiného. Když společnost jako celek soustavně uvolňuje do vnějšího světa přírody jen násilné, negativní, běsnící a protivné pocity, myšlenky, činy a podobné negativní věci, tyto věci ovlivňují pohyb všech fyzikálních elementů a komponent. Jsou jim vnuceny formy násilných okolností, které udeří na rozličné části Země zdánlivě nečekaně, jako blesk z čistého nebe. Nikdo si neuvědomuje, že tyto záležitosti jsou výsledkem lidské negativity, násilnosti, zuřivosti a nesprávného myšlení, cítění, víry a činnosti lidstva jako celku.

 

Z těchto vysvětlení můžete jasně vidět, že cokoli se stane na Zemi, s vámi osobně i s jinými lidmi, je výsledkem duchovního stavu dění a vaší vlastní mysli. Je to vždy výsledek buď vašeho správného, nebo nesprávného duchovního výběru, o čemž nemáte v mnoha případech žádné vědomé uvědomění. Falešné myšlení, falešné pocity, postoje, nevhodné sebepojímání, sebepředstavy, zkreslené náhledy a názory, neadekvátní chování a konání i podobné věci, které mají duchovní původ, jsou tím, co způsobuje problémy, utrpení a strádání vaše, jakož i celého lidstva.

 

Můžete se samozřejmě ptát, jak můžete za všechny tyto věci nést odpovědnost, jestliže si vědomě neuvědomujete vykonání těchto voleb a vytváření takových falešných postojů, jak bylo uvedeno výše.

 

Jste odpovědni proto, že jste z důležitých duchovních důvodů zvolili po jistou dobu si vědomě neuvědomovat tato fakta. Tato volba vás učinila jasně odpovědnými. Takže jaké jsou faktory vzniku vašich problémů ?

 

Jak si pamatujete z předešlé kapitoly, váš současný život nezačal na planetě Zemi. Za současných podmínek na planetě Zemi, kde je negativní stav plně aktivován a dominuje, by bylo nemožné přežít váš přímý vstup do tohoto světa bez předešlého důkladného tréninku a přípravy ve zvláštním intermediálním světě, který byl pro tento účel stvořen Nejvyšším.

 

Také si pamatujete, že v průběhu vašeho pobytu v tomto světě jste byli vystaveni různým zkušenostem a aspektům negativního stavu. To bylo vykonáno z pozice plného a vědomého uvědomování si toho, jakému účelu a cíli tyto negativní zkušenosti slouží ve srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Také si pamatujete, že bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jste přišli na tuto Zemi, jste tu dobrovolně s velmi zvláštním posláním a pověřením. V souladu s povahou vašeho poslání a pověřením jste si zvolili všechny své budoucí problémy, ať jsou jakékoli (dokonce se, například, narodit jako úplný idiot), a svůj životní styl do posledního detailu každého kroku vašeho přechodného pozemského života. Jedině prožitím svých vlastních osobních zkušeností na této Zemi, ať jsou jakkoli hrozné a ubohé, můžete náležitě, efektivně a úspěšně splnit své poslání a svůj účel svého bytí zde. Cokoli vás během života na Zemi postihne, není jen vaší volbou, ale je to, a to je důležitější, kvůli velmi závažnému, životně důležitému a rozhodujícímu poučení o různých aspektech povahy negativního stavu. A toto poučení není jen pro vás osobně, ale pro celé Stvoření. Takže z vašeho života zkušeností v negativním stavu sezná veškeré Stvoření odpověď na tu kritickou a důležitou otázku, která byla popsána v kapitole první této knihy.

 

Když jste procházeli tréninkem v tomto zvláštním zprostředkujícím světě, přijali jste problémy, strádání a utrpení či to, co máte, které byste měli během života na Zemi, a plně jste se s nimi všemi ztotožnili. Přijali jste je jako své. Toto přijetí vám umožnilo přežít váš drsný a krajně nebezpečný příchod na tento svět prostřednictvím nelidského, krutého a nepřirozeného fyzického zrodu z mateřského lůna. Jestliže přicházíte do tohoto světa bez zkušeností těchto problémů, které zmírňují tento drsný a nebezpečný příchod, byli byste okamžitě zničeni útoky úplných zel a nepravd negativního stavu, který zuřivě útočí na vše pozitivní a dobré. Takže potřebujete získat a prožít všechny tyto problémy, které byste projevili během svého pozemského života, před tím, než sem vstoupíte, abyste byli schopni zde přežít.

 

Z tohoto faktu můžete vyvodit, že cokoli se vám od okamžiku početí až do konce vašeho pozemského života stane, není příčinným faktorem a faktorem vzniku vašich osobních problémů a potíží, jak by psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, lékaři a právní poradci rádi věřili. Namísto toho všechny tyto zážitky s vašimi rodiči a jinými lidmi, či jakékoli negativní zkušenosti jste měli, fungují pouze jako činitelé spouštějící vaše problémy. Uvádějí vaše problémy, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, aby se mohly projevit a prožít znovu v této dimenzi a mohly vám a všem ostatním po celém Stvoření poskytnout příležitost seznámit se s něčím velmi důležitým.

 

Musíte si pamatovat, že nutnost znovu prožít problémy v této dimenzi - v zóně vymístění této planety - vyplývá z faktu, že v intermediálním světě je zakoušíte s plným vědomým uvědoměním si účelu, potřeby a cíle, jakému slouží. To bylo učiněno pro srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Taková zkušenost není dostatečná pro poučení, protože toto poučení se nekoná z pozice negativního stavu, ale z pozice stavu pozitivního. Pravé poučení o povaze negativního stavu se muže odehrát jedině z pozice stavu negativního, to jest z pozice nevědomosti.

 

Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě, nebyla natolik demonstrace povahy negativního stavu, ale umožnění vám přežít váš vstup do nevědomosti negativního stavu.

 

Na druhé straně lidé, kteří vstupují do tohoto světa z pekel (a v současné době máme více než dvě třetiny lidstva přicházející z pekel), nemohou přežít svůj vstup do tohoto světa bez předcházejícího poučování a přípravy na to, jak zmírnit jejich čistá zla a negativitu. V tomto světě jsou vystaveni agentům Nejvyššího, kteří neustále vyzařují a emanují čistou Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu Nejvyššího. Toto vystavení by jim způsobilo takovou úzkost, že by okamžitě zahynuli. V tomto procesu by ve své čisté zášti mohli zničit vše ostatní. Pekla nemohou dovolit, aby se to stalo, protože to by znamenalo jejich úplné sebezničení. Proto lidé, kteří do tohoto světa přicházejí z pekel, musí být velmi pečlivě trénováni a připravováni. Je též důležité si uvědomit, že tito lidé, kteří přicházejí do tohoto světa z pekel, jsou ti, kdo byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, poté co se tito usadili v peklech. Takže nikdy nezažili jiný stav než pekla. Nikdy předtím nebyli na planetě Zemi nebo na jiné planetě či jiném místě Stvoření zóny vymístění tohoto druhu. Takže se nereinkarnují, jak by někteří lidé rádi věřili, ale jsou buď počati z negativní a zlé ideje dvou duchů v peklech (kterážto idea je magickými a různými jinými tajemnými prostředky vybavena životem a stává se individuální, sebeobsahující a sebeuvědomělou bytostí), anebo se někteří negativní duchové, kteří žili po celý svůj život v peklech, dobrovolně rozhodnou přijít sem poprvé se speciálním posláním, jak bylo popsáno výše. Protože ale žijí v úplných zlech, nepravdách a negativnosti, zajisté v sobě neobsahují nic pozitivního a dobrého. Považují svou kondici za jedině dobrý a pozitivní stav. Proto musí být připravováni a trénováni, aby mohli vstoupit do tohoto světa, kde by poprvé navázali kontakt s něčím pozitivním a dobrým. Toto pozitivní a dobré je vyzařováno a emanováno zvláštními vyslanci Nejvyššího na této Zemi.

 

Takže na základě těchto obecných úvah si asi kladete tuto otázku: „Jakému účelu, potřebě, cíli a poučení slouží mé osobní problémy a negativní zkušenosti bez ohledu na to, jaké jsou, či cokoli jiného tohoto druhu ?  Jak se mohu z tohoto všeho poučit a musím skutečně tím vším projít ?

 

Odpovědí na tyto důležité otázky je to, že účel, potřeba, cíl vašich osobních a soukromých problémů a všech zkušeností i poučení z nich jsou známy pouze Nejvyššímu a vaší Niterné mysli. Takže vše o tomto můžete nalézt jedině vy osobně v intimním vztahu k sobě samotným. V příští kapitole vám bude ukázán krok za krokem způsob a postup, jak máte právě toto provést.

 

Musíte si zapamatovat, že jsme všichni odlišní, a tudíž vyváříme odlišné zkušenosti, poznatky a projevy i ze stejných typů problémů a nemocí, které bychom mohli mít společné s ostatními. Proto je pro mne nemožné, abych vám říkal, jaký je váš specifický cíl a účel a jaká je vaše potřeba všech těchto vašich zážitků. Mohu vám podat pouze obecný nástin, jaký je zobrazen v této či předešlých kapitolách. Mohu vám ale připomenout či ve vás vyvolat něco, co máte, co je velmi zvláštním nástrojem, prostředkem, schopností či darem od Nejvyššího, který jste si přinesli se sebou do tohoto světa, za účelem být s to seznámit se se specifickým účelem a významem svého vlastního života. Jestliže čtete tuto knihu, jste nanejvýš jistě připraveni na změny ve svém životě a na začátek toho, že si budete uvědomovat a využívat tento zvláštní dar, abyste poznali všechny odpovědi na tyto otázky. Kdybyste nebyli připraveni, nikdy byste si nevybrali tuto knihu.

 

Velmi dobře si uvědomuji, že mnozí z vás budou mít potíže, aby uvěřili a přijali všechna tato fakta, která jsou vám zjevena snad poprvé v životě. Obzvláště budou někteří z vás mít potíže uvěřit tomu, že fyzické nemoci jsou pouze symptomy duchovního stavu záležitostí čili duchovních faktorů.

 

Vám, kdo jste pravidelnými čtenáři Svaté bible, bych rád připomněl něco, co učinil a řekl Ježíš Kristus. Těm, kdo nikdy nečetli Bibli Svatou, to dává příležitost učinit tak právě teď. Jak se předtím uvedlo, jsou všechna fakta, zjevená v této knize, obsažena ve vnitřním smyslu Svaté bible.

 

Pamatujete si ten případ, kdy člověk, který byl ochrnutý, byl přinesen k Ježíši Kristu na posteli a spuštěn do domu shora ze střechy, protože lidé, kteří jej přinesli, se nemohli k Ježíši Kristu dostat přímo kvůli množství lidí, kteří ho obklopili ?  Tato událost je zaznamenána na třech místech: V Evangeliu dle Matouše, kapitola devátá, verše dva až šest; v Evangeliu dle Marka, kapitola druhá, verš jedna až jedenáct; v Evangeliu dle Lukáše, kapitola pátá, verše sedmnáct až dvacet pět. Když Ježíš viděl jejich víru a snahu, řekl: „BUĎ DOBRÉ MYSLI, SYNU, TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY.“ MATOUŠ 9:2. Proč by to Ježíš Kristus řekl prve, namísto toho, aby přímo vyléčil nepříjemnou fyzickou kondici tohoto muže ?  Učinil to kvůli dvěma důvodům: Za prvé: Aby uvedl do naší pozornosti skutečnost, že nejsou žádné fyzické nemoci těla, které by mohly vznikat v těle, ale všechny mají duchovní původ. Za druhé: Že skutečnou příčinou všech nemocí včetně fyzických je nějaký hřích či zlý stav, který jsme přijali, nebo jsme mu dovolili, aby vládl našemu životu. Nebo že se s ním ztotožňujeme, nebo že máme nesprávný náhled, názor, postoj či životní styl, který je hříšný, neboť všechna zla a nepravdy jsou hříchy. Všechny jsou příčinnými faktory a faktory vzniku všech našich problémů. Takže tento výrok: „TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY“, má vlastně říci, že tvůj nesprávný duchovní styl života je napraven, a tudíž se ti může vést ve všech ohledech dobře. A jelikož vaše fyzické problémy jsou pouze symptomy a výrazy vašeho duchovního rozpoložení, jakmile se toto rozpoložení napraví, fyzický symptom zmizí a vy jste uzdraveni. Vždyť tělo samo o sobě a v sobě vůbec nehřeší. Je to duch a duše v tomto těle, které hřeší a způsobují, že vaše tělo reaguje tak ubohým a vynuceným způsobem.

 

Anebo pamatujete si tohoto muže u rybníka Bethesda, postiženého po třicet let jistým druhem fyzické slabosti, jak to zaznamenává Evangelium dle Jana, kap. pátá, verše jedna až čtrnáct ?  Ten muž byl uzdraven o Sabatu, což bylo trnem v oku farizejů. Když ho Ježíš Kristus spatřil podruhé, řekl tomu muži: „HLE, JSI UZDRAVEN. NEHŘEŠ JIŽ VÍCE, ABY TĚ NEPOTKALO NĚCO HORŠÍHO.“ Tento případ opět jen potvrzuje to, co bylo řečeno výše o vzniku fyzických problémů. A varování je velmi zřejmé: Jestliže pokračujete ve svém negativním stylu života, ve své nesprávné či nižádné duchovnosti, mohou se vám stát horší věci. To je důsledek takového života.

 

Ale existuje jiný velmi zajímavý případ, popsaný v Evangeliu dle Jana, kapitole deváté, verších jedna až tři a v celé kapitole. Je to případ muže od narození slepého. Když učedníci Ježíše Krista tohoto muže spatřili, optali se Ježíše Krista: „KDO ZHŘEŠIL, ŽE SE NARODIL SLEPÝ ?  TENTO MUŽ NEBO JEHO RODIČE ?“ Z této otázky můžete vidět, že učedníci si uvědomovali fakt, že všechny lidské problémy včetně fyzických mají duchovní původ. Vždyť hřích je ovšem především čistě duchovní akt v negativním smyslu. Ježíš Kristus je ale překvapil následující odpovědí: „NEZHŘEŠIL, ANI ON, ANI JEHO RODIČE, ALE MAJÍ SE V NĚM ZJEVIT SKUTKY BOŽÍ.“

 

V tomto případě neexistovaly žádné negativní důvody k tomu, aby tento muž byl tak krutě fyzicky postižen, ale namísto toho existoval velmi silný pozitivní duchovní důvod toho, že se narodil slepý. Zřejmě si tento muž zvolil se tak narodit, aby byl prostředníkem Nejvyššího, aby v něm zjevil Své skutky. Přečetli jste již někdy celou tuto příhodu o tomto muži v kapitole deváté Evangelia Jana ?  Jestli ne, vybízím vás si ji přečíst právě teď, přednostně v Nové verzi krále Jakuba. Je to velmi poučný příběh.

 

Ale dokonce i v tomto případě můžete jasně vidět, že příčina slepoty toho muže byla duchovní - činit vůli Boží přijetím poslání narodit se slepý. To je čistě duchovní čin a je to samozřejmě pozitivní duchovní čin, který je v protikladu k duchovnímu činu hříšnému.

 

Z těchto příkladů můžeme učinit bezpečný závěr, že v zásadě existuji DVA typy důvodů všech našich problémů včetně problémů fyzických; oba tyto důvody jsou čistě duchovní.

 

(1)

Jeden je negativně duchovní. Jestliže nebereme na zřetel náležité způsoby duchovního života; popíráme-li či odmítáme-li cokoli duchovního v nás; jestliže přijímáme zkreslené duchovní náhledy, jestliže jsou naše postoje, motivace, sklony, vztahy s druhými, chování, myšlení, chtění, cítění, touhy, přání a to, jak vycházíme s Bohem a jinými a sami se sebou, nesprávné a neduchovní; jestliže naše sebepojetí, sebepředstava a sebeuvědomění jsou nesprávné, nevhodné a neduchovní, přivádíme na sebe všechny druhy problémů, které se velmi často projevují rozličnými fyzickými chorobami.

 

(2)

Druhý zdroj našich problémů je pozitivně duchovní. Přijímáme specifické poslání od Nejvyššího, abychom ukázali jisté problémy či vzorce chování, aby se tak v nás mohlo projevit působení Boží či Božských duchovních principů. Četli jste kdy či slyšeli o někom anebo viděli nebo potkali někoho, kdo umíral na rakovinu nebo na jiný druh tajemných fyzických obtíží a v jehož případě medicínské léčení selhalo a nedalo se nic udělat ?  A pak se náhle uskutečnilo zázračné uzdravení a vyléčení poté, co se tato osoba vložila do rukou Božích a použila některé duchovní metody léčení ?

 

Toto jsou případy, o kterých hovořím. To jsou lidé, kteří se dobrovolně rozhodli vykonávat skutky Boží a projevovat duchovní principy Pána takovýmto živým a viditelným způsobem.

 

Pán Ježíš Kristus mi řekl, že v současné době na planetě Zemi -

 

(80 %)

osmdesát procent lidských problémů vzniká z první příčiny: Z negativních duchovních důvodů - z nedostatku duchovnosti, popírání Boha nebo ze zkreslených, falešných, nesprávných náboženství nebo ze zdeformované duchovnosti.

 

(20 %)

Dvacet procent lidských problémů je výsledkem druhé příčiny: Pozitivních duchovních ilustrací skutků Božích.

 

Jak ale můžete vidět, oba druhy problémů se dají léčit, použijete-li náležitou metodu. Jestliže je pravdou, že vše vzniká z duchovních příčin, není pak logické si myslet a uvažovat, že léčebné kůry se mají provádět také duchovními prostředky a veškeré způsoby léčení se mají vykonávat především duchovními nástroji, prostředky a metodami ?

 

Proč si myslíte, že máme tak vysokou míru selhání v tradičních medicínských, psychologických a fyzických přístupech k léčení ?  Prostou odpovědí na tuto otázku je to, že tento přístup k léčení v mnoha případech nebere ohled dokonce ani na možnost existence duchovních faktorů, které v tom všem hrají roli hlavní, ne-li jedinou.

 

Když jsem se poprvé zmínil svým kolegům v terapeutickém kolegiu o této možnosti, většina z nich se mi smála nebo mě považovala za blázna (psychotika, abych užil jejich pojmu). Jiní by si za mými zády říkali: „Zde kráčí podivín F. (autor „Nového zjevení“ – pozn. zpracovatele), kdo věří v duchovní původ všech lidských problémů.“

 

Ale taková je povaha negativního stavu. Udržuje vás ve vaši vlastní duchovní slepotě, abyste nemohli objevit skutečnou pravdu a začít s tím vším něco dělat až do bodu, kdy sami sebe změníte. To je jedna z věcí, kterou negativní stav nechce, abyste učinili: Abyste nalezli skutečnou pravdu a změnili se v souladu s touto pravdou. Negativní stav by nad vámi ztratil vládu, jestliže byste začali věřit pravdě, poznali byste pravdu a osvobodili byste se z pout materialismu, ateismu, nesprávných náboženství, zdeformované duchovnosti a čeho všeho, co máte.

 

Při pohledu na tato zjevená fakta vám nyní může být zřejmé, že negativní stav, čili vše negativní a problematické ve vašem životě, vzniká na základě skutečnosti, že jste přijali poslání mít zkušenost stavů a kondic, které buď postrádají jakoukoli duchovnost, nebo mají duchovnost zdeformovanou, zvrácenou, otrávenou a zašpiněnou, jak ji reflektují všechna současně existující náboženství, kulty, bratrstva a různá jiná pseudoduchovní hnutí na planetě Zemi. (Více o této věci, máte-li zájem, viz „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.)

 

Tak dlouho, jak dostáváte na základě vašich pozitivních a negativních zkušeností důležité duchovní lekce, i když si v mnoha případech nejste uvědoměle vědomi procesu tohoto poučování, zůstáváte takovými, jací jste. Znamená to, že se nechcete změnit a že se těšíte životu takovému, jaký je. Je to ovšem falešná spokojenost, protože vyplývá z úniku, z odmítání toho, že by bylo ve vašem životě něco špatného. (Aniž ovšem máte pozitivní zkušenosti.) Jestliže ale nemáte žádnou touhu se měnit, nečetli byste právě teď tato slova. Čtete-li je právě teď, poučili jste se a jste připraveni se změnit a zahájit život skutečné radosti, rozkoše, potěšení a štěstí. Čtení této knihy se ovšem může považovat jen za příležitost, která je vám dána, abyste něco udělali sami se sebou a se svým životem. Jako svobodné lidské bytosti máte právo a výsadu odmítnout přijetí této příležitosti se změnit a nevzít v úvahu veškerý obsah této knihy, jako nemající pro vás žádnou hodnotu. Máte opravdu právo a výsadu užívat své ubohosti a svého současného životního stylu, kterým potlačujete sami sebe.

 

Jak víte, mnozí lidé věří, že všechny lidské problémy a strádání počaly s příběhem o Adamovi a Evě v zahradě Eden popsaném v kapitole třetí Geneze čili První knihy Mojžíšovy v Bibli Svaté. Tito lidé skutečně věří, že existovala jedna osoba, jejíž jméno byl Adam, a že byla jiná individuální osoba - jeho žena, jejíž jméno bylo Eva, a že byli oba pokoušeni a poslechli hada a vzali jablko ze stromu a snědli ho a následkem a, nastojte, neuposlechnutím Božího přikázání zahájili ďábelský rej a veškerou tragédii lidstva na Zemi. Je to pěkná historka a ti lidé, kteří chtějí věřit jejímu doslovnému smyslu mají veškeré právo a výsadu jí věřit tak, jak byla doslovně napsána.

 

Co ale skutečně znamená ?  Některé tyto významy jsme již vysvětlili v předešlých dvou kapitolách.

 

Především to nebylo žádné jablko z jabloně, ale byl to plod ze stromu poznání dobra a zla. Že Bůh zapověděl jíst plody toho stromu pod trestem smrti, znamená varování před aktivováním negativního stavu kvůli hrozným důsledkům pro veškeré Stvoření. Strom poznání dobra a zla znamená vnější čili smyslovou, senzuální část lidské bytosti nebo zevní čili vnější mysl, která sama v sobě neobsahuje žádnou skutečnou pravdu či dobro. Jakékoli dobro a pravda, které má, pochází z Niterné mysli, to jest z Nejvyššího v Niterné mysli. Had v zahradě Eden označuje ideu v lidské mysli, že můžete odmítnout či popírat Nejvyššího a Jeho/Její Lásku a Moudrost a že nemusíte tuto Lásku a Moudrost s Nejvyšším opětovat nebo sdílet. Takže had označuje sebelásku, egoismus a lásku k vnějším, zevním věcem, které nemají žádnou duchovní hodnotu a která se obvykle rovná lásce k tomuto světu. Hadova otázka (parafrázováno): „Zakázal vám Bůh skutečně jíst ze stromu poznání dobra i zla pod trestem smrti ?“, znamená tu důležitou otázku, která byla zformulována v první kapitole této knihy: Jaký by byl život bez duchovnosti, nebo kdyby se odvozoval z jiného zdroje než Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů ?  A hadova odpověď, že: „budete jako bohové, znající dobré a zlé, a zajisté nezemřete“ (parafrázováno), znamená, že tato sebeláska a láska k tomuto světu přinese své plody a že budete vedeni sami sebou a ne Bohem. Získat nové poznatky, které do té doby nebyly k mání, se zdá být dobrým a pozitivním (Eva - femininní princip, shledává plod stromu jedlým a chutným). To, že ho Eva dala také Adamovi, maskulinnímu principu, který ho jedl a shledal ho též dobrým a příjemným, znamená, že rozumový obsah lidské mysli ospravedlňuje, omlouvá a rozumově zdůvodňuje tento čin za účelem poučení.

 

Toto je tedy ve zkratce, co skutečně znamená jeden aspekt části tohoto příběhu. Existuje ovšem devět dalších významů tohoto příběhu, které není vhodné nyní zjevit. (Více o tom si můžete přečíst v prvním díle Swedenborgovy knihy „Arcana Coelestia“ čili „Nebeská tajemství“ a v mých knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Realita, mýty a iluze“.)

 

Na základě shora uvedených faktů nyní můžete položit následující otázku: Jak se toto vše může použít ve vlastním osobním živote nebo dennodenním žití ?  Odpověď na tuto otázku bude dána v následujících bodech:

 

 

 

I. VEŠKERÉ STVOŘENÍ SE UČÍ Z VAŠICH OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ

 

 

V jednom bodě v ne-času a ne-prostoru vstoupila do života jistá zvláštní a jedinečná idea, která se vztahovala k potřebě učinit něco důležitého ve světě, který aktivoval a uvedl v panství negativní stav, jak se popisuje ve vnitřním smyslu tohoto takzvaného příběhu o Adamovi a Evě. V okamžiku, kdy idea vcházela do života, byla dotázána, zda chce být a existovat kvůli tomuto počátečnímu a specifickému účelu. Této ideji byl v jediném okamžiku ukázán celkový plán jejího života na planetě Zemi a následně jejího věčného pokračování. Zřejmě tato idea souhlasila s tím, aby za tímto účelem byla a existovala. Jak vím, že souhlasila ?  Protože ta specifická idea jste vy. Jste zde, tudíž jste souhlasili s tím, abyste zde byli. Protože jste souhlasili s tím, abyste byli částí veškeré této soustavy negativního stavu, cokoli se v ní stane a cokoli se stane ve vašem osobním životě, je pro vás velmi důležité, abyste poznali a pochopili, že tak můžete skutečně být sebou samými a sloužit účelu, pro který jste sem přišli. Z vašich osobních zkušeností veškeré Stvoření poznává důležité aspekty negativního stavu.

 

Ze své volby se v tom všem hluboce angažujete, i když žijete někde na této planetě sami, aniž byste přišli nějak příliš do styku s jinými lidmi. Musíte však pochopit, že mnohé jiné inteligentní bytosti z rozličných odlišných dimenzí, které nemůžete vidět svýma fyzickýma očima, jsou s vámi stále přítomny bez ohledu na to, kde jste. Před tím, než jste sem přišli, souhlasili jste ze své svobodné vůle, abyste po všechny časy měli tyto bytosti při sobě, aby mohly přenášet vaše zkušenosti, poznatky a životní styly zbytku Stvoření a umístit je do univerzality povšechnosti za účelem zachování tohoto poučení na věčnost. Důvodem, proč je nutné toto věčné zachování, je to, aby žádný takový stav, zkušenost a kondici nemusel opakovat někdo jiný. Musíte si pamatovat, že negativní stav bude aktivován pouze během tohoto časového cyklu. Ale co lidé z předcházejících a následných cyklů ?  Aby se zabránilo nutnosti opětovné aktivace negativního stavu v některém jiném časovém cyklu a tomu, aby se opět procházelo těmito bolestivými, ubohými, bídnými, ošklivými a zničujícími ohavnostmi a škaredostmi, které negativní stav produkuje, jsou a budou všechny zkušenosti všech lidí po všech oblastech zóny vymístění od samého počátku její aktivace do samého okamžiku její deaktivace v úplnosti a celistvosti velmi pečlivě zaznamenány a umístěny do stálé věčné paměti ve speciálním rozpoložení a stavu zvaném UNIVERZALITA POVŠECHNOSTI. Kdyby někdy v budoucnu měla znovu povstat podobná otázka: Co by byl život zač bez jakékoli duchovnosti nebo se zdeformovanou duchovností - bude každému okamžitě k dispozici odpověď ze stavu univerzality povšechnosti. Osoba či osoby kladoucí takovou otázku, se budou moci dostat do styku se vším, co se událo od aktivace negativního stavu až po jeho deaktivaci, a osobně budou moci znovu prožít - prostřednictvím okamžitého ztotožnění se s vámi, neboli s vašimi zkušenostmi a s ostatními a jejich zkušenostmi - všechny aspekty negativního stavu. Z tohoto důležitého důvodu nebude třeba negativní stav opět aktivovat.

 

Svým bytím zde na Zemi a svými životními zkušenostmi a poznatky neustále přispíváte k této důležité, závažné a rozhodující úloze.

 

 

 

II. MŮŽETE SE STÁT ILUSTRÁTORY TOHO, JAK NALÉZT SVOU CESTU DOMŮ

 

 

Existuje jiný životně důležitý a závažný důvod vašeho bytí zde a vaší osobní angažovanosti v něm. Když čtete tuto knihu, znamená to také, že někde na životní dráze jste se dobrovolně rozhodli UKÁZAT agentům a otrokům pekel, kteří jsou přítomní na této planetě a v jiných oblastech zóny vymístění, ZPŮSOB, JAK SE DOSTAT VEN z negativního stavu a ZPĚT DO STAVU POZITIVNÍHO. Budete-li následovat postupy, jimž se chystáte naučit z této knihy, můžete začít zobrazovat každému ve všech dimenzích, jak porazit, dobýt a ovládnout negativní stav, a ne to, jak jím být poražen, pohlcen a zastrašen. Jste zde, abyste živým příkladem zobrazili, že je možné opustit svůj dům v duchovním světě a sestoupit do negativního stavu, ztratit cestu k domovu i paměť na svůj domov, ale nicméně přesto nalézt cestu zpět domů do duchovního světa čili do království Božího, které je ve vás. Můžete také zobrazovat, jak vyjít ven ze všeho svinstva devadesáti pěti procent zvířecí pseudomysli, která je na vás vložena původními genetickými a magickými manipulacemi pseudotvůrců, a nalézt svou cestu k pěti procentům své pravé a ryzí lidské mysli, kde se nachází vaše niterná mysl a kde sídlí Nejvyšší.

 

Takže vaše dennodenní žití a váš osobní život se může stát přenosným kanálem této závažné a důležité ilustrace. V procesu vašeho učení se, jak na to, v procesu vašeho nalézání cesty zpět domů budete každému v negativním stavu ilustrovat, jak ji lze dosáhnout.

 

 

 

III. JSTE DUCHOVNÍ BYTOSTI A VŠE SE ODVOZUJE

Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ A MÁ V NICH PŘÍČINU

 

 

Abyste mohli začít dělat něco pozitivního se svým životem, je pro vás velmi důležité si uvědomit pravdivost tvrzení v této kapitole, které vám zjevuje, že vše se odvozuje z duchovních principů a má v nich svou příčinu. Tedy jste duchovními bytostmi. Vaše tělo je jen vnější schránou vašeho ducha, kterážto schrána byla utvořena pseudotvůrci z ukradených duchovních principů Nejvyššího. Nejste-li ochotni přijmout tento důležitý duchovní fakt, budete neustále sváděni, zaváděni, zneužíváni, využíváni a používáni sami sebou a druhými. Budete se neustále cítit vinnými, budete strádat, cítit se bídně a hnusně a budete otroky negativního stavu v jeho přítomné aktivní formě.

 

Negativní stav si nepřeje, abyste byli duchovními. Chce, abyste byli fyzickými, tělesnými, zevními, materialistickými, ateistickými nebo žili ve falešnostech a zlech pseudoduchovních principů. Chce, abyste byli sobečtí, bezohlední, násilničtí, sebestřední a ubozí. Tím že jste takto neduchovní, chválíte a podporujete negativní stav a budete muset projít horšími podmínkami, jaké na planetě Zemi neexistují. Takže namísto toho, abyste se vrátili domů, budete muset jít do některé z jiných oblastí zóny vymístění, kde by situace mohla být o mnoho horší a s daleko nižší příležitostí dostat se ven z negativního stavu. Pamatujete na to, co Ježíš Kristus řekl muži, kterého uzdravil u rybníka Bethesda ?  „NEHŘEŠ VÍCE, ABY NA TEBE NEPŘIŠLO NĚCO HORŠÍHO.“ Jan 5:14. Toto vše se tedy vztahuje i na vás osobně.

 

 

 

IV. NIKDO JINÝ VÁM NEMŮŽE ŘÍCI, CO JE A CO NENÍ PRO VÁS SPRÁVNÉ,

JENOM VAŠE NITERNÁ MYSL

 

 

Je pro vás nutné, abyste si uvědomili, že pojem „hříchu“, jak si ho vykládají rozličné církve, je vykládán z pozice negativního stavu. Proto tyto výklady obsahují mnohé deformace a nepravdy. V některých případech to, co pokládají za hřích, hříchem vůbec není, a to, co považují za nehříšné, docela dobře hříšným může být. Jediný způsob, jakým s jistotou můžete shledat to, co pro vás osobně hříšné je a co není, je putování do nitra a k Nejvyššímu ve vaší Niterné mysli, dotázání se na tyto věci a následování jejich rad. Nikdo jiný vám nemůže říci, co je pro vás skutečně hříšné, jen Nejvyšší ve vaší Niterné mysli. Musíte si pamatovat, že jste jedinečná lidská bytost, a tudíž nelze v žádném ohledu zobecňovat. Co je vhodné pro vás, nemuselo by být vhodné pro ostatní, a co je vhodné pro ostatní, nemuselo by být vhodné pro vás. Proto není vhodné, aby se lidé v jakémkoli ohledu soudili. Negativní stav, zamaskován v rozličných náboženských doktrínách, vám ale vnucuje všemožné druhy pocitů viny a stavů, které vás velmi často ne nezbytně utiskují, svazují, něco vám zakazují a omezují vás na jeden pevný způsob žití vašeho pozemského života plného neštěstí, krutosti, šílenství a bídy. Jestliže se souhlasem následujete jejich pravidla, osobně přispíváte k udržování negativního stavu.

 

 

 

V.  K ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU MŮŽETE PŘISPĚT I VY OSOBNĚ

 

 

Je pro vás důležité si uvědomit, že jediným způsobem, jakým může negativní stav se vším svým strádáním, utrpením, vší ošklivostí a ohavností být deaktivován a navrácen do své původní dřímající kondice, je skrze osobní a soukromou snahu všech jednotlivých jedinců. Negativní stav není zde či tam, ale je ve vašem živote, ve vašich citech, myšlenkách, vaší vůli, vašich sklonech, motivacích, vašem chování, jednání, vašich tužbách, chtěních, postojích a ve všech vašich problémech.

 

Takže jak můžete osobně přispět k odstranění negativního stavu ?  Změnou způsobu vašeho života, myšlení, vašich pocitů, vašeho jednání, vašich postojů, vašeho chování, zacházení, vaší motivace a vašich sklonů a zbavením se svých problémů. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Jsou to vaše problémy a jedině vy se jich můžete zbavit.

 

Ale abyste tak učinili, potřebujete nejprve poznat, co jsou vaše problémy a proč je máte, jak vznikají, jak daleko jste jim uvykli a jak se jich zbavit. Tato kniha byla napsána právě za tímto účelem: Ukázat vám proč, co a jak.

 

 

 

VI. NEUVÍZLI JSTE ANI NEJSTE NAVŽDY UZAMČENI V JEDNÉ KONDICI

 

 

To, že máte všechny druhy problémů a zvykli jste si na ně, neznamená, že jste v nich uvízli navěky, anebo že jste v jedné pozici či kondici uzavřeni věcně. Když jste dobrovolně vstupovali na tento svět, bylo to na základě dohody, že nebudete navždy uvězněni a uzavřeni v jednom stavu, ve kterém byste museli navěky setrvávat v rozličných oblastech zóny vymístění (v peklech například). Existuje pro vás vždy cesta ven, i kdyby se to mělo odehrát takříkajíc v nejhlubších peklech.

 

Nejvyšší ustanovil pro ty, kdo byli lapeni v negativním stavu do té míry, že se plně identifikují se zly a nepravdami, jisté způsoby a postupy, aby se mohli dostat ze své zpropadené pozice.

 

Podmínkou je požadavek, touha a potřeba, abyste se změnili, vyznali své hříchy (nalezli to, co jsou vaše specifické „hříchy“ a vyznali je), abyste jich litovali ze svého nejhlubšího srdce (mít z toho, že jste negativní, plné výčitky svědomí) a požádali Nejvyššího ve své Niterné mysli o milosrdenství a odpuštění a o to, aby vám ukázal cestu ven ze současné kondice.

 

Toto je jediný klíč, kterým jste s to sami odemknout svou současně uzamčenou negativní kondici v negativním stavu. Avšak nestačí říci v obecných pojmech: „Vyznávám své hříchy, lituji jich, Pane, ukaž mi milosrdenství a odpusť mi.“ Tento druh zobecňování vás nikam nepovede. Je pro vás nutné hodnotit, zkoumat a prozkoumat, i abyste nalezli to, co jsou vaše specifické „hříchy“, které potřebujete vyznat, litovat je a požádat za ně o milosrdenství a odpuštění. To můžete udělat jedině tím, že vejdete do nitra, do sebe a požádáte Nejvyššího v sobě, aby vám pomohl si uvědomit věci a způsoby, které jsou nesprávné, negativní, problematické a hříšné, abyste je tak mohli odstranit. Při jejich odstraňování se musíte aktivně účastnit, aby vám mohlo být odpuštěno a mohla se vám ukázat cesta ven z pozice, ve které jste uzamčeni. V současné době jste uzamčeni v negativním stavu. Protože ale nikdo nemůže být v jednom stavu uzamčen navěky, aniž by si zvolil v něm navždy být, můžete nyní započít proces, jakým se dostanete z negativního stavu a vstoupíte do stavu pozitivního.

 

 

 

VII. VŠECHNY VAŠE ŽIVOTNÍ PROBLÉMY

SLOUŽÍ NEJAKÉMU UŽITKU, ÚČELU A POUČENÍ

 

 

Všechny problémy, které jste doposud měli, slouží nějakému užitku, účelu a poučení. Je to znak hluboké moudrosti a zralosti, že se kdykoliv, když se nacházíte v nějakých potížích, zeptáte: „Jak se z této zkušenosti mohu poučit, abych se stal/stala lepší lidskou bytostí a daleko duchovnější lidskou bytostí ?“, namísto kladení bláznivých otázek: „Proč já ? Jak k tomu přijdu, že tím vším musím projít ? Proč se mi to stalo ?“ Když si všichni z vás budou dávat takové bláznivé otázky, nenaučíte se nic a budete se cítit daleko ubožejšími a budete se daleko více litovat.

 

Když začnete ke všemu ve svém živote přistupovat s postojem: „Jak se z této zkušenosti mohu poučit, abych byl/byla lepší lidskou bytostí ?“, náhle si uvědomíte, jak snadno se můžete ve svém živote potýkat s denními problémy, a v jistém bodě budete plně ovládat a řídit svůj život. Jen vy budete, namísto negativního stavu, tím, kdo bude určovat, co se má ve vašem živote stát a jak budete všechno ve svém živote pociťovat.

 

Jakmile poznáte, jakému účelu každý z vašich problémů ve vašem životě slouží, můžete se tohoto problému dobře a navěky zbavit. Nepotřebujete již více, abyste tento problém měli nebo abyste jím byli kdy znovu ovlivňováni.

 

Avšak mnozí lidé jsou zvyklí na své problémy natolik, že na nich zoufale lpí, jako by měli umřít, kdyby se jich měli zbavit. Mají pravdu. Protože když nechají problémy odejít, tyto problémy zemřou a zemře také vše, co je s nimi spojené. Takto můžete ve svém životě eliminovat negativní stav.

 

 

 

VIII. NEMUŽETE BÝT DOBROU LIDSKOU BYTOSTÍ,

ANIŽ JSTE BYTOSTÍ DUCHOVNÍ

 

 

Být lepší lidskou bytostí vždy znamená být duchovní bytostí. Z tohoto všeho, co vám bylo v těchto třech kapitolách zjeveno, je zřejmé, že jste duchovními bytostmi. Nemůžete tudíž být dobrou lidskou bytostí, aniž jste bytostí duchovní. Pamatujte si, že všechna utrpení, negativity, falešnosti a všechny druhy zla byly počaty z kondice vzdání se duchovních principů Nejvyššího a ze zahájení neduchovního života. Z toho je tedy jasné, že chcete-li být ve všech ohledech a jakkoli, bez jakékoli výjimky a výluky, lepší a šťastnou lidskou bytostí, máte nejprve být duchovní bytostí. Prvně uvedené následuje po tom pozdějším.

 

 

 

IX. CO JE TO BÝT DUCHOVNÍ LIDSKOU BYTOSTÍ

 

 

Co to ale znamená být duchovní lidskou bytostí ?  Uznat existenci Nejvyššího jako Stvořitele veškerého Stvoření; uznat, že vše pozitivní a dobré a že veškerá láska, pravda a moudrost se odvozuje pouze z Nejvyššího, kdo je Pán Ježíš Kristus; uznat, že vše zlé, špatné, protivné, problematické a negativní vyplývá z popírání tohoto faktu o Nejvyšším, o Pánu Ježíši Kristu. A to vše použít a praktikovat, žít tím vším ve svém vlastním osobním životě. Prostě tak. To je obecné vylíčení toho, co to je být duchovní bytostí. Co se týče toho, jak být duchovní bytostí ve svém osobním životě ve velmi specifickém smyslu vzhledem k vaší osobnosti, to si musíte zjistit u Nejvyššího ve své Niterné mysli. Jak to všechno vykonat vám bude ukázáno v další kapitole.

 

Být duchovní lidskou bytostí neznamená, že musíte vstupovat do obvyklých církví, říkat dlouhé modlitby, postit se a silně se omezovat v konzumaci určitých jídel, stranit se sexu nebo kráčet se strastnou, bolestnou a vážnou tváří a jiné podobné nesmysly. V těchto aktivitách není samo o sobě nic duchovního. Být pravou duchovní lidskou bytostí znamená být radostný, rád, šťastný, naplněný, spokojený, smát se, bavit se, těšit se z dobrého sexu, cítit se dobře, milovat a být milován, být moudrý a užívat života ve všech jeho aspektech, ať jsou duchovní, duševní, emoční, sexuální či fyzické. Proto vám byl život dán Nejvyšším. A uznat a přijmout fakt, že všechna tato dobrota a pozitivnost vyvěrá z Nejvyššího ve vás a není vaší vlastní zásluhou. Jste-li takoví, pak jste skutečně duchovní lidskou bytostí.

 

 

 

X. EXISTUJÍ VE VÁS DVĚ NAVZÁJEM PROTKLADNĚ PŮSOBÍCÍ ÚSILÍ

 

 

Je důležité si uvědomit, že Nejvyšší, kdož je uvnitř vaší Niterné mysli, neustále využívá vše, co se ve vašem životě naskýtá bez ohledu na to, jak je to dobré či zlé, aby vás osvobodil z otroctví negativního stavu a učinil vás daleko duchovnější lidskou bytostí, jak se definuje v bodech osm a devět. Vaše mysl se svou pseudoduchovností na straně druhé dělá vše, co je v její moci, aby vás udržela stagnujícími, ztuhlými, ubohými a nešťastnými. Vždy vás odrazuje, uvrhujíc vás hlouběji a hlouběji do strádání, to jest do pekel. Vždy oponuje všem snahám Nejvyššího a všemu, co z Něj/Ní přichází.

 

Jakmile si tedy tento fakt uvědomíte, je vaší povinností, právem a závazkem k sobě samým, druhým a, což je nejdůležitější, k Nejvyššímu odvrhnout tuto padělanou mysl a osobnost a zkontaktovat vaši skutečnou mysl (pět procent pravého lidství ve vás), abyste tak mohli aktivněji přispět k tomu, abyste se stali daleko duchovnější lidskou bytostí. Toto je jeden z účelů vašeho života na této planetě. To je to, kromě mnoha jiných, proč jste zde.

 

 

 

XI. VÁŠ ŽIVOT NENÍ OMEZEN

POUZE NA POZEMSKOU ÚROVEŇ VAŠICH ZKUŠENOSTÍ

 

 

Na základě toho, co jste doposud poznali, jste si pravděpodobně začali uvědomovat, že váš život není omezen pouze na pozemskou úroveň zkušeností. Je čas, abyste si plně uvědomili, že souběžně přebýváte v mnoha světech mimo vaši planetu, i když si toho nejste vědomě vědomi. Negativní stav vám v průběhu procesu vašeho fyzického narození uzavřel vaše uvědomění si tohoto faktu, když vás uvedl do stavu nevědomosti. Pravou skutečností vašeho života ale je, že svou pseudomyslí přebýváte v zóně vymístění duchovního světa, která se nazývá peklo, a jste s ní v kontaktu. Svou pseudovnitřní myslí jste spojeni se zónou vymístění intermediálního světa a svou vnější myslí jste usídleni v zóně vymístění planety Země. Toto tvoří devadesát pět procent veškerého vašeho spojení a přebývání.

 

Na straně druhé z pozice své Niterné mysli svými pěti procenty v sobě, která jsou skutečně lidská, přebýváte a jste ve spojení s Nejvyšším a nebesy. Svou vnitřní myslí jste spojeni s intermediálním světem a svou vnější myslí jste spojeni s pravým přírodním světem i se skutečnou planetou Zemí.

 

Všechny tyto světy a pseudosvěty, se kterými jste tedy spojeni, jsou obydleny všemi druhy inteligentních bytostí, které se nazývají různými názvy, jako jsou například archandělé, andělé, duchové, lidské bytosti, démoni, ďáblové, satani, a mnoha jinými dalšími názvy. Tyto bytosti jsou ve stálé komunikaci s odpovídajícími úrovněmi vaší pravé mysli a pseudomysli.

 

Jedním z důvodů, proč jste na této Zemi, je to, abyste se naučili obrátit proces tak, aby devadesát pět procent ve vás mohlo začít přebývat a být ve spojení s nebesy, s pozitivním stavem a s pravým Stvořením i jejich obyvateli a jen pět procent ve vás mohlo být spojeno se zónou vymístění.

 

Jiným účelem vašeho bytí zde je se naučit, jak si vědomě uvědomovat tyto bytosti, které jsou s vámi ve stálém styku, aby vám ty v pozitivním stavu mohly pomáhat a vy jste mohli pomáhat a sloužit jim a obzvláště těm, kdo přebývají v negativním stavu. Takto se učíte sami sebe sdílet na multidimenzionální univerzální úrovní. To vám pomůže překonat všechna omezení, která jsou na vás uvržena, když jste na této Zemi, kde si vědomě uvědomujete jen vnější svět a lidi této planety. Toto je velmi důležitý krok k vašemu osvobození se z negativního světa.

 

 

 

XII. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ JE,

ABYSTE NÁLEŽITĚ A SPRÁVNĚ POZNALI SAMI SEBE

 

 

Ve vašem životě není nic více důležitější, než abyste náležitě a správně znali sami sebe a účel svého života zde a kdekoli jinde. Jakmile začnete na cestě tohoto poznání, vše ostatní se stane velmi snadným.

 

Naneštěstí se ale mnoho lidí vyhýbá vážnému hledání takového poznání. Jsou v tomto světě zaměstnáni a zaneprázdněni vším jiným než sebou samými. Někteří lidé považují tento druh úsilí, to jest hledání tohoto poznání svého pravého já, za nebezpečné a vedoucí k šílenství. Opak je ovšem pravdou. Nehledání těchto poznatků, vyhýbání se sobě sama - to je to, co je vede k šílenství (více o této záležitosti viz. „Poselství z nitra“). Problém s tímto druhem poznání je u lidí ten, že vyžaduje, abyste vešli do nitra sebe sama. Není jiná cesta, jak získat tyto poznatky. Nikdo nemá poznatky o vás, jen vy. Jen vy můžete znát sami sebe. Avšak negativní stav ve vás, vás zaměstnává někde jinde, abyste neměli čas se naučit, jak vcházet do nitra, abyste sami sebe lépe objevili a poznali. V okamžiku, kdy to učiníte, negativní stav počíná být eliminován z vašeho života.

 

Takže je nemožné nalézt ve svém životě radost a štěstí bez úsilí vejít do nitra za účelem poznání sebe sama. Je ale také nemožné učinit něco konstruktivního ohledně eliminace negativního stavu z vašeho jsoucna a bytí, pokud nevejdete do nitra, k sobě. To, že bylo vůbec možné držet vás mimo sebe samé, je výsledkem vaší identifikace s negativním stavem. To je důvodem, proč - když se chcete osvobodit od všeho negativního a protivného ve svém životě - se musíte naučit, jak náležitě komunikovat se svým pravým já a zjistit v něm a od Nejvyššího v něm odpověď na otázku, kdo jste, proč jste zde a co je účelem vašeho života i na všechno, co k tomu má vztah.

 

 

 

XIII. MŮŽETE POZNAT PRAVDU, JEN KDYŽ UDRŽUJETE SVOU MYSL

A SVÉ SRDCE OTEVŘENÉ A ŠIROKÉ

 

 

Je nutné ještě jednou zopakovat, že jediným způsobem, jakým můžete poznat pravdu o sobě a o svém životě, je to, že udržujete své srdce a mysl otevřené, a to, že odložíte stranou všechny nánosy, předsudky a předpojatosti vaší rodičovské, školské, náboženské i jiné výchovy spolu se zevnějšnostmi, nátlaky a systémy víry, které jste přijali. Pamatujete si vůbec první poznatek, který byl zformulován na samém počátku první kapitoly této knihy ?  Cokoli, čemu jste se doposud ve svém životě naučili, je nesprávné či zkreslené. To znamená, že proces vcházení do nitra je také procesem odnaučení se všemu, čemu jste se doposud naučili, protože je to úplně nesprávné a zkreslené. Toto tvrzení nebude pro každého snadné přijmout. Velmi často jsme hrdí na to, co známe nebo co si myslíme, že známe. Jestliže ztratíte tento druh znalostí, co pak budete mít ?  Pamatujte si ale, je to falešné poznání, a tudíž není na co být hrdý. Měli byste si také blahopřát k příležitosti, která vám byla dána, abyste se zbavili těchto falešných znalostí a nahradili je pravými.

 

Vše, co vám mohu navrhnout, je důkladně si vyzkoušet postupy, které se vám v této knize nabízejí a ověřit si je ze svého nitra.

 

Jestliže cokoli vám předkládaného v této knize nebude potvrzeno vaším niterným já, můžete se vždy navrátit ke svým předcházejícím poznatkům a ke své hrdosti na ně bez jakéhokoli nebezpečí či újmy. A pak sledovat, co se stane.

 

 

 

 

(4)

 

KAPITOLA ČTVRTÁ

 

JAKÉ JSOU NÁLEŽITÉ, SPRÁVNÉ, PRAVÉ, ÚČINNÉ, ÚSPEŠNÉ PROSTŘEDKY A ZPŮSOBY, JAK NALÉZT SVOU CESTU ZPĚT K PRAVÉMU ŽIVOTU, KE SVÉMU PRAVÉMU NITERNÉMU JÁ, KE SVÉ NITERNÉ MYSLI A K PRAVÉMU ŠTESTÍ ?  JAK SE V SOBĚ ZBAVIT VŠEHO, CO VÁM ZPŮSOBUJE VŠECHNY PROBLÉMY A POTÍŽE, AŤ JSOU DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, EMOČNÍ, INTELEKTUÁLNÍ, SEXUÁLNÍ, OSOBNÍ ČI FYZICKÉ NEBO JAKEKOLI JINÉ BEZ JAKÉKOLI VÝJIMKY ?

 

 

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 63 – 119, 4. kapitola.

 

Jak si z předcházejících kapitol pamatujete, je jedním z hlavních poslání vašeho života na této planetě nalézt svoji cestu zpět domů, k pravému životu, do svého niterného já a Nadjá, do své Niterné mysli a k Nejvyššímu ve své Niterné mysli neboli k pěti procentům, co je ve vás lidské, a tedy k pravému a ryzímu štěstí.

 

Abyste to učinili, musíte být vybaveni nástrojem či schopností nebo darem, který by vám dovolil uskutečnit tento životně závažný, důležitý a rozhodující úkol.

 

Protože jste na této planetě v zóně vymístění, kde je negativní stav plně aktivován a panuje, předpokládá se, že jste na tento svět přišli s takovou schopností či nástrojem nebo darem. To byla jedna z podmínek, za jakých jste souhlasili sem přijít.

 

Většina lidí si není vědoma, že má takovou schopnost. Přesto ji velice často ve svém životě spontánně využívají nebo zažívají její vliv, aniž by si plně uvědomovali, že je součástí jejich životní výbavy, a tudíž je integrální součástí jejich osobnosti a jejich mysli.

 

Nalézali jste se někdy v hlubokém a důkladném zamyšlení nebo ve stavu denního snění, během něhož uběhla doba snad několika hodin, aniž jste měli nějakou potuchu o tom, že uplynulo tolik času ?  A že jste si během té doby nijak neuvědomovali to, co probíhalo kolem vás ve vnějším světě ?  Anebo četli jste někdy vzrušující, napínavou knihu či sledovali jste vzrušující a napínavou podívanou, ve kterémžto čase jste se shledávali integrální součástí tohoto příběhu či té podívané, aniž jste během té doby měli nějaké ponětí či vědomost o tom, co se děje kolem vás ve vnějším světě ?  Nebo zavřeli jste někdy oči a relaxovali jste a živě jste si představovali sebe samé na svém oblíbeném místě ve své fantazii ?  Máte ve své fantazii svoje tajné, soukromé, oblíbené, intimní a osobní místo či stav nebo kout, kam rádi chodíte, když cítíte, že si potřebujete odpočinout a uzavřít se všem povykům, stresům, tlakům, problémům a požadavkům každodenních potyček, což nazýváme životem ?  Řídili jste někdy auto na dálnici a přitom jste se ve svých myšlenkách dostali někam jinam a při výjezdu z dálnice jste zjistili, že si nepamatujete nebo si nevzpomínáte na to, co se dělo od té chvíle, co jste se dostali na dálnici až do okamžiku výjezdu z ní ?  Toto jsou některé z příkladů tohoto daru či schopnosti, které má k dispozici každý z nás bez jakékoli výjimky a výluky. Jsem si zcela jist, že existují mnohé další příklady toho, jak tento dar ve vašich životech působí. Mám docela dobře za to, že byste mohli vyprávět mnohé příhody z vašich vlastních osobních zkušeností, které by mohly podpořit existenci takového daru či schopnosti.

 

Každá lidská bytost tuto schopnost má a každý z nás v té či oné době zakusil ve svém životě její působení. Můžeme zajít až tak daleko, že lze říci, že bez takové schopnosti, daru či nástroje bychom nebyli schopni přežít v tomto drsném a náročném světě.

 

A jestliže by mi někteří z vás dokonce řekli, že nikdy neprožili shora popsané, musel bych vám říci, že když např. zavřete své oči a když budete myslet na sebe, jak děláte něco, co děláte nejraději, zakusíte to, o čem hovořím. Během tak intenzivního myšlení či vizuálního představování si nebudete si uvědomovat nic jiného, co se děje kolem vás ve vnějším světě. Budete si uvědomovat pouze to, co probíhá ve vašem myšlení - uvnitř vás.

 

Co se děje, když prožíváte tyto druhy stavu a rozpoložení, ať jsou spontánní, bez vašeho vědomého přivolení, či ať jsou úmyslně vyvolány z vaší vlastní vůle za účelem např. relaxace anebo za jakýmkoli jiným účelem, který máte ?

 

Nejdůležitější věcí, která se v průběhu takové zkušenosti, odehrává, je to, že svoje uvědomění posouváte ze svého vnějšího světa do svého světa vnitřního a svého vnitřního prostředí, z vnějšku sebe samých do svého nitra; z vnějšku do nitra.

 

Tato schopnost obrátit svou pozornost či posunout své uvědomění z vnějšího světa do svého vlastního osobního vnitřního světa je životně závažným a kritickým nástrojem, který vám byl dán Nejvyšším za účelem nalezení vaší cesty zpět do pozitivního stavu čili k pěti procentům vašeho pravého lidství ve vás.

 

Mnoho lidí si však neuvědomuje, že tato schopnost se může stát královskou cestou k jejich pravé Niterné mysli a k pravému Nejvyššímu v jejich Niterné mysli, jestliže se naučí, jak tuto schopnost náležitě a účinně využít. Pokud nevíte, co s touto daností ve vás, bude ve vás spočívat dřímající a nevyužitá. Jen příležitostně se ve vašem životě spontánně projeví, aby vám jen připomněla, že je tu. Tato připomínka přichází obvykle z oblasti pěti procent pravé lidské mysli ve vás. Tato vaše součást chce, abyste si uvědomili, že máte něco, co vám může pomoci učinit kontakt s centrem a Zdrojem vašeho života a vašeho pravého já. Zde můžete nalézt všechny odpovědi na své otázky a pravé štěstí a radost svého života.

 

Někteří odborníci tuto vaši schopnost nešťastně nazývají „hypnózou“ či „autohypnózou.“ Tímto nešťastným názvem „hypnóza“ je označována tehdy, když někteří lidé využívají tuto vaši vrozenou schopnost k tomu, aby vám pomohli posunout vaši pozornost a vaše uvědomování z vašeho vnějšího já k já niternému. Nešťastným názvem „autohypnóza“ se nazývá tehdy, když tak činíte sami sobě za chtěným účelem vcházení do nitra sebe samých kvůli relaxaci a lepšímu pocitu či kvůli jakýmkoli jiným důvodům, které byste si mohli zvolit. Tyto názvy jsou nešťastné proto, že implikují spánek, zdánlivou ztrátu kontroly vůle, úplnou letargii a mnohé jiné další fenomény, které u vás vzbuzují dojem, že je vám něco vnuceno z vnějšku. Takový zdánlivý obraz hypnózy nebo autohypnózy mnohé lidi od těchto stavu odvrací a odrazuje. Přesto je v pravém smyslu opak pravdou.

 

Pamatujete si své zážitky, když jste se ve dne zasnili, nebo když jste četli vzrušující knihu anebo když jste sledovali nějakou podívanou a to, jak jste byli plně pohlceni ve své niterné činnosti ?  Připadalo vám to jako spánek či letargie či jako ztráta kontroly vůle či jako všechny další nesmysly, které se hypnóze a autohypnóze připisují ?  Není pravdou, že během této zkušenosti je vaše mysl daleko čilejší a aktivnější než kdykoliv jindy ?  Nejste tím, kdo si ze své svobodné vůle vybral vejít do svého nitra, či číst knihu, nebo v tomto ohledu cokoli udělat ?  Chápete, co tím myslím ?

 

Toto nešťastné nesprávné pojetí hypnózy a autohypnózy jako nebezpečné a mimo vaši kontrolu bylo uměle zfabrikováno na základě chování jevištních hypnotizérů, které většina z vás ve svém živote zažila. Obvykle pochází z vyvolávání transu a z těch slov a triků, které hypnotizér užívá, aby vyvolal hypnózu. Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že všechny tyto triky a zvláštní slovní instrukce k vyvoláni spánku či relaxace nejsou nic více: Než jen pokusem, aby se vaše pozornost a vaše vědomí posunuly od všeho vnějšího pouze k tomu, co hypnotizér navrhuje, či k tomu, co se ve vás - niterně - odehrává. Tyto triky a ta slova nemají jakoukoli jinou funkci. Způsob, jakým jsou ale užita, hlas, který je užit při tomto navozování, chování hypnotizéra a jeho rozličné pozice vám dávají velmi nesprávný dojem, že se děje něco velmi neobvyklého, tajemného a snad i nebezpečného.

 

Přesto vás mohu ujistit, že v průběhu takového navozování se s vámi nestane nic více než to, co zažíváte, když se příležitostně přes den zasníte, nebo když sledujete vzrušující představení, nebo čtete napínavou knihu a slyšíte hlasy těch, kdo se na takovém představení podílejí, nebo čtete dialogy postav v knize. Hlasy lidí v představení či rozhovory hrdinů ve vaší knize mají na vás velmi zvláštní účinek. Uvádějí vás do hypnotického transu, abyste se tak mohli aktivně a ze svého nitra zúčastnit toho, co se děje s těmi lidmi v představení a v knize. Obvykle si neuvědomujete, že je tomu tak. Hlas hypnotizéra nemá tedy ani větší, ani menší účinek než všechny tyto hlasy v napínavém úchvatném představení anebo rozhovory hrdinů v napínavé knize, kterou čtete. Navíc mohou mít tyto hlasy včetně hlasu hypnotizéra na vás mít účinek jen tehdy, když si zvolíte je sledovat či jim věnovat pozornost ze své vlastní svobodné vůle ze svého vlastního nitra. Ani nejlepší hypnotizér na světě vás nemůže zhypnotizovat, pokud se rozhodnete nenásledovat jeho sugesce. Důvodem, proč lidé následují sugesce hypnotizéra, byť i ty nejsměšnější (např. vyjí jako pes), je to, že sami od sebe souhlasí, aby zakusili účinek hypnotizérových sugescí, a aby viděli, jak se pociťují. V okamžiku, kdy sami od sebe souhlasí, sugesce hypnotizérova se pro ně stává realitou a oni se plně identifikují s obsahem těchto sugescí. Fakticky se stávají na okamžik těmito sugescemi. Když však s těmito sugescemi sami od sebe nesouhlasí, nic se nestane a i nejlepší hypnotizér světa selže.

 

Je důležité si uvědomit to, že aby nějaká sugesce měla účinek, souhlas k ní musí přijít z vašeho nitra. Není dostatečné, aby se váš souhlas získal jen z vaší vnější vědomé mysli. Souhlas vaší vnější mysli může a nemusí vyvolat požadovanou reakci. Obyčejně tomu tak není, pokud tento souhlas není v souladu se souhlasem mysli, která je uvnitř. Na druhé straně se velmi často stává, že když vaše vnější vědomá mysl nesouhlasí, ale vaše vnitřní, nevědomá ano, budete na sugesce odpovídat, protože váš niterný stav ví lépe, co potřebujete prožívat, zatímco vaše vědomá vnější mysl obvykle nemá tuto znalost. Tato situace - diskrepance mezi postojem vaší vnější vědomé mysli a její vnitřní nevědomé části - ve vás vytváří falešný dojem, že hypnotizér vkládá svou vůli do vás a že podléháte jeho kouzlům, protože jste si jist, že ve své vědomé mysli nechcete, aby se to stalo. Ale jak vidíte, byla to vaše vnější vědomá mysl, která nechtěla, aby se to stalo, ale ne vaše niterná nevědomá mysl: Této situace si nejste nijak uvědoměle vědomi. Lidé spatřují, že toto se u hypnotizované osoby stává znovu a znovu. Z toho nesprávně usuzují, že hypnotizér ovládá vůli subjektu a že může hypnotizované osobě vsugerovat prostě všechno na světě a že zhypnotizovaná osoba bude snášet hypnotizérovy sugesce bez ohledu na to, jak silně se jim hypnotizovaný bránil. Lidé ale zapomínají na ty lidi, kteří si z pozice své vnější mysli zoufale přejí mít zážitek hlubokého transu vyvolaného hypnotizérem, přesto ale k jejich největšímu zklamání nebudou s to mít požadovaný zážitek. Jak by to bylo možné, kdyby hypnotizér ovládal vaši vůli ?  Chápete, co tím myslím ?  Jestliže z nějakých důležitých důvodů vaše niterná nevědomá mysl nesouhlasí s tím, aby se přijaly hypnotizérovy sugesce, nebude reagovat na žádné z nich bez ohledu na to, jak silně se budete snažit. Ve skutečnosti čím silněji se to budete vědomě snažit učinit, tím méně budete úspěšní. To je zákon vaší mysli.

 

Doufám, že na základě těchto úvah jsem byl s to vás dostatečně přesvědčit, že hypnóza a autohypnóza není ničím, co by vám bylo vnuceno či ve vás „vzbuzeno“ z vnějšku či od hypnotizéra. Je to dar, schopnost či nástroj, který máme všichni a který dennodenně zakoušíme. Takže hypnóza je normální, základní, nutná a zdravá kondice našeho života a výraz naší osobnosti, do které vždy vstupujeme a vystupujeme, aniž bychom si to vědomě uvědomovali.

 

Nyní můžete vidět, že jedinou věcí, o kterou se hypnotizér pokouší, je to, že využívá vaší schopnosti, aby posunul vaše uvědomění či pozornost z vnějšího světa do vašeho niterného světa, kde by se z vaší niterné mysli získal souhlas k takovému či onakému zážitku.

 

Musíte si pamatovat, že vaše vnější mysl je jen schránkou a není opravdu vámi. To, čím jste vy skutečně, začíná za tou schránou. Takže když žádám o souhlas a spolupráci vaši schránu - což je vaše vnější vědomá mysl - nežádám to, čím jste skutečně vy, žádám vaši schránu, ale ne vás. Naneštěstí mají lidé sklon si myslet, že jejich schrány jsou oni praví. To je tragédie a zdroj mnoha lidských problémů a strádání a je to výsledek aktivace a dominance negativního stavu, jak se odhaluje v předcházejících kapitolách této knihy. Negativní stav si nepřeje nic více, než abyste se považovali za tu schránu a abyste věřili, že kromě této schránky už ve vás nic více neexistuje. Tak vás negativní stav může zadržovat od vás samotných, vně vás samotných ve vnějším světě, ve světě klamů, mýtů, iluzí a falešností pryč od duchovní esence a substance vašeho jsoucna a bytí. To je jedním z důvodů, proč negativní stav dělá vše možné, co je v jeho moci, aby zdiskreditoval hypnózu a autohypnózu a přicházel se všemožnými druhy zavádějících nesmyslů o její povaze, abyste tak nevyužívali mocného daru k tomu, jak byste se stali lepšími lidskými bytostmi, to jest pravými duchovními lidskými bytostmi. Jak uvidíme později, můžeme zvláštní druh hypnózy považovat za královskou cestu k tomu, jak se stát pravou duchovní lidskou bytostí.

 

Na druhé straně když překročím vaši schránu a přijdu do styku s něčím, co je uvnitř této schrány, kontaktuji svými sugescemi vás skutečné a kladu otázky vám pravým. Jestliže vaše skutečné já souhlasí, pak sugesce bude působit. Když ne, selže. Je to prostě tak.

 

Když si odborníci povšimli tohoto neobvyklého fenoménu, který nazvali nešťastným názvem hypnóza, rozhodli se tuto vrozenou lidskou schopnost využít pro léčebné účely, čili za účelem pomoci lidem při zlepšení života. Odborníci si uvědomili, že jestliže by vás skutečné (přičemž vy skuteční přebýváte někde mimo schránu - vnější vědomou mysl) chtěli nějak požádat o souhlas, abyste reagovali na jejich sugesce za účelem odstranění vašich různých zvyků, problémů a nemocí, pak byste se zbavili těchto svých špatných návyků, osobních problémů či dokonce tělesných a duševních chorob. Prostě řečeno, udělalo by se vám dobře.

 

Takto odborníci ustanovili léčení prostředky hypnózy a autohypnózy.

 

Přesto i v tomto druhu léčení, které využívá váš dar či schopnost posunout se do nitra sebe samých, existuje mnoho selhání a mnozí z vás nereagují na sugesce tak, aby jim bylo dobře.

 

Proč je tomu tak ?  V zásadě jsou pro to dva generální důvody:

 

(1)

Jedním je ten, že současné chápání povahy hypnózy a autohypnózy a jejich využití je nedostatečné, velmi omezené, povrchní a má nesprávné teoretické základy.

 

(2)

Mnozí lidé mají o hypnóze a autohypnóze předpojaté ideje a věří všem mýtům a smyšlenkám o její povaze. Tento postoj blokuje náležité a účinnější využití možností, které by hypnóza a autohypnóza mohla nabídnout. Jak se uvádí výše, negativní stav ve vás nechce, abyste správně pochopili tyto nástroje a správně k nim přistupovali, a tím se osvobodili z jeho tenat a závislosti, jakou na něm máte. Dokonce užívá různé náboženské doktríny, aby prokázal, že hypnóza a autohypnóza je škodlivá, protože odnímá či přinejmenším ohrožuje svobodnou vůli, a tedy vás odvádí od Boha. To je typická pozice obrácená vzhůru nohama, jakou negativní stav zaujímá k hypnóze, jakož i ke všemu ostatnímu. Skutečnost je taková, že když se naučíte, jak náležitě využívat tento vynikající dar Nejvyššího ve vás, jedině ten vám přinese pravé niterné ovládání a skutečnou svobodnou vůli a rozpoznání a uznání Nejvyššího - Pána Ježíše Krista jako jediného Stvořitele. Existují někteří lidé, kteří dokonce používají některé doslovné citáty z Bible Svaté, aby prokázali, že hypnóza a autohypnóza je nebezpečná. Tito lidé nechápou, že vše muže být v lidských rukách zneužito a nesprávně použito, tedy že vše se může stát nebezpečným, užívá-li se to s nesprávným účelem, úmyslem a motivací. Když doslovné výroky Svaté bible hovoří o jistých věcech, které byste neměli dělat, ve vnitřním smyslu takových výroků je obsažen význam, který vám říká, že to nemáte dělat pouze s nesprávným a zlým úmyslem a motivací. Dělat něco se zlým a nesprávným úmyslem - bez ohledu na to, jak se to zdá dobré z vnějšku, - znamená, že se to koná z pekel, od ďábla, satana a démonů, to jest koná se to z negativního stavu, proti Nejvyššímu a proti Jeho/Jejím duchovním principům. Na straně druhé dělat cokoli s dobrým, správným, pozitivním a řádným úmyslem a motivací, znamená dělat to z Nejvyššího, z Jeho/Jejích pravých duchovních principů a z pozitivního stavu.

 

To je nejdůležitější duchovní princip, kterého si máte být vědomi a který máte přijmout. Je nutné, abyste si ve svém životě byli vědomi těchto duchovních principů a přijali je, chcete-li v čemkoli uspět.

 

Tento duchovní princip je ovšem plně použitelný na využívání hypnózy a autohypnózy. Jestliže užíváte hypnózu a autohypnózu se zlým a nesprávným úmyslem, účelem a motivací a užíváte-li ji nesprávně a s nesprávným přístupem, dostanete se do styku jen s negativním stavem v sobě a s jeho pekelnými reprezentanty. Užijete-li však hypnózu a autohypnózu za správným duchovním účelem, s dobrým a pozitivním úmyslem a motivací, abyste byli lepšími lidskými bytostmi a více duchovními lidskými bytostmi, užíváte Božského daru ve vás od Nejvyššího, pro Nejvyššího, s Nejvyšším a Nejvyššího. Proto se stáváte požehnanými.

 

Proč si myslíte, že vám byla dána schopnost jít do nitra či zakoušet hypnózu a autohypnózu, jestliže je to tak nebezpečný, zlý a negativní nástroj ?  Jaký by byl účel toho, že máte ve své osobnosti něco podobného, jestliže by se to nemohlo použít pro nějaký dobrý a pozitivní záměr ?  Cokoli vám může pomoci, aby se vám dobře vedlo, abyste byli lepší lidskou bytostí, daleko duchovnější lidskou bytostí, nemůže být odjinud, než od Nejvyššího, protože je to Nejvyšší, kdo si nepřeje nic více, než vaše zdraví a štěstí. Proto vám na prvním místě daroval tento hodnotný dar. Nebo budete z hlediska svých vlastních osobních předsudků či zkresleného učení vašeho náboženství namítat, že takové schopnosti přicházejí z pekel či od ďábla ?  Proč by vám ďábel daroval něco, co vám může pomoci, aby se vám dobře dařilo ?  Nemyslíte, že s postojem, jako je tento, sami sebe ohrožujete tím, že připisujete ďáblu to, co patří Bohu ?  Buďte opatrní, abyste tímto bláznivým postojem nezhřešili.

 

Na druhé straně omezují odborníci své chápání hypnózy a autohypnózy na povrchní vysvětlení, že hypnóza je např. prostě selektivní schopností vašeho uvědomění měnit svůj stav. Tento stav je odlišný od vašeho vědomého stavu. A protože v tomto stavu je vaše pozornost soustředěna pouze na jedinou věc (řekněme na slova hypnotizéra či na vaše vlastní sugesce v případě autohypnózy), můžete lépe věnovat soustředěnou pozornost tomu, co se vám říká nebo tomu, co pociťujete. Touto schopností se stanete daleko více náchylnými k sugescím. Z tohoto stavu či kondice budete mít sklon vykonávat sugesce daleko pohotověji, než kdybych vám dával nějaké sugesce ve vašem normálním, nezměněném stavu uvědomování. Je to prostě tak.

 

Toto chápání hypnózy a autohypnózy a tento postoj odborníků k ní do značné míry omezuje její využití. Není žádný div, že existuje tolik selhání, když podrobují lidi takové hypnóze.

 

Při chápání hypnózy a autohypnózy, jak ji pojímají mnozí odborníci, existuje ale jiný problém. Její použití je jimi omezováno pouze na kontakt s vaší podvědomou a nevědomou myslí. Neexistuje, nebo je učiněna velmi zřídka zmínka o nutnosti kontaktovat vaši Niternou mysl. Zřídkakdy je učiněna snaha, pokud se tak nestane spontánně, dostat se do kontaktu s jinými úrovněmi či dimenzemi vaší mysli a oblastmi, kde sídlí různé oblasti vaší mysli. A přesto je tento kontakt životně závažný a kritický, neboť z těchto oblastí a dimenzí pochází a je udržována většina vašich problémů. Jak se chcete zbavit negativního stavu, který se ve vás projevuje vašimi osobními problémy a utrpením, aniž byste se dostali k jejich kořenům a zdroji ?

 

Pamatujete si, co je napsáno v kapitole druhé této knihy, kde jsme probírali důležitou záležitost toho, z čeho skutečně sestáváte a kolik úrovní a aspektů se ve vás nachází ?  Pokud nevíte, kým jste a z čeho pozůstáváte, nemůžete se dosti dobře zbavit svých problému. Vaše problémy vězí v uspořádání vaší mysli, jak je popisuje tato kapitola.

 

Naneštěstí mnozí odborníci nepoznají fakta o vás a o struktuře vaší mysli, jak se zjevují v této kapitole. Neuvědomují si, že devadesát pět procent toho, z čeho se skládáme, není pravých, ale jsou jen z vnějšku vloženou uměle zbudovanou pseudomyslí s jejími třemi oblastmi a devíti stupni, které blokují a uzavírají náš přístup ke zbylým pěti procentům, která jsou skutečně naše.

 

Vy ale musíte vědět, že devadesát pět procent této pseudomysli je v módu nevědomí a jedině jejich obal, který se nazývá vnější myslí, je uvědomělý. Tak tomu negativní stav chce. Pracuje v temnotě a tajnosti v obavách, aby nebyl odhalen a ve své pravé povaze vynesen na světlo, neboť jakmile poznáte jeho pravou povahu, eliminujete ho. Proto nás všechny včetně odborníků udržuje v husté temnotě o nás samotných a o tom, z čeho pozůstáváme.

 

Takže když někoho hypnotizujete, nebo když se hypnotizujete bez náležité znalosti o sobě samých a o tom, z čeho pozůstáváte, obvykle se nedostanete do styku s pravou myslí, to jest s pěti procenty ve vás. Namísto toho se dostáváte do styku s nějakými nižšími oblastmi vaší pseudomysli, která zajisté obsahuje všechny informace o vašich zkušenostech od okamžiku vašeho početí v mateřském lůně po váš současný pozemský život. Tím, že se tato informace uvolní, se mnohým lidem učiní dobře. Je jim ale skutečně dobře ?  Snad se zbaví symptomů, ale získávají skutečně kontrolu nad negativním stavem v sobě ?

 

Jinou těžkostí s tradičním profesionálním přístupem v této věci je to, že mnozí odborníci nevědí, že všechny příčiny lidských problémů a strádání bez ohledu na to, jaké by mohly být, mohou být jen duchovní povahy. Proto mnozí z nich neberou v úvahu nejdůležitější, pokud ne pouze jediný možný přístup v jejich úsilí o léčbu. Proč si myslíte, že tolik lidí poté, co jsou léčeni neduchovními prostředky, nahradí jeden problém jiným, někdy ještě horším ?  Byli jste někdy kuřáky ?  Jaký největší problém má kuřák, jestliže se rozhodne skoncovat s kouřením ?  Nabývá na váze. Mnozí bývalí kuřáci poté, co přestali kouřit, začínají více pít a jíst, nabývají na váze či u nich vystupují některé jiné špatné zvyky, které mohou být stále horší. Nebo když těžký piják alkoholu přestane se svým pitím, má sklon začít s ustavičným kouřením a pitím přehnaného množství kávy. Tyto příklady vám ukazují obvyklé nahrazení jednoho problému druhým. Existují ale i méně zřejmé a více skryté náhrady než ty, které jsem uvedl výše. Jako např. zbavení se rakoviny jen tím, že se někdo málem udávil k smrti kouskem jídla. (Zde hovořím ze své profesionální zkušenosti.) Nebo zbavení se migrény pouze tím, že se rozvinula rakovina střev atd. Nebo zbavení se váhy jedině tím, že se rozvinou velké deprese. Nebo zbavení se depresí jedině tím, že se zúčastníte dopravní nehody a buď se zabijete, nebo zmrzačíte. Mohl bych takto jít donekonečna a dávat vám tyto příklady, abych vám ilustroval, že toto se stane, jestliže duchovní aspekt - aspekt nejdůležitější - je přehlížen, není brán v potaz, nebo je dokonce k smíchu, jako bláznivá idea.

 

Takto se tedy využívá hypnóza a autohypnóza. Neberou se v potaz jakékoli duchovní úvahy. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je to, že někteří hypnoterapeuti pracují s takzvanou regresní terapií, aby vás navrátili zpět k vašemu předcházejícímu životu (nesprávné pojetí reinkarnace, který vychází z pseudovnitřní mysli a ze zlých, negativních duchů s ní spojených), nebo se spontánně setkají, když jsou v hlubokém transu, s několika duchovními zkušenostmi ve formě lidských duchovních rádců. (Viz později téma duchovní poradci.) Takže všechna neduchovní snažení jsou nevyhnutelně odsouzena k selhání tak, či jinak.

 

Přesto je zde Nejvyšším zjeveno, že nám tyto dary, nástroje a schopnosti ve formě hypnózy a autohypnózy byly Nejvyšším dány hlavně pro čistě duchovní důvody a účely: Nalézt cestu zpět domů do naší Niterné mysli a k Nejvyššímu, abychom se mohli dostat ven ze světa, kde je vše vzhůru nohama, a dostat se do světa pravé reality, kde je vše na správném místě.

 

Proto bylo nutné vyvinout zcela odlišný přístup k hypnóze a autohypnóze. Tento nový přístup nebere ohled na tradiční omezený přístup a ustanovuje duchovní typ hypnózy a autohypnózy. Tento duchovní typ navrací hypnózu a autohypnózu k původnímu účelu, pro který nám byla Nejvyšším na prvním místě dána.

 

Tento nový přístup se nazývá duchovní hypnóza a autohypnóza. Principy duchovní hypnózy a autohypnózy byly zformulovány ve dvou autorových knihách: „Principy duchovní hypnózy“ a „Intenzivní duchovní hypnoterapie“, kterou napsal s dr. Arturem J. Ti z vás, kteří se zajímají o vetší poznání těchto principů, se zde odkazují na tyto dvě knihy.

 

Zde uvedeme několik krátkých odpovědí na otázku, jaké jsou závažné rozdíly mezi duchovní hypnózou a autohypnózou a tradiční neduchovní hypnózou a autohypnózou.

 

(1)

Většina hypnotizérů tradiční hypnózy a většina praktikantů tradiční autohypnózy omezuje jejich užití na to, že svým klientům či sami sobě dávají přímo či nepřímo sugesce, aby odstranili problémy nebo symptomy všeho druhu, aniž by zkoumali a poznali důvody, proč takové problémy či symptomy existují a jakému účelu a poučení slouží.

 

Na straně druhé nejsou při duchovním přístupu dávány žádné takové sugesce, dokud se nezjistí důvody existence těchto problémů; účel a poučení, kterému slouží; jejich zdroj a původ; a ovšem i to, zdali již svému účelu posloužily, zdali již vyčerpaly svou užitečnost a zdali je čas se jich zbavit a nahradit je něčím neustále pozitivním a dobrým.

 

(2)

Někteří tradiční hypnoterapeuti a praktikanti tradiční autohypnózy zkoumají důvody a zdroje problémů, ale jen z psychologického a lékařského hlediska a jedině v rámci věkového rozpětí od početí či od ranného dětství po současnost. Takže tento postoj mylně klade původ a příčinu všech lidských problémů a strádání do zážitků, které lidé mají během svého pozemského života. V případě medicínských problémů považují za příčinu nějaké vnější špatné tělesné využití či zneužití, nebo selhání při obraně před nemocemi. Vůbec se neuvažuje o tom, že život na této planetě ani nezačal, ani nekončí.

 

Duchovní hypnóza a autohypnóza velmi pečlivě rozlišuje - zatímco jsme na planetě Zemi - mezi našimi pozemskými životními událostmi a zkušenostmi, které jsou jen spouštěcími mechanismy problémů, ale ne jejich příčinnými faktory a duchovními příčinami. Duchovní příčiny se ve většině případů odehrály buď zcela, nebo simultánně ve všech ostatních dimenzích a světech, kde sídlí různé oblasti naši mysli a k nimž jsme neustále připojeni. Toto propojení a přebývání se odehrává, aniž jsme si toho z naši strany uvědoměle vědomí.

 

(3)

Tradiční hypnóza a autohypnóza uznává existenci podvědomé a nevědomé mysli, aniž by věděla, že devadesát pět procent toho, co považuje za nás, nejsme my, ale padělaná mysl, zfabrikovaná způsobem popsaným v předešlých kapitolách. Takže povětšinou se pracuje s padělanou myslí, obzvláště s jejími nejnižšími nevědomými částmi. Nečiní se žádná snaha si ověřit, zdali se jedná o kontakt s pravou myslí, a obvykle se bere za dané, že se hovoří s pravou lidskou myslí.

 

Duchovní hypnóza a autohypnóza se na straně druhé od samého počátku snaží překonat tuto padělanou mysl a dostat se do přímého kontaktu s pravou Niternou myslí a veškerou práci vykonávat jen z této pozice. Jsou vykonávány neustálé kontroly a dvojité kontroly, aby se zajistilo, že jsme v kontaktu s pravou Niternou myslí.

 

(4)

V tradiční hypnóze a autohypnóze se nečiní žádná snaha - pokud se tak nestane spontánně a neočekávaně - dostat se do styku s ostatními světy, dimenzemi a jejich obyvateli (kde sídlí různé oblasti mysli a s nimiž jsou spojeny) za účelem vyžádání si jejich pomoci při hledání zdroje všech našich problémů a způsobu, jak se jich zbavit.

 

Duchovní hypnóza a autohypnóza na straně druhé právě tak činí.

 

(5)

V tradiční hypnóze a autohypnóze se nikdy nečiní záměrná snaha dostat se do styku s pravým Zdrojem ve vlastní Niterné mysli, to jest s Nejvyšším, a pracovat na všech záležitostech života bez jakékoli výjimky a výluky z Nejvyššího, Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším v nás.

 

Na straně druhé je jedním z nejdůležitějších důvodů pro podniknutí duchovní hypnózy a autohypnózy to, abychom se dostali do styku s Nejvyšším v naší Niterné mysli a pracovali jen z této pozice.

 

(6)

V tradiční hypnóze a autohypnóze se vše sugeruje z vnějšku, buď od hypnoterapeuta, či z vědomé mysli praktikujícího autohypnózu. Tyto sugesce jsou obvykle odvozeny z myšlenek na to, co si kdo přeje, čili z terapeutových idejí nebo idejí vaší vnější vědomé mysli o tom, jací máte být a jaký druh sugesci byste potřebovali. Velmi zřídka je dotázána vlastní Niterná mysl, zdali souhlasí s těmito druhy sugescí a idejí.

 

Na straně druhé je během duchovní hypnózy a autohypnózy vše odvozeno a sugerováno z vaší Niterné mysli. Ideje Niterné mysli o tom, jací byste měli být nebo co byste měli cítit či jaký druh sugescí potřebujete, jsou přiváděny zpět k vaší vnější vědomé mysli a do jiných oblastí vašeho nevědoma. Poté, co jsou takové sugesce přivedeny zpět k vám, jsou důkladně a dvojitě ověřovány vaší Niternou myslí, aby se vidělo, zdali to bylo to, co vám Niterná mysl chtěla sugerovat a zdali souhlasí s prováděním těchto sugescí.

 

(7)

V tradičním přístupu k hypnóze a autohypnóze se nikdy neuvažuje, při několika málo výjimkách spontánních případů, o faktu, že každé lidské bytosti jsou za účelem přežití v zóně vymístění určeny jisté entity, které nazýváme duchovní rádci. Není učiněna žádná snaha je zaangažovat v práci nad našimi problémy.

 

Na straně druhé je jedním z nejdůležitějších účelů duchovní hypnózy a autohypnózy to, abyste se dostali do styku s vašimi pravými duchovními rádci. Ti plní životně důležité poslání spojovat vás s ostatním Stvořením, bez kteréhož spojení byste nemohli nikdy přežít. Vaši duchovní rádci jsou požádáni, aby vám pomohli při práci na vašich problémech z pozice a oblasti, kterou reprezentují a s níž souvztaží.

 

(8)

Tradiční hypnóza a autohypnóza zřídkakdy poznává, že sám původní zdroj všech lidských problémů a strádání je aktivace negativního stavu aktualizací té, v nás vrozené, ideje možnosti odmítnout přijetí faktu, že život nemůže vzniknout ze žádného jiného zdroje než z Nejvyššího. Tradiční přístup tedy nečiní žádnou záměrnou snahu definovat lidské problémy ze životně závažného duchovního stanoviska, které je jedině tím, co může mít nějakou platnost.

 

Na straně druhé duchovní hypnóza a autohypnóza vás postupně, pomalu, opatrně a dle vašich možností vede k tomuto objevu a uvědomění z vašeho vlastního nitra, takže to můžete poznat a dojít k vlastním závěrům o tom všem a naučit se, jak vše odvodit z Duchovního zdroje, kdož je Nejvyšší.

 

(9)

Tradiční hypnóza a autohypnóza a obzvláště neuro-lingvistické programování, tíhnou k tomu, aby vás naprogramovaly na to, jak být a co dělat dle standardů a norem, jak je definují tradice, zvyky, obyčeje, názory a principy, ustanovené v této společnosti. Nepoznají fakt, že užívají metody a postupy negativního stavu. Nemůžete dosti dobře odstranit problémy negativního stavu tím, že využijete negativní stav a jeho problémy. Bylo by to jako vyhánění ďábla ďáblem, jak naznačil Ježíš Kristus. Tento druh přístupu může v nejzazším smyslu a z dlouhodobého hlediska jen navršit vaše problémy. (Když ne na této Zemi, tak poté, co z ní odejdete.) Proto je tento druh postoje nebezpečný.

 

Na straně druhé vám duchovní hypnóza a autohypnóza z pozice vaší pravé Niterné mysli a pravého Nejvyššího ve vaší Niterné mysli i vašich pravých duchovních rádců ve vaší Niterné mysli pomáhá se osvobodit od otroctví, zajetí a závislosti na lidských tradicích, konvencích, zvycích, zákonech a zásadách vybudovaných z neduchovních stavů. Duchovní hypnóza a autohypnóza vám pomáhá ustanovit Pánovy principy, přikázání, příkazy, poučky, ustanovení a nařízení svobody a nezávislosti ve vašem životě, jak je pro vás Nejvyšší zformuloval. Žádné programování z vnějšku či vnitřku není nikdy dovoleno, aniž by se vám nabízelo vícero voleb, ze kterých si můžete zvolit jen to, co je pro vás nejlepší. Vy sami naleznete z vaší Niterné mysli a z Nejvyššího ve vaší Niterné mysli to, co je pro vás nejlepší, a vy se s tím ztotožníte a stanete se tím. Tak se osvobodíte ode všech svých problémů, strádání, utrpení, nemocí jakéhokoli druhu nebo čehokoli, co máte, a takto se stanete skutečně šťastnými, spokojenými, naplněnými, radostnými, svobodnými a nezávislými jedinci.

 

To jsou tedy některé hlavní odlišnosti mezi tradiční hypnózou a autohypnózou a duchovní hypnózou a autohypnózou.

 

Jakmile máte všechny tyto poznatky, jaké se vám doposud předložily, jakmile přijmete a náležitě pochopíte to, co bylo doposud řečeno, jste připraveni se naučit vhodné postupy praktikování své duchovní autohypnózy. To činíte za účelem toho, abyste se dostali do styku s těmi pravými lidskými pěti procenty ve vás. Což děláte za účelem styku s vaší Niternou myslí v těchto pěti procentech, s Nejvyšším, kdož zde přebývá, a s vašimi pravými duchovními rádci, kteří vás spojují s ostatním stvořením. Konáte to za účelem osvobození se od všeho, co není vaše, co vám nenáleží, co na vás bylo uměle vloženo negativním stavem a co přijímáte jako skutečné. Děláte to za účelem toho, abyste ve svém životě ustanovili smysluplný, naplněný, spokojený, šťastný, radostný, láskyplný, laskavý a moudrý životní styl.

 

Nyní pokračujme vyučením náležitých, správných postupů nastolení duchovního transu v autohypnóze.

 

Existuji dva důležité kroky, které potřebujete podniknout, aby se aktualizoval váš dar či nástroj nebo schopnost od Nejvyššího.

 

(1)

Naučit se, jak vyvolat duchovní autohypnózu.

 

(2)

Naučit se, co dělat a jak postupovat, když pracujete nad sebou a nad svými problémy, jakmile jste natrvalo ustanovili duchovní trans.

 

Obraťme se k prvnímu kroku.

 

 

 

1.  JAK VYVOLAT DUCHOVNÍ AUTOHYPNÓZU

 

 

V obecnosti můžete svou duchovní autohypnózu vyvolat dvěma způsoby.

 

(1)

Můžete to udělat dle sebe, zcela sami tím, že budete následovat přesně postupy, jak se popisuji níže.

 

(2)

Můžete to udělat tak, že požádáte odborného duchovního hypnospecialistu neboli toho, koho nazýváme usnadňovačem duchovního transu, aby vás naučil, jak máte ustanovit svou duchovní autohypnózu.

 

Ve druhém případě vás usnadňovač uvede do duchovního transu tím, že vám předvede výše popsanou metodu. Zatímco jste v tomto transu, budete se učit nebo budete následně vyučováni, jak to máte sami udělat.

 

Problém u druhého způsobu je ten, že v současnosti je na světě a ve Spojených státech jen velmi málo usnadňovačů duchovního transu, kteří to mohou učinit náležitě dle následujících předepsaných postupů. Nedávno bylo vynaloženo zvláštní úsilí, aby se počalo s přípravou takových usnadňovačů, kteří by mj. posloužili lidem právě za tímto účelem. V blízké budoucnosti budete schopni se s nimi dostat do styku a požádat o pomoc.

 

Ačkoli má druhý způsob přednost před prvním, mnoho lidí nebude mít příležitost potkat někoho, kdo jim může pomoci se naučit, jak náležitě využít vlastní nadání pro vstup do duchovního transu. Proto Nejvyšší požádal o sepsání této knihy, aby lidé jako vy mohli být instruováni o vhodných postupech, kterými se dostanou do styku se svou Niternou myslí a s Absolutním zdrojem ve své Niterné mysli - Nejvyšším podle sebe, aniž by měli nějakého svého usnadňovače.

 

Budete-li následovat náležité postupy krok za krokem a pokud jste připraveni mít prospěch z této duchovní metody, budete mít nanejvýš jistě úspěch.

 

Zde je několik kroků, které potřebujete podstoupit, aby se ustavil duchovní autohypnotický trans. Musíte se naučit být svým vlastním usměrňovačem.

 

(1)  PRVNÍ KROK

 

Nalezněte si doma, nebo tam, kde v dané chvíli jste, klidné, pohodlné místo, kde nebudete rušeni. Je-li to možné, vyvěste telefon. Posaďte se do nejpohodlnějšího křesla, které doma máte, dejte přednost tomu, v němž se můžete cele opřít. Nemáte-li nic takového, lehněte si na postel či na gauč nebo na cokoli, co je pohodlné, a silně myslete na to, že se nechystáte spát, a budete velmi bdělí. Pokud ležíte na posteli, buďte opatrní, neboť někteří lidé spojují ležení na posteli s usínáním. Proto se máte soustředit na usilovné myšlení či ideu, že se nechystáte usnout, ale zůstáváte čilí za účelem prožívání duchovní autohypnózy.

 

(2)  DRUHÝ KROK

 

Učiňte si v tom křesle či posteli či gauči nebo v tom, co máte, pohodlí. Dejte obě své ruce dlaněmi dolů na stehna. Za žádných okolností nezkřižte své nohy; vaše ruce ať se navzájem nedotýkají a neproplétejte prsty ve svých dlaních. Po celý čas během prvních kroků vzbuzování transu musí vaše ruce spočívat na stehnech a vaše nohy nesmí být zkřížené.

 

(3)  TŘETÍ KROK

 

Jakmile si uděláte pohodlí, zavřete své oči a dýchejte zhluboka. Začněte dýchat pomalu, hluboce a pravidelně. V tomto pomalém, hlubokém a pravidelném dechu pokračujte několik minut, dokud nezjistíte, že jste úplně, zcela a v pohodě uvolněni.

 

(4)  ČTVRTÝ KROK

 

Jak tak pomalu, hluboce a pravidelně dýcháte, v tichostí si řekněte něco, jako je toto:

 

Ze své svobodné vůle a volby jsem si zvolil/zvolila putovat do nitra do centra své bytosti ke své pravé Niterné mysli, k pěti procentům pravého lidství ve mně za účelem poznání, jak být lepší lidskou bytostí a pravou duchovní lidskou bytostí.

 

Tento typ promluvy opakujte několikrát.

 

(5)  PÁTÝ KROK

 

Jakmile říkáte potichu tato či podobná slova, začněte se soustředit na své čelo nebo na střed vašeho čela z nitra hlavy mezi očima, nebo, je-li vám toto soustředění z nějakých důvodů nepříjemné, se soustřeďte na střed vaší hrudi v oblasti srdce. Není-li vám takové soustředění na čelo nebo hruď pohodlné, představte si ve své mysli, zatímco jsou vaše oči zavřeny, předmět dle vašeho výběru, jako je např. kyvadlo, prsten, mince či cokoli jiného, co shledáváte příjemným a pohodlným.

 

(6)  ŠESTÝ KROK

 

Jak se soustředíte na, řekněme, střed vaši hrudi, pozorujte své dýchání a pomalu začněte potichu počítat v souladu s vaším dýcháním od jedné až do kolika chcete. Jak počítáte, říkejte si potichu, že s každým číslem ze své svobodné vůle a volby chcete, abyste vešli do nitra k vaší Niterné mysli do hlubokého duchovního transu.

 

(7)  SEDMÝ KROK

 

V průběhu pomalého počítání si sugerujte, že ze své svobodné vůle a volby zvete svou Niternou mysl, aby ve vás vše ovládla - vaši celou mysl, tělo, hlasivky, ruce, prsty, myšlenky, pocity, vůli a vše ostatní, z čeho se skládáte. Požádejte svou Niternou mysl, aby ovládla ve vás vše bez výjimky a výluky. Řekněte si, že vy jste vaší Niternou myslí. Vše ostatní, co není vaší Niternou myslí, není skutečně vámi.

 

(8)  OSMÝ KROK

 

Požádejte svoji Niternou mysl, která je vždy ve vás a naslouchá a sleduje, co říkáte a co děláte, když pocítí, že jste v hlubokém transu, dostatečném pro vás v tomto jednom okamžiku, abyste ztratili jakoukoliv žádost či přání dále počítat.

 

(9)  DEVÁTÝ KROK

 

Když pociťujete, že jste ztratili jakoukoli žádost počítat, učiňte k vaší Niterné mysli a k Nejvyššímu, Pánu Ježíši Kristu v ní, kdož je vždy zde a naslouchá po celý čas, následující prosbu:

 

„Ze své vlastní vůle, ze své vlastní svobodné volby, Pane, prosím, abyste od tohoto okamžiku, zatímco jsem v duchovním transu, nebo se do něj dostávám, mě stále a neustále vedli jen Ty a má pravá Niterná mysl. Aby žádná falešná pseudomysl z oblasti devadesáti pěti procent ve mě, která nejsou mnou, ani nikdo jiný a nic jiného, kdo a co je spojeno s devadesáti pěti procenty pseudomysli, nebyl kdy s to nikdy přerušit tento proces, bránit mu nebo se do něj vměšovat, aby nedošlo k jakémukoli mému svedení, zavádění a zneužití. Pokorně Tě, Pane, v mé Niterné mysli prosím, abys ze mě odstranil všechny vlivy z vnější vědomé mysli, mé myšlení ovlivněné přáním, sebevyplňující se předpovědi, subjektivní projekce, předpojaté ideje, osobní sklony, nerealistická očekávání a předtuchy, všechny druhy předpojatosti, pověr, předsudků či vše to, co mi ukládají falešná náboženství a systémy víry, které bych mohl mít, či k ním tíhnout, a ochraňuj mě před nimi. Pomoz mi, Pane, abych udržoval/udržovala svou mysl otevřenou a abych byl/byla flexibilní a přijal/přijala všechny zkušenosti, které přijdou, byť se i kvůli nějakým důležitým důvodům při mém prvním pokusu o nastolení kontaktu s Tebou nebo na nějaký čas nebude nic dít. Prosím, odstraň ze mne jakýkoli egoismus a jakékoli vědomé či nevědomé zlé úmysly či motivace, když přistupuji k tomuto důležitému úkolu.“

 

(10)  DESÁTÝ KROK

 

Když to pronesete z hloubky svého srdce, a to musí vycházet z celého vašeho srdce, jinak to nebude působit, požádejte vaši Niternou mysl, aby vám dovolila zakusit ve vašich rukách a dlaních lehký povznášející pocit. Řekněte si něco jako toto:

 

Niterná mysl, prosím, učili mou pravou nebo levou ruku či dlaň, nebo obě zároveň - podle tvé volby - tak lehké jako pírka. Nech pak ruce a dlaně, aby se samy vznášely k mému obličeji, dokud se prsty mé ruky nedotknou brady nebo obličeje. Jak se tyto ruce a dlaně samy od sebe zvednou (musí samy od sebe bez jakéhokoli vědomého úsilí z vaší strany z pozice vnější mysli), pomoz mi, abych se dostal do hlubšího a hlubšího stavu niternosti a autohypnotického transu v plnosti svých potenciálů, všemi způsoby, co se týče toho, jak potřebuji jít do nitra v tomto prvním pokusu o svůj duchovní autotrans. Chápu, Niterná mysli, že neexistují žádné hranice v tom, jak hluboko dovnitř mohu jít. Jediné hranice jsou ty, které uvaluji sám na sebe. Protože ale nemám, ze své pozice vnější vědomé mysli, žádné ponětí o tom, jakou nejlepší a nejvhodnější úroveň hloubky niternosti mám zažít, nechám tě, jak se moje ruce vznášejí k mému obličeji, rozhodnout tuto důležitou záležitost a nechávám na tobě, abys mě dostala na tuto úroveň. Takže v okamžiku, kdy se moje prsty dotknou brady či obličeje, bude to pro mě znamení a signál, že jsem na té, Tebou, Niterná mysli, určené úrovni duchovního autohypnotického transu.“

 

(11)  JEDENÁCTÝ KROK

 

Dejte si na čas, aby se odehrál desátý krok. Pokud by nebyly žádné zážitky s levitací rukou či dlaní, nebuďte odrazeni, to pouze znamená, že ji v této době nepotřebujete prožívat. V tomto případě pokračujte s jedenáctým krokem.

 

Poté, co se vaše prsty dotknou vaší brady, požádejte vaši Niternou mysl, aby je vrátila zpět do téže pozice, ze které vyšly, na vaše stehna, a jak se vaše ruce dostávají zpět na stehna, požádejte svou Niternou mysl, aby ještě více prohloubila váš trans. Jakmile jsou vaše ruce zpět na vašich stehnech (nebo když zůstaly na stehnech bez zážitku levitace), požádejte z Niterné mysli o následující:

 

Niterná mysli, především bych Ti chtěl/chtěla poděkoval za vše, co se doposud událo, a v této chvíli bych Tě rád/ráda požádal/požádala, abys ovládla mé ruce, učinila je necitlivé od zápěstí ke konečkům prstů, abych o nich neměl/neměla vůbec žádné vědomé pocity. Ať zmizí z mého vědomého uvědomění nebo alespoň ať nemám žádný vliv na pohyb mých prstů vyjma toho, že budu mít pocit a poznání, že se hýbou a který prst na které ruce to je. Prosím Tě, ovládej cele mé prsty, jakož i vše ostatní ve mně.“

 

(12)  DVANÁCTÝ KROK

 

Řekněte své Niterné mysli:

 

Niterná mysli, rád/ráda bych s Tebou komunikoval/komunikovala. Za účelem léta komunikace bych rád/ráda nejprve ustanovil/ustanovila, jak prostřednictvím svých prstů dostanu od tebe signály.

 

Jestliže položím otázku a odpověď na ni je „ANO“, zvedni ukazováček mé pravé ruky či ukazováčky na obou rukách, ale ne na levé ruce nezávisle bez souběžného zvednutí pravého ukazováku. Jestliže se tento prst či prsty zvednou, bude to vždy znamenat odpověď „ANO“.

 

Jestliže je tvá odpověď „NE“, pak zvedni prostředník mé pravé ruky nebo zároveň prostředníky na obou rukách. Zvednutí prostředníku bude vždy znamenat odpověď „NE“.

 

Jestliže je odpověď „NEVÍM“, pak zvedni můj pravý prsteník. Ty, Niterná mysli, o mně však víš vše a neexistuje nic, co by ti bylo o mně skryto, proto když se prsteníky zvednou na obou rukách, bude to znamenat, že má vnější čili vědomá mysl proniká do tohoto procesu, nebo že někdo či něco z falešné pseudomysli se snaží vyrušovat. Takže zvednutí pravého prsteníku bude vždy znamenat odpověď „NEVÍM“.“

 

Prosím, abyste si zde zapamatovali: Jestliže je tomu tak, že se zvedne prst znamenající „NEVÍM“, opakujte krok devět až dvanáct tolikrát, kolikrát je třeba, dokud nedostanete odlišnou odpověď od „NEVÍM“. Odpověď „NEVÍM“ vždy znamená, že se negativní stav ve vás silně vměšuje do stavu vašeho transu. Opakováním kroku devět až dvanáct zároveň značně prohlubujete svůj stav niternosti a jednou dostanete od Niterné mysli odpověď.

 

„Jestliže odpověď zní: „NECHCI ODPOVĚDĚT NA VAŠI OTÁZKU, PROTOŽE JE BUĎ NEADEKVÁTNÍ, NEBO NENADEŠEL ČAS, ABYSTE ZNALI ODPOVĚĎ BĚHEM TOHOTO TRANSU“, pak, Niterná mysli, zvedni můj malíček pravé ruky nebo zároveň na obou rukou. Zvednuti malíčku bude vždy znamenat odpověď „NECHCI ODPOVĚDĚT“.“

 

„Jestliže jsi nerozuměla mé otázce a chceš, abych ji opakoval či znovu vyslovil, pak, Niterná mysli, zvedni palec na mé pravé ruce či souběžně na obou rukách. Takže zvednutí palců bude vždy znamenat: „NEROZUMÍM OTÁZCE PROSÍM, OPAKUJ JI NEBO VYSLOV JINAK“.

 

(13)  TŘINÁCTÝ KROK

 

Jakmile začas ustanovíte způsob komunikace s Niternou myslí, po jisté době (v jistém okamžiku bude vaše Niterná mysl s to používat vaše hlasivky, aby s vámi hovořila jak slovy, jakož i pohybem prstů), položte vaší Niterné mysli první důležitou otázku:

 

Niterná mysli, jsi ochotna se mnou komunikovat ?  Jsem připraven se dostat s tebou do styku a ustanovit duchovní vztah s Tebou a s Nejvyšším v Tobě ?  Jsi-li ochotna a jsem-li připraven, prosím, nechť bez mého vědomého úsilí, bez ohledu na to, co si přeji, a na mé nesprávné úmysly se zvedne můj „ano-prst“ nad mé stehno. Nejsi-li ochotna, pak, prosím, zvedni můj „ne-prst“. Nejsem-li kvůli nějakým důvodům přesto připraven pro takový typ zážitku, prosím, zvedni „prst-nechci odpovědět“.“

 

Očekávej odpověď. Když nedostaneš vůbec žádnou, to jest jestliže se nehýbe žádný prst, jste ovlivnění negativním stavem. V tomto případě si udělejte přestávku a opakujte celý postup od samotného prvního kroku až po krok třináctý, dokud nedostanete nějakou odpověď.

 

Dostanete-li odpověď „NE“, znamená to, že jste si vybral špatnou dobu, špatné místo, špatné rozpoložení či situaci, která není vhodná pro komunikaci nebo pro ustanovení duchovního transu. Požádejte Niternou mysl, aby vám dala okamžitou ideu, či myšlenku o tom, co je nesprávné a proč s vámi nechce komunikovat. Jestliže ve vaší mysli nedostanete žádnou ideu či odpověď, pokuste se o to jindy, jinde, jiného dne a za odlišných podmínek.

 

Dostanete-li odpověď „NECHCI ODPOVĚDĚT“, znamená to, že nejste připraveni na tento stupeň duchovní metody. Pracujte několik týdnů sami nad sebou v pravidelném transu, aniž byste měli nějaký kontakt s Niternou myslí, tím, že si prostě řeknete, že jednou budete připraveni. A když budete připraveni na tuto komunikaci, vaše Niterná mysl vám to dá znát tím, že ve vás vytvoří silnou touhu či silnou žádost po opětovném přečtení této knihy, a po jejím opětovném přečtení vzbudí touhu učinit čerstvý pokus následovat opět tyto postupy.

 

Dostanete-li odpověď „ANO“, pokračujte dalším krokem.

 

(14)  KROK ČTRNÁCTÝ

 

Řekněte:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli, za tvou ochotu se mnou komunikovat Velmi oceňuji tvou odpověď: Prosím, pomoz mi se dostat do daleko hlubšího stavu niternosti, než v jakém komunikujeme. Nedovol, prosím, aby mě něco rušilo, obtěžovalo a vměšovalo se do mého transu. Nechť je vše, co se kolem mne děje, všechny tyto zevní hlasy nebo cokoli jiného, Tebou užito k prohloubení mého duchovního transu a ne k jeho zmírňování, abych tak vily mohl dojít hlouběji, než se zakončí tato jednotlivá schůzka.“

 

(15)  KROK PATNÁCTÝ

 

Poté, co jste řekli toto, promluvte k Niterné mysli následujícím způsobem:

 

„Především ti, Niterná mysli, děkuji za vše, co se doposud stalo. Jen ty, Niterná mysli, můžeš jistě vědět, jak hluboko se v transu nacházím. Z hlediska své vědomé mysli nemám žádné ponětí či pocit, jak hluboko bych v transu mohl/mohla být. Ty to ale víš, protože o mně víš vše. Proto bych byl/byla rád/ráda, abys mi naznačila, jak hluboko jsem v transu, následující metodou - opět použijeme za tím účelem prsty.

 

(1)

Jestliže jsem v malém nebo v žádném transu, pak zvedni palec mé pravé ruky, který znamená, jak víš, „nerozumím otázce, prosím, zopakuj ji, či vyslov jinak“.

 

(2)

Jsem-li v nehlubokém transu, pak zvedni můj ukazovák, který je mým „ano-prstem“.

 

(3)

Jsem-li ve středním transu, pak zvedni můj prostředník, který je mým „ne prstem“.

 

(4)

Jsem-li v hlubokém transu, pak zvedni můj prsteník, který je mým „nevím-prstem“.

 

(5)

Jsem-li ve velmi hlubokém transu, pak zvedni můj malíček, který je mým „nechci odpovědět prstem“.

 

(6)

Jsem-li v ještě hlubším transu, než je tento, pak zvedni palec mé levé ruky.

 

(7)

Jsem-li dokonce v ještě větším transu, než je tento, pak zvedni ukazovák mé levé ruky.

 

(8)

Jsem-li ale hlouběji, než je tento trans - vždyť neexistuje žádná hranice v tom, jak hluboko mohu zajít - pak zvedni prostředník mé levé ruky.

 

(9)

Jsem-li ale dokonce ještě hlouběji, než je tento, pak zvedni můj pravý prsteník,

 

(10)

a jsem-li ještě hlouběji, pak zvedni můj levý malíček. Jsem-li ale v tomto bodě v duchovním transu, pak zvedni mou celou pravou ruku.

 

(Duchovní trans začíná v tomto bodě, to jest v bodě, kdy se zvedne celá pravá ruka. Tedy nad deset prstů vašich rukou.)

 

(11)

„Jsem-li dokonce ještě hlouběji, než odpovídá celé pravé ruce, pak, prosím, zvedni mou levou ruku.

 

(12)

A nakonec, jsem-li na začátku plenárního stavu duchovního transu, pak zvedni obě mé ruce.

 

Plenární stav transu je nejhlubší úrovní transu, kterého potřebujete dosáhnout, abyste se dostali do styku s Nejvyšším ve vaší Niterné mysli a s vašimi duchovními rádci v duchovním světě. Plenární stav transu znamená takový stav, étery zahrnuje a obsahuje všechny úrovně, stupně, aspekty, kroky a dimenze vašeho jsoucna a bytí a celku vaší mysli. Nic není vynecháno. Toto je nejzazší cíl, když pracujete s duchovním transem, a je nejzazším cílem života být a existovat v plenárním stavu po všechny časy. Nyní očekávejte odpověď a sledujte, jaký druh odpovědi dostanete.

 

(16)  ŠESTNÁCTÝ KROK

 

Poté, co dostanete odpověď o hloubce vašeho transu, kdy by vám mohlo být naznačeno, že se nacházíte v nižším stupni, než je plenární stav vašeho duchovního transu, položte své Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, je úroveň transu, kterou prožívám právě teď, pro mě pro dnešek dostatečná k tomu, co je třeba učinit a prožít ?  Nebo bych mohl jít hlouběji ?  Je-li to pro dnes dostatečné, dej mi to, Niterná mysli, znát zvednutím mého „ano-prstu“: Jestliže bych měl jít hlouběji, než jsem právě teď, pak zvedni můj „ne prst“.“

 

Sledujte odpověď a jestliže se zvedne „ne-prst“, máte prohloubit trans.

 

(17)  SEDMNÁCTÝ KROK

 

Prohlubujte svůj vlastní trans. Nejlepším způsobem, jak prohloubit svůj vlastní trans, je představa a vizualizace a zobrazování sebe sama na nejoblíbenějším místě své fantazie, jak tam děláte něco, co máte nejraději. Co je to, co vás dělá nejšťastnějšími a uvádí vás do rozpoložení největšího míru, klidu, pohodlí, rozkoše a potěšení ?  Jaké scenérie máte nejraději ?  Vyobrazte si tuto situaci, vizualizujte si ji, znovu ji prožívejte. Jak tak učiníte, požádejte svou Niternou mysl, aby v okamžiku, kdy dosáhnete z jejího hlediska požadované úrovně transu, zvedla prst, či ruku, nebo obě ruce, což bude odpovídat této úrovni transu. V okamžiku, kdy zakusíte toto zvednutí, dávejte si potichu, ale se silným důrazem následující sugesce:

 

„Od tohoto okamžiku ať prožívám cokoli, ať se mi stane cokoli, ať cokoli slyším, pociťuji a vidím niterně či zevně, vše bez výjimky a výluky má Niterná mysl obsáhne k tomu, aby se prohloubil můj trans, ne aby se zmírnil, aby se prohluboval, ne aby se zmírňoval, dokud Niterná mysl nepociťuje, že jsme jím prošli a že já jsem připraven vyjít ze svého transu.“

 

(18)  OSMNÁCTÝ KROK

 

Jakmile dosáhnete tohoto bodu, položte Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, jsme připraveni pokračovat s tím, co se má učinit ?  Jestliže ano, zvedni můj „ano-prst“. Jestliže nejsme připraveni, zvedni můj „ne prst“.“

 

Zvedne-li se „ne-prst“, požádejte Niternou mysl, aby vám dala vědět, jak brzy budete moci začít pracovat na svých problémech. Požádejte Niternou mysl, aby vás ve vaší mysli problesklo jisté číslo, jež by bylo počtem dní, které potřebujete čekat v přípravě na práci nad svými problémy. Když vám toto číslo probleskne, ujistěte se tím, že si ověříte správnost tohoto čísla zvedáním prstů následujícím způsobem. Řekněte:

 

Niterná mysli, je číslo, které právě problesklo v mé mysli, počtem dní, které potřebuji čekat v přípravě před tím, než můžeme začít práci nad mými problémy ?  Jestliže to není správné číslo, pak, prosím, zvedni můj „ne prst“.“

 

Jestliže se zvedne „ne-prst“, opakujte požadavek na to, aby vás v mysli napadlo jiné číslo, dokud se vám pohyby prstů nedostane potvrzení, že máte správný počet dní.

 

Jestliže nejste připraveni pracovat nad problémy, znamená to, že se potřebujete dostat do takového duchovního transu každý den, minimálně dvakrát denně, preferovat je ale třeba třikrát denně, a dávat si následující sugesce:

 

„Sugeruji si, že každý den se všemožně stávám více a více připravenějším pro práci nad svými problémy. Ze své svobodné vůle, ze své svobodné volby jsem rozhodnut tímto projít, dokud nebudu s to kontaktovat svůj Absolutní zdroj ve své Niterné mysli, Nejvyššího, a být uveden ke svým duchovním rádcům a odstranit s jejich pomocí ze svého života veškerou negativitu a všechna zla i nepravdy v jakékoli formě, masce a kondici, bez ohledu na to, jak jsou skryté, tajemné či zřejmé. Činím to bez jakýchkoli nízkých motivací, bez jakéhokoli zlého či špatného úmyslu. Účelem, za kterým uskutečňuji tento úkol, je návrat domů do pozitivního stavu a to, abych se stal lepší a daleko duchovnější lidskou bytostí, pravým kanálem Nejvyššího. Chci ve všech ohledech konat vůli Nejvyššího a naplnit bez jakéhokoli okolkování i zdráhání se účel svého života a být takovým, jakým mě Nejvyšší učinil. Chci, aby pět procent skutečného člověka ve mně ovládla, postupně vypudilo a odstranilo uměle vzbuzených devadesát pět procent zvířecích sklonů. Chci, aby jednou v životě byly tyto animální sklony nahrazeny devadesáti pěti procenty všeho, co je ve mě lidské, což je z Nejvyššího. Zbytých pět procent chci přikázat ideji, že mám svobodu volby, abych odmítl přijetí svého Zdroje - Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Dělám to jen ta jediným účelem - přispět nejlépe k nejzazší eliminaci negativního stavu. Z celého Stvoření a za účelem jeho uvedení do spící a deaktivované kondice. Abych neměl v procesu přípravy žádnou nesprávnou motivaci a sklony, žádám nyní o veškerou pomoc od Niterné mysli a od Nejvyššího v Niterné mysli v jednotě, jednosti, harmonii a spojení se všemi svými duchovními rádci, abych se zbavil jakýchkoli stop těchto druhů nejnižších, nesprávných, falešných, špatných a zlých motivací a sklonů. To žádám ta účelem přistoupení k práci nad sebou samým v čistotě svého srdce, kvůli všem ostatním ve Stvoření Nejvyššího z pozice bezpodmínečné Lásky a Moudrosti, bezpodmínečného Dobra a Pravdy, bezpodmínečné Objektivity a Poctivosti, bezpodmínečné Spravedlnosti a Soudnosti.“

 

Opakujte tento druh sugescí s variacemi každý den nejméně dvakrát denně - ale dejte přednost tomu, že třikrát denně - až do dne, kdy budete připraveni začít práci nad svými problémy. Tyto sugesce se ovšem musí opakovat na úrovni transu, který prožíváte ve chvíli, kdy vám vaše niterná mysl udala počet dní, které potřebujete čekat. Do této zvláštní úrovně transu se budete vždy navracet, popř. do úrovně transu ještě hlubšího, jelikož při každém sezení budete moci vždy jít hlouběji a hlouběji a pak opakovat tyto a podobné sugesce až do určeného okamžiku.

 

Velmi často však Niterná mysl odmítne prozradit délku doby, kterou potřebujete na tento druh přípravy. Kvůli velmi důležitým duchovním důvodům dává přednost tomu, že vám nenaznačí přesně počet dní či týdnů, které potřebujete čekat. Namísto toho se vám naznačí, že tuto otázku byste měli klást pokaždé, když jste v duchovním transu. Požádejte o následující:

 

Niterná mysli, důkladně zkontroluj a naznač mi, zdali jsem připraven začít dnes pracovat na svých problémech Jestliže ano, zvedni můj „ano-prst“. Jestliže ne, zvedni můj „ne prst“.“

 

Opakujte tento postup, dokud jednou nedostanete odpověď „ano“, kdy pak budete pokračovat tak, jak se naznačuje níže.

 

Jestliže však dostanete odpověď „ano“, znamená to, že jste připraveni zahájit práci na svých problémech, která je popsána v krocích popsaných níže následujících pod nadpisem „Co dělat a jak postupovat při práci nad sebou samými poté, co se nacházíte ve svém hlubokém duchovním transu“.

 

Z duchovního hlediska je důležité si zapamatovat, že nemůžete náležitě zahájit práci nad jakýmkoli ze svých problémů, dokud nedosáhnete duchovní úroveň transu, kterou oznámí zvednutí pravé ruky. Je to proto, že jste-li v nižší úrovni transu, než je duchovní, podléháte příliš vměšování a otravě z padělané pseudomysli i svých vlastních očekávání, požadavků, myšlení dle přání a sebevyplňujících se předpovědí. Musíte se tomuto smetí vyhnout. Nejlepší úroveň transu, z níž se budete učit pracovat, je ovšem plenární stav duchovního transu, to jest, když se zvednou obě ruce.

 

(19)  DEVATENÁCTÝ KROK

 

Jakmile pro tento den skončíte svou práci nad svými problémy, jste připraveni vystoupit z transu. Prostě vyslovíte:

 

Niterná mysli, jsem ti hluboce a zhluboka vděčen za vše, co jsi se mnou učinila. Těším se na práci s tebou v dalším svém sezení v transu. Prosím, pomoz mi dostat se v transu vždy hlouběji a učil ho daleko snazším než poprvé. Při mém dalším sezení v okamžiku, kdy spočinu v křesle či si lehnu do postele, v okamžiku kdy zavřu oči a začnu hluboce dýchat, mě nechej okamžitě přesunout do úrovně transu, jaký prožívám právě teď, a od tohoto okamžiku mi pomoz jít ještě hlouběji. Jsem-li připraven/připravena se zabývat čímkoli, co potřebuji učinit, dej mi vědět zvednutím mého „ano-prstu“. Souhlasíš s tím, že pro mne toto učiníš ?

 

(Čekejte na odpověď. Obvykle a ve většině případů dostanete odpověď „ano“.)

 

„Ještě jednou ti, Niterná mysli, mnohokrát děkuji. A nyní mě vyveď z tohoto transu a pomoz mi se pohodlně přesunout do vnější úrovně mého uvědomění, cítit se velmi svěže, čile, s hlavou čistou, ve vynikající, rozkošné, spokojené a příjemné náladě, s plností energie a síly, se zaujetím pro vykonávání svého autohypnotického transu neustále se zlepšujícím způsobem po veškerý čas svého života“.

 

Jestliže se trans vykonává právě před tím, než jdete spát, nevyslovujte své posthypnotické sugesce, jako je tato. Namísto tohoto řekněte:

 

„Pomoz mi nyní usnout hlubokým, přirozeným a fyzickým spánkem a mít velmi příjemný, pohodlný, osvěžující, síly navracející noční spánek pomoz mi se ráno vzbudit v určený čas úplně svěží, s čilostí a jasnou hlavou, ve vynikající, rozkošné, spokojené a příjemné náladě, v plnosti energie a síly i s plným zaujetím pro to, abych se v první řadě ráno okamžitě dostal/dostala do duchovního transu a do styku s tebou a učinil/učinila vše, co potřebuji učinit před tím, než půjdu plnit své každodenní povinnosti a závazky, které na této Zemi mám.“

 

Těchto devatenáct kroků vám dává ponětí o tom, jak vyvolat duchovní trans. Jste nabádáni, abyste pečlivě nastudovali tuto iniciační techniku a je-li to možné, abyste si ji zapamatovali. Jakákoli odchylka od tohoto postupu vám může způsobit mnoho potíži, protože vždy existuje nebezpečí, že když jej nebudete následovat, dostanete se do styku s některými oblastmi své pseudomysli a jejími negativními obyvateli. Později se naučíte, jak si důkladně a pečlivě ověřit, zdali jste ve styku se svou vlastní Niternou myslí a jejími pravými, pozitivními obyvateli.

 

 

 

2.  CO DĚLAT A JAK POSTUPOVAT PŘI PRÁCI NAD SEBOU SAMÝMI POTÉ,

CO SE NACHÁZÍTE V HLUBOKÉM DUCHOVNÍM AUTOHYPNOTICKÉM TRANSU

 

 

Jakmile jste pevně ustanovili svůj duchovní trans, je před tím, než se pokračuje s čímkoli jiným, nutné, abyste dodrželi další důležité pravidlo.

 

První věcí, kterou se musíte s pomocí své Niterné mysli zabývat, jsou vaše osobní problémy. Je KRAJNĚ NEBEZPEČNÉ, abyste se snažili dělat cokoli jiného před tím, než se vaše problémy zpracují. Před tím, než postoupíte dále, musíte zpracovat všechny ty problémy, které vám Niterná mysl naznačí jako potřebné ke zpracování. Nebuďte netrpěliví a nesnažte se dělat cokoli jiného, jako je např. autoregrese před vaše fyzické zrození za účelem nalezení toho, co se s vámi dělo před tím okamžikem (což mnozí lidé naneštěstí dělají). Nebo se snažit kontaktovat vaše duchovní rádce či Nejvyššího ve vaší Niterné mysli. Taková snaha je snahou z pozice negativního stavu, to jest z pozice vašich problémů. Když se snažíte dělat věci z pozice vašich vlastních problémů, dostanete se do styku jen s negativním stavem čili s tou částí vaší mysli, která není vámi, ale fakticky je pseudoniternou myslí či jinou oblastí padělané pseudomysli čili umělých devadesáti pěti procent ve vás a s jejich negativními obyvateli.

 

Co je negativní stav ?  Musíte si zas a znovu pamatovat, že - jak bylo předtím řečeno - negativní stav není zde či tam, není něčím vně někde nad něčím, ale je ve vás, je vašimi problémy. Pokud lpíte a jste závislí na svých problémech a žijete v nich, nacházíte se ve středu negativního stavu a negativní stav ve vás přebývá. (Jste v jejich ovládacích programech jinak řečeno – pozn. zpracovatele.)

 

Je proto jen logické a pochopitelné, že v prvním kroku své práce nad sebou samými, zatímco jste v hluboké duchovní autohypnóze, soustředíte veškeré své snahy na odstranění svého zotročení vlastními problémy a závislosti na nich.

 

Musíte si také pamatovat, že jste MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOSTÍ, to znamená, že žijete a přebýváte v různých oblastech své pravé mysli a své pseudomysli i ve všech dalších oblastech jak Stvoření, tak i zóny vymístění a jste s nimi SPOJENI.

 

Jak se takové spojení odehrává ?  Prostřednictvím vašich pohnutek, citů, myšlenek, toho, co vás přitahuje, žádostí, přání, chtění a podobných stavů mysli.

 

(1)

Svými negativními, špatnými a ošklivými stavy mysli přitahujete k sobě a spojujete se sebou zlé a negativní duchy a entity v zóně vymístění. Vaše problémy je napájejí a oni pak na oplátku napájejí vás vašimi problémy. Takto se problémy udržují a podporují po celém negativním stavu a po celé zóně vymístění. Je to vzájemné napájení ubohostmi, které se považují za rozkošné.

 

(2)

Na straně druhé přitahujete prostřednictvím svých dobrých, pozitivních, láskyplných a mírumilovných pohnutek, pocitů, myšlenek, toho, co vás přitahuje, přání, tužeb, chtění a podobných pozitivních stavů mysli pozitivní a dobré duchy a entity v pozitivním stavu Stvoření Nejvyššího přebývající a z něho přicházející a spojujete se s nimi. (Zde vidíte, jak je důležité kontrolovat vlastní myšlenky a rozvíjet pozitivní myšlení, omezovat negativní myšlenky – pozn. zpracovatele.)

 

Těchto náchylností a spojení si ovšem nejste uvědoměle vědomi. Vzhledem ke všem praktickým účelům a z hlediska vaší vnější mysli a toho, jakým způsobem žijete na této planetě, žádné takové entity a duchové ani neexistují. Situace je ale zcela odlišná, když se dostanete do hlubokého duchovního transu, ve kterém jste s to překonat hrubá omezení své vnější mysli a všech vědeckých a náboženských předsudků, které jsou jen obalem toho, čím skutečně jste. V tomto stavu jste schopni si být plně vědomi přítomnosti těchto entit a duchů s vámi a ve vás i toho, jaký mají vztah k různým stavům a rozpoložením vaší mysli a vašeho života. Uvědomění si a vnímání těchto entit a duchů není nutně vizuální, ale mohou se představovat mnoha jinými způsoby a módy vnímání, které jsou vám k dispozici. O tom budeme hovořit později.

 

Vzhledem k tomuto důležitému faktu je zcela zřejmé, že jakýkoli pokus dostat se do styku s těmito rozličnými entitami a duchy předčasně před tím, než jste pracovali nad svými problémy, je velmi nebezpečný, protože jste s to mít s nimi vztah jedině z pozice těchto svých problémů. A jelikož tato pozice přitahuje jen negativní a zlé duchy a entity a je s nimi spojena, dostanete se do styku pouze s negativními duchy a entitami nebo s padělanou pseudoniternou myslí. Tyto typy duchů a entit mají nade vše nejraději, abyste se snažili se s nimi dostat do styku před tím, než jste pracovat nad svými problémy. To jim dovoluje vám lhát a zavádět vás velmi často tím, že předstírají, že jsou dokonce i Ježíšem Kristem, Nejvyšším, Bohem, Duchem svatým či různými archanděli či podobnými entitami. To vše dělají proto, aby vás svedli a neustále udržovali v negativním stavu. Jakmile se dostanete do styku s těmito druhy entit a duchů ve vás, máte sklon se jich obávat, obzvláště, když si nárokují, že jsou Ježíšem Kristem. A vy ovšem na neštěstí pro vás máte sklon následovat jejich zavádějící rady a setrvávat při nich. Na neštěstí mohou nyní, za současných duchovních podmínek existujících na planetě Zemi hovořit krásnými slovy lásky, velkými slovy moudrosti a těmito slovy a radami zdánlivé lásky a moudrosti vás oklamat. Krmí vás všemi druhy lží o sobě, o reinkarnaci, o Bohu, Ježíši Kristu a o negativních duších a entitách. Obvykle je obsah těchto řečí odvozen z myšlení podmíněného vaším vlastním přáním. Vnímají vaše náhledy, názory, tužby, přání i vaše systémy víry a z nich hovoří. Takže vás napájejí vašimi přeludy, myšlením dle toho, co si přejete, a vašimi sebenaplňujícími se předpověďmi.

 

Toto je jedním z důvodů, proč je nutné následovat dopodrobna předepsané postupy v procesu jak uvádění se do duchovního transu, tak i v průběhu práce nad svými problémy, když se nacházíte v hlubokém duchovním transu.

 

Takže s tímto důležitým upozorněním, které se může považovat takříkajíc za záležitost života a smrti, postoupíte ke svému prvnímu kroku v tom, co dělat, jakmile jste v hlubokém duchovním autohypnotickém transu a jakmile jste učinili první kontakt s tím, co si myslíte, že je vaší Niternou myslí.

 

(1)  PRVNÍ KROK

 

Samotným prvním krokem před tím, než přistoupíte k jakýmkoli dalším, je energická a vážná zkouška toho, zdali jste v kontaktu s vaší pravou Niternou myslí. Řekněte potichu své Niterné mysli:

 

Niterná mysli, jak dobře víš, existuje ve mně devadesát pět procent, které na mě byly násilím vloženy a které tě obklopují a oddělují tě ode mne a o kterých si myslím, že jsou mnou. Proto se musím ujistit, že jsem ve styku se svou pravou Niternou myslí Jsem v kontaktu se svou pravou Niternou myslí ? Jestli ano, pak ať se zvedne můj „ano-prst“, je-li to falešná niterná mysl či zavádějící negativní entita či duch, pak nechť se zvedne můj „ne prst“. V této chvíli si, Niterná mysli, ze své svobodné vůle a mocí své volby, kterážto moc je vždy pozitivní, protože je přímým nadělením Nejvyššího ve mně, chci, aby jen má pravá Niterná mysl ovládala pohyb mých prstů a vše ostatní ve mně“.

 

„Protože zde vykonávám moc své svobodné vůle, kterou mám přímo z Nejvyššího, od Nejvyššího, skrze Nejvyššího a s Nejvyšším ve mně, nikdo jiný či nic jiného ve mě, či mimo mne nebude s to ovlivňovat pohyby mých prstů vyjma mé Niterné mysli, nedám-li k tomu osobně dovolení, pokud by tu byla v budoucnu nutnost tak učinit kvůli nějakému důležitému poučení.“

 

„S tímto prohlášením své svobodné vůle a volby poníženě v pokoře a skromnosti žádám svou Niternou mysl, aby mi naznačila prostřednictvím pohybů prstů, zdali jsem s ní v kontaktu“.

 

Pozorujte odpověď, a jestliže dostanete odpověď „ne“, opakujte hořejší formulaci a požádejte svou Niternou mysl, aby se projevila a naznačila svou přítomnost zvednutím vašeho „ano-prstu“.

 

Jestliže dostanete odpověď “ano“, pokračujte v testování své Niterné mysli následujícím způsobem:

 

Niterná mysli, rád bych, abys nyní ovládala mé hlasivky a hovořila ke mně přímo, nebo, pokud to ještě není vhodné, abys skrze mé hlasivky hlasitě hovořila, promluv v mých myšlenkách a řekni mi, koho uctíváš a komu sloužíš?“

 

Jestliže jste ve styku s pravou Niternou myslí, měli byste dostat následující odpověď:

 

„Uctívám Pána Ježíše Krista, kdož má mnoho jiných jmen, kdož je Nejvyšší a Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Velitel a vládce všeho, co je, včetně všech pekel, veškerého negativního stavu a všech oblastí zóny vymístění“.

 

Taková nebo podobná odpověď musí přijít. Musí to být Pán Ježíc Kristus, Nejvyšší, Jediný Bůh Nedělitelný. Žádná jiná odpověď není přijatelná. To také platí ohledně každého, kdo patří k nějakému jinému náboženství než ke křesťanskému, protože taková jména jako Jehova, Adonai, Shaddai, Elohim, Allah, Krišna, Višnu, Buddha, Velký Duch či jakákoli jiná, která se používají ve vašich jednotlivých náboženstvích, nejsou ničím jiným než rozličnými odlišnými aspekty téhož JEDINÉHO BOHA, KDOŽ JE PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. To je neoddiskutovatelný fakt. To je zde zjeveno Nejvyšším. Buď to přijmete, či nepřijmete. Máte svobodu volby. Pokud to přijmete, můžete v bezpečí pokračovat. Pokud ne, bylo by lépe, kdybyste tuto metodu nepoužívali, protože byste mohli být svedeni negativními entitami a duchy, kteří by mohli posílit a potvrdit vaši vlastní zavádějící víru či cokoli máte. Takovéto posilování a potvrzování je krajně nebezpečné pro váš budoucí duchovní pokrok, obzvláště po vašem odchodu z planety Země. Mohli byste se nalézt v daleko horši situaci, než v jaké jste kdy byli v průběhu vašeho pobytu na planetě Zemi. To je důvod, proč vás kvůli vám samým důrazně nabádám, abyste dále nepokračovali v používání této duchovní metody, pokud nemůžete z celého svého srdce přijmout tento fakt o Bohu.

 

Jelikož je Pán Ježíš Kristus totéž jako Bůh, Nejvyšší, Aláh, Krišna, Višnu, Budka, Velký Duch nebo ať použijete jakýkoli název, je předložená formule univerzálně platná pro každého bez výjimky a výluky, ne jen pro lidi z této planety, ale po celém Stvoření Nejvyššího.

 

Jakmile obdržíte od vaší Niterné mysli vhodnou odpověď popsanou výše, další otázkou, kterou třeba položit, je:

 

Niterná mysli, jaký je tvůj postoj k Bibli ?“

 

Pravá niterná mysl každého, bez ohledu na jakýkoli systém víry, odpoví tak či nějak podobně:

 

„Svatá Bible je prvým Slovem Božím. Třicet pěl knih Bible Svaté obsahuje niterný, vyšší čili vnitřní smysl, který je zahalen literárním smyslem.

 

(Pro vaši informaci: Těchto třicet pět knih v Bibli Svaté obsahujících tento důležitý niterný smysl, který činí z Bible Svaté Slovo Boží, tvoří nesledující knihy: Geneze, Exodus, Leviticus, Numerí, Deuteronomium, Jozue, Soudců, První Samuelova, Druhá Samuclova, První královská, Druhá královská, Job, Žalmy, Izajáš, Jeremiáš, Nářků, Ezekiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofonjáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš; Evangelium dle Matouše, Evangelium dle Marka, Evangelium dle Lukáše, Evangelium dle Jana a Zjevení Ježíše Krista.)

 

Poté, co jste obdrželi uspokojující odpověď na tuto otázku, je dalším dotazem, který položíte, toto:

 

Niterná mysli, jaké je tvé pravé chápání a poznání ohledně tzv. doslovné, pokračující, fyzické reinkarnace jednoho ducha do téhož světa v negativním stavu ?“

 

Jediná přijatelná odpověď od pravé Niterné mysli - i když pevně věříte v reinkarnaci - je:

 

„Neexistuje žádná doslovná, fyzická reinkarnace téhož ducha do stejného místa dvakrát či vícekrát a obzvláště ne do negativního stavu na této planetě. Pán Ježíš Kristus jsa/jsouc nekonečně a absolutně milujícím a moudrým Bohem, by lidi nikdy dvakrát či vícekrát neumístil do stejné situace. To je regrese, a ne pokrok. V Pánově Stvoření neexistuje žádná stagnace. Vše postupuje v progresivních krocích. Reinkarnace znamená regresi či návrat na totéž místo, což je regresivní, a ne progresivní.“

 

Pokud jste obdrželi takový či podobný druh odpovědi na všechny vaše otázky, můžete si být jisti, že jste ve styku se svou pravou Niternou myslí.

 

Pamatujte si, že jakákoli odchylka od významu a obsahu těchto typů odpovědí na otázky shora formulované, vždy bez jakékoli výjimky a výluky znamená, že nejste v kontaktu s pravou Niternou myslí. Namísto tohoto existuje nákaza buď z vaší padělané pseudomysli, nebo od jednoho z negativních duchů a entit, přidělených či nenápadně proniknuvších k nějakému z vašich problémů, což blokuje přístup k vaší pravé Niterné mysli.

 

Za současně existujících okolností na planetě Zemi je toto pravidlo jedině platné. Později, když se dostanete do styku s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli, se můžete sami Nejvyššího zeptat, zdali je to pravda a proč současně existující duchovní podmínky na planetě Zemi vyžadují tak zdánlivě puntičkářské a rigidní následování těchto kroků a postupů a takové rozsáhlé a vážné testováni. Budete překvapeni, až naleznete pravou odpověď.

 

Poté, co skončíte tyto zkoušky a obdrželi jste uspokojivé odpovědi, můžete postoupit k dalšímu kroku.

 

(2)  DRUHÝ KROK

 

Jak dobře víte, všichni si uvědomujeme, že máme nějaké problémy. Jen velmi málo lidí by se mohlo odvážit tvrdit, že jsou prosti jakýchkoli problémů. Když někdo z vás udělá toto bláznivé prohlášení právě teď během čtení této knihy (aniž by prošel důkladnou prací nad sebou samým ve stavu duchovního transu či transu autohypnotického), měl by nejlépe vstoupit do transu okamžitě a zjistit to, čemu se vyhýbá či uniká.

 

Lidé mohou mít všechny druhy problémů. Tyto problémy mohou být fyzické či duševní či emoční nebo intelektuální, osobní či duchovní. Jste-li žena, můžete mít všechny druhy menstruačních obtíží, obzvláště menstruační bolesti, neplodnost, nedostatek orgasmu - to jest být neschopna orgasmického zážitku - nebo mít časté potraty. Můžete být lesbičkou a mít problémy s tím, že jste taková, nebo můžete mít mnohé jiné podobné problémy. Jste-li muž, můžete mít problémy s udržením své erekce, to jest problémy s impotencí či předčasnou ejakulací či s tím, jak oplodnit vašeho sexuálního partnera, nebo mít problémy s vlastní sexuální identifikací a být homosexuálem, či obtěžovat děti, nebo příliš masturbujete, či máte touhu se odhalovat a podobně. Nebo trpíte častým nachlazením, máte chřipku či astma, nebo bronchitidu či všechny druhy alergií, nebo rozedmu či tuberkulózu, nebo zažívací potíže, koliky, zácpy či průjmy, zvracení nebo pocity žaludeční nevolnosti, nebo nedostatek či nadmíru chuti k jídlu. Nebo máte vy či obvykle vaše děti problémy s nočním pomočováním, či zadržujete, anebo neumíte zadržet močení, nebo močíte nervózně často, to jest musíte močit, nebo máte často střevní křeče či podobné problémy. Nebo můžete mít svalové křeče, bolesti zad, plotýnky, ischias, záněty kloubů a šlach, křivící, rýmu, bolesti hlavy a všechny druhy bolestí a bolení v rozličných částech vašeho těla. Nebo můžete strádat cukrovkou, neuralgii, hypertenzí, to jest vysokým krevním tlakem, srdečními tipy, či různými srdečními potížemi, nebo různými formami rakoviny či různými jinými fyzickými neboli takzvanými fyzickými nemocemi. Nebo můžete trpět nějakým typem neurózy, jako jsou fobie, úzkost, hysterie, posedlost, nutkání, značná nespavost, nebo můžete trpět různým typem psychóz Nebo můžete trpět různými typy osobních problémů jako komplexem pod- či nadřazenosti, nedůvěřivostí, pocity viny, starostmi. Nebo můžete trpět stavem perfekcionismu, negativismu, egoismu, sobectví, sebestředností, sadismu, masochismu. Nebo můžete strádat depresemi, pocity bezcennosti, neslušnosti, či agresivity, nebo pasivity nebo lenosti, indiference, netrpělivosti, neschopnosti nebo nerozhodností. Nebo můžete trpět trémou, nebo mít sklon vzbuzovat přílišnou pozornost. Nebo můžete trpět navyklým lhaním, být delikventem či zločincem. Můžete být těžkým čí lehkým kuřákem, nebo poživatelem drog či alkoholikem nebo těžkým pijákem. Nebo můžete mít značně problémy s příjmem potravy a jste obézní a máte nadváhu. Nebo si koušete nehty či máte potíže s učením a pamětí, trpíce neschopností si vybavit či podržet to, co jste se naučili. Nebo máte potíže při studiu a vykonávání zkoušek. Nebo máte rozličné poruchy řeči, jako jsou zajíkání či koktání. Nebo trpíte kopřivkou, trudovinou nebo jinými druhy kožních nemocí nebo něčím tomu podobným. Je velmi pravděpodobné, že máte nejméně jeden problém popsaný v lékařských či psychiatrických knihách.

 

Jak vidíte, seznam problémů, které lidé mohou mít, by mohl být nekonečný. Jsem docela dobře jist, že ve shora uvedeném částečném seznamu problémů můžete někde najít ten svůj.

 

Chci, abyste si uvědomili, že všechny tyto problémy bez jakékoli výjimky a výluky je možně zvládnout prostředky duchovní hypnózy a autohypnózy, jste-li pro tento postup připraveni, otevřeni a způsobilí. Když jste v hlubokém duchovním autohypnotickém transu, musíte požádat vlastní Niternou mysl o to, aby vám řekla, zdali jste připraveni, otevřeni a způsobilí. Ona vám naznačí, zda-li je použití této metody pro vás vhodné a správné a zda-li se prostřednictvím této metody můžete okamžitě zbavit problémů, které máte a kterým jste již přivykli. Musíte si uvědomit, že abyste se svých problémů zbavili, potřebujete někdy kvůli určitým duchovním důvodům a jako výsledek vaší volby použít odlišné metody, než je duchovní autohypnóza.

 

Jinak byste se ochudili o velmi důležité poučení, které vám tato příležitost - to jest být léčen nějakou jinou metodou - nabízí. Proto je vždy nutné požádat Niternou mysl o to, aby vám řekla, jakou nejlepší metodu použít, abyste se zbavili každého jednotlivého problému. Nebuďte překvapeni, když shledáte, že máte určité problémy vyřešit duchovní metodou předloženou v této knize, zatímco u jiných problémů se vám bude radit, abyste je řešili některými z typických lékařských, chirurgických či psychologických metod. Uvědomte si, že jakmile se radíte se svou pravou Niternou myslí o tom, co je pro vás nejlepší, pak - i když vám tato Niterná mysl naznačuje, že byste měli podstoupit chirurgický zákrok či užívat předepsané léky nebo nějakou pravidelnou psychoterapii tato rada přichází z čistě Duchovního zdroje, a tudíž, protože následujete rady své pravé Niterné mysli, následujete duchovní cestu. Typické lékařské, chirurgické či psychologické metody nebo prostředky zbavení se vlastních problémů jsou v určitých případech fakticky nástroji projevu duchovního poučení. Tudíž jsou v této souvislosti všechny takzvané neduchovní postupy výsledkem a důsledkem čistě duchovních idejí.

 

Další věcí, kterou si máte uvědomit a kterou chci, abyste měli na mysli, je, že to, o čem si vědomě myslíte, že je problém, není nutně takovým z hlediska vaší pravé Niterné mysli. Velmi často jsou tyto problémy jen rouškou a obalem pro nějaké hlubší problémy, které si na vědomé úrovni čili z hlediska své vnější mysli neuvědomujete. Ovšem i obaly a roušky jako všechny ostatní pravé problémy jsou vždy bez výjimky a výluky duchovního původu a z duchovního zdroje. Vždyť vaše vnější mysl o vás nic neví. Obvykle se jen domnívá a tato domněnka může, ale nemusí být správná. Ale i když je správná, je jen doručenkou, a proto si ji potřebujete potvrdit u své pravé Niterné mysli v tomto druhém kroku předepsaných postupů. Pro vaši informaci: Jakmile je skutečný problém vyřešen, v mnoha případech obal či rouška skutečného problému, kterou považujete za problém, sama od sebe zmizí, aniž je dále potřeba na ní pracovat.

 

Takže položte své Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, velmi ti děkuji za spolupráci.“

 

(V každém okamžiku své komunikace se svou Niternou myslí nikdy nezapomeňte své Niterné mysli poděkovat za vše, ať je to cokoli.)

 

„Rád bych, abys mě důkladně prozkoumala a shledala, zda-li ty problémy, které si myslím, že mám -

 

(V tomto bodě vyjmenujte jeden za druhým všechny své problémy, které si myslíte, že máte.)

 

jsou reálné, nebo jsou jen přídavkem k nějakým jiným problémům, které si vědomě neuvědomuji. Nebo jsou tyto problémy jen obalem a rouškou, za níž jsou problémy skutečné ?  Jestliže jsou to tedy problémy skutečné a my máme na nich především pracovat, pak zvedni můj „ano prst“. Jestliže však to nejsou mé reálné problémy, ale jen obaly a roušky, pak zvedni můj „ne-prst „. A jestliže jsou jakkoli přídavkem k nějakým jiným problémům, které si vědomě neuvědomuji, pak zvedni můj prsteník. V tomto případě nebude prsteník již znamenat „nevím“, ale bude znamenat nějaký druh třetí možnosti.

 

Sledujte odpověď a pak přistupte ke třetímu kroku.

 

(3)  TŘETÍ KROK

 

Každá odpověď v kroku druhém (skutečně víte, jaké jsou vaše problémy, problémy, o kterých si myslíte, že jsou vaše, ve skutečnosti nejsou vašimi problémy a jsou jen rouškou a obalem problémů skutečných; a problémy, kterých jste si vědomi, jsou dodatečné k nějakým dalším problémům, které si vědomě neuvědomujete) si v tomto bodě poté, co poděkujete Niterné mysli, žádá následný dotaz:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli. Další otázkou, kterou mám, je to, zdali je to tvá volba, čili zdali mi máš naznačit dopředu počet problémů, nad kterými musíme pracovat před tím, než budu připraven se setkat se svými pravými duchovními rádci. Či namísto tohoto bychom měli načas vzít jeden problém a pokračovat, dokud mi, Niterná mysli, nenaznačíš, že jsme hotovi pokračovat s dalším krokem ?  Jestliže chceš, abych znal dopředu, nad kolika problémy musíme pracovat, pak, prosím, zvedni můj „ano-prst“. Jestliže by pro mě nebylo prospěšné, abych to věděl dopředu, ale namísto toho bychom měli pracovat načas nad jedním problémem, tak, jak tyto problémy přicházejí, pak ať se zvedne můj „ne-prst“.“

 

Jestliže obdržíte odpověď ano, pak postupujte následovně:

 

Niterná mysli, nad kolika problémy musíme pracovat před tím, než budu připraven pokračovat s dalším krokem ?  Niterná mysli, prosím, využij mé prsty, abys mi naznačila počet problémů. Každý prst, počínaje pravým palcem, bude označovat jeden problém. Mám deset prstů. Prosím zvedni ten prst na mé ruce, který odpovídá počtu problémů, na kterých musím pracovat.“

 

(Počítání probíhá od pravého palce až po levý malíček.)

 

„Jestliže tedy z nějakého důvodu mám více jak deset problémů, pak zvedni celou mou levou ruku.“

 

Jestliže se vaše celá levá ruka zvedne, pokračujte následovně:

 

Niterná mysli, nyní označím své prsty následujícím způsobem: Pravý palec bude znamenat jedenáct problémů atd. až po můj levý malíček, který bude znamenat dvacet problémů. Prosím, zvedni ten prst, který odpovídá počtu problémů, nad kterými musíme pracovat. Jestliže z nějakého důvodu mám více jak dvacet problémů, pak zvedni celou mou levou ruku.“

 

Pokud se levá ruka opět zvedne, opakujte postup s narůstáním počtu, dokud nedostanete přesné číslo.

 

Když máte tento přesný počet problémů, u kterých Niterná mysl chce, abyste na nich pracovali před tím, než se postoupí k dalšímu závažnému kroku ve vaší práci na sobě samých, ujistěte se dvojí kontrolou správnosti odpovědi, jako je tato:

 

Niterná mysli, naznačuješ mi, že musím pracovat řekněme na šesti problémech před tím, než mohu postoupit s dalším závažným krokem. Je to správná odpověď ?“

 

Obdržíte-ti odpověď ne, opakujte hořejší postup, dokud nedostanete potvrzení, že toto je správný počet.

 

(4)  ČTVRTÝ KROK

 

Jakmile jste zjistili počet problémů, nad kterými musíte pracovat, nebo jakmile jste zjistili, že se potřebujete na čas zabývat jedním problémem, aniž byste dopředu znali jejich celkový počet, jste připraveni postoupit k následujícímu kroku. (Důležitá varovná poznámka: To, že vám vaše Niterná mysl naznačí počet problémů, na kterých musíte pracovat, nutně neznamená, že; musíte pracovat pouze na těchto problémech a nedělat nic jiného či navíc. Jen to znamená a naznačuje, že se musíte zabývat jistými svými problémy se svou vlastní Niternou myslí před tím, než budete připraveni na uvedení ke svým pravým duchovním rádcům, abyste konvertovali a osvobodili své vlastní stíny a ustavili přímý přístup k Nejvyššímu ve své Niterně mysli. Později budete upozorněni, jestliže tu bude něco jiného či nějaký jiný problém, na kterém bude třeba pracovat a který bude potřeba z vašeho života odstranit. Určité problémy mají tak hlubokou duchovní podstatu, že mohou být zpracovány jen s vašimi konvertovanými a osvobozenými stíny a se všemi ostatními duchovními rádci a Nejvyšším.)

 

V dalším se své Niterné mysli zeptejte:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli, za vše, cos mi ukázala, a nyní bych se tě rád zeptal, zdi jsme připraveni přistoupit k práci nad prvním problémem.“

 

Obvykle dostanete odpověď ano. Odpověď ne obvykle znamená, že potřebujete přestávku, nebo začít práci nad svým prvním problémem v dalším pravidelném sezení, které sami budete mít. Ověřte si to u své Niterné mysli.

 

Jakmile dostanete odpověď ano, postupujte následovně (pokud si uvědomujete, jaké jsou vaše problémy):

 

Niterná mysli, jak byl tento problém vyvolán ?  Kdy se v mém pozemském životě objevil poprvé ?“

 

(V této chvíli se neptejte na nic o svých zkušenostech ve zvláštním intermediálním světě. To lze učinit jen s pomocí vašich konvertovaných a osvobozených stínů a vašich pravých duchovních rádců a jen za předsednictví Nejvyššího ve vaší Niterné mysli.)

 

„A které následné události mého života tento problém udržovaly a podporovaly ?  Prosím, vyvolej je krok za krokem, událost po události v mých vzpomínkách, abych mohl/mohla znát a chápat, co se stalo a jak se to stalo a co dělám špatně, abych tento problém měl/měla.“

 

V tomto bodě můžete Niternou mysl požádat, aby hovořila vašimi hlasivkami a řekla vám, co se stalo a jak se to stalo nebo ve vás vyvolala přesné rozpomenutí se na to, co se stalo a jak, anebo obojí zároveň. Je na vaší Niterné mysli, aby rozhodla, jakým způsobem postupovat, jelikož zná, co je pro vás nejlepší a nejúčinnější.

 

V procesu této práce se vám ukáže, co se stalo špatného a jak se problém vyvolal a počal vás ve vašem životě trýznit.

 

Jakmile se všechny události vašeho života, které mají vztah k vyvolávání, udržování a podpory tohoto problému, odhalí a jsou vám jasné, položte své pravé Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, prosím, odhal mi poučení, které z tohoto jednotlivého problému dostávám. Poučil/poučila jsem se správně ?  Vyčerpal tento jednotlivý problém v mém životě svou užitečnost a je čas se od něj osvobodit a zbavit se ho ?“

 

Jestliže poučení nastalo a problém vyčerpal svou užitečnost, pak jste připraveni postoupit s dalším krokem. Ve většině případů, jste-li v tomto bodě, jste poučení získali a problém, na kterém pracujete, vyčerpal pro vás i pro veškeré Stvoření svou užitečnost. Každý po celém Stvoření se z této zkušenosti poučil a ta byla navždy umístěna do univerzality povšechnosti. Jste tudíž připraveni se tohoto problému zbavit. Jinak, to vás mohu ujistit, byste ve svém životě nikdy nedosáhli tohoto bodu. Neměli byste dokonce ani žádnou touhu provádět svou duchovní autohypnózu a dokonce snad ani touhu číst tuto knihu.

 

Jestliže by vám Niterná mysl naznačila, že si vědomě neuvědomujete své skutečné problémy, a jestliže by Niterná mysl naznačila, že jste připraveni poznat, co je tímto problémem, který si vědomě neuvědomujete, a jste připraveni na něm pracovat, pak postupujte následovně:

 

Niterná mysli, rád bych tě požádal o to, abys - jak budu ve své mysli potichu počítat od jedné do sedmi - mi náhle v mých vzpomínkách a v mé paměti vyvolala povahu problému, kterého si nejsem vědomě vědom, který je ale tím prvním, na kterém se má pracovat. Pomoz mi si vzpomenout a vyvolat v paměti přesnou povahu problému, jak se v mém životě projevuje, jaké symptomy v mém životě a chování má, jak a kdy v mém pozemském životě se tento problém vyvolal, jakou roli hrají další události mého života při potvrzování a posilování tohoto problému a cokoli dalšího, co potřebuji vědět o tomto problému. A to tak, že jak skončím počítání, náhle to budu vědět.“

 

V tomto bodě pokračujte s počítáním, a je-li to nutné, opakujte je několikrát, dokud nebudete s to si v paměti vyvolat vše, co se vztahuje k prvnímu problému, kterého jste si doposud nebyli vědomě vědomi. Když to máte, učiňte přesně to, co se popisuje v kroku čtvrtém, a když to vykonáte, pokračujte krokem pátým, který následuje. (Někdy je vám k procvičení dán menší problém či dva nebo více, aby ty větší byly snadněji k zvládnutí. Také to zabere několik sezení v transu, než se vše toto pozná.)

 

(5)  PÁTÝ KROK

 

Jakmile vám vaše Niterná mysl odhalí pravou povahu vašeho prvního problému či jakéhokoli následného problému, jakmile máte, jaké bylo zvláštní poučení z toho, že tento problém máte a udržujete, jste připraveni tento problém odstranit. (Povšimněte si, že neuvádím žádný konkrétní příklad chorobopisu, přičemž to, co zde předkládám, je výsledek početných konkrétních chorobopisů z mé profese. Uvést tahový chorobopis je nevhodné proto, že každý případ je velmi odlišný. Poučení pro jakoukoli osobu je, i když má přesně stejný typ problému, velmi odlišné. Nejsou možná žádná zobecňování a, což je nejdůležitější, jen vy sami můžete být sobě příkladem chorobopisu. Lidé, kteří by měli sklon vyhledávat podobné zkušenosti a poučení, by marnili svůj vzácný čas na zkušenostech někoho jiného, namísto toho, aby soustředili veškerou svou pozornost na své specifické, jedinečné a neopakovatelné zkušenosti a poučení, které jsou důsledkem jejich vlastních problémů. To je hlavním důvodem, proč by bylo proti duchu této knihy, kdyby se vám uváděly všemožné chorobopisy. Nicméně pokud se zajímáte o kasuistiku, můžete si o ní přečíst v klihách „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ a „Principy duchovní hypnózy“ a v některých kapitolách knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Je několik kroků, které v tomto bodě musíte podstoupit.

 

(1)

Za prvé musíte z celého svého srdce, ve svých myšlenkách a pocitech požádat Nejvyššího o odpuštění a milosrdenství. Nejvyšší přišel jako Ježíš Kristus na tento svět, aby každému, kdo vyzná své hříchy, lítost a ukáže touhu se změnit, poskytl příležitost ke spasení a nabídl každému milosrdenství a odpuštění. Tímto faktem jste neustále vyvoleni pro Pánovo milosrdenství a odpuštění.

 

Milosrdenství a odpuštění vám nemohou být dány, aniž o ně požádáte v procesu vyznání svých hříchů, pokání a jejich odstranění. Nejvyšší, jsoucí Absolutní svobodou a respektující vaši svobodnou volbu být takovými, jací jste, nebo chtít být takovými bez ohledu na to, jak je to ubohé, by vám nikdy nevnucoval Svoje milosrdenství a odpuštění. Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus vám odpustil a prokázal milosrdenství již dávno předtím, než přišel na tento svět, zdolal negativní stav, podřídil si všechna pekla a uvedl veškerou zónu vymístění se všemi jejími oblastmi a dimenzemi pod Svou vládu. Tedy vše, co máte učinit, je požádat o milosrdenství a odpuštění následujíce postupy popsané v této knize.

 

Takže první věcí, kterou máte učinit, je vyznat své vážné problémy, které jsou všechny hříchem, ať jsou cokoli (možná jedněmi z těch problémů, které byly vyjmenovány v kroku druhém), jeden za druhým, jak nad nimi budete pracovat s Niternou myslí ve své duchovní autohypnóze. Poté, co vyznáte tento jednotlivý problém - hřích, kajete se tím, že máte výčitky svědomí z toho, že váš duch, duše a tělo a všechny jejich aspekty, úrovně a stupně byly znečištěny, otráveny a zamořeny tímto jednotlivým problémem. A pak požádáte svou Niternou mysl, aby vám pomohla přijmout milosrdenství a odpuštění od Nejvyššího.

 

Tento první krok musíte podstoupit proto, že přijetím tohoto problému jako součástí svého života odvrhujete svou pravou esenci a substanci. Vaše pravá esence a substance je přímým nadělením Nejvyššího ve vás. Takže zavrhujete Nejvyššího a vyháníte Nejvyššího z té části vás, která byla přidělena tomuto problému. Bez ohledu na to, jak dalece vyznáte svou oddanost a víru v Nejvyššího, pokud budete na svém problému lpět a souhlasit s ním a se svým současným životním stylem, který se odvozuje z negativního stavu ve vás, zavrhujete Nejvyššího a Jeho/Její jsoucno a bytí. Pamatujte si, že Nejvyšší nemůže být ve vašich problémech. Je to proto, že všechny problémy, které máme, jsou hříchy. Ve vašich problémech může být pouze ďábel či zlí duchové, protože jedině ďábel nebo zlí duchové mohou být ve vašich hříších. Takže vy kradete to, co bylo původně Nejvyššího, a dáváte to ďáblu a zlým duchům, to jest negativnímu stavu. Činíte tak v okamžiku, kdy jste se rozhodli tomuto problému dovolit, aby vstoupil do vašeho života a opanoval ho. V tomto smyslu se stáváte zloději a lupiči. Není v tom žádný rozdíl, jak dalece předstíráte, že jste křesťan, návštěvník kostelů, čtenář Bible, účastník modliteb a vykonavatel všemožných slavností a obřadů a tak dále a podobně. Pokud na svých problémech lpíte a jste jimi zotročeni, skutečně nevěříte v Nejvyššího. Podvádíte sami sebe a všechny ostatní okolo vás, když prohlašujete, že skutečně věříte v Nejvyššího a že jste Jeho/Její následovníci či nově zrození křesťané. Zvolili jste si, aby ďábel a zlí duchové ovládli vaše žití a aby obvykle nepříjemně ovlivňovali ty kolem vás (na základě jejich volby).

 

Nečiní v tom žádného rozdílu to, že jste dobrovolně vstoupili do negativního stavu za tímto účelem, to jest prožít tyto druhy problémů. Pokud se ztotožňujete s čímkoli negativním a problematickým, stáváte se aktivátory či účastníky aktivace a podpory negativního stavu a jeho dominance ve vás. Tímto aktem vyháníte ze sebe Nejvyššího s výjimkou pěti procent pravého lidství ve vás. Prosím, pamatujte si, že když jste dobrovolně přijali své poslání, byla vám především poskytnuta cesta ven z negativního stavu a vy jste ze své svobodné vůle a volby přijali podmínky této cesty. Tato cesta se vám nyní tímto připomíná a připomínají se vám nyní i ty postupy, jakými se dostat ven z negativního stavu.

 

Neexistuje jiný způsob. Toto je důvodem, či jedním z mnoha důvodů, proč Nejvyšší přišel jako Ježíš Kristus na tento svět, aby vám mohla být dána možnost aktivace tohoto způsobu. Tato jediná cesta je zřetelná a jasná: V prvním kroku vyznání hříchů - problémů, pokání a žádost o odpuštění a milosrdenství Nejvyššího a o aktivaci vaší schopnosti, touhy a vašeho přání úspěšně a účinně se změnit.

 

(2)

Druhým závažným a důležitým krokem v tomto procesu zbavování se svých problémů - hříchů je to, že vy sami prokážete z celého svého srdce milosrdenství a odpuštění komukoli jinému bez jakékoli výjimky a vyloučení, ať je to kdokoli; kdo se z těch či oněch důvodů zúčastnil, či si myslíte, že se zúčastnil vyvolání, posilování a udržování vašich problémů - hříchů. Opět si, prosím, ale pamatujte, že všechny ty problémy vyjmenované výše v kroku dva, jakož i jakékoli jiné, které spatřují světlo světa, jsou hříchy. Pamatujete si příklad ze života Ježíše Krista, který jsem citoval dříve v této knize, kdy řekl fyzicky nemocné osobě: „Tvé hříchy jsou odpuštěny.“ ?

 

Nemůžete postoupit dál, ani o malý krůček dále, aniž nejste ve svém životě na Zemi z celého svého srdce ochotni odpouštět a ukázat milosrdenství všem lidem, kteří se zúčastnili, nebo o kterých si myslíte, že se zúčastnili, při vyvolání, posilování podporování a udržování vašich problémů od okamžiku vašeho početí v mateřském lůně do současnosti. A opět nelze z tohoto procesu odpuštění a milosrdenství vyloučit nikoho. A nejen to, ale je důležité a závažné, abyste po všechny časy dennodenně pokračovali v prokazování milosrdenství a odpuštění sobě samým a ostatním, pokud a jak je třeba.

 

Nejste-li ochotni jim z celého svého srdce odpustit a prokazovat milosrdenství za jejich zdánlivě nesprávné činy vůči vám; jestliže chcete pokračovat ve své zášti a zlobě a nenávisti vůči nim, zastavte se právě zde a nechoďte dál. Mrháte svým časem. Jenom byste na sebe přivolali daleko ničivější problémy, než jste doposud měli. Milosrdenství a odpuštění vám může být ukázáno Nejvyšším jedině tehdy, pokud prokážete milosrdenství a odpuštění všem ostatním, kteří je potřebují. Nehraje přitom žádnou roli, jestliže shora uvedení lidé ve vašem životě pokračují ve své zášti, zlobě, nenávisti a špatném jednání vůči vám tak, jak to vždy dělali. To není důležité. Důležitým, závažným a kritickým je pro vás to, abyste si uvědomili, že jim musíte odpustit a prokazovat milosrdenství bez ohledu na to, zdali vám odpustili či prokázali milosrdenství oni. Jakmile toto učiníte, jakmile změníte svůj postoj vůči nim, budete překvapeni tím, co se od té chvíle stane v jejich vztahu k vám.

 

Takže pokud jste splnili požadavky těchto dvou kroků, jste připraveni postoupit ke třetímu kroku.

 

(3)

Za třetí: Přijetím milosrdenství a odpuštění od Nejvyššího a prokázáním svého milosrdenství a odpuštění ostatním, jste připraveni prokázat milosrdenství a odpustit sami sobě. Nyní si potřebujete odpustit sami sobě vše, co jste udělali sobě a druhým, nebo to, co si myslíte, že jste učinili (ať jste to skutečně udělali, či nikoliv !).

 

Tedy z celého svého srdce si musíte odpustit a prokázat si milosrdenství za všechny ty potíže, strádání a utrpení i problémy, kterým jste dovolili, aby vás trápily a ničily a ničily vašeho ducha, vaši duši a vaše tělo se všemi jejich úrovněmi, aspekty a stupni.

 

Nejste-li z nějakých či jiných důvodů ochotni sami sobě odpustit a prokázat si milosrdenství, zastavte se právě zde a nepokračujte dál, protože byste se dostali do daleko horších potíží, než v jakých jste kdy předtím byli.

 

Jak chcete přijmout odpuštění a milosrdenství od Nejvyššího, či poukázat milosrdenství a odpuštění jiným, aniž jste ochotni to učinit sobě samým ?  Nejste částí téhož celku ?  Není Nejvyšší ve vás ?  Není v ostatních ?  Jestliže neodpustíte sami sobě, nemůžete skutečně odpustit ani druhým, a tedy vůbec nemůžete pro sebe skutečně využít Pánova odpuštění a milosrdenství, neboť to závisí od těchto dvou dalších aktů odpuštění.

 

Pokud si na straně druhé myslíte, že jste sami sobě odpustili, ale nechcete odpustit jiným a nechcete přijmout odpuštění Nejvyššího, klamete sami sebe a druhé ve víře, že jste si odpustili. Je to proto, že jeden akt odpuštění vychází ze druhého a neexistuje žádné odpuštění a milosrdenství, pokud tato tři nenastanou zároveň. Když je oddělíte, zůstáváte otroky negativního stavu. Neochota prokázat milosrdenství a odpuštění ve všech těchto třech aspektech znamená, že máte problém v tom, že jste neschopni odpustit v jednom, ve dvou nebo ve třech aspektech tohoto aktu odpuštění a milosrdenství. To je vážným duchovním problémem. V tomto bodě jste důrazně nabádáni, abyste, než kdy postoupíte dále, se svou pravou Niternou myslí prozkoumali, proč jste neochotní či váháte přijmout nutnost těchto tři aktů odpuštění a milosrdenství. Komu sloužíte tímto druhem hrozného postoje ?  To jen naznačuje a znamená, že musíte vzít v úvahu existenci možnosti, že jste snad kvůli jednomu či jinému důvodu dovolili nějakým zlým, negativním duchům, aby vám bránili projít tímto závažným a kritickým aktem milosrdenství a odpuštění, aby vás ovládli, nepozorovaně se do vás dostali nebo se k vám připojili. Pamatujte si, prosím, že negativní stav je založen na nenávisti, zlobě, nepřátelství, záludnosti, násilí, ničení, zášti, mstě, odplatě, krutosti, neodpouštění a na všech podobných ohavnostech a odporných věcech.

 

Nejste-li v těchto třech aspektech ochotni odpustit a prokázat milosrdenství, dovolujete si být, naneštěstí, agenty negativního stavu z pekel.

 

V takových případech potřebujete pomoc od profesionálního duchovního hypnoterapeuta a, jestliže ze své svobodné vůle a volby chcete ve svém procesu duchovní transformace postoupit dále, pak bude pro vás lepší se spojit s někým, kdo je v této duchovní metodě vytrénován, a požádat ho o pomoc a nápomoc.

 

Jakmile završíte tyto tři kroky aktu milosrdenství a odpuštění, jste připraveni postoupit k dalšímu kroku.

 

(4)

Dalším krokem je, abyste si vizualizovali, zobrazili a abyste viděli (máte-li potíže s vizualizací a představivostí, pak si, prosím, myslete, ciťte, slyšte, vnímejte či použijte způsob, jaký můžete) zářivé bílé světlo, které přichází zepředu, odshora (což je v duchovních transech a autotransech vždy k východu. Ať se obrátíte kamkoli, východ bude vždy před a nad vámi.), jako od Slunce. Slunce vychází. Požádejte přítomnost Nejvyššího v tomto slunci a ve své Niterné mysli, aby vyslal světelný paprsek do vašeho čela a nechte jej do sebe vstoupit a odstranit váš problém nadobro a provždy. Vizualizujte si úplnou záplavu bílého světla přicházejícího ze Slunce, ze shora, a zalévajícího a prostupujícího vás a vše ve vašem duchu, duši a těle. Vytvořte si vizi toho, jak toto světlo ničí, likviduje a odstraňuje tento problém či všechny poškozeně, nemocné a slabé buňky či cokoli máte. A představte si, že toto světlo odstraňuje veškerou temnotu a tmu a vše a všechny ostatní, co se vztahuje k tomuto problému spolu s tímto problémem samotným. Nechť to vše spadne k vašim nohám. Tento proces opakujte sedmkrát, dokud vše u vašich nohou, jakož i ve všem ostatním ve vás, nebude čistým bílým světlem. Dívejte se, jak se tato černota, temnota a šerednost rozplynou v nicotu.

 

Poté, co jste toto učinili, pokračujte tím, že si dáte následující či obdobné sugesce:

 

„Ze své svobodné vůle a volby; mocí Božské lásky a Moudrostí Nejvyššího a z Jeho/Jejího Božského milosrdenství a Odpuštění a mocí své pravé Niterné mysli a svého vlastního milosrdenství a odpuštění; silou svého rozhodnutí plně se se svou pravou Niternou myslí ztotožnit se třemi aspekty aktu milosrdenství a odpuštění se nadobro a navždy osvobozuji a uvolňuji od všeho, co se k tomuto problému vztahuje, a od tohoto problému samotného.“

 

(zde slovně naznačte, kterého problému se chystáte zbavit)

 

„Všechny důsledky, výsledky a následky tohoto problému“

 

(opět pojmenujete tento problém jeho specifickým názvem, jako je rakovina, kouření, problém s hmotností, pití, kousání nehtů a cokoli, co máte)

 

„se ruší, zastavují, anulují a nebudou mít již žádný dopad a vliv na můj život a nebudou jeho překážkou. Nejsem již otrokem tohoto problému. Vím, že se nyní odevzdávám zpět Nejvyššímu. A pokorně žádám Nejvyššího, aby zaplnil toto místo či ten kout ve mně, který mi byl s mým svolením tímto problémem ukraden, aby ze mě vycházel, a aby mě pravý Nejvyšší zaplnil čistou láskou a moudrostí, čistým nepodmíněným dobrem a pravdou, čistou nepodmíněnou dobročinností a vírou, vírou a důvěrou v Pána a sebe sama; objektivností a poctivostí, spravedlností a soudností, milosrdenstvím a odpuštěním, soucitem a empatií, laskavostí a mírností, skromností, pokorou a ponížeností a všemi ostatními pozitivními atributy pravé přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Jejího Stvoření“.

 

Jestliže máte fyzický problém, který způsobuje poškození vaší tkáně či buněk, jako je např. rakovina, poté, co jste tyto nemocné, zestárlé, hnusné, zčernalé, protivné, šeredné buňky vypudili ze svého systému postupem shora popsaným, dodejte:

 

„a naplň to místo a tento orgán či tkáň buňkami novými, silnými, zdravými a omlazenými. Žádám tě, Nejvyšší, můj Pane, Spasiteli, vykupiteli a můj Tvůrče a Stvořiteli v pokoře, skromnosti a poníženosti, abys mě napravil, zregeneroval, obnovil a transformoval do Své vlastní podoby a obrazu. Ochraňuj a zabezpeč mě, můj Pane, před tím, abych upadl zpět do jakýchkoli návyků s tímto problémem spojených anebo zpět ke vzorcům chování a k životnímu stylu, které byly výsledkem tohoto problému.“

 

Můžete přidat jakékoli další podobné sugesce.

 

Jakmile všechny tyto kroky skončíte, položte Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, jsou tyto sugesce tak, jak jsem je formuloval, pro tebe přijatelné ?  Jsi ochotna mi pomoci s tím, aby se tyto sugesce uskutečnily a staly se nyní mým pravým životem ?  Přijal Nejvyšší v tobě mou pokornou žádost o pomoc ?  Jestliže ano, pak zvedni můj „ano-prst“, a jestliže ne, pak zvedni můj „ne prst“.“

 

Jestliže nějakou náhodou dostanete odpověď ne (velmi vzdálená možnost, pokud jste náležitě následovali vylíčené postupy), požádejte svou Niternou mysl, aby vám odhalila, co je na vašich sugescích a postupech nesprávně. Obvykle jste někde na cestě buď nepochopili, nebo nesledujete náležitý postup. Dostanete náležitou odpověď a pak učiňte nutné opravy v souladu s návrhy své pravé Niterné mysli.

 

Pokud jste obdrželi obvyklou odpověď ano, položte své Niterné mysli poté, co Jí poděkujete, následující důležitou otázku:

 

Niterná mysli, existuje něco jiného, co má vztah k tomuto zvláštnímu problému, nad čím musíme pracovat ?“

 

Jestliže obdržíte odpověď ano, pokračujte v dalším zkoumání toho, na jakých dalších aspektech tohoto problému potřebujete pracovat. Pracujte na tomto problému, dokud jednou, když položíte hořejší otázku, dostanete odpověď ne. Práce nad jedním problémem může velmi často zabrat více jak jedno sezení v duchovním hypnotickém autotransu. Aby se zajistilo, že jste obdrželi správnou odpověď, ověřte si to podruhé následující otázkou své Niterné mysli:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli. Vyřešili jsme tento problém navždy, nadobro, věčně, jak tak setrvávám u své pravidelné denní práce na sobě samém ?“

 

(Popis, jak udržovat svou novou duchovní kondici a život, bude dán v další kapitole této knihy.) Jestliže je problém skutečně vyčerpán, obdržíte odpověď ano. Jinak pokračujte v práci na tomto problému, dokud není odstraněn tím, že se opakují postupy popsané v hořejších krocích. Pak se ptejte:

 

„Je tu pro dnešek něco jiného ?“

 

Jestliže ano, ptejte se, co to je a učiňte to, co se vám řekne. Jestliže ne, s vděčností a uznalostí k Nejvyššímu a k vaší Niterné mysli vyjděte ven z duchovního transu postupem popsaným výše v devatenáctém kroku vyvolávání duchovního autohypnotického transu.

 

(6)  ŠESTÝ KROK

 

Jakmile završíte práci na prvním problému, jste připraveni zaujmout další krok. Než postoupíte dále, chci, abyste si uvědomili následující důležitý, závažný a kritický fakt a postup, který musíte sledovat vždy, když provádíte svou práci v duchovním transu. Toto pravidlo je absolutně nutné a platné vždy, když vstupujete do své vlastní duchovní autohypnózy, byť by se prováděla tentýž den. Nikdy nepřeskočte či nevynechejte tento postup. Kdykoli na začátku každého svého sezení kontaktujete svou Niternou mysl (prosím, žádné výjimky či výluky), opakujte se svou pravou Niternou myslí bezpečnostní prověrky, jak jsou popsány v prvním kroku této části.

 

Proč je to nutné dělat vždy ?  Musíte si pamatovat, že v mezidobí sezení jste zpět ve své vnější mysli a ve vnějším světě, kde dominuje plně negativní stav. V tomto časovém období podléháte všem druhům znečištění, otrav, zamoření, léček, útoků, náletů a mnoha jiných věcí negativního stavu, který chce, abyste zůstali v jeho nástrahách a léčkách. Přesunete-li se tudíž, když jste v dalším pravidelném sezení, zpět do své pravé Niterné mysli, nemůžete si nikdy být jisti, zdali jste v kontaktu s ní, či s vaší padělanou pseudoniternou myslí. Proto nechcete-li býti podvedeni a svedeni, musíte projít pravidelnými bezpečnostními prověrkami popsanými v kroku číslo jedna této části. Později, až se osvobodí a konvertují vaše stíny, poznáte v tomto ohledu spolehlivější, jednodušší a rychlejší bezpečnostní prověrky. Do té doby ale musíte každé sezení začít s bezpečnostním ověřováním, jak se popisuje v prvním kroku této části.

 

Poté, co jste nastolili svůj další duchovní hypnotický stav transu a kontaktovali jste svou pravou Niternou mysl a provedli jste správné bezpečnostní prověrky, požádejte svou Niternou mysl, aby vám především pomohla při očistě a očišťování sebe samých od možných nákaz, nečistot a zamoření vším zlým, negativním, špatným, nesprávným a protivným, co by se mohlo naskytnout v mezidobí vašich sezení. Požádejte svou Niternou mysl, aby nasměrovala zářivé bílé světlo Božské lásky a Božské moudrostí Nejvyššího ze slunce do vás a důkladně vás omyla, očistila a dezinfikovala ve vší vaší esenci, substanci, těle, duchu, duši a ve všem, co máte, od všeho odpadu negativního stavu, dokud to vše nezmizí z vašeho systému. Požádejte Niternou mysl, aby vám naznačila, že jste učinili něco zlého a neadekvátního či nesprávného, nebo že jste mezi sezeními udělali chyby. Ať se to dostane do vaší pozornosti, pracujte na tom, požádejte o milosrdenství a odpuštění a odstraňte to bílým světlem. Jakmile tímto projdete, či je-li odpověď ne, to jest, že nedošlo nijak k žádnému zamoření a nesprávnému konání mezi vašimi sezeními, pak poté, co poděkujete za práci, která byla doposud udělána, položte Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, jsme připraveni postoupit k práci na dalším problému ?“

 

(Tato otázka je platná jen tehdy, máte-li více jak jeden problém v okamžiku, kdy vám Niterná mysl naznačí, že potřebujete pracovat pouze na jednom problému.) Jestliže je odpověď ne, zeptejte se své Niterné mysli na to, co by se mělo v tomto sezení učinit, jaký druh práce byste potřebovali na sobě vykonat, jaký druh sugescí si potřebujete dávat, a na to, kdy budete připraveni pracovat na dalším problému.

 

Jakmile obdržíte odpověď ano, pokračujte s prací na dalším problému přesně stejným způsobem, jak se popisuje v kroku čtvrtém a pátém.

 

Je pro vás absolutně nutné, abyste následovali všechny kroky, jak jsou popsány v těchto postupech, aniž byste cokoli vynechali. Dobře se vám radí znovu si vícekrát přečíst obsah kroku číslo čtyři a pět této části a, je-li to možné, téměř si ho zapamatovat, abyste se v procesu odstraňování svého dalšího problému těchto kroku striktně drželi. Při práci na každém aspektu svého problému musíte každý krok opakovat přesně stejně, jak se popisuje v těchto dvou krocích. Výpadek v této věci může přinést úplnou pohromu a navršit vaše problémy, přičemž si budete myslet, že problémy se vyřešily. Negativní stav by byl velmi rád, abyste tyto postupy co nejvíce porušovali a odchylovali se od nich, aby tak mohl sabotovat a podkopat vaši snahu. Pamatujte si, že tento postup byl zjeven přímo Nejvyšším za účelem poskytnout vám - pokud si ji zvolíte ze svobodné volby a vůle přijmout - příležitost, abyste se osvobodili od otroctví všech svých problémů, a tedy negativního stavu. Jestliže tyto postupy budete sledovat pečlivě, nikdy nepůjdete nesprávně, obzvláště jestliže budete vždy dodržovat akt milosrdenství a odpuštění v jeho třech aspektech.

 

A přesně stejně, jak se popisuje v krocích čtyři a pět, aniž by se cokoli z těchto kroků vynechalo, budete pracovat na svých zbylých problémech, o nichž vám vaše Niterná mysl řekne, že na nich musíte pracovat. Budete tak činit, dokud vám Niterná mysl neřekne, že to je vše a že je čas, abyste šli k dalšímu závažnému bodu svého duchovního transformačního procesu. Tento typ duchovní práce na sobě samém lze považovat za proces vaší duchovní transformace čili opětovného zrození.

 

Opakuje se ještě jednou, že pokud vás zajímá poznat více o tom, jak se tato práce dělá, na konkrétních příkladech, jakož i to, co potom následuje, radí se vám číst kapitolu druhou, části druhé „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ (str. 90-332) a kapitolu dvanáctou knihy „Realita, mýty a iluze“. Tyto partie těchto dvou knih, jakož i některé části knihy „Principy duchovní hypnózy“ (str. 154 -164 a 20-232) jsou povětšinou jednoduché dialogy, které mohou být snadno chápány každým, kdo může číst.

 

 

 

3.  JAK OSVOBODIT A ZKONVERTOVAT SVŮJ PRAVÝ STÍN;

JAK VYHNAT NEGATIVNÍ, ZLÉ DUCHY A ENTITY VÁS VLASTNÍCÍ,

NENÁPADNĚ OVLÁDAJÍCÍ, ANEBO K VÁM PŘIDRUŽENÉ;

JAK VYVOLAT SVÉ PRAVÉ DUCHOVNÍ RÁDCE;

JAK USTANOVIT STÁLÝ KONTAKT S NEJVYŠŠÍM;

A JAK PRACOVAT SE SVOU VLASTNÍ PRAVOU DUCHOVNÍ RODINOU

 

 

Jakmile jste v tomto bodě a je vám vaší pravou Niternou myslí pevně potvrzeno, že jste připraveni podstoupit další, závažný, kritický a důležitý krok v procesu své duchovní transformace, musíte pokračovat následujícím způsobem:

 

(1)  PRVNÍ KROK

 

Zatímco jste v hlubokém stavu duchovního transu (v této době byste měli být s to setrvat bez jakýchkoliv potíží v plenárním stavu duchovního transu, který představuje zvednutí obou vašich rukou. Abyste se ujistili, jak hluboko se nacházíte, příležitostně si to dvojmo zkontrolujte s Niternou myslí, jak jste byli poučeni v krocích pro vyvolání duchovního transu a na začátku této kapitoly), dopravte se ve své představivosti na vrchol vysoké hory. Vizte, zobrazte si, viditelně si představte, myslete si, ciťte se či slyšte, nebo jak vám to bude nejlepší, na vrcholu vysoké hory s pěkně srovnaným vrcholem, se zelenou trávou, kde můžete pohodlně stát, sedět, odpočívat a pracovat. Na vrchol této duchovní hory se můžete dostat následujícími způsoby:

 

(1)

Pokud rádi stoupáte po horách, stoupejte, dokud nedosáhnete vrcholu, a pak zde spočiňte.

 

(2)

Můžete sami sebe vidět, zobrazit se, vizuálně si představit nebo si myslet, cítit se či slyšet se nebo jak to uděláte, jak ležíte na zářivě bílém oblaku, který vás přenáší k horskému hřebeni, jenž můžete vidět daleko před sebou. Tento oblak přeletí horský hřeben a vy můžete prozkoumat všechny vrcholy a vrcholky a nalézt si takový, který je prostorný, dobře srovnaný a je pokryt překrásným zeleným trávníkem, pěknými mohutnými balvany a dokonce snad ještě pěknou a nádhernou květinovou zahradou.

 

(3)

Nebo můžete být na vrchol hory vyzdviženi speciální lanovkou, pro ten účel udělanou (jako například ve švýcarských Alpách).

 

(4)

Nebo můžete nalézt pohodlnou dlážděnou cestu, která vede na vrchol vaší duchovní hory, a můžete tam vyjet se svým autem. Právě před dosažením vrcholu zaparkujete svůj vůz ve zvláštním, bezpečném místě, které se naskýtá, jakmile dojedete. Poté, co zaparkujete, vystupte z vozu a jděte zbytek cesty pěšky krátkou vzdálenost k vrcholu.

 

(5)

Nebo se můžete k vrcholu své duchovní hory dostat jakýmkoli jiným způsobem, jaký si přejete či chcete, nebo takovým, který je pro vás nejpohodlnější a neúčinnější.

 

Jakmile jste na vrcholu své duchovní hory, potřebujete zařídit následující:

 

Před vámi, ať se otočíte kamkoli, bude vždy východní strana hory. Slunce bude vždy nad vámi, svítící nad obzorem v deset hodin ráno letního období, při krásném jasném dni s modrým nebem. Na vaší pravé straně, čili na jihu, ať se otočíte kamkoli, bude vždy mohutná skála nebo balvan (značně velký). Na vaší levé straně, čili na sever, ať se obrátíte kamkoli, bude viditelná stezka, vedoucí dolů z vrcholu hory k pláni daleko dole, skrze bránu, kterou uvidíte na levé straně hory čili na své levé straně. Na té pláni spočívá mlha či mlžení. Jak se uvádí výše, můžete na vrcholu své hory mít, pokud si tak přejete a líbí se vám to, krásnou, nádhernou zahradu s vodopádem křišťálové, průzračné, čisté a studené vody. Na vrcholu vaší duchovní hory nebude žádný sníh či led, byť byste ho měli rádi.

 

Shora uvedené uspořádání se musí ustanovit jako permanentní a není dovolena žádná odchylka. Jakákoli odchylka od tohoto uspořádání je velmi nebezpečná, protože porušuje náležitý význam duchovních souvztažností a dovoluje negativním a zlým silám nakazit, zdeformovat a znečistit váš postup.

 

Vrchol duchovní hory souvztaží s nebesy čili s duchovním světem neboli s pozitivním stavem čili s pravým Stvořením Nejvyššího. Východ souvztaží s Nejvyšším. Slunce souvztaží se sídlem Nejvyššího. Teplo, které vyzařuje ze Slunce, souvztaží Božskou láskou, Dobrem a Dobročinností a světlo vyzařované ze Slunce souvztaží s Božskou moudrostí, Pravdou a Vírou Nejvyššího. Pravá strana čili jih v této souvislosti souvztaží s mohutnou silou všech pravd veškerého pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího. Skála či balvan souvztaží se základem této pravdy ve víře, důvěře a spolehnutí se v to, že pravda Nejvyššího vždy převládne, protože je z dobra. Vodopád křišťálově čisté vody souvztaží s čistou pravdou, která očisťuje a vyčišťuje od všech nepravd, špatností a zel. Květinová zahrada souvztaží s mírem, mírnosti, jasností a poklidem Nejvyššího vždy doprovázejícími pozitivní stav. Levá strana, sever, stezka dolů vedoucí k bráně do nížiny, mlha, vlhko a pláň souvztaží s odlišnými aspekty negativního stavu a všech pekel, které potřebujete překonat s pomocí každého a všeho na vrcholku vaší duchovní hory. V tomto okamžiku je brána na vaší levé straně čili severní straně hory, skrze niž vede stezka dolů k pláni čili k peklům, otevřena. Otevřená brána symbolizuje, že jste ve svém životě ještě nezavršili proces duchovní transformace a že nejste ještě zcela osvobozeni od panství negativního stavu, jak se to projevuje všemi vašimi problémy - hříchy. Jste stále spojeni s pekly. Jste pouze na počátku tohoto procesu.

 

Vidíte nyní, jak je důležité, aby se od tohoto uspořádání na vrcholu vaší duchovní hory neodchylovalo ?  Jestliže se od tohoto aranžmá odchýlíte, porušujete univerzální zákon souvztažností. To je to, co pseudotvůrci vykonali na počátku. Aby aktivovali negativní stav, museli rearanžovat a porušit řád univerzálního uspořádání Stvoření Nejvyššího, jak jej reprezentují pravé souvztažnosti. Důvod, proč není na vrcholu vaší duchovní hory přijatelný žádný sníh a led, byť byste jej měli rádi, je ten, že sníh a led jsou chladné na dotek a vše chladné znamená nedostatek lásky. Jestliže chybí láska, nemůžete učinit nic dobrého či nic řádně vybudovat. Není tudíž moudré mít sníh a led na vrcholku své duchovní hory.

 

Jakmile se pevně usadíte na vrcholku své duchovní hory, musí se od této chvíle dodržovat následující pravidlo, aniž by se někdy porušovalo nebo se od něj odchylovalo.

 

Od této chvíle budete veškerou svou práci bez výjimky a vyloučení, byť byste do transu vstupovali kvůli odpočinku anebo kvůli nějakému jinému důležitému důvodu, vykonávat na vrcholu své duševní hory. Kdykoli od teď vstupujete do svého duchovního transu, je první věcí, kterou učiníte, jít na vrchol své duchovní hory dříve, než učiníte cokoli jiného. Opakuji zde zase, že jakmile jste v transu, nebudete dělat vůbec nic, pokud nebudete na vrcholu své duchovní hory. I když se vám zjeví Sám Nejvyšší a řekne vám, že nemusíte na vrcholu své duchovní hory být a že můžete pracovat někde na jiném místě, aniž byste byli tam, nevěřte tomu. Nepřistupte na to. Taková rada, ať přichází od tzv. Nejvyššího či od tzv. Niterné mysli či někoho jiného, je náznakem, že máte co do činění s falešným Nejvyšším, s falešnými duchovními rádci či falešnou, padělanou Niternou myslí. Toto je zlaté pravidlo této metody. Buď je budete následovat, nebo se dostanete do potíží.

 

Jste-li na vrcholku své hory, pečlivě si ověřte, zdali je vše na tomto vrcholu přesně stejné, jak se popisuje výše. Jsou-li tu nějaké změny či odchylky, znamená to, že vrchol vaší duchovní hory byl zamořen negativním stavem. Se svou Niternou myslí musíte zkoumat a přijít na to, co se stalo, proč se tak stalo a co by se vzhledem k tomu mělo učinit. (Tyto otázky položíte své Niterné mysli samozřejmě poté, co si ji důkladně bezpečnostně zkontrolujete a prověříte !) Když poznáte důvody změn, odstraňte je, napravte vše, co je třeba napravit a uspořádejte vše na vrcholu své duchovní hory tak, jak to má být. Jedině poté, co se tak učiní, jste připraveni postoupit k dalšímu kroku.

 

(2)  DRUHÝ KROK

 

První otázkou, kterou položíte své Niterné mysli (po důkladné bezpečnostní kontrole a prověrce uspořádání vrcholu vaší duchovní hory, jak bylo právě popsáno výše), je, zdali nastal čas, abyste se setkali se svým pravým stínem. Váš stín bude muset přijít z pláně stezkou skrze bránu k vrcholu vaší hory. Spojí se s vámi tak, že ho budete moci osvobodit a zkonvertovat z negativního stavu. Opakuje se: Toto je pravidlo, od něhož se odchýlit je nebezpečné. Nepostupujte nijak dále, dokud jste svůj stín neosvobodili a nezkonvertovali.

 

Co ve vašem životě stín představuje a kým je ?

 

Stín je vaším duchovním protějškem, který reprezentuje vše negativní, zlé a nepříjemné ve vás a ve vašem životě. Také představuje veškerou vzácnou energii, úsilí, vitalitu a tvořivost, které jste ve svém životě vyplýtvali svou marností, bláhovostí, sebezničujícím jednáním, sebelikvidačními, sebepotlačujícími tužbami, přáními a choutkami po nesprávných typech rozkoší (jako je například požitek z kouření, pití, požíváni drog a podobné destruktivní „požitky“), k lakotě, egoismu, násilí a podobným věcem. Stín je duchovní bytostí na vás nezávislou, která sídlí či má poslání v peklech. Důvod, proč se k vám tento jednotlivý stín přidružil, je ten, že reprezentuje vaše spojení s pekly. Je součástí poslání vašeho stínu, aby vám připomínal vaši negativitu a vaše problémy, dostávaje vás do všemožných druhů trapných situací, způsobuje, že děláte všechny druhy chyb, a způsobuje další problémy. To se koná za účelem toho, abyste se probudili ze své duchovní slepoty a dřímoty a aby se vám i jemu dala příležitost vyjít z pekel a pryč z negativního stavu. Tato poslední část poslání stínu ve vašem životě zůstává skryta a utajena dokonce před stínem samotným, aby tak nepřítel v peklech neodhalil toto důležité tajné poslání a pověření. Ze zřejmých důvodů je váš stín před osvobozením a konverzí loajálním podřízeným svých pánů v peklech.

 

Toto tedy znamená a představuje váš pravý stín před tím, než se osvobodí a zkonvertuje. Po svém osvobození a konverzi se stává jedním z vašich duchovních rádců buď ve formě muže, či ženy. Před osvobozením a obrácením se může; váš stín mít velmi hroznou a ošklivou podobu a může se vám jevit v jakékoli formě, nebo dokonce v mnohých proměnlivých formách (jako nějaká hrozná zvířata, obludy, démoni či hmyz nebo podobné formy). Také se může objevit v zdeformované humanoidní formě, ba dokonce v dokonalé lidské formě, ale s nějakými nápadnými rysy, jakými je např. černé nebo tmavé oblečení.

 

Poté, co obdržíte od své Niterné mysli souhlasnou odpověď, že jste připraveni se setkat se svým stínem, podívejte se doleva. Jděte k otevřené bráně a zavolejte svůj pravý stín, aby vyšel z pláně a mlhy a setkat se s vámi na vrcholu vaší duchovní hory. Povzbuzujte svůj stín, aby přišel za účelem toho, že získá přátele.

 

Pozorujte, zdali někdo nebo něco přichází. Neobjeví-li se nikdo, obraťte se k východu a zeptejte se své Niterné mysli a v ní přítomného Nejvyššího, proč se nikdo neobjevuje. Vyslyšte odpověď a následujte instrukce, které v tomto bodě dostanete. Mnozí z vás budou v této chvíli vyděšeni a budou mít obavy. Je to však negativní stav ve vás, který způsobuje obavy, děs a pocit hrůzy, protože si nepřeje, abyste se dostali dále. Ví, že tímto krokem ztratí nad vámi vládu. Proto když se tehdy setkáte s obavami a děsem či jinými protivnými emocemi či reakcemi, radí se vám, abyste se soustředili na pocity lásky, milosrdnosti, soucitu a odpuštění. Tyto pocity z vás odstraní všechny negativní emoce. Požádáte také Nejvyššího ve slunci, aby vás ochránil tím, že vás zaleje bílým světlem, kterým nemůže proniknout nic pro vás zlého, nebezpečného, zraňujícího a škodlivého. Takové uspořádání obvykle odstraní vaše strachy a obavy.

 

Jinou věcí, na kterou v této chvíli budete muset dbát, je především to, že kdokoli či cokoli se objeví v bráně na levé straně, nemusí nutné být váš pravý stín. Může být a nemusí. Musíte se připravit na důraznou a důkladnou zkoušku každého, kdo se objeví v té bráně.

 

Takže v okamžiku, kdy se někdo či něco v té bráně objeví, bez ohledu na to, jak hrozně či strašidelně vyhlíží, nebo jak přirozeně a normálně vypadá, nepropadněte žádným způsobem panice, ale namísto toho udržujte své pocity míru, lásky, soucitu, empatie, milosrdenství a odpuštění. Tyto pocity jsou vaše neporazitelné zbraně. Nikdy na to nezapomeňte. Také si pamatujte, že kdokoli přichází touto branou, má velmi často a v mnoha případech oblibu předstírat, že je velmi mocný, strašlivý, drsný a nechce spolupracovat. Pravda v této věci je ale ta, že tito pseudolidé nejsou ani mocní, ani strašliví, ani nemají nad vámi žádnou vládu bez ohledu na to, jak dalece rádi předstírají, že je tomu tak, či jak dalece se snaží vás přesvědčit, že jste pod jejich mocí, že vás vlastní, že vás mohou zničit a že vás zcela a absolutně ovládají. Pamatujte si, prosím, že mají svou vládu a moc nad vámi jen natolik a v takovém rozsahu, nakolik v ní ze své svobodné vůle věříte a nakolik jim ji dáváte. Čím více se jich obáváte, tím více moci nad vámi mají. Čím více je milujete a prokážete jim milosrdenství, odpuštění a soucit, tím méně vlivu či moci nad vámi mají. Takže za žádných okolnosti ať se vás nedotýká cokoli, co říkají. Pamatujte si, že jsou notoričtí lháři a podvodníci. Pokud si tato fakta uvědomujete, nemůže se vám nic stát a vy jste navždy úplně bezpeční.

 

Jakmile se někdo či něco objeví v této bráně, beze strachu a odvážně, s láskou a soucitem a se všemi pozitivními pocity přistupte k této entitě a položte jí následující otázky:

 

„Kdo jsi ?  Jaké je tvé jméno ?  Co v mém životě reprezentuješ ?  Proč jsi zde ?“

 

V tomto bodě si musíte být vědomi čtyř možností:

 

(1)

Kdo či co se objeví v té bráně, může být váš pravý stín.

 

(2)

Je to klamající, zlý, negativní duch či entita přicházející vás oklamat, ohrozit a zastrašit a plést se do vašeho procesu.

 

(3)

Je to zlý a negativní duch či entita využívající příležitosti, aby vyšla z pekel a osvobodila se a konvertovala do pozitivního stavu.

 

(4)

Je to zlá a negativní entita, která se k vám nenápadně vetřela, kterou jste posedlí, nebo se k vám přidala. Této entitě jste z nějakého důvodu, kvůli nějakým svým postojům, názorům, zvykům a problémům dovolili, aby byla součástí vašeho života.

 

V okamžiku, kdy se tato entita, ať v jakékoli formě, objeví v bráně, obraťte se k východu, ke slunci, k přítomnosti Nejvyššího v tomto slunci a ve své Niterné mysli a požádejte, abyste byli osvíceni, co se pravé totožnosti této entity týče. Také položte své pravé Niterné mysli s využitím signalizace prstů následující otázku:

 

Niterná mysli, prosím, abys z přítomnosti Nejvyššího v sobě, v přítomnosti Absolutní  pravdy a Dobra a Absolutní lásky a Moudrosti v Nejvyšším určila pravou identitu této entity.

 

(1)

Je-li mým pravým stínem, zvedni můj „ano-prst“.

 

(2)

Je-li to zlý a klamající a rušivý duch či entita, pak, prosím, zvedni můj „ne prst“.

 

(3)

Je-li to entita, která se z celého svého srdce chce osvobodit a konvertoval do pozitivního stavu, pak zvedni můj prsteník.

 

(4)

Jestliže je to však negativní duch, kterému jsem z toho, či jiného důvodu dovolil, aby mě posedl, nebo se ke mně přidal, či mi byl přidělen, pak, prosím, zvedni můj malíček, který znamená: „nechci odpovídat na tvé otázky“.“

 

Poté, co obdržíte náležitou odpověď, postupujte následovně:

 

Abyste se ujistili, že je vaše reakce správná, namiřte na tuto entitu paprsek zářivého bílého světla přicházejícího z východu a zalijte ji tímto světlem. Vyzvěte ji, aby řekla:

 

Pán, Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Vládce a Panovník všeho včetně všech pekel a všech oblastí zóny vymístění.

 

Ujistěte se, že tato entita tuto formuli takto zopakuje. Tuto formuli nevynechávejte a obzvláště ne slova:

 

Pán Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný.

 

To, že tato negativní entita odmítá říci tato slova, je podezřelé. Uvědomte si, že jednáte s někým, kdo není vaším pravým stínem. Je-li zlá entita tou, která se chce zamíchat, nemůže tato slova říci přesně stejně. Nemůže ani příliš dlouho přežít intenzitu bílého světla, ani příliš dlouho snášet své vlastní pocity lásky, soucitu, milosrdenství a odpuštění. Když se entita snaží tato slova říci, obvykle je špatně vyslovuje, nebo přijde se zcela odlišnou formulací. Když stále více zesilujete své pocity lásky, milosrdenství, odpuštění, soucitu a empatie k této entitě a žádáte o větší intenzitu zářivě bílého světla z východu, z přítomnosti Nejvyššího ve slunci, pak tato entita obvykle uteče branou zpět do pekel. Avšak než tak učiní, pokud neuteče zpět okamžitě, aniž byste měli příležitost říci něco navíc, je vaši povinností nabídnout z pozice své lásky a moudrosti této sentientní entitě příležitost k osvobození a konverzi do pozitivního stavu. V tomto bodě budete postupoval asi takto:

 

„Chystám se ti přečíst tvá práva a výsady. Jako bytost, která žije z ukradených principů života z Nejvyššího, máš jistá práva a výsady, které jsou věčně tvé jako dar od Nejvyššího. Rád bych této příležitosti využil/využila, abych ti připomenul/připomenula tato práva a výsady. Nejsi uzavřen/uzavřena v jednom stavu a kondici navždy. Ani nejsi odsouzen/odsouzena, abys byl/byla zlým duchem navěky a abys zůstal/zůstala navěky v pekle. Máš věčný dar od Nejvyššího, kterým je dar schopnosti se měnit a volit. Předkládá se ti nyní největší příležitost tvého života, abys tohoto daru využil/využila a poučil/poučila a zvolil/zvolila sis změnu, to jest konverzi ze stavu negativního do pozitivního stavu a osvobození z pekel. Aby se tak učinilo, potřebuješ z celého svého srdce vyznat své hříchy Nejvyššímu, kát se a požádat o milosrdenství a odpuštění Nejvyššího. Jestliže pomýšlíš a to, co říkáš, nebo co řekneš, dostaneš se před tuto horu, spočineš na kolenou čelem ke slunci, kde je přítomen Nejvyšší, a učiníš, co ti řeknu. Budeš zalit velmi intenzivním světlem, jímž budeš transformován z ošklivé, zlé, negativní, pekelné formy, v jaké se teď jevíš, v bílého a jasného ducha. Poté obdržíš od Nejvyššího nové jméno a objeví se dva andělé – služebníci Nejvyššího a přivedou tě do zvláštního oddělení Nové školy duchovního obrození, nového poznání a restrukturalizace. Zde podstoupíš proces úplné transformace z negativního, zlého ducha do ducha pozitivního a dobrého v době, která je nutná, aby se tento úkol provedl tobě vlastním tempem. Uvědom si, že pokud nepomýšlíš na to co říkáš, a pokud se snažíš klamat, nebudeš s to přežít to, že jsi v intenzivním bílém světle Božské lásky a Moudrosti Nejvyššího. Okamžitě se přemístíš do nejhlubších pekel, kde budeš uzavřen/uzavřena, abys nesl/nesla následky svých zlých skutků, činů a klamů. Jak tak čtu tato práva a tyto výsady, ptám se tě tímto, co si zvolíš ?  Buď si zvolíš osvobození a konverzi z negativního stavu, nebo chceš jít zpět do svých vlastních pekel. Zde ale nemůžeš zůstat, protože tvoje setrvání zde je proti mé volbě a svobodné vůli.“

 

(Daleko podrobnější text tohoto čtení práv a výsad jakýmkoli negativním a zlým entitám viz. v kapitole třetí, části druhé knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

S takovým typem zlé entity se mohou stát různé věci:

 

(1)

Zmizí v okamžiku, kdy na ni namíříš bílé světlo nebo když se bude snažit říci slova o Pánu Ježíši Kristu jako Jediném Bohu Nedělitelném atd.

 

(2)

Bude se snažit tato slova říci, ale řekne je s některými zjevnými chybami nebo je špatně vysloví.

 

(3)

Postoupí před horu a podstoupí proces transfigurace. Pokud v tomto případě podvádí vás a Nejvyššího, zachvátí ji pocity velké tísně a v tomto stavu bude přemístěna zpět do svých pekel, kde bude uzavřena a ponese důsledky svého zla, negativity a podvodnosti. Avšak myslí-li to vážně a z celého svého srdce vyzná své hříchy, kaje se a žádá o milosrdenství a odpuštění Nejvyššího, transfiguruje se v bílého a jasného ducha. Poté jemu bude dáno nové jméno a objeví se dva andělé a vezmou ho do Nové školy duchovního obrození, nového poznání a restrukturalizace, do speciálního oddělení této školy pro démony, ďábly a satany a zlé, negativní duchy, kteří chtějí být osvobozeni a konvertovat. (Více o Nové škole viz. různé zprávy v knize „Poselství z nitra“ a v několika kapitolách knihy „Realita, mýty a iluze“. Nová škola duchovního obrození, nového poznání a restrukturalizace byla vytvořena a ustanovena osobně Nejvyšším speciálně pro tento účel kromě mnoha jiných. Nová škola byla Nejvyšším umístěna do velmi nezvyklé a podivné pozice a stavu, známých jenom Nejvyššímu, ve kterých má spojení se všemi úrovněmi, stupni a sférami veškerého Stvoření, jakož i se všemi oblastmi, sférami a stupni veškeré zóny vymístění od nejhlubších pekel až po planetu Zemi. Škola byla otevřena v tom, co v duchovním světě souvztaží s 1. červnem 1982.)

 

Jestliže zlá entita přichází za účelem osvobození a konverze, postupujte tak, jak výše u podvodné entity.

 

Přečtěte jí její práva a výsady a pak ji umístěte do popředí na východní stranu své duchovní hory. Ať má před sebou přítomnost Nejvyššího ve slunci, poklekne, vyzná své hříchy a kaje se, žádajíc o milosrdenství a odpuštění. Poté se transfiguruje do bílého a jasného ducha, je jí dáno nové jméno a je vzata dvěma anděly do speciálního oddělení Nové školy v duchovním světě.

 

Poté, co jste toto vykonali, snažte se, aby přišel váš pravý stín. Ověřujte si to opakováním bezpečnostních prověrek u každé následné se objevující entity, protože není neobvyklé, že bude učiněn další pokus o vaše opětovné oklamání vysláním dalšího podvodníka. Než pošlete tohoto podvodníka zpět, vždy mu nejprve přečtěte jeho práva a výsady, poskytujíce mu příležitost se osvobodit a konvertovat do pozitivního stavu.

 

Poté, co se objeví váš pravý stín (mohlo by to dosti dobře být na první pokus), postupujte následovně. Zeptejte se:

 

„Jsi můj pravý stín ?  Niterná mysli, je toto ubohé Stvoření můj pravý stín ?  Když je, pak zvedni můj „ano-prst“. Když není, tak zvedni můj „ne prst“.“

 

Zvedne-li se „ano-prst“:

 

„Jak se jmenujete, madam/pane ?“

 

(Obvykle se dovíte jméno.)

 

„Co v mém životě reprezentujete ?“

 

(Obvykle vám bez zdráhání řekne, co ve vašem životě reprezentuje.)

 

„Jste-li můj pravý stín, řekněte slova: Pán Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný.

 

(Pravý stín nemá potíže s vyřčením těchto slov, protože je to především skrytý tajný agent Nejvyššího v peklech. Proto v hlubokém nitru své Niterné mysli zná pravdu a prahne po ní, i když si tento fakt neuvědomuje.)

 

„Postavte se na východ a nechte se zaplavit zářivým bílým světlem Božské lásky a Moudrosti Nejvyššího.

 

(Pravý stín může strpět toto světlo, aniž by měl větší obtíže. Poté dejte svému stínu svobodu volby k tomu, abyste se stali přáteli, aby se osvobodil a zkonvertoval ve vašeho pravého duchovního rádce. Někdy s vámi stín bez potíží a zdráháni souhlasí, že osvobození a konverze jsou možné. Jindy s vámi nemusí souhlasit a musíte na něj naléhat. Řekněte svému stínu, že se hluboce a důkladné omlouváte a žádáte ho o odpuštění za všechno špatné jednání a bezohlednost, které jste mu ukázali ve svém pozemském životě tím, že jste mu nedali příležitost, abyste byli přátelé a spolupracovali spolu. Najisto připomeňte vašemu stínu, že není uzamčen v jednom stavu či kondici. Povzbuďte svůj stín, aby se snažil zažít pozitivní stav s důležitou podmínkou, že pokud se mu pozitivní stav nelíbí, vždy se může navrátit do své předcházející kondice. (Jakmile ovšem stín či jiný negativní duch zažije pozitivní stav, nikdy již nebude opět chtít jít zpět do stavu negativního. Tak tomu je.)

 

Řekněte svému stínu:

 

„Především nejsi uzamčen v pozitivním stavu navždy, pokud si tak nezvolíš.“

 

Tento druh hovoru je pro váš stín velmi přesvědčivý. (Pro konkrétní ilustraci osvobození a konverze stínu jste naléhavé vybízeni a radí se vám, abyste si přečetli kapitolu druhou druhé části knihy „Intenzívní duchovní hypnoterapie“ a kapitolu čtrnáctou v knize „Realita, mýty a iluze“.)

 

Poté, co stín souhlasí s tím, že s vámi spojí své síly a počne pracovat pro vás, a ne proti vám, poradíte mu, aby se obrátil k přítomnosti Nejvyššího v slunci na východě hory. Z této pozice má váš stín vyznat své hříchy, kát se a požádat o milosrdenství a odpuštění a o transfiguraci, jakož i o první krok v transformaci do pravého duchovního rádce. Dejte svému stínu na výběr, jakou formu chce zaujmout - mužskou, či ženskou. Poté, co je transfigurace provedena, je mu Nejvyšším ve slunci dáno nové jméno. Od tohoto okamžiku je nově osvobozený a konvertovaný stín zapsán do Nové školy. A zároveň s vámi bude vždy přítomen na vrcholku vaší duchovní hory při všech vašich duchovních autohypnotických transech. Nebude se již nazývat stínem, ale vaším pravým duchovním rádcem. Opakuje se toto důležité a závažné pravidlo k zapamatování: Poté, co je váš dřívější stín osvobozen a zkonvertován do jednoho z vašich duchovních rádců a započne navštěvovat Novou školu, musí být vždy přítomen/přítomna bez jakékoli výjimky a vyloučení, kdykoli jdete na vrchol své duchovní hory. Opakuji znovu: Z tohoto pravidla nejsou dovoleny žádné výjimky či výluky. Nepřítomnost vašeho dřívějšího stínu a nyní vašeho duchovního rádce na vrcholu vaší duchovní hory znamená, že je něco zatraceně nesprávného ve vašem postoji a ve způsobu, jakým postupujete a jakým se ubíráte. Než v takovém případě učiníte cokoli jiného, musíte se svou Niternou myslí okamžitě pátrat, abyste nalezli, co se mezitím stalo špatného.

 

Poté, co se uskuteční transfigurace a začne proces transformace vašeho předešlého stínu (aktem jeho zápisu do Nové školy), má vámi nové získaný přítel a spojenec pokleknout v popředí, v přítomnosti Nejvyššího ve slunci na východě a vy tuto přítomnost požádejte, aby vašemu předešlému stínu dala hořící meč Pravdy s dvojím ostřím, která poráží všechna zla a nepravdy, a Bibli Svatou. Od této chvíle bude váš předešlý stín vždy vybaven krajně důležitými nástroji Nejvyššího, aby vám pomohly provést bezpečnostní prověrky a kontroly každého ducha vstupujícího na vrcholek vaší duchovní hory, a ovšem kontroly sebe samých a také vaší pravé Niterné mysli, vnitřní a vnější mysli.

 

Jakmile váš předešlý stín obdrží meč Pravdy a Bibli Svatou, požádejte ho/ji, aby obrátil/obrátila tento meč proti sobě a poklepal/poklepala jím sedmkrát na své levé rameno a sedmkrát na své pravé rameno. Poté má otevřít Bibli Svatou v Evangeliu Jana, kapitola první nebo třetí, a umístit ji na své čelo, pak na své srdce a nakonec pak na svůj solární plexus (žaludeční jamku). Jestliže je vaším pravým stínem a ne klamným (někteří z velmi vychytralých a chytrých, pekelných, zlých duchů jsou schopni do této chvíle jakkoli proniknout vašimi baštami na duchovní hoře), stane se silnějším, daleko mocnějším, zářivějším, šťastnějším, více samým/sama sebou. Poté ho/ji požádejte, aby řek/řekla, komu se od této chvíle ve svém životě chystá sloužit a koho uctívat. Měli byste dostat následující odpověď:

 

„Uctívám, uznávám a jsem služebníkem Nejvyššího, Kdož jest Pán Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Vládce a Panovník všeho, co je, včetně všech pekel a oblastí zóny vymístění.

 

Když konvertovaný stín pronese tuto důležitou formuli vyznání úcty, položte mu/jí následující otázku:

 

„Jaký je tvůj postoj k Bibli Svaté ?“

 

Odpověď na tuto otázku by měla být následující:

 

„Bible Svatá je Slovo Boží. Třicet pět knih v Bibli Svaté obsahuje niterný, vnitřní či vyšší smysl, který je oděn smyslem doslovným. Doslovný smysl vyjadřuje jen zdánlivou či jevící se pravdu, zatímco smysl vnitřní obsahuje skutečnou pravdu Nejvyššího.

 

Poté, co obdržíte takovou či podobnou odpověď, pokračujte následující otázkou:

 

„Jak chápeš pojetí doslovné, fyzické reinkarnace ?

 

Jediná přijatelná odpověď na tuto otázku je následující:

 

„Něco takového, jako je doslovná, fyzická reinkarnace téhož ducha do fyzického těla a na téže planetě skrze fyzické zrození v mateřském lůně, neexistuje. Jediné, co se může reinkarnovat, je vůle, sklony a tužby tohoto ducha, ale ne duch sám.“

 

Jakákoli odpověď, která se od této odlišuje, znamená, že máte u sebe podvodníka. V případě, že je to podvodník, pokračujte formálním vyháněním, jak se popisuje výše.

 

Když toto ukončíte, on/ona se nyní stává mocným bojovníkem mírových oddílů - Nejvyššího - tím, kdo přináší a udržuje mír, a strážcem brány do pekel. Od té chvíle, je tato brána uzavřena a zapečetěna a nikdo nebude s to ji proti vaší svobodné vůli otevřít. Od nyní bude váš dřívější stín sloužit vaší moci, síle, vitalitě, energii, radosti, vašemu humoru, smíchu, vaší relaxaci, vašemu dobrému fyzickému, duševnímu a duchovnímu zdraví, vaši tvořivosti. Také se od této chvíle stane takříkajíc vaším vrchním bezpečnostním důstojníkem.

 

Jestliže to jakoukoli náhodou není váš pravý stín, ale podvodník, náhle se rozplyne a docela zmizí, až projde testem dle výše popsaného postupu. V tomto případě budete muset vše začít znovu tak, jak se popisuje výše, dokud se nedostanete ke skutečně osvobozenému a konvertovanému stínu.

 

Jakmile máte svůj dřívější stín v pozici důstojníka pro bezpečnost a mír, nechť zkontroluje vaši niternou mysl, zdali máte, nebo nemáte co do činění s pravou Niternou myslí. Zobrazte si, představte si a viďte svou pravou Niternou mysl ve vaší formě, jak stojí vedle důstojníka pro mír a bezpečnost v popředí, na východní straně hory, čelem ke slunci a k přítomnosti Nejvyššího v tomto slunci. Ať tuto formu vaší pravé Niterné mysli zalije bílé světlo a nechť vás váš bezpečnostmi důstojník poklepe sedmkrát na levém rameni mečem Pravdy, pak sedmkrát na rameni pravém. Poté ať přitiskne, jak se popisuje shora, Bibli Svatou na vaše čelo, srdce a solární plexus. Máte-li co do činění s pravou Niternou myslí, její forma se stane zářící, silnější, šťastnější a ohromně příjemnou veselou. Jestliže ne, tato forma se rozplyne a zmizí. V tomto případě musíte pokračovat v tom, abyste přivedli jinou formu své Niterné mysli na vrchol své duchovní hory dokud to nebude vaše pravá Niterná mysl. Od této chvíle jste bezpečni vyjma toho, že musíte opakovat postup bezpečnostních prověrek vždy, když jdete ve svém duchovním autohypnotickém transu, i když se to děje tentýž den, jak to bylo již uvedeno.

 

(1)

Takže první věcí, kterou uděláte, když přicházíte na vrchol své duchovní hory, je, že především máte prověřit svého bezpečnostního důstojníka sedmerým poklepáním na obou jeho ramenech a přitisknutím Bible Svaté na jeho/její čelo, srdce a solární plexus a opakováním slov:

 

„Uctívám Nejvyššího, kdož je Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Vládce a Panovník všeho, co je, včetně všech pekel a oblastí zóny vymístění.

 

Když je prověřen, ať pak prověří vaši pravou Niternou mysl. Jestliže by v procesu svého prověřování zmizel/zmizela, znamená to pouze, že v mezidobí vašich sezení nastal jistý průnik negativních sil. Ještě jednou vyvolejte svého vrchního bezpečnostního důstojníka, kdož by v této době měl přijít zpoza skály na pravé straně. Prověřte ho/ji tak, jak se popisuje výše. To opakujte tak dlouho, dokud nebudete na vrcholu své duchovní hory mít svého pravého vrchního bezpečnostního důstojníka. Pak pokračujte prověrkou toho, zdali jednáte se svou pravou Niternou myslí. Když jste si jisti, že máte svého pravého vrchního bezpečnostního důstojníka a svou pravou Niternou mysl, zkoumejte důvody, proč na vrchol vaší duchovní hory pronikly negativní síly. Nepokračujte dále, dokud tyto důvody nepoznáte a neodstraníte všechny možné špatné skutky z vaší strany, které umožnily toto proniknutí (je-li nějaké). Někdy se tak činí za účelem poznání a demonstrace toho, že negativní stav nikdy nespí.

 

Existuje ale čtvrtá možnost, uvedená výše. Co byste měli udělat, když jedním z objevujících se zlých, negativních entit či duchů je ta či ten ze čtvrté kategorie, ta či ten, kterým jste dovolili do vás vstoupit a kterými jste posedlí, či se k vám nenápadně vetřeli, nebo se k vám přidali ?  Když tato situace nastane dříve, než je váš stín osvobozen a konvertován, „zmocněte“ se této negativní entity tím, že ji obklopíte intenzívním jasným bílým světlem, aniž jí dovolíte, aby z tohoto kruhu vyšla. (Obvykle nemůže překročit světelný kruh). Držte tuto entitu v tomto kruhu, aniž byste se jí zabývali, dokud se neosvobodí a nezkonvertuje váš stín a není vybaven dvojsečným mečem Pravdy, který poráží zla a nepravdy, a Bibli Svatou. Pamatujte: S touto entitou nedělejte nic, dokud váš stín není osvobozen a zkonvertován. Pokud tak učiníte, uvolněte zlou, negativní entitu z tohoto kruhu a nechte svého vrchního bezpečnostního důstojníka, aby této entitě přečetl její práva a výsady. Avšak dříve, než o to tohoto důstojníka požádáte, musíte učinit následující důležité prohlášení (dobře se vám radí, abyste si ho zapamatovali):

 

„Především se hluboce omlouvám a žádám o vaše odpuštění za to, že jsem vám některými svými problémy, svou bláhovostí a hloupostí, kterou se chystám odhalit poté, co odejdete, dovolil, abyste mně posedli, nenápadně se ke mně vetřeli nebo se ke mně přidali.“

 

(Ať se jedná o jakýkoli případ.)

 

(2)

„Za druhé: Jste schopni být ve mně pouze proto, že jsem ze své svobodné vůle a volby dovolil, aby se to stalo. Ve skutečnosti jsem vás ze své vlastní svobodné volby pozval. Proč jsem tak učinil, se chystám zjistit okamžitě po té, co odejdete. Nyní ale ze své svobodné vůle a volby, mocí a autoritou Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, a Jeho/Její Božskou láskou a Moudrostí, Milosrdenstvím a Odpuštěním, Soucitem a Vcítěním se, jehož i z mé strany vám tímto bezpodmínečně odpouštím vše, co jste mi udělali, či to, co jsem vám dovolil, abyste mi učinili. Tímto aktem jste nadobro a navždy vyhnáni, vypuzeni, odstraněni a přemístěni z mého života čili z každého aspektu mého ducha, duše či těla, mého chování či čehokoli jiného. Nebudete mít již nade mnou žádný vliv. Jste podvodníky a vetřelci na území, které patří Nejvyššímu. Dávám vám soudní příkaz, abyste navždy vyklidili území a domov Nejvyššího, aby si Nejvyšší mohl ještě jednou opětovně přivlastnit to, co je Jeho/Její. Protože jste však bytosti se svobodnou vůli a schopností volby, žádám nyní svého přítele a druha, svého vrchního bezpečnostního důstojníka, aby vám přečetl vaše práva a výsady:“

 

(Váš dřívější stín má přesné znění textu práv a výsad, jak se popisuje výše a podrobně v třetí kapitole druhé části knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Poté, ať se pokračuje se čtením a sledujte, co si zvolí duch, který vás posedl, vetřel se k vám či se k vám přidal. Pokud si zvolil osvobození a konverzi, zajistěte, aby váš důstojník pro mír nebo vrchní bezpečnostní důstojník poklepal tohoto ducha sedmkrát na obou ramenech a přitiskl Svatou Bibli na jeho čelo, srdce a solární plexus a aby řekl, koho bude ve svém životě od nyní uctívat a komu bude sloužit. Musí zopakovat tu formuli úcty a další dva výše uvedené body. Pokud to tento duch přežije, je mu dáno na výběr, zda chce být mužem, či ženou. Je mu dáno Nejvyšším nové jméno, po čemž se objeví dva andělé a odvedou ho/ji do zvláštního oddělení Nové školy. Pokud se nechce osvobodit a konvertovat, má váš bezpečnostní důstojník a mocný bojovník mírových oddílů Nejvyššího tuto zlou entitu uchopit, otevřít brány a uvrhnout ji těmito bránami zpět do pekel se závěrečnou radou. Slova této rady jsou následující:

 

„Jakmile budete zpět a uzavřeni ve vám odpovídajícím pekle, abyste mohli nést důsledky svého bláznivého výběru a všech dalších zlých skutků a činů svého života, vyzývám vás, abyste opět zvážili vše, čemu jste se z těchto zkušeností naučili, a neustále si pamatovali, že ve svém stavu a kondici pekel nejste uzavřeni navěky. Pokud jednou začnete z celého svého srdce toužit po návratu ze svého zlého a falešného způsobu života v peklech, zavolejte o pomoc. Budete vyslyšeni a dostane se vám pomoci a ukáže se vám cesta ven z pekel a do Nové školy. Nechť je Pán k vám milosrdný.“

 

S touto závěrečnou promluvou, poté, co mocný bojovník mírových oddílů Nejvyššího uvrhne tuto entitu skrze bránu do pekel, tuto bránu opět uzavře a umístí na ni trvalý uzávěr a pečeť Nejvyššího, aby ji žádný negativní a zlý duch nemohl porušit či otevřít. (Více o procesu vyhánění si přečtěte v druhé části kapitoly druhé knihy „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ a v kapitole čtrnácté knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Okamžitě poté, co se toto učiní, požádejte svého přítele, druha a nového duchovního rádce, aby vám pomohl přivést do vlastní pozornosti to, co dovoluje tomuto druhu zlé a negativní entity, aby byla ve vás přítomna a byla součástí vašeho života. Váš nový duchovní rádce má o tom plné povědomí. Poté, co jste poznali toto proč, a po prověrce věrohodnosti s vaší pravou Niternou myslí prostřednictvím prstů se zbavte všeho, co pozvalo tohoto ducha do vás, způsobem a cestou popsanými v krocích čtvrtém a pátém té části, která pojednává o práci nad vašimi problémy. Váš nový duchovní rádce vám pomůže v procesu očisty a očišťování od tohoto problému tím, že vás uvede pod vodopád a vydrhne z vás vše, co má tuto povahu, a pak vás uvede do zářivě bílého světla, které vás očistí a vyčistí od všeho, co dovoluje takovéto nenápadné vlichocení, posednutí či přidělení.

 

Uvědomte si, že vyhnání takového negativního ducha, pokud vůbec v tomto bodě nastane, neznamená, že se nevyskytují žádní další negativní a zlí duchové, kteří se k vám nenápadně přidávají nebo jsou k vám přiděleni. Znamená to pouze, že v této době není čas na takové vyhánění. Také si uvědomte, že je možné mít více jak jeden původní stín. Když osvobodíte a zkonvertujete svůj první stín, požádejte ho/ji, zdali máte více jak jeden původní stín. A pokud ano, požádejte ho/ji, aby vám určil/učila, zdali ho/ji máte odhalit okamžitě, či později. Postupujte tak, jak vám poradí váš dřívější stín. Zajistěte, že vždy se svou Niternou myslí prověříte pohybem prstů, zdali je to pravda. A zajistěte, že váš vrchní bezpečnostní důstojník velmi pečlivě s mečem Pravdy a Biblí Svatou prověří každého, kdo projde bránou, a nechte ho opakovat formuli, která řekne, koho uctívá, jak se popisuje výše. Takže osvobození a konverze zbývajících stínů probíhá přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše v případě stínu prvního.

 

(3)  TŘETÍ KROK

 

Poté, co jsou všechny tylo věci provedeny, položte svému novému duchovnímu rádci následující důležitou otázku:

 

„Můj příteli/má přítelkyně (ptejte se ho/ji jeho/jejím jménem), mám v sobě z tvého hlediska nějaké jiné problémy, na kterých by se mělo pracovat dříve, než postoupíme dále ?“

 

Ujistěte se, že odpověď na tuto otázku přichází zároveň od vašeho nového duchovního rádce a prostřednictvím pohybu vašich prstů od vaší Niterné mysli. Existují-li nějaké problémy, na kterých potřebujete pracovat, požádejte svého nového duchovního rádce, aby vám řekl nebo vás plně upozornil na to, co tyto problémy jsou. Pak na nich pracujte přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše (v oddíle o práci na vlastních problémech). Když skončíte, zeptejte se svého nového duchovního rádce, zdali byly problémy vyřešeny k jeho/její spokojenosti, ke spokojenosti vaší Niterné mysli a ke spokojenosti pravého Nejvyššího ve vaší Niterné mysli. Protože váš nový duchovní rádce je nyní součástí vaší pravé Niterné mysli, hovoří, jakož i všichni další následní rádci, pouze z pozice vaší pravé Niterné mysli. Pamatujte si, že nikdy nehovoří ze sebe, ale z pozice vaší pravé Niterné mysli. To je také pravdou o pravém Nejvyšším, Kdož je především vždy přítomen v centru vaší pravé Niterné mysli.

 

Poté, co jsou z hlediska vašeho nového duchovního rádce ve vaší pravé Niterné mysli vyřešeny všechny vaše problémy, jste připraveni postoupit dalším krokem. Ověřte si svou připravenost se svým novým duchovním rádcem ve vaší pravé Niterné mysli z hlediska toho, jste-li vskutku připraveni. Jestliže naznačuje, že nastal čas postoupit, pak udělejte další krok. Měl-li by z pozice vaší Niterné mysli naznačit, že ještě nepřišel čas, pokračujte s ním/ní ve své práci na vrcholku duchovní hory, jen pokud nepřišel čas, kdy jste plně připraveni a hotovi. On/ona vám omámí, kdy přijde tento čas.

 

(4)  ČTVRTÝ KROK

 

V tomto bodě se můžete zeptat svého prvního duchovního rádce (vašeho předešlého stínu), zdali ví, kolik máte dohromady pravých duchovních rádců. Jestliže to ví, požádejte ho/ji, aby vám zjevil/zjevila počet duchovních rádců, pokud jste ovšem připraveni. Pokud to neví, počkejte až na kontakt s dalším duchovním rádcem, nebo na to, dokud se nespojíte s vaším nejvyšším duchovním rádcem, kdož je obvykle Nejvyšší. Ten/ta vám to zajisté řekne.

 

Před tím, než postoupíme dál, potřebujete být více informováni o pojetí duchovních rádců. (Daleko podrobnější výklad o této jednotlivé záležitosti a jejích principech viz. v knize „Principy duchovní hypnózy“.)

 

Především existuje minimální počet duchovních rádců, se kterými potřebujete být po celý čas ve styku, dotyku a spolupracovat s nimi bez ohledu na to, jste-li muž či žena. Za druhé neexistuje maximální počet duchovních rádců, které byste mohli mít.

 

Avšak mít jich méně, než je minimální požadavek, znamená, že vaše procedura celá neproběhla a že něco chybí.

 

Minimální požadavek je mít vždy čtyři duchovní rádce.