SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

POSELSTVÍ  LIDSTVU  II.

   

HLAS Z NEBES  

ORTON

Duchovní ručitel Galaxie  

1967 - 1969 

1996 

BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poselství lidstvu II.

 

 

HLAS Z NEBES

 

 

 

 

 

 

Availabel from UNIVERSAL LINK:

„The voice from heaven“

(The Message to Mankind)

 

Borup´ spiritual School”

(The Master´s Teachings)

 

„Report from Denmark”

(A Documentary Revealing the Christmas 1967 Revelation)

Newsletters

All material free on request.

- Donations accepted with gratitude.

 

Universal link. P.O.BOX 13,  4110 Borup,  Denmark

 

 

 

 

K dispozici z Vesmírného spojení:

„Hlas z nebes“

(Poselství lidstvu)

 

„Borupská duchovní škola“

(Učení duchovního mistra)

 

„Zpráva z Dánska“

(Písemné vyjádření Zjevení o vánocích 1967)

Zpravodaje

Všechny materiály jsou zdarma na požádání.

- Příspěvky jsou s díky přijímány.

 

Universal Link, P.O. BOX 13, 4140  Borup, Denmark

 

 

Obsah

 

(0)

A co naše děti ?  (rekapitulace)

 

(1)

Tehdy a nyní ... část II

Slovo na cestu

 

(2)

Zpravodaj č. 2 - Důležité poselství lidstvu

Zásada zabíjení

... vesmír se hemží životem

Před Bohem člověk odpovídá sám za sebe

Předvedl jsem zásadu lásky na Zemi

Příchod Krista je na dosah ruky

 

(3)

Zpravodaj č. 3 - Důležité poselství lidstvu

Buddhistické náboženství

... mohamedánství

Judaismus

Moderní věda

Opět budeme přicházet na Zem...

Kdo má spojení s Bohem ?

Vývoj na Zemi bude rychlejší

 

(4)

Zpravodaj č. 4 - Důležité poselství lidstvu

Abrahám

Mojžíš

... přistání talířů

... počet obětí na oltářích

 

(5)

Zpravodaj č. 5 - Důležité poselství lidstvu

Mír a harmonií musíte mít ve svém nitru

... bible je svatá

... nejdůležitější zákon

... člověk neví jak dál

... peněžní systém

Obraťte se dokud je čas

... zvyk obětování

... židovští kněží

Bůh nikoho netrestá

 

(6)

Zpravodaj č. 6 - Důležité poselství lidstvu

Správná podoba modlitby

... myšlenka žije

Vždy pomož, vždy pozdvihni a zdokonaluj

Nalezněte pravou pokoru srdce

... musíte sami sebe pozdvihnout

... třetí oko

 

(7)

Zpravodaj č. 7a - Důležité poselství lidstvu

Problémy na Zemi

... křesťanské smýšlení

Z chaosu se rodí pořádek

 

(8)

Zpravodaj č. 8 - Důležité poselství lidstvu

Pravda je jednoduchá

 

(9)

Zpravodaj č. 9 - Zatím co čekáme - v půlnoční hodině

... falešní proroci

Pán je uvnitř všeho a každého

Víra však není dostatečná

Člověk chce sám sebe postavit na boží místo

 

(10)

Zpravodaj č. 10 - Podobenství o rozsévači

... přijmou Slovo a přece jsou nepořádní

Nezoufejte a věřte

Každá myšlenka má vliv

 

(11)

Zpravodaj č. 11 – Důkladné studium BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

Bůh není cizincem

Člověk založil oheň

Golgota

... mé ukřižování

... musíte si vybrat mezi dobrem a zlem

... lidské bytosti se o smrt snaží

Musíte nést můj kříž

Lidé nemyslí logicky, když se setkají s pravdou

Každý z nás musí jít a stát sám

... s bratry a sestrami z vesmíru

 

(12)

Zpravodaj č. 12 - Sloužit ...

Láska k sousedovi a lidskost

Lidské zoufalství je takové

Poznání je božské

Je služebníkem služebníků

 

(13)

Zpravodaj č. 13 - Víra

Farizejství

To, co vám bude dáno, je tajemstvím

Pro mnohé bude konec trpký

Budete otevřeni ve svém vědomí

Každý se musí rozhodnout

Čas a prostor

Bůh

... galaxie

Já přicházím z jiné galaxie

 

(14)

Zpravodaj č. 14 - Inkarnace

... absolutní boží vůlí

Pracujte uvnitř sebe

Varoval jsem každého

 

(15)

Zpravodaj č. 15 - Pochopení slova

Učil jsem člověka modlit se

Člověk za sebou spálí všechny mosty

Mysl

Boží síla

Člověk dosáhl konce cesty špatnosti

Křesťanské poselství

 

(16)

Zpravodaj č. 16 - Životní projev

Absolutní čistota mysli

Nejste otřeseni tím

... o zákonu života a hmoty

Znovuzrození ducha

... tělo

Spravedlnost

Člověku bylo řečeno všechno

 

(17)

Zpravodaj č.17 - Bůh je uvnitř všeho a každého

... hledání uvnitř sebe

... o prorocích

... evangelium lží

... pravdu, naleznete uvnitř sebe

Je kouzelné žít

Lidstvo odmítá situaci uznat

Nikdy neříkejte, že to nejde

 

(18)

Zpravodaj č. 18

...berte s rezervou to, co čtete v denním tisku

Jste-li v harmonii s vaším tělem

Jde o reflex

.. tím horší je život na Zemi

Žije proto ve vzájemném otroctví

Optimismus

... svážete-li někoho, svážete sami sebe

... duchovní osvobození

... dává nečekanou energii

 

(19)

Zpravodaj č. 19

Člověk odpadl od Boha

Lež má svou hranici

Skutek je vždy zaznamenán

Bůh je blíž než si myslíte

Buďte pravými křesťany

 

(20)

Zpravodaj č. 20

Světlo

Před tisíciletími na Zemi

Existují siločáry

... skok, k němuž dojde

Korpuskulární loď

 

(20-1)

Co řekl mistr o ... pojem Boha

 

(21)

Zpravodaj č. 21

Lidská mysl se postaví proti člověku

Napětí na Zemi se zvýší a nastane zmatek

 

(22)

Zpravodaj č. 22

... pojídání masa

... bratrovražda

Tehdy jsem přišel

Jezte ovoce se semeny

Proto jste vy a Otec jedno

 

(22-1)

Co řekl mistr o ... Mysl, duch a duše

 

(23)

Zpravodaj č. 23

Hierarchický pořádek

... člověk je na Zemi, aby sloužil kosmu

... docházelo k návštěvám z vesmíru

Silová pole v kosmu

... jako projít elektrickým proudem

... sloužit a nikdy vládnout

 

(24)

Zpravodaj č. 24

Lidé odmítnou fakta

Ego člověka

Milujte život a své blízké

 

(24-1)

Co řekl mistr o ... Modlitba

... kosmický kontakt

 

(25)

Zpravodaj č. 25

Vývoj probíhá v etapách

... zákon dědičnosti

Mnozí to chápou jako science fiction

Člověk zapřel Boha

 

(26)

Zpravodaj č. 26

Člověk od sobce přechází k realistovi

Ocitnete-li se tváři v tvář agresi

... láska a zásada vraždy

Stáří pyramidy

 

(26-1)

Co řekl mistr o ... karma

 

(26-2)

Hledání

 

 

 

 

(0)

 

A co naše děti ?

 

(Rekapitulace I. části)

 

„Jestliže jste poslouchali a porozuměli vašemu vzdělávání, mohli byste na otázku snadno odpovědět. Kromě toho - když se vás nějaká rodičovská dvojice zeptá na děti, nemáte žádnou možnost jí odpovědět. Už jednou jsem řekl, že děti patří mně. Vysvětlil jsem, že děti patří Bohu. Upozornil jsem vás na skutečnost, že děti vám byly poskytnuty jako půjčka. Je to něco, co vám bylo svěřeno jako úkol - abyste jim pomáhali a vedli je životem. Život dítěte nepatří rodičům a nikdy jim patřit nebude. Patří Bohu.

 

Dovolte, abych vám připomenul: Nemůžeme projevit vůči vám větší ohledy než třeba vůči malému Číňanovi. Když lidé kladou takovéto otázky, vůbec nic nepochopili. Pro nás je život jiný než pro člověka. V současné situaci pro vás existuje jen jedna odpověď:

 

„Nemáme žádný vliv na to, co se stane. Všechno je v rukou Otce. Jedině On je původcem života a jedině Jemu patří. Co se stane s dětmi záleží jen na Něm. Poselství, které jsme dostali nyní odevzdáváme dál. Nemůžeme však nikomu nic slíbit. Život jednotlivců je nyní v Otcových rukách.“

 

Vaše starosti jsou zbytečné. To, co jsme vám dali, by vás mělo přivést k úplnému pochopení. Ale chci s vámi ještě jednou trpět. Pomáhám vám a vždy vám pomáhat budu. Ale musíte porozumět celému obrazu:

 

Člověk se brzy dostane do situace, kdy si mnozí budou přát, aby rychle zemřeli a budou prosit, aby k nim přišla smrt a vysvobodila je z jejich trápení. Bude tomu tak u mužů i žen, stejně jako u dětí. Bude se to týkat milionů.

 

Víte, že je na cestě pomoc. Také víte, že miliony lidí se dostanou do vesmírných lodí. Zde bylo všechno naplánováno a pečlivě připraveno na jejich příchod. Těm, kdož budou přijati - zmrzačení nebo utýraní nepochopením druhých - bude pomoc poskytnuta ihned. Tato pomoc bude účinná a stoprocentní.

 

Ostatní zemřou. Je to něco, co jste často vyzkoušeli. Víte, že se brzy inkarnují někde jinde. Zapomenou na všechno. Budete vědět, co se s nimi stalo. Oni ne. To je rozdíl mezi vámi a jimi. Oni budou žít nový život. Nebudou si pamatovat co se stalo. Nebudou už trpět. Znovu budou žít život s klamnou představou, protože o to žádali !

 

Ti, kdož přežijí, už nebudou mít své přátele nebo příbuzné. Ani děti. Ty nebudou mít své rodiče. Budou však vědět, kde jejich blízcí nyní jsou a jaká je situace. Pochopí-li to, nebudou litovat, protože budou vědět, že život je osobní. Učil jsem vás, že se nemáte vázat jeden na druhého. Nejde to. Zvláště ne duchovně.

 

Druzí se chopili výhod této zásady - k vlastnímu prospěchu. I když byli negativní, zjistili, že je výhodou být sám. Proto nedbali na své blízké. - Představují opačný pól. Oni uvedou do chodu to, co je nyní na dosah. - Pochopení této skutečnosti musí být nyní dokonalé. Nemůžete si dělat a neměli byste si dělat žádné starosti. Víte už, že Bůh existuje a že mu patří život. Jsou-li tyto skutečnosti pevně zakotveny ve vašem vědomí, nebudete se bát o žádného člověka.

 

Chápete díky mé výuce. Nyní se podívejme s klidem a rozvahou na situaci, jaké ve skutečnosti je:

 

Mnozí z vás četli knihy Adamského. Slyšeli jste, že milujete-li jeden druhého a svůj život žijete v souladu se zásadou pravé lásky, nemůžete připustit, aby kdokoliv a jakkoliv trpěl. Proto se pokuste přesunout svoje vědomí mimo Zem a zkuste se podívat zvenčí. Ti, kdož si dnes dělají starosti o svoje děti, by měli myslet trochu dál než jen na sebe a své vlastní děti. Pro nás je nepochopitelné, jak mohou na jednom místě dělat všechno k pozdvižení sebe a přitom zapomínat na druhé. Na Zemi jsou matky, které se modlí, aby k jejich dětem přišla smrt. Jemně a tiše, tak aby dítě bylo vysvobozeno z utrpení, které mu způsobili druzí lidé svým nepochopením !  To je pravý obraz vašeho života a způsob života, který představujete !

 

Někteří lidé chodí do Afriky, někteří do Indie. Ale nikdo nelituje druhé. Jen někdo si uvědomí, co se doopravdy děje. Proto se na Zemi stane to, co se nyní chystá. Je to jeden z důvodů. Ptají-li se lidé, můžete jim klidně odpovědět, že Bůh vládne nad životem. protože byl život zneužit, bude nyní odebrán velké části lidstva.

 

Rádi pomůžeme každému. Kdekoliv na Zemi. Slibujeme, že můžeme pomoci dětem, pro které dnes na Zemi existuje beznaděj a nemají žádnou budoucnost. Tyto děti nevědí, zda zemřou za dva, osm nebo deset dní hladem a nemocemi. Trpí a zápasí. Myslíme a pamatujeme na ně. Je pro nás horší dívat se na prodlužované utrpení než na náhlou smrt. Díváme se na ně jinak, protože poznáme podstatu a zákon smrti.

 

Na Zemi se na smrt dívají v různých oblastech rozdílně. Můžeme se zmínit o jedné věci: Sever Evropy bude speciálně chráněn. Obyvatelé Skandinávie mají určité vlastnosti, které mohou být použity jako základ. I tady však existuje egoismus. Kdo žije v pohodlí, pociťuje smrt jako nepohodlnou. Kdo musí opustit svůj majetek, bere ji jako hrubou urážku. Ale soused, který trpí, ji vnímá jako dar milosti !  Toto všechno chápeme. Život nám nelže. Člověk lže jen sám sobě, protože nebere věci tak, jak jsou.

 

Stručně jsme se zmínili o různých tématech. Nyní byste měli být schopni objevit sebe a poznat zákon života. Všechno, z čeho člověk vychází, se k němu vrátí. Ať dobré nebo špatné. Hovoříte-li o těchto věcech s druhými, měli byste si uvědomit obraz, který jsem vám touto školou poskytl. Musíte mluvit klidně. Proto si zapamatujte:

 

Každý člověk je víceméně sobec. Jeho já - ego - má vysokou pozici. Vyprávěl jsem vám o přátelství a jednotě. Ale představte si jiný obraz: Za vším ostatním bylo vždy ego, jež hnalo jedince dopředu. Byla to touha po moci nad svými blízkými. Touha mít něco, co druzí nemají. Byly to špatné myšlenky, jež byly hnací silou většiny lidí.

 

Nyní mě nesmíte špatně pochopit. Byli - a jsou - lidé, kteří pracují podle jiných pravidel. Udělají cokoliv, aby pomohli svým blízkým. Ti vynaloží všechno své poznání, duši i tělo na toto dílo. Hlavními črtami člověka jsou však ve všeobecnosti chamtivost a povýšenost. Lidé se nestarají o nikoho, jen o sebe.

 

Dělali jste si mnohokrát starosti, když jste to viděli. Myslíte si, že byste si měli dělat starosti i z toho, co nyní přijde. Není tomu tak. Měli byste být znepokojeni kvůli svým blízkým, protože nesmýšlejí správně a ne fakty, před kterými nyní stojí. Měli byste to vědět a pochopit. Nesmíte se znepokojovat pro žádného člověka. Víte, komu tento člověk patří a komu patří každý jednotlivec. Osud žádného člověka se vás nemůže týkat. To je rozhodnuté mimo vás. Můžete však pomáhat a utěšit ty, kteří pomoc a útěchu potřebují. Klidně jim můžete vyprávět to, co jste se naučili. Budou-li se vás potom tito lidé na cokoliv ptát, měli byste jim přiměřeně odpovědět. Člověk se mohl učit dříve a mohl udělat opatření.

 

Už před 2000 lety jsem lidem domlouval. Už tenkrát jsem říkal pravdu. Nejednal jsem s nimi v rukavičkách. Čtete-li bibli, uvidíte, jak jsem se tehdy díval na lidi, kteří nyní chystají totální válku. Na člověka, který nemá žádné zábrany a zdrženlivost při svém obohacování na úkor svého souseda.

 

Lidé na Zemi se nechtěli dívat na má podobenství. Špatně si je vykládali. Využili mě a mé učení k vlastnímu obohacení a k získání moci nad druhými. Věděli, že jednotlivci budou slabí na to, aby hledali sami. I tehdy jsem řekl, že člověk musí stát na svých vlastních nohách a jít vlastní cestou. Musí prosit, aby mohl hledat v sobě.

 

Co se týče peněžního systému - moje odpověď nebyla nikdy pochopená. Řekl jsem: Splaťte císaři co je jeho a Bohu, co je Božího. Kdyby lidé pochopili, nedali by císaři nic a Bohu všechno.

 

Žádnému císaři nemůže patřit nic z toho, co má člověk. Nikdo mu nemůže nic vzít. Je to zločin a porušení zákona.

 

Můžete jim říci, jak by měli žít. Můžete jim vysvětlit, jak budou žít děti. Lidé by se kvůli dětem neměli znepokojovat. Je-li člověk sám postižen, začne o událostech přemýšlet. Události, které nyní zasáhnou lidstvo, způsobí, že mnoho lidí změní způsob svého života.

 

Přinášíme vám poselství radosti. Poselství, které si lidé předávali, nebylo poselstvím radosti. Naše poselství vždy bylo poselstvím radosti. Přesto lidé nikdy neposlouchali a nebyli ochotni ho poslouchat. Předstírali a tak podváděli sebe i jiné.

 

Řekne-li vám někdo: „Dobře, ale proč to všechno Bůh nezastaví ?“ nebo „Proč Bůh všemu tomuto nezabrání ?“ máte odpověď. Můžete jim vysvětlit, že člověk má vlastní vůli. Kdyby nebyla člověku dána, nedošlo by k vývoji.

 

Mohl bych říci: Lidé předkládají všechno zločincům a nic Bohu. Dávají své životy zločincům a bojí se Boha.

 

Hovořím-li o zločincích, musíte to chápat ve vztahu ke kosmickému zákonu. Ve vztahu k zákonům života. Jestliže používám slovo „zločinci“, je to porušení zákona. To, jak se lidé k sobě navzájem chovají, je tragické.

 

Musíte nyní pochopit, že zákon příčiny a následku byl zřízen Bohem proto, aby se člověk mohl vyvíjet a získal větší poznání. To v současnosti neodpovídá stadiu jeho vědomí. Proto je nezbytné, aby člověk dosahoval většího vědomí. Můžete se přesvědčit o katastrofickém vědomí a rozumových schopnostech, které člověk má. Vždy však musí existovat svobodná vůle, ať už jde o jedno nebo druhé.

 

Požadavky se však budou v hierarchii úroveň od úrovně zvyšovat. Budou různé volby, protože se stále něco vylučuje. Neustále se přesvědčujeme, že určité věci byly před vstupem na další úroveň z mysli vyloučeny. Jinak by to bylo špatné.

 

Bůh dal život a řídí ho. Dělá to s láskou. Dává svobodný život. Představte si, kdyby se Bůh k člověku choval tak, jak se chová člověk k člověku. Pak by zůstal navždy otrokem. Mysleli jste na to někdy ?

 

Bůh nechce, aby byl člověk jeho otrokem. Chce ho pozvednout. Chce, aby člověk byl svobodný. Proto existuje tato škola života. Protože známe smrt a život, díváme se na tuto školu jinak. Člověk neuznává, že je to on sám, kdo vytváří tuto špatnou situaci.”

 

 

 

(1)

 

Tehdy a nyní ... část II.

 

 

„Události z dob před 2000 lety, když jsem chodil po Zemi, jsou v lidských myšlenkách. Řekl jsem vám už hodně o tom, k čemu tehdy došlo.

 

Před svou inkarnací a příchodem na Zem jsem nic nevěděl o svém úkolu. To bylo až do mých 28 let. Potom jsem si své poslání uvědomil. Od dětství jsem si byl vědom, že nepatřím na tuto Zem. Nevěděl jsem však přesně, jaký byl můj úkol.

 

Na začátku své práce jsem měl nejen vidění, ale také přímý kontakt. Od té doby jsem si uvědomoval svou totožnost a úkol, který jsem na sebe vzal. Tehdy jsem začal lidem vyprávět o věcech, které přijdou. Vyprávěl jsem o lidské mysli a lidském smýšlení. Říkal jsem jim, aby své myšlenky odvrátili od pozemských věcí a místo toho je obrátili k Bohu. Tenkrát však lidé nerozuměli a stejně tak nerozumějí dnes.

 

Mým úkolem bylo lidi přesvědčit, že život je nepřerušitelný a že smrt se dá přemoci. Dále jsem jim říkal, jak jsem to udělal. Z mrtvýchvstání je nutné chápat tak, jak je to napsáno v bibli.

 

K tomu, co se stalo v Getsemanské zahradě vám mohu říci, že jsem se chtěl připravit na nadcházející události. V nich jsem musel být schopen ovládat své tělo a vědomí. K tomu jsem potřeboval všechnu sílu, podporu a pomoc od Boha.

 

Do Getsemanské zahrady jsem šel proto, aby ke mně přišel anděl a podpořil mé poučení. Vyprávěl jsem o andělích. Vysvětlil jsem, kdo jsou. K tomu mohu dodat, že duchovní síla ke mně přišla přímo z Vesmíru. Ne z talíře. Řekl jsem, že jsme podvojní. Právě tato duchovní dualita způsobila, že i jiní tohoto anděla viděli. Existují i další duchovní ručitelé a jsou stejně silní jako já.

 

Dostalo se mi pomoci, o kterou jsem žádal. Obdržel jsem od Boha také potřebnou vnitřní sílu. Jsem Božím synem, tak jako vy všichni. Nyní se plně věnuji Bohu. Dělejte to také tak a získáte blízký kontakt s Ním. Tak člověk získá duchovní pomoc, kterou jsem obdržel v Getsemanské zahradě. Byl jsem klidný. I k těm, kteří mi nevěřili a přesto se mě a mého učení báli, neboť protiřečilo jejich nenasytnosti a touze po moci. Oni mě mohli vydat Pilátovi a žádali mou smrt.

 

Vyprávěl jsem o technickém poznání a zručnosti. Je pravdou, že může pozvednout někoho do talíře přímo ze Země. To se stalo, když jsem vstoupil do nebe.

 

Pokud jde o události, které nastanou, řekl jsem, že je to přesně popsáno v bibli. Ze dvou lidí na poli bude jeden vyzdvižen, druhý ponechán. V mnoha případech však ten, kdo bude vyzdvižen, nebude chápat, stejně jako ten, který bude ponechán. Nikdo, kdo se obrátí na svého Boha, se nebude cítit opuštěn.

 

To je věcí duchovního znovuzrození. Situace je stejná jako před 2000 lety. Tehdy bylo lidstvu poskytnuto poselství a důkaz života. Sled událostí je sledem, který k sobě přivolal duchovním přeludem. Proto se stane to, co jsem před 2000 lety řekl. Nikdo by nepřežil, kdyby tyto dny nebyly zkráceny.

 

Pomoc, kterou člověk obdrží, pomocná ruka natažená k Zemi, je mírná a milující. Nikdo, kdo se obrací k Bohu a na nás, se nebude cítit sám.

 

Člověk uvidí létající talíře. Objeví se v hojném počtu. Lidé si uvědomí, že toto znamení bylo už dávno slíbeno. Nyní bude umístěno na obloze. Člověk ho uvidí během posledních dní a hodin.

 

Celé lidstvo si uvědomí, že vesmírné síly jsou na cestě, aby pomohly člověku.

 

Nikdo, kdo věří, se nebude cítit opuštěn. Poselství radosti přinášíme těm, kdož jsou ochotni ho přijmout. Mnozí ho nepřijmou. Jednotlivci musejí být ochotni ho přijmout, protože jde o zákon hierarchie. Jinak by to bylo zasahování. Musí to být pomoc a ne zasahování.

 

Řekl jsem, že pomoc bude účinná. Bude poskytnuta tak, aby nenastaly pochybnosti, že je dáno těm, kdož ji chtějí. Nikdo, kdo bude poslouchat toto poselství a kdo obrátí svou mysl k Bohu, se nebude cítit ztracen nebo opuštěn.

 

Noc v Getsemanské zahradě byla pro mě duchovní přípravou na poslední čin na Zemi v té době.

 

 

Slovo na cestu

 

Ani slovo nemůže být přidáno nebo ubráno z toho, co jsem řekl a co bylo napsáno. Řekl jsem, že vás překvapím. Rychlost, s níž k událostem dojde, vás překvapí. Řekl jsem a chtěl bych zopakovat: Tento rok bude poslední. Lidstvo ho bude mít ve vědomí, které doposud projevovalo.

 

Naplánovali jsme všechno. Všechno bylo pečlivě připraveno. Poselství z Borupu se hodí hlavně pro Skandinávii a Skandinávce. Chceme však, aby se dostalo ke všem lidem, jež si ho přejí slyšet.

 

Poselství je poselstvím radosti. Přejeme si, aby bylo považováno za poselství radosti. Události dopadnou na Zem a skončí mým druhým příchodem. Pro vás by mělo být zdůrazněno - mluvte více o duchovní stránce věci než o její násilné části. Násilí sem nepatří. Patří lidem. Nyní však násilí pro lidstvo skončí.

 

Jistota a poznání jsou upřednostňovány před vírou. Abyste dosáhli jistoty v této věci, musíte věřit. Při zrychlení událostí byste se měli shromáždit a o tomto tématu hovořit. Nediskutujte, ale mluvte. Ve svém nitru budete spokojení a vyrovnaní. Čím je člověk spokojenější a vyrovnanější, tím snáze pochopí povahu tohoto poselství. Mnozí jednotlivci toto poselství v následujících dnech přijmou.

 

Zmatek přináší zmatek. Jen ten, kdo uvnitř sebe nebude přechovávat zmatek, mu unikne. Nedovolte vnějším věcem, aby rušily vaši bytost. Nyní to bude platit více než kdykoliv předtím. Nalezněte v sobě mír a harmonii, protože jen vnitřním mírem a harmonií budete schopni dosáhnout duchovní síly do následujících dní.

 

Nemám více co říci. Není co dodat.

 

Neskončím, pokud neřeknu:Důvěřujte. Au revoir !““

 

 

(2)

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Mistrem 26. března 1968)

 

 

„Klíč k pochopení událostí, před nimiž nyní člověk stojí, byl dán v Borupě lidem, kteří nás následují na základě svobodné vůle a které na základě naší svobodné vůle sledujeme.

 

Zprávy, které byly přijaty v Borupě, jsou jednoduché a logické. Mohou být pochopeny kýmkoliv, kdo si je přečte s otevřenou myslí a je ochoten se tímto způsobem otevřít, aby si uvědomil a připustil fakta, která před lidstvem stojí, fakta, jež si člověk sám kolem sebe vytvořil.

 

Zásada zabíjení musí být zcela zavržena. Když mluvíme o zásadě zabíjení, mluvíme o tom v jasném smyslu slova. Nic, co se narodilo pro život na Zemi, nikdy nesmí být zabito. Dokonce ani k zajištění jídla, jak to bylo doposud praktikováno. Pro Boha je všechno živé svaté. Každý živý tvor je svatý, protože všechno živé bylo stvořeno Bohem. To, co Bůh stvoří, v témž okamžiku také posvěcuje.

 

Člověk si osvojuje vynikající způsob života. Energie a síly, které do této doby objevil v mikrokosmu, mohou být použity způsobem pro člověka užitečným. Ale ne tak, aby mu přinesly úpadek a prokletí. Když mluvíme o kletbě, nemyslíme tím prokletí nebo uvržení do kletby způsobem, který měli na mysli člověk a církev, když tato slova používali. My neproklejeme nikoho a nikdy. Praxe vyobcování z církve a prokletí je velmi stará. Přenášela se z generace na generaci po tisíciletí. Od doby, kdy byla uvedena do lidského vědomí. K prokletí a exkomunikaci ze strany Hierarchie nikdy nedošlo a nikdy nedojde. Prokletí, které nyní k člověku přichází, spočívá ve špatném typu vědomí, které až doposud on sám manifestoval.

 

Bereme-li v úvahu Zákon tak, jak byl vysvětlen v Borupě, a to, že se každý čin a skutek s neomylnou jistotou vrací k místu svého začátku, bude zřejmé, že je-li skutek negativní a je-li vykonán v duchu zásady zabíjení, pak se také tato zásada s neomylnou přesností vrátí k místu svého začátku. To je to, co přináší člověku prokletí, vytvořené lidskými činy a způsobem života.

 

Bůh je všemohoucí. Bůh je jediný, kdo má moc, sílu a inteligenci k ovládání komplikovaného Vesmíru, který stvořil. Bůh by jednotlivce nikdy neopustil, ani na něj nezapomněl. Nepřipravil by ho o možnost dosáhnout vyšší úrovně vývoje. Nic takového by se nikdy nestalo. Proto nyní na Zem přijde Božská Síla, aby pomohla člověku zbavit se vědomí, jímž se projevoval až doposud. Pomocí této Božské Síly dozná člověk přeměny, znovuzrození. Duch člověka bude pozdvižen. Vystoupí o krok vzhůru po žebříku hierarchie. V lidském vědomí nastane proměna.

 

Bytost představující Boha na Zemi jsme nyní poslali na pomoc člověku v těžké situaci, kterou si sám připravil. Mluvíme o tom už tisíce let. Můžete o tom číst ve Svatých knihách. Nový Zákon vám říká, že se to stane.

 

Přineseme s sebou moc a energii, kterou člověk nezná. Tato energie bude použita na pomoc člověku, aby lidstvo mohlo přežít situaci, před níž bude stát. Možná, že je pro člověka těžko pochopitelné, že Vesmír se vlastně hemží životem. A přece to není nový pojem. Člověk to věděl po tisíciletí. Věděli to v Číně, Indii, Palestině a věděli to i ve Skandinávii. Zprávy „Božích Synů“ a „Božích Dcer“ byly známy už dávno. A stejně nikdy nebylo známo, jakým druhem synů a dcer Boha byli. Všichni jsme Božími dětmi. Vy i my. Přijdeme na Zem jako bratři. Ne jako „synové a dcery Boha“. Ne ve smyslu slov, jež můžete nalézt v bibli a starověkých mýtech. My přijdeme jako Bohem stvoření jednotlivci, Božská stvoření, právě tak jako člověk.

 

Záchranná operace, která přijde na Zem, bude mít velitelství na středním Sjaellandu v Dánsku. Toto místo bylo pečlivě vybráno. Odtud se bude šířit má činnost a moc po Zemi takovým způsobem, že nic nebude ponecháno náhodě. Nemůžeme zasahovat, ale můžeme pomoci každému jednotlivci, který si sám pomůže tím, že obrátí svou mysl k Bohu. Uznání představy Boha uvnitř lidského srdce a mysli je to, co stačí k zaručení pomoci. Ta vyústí do duchovní proměny. Nedojde k žádné diskriminaci mezi rasami a národy. Všichni patří Bohu. Proto neděláme žádné rozdíly a během této operace nedojde k diskriminaci.

 

Sjaelland (Dánsko) jsme posvětili. Momentálně je naše moc rozprostřena v jeho centrální části. Už nyní tam bylo posláno mnoho létajících talířů. Mají tam položit svá silová pole, abychom mohli rychle vybudovat silová pole, která chrání nás a ty, kteří nám v této práci pomáhají. Je to ve shodě s Boží vůlí. Mým úkolem je dělat to v Jeho zájmu.

 

Před Bohem člověk odpovídá sám za sebe. Nikdo nemůže odpovídat za druhého. Ani já tedy nemohu být odpovědný za člověka jako takového. Jsem však odpovědný za ty, jež nyní změníme podle vůle Boha. Můžeme použít Boží Milost, Boží Vůli a Boží Sílu patřičným způsobem. Jsme schopni člověku dát i tuto proměnu. Budeme také bráni k odpovědnosti za naše činy. Člověk se proto bude odpovídat nám. To všechno je vzájemně propojeno. Tak je to od počátku a bude to tak vždy.

 

Druhý příchod Krista bude obratem pro lidské vědomí. Vědomí Krista bude na Zemi rozšířeno takovým způsobem, aby jeho učení a jeho duch mohly být na Zemi prožívány. Zásada Bezhraničné Lásky bude mít velký význam. Lidé budou žít jako praví bratři a pravé sestry. Už nebude místo pro zabíjení.

 

Jednotlivé skupiny a jednotlivé národy jsou čas od času vystaveny utrpení. To, co nyní přichází, bude utrpení, které dopadne na všechny národy Země současně. Právě tak, jako byly národy v minulosti zasaženy utrpením, jim byla poskytována pomoc, aby je od trápení osvobodila. Duchovní pomoc manifestovaná člověkem s božím kontaktem a božskou inspirací pomoci blízkým - tak mám nyní přijít já na pomoc všem národům Země a osvobodit je od trápení a utrpení.

 

Předvedl jsem zásadu lásky na Zemi. Vzal jsem na sebe kříž a odešel jsem do trápení a výsměchu bez jakékoliv nenávisti nebo hořkosti. Prosil jsem o odpuštění pro ty, jež mě mučili a naléhali na mě. K tomuto pochopení nyní dojde člověk sám. Co jsem udělal před 2000 lety, se nyní stane stanoviskem každého.

 

Návrat Krista znamená porozumění životu a duchu Krista na Zemi. Tak to bylo vyjeveno v pravé a bezhraniční lásce, s plným využitím inteligence, která neakceptuje násilí vůči druhým. Přesto je připraven odpustit, jestliže je před to člověk postaven.

 

Přijdu a rozdělím lidi tak, jak jsem už řekl. Rozdělím je do několika kategorií. Nikdo nebude ztracen. Všichni ovšem nedosáhnou Kristova vědomí. Život je věčný a život probíhá v cyklech. Vědomí Krista poskytnuté Zemi ji změní. Všechna hmota, dokonce všechna fyzická hmota Země, bude pozdvižena na vyšší úroveň. Život na Zemi půjde směrem, který byl předpovídán od doby, kdy čas začal plynout. Můžeme o tom číst ve Svaté knize.

 

Zástup Nebe přijde na Zemi a já přijdu s nimi, protože Zástup Nebe mě bude následovat.

 

Během uplynulých desetiletí jsem kontaktoval množství lidí. Mnoho jednotlivců přijalo toto poselství s malými rozdíly v obsahu. Poselství byla přizpůsobena době a místu, ve kterém byla poskytnuta. Až do této doby jsem však neprozradil a neuveřejnil informaci, kde dojde k mému Příchodu. Můj Příchod se odehraje v Borupě. - Slíbil jsem tento svůj Druhý Příchod už před 2000 lety. Řekl jsem, že nikdo nebude znát Dne ani Hodiny. Jen Bůh a já jsme směli vědět, kdy se na tuto Zem vrátím. Nyní jsem přišel do její blízkosti. Můj duch se přenesl nad celou Zemí k množství lidí. Poselství bylo rozšiřováno proto, aby si lidé uvědomili, že Druhý Příchod Krista je na dosah ruky. Místo bylo pečlivě vybráno. Nebylo vybráno kvůli způsobilosti lidí nebo sledováním nějaké běžné lidské linie myšlení. Bylo vybráno na základě zcela jiných kritérií. Přijdu právě uprostřed událostí.

 

Druhý Příchod, který byl slíben a předpovězen před 2000 lety, můj návrat na Zem, se nyní stane. Nebeský Zástup, který bude přítomen teleportaci těch, jež jsou kvalifikováni na duchovní proměnu, bude také přítomen na ostrově Sjaelland. Znamená to, že odtud budou řízeni a poučeni.

 

Bude vybudováno trvalé spojení bratrů z vesmíru se Zemí. To se stane na středním Sjaellandu. Přijdu tam osobně. Chvíli zůstanu a potom Zem znovu opustím. Pokud se na ni ovšem nevrátím s těmi, jež budou obdarováni božskou sílou a duchovní proměnou. Potom začne nový věk a nový život člověka na Zemi.

 

Přijdeme fyzičtí a viditelní. Bylo řečeno, že přijdeme způsobem, jež bude moci člověk pochopit. Mnoho lidí vidělo jevy, pro něž nemají žádné vysvětlení. Těmto jevům dali spoustu jmen. Zvláště jeden název se stal známým: létající talíře. Použil jsem jiné jméno: „Magneto - tracers“ (Volně přeloženo: „Magnetické sledovače“).

 

Přijdeme a přistaneme na létajících talířích na Sjaellandu tak, že si lidstvo jejich existenci uvědomí. Přijdeme a spojíme se s národy tak, že nikdo nebude moci o naší existenci pochybovat. Oblast byla vybrána a bude chráněna. Nepřijdeme, pokud události nebudou mít spád. Pak přijdeme - a to tak, že po našem příchodu nebude možný žádný omyl vzhledem k naší práci a našim úmyslům.

 

Všemohoucí Bůh řídí vás, stejně jako nás. To, co se má nyní stát, je absolutní Boží vůle.”

 

 

(3)

 

Zpravodaj č. 3

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Mistrem 16. dubna 1968)

 

 

„Na začátku, když člověk obdržel jeho první proměnu, která byla dána z Vesmíru. Proměna byla dána zvenčí tak, že vyšší bytosti byly dány do služeb Pozemského člověka. Tyto vyšší bytosti se pářily s obyvateli Země. Tvořily tak lidskou rasu, která existuje dodnes. To je popsáno v Knize Původu. (Genesis)

 

Buddhistické náboženství je starší než křesťanské. Obsahuje pochopení vývoje, jeho zásady a také karmu. Zákon karmy, příčina a následek se staly součástí jeho pohledu na život. Buddhistické náboženství učí, že vývoj povede k dokonalému pochopení života a zákona života. To se vztahuje také na křesťanské náboženství. Tato dvě náboženství jsou nejvýznamnějšími světovými náboženstvími. Nalézá se v nich největší pochopení hierarchického pořádku.

 

V Číně měli určité etické zásady. V tomto případě se pravé náboženství neprosadilo kvůli všeobecnému postoji čínského národa, ale hlavně kvůli jeho bojechtivému postoji před tisíci lety. Později, když Čína politicky dosáhla co chtěla, zůstala uzavřenou zemí a stanovila společenský systém, který udusil veškerý duchovní pokrok. Přesto se v Číně objevily osobností, které se pokusily zlepšit mravy. Především Konfucius. Přišel lidem říci, jak by měli žít. Tao přišel do Číny a vytvořil taoismus. Představoval filozofii jasné zlaté střední cesty - nejít příliš doprava ani doleva. Ani jeden z těchto filozofických systémů není rovnocenný buddhistické nebo křesťanské filozofii.

 

Po křesťanském náboženství nastoupilo mohamedánství jako další světové náboženství. Mohamed se dopustil jednoho vážného omylu - učil, že je povinností jeho stoupenců pokračovat v učení jiných národů - dokonce i s pomocí meče, je-li to nutné. To je osudná chyba mohamedánství. Jinak je to vznešené náboženství na vysoké úrovni. Stejně tak vznešené jako křesťanství.

 

Staré židovské náboženství je otcem křesťanství a je základním kamenem, na němž bylo postaveno křesťanství. Bylo prvním náboženstvím na světě, v němž bylo dáno poznání hierarchického pořádku. Proto dosáhlo pochopení principu Boha a božích zákonů, podle nichž má člověk žít. Judaismus, jak bylo jinak nazváno, udělal chybu stejně jako mohamedánské náboženství. Ustrnul. Jeho učení se stalo doktrínami a dogmaty. Ze skutečného živého náboženství se stalo náboženství mrtvé. Proto se mohlo prosadit pouze u skupiny lidí, jež chtěla dál žít uvnitř systému tohoto ortodoxního náboženství. Proto je judaismus dnes jedním z nejméně rozšířených náboženství. Vlastně má nejmenší význam.

 

Nyní jsme dospěli do doby, kdy se všechny národy Země spojují ve světle vyšší filozofie. Všechna náboženství by měla spolupracovat, aby každý člověk dosáhl dokonalého pochopení. Bez ohledu na to, jaké náboženství nebo filozofii doposud sledoval nebo uctíval. Moderní věda zde má sehrát důležitou roli. Ve všech oblastech dala člověku poznání mikrokosmu i makrokosmu, které předtím neměl. To ho přivedlo k pochopení stavby Vesmíru stejně jako hmoty - na Zemi a na jiných planetách ve Vesmíru.

 

Jestliže se toto pochopení spojí s křesťanským učením pochopeným správně. Přivede-li lidi k plnému porozumění života a jeho zákonů, bude propast, která na Zemi doposud existovala, me­zi vědou a křesťanstvím, zasypána. Bude nyní přemostěna. Vědci budou přivedeni k pochopení a uvědomění si faktu, že křesťanské učení je platné v rozsahu překračujícím to, co je pravdou učení, které byli vědci schopni svým blízkým dát. To způsobí, že věda pokročí dopředu tak, jako nikdy dříve. Její cesty a její rychlost se změní.

 

Jen s naší pomocí bude možné vyplnit propast mezi vědou a náboženstvím. Jestliže bude lidské vědě poskytnut důkaz naší existence a našich technických, fyzikálních, chemických a mate­matických vědomostí, ustoupí a začne hledat jiné cesty, jiné prostředky než jaké používala doposud. Bude to nutné, aby člověk mohl postoupit dále. Aniž by byla tato propast zaplněna, aniž by byl tento most postaven, člověk by neměl žádnou naději na další život na Zemi.

 

Tímto způsobem se zcela změní ekonomická struktura na Zemi, protože dnes máte stejný ekonomický systém, jaký jste měli už v prvopočátcích civilizace. Nejdříve existoval systém otroctví, aby udělal to, co bylo pro jednotlivá společenství nebo národy nutné. Po tisících letech otroctví byl ekonomický systém změněn a hodně lidí bylo osvobozeno. Mnoho jich pracovalo samo a na sobě. Stále však byla situace taková, že menšina měla plnou moc a podstatná většina lidí neměla žádný vliv.

 

Když nastal technický pokrok, přinesl s sebou ještě jednu změnu. Nikoli k lepšímu - jak se mnozí domnívali, spíše naopak. Protože zapomněli, že lidé jsou lidmi, že člověk byl stvořen Bohem a že by tudíž s blízkými neměli zacházet a nemohou zacházet jak se jim líbí, využívat je v továrnách a vykořisťovat je za účelem finančních výhod. Tak se využívají otroci. Je to stejné a stejně špatné. Křesťanská filozofie a křesťanské učení nebyly nikdy po­chopeny. Proto člověk v současnosti dosáhl bodu, kdy jen pár jednotlivců rozhoduje o tom, co se děje na Zemi. Ostatní nemají žádný vliv a nemohou ho získat.

 

Velké náboženské filozofie se nyní spojí do jedné. Tím se změní ekonomická struktura a svým působením způsobí, že lidem bu­de dána svoboda. Každý jednotlivec bude považován za člověka.

 

V žádném případě ne za otroka. Dnešní ekonomická situace je taková, že Země je rozdělena na rozdílné sféry zájmu a moci. Vzniknou boje - jako pokusy o zachování těchto sfér a zájmů.

 

Válka na Zemi dnes znamená vyhlazení všeho života. Oni tímto bojem o moc projdou, protože o ni zápasí. Zvenčí i zevnitř. Nebude existovat možnost přerušit směr událostí, které už začaly.

 

V tomto bodě a čase přijdeme z Vesmíru na Zem. Nyní je doba pro náš příchod a obracíme se na všechny lidi Země, aby se dali dohromady, spojeni jednou náboženskou filozofií. Opět budeme přicházet na Zem, jak jsme to dělali v dávných dobách, kdy Synové Boží šli k Dcerám člověka. Přijdeme stejně jako v minulosti a ještě jednou člověku dáme duchovní proměnu. Jsme schopni tuto proměnu způsobit chemickými prostředky. V minulosti jsme použili geny a chromozomy způsobem přirozeným pro člověka. Dnes poskytneme proměnu organickými chemickými prostředky. Proměna bude znamenat změnu stavby lidského mozku použitelného na plný výkon a pochopení nové náboženské filozofie. Fyzické tělo změněno nebude. Získáte doposud nepoznané vědomosti, moudrost, nový způsob života a etický postoj jeden k druhému, jichž člověk doposud nedosáhl.

 

Bůh dohlíží na všechno. Bůh je síla, která všechno drží pohromadě. Ve Vesmíru i na Zemi. Je to Boží síla a Bůh, kdo rozhoduje, kdy se to má stát. Mnozí lidé se sami sebe ptají: Kdo má spojení s Bohem ?  Vy z Vesmíru s ním máte bližší spojení než my ?  Mou odpovědí je jasné Ne. My nemáme bližší spojení. Máme větší pochopení. A protože máme větší pochopení, máme také lepší kontakt. Každý jednotlivý život ve Vesmíru má přímé spojení se Stvořitelem, Bohem, Boží silou. Žijeme v důvěrnějším vztahu k této síle. Díky tomu máme lepší kontakt a lépe tyto síly chápeme - zákon života, Boha a jeho podstatu. Můžeme říci, kdy je tato přeměna poskytována. Můžeme to jinými slovy vysvětlit srozumitelněji. Vidíme-li zvenčí, jak se vyvíjí poměry na planetě, můžeme kdykoliv vidět, jaké jsou problémy této planety. A my problémy, které jsou dnes na Zemi, chápeme.

 

Řekli jsme vám, že jsme bratři přicházející z vesmíru. Bratři vždy pomáhají jeden druhému. Přijdeme k vám jako bratři, abychom vám pomohli. Ale pomoci můžeme jen těm, kdož sami tuto pomoc chtějí. Ti, kdož přijmou a pochopí, mohou pomoc dostat. Všichni ostatní se musejí učit žít svůj život tak, jak ho žijí dnes. Díky tomu dojdou pochopení. Pochopení, které vede k proměně, kterou můžeme člověku dát. Tentokrát proměna nebude dána na Zemi jako v dávnověku. Stane se to mimo Zemi. Mnoho lidí z ní bude odneseno pryč, aby obdrželi tuto proměnu. Potom se na ni znovu vrátí. Na Zem, kterou jsme do určité míry změnili, aby člověku víc vyhovovala.

 

Přijdeme s láskou. Přijdeme, abychom se setkali s důvěrou. Přijdeme ke všem náboženstvím světa. Přijdeme ke všem národům, přijdeme ke všem živým bytostem, k zvířatům, stejně jako k lidem.

 

Vývoj na Zemi bude v budoucnosti rychlejší. Čím výše je vědomí pozdviženo, tím více chápe a tím rychlejší bude vývoj. Jestliže bude člověk osvobozen, bude schopen osvojit si způsob života, který mu poskytne čas k práci nad sebou a uvnitř sebe. Bude tak schopen zacházet a pracovat s fyzickou hmotou druhých mnohem lépe, než to uměl dosud. Znamená to, že člověk bude během dalších 1000 let schopen dosáhnout formy života, která se liší od té současné. Hovořím-li o odlišné formě života, myslím, že člověk už nebude žít v těle, ale duchovně. Toto duchovní bytí podmíní také zcela jiný způsob života. Člověku bude trvat 1000 let, než této úrovně dosáhne. Proces vývoje, do něhož člověk nyní vstoupí, bude asi 60 krát rychlejší, než dosavadní.”

 

 

(4)

 

Zpravodaj č. 4

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Mistrem 7. 5. 1968)

 

 

„Když Abraham vyšel z Úru, měl zjevení. To způsobilo, že opustil kmen, k němuž patřil, a šel na sever, podél řeky Eufratu. Šel hodně na sever a potkal Heteje. Abraham se mezi nimi usadil. Nepřipojil se však k hetejským kmenům, nýbrž žil sám. Zde získal duchovní inspiraci. V porovnání s dneškem krajina vypadala jinak. Byla mnohem úrodnější a bylo zde mnohem víc lesů než je tomu v současnosti.

 

Abraham byl pohoršen způsobem života na Zemi. Při zmínce o způsobu života na Zemi vás musím upozornit, abyste se přenesli do doby, kdy žil. Nic člověku nebylo svaté. Abraham si uvědomoval, že Bůh znamená duch. Nebylo možné ho nalézt ve věci nebo nějaké soše. Byl první osobou v oblasti, která si to uvědomovala. Abraham vyprávěl svůj příběh a hovořil o zkušenosti. Jeho zprávy byly předávány z generace na generaci.

 

Stal se prvním praotcem Hebrejů. Později, když Hebrejové odešli na jih, přišli do Egypta. Zde se usadili, protože Egypt byl v té době v porovnání s jinými rozvinutou zemí. Hlavně technicky. Židé, jak začali Hebrejům říkat, nemohli žít s Egypťany, protože ti je považovali za barbary. Později, když se židovský kmen stal velkým, na egyptské obyvatelstvo dopadly epidemie a egyptští věštci a kněží hledali jejich příčinu. Vinili Hebreje a Egypt je požádal, aby zemi opustili. Hebrejové se připravili na odchod.

 

Během období všeobecného exodu, se do čela svého lidu postavil Mojžíš. Stal se ústřední postavou Hebrejů. Ti byli zvyklí podřizovat se vůli Egypťanů a neměli vlastní vůdce. Měli jen staré zvyky od Abrahama, předávané z generace na generaci.

 

Mojžíš tyto zvyky znal. Odešel s Hebreji do Sinaje a v podmínkách mimořádně namáhavé práce a s nelidským břemenem na bedrech je vedl těžkým obdobím. Současně se probudil Mojžíšův duch. Měl v poušti Sinaje první skutečná zjevení. Tak jako Abraham i Mojžíš si uvědomil, že Bůh je duch a že zkušenosti Abrahama jsou skutečné a pravé. Mojžíšova zjevení a jeho duchovní kontakt znamenaly krok vpřed a obrat pro člověka. Mojžíšovi bylo vyjeveno, zvenčí - v obrazech - jak probíhal celý proces stvoření a skutečnost, že všechno je vytvořeno duchem. Mojžíš si uvědomil i zásadu zabíjení a své poznání zapsal v desateru. Současně si uvědomil, že lidé té doby nebudou schopni se těmto zákonům přizpůsobit. Proto nejdříve zformuloval lidské zákony, podle nichž měli Hebrejové žít.

 

Jen on mohl udržet kmen na uzdě. Prací a silou svého ducha.

 

Dovést ho k pochopení, že lidé nesmějí obětovat jeden druhého ani své děti. Nesmějí děti vychovávat v duchu dobrovolného sebe­obětování - pro bohy, kteří neexistují. Bohy, kteří jsou výtvorem lidské fantazie.

 

Mojžíš musel učit Židy zříci se zásady obětování. Musel tak čelit svým soukmenovcům v ostrém zápasu o moc. Tento zápas o moc měl nejhorší následky. Sám Mojžíš byl donucen k použití síly, protože proti němu byla použita síla. Byl v těsném spojení s těmi členy kmene, jež ho následovali. Sám žil odděleně od kme­ne. Po tvrdých bojích, s použitím nejhorších prostředků, Mojžíš dosáhl, že se Hebrejové vzdali obětování lidí ve prospěch obětová­ní zvířat. Neměl příliš na výběr. Nemohl dosáhnout, aby se tehdejší lidé obětování zcela zřekli.

 

Mojžíšovo pochopení kosmických zákonů bylo dokonalé. Tím byla dána lidstvu představa, že se nechal donutit k použití síly a neměl tak uvidět zaslíbenou Zem. Když o ní Mojžíš hovořil svým bližním, ti se domnívali, že jde o pás území, které se dnes jmenuje Izrael. Byl to omyl. Zaslíbená Země pro všechny lidi a po všechny věky až dodnes je Duchovní svět. Představuje pravdivé pochopení cyklu života. Jasnou představou tohoto cyklu a Boží existence jako síly. To Mojžíš neprohlásil.

 

Po jeho smrti důvěrní přívrženci rozšiřující jeho učení a moud­rost, nemohli Hebreje udržet v klidu. Vrátili se znovu ke zvyku lidských obětí. Tomu se Mojžíš snažil vyhnout tím, že držel kmen odděleně od kmenů, které měly jako obřad lidské obětování. Ne­byl úspěšný. Díky jeho obrovské poslušnosti a jako náhradu za zasahování, jež se odehrálo v Sodomě a Gomoře, bylo možné kontaktovat člověka na Zemi z Vesmíru. Během následujících sto­letí se přistání talířů stalo běžnou věcí v oblasti pojmenova­né nyní Střední východ.

 

V té době člověk nemohl pochopit, co to všechno znamená. Nikdo nemohl pochopit povahu bytostí, jež se objevily a zmize­ly. Neměl nejmenší šanci pochopit pohyb kolem lidí ve vzdu­chu, natož ve Vesmíru. Člověk pokračoval v ponižování lidí způ­sobem života pro lidstvo nehodným. Pokaždé, když byl úpadek vážný, pokaždé, když válka nebo pohromy postihly kmen, se v obrovském množství zvýšil počet obětí na oltářích. Vždy byla zvenčí poskytnuta pomoc. Lidem bylo řečeno, že se mají vzdát této zásady a že by měli poslouchat Mojžíšův zákon. Především jeho desatero.

 

2000 let trvalo, než se lidé v oblasti Středního východu zcela zřekli lidského obětování. Když zde byl tento princip přežitkem a žádný rituál obětování se už nekonal, mohlo začít další školení člověka. Nový duch a síla přišly na Zem. Byla to síla, jako na Zemi předtím nepoznali. Lidé měli pochopit, že by měli udělat jeden krůček dopředu, aby mohli žít podle zásady lásky. Měli být nesobečtí a sloužit vždy všem živým bytostem kolem sebe.

 

Osobně jsem přišel vyprávět o způsobu a zákonu života, podle něhož byste měli žít. Řekl jsem to v podobenstvích a ukázal jsem to ve skutečnosti. Předvedl jsem zásadu lásky na jejím extrémním a logickém ukončení. Tam, kde se Mojžíš vzdal, použil násilí a sám zabíjel. Požádal jsem o odpuštění pro ty, kdož se řídili zásadami násilí a zabíjení. Požádal jsem o odpuštění pro své mučitele a katy. To je to, co by měl udělat každý. Bylo řečeno, že každý člověk by měl být schopen vzít na sebe kříž, jež jsem musel nést při předvádění zásady lásky. Ukázal jsem zákon na události, která je v Novém zákonu pojmenována jako Kázání na hoře (Matouš 5. kapitola). Každý se s tímto kázáním může seznámit a pochopit tak celistvost zákona a zásadu života.

 

(„Kázání na hoře“ si může zájemce pořídit na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.)

 

2000 let jsme chránili toto poselství a vysvětlení ukázky lásky na Golgotě. Během těchto 2000 let byli na Zemi pořád lidé, kteří pochopili skutek, který se člověku tehdy ukázal.

 

Řídil-li se člověk zásadou zabíjení, dosáhl takové dokonalosti, protože objevil ohromnou sílu, kterou Bůh stvořil v mikrokosmu a makrokosmu. Používá jí negativním způsobem. Současně si mnoho lidí uvědomilo, že zásadu zabíjení musejí opustit a nahradit něčím jiným. Vznešenějším etičtějším. Na Zemi musí dojít ke změně smýšlení, aby mohl člověk postoupit dál.

 

Kvůli tomuto poznání, kterého už mnoho jednotlivců dosáhlo, můžeme na Zem opět přijít. Můžeme znovu pomoci Zemi v kritickém bodu dějin. Učil jsem v Borupě, a bylo to zapsáno v zápiscích z Borupu, že nyní přijdeme fyzičtí a v množství, jako nikdy předtím.

 

Od Mojžíšovy doby ke Kristu se mezi lidmi šířilo pochopení. Během těchto 2000 let, od Krista až dodnes, začalo pochopení růst. Soudobý člověk si je vědom - více nebo méně - Kristovy zásady a jeho učení. Žádné proměny neproběhly během 4000 let od Mojžíše do současnosti. Poprvé v historii na této Zemi bude člověku poskytnuta opravdová proměna. Proměna, jež mu umožní pochopit Boha a kosmos. Proto pozdvižení a revoluce, duchovní revoluce, jež nyní nastane, bude mnohem většího významu a mnohem většího rozsahu, než události, jež probíhaly v Mojžíšově nebo Kristově době. Třebaže tyto dvě události spojíme.”

 

Dovolte mi této příležitosti využít k vyjádření našeho upřímného poděkování všem, kdož poslali příspěvky na úhradu našich nákladů a umožnili nám distribuovat každému, kdož o to požádá, učení a poselství, jež nám byla svěřena. Snažíme se, aby se naše pošta rozrůstala. Je pro nás stále obtížnější děkovat dárcům jednotlivě. Všechna korespondence v angličtině, kromě překladů nových poselství, spočívá na bedrech několika členů skupiny. Doufáme proto, že toto kolektivní poděkování bude náhradou všem nejmenovaným.

 

 

(5)

 

Zpravodaj č. 5

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Mistrem 21. května 1968)

 

 

„Už dříve jsem říkal, že vaše pochopení bude dokonalé. Poskytl jsem vám vzdělání, aby tomu tak skutečně bylo, za předpokladu, že zůstanete věrní mému učení.

 

Říkal jsem také, že vzdělání, jež jste obdrželi, je na celém světě jedinečné. Můžeme ho přirovnat ke vzdělání, jež bylo poskytnuto před 2000 lety. Pochopení, jež máte, v porovnání s pochopením, jehož člověk dosáhl prostřednictvím mé činnosti před 2000 lety - je úplně jiné. V té době nebylo možné poskytnout informace, které jsem poskytl nyní. V té době jsem musel pracovat na úrovni tehdejších lidí. Také s vámi jsem musel pracovat na úrovni, na které stojíte. Mezi vámi a těmi, kteří se mnou tehdy byli vzděláváni a kteří mne následovali, je rozdíl 2000 let. Proto vzdělání, jež máte dnes, je dokonalejší než vzdělání kohokoliv na Zemi. Vzpomeňte si na vědce nebo kohokoliv, o kom si pomyslíte, že nemá pochopení pro to, co se nyní děje ani pro skutečný život.

 

Mluvím-li o opravdovém životě, poukazuji na život, jaký by člověk v současnosti mohl projevovat. Není však schopen ho projevit, protože nebyl schopen zříci se zásady zabíjení. Právě tady něco není v pořádku. To je ta skála, na které ztroskotal plán pro lidstvo. Vysvětlil jsem vám to a musíte to vědět. Ve vašich myslích musíte dosáhnout bodu, kdy už nepřipustíte, abyste se zvrhli. Nesmíte dopustit, aby vás ovlivnily vnější události. Jinými slovy jsem vám řekl: Nedopusťte, aby vnější věci rušily vaši bytost - nikdy.

 

Mír a harmonii musíte mít ve svém nitru. Na setkání jste řekli, že doba se krátí. Já mohu souhlasit a připojit, že nyní se doba pro člověka na Zemi rychle krátí. Jen málo dní zbývá, než se stane to, co můžete číst ve Svaté knize. Lidé budou přeneseni pryč ze Země.

 

Opět a opět se odvolávám na tuto knihu. To, že bible je svatá, by mělo být pochopeno tak, že poskytuje přesný psychologický popis Lidského způsobu jednání, způsobu života a chování. Jestliže jste tuto skutečnost pochopili, pak pochopíte, jaké hodnoty mohou být v této knize nalezeny. Je řečeno, jaké je lidské myšlení a jak se lidé chovali jeden k druhému. Je řečeno, jaké budou následky tohoto způsobu života. Ve všech dobách člověk říkal, že dodrží-li takovou a takovou zásadu, to a to se stane, zatímco při dodržování takových a takových způsobů budou takové a takové následky. Řekl jsem, že je to zákon karmy, zákon života, jenž lidstvu vytváří různé situace. Člověk totiž sám tyto situace tvoří ve vlastní mysli a proto se dějí.

 

Když jsem k vám hovořil posledně, zmínil jsem přistání talířů a řekl jsem, že to bude brzy. Kontakt, který vám bude z Vesmíru poskytnut způsobí, že budete zcela změněni. Říkám-li „zcela“, myslím úplně. Zákon musí být vyplněn do písmene. Námi stejně jako vámi. Uplatňuje se tady. Nemohli bychom se s vámi spojit, kdybychom neměli vaše uznání a kdybyste nežili zcela ve shodě se zásadou, kterou jsem vás učil. Zásadou, jež bude nyní na Zemi nastolena - zásadou života, podle níž musí člověk žít. I v budoucnosti. To je Boží zákon. Zákon, jenž člověk nepřijme.

 

Fyzikální zákony přijmou, pokud je mohou podle vlastní vůle využít nebo zneužít. Zapomněli přitom a přehlédli duchovní zákon. To je nejdůležitější zákon. Jestliže uznají tento zákon, budou moci také mechaniku celého Vesmíru připojit ke svým vědomostem. Pak věda poskočí dopředu. Tento skok vědy vpřed je věcí druhořadého významu ve srovnání s duchovní proměnou která musí nastat.

 

Mým přáním nyní je, aby vás už vůbec nikdy nenapadlo, za jakýchkoliv okolností při rozhovoru a rozjímání tato poselství obhajovat, omlouvat nebo vysvětlovat. Není to vaše věc. Pravda a zákon, Boží síla a Boží podstata a má práce tady na Zemi nepotřebují žádnou obhajobu ani výklad. Je to zbytečné.

 

Člověk získá nový způsob a nový rytmus života. Sami jste uvažovali o vibracích na Zemi, které se od Vánoc změnily. Boží síla a pravá podstata Boha je také druhem vibrace. Je logické, přichází-li Boží síla na Zem, že vibrace mohou být změněny.

 

Já zastupuji Boha na Zemi a díky mé přítomnosti zde byly změněny a zvýšeny vibrace. Způsobí to, že negativa budou ještě negativnější a že pozitivní lidé změní postoj. Nastane boj o moc. Bude použito násilných prostředků. Současně dojde i k duchovní konfrontaci protikladných sil, k duchovnímu boji. Protože je větší rozdíl mezi násilným, fyzickým bojem a duchovním zápasem o moc, než je mezi ohněm a vodou, bude výsledek takový, že ti, kdož nás následují a kdož jsou účastníky tohoto duchovního boje na základě našeho učení, nebudou svými blízkými přijati stejně jako oheň nemůže snést vodu.

 

Jestliže člověk ve svém nitru s těmito věcmi pracuje a dosáhne pochopení věcí, o nichž jsem se lidstvu zmiňoval v Dánsku - v Borupě - prostřednictvím spisů a pochopil to v nitru své duše, stává se ihned účastníkem tohoto duchovního boje. Myšlenky žijí a myšlenky jsou něco, co vychází ven. Pozitivní myšlenky a pozitivní způsob života je v této situaci vším, co od člověka žádáme. Ovlivní to jeho okolí. Ovlivní to celé lidstvo. Zbytek uděláme my.

 

Všude na Zemi člověk dosáhl bodu, kdy neví jak dál. Ekonomické systémy se stále bortí.

 

Vydáváním přísných nařízení se snaží získat moc nad svými blízkými. Pomocí ekonomického nátlaku a pomocí peněžních systémů - to platí pro Východ stejně jako Západ. Proto je dnešní ekonomika těsně spojena se zásadou zabíjení, protože zásada zabíjení nyní bude opuštěna, neboť dosáhla dokonalosti, ekonomický systém bude zcela změněn.

 

Každý člověk dospěje ke stanovisku, že každý člověk je absolutně svobodným jedincem, nad nímž nemáte žádná práva a který by měl být ponechán svému vlastnímu životu. Život člověka je totiž něco, co mu bylo svobodně dáno, stejně jako kterémukoliv jinému tvoru na této Zemi. Jakmile každý tohoto postoje dosáhne ve svých myšlenkách a celou svou duší, peněžní systém zanikne.

 

Peněžní systém na Zemi je výsledkem sobectví, nízkostí a zásady zabíjení - ničeho jiného. Proto se stane - jak už bylo řečeno v prvním poselství z Borupu - že moje změny na zemské rovině budou konečné.

 

Zásada, jíž člověk žije a podle níž žije, je dědictvím a přívěskem ze zvířecí říše. Zvířata musejí mít vůdce stáda. Uvnitř zvířecího světa je to právo nejsilnějšího. Platí to pro savce, ptáky a ryby. Vysvětlil jsem, že žili jako stádo. Lidé zabíjeli hromadně. Tento stádový instinkt musí být zcela vymazán.

 

Nejvyšší formou života, kterou můžeme ve zvířecí říši nalézt, jsou lidoopi. Všechny skupiny opic a lidoopů mají neomezeného vládce. Tento druh neomezené vlády byl přenesen na lidskou úroveň, do lidské říše a rozvinul se do systému otroctví v nejhorší formě pro člověka. Lidé ze sebe udělali pány a soudce svých blízkých a zabíjeli je podle libosti.

 

Později, když války, revoluce a období nemocí, které lidstvo postihly, začal člověk přemýšlet v rámci jiných kritérií. Byla vzkříšena drobná jiskřička duchovního pochopení, probuzení hodnoty ostatních blízkých. Tak byla pomalu vyvolána změna systému otroctví. Místo něho byl zaveden peněžní systém jak ho známe dnes. (Což je jen jiná forma otroctví – pozn. zpracovatele.)

 

To v podstatě nezměnilo poměry a život člověka. Stejně jako v minulosti, kdy lidé byli utlačováni zákony a dekrety a otroci byli odsouzeni, jakmile opustili svého pána nebo se proti němu vzbouřili, jsou i dnes všichni lidé, bez ohledu na to, které třídy ovládají Zem ekonomicky, odsouzeni v nenasytnosti těchto tříd a v jejich bojích o moc, které vedou mezi sebou, protože tyto třídy dnes dokonale ovládají zásadu zabíjení. Současné technické poznání dosáhlo bodu, kdy by otrok mohl být opominut, stejně jako by mohl být vyhuben. Je to postoj člověka k lidem na planetě, kterou obýváte a v jehož duchu se projevujete.

 

Nebylo málo varování. První velké varování se projevilo v první světové válce. Tehdy člověk začal pochybovat o tom, zda by byly příští války nemožné. Lidstvu byl poskytnut obraz: Absolutní moc nad lidmi byla dána lidem. Cenou bylo kolem 65 milionů životů a několik stovek milionů zmrzačených osob.

 

To ale nebylo stále dost. Lidem bylo řečeno: Obraťte se, dokud je čas (Fatimské poselství 1917). Člověk však musí projít všemi cestami, do bodu, kdy za sebou spálí všechny mosty než bude poslouchat a změní své způsoby.

 

Je obtížné, aby se člověk zřekl zásady zabíjení, je obtížné přinutit ho k tomu, aby se vzdal obětování a systému otroctví. Člověk si totiž sám vytvořil situaci, v níž se nalézá. Naším úkolem je zabránit, aby byla zničena Bohem stvořená Země. My tomu zabráníme. Bůh bude s vámi všemi a se vším živým.

 

Při mém příchodu na Zem před 2000 lety se v oblasti, do které jsem přišel, právě vzdali zvyku obětování. Jinde byla tato zásada ještě ve velkém rozsahu dodržována. Byl to Mojžíšův skutek a jeho posláním bylo vykořenit zvyk obětování v Palestině, mezi Židy.

 

V Palestině byla tehdy moc v rukou dvou zcela odlišných typů lidí. Nejdříve zmíním ten nejnegativnější: Římany. Římané zemi ovládali vojensky a ekonomicky. Duchovní moc byla v rukou židovských kněží.

 

Tehdy jsem přišel lidem říci o zásadě lásky k bližnímu. Zásadě nenásilí a zásadě nezabíjení. Nepostavili se proti mně ti nejnegativnější. Ničemu nerozuměli. Židovské obyvatelstvo a židovští kněží se obrátili proti mně. Chtěli zachovávat Mojžíšův zákon, jak to dělali vždy a mysleli si, že se rouhám, když chci tyto zákony změnit. Tehdy jsem jim řekl, že jsem přišel, abych zdokonalil Mojžíšovu práci. Při uskutečnění tohoto cíle jsem musel využít extrémní následky zásady nenásilí a nezabíjení. Nechal jsem je, aby mi dělali, co se jim zlíbí, aniž bych se vzdal svého úkolu nebo svého pochopení. Chtěl jsem dát lidstvu spasení, aby mohlo vystoupit na dnešní úroveň. Kdyby mě lidé správně pochopili, a pokud by mě úmyslně nepochopili špatně, tak by to, co se nyní s lidstvem děje, nebylo nezbytné a můj Druhý příchod by nebyl nutný.

 

Pochopení, které jsem tehdy lidstvu dal, znamenalo to, čemu říkáte revoluce, duchovní revoluce. Ještě jednou poskytuji poselství Zemi. Poselství, které smýšlení lidí obrátí. Můj příchod znovu život a skutky lidí obrátí.

 

Slíbil jsem, že přijdu znovu a oddělím dobré od zlých. Neměli nejmenší tušení, jak bych to mohl udělat. V Borupské škole jsem poskytl vysvětlení - fyzické vysvětlení - které je srozumitelné všem, o třídícím mechanismu, který je vestavěn do samotného člověka.

 

Učil jsem, že přijdeme s láskou a Božím duchem. Posloucháme totiž Boží zákon a nikdy se nevzdalujeme od Božích zásad a Božího plánu se životem. Za žádných okolností nezasáhneme, ale pomůžeme tam, kde je pomoc potřebná a pomůžeme těm, kdož pomoc potřebují.

 

Bůh nikoho netrestá. Boží zákon je vytvořen natolik moudře, že když se mu člověk nebo lidstvo jako celek protiví, pak zákon vrátí člověku nebo lidstvu skutky, jichž se dopustilo.

 

Každý člověk má dnes možnost seznámit se s tím, co se nyní děje, proč se to děje a jaký bude konečný výsledek pomocí mého učení z doby před 2000 lety nebo pomocí Fatimského a Borupského poselství.

 

Můj Druhý příchod na Zem, který jsem předpověděl už před 2000 lety, přijde. Bude fyzický, spolu se Zástupem Nebe.

 

 

(6)

 

Zpravodaj č. 6

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Mistrem 20. července 1968)

 

 

„Založili jsme duchovní školu, aby mezi lidmi na Zemi mohlo vzniknout pochopení. Řekl jsem, že škola, jež byla založena na Sjaellandu v Dánsku, nemá ve světě obdobu. Je to skutečnost. Toto vyučování nebude v žádném případě zastaveno. Práce musí a bude pokračovat, aby ve vědomí mnoha lidí vzniklo pochopení. Mělo by jim pomoci v těžké době, jež je před lidstvem. Mám čas a znovu žádám, abyste pracovali na sobě a se sebou. Tento úkol vyžaduje ohromnou koncentraci. Mohu to porovnat s ohněm. Hoříte-li ve svém mysli, jako byste zapálili dům, vznikne jen chaos a zmatek, jehož výsledkem bude pouze místo požáru.

 

Můžete-li oheň ovládnout a dostat ho pod kontrolu tak, že ve vaší duši září a hřeje, pak budete schopni tento plamen umístit na svícen ve vašem pokoji, aby mohl zářit a hřát druhé. V tomto světle a v tomto plameni není žádného chaosu.

 

Duševní schopnosti člověka jsou u každého a v každém jednotlivci rozdílné. Hloubka mysli je neměřitelná. Chápejte to tak, že mysl je spojena s BOHEM. Stejně jako je BŮH neměřitelný, je i lidská mysl neměřitelná. Čím více pracujete na sobě a se sebou s cílem pochopit Boží zásady a Boží povahu, tím větší bude pochopení každého jednotlivce. Přístup k Boží zásadě bude dokonalejší. Pořádek hierarchie by měl být zcela pochopen. Pochopení tohoto pořádku hierarchie je nezbytné, aby mohl být udržován a chráněn kontakt z naší strany, abychom k vám mohli přijít. To je napsáno v bibli. Jen pomocí upřímného hledání, hledání hluboko v mysli, může být člověk přenesen kupředu. Řekl jsem to jednou takto: „Jdi do svého pokoje a modli se tam.“ (Matouš 6:6)

 

Správná podoba modlitby je hledání v sobě samém, uznání Boží zásady. Pak pochopíte. Budete mít svůj příbytek jako chrám. Mluvím-li o příbytku, mluvím o příbytku lidské mysli - o lidském těle. Čím estetičtější je lidská bytost v jejím celkovém přístupu k životu a celkovém způsobu života, tím estetičtější bude její mysl a tím větší bude i pochopení. Máte-li takový chrám, který je neupravený a vše je rozházeno, pak nemůžete nic nalézt. Musíte uklidit dříve, než přijde boží služba. Jestliže máte čistý, harmonický chrám, můžete pozdvihnout svou mysl a můžete ji pozdvihnout nahoru k Bohu. V této situaci je to nezbytné pro jednotlivce, kteří společně s námi budou pracovat pro jiné jednotlivce. Pro kosmický kontakt je také nezbytné, aby existoval mír a harmonie mysli.

 

Moudrost nesídlí v hromadě odpadků.

 

Slíbil jsem, že létající talíře budou kontaktovat Zemi. Kontakt z létajících talířů se stane tady, v Dánsku. Platí to pořád. Je nám jedno, zda kontaktujeme toho či onoho. Není nám však jedno, ke které mysli přijdeme. Jestliže je hledaný fyzický kontakt na této části Země, pak se musíte ve svém vědomí blížit k vědomí, jež vytvořilo létající talíře. Už jsem vysvětlil, že člověk vystoupí o jednu příčku na žebříčku hierarchie. Protože přicházíme z úrovně, jež je nad úrovní Země, s vědomím, které je o jednu příčku nad vědomím Země, je nezbytné vyjít si vstříc. Třebaže jednotlivec nedává své vyjádření, nastartuje v sobě vibrace, jež mohou být podmínkami pro kontakt s létajícími talíři a pro kontakt s duchovními bytostmi z těchto talířů, tak žádný kontakt nebude zřízen. Nechápejte to nyní špatně. Vysvětlil jsem, že miliarda lidí bude odnesena pryč ze Země a budou vyzdviženi do vesmírných lodí. Nyní jsem vysvětlil, že je to dar milosti.

 

Jestliže nás budete dobrovolně následovat a jestliže budete dobrovolně následovat naši práci, musíte být připraveni sami hledat správnou cestu. Kdysi jsem člověku vysvětlil, že by neměl příliš přemýšlet nad tím, co by si měl obléci. Vyjádřil jsem to slovy: „Poslouchejte, neobléká BŮH lilie nebo snad vás mnohem více ?  Lid malé víry !“ (Matouš 6:28-30). To je to, co jsem tenkrát řekl. Pořád to platí. Mysl je ta, která všechno tvoří. - To jsem vysvětlil.

 

Naše poselství ze Sjaellandu a Borupu mají dvojí efekt. Je to poselství lidstvu jako celku, všem lidem na Zemi. Současně je psychologickou školou pro lidi, kteří se na této práci, na pozdvižení kvality mysli podílejí. Toto pozdvižení kvality mysli je možné jen tehdy, když každý jednotlivec pracuje sám na sobě. Rozhodující nejsou fyzické poměry, nýbrž vnitřní poměry. Určitě se postaráme o fyzické poměry. Mysl člověka se postará o fyzické poměry v záporném ohledu. Je to však vyučování, jehož bude dosaženo ve vesmírných lodích pro člověka a v současném vědomí je nevyhnutné vyjádřit se k tomu, co je nezbytné pro takové vyučování. Vysvětlil jsem, že myšlenka žije a také, že myšlenka dává elektrický impuls, elektromagnetický impuls. Dále jsem vysvětlil, že tento impuls může být měřen. Jestliže má dojít ke kontaktu, člověk muší být na téže vlnové délce. Znáte to dobře z rozhlasu a televize. Jestliže chcete, aby se vytvořil obraz, musíte naladit určitý kanál. Chcete-li určitý program, musíte naladit určitou frekvenci. Pro jednotlivce je nezbytné, aby sám pracoval s vlastní „vysílačkou“ a nalezl frekvenci - kontakt s létajícími talíři. Opět se projevuje pořádek hierarchie. Jestliže by tři nebo čtyři lidé, dokonce jen dva nebo jeden člověk v této zemi splnili podmínky pro kontakt, budeme tam hned. Jsme totiž vašimi služebníky a rádi bychom přišli. Nemůžeme však porušit zákon a pořádek hierarchie.

 

Vyjádřeno je to v poselstvích rozšířených do celého světa. Bůh je člověku vždy k dispozici, protože Bůh je vždy služebníkem, tak, jako i my jsme služebníky. Stejně musí člověk v hloubi své duše, statečně a nesobecky uznat zásadu služebníka: Vždy pomož, vždy pozdvihni a zdokonaluj. Takový je způsob: Nejdříve pozvedněte a zdokonalte sebe, nejdříve se sami učte, pak můžete učit druhé. V této práci platí následující: Člověk musí hledat nahoře. My se musíme pokusit nalézt lidi, kteří nahoře hledají z upřímné a čisté mysli, připravené obětovat se v tomto zápase. Zápase, který má-li být dobojován do úplného konce, je zápasem pro každý okamžik noci - a dne. Každý impuls jednotlivce je ihned zaregistrován. Nemůžeme však přijít, není-li impuls bezchybný. Jsme vám vždy k dispozici a vy jste vždy vítáni. Za každých okolností: ZÁKON, BOŽÍ ZÁKON, POŘÁDEK HIERARCHIE musejí být dodržovány. Proto je nutné pochopit Boží zákon a pořádek hierarchie. Pochopení naleznete v Borupské škole, jestliže s ní pracujete na sobě a se sebou.

 

Události dopadnou na člověka. Řekl jsem, že přijdou rychlostí, jež přemůže každého. Naše pomoc člověku přijde za každých okolností. Na Zemi jsou tisíce a tisíce lidí zapojených do této práce. Jsou zde tisíce lidí, kteří jsou na správné cestě, na správné koleji. Poslouchají a hledají u svých „vysílaček“. Jestliže jen jeden dosáhne kontaktu, budeme spokojeni. Hodně lidí má dnes kontakt, takže lidé nemusejí být znepokojeni. Můžeme přijít kdykoliv a kamkoliv - v situaci, do níž se člověk přivádí sám. Musí-li být kontakt zřízen dříve než se použila ZÁSADA BOŽÍ MILOSTI, pak člověk musí jít sám.

 

Vyprávěl jsem o duchovní škole, kterou jsem už poskytl zde i jinde na Zemi.

 

Nejednou jsem řekl, že nepracujeme s lidmi jen tady - naše práce je celosvětová. Vyjádřil jsem se jiným způsobem. Řekl jsem, že člověk uvidí naši fyzickou úroveň působící na duchovní úrovni a také jsem řekl, že naše duchovní úroveň působí na úrovni fyzické. To musí být pochopeno správně: Když dáváme duchovní vědění, musíme dodržet zákon. Vyhledáváme svobodnou vůli člověka. Hovořím-li o svobodné vůli člověka, znamená to svobodnou vůli člověka přijmout a s touto školou pracovat, aby dospěl k takovému pochopení, k němuž chceme, aby člověk dospěl. Také jsem řekl, že kdybychom nyní člověku řekli všechno, do deseti let by znovu upadl. Nestane se tak, když člověk ve svém nitru, pomocí svého vlastního úsilí přijme závěr, jehož bylo dosaženo.

 

Co se lehce získá, to se i lehce ztrácí. Pro lidstvo proto platí, že musí být dohnáno tak daleko, aby za sebou spálilo všechny mosty. Jsme připraveni pomoci těm, kteří půjdou sami hledat, aby nemuseli projít tímto ohněm. Hledající a přijímající lidé svým postojem lidstvu pomohou. Je to součást zákona hierarchie.

 

Nalezněte pravou pokoru srdce. Služte chrámovou bohoslužbu v sobě a uspořádejte opravdové božské obřady v sobě samých. Vyzvedněte mír a harmonii ve vás. Pak budete schopni vyjít a sloužit bohoslužbu mimo sebe a ovlivňovat druhé vašim mírem a harmonií. Je to pokora srdce. Jen jedna věc má význam: Duch - a duch musí řídit myšlení a mozek.

 

Tímto způsobem musíte sami sebe pozdvihnout. Pozdvižením sebe pozdvihnete své blízké. Už jsem použil podobenství o udělání jednoho kroku současně a vyprávěl jsem o žebříku. Udělejte krok na žebříku současně. Vystoupit o jeden krok je namáhavé a pracné. Jestliže jste už dosáhli vrcholu, nezakolísáte.

 

Nejtěžším bodem je bod, ve kterém opouštíte příčku, na níž stojíte a ještě jste nedosáhli následující. Kolísáte tam v duchovním smyslu slova. V rovnováze vás může udržet jen vnitřní síla.

 

Během svého vyučování jsem už vyprávěl o mnoha věcech. Hovořil jsem o tom, že jsem se chránil duchovním, který má na této zemi funkci kostelníka a tesaře. Vyprávěl jsem o dobrovolně inkarnovaných.

 

Když všechno ostatní selže, my jsme stále bezpeční. Tak to je a taková je skutečnost.

 

Kdysi jsem vysvětlil, že v lidském těle probíhají chemické procesy a vysvětlil jsem, že větší část lidského mozku spí. Vznikne-li myšlenka, nevznikne v mozku, protože rozum není umístěn jen v mozku, ale v celém chrámu. Mozek je však místem, kde je impuls po registraci zadržen. Spuštěním správných chemických procesů a dosáhnou-li správné impulsy mozku. Je nutné tomu rozumět tak, že bude ovlivněn čelní lalok. Větší část toho, co se děje v lidském mozku, se děje v zadní části hlavy a v malém mozku - to pochází ze zvířecí říše. Vysvětlil jsem to jednou podobenstvím, ve kterém porovnávám člověka s řetězem, abych vysvětlil podobnost člověka a Boha. Impulsy, které mají vliv na lidskou bytost, fyzicky přecházejí páteří nahoru do mozku. Lidé vědí, že páteř je prodloužený mozek. Je-li spuštěn správný chemický proces, správné impulsy zapůsobí páteří a malým mozkem na čelní lalok lidského mozku. Výsledek: Zapálená nová jiskra, nový katalyzátor je uveden do činnosti a mozek získá nový druh chemických procesů. To změní mysl i vnímání člověka.

 

Už dávno bylo známo a řečeno, že je to třetí oko, které bylo otevřeno. Obrazně řečeno, toto třetí oko bylo umístěno přímo na přední straně čelního laloku. To je obrazně řečeno, neboť toto třetí oko se neobjeví, nýbrž nový druh pohledu na život a okolí člověka. Prostřednictvím tohoto pohledu nové pochopení, větší schopnost zaznamenávat, větší schopnost třídit z, a prostřednictvím této moudrosti.

 

Po proniknutí těchto chemických procesů bude změněna frekvence vibrace člověka. Člověk bude mít po vystoupení o jeden stupeň na žebříku schopnost setkat se s těmi, kteří na tomto stupni stojí, ať už k tomu dojde na této Zemi, nebo kdekoliv jinde ve Vesmíru.”

 

 

(7)

 

Zpravodaj č. 7a

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Ortonem 6. srpna 1968)

 

 

„Problémy na Zemi bývají rozmanité, jsou téměř nevypočitatelné, protože člověk problémy miluje.

 

Kdysi jsem řekl, že tomu, kdo má hodně z Boha, bude tolik přidáno, ale ten, kdo má málo, ztratí i tu trochu co má (Matouš 13:12; Lukáš 8:18; Marek 4:25).

 

Možná to zní paradoxně, ale je to tak. Podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu, než je úhel, ze kterého lidstvo věci běžně posuzuje.

 

Když ve svém nitru nejdříve realizujete Boha a to co k němu patří, přitáhnete si více.

 

Získáte duševní život, jež vám dá možnost vyvíjet se a pozdvihnout se. Potom přijde pomoc.

 

Ale ten, kdo jde opačnou cestou, se víc a víc odtahuje od skutečného života a víc a víc se dostává do neskutečného života a víc a víc ztrácí z toho, co už měl. Z toho, co už dosáhl v duchovním pochopení, protože jeho ego potlačí záměr života, který Bůh pro život stanovil.

 

Je-li to tak, Boží zákon působí dvojnásobně. Konec, na kterém je přítomna správná mysl, bude přitahovat správné věci, zatímco opačný konec bude přitahovat opačnou mysl a opačné zásady. Proto i to málo co měl, mu bude odebráno.

 

Říkám-li, že i to málo co měl mu bude odebráno, je nutné to pochopit z pohledu kosmického putování.

 

Současné lidstvo už udělalo krok dopředu. Vědecky a technicky. Člověk nyní ovládá takový způsob života, jako nikdy předtím. Lidstvo bude zařazeno o tisíce let zpátky. Bude muset začít znovu a učit se ve škole života. Nebude schopno obsluhovat, ovládat energie, které budou uvolněny pomocí jeho vědy a technických vědomostí.

 

Těm, kdož budou následovat správnou zásadu v kosmu a prostřednictvím toho Boží zásadu, bude dáno mnoho. Získají vědomosti a přímý kontakt s vyššími inteligencemi tak, aby u nich brzy došlo k pokroku.

 

Blíží se kontakt se Zemí. Ten má pomoci té kategorii lidí, kteří věří.

 

Objevím se spolu s nebeským zástupem. Nebeský zástup jsou mí duchovní bratři. Přinesou na Zem způsob života a štěstí, jaké člověk ještě nepoznal. Ke kontaktu dojde během několika následujících dní.

 

Bude to kontakt, který proběhne na celém světě. Každý, kdo přijímá Boha ve svém srdci, vycítí kdy jsme přítomni. Vyhledá osamělé a tiché místo a tam se s námi setká. Tímto jediným setkáním bude natolik pozdvižen, že jeho pochopení kosmu a Boha bude obrovské. Bude schopen ujmout se duchovní práce a duchovního vedení na Zemi v posledních týdnech a měsících Země.

 

Už jsem vysvětlil, že miliony světů jsou v pohybu a dnes mohu říci, že ti, kteří jsou na cestě, už dosáhli jejího konce. Armagedonská bitva nyní začne.

 

Zřetel člověka na materiální a světské je ohromný. Už není schopen pochopit, že jediný skutečný život, jediný skutečný projev - života a hodnota života jsou duchovním životem a duchovním projevem lidí. Neúcta vůči sousedovi a jeho životu je tak veliká, že světské a materiální věci jsou mu přednější a dává jim přednost před životem.

 

Je to proto, že existuje jen málo lidí, kteří se dopracovali ke křesťanskému smýšlení. Hovořím-li o křesťanském smýšlení, musíte to chápat jako projev života, který jsem vyjádřil. Vy máte vždy blíže k sobě než k svému okolí. Já jsem však předvedl zcela odlišnou zásadu. V mém vědomí jsem měl vždy blíže k svým blízkým, prokazoval jsem jim větší ohledy než sobě samému.

 

V důsledku neúcty k životu se změní život lidstva. Jen ti, kteří budou poslouchat křesťanské poselství, jen ti, kdož si budou vážit svých sousedů více než sebe, budou milovat Boha všude. Zúčastní se života na Zemi tak, jak se projeví poté, co tento život opustí.

 

Řekl jsem, že nezůstane kámen na kameni a mohu k tomu dodat: Ani jedna lidská bytost na Zemi nebude projevovat život tak, jak ho projevuje nyní.

 

Válečné události, násilí a teror budou každým dnem běžnější. Vyvolá to slepou nenávist mnoha lidí. Vlastně většiny lidí. Kvůli jejich sobectví a materialistickým předsudkům. Nenávist lidstvo oslepí a protože se slepým stává s poznáním, které nyní má, sestoupí na Zem Temnota.

 

Tak jako následuje den po noci, nastane světlo. Naděje se objeví s úsvitem nového dne. S novým dnem přijde nová síla do této oblasti Galaxie, do které Země patří. Světlo, které ozáří ty, kdož budou souhlasit s Božími zásadami, bude nádherné.

 

Z chaosu se rodí pořádek a s duchovním pořádkem přichází duchovní pochopení. Společně s duchovním pochopením přichází duchovní věda a s ní přijde Boží síla. Jejím prostřednictvím bude uvolněna energie, která způsobí, že člověk bude osvobozen. Dosáhne vysoké duchovní úrovně. Bude vykoupen ze svého současného egoismu a současné špatné mysli.

 

Přicházíme na Zem pokaždé s radostí, můžeme-li někoho vzít. Dotyčný může být pozdvižen tak, aby uvnitř něho došlo k pravému projevu života. Bylo řečeno: Radost na nebesích bude větší z jednoho hříšníka, který litoval, než z deseti spravedlivých.

 

Přicházíme a splníme proroctví nebes. Přijdeme ve větším množství, než je celkový počet obyvatel Země. Proto je připraven pár rukou, aby přijal ty, kteří vstoupí do nového duchovního zrození. Každého, kdo tuto nabízenou vůli přijme, s radostí uvítáme. Je to Boží vůle.”

 

 

(8)

 

Zpravodaj č. 8

 

Důležité poselství lidstvu

 

(Diktováno Mistrem Ortonem 4. ledna 1969)

 

 

Království Boží přichází na Zemi, protože síla Boží bude spuštěna na Zem tak, jako nikdy předtím od jejího stvoření. Dojde k přeměně hmoty, rostlin, zvířat a lidských bytostí. Boží síla bude proudit Vesmírem a vyzdvihne Galaxii, do níž Země patří, na vyšší úroveň. Lidstvo bude v budoucnosti žít v pravé harmonii, jako děti Boží. Coby praví bratři a sestry v duchu Božím. Způsobí to, že síla Boží bude působit lidským vědomím tak, že lidské vědomí bude otevřeno pro tajemství hmoty. Její činnost a její tvořivá síla už nebude před lidstvem ukryta.

 

Pravda je jednoduchá. Nevyžaduje žádný výklad a nevyžaduje žádnou podporu pro svou logiku. Proto se nyní lidstvu pravda odhaluje. V duchu stejně jako ve hmotě. Odhaluje se pravda ve hmotě a může být vytvářena člověkem, jestliže to člověk chce. Způsobí to, že lidstvu bude umožněno pochopit život tak, jak mu to ještě nebylo umožněno. Dále to způsobí, že myšlenky člověka budou přesunuty na jiné cesty než myšlenky, které doposud tvořily základ lidské filozofie. Učení, jež jsem přinesl na Zem před 2000 lety a jež jsem ukázal svými skutky, svým životem, uzdravením lidí, mým ukřižováním a vzkříšením, už nebude pro lidstvo tajemstvím. Bude logickým díky odhalení, které se na Zemi odehrává.

 

Můj příchod se přibližuje. Přijdu na Zem fyzický, stvořený dle Božího obrazu jako každá lidská bytost na této Zemi. Současně však s určitou mocí, kterou jsem na Zemi před 2000 lety zastupoval. Boží síla, Boží energie bude na lidstvo přenesena na základě přesné znalosti hmoty. Od nejdrobnějšího po největší uvnitř Galaxie. V Dánsku jsem zřídil duchovní školu. Současně jsem však zřídil fyzikální školu. Tato fyzikální škola se tu rozvine, chce-li to člověk. Jako ve všem ostatním, i v tomto případě záleží na člověku, zda se bude řídit Božími zásadami a tak projeví svou vírou.

 

Ucházím se o obyvatelstvo Země odhalujíc ve hmotě Boží sílu takovým způsobem, aby co největší počet lidí, mohl být probuzen, aby vzal v úvahu Boha a Boží sílu procházející vším. Aby se mnoho lidí mohlo obrátit z chaosu svých myšlenek k pořádku a prostřednictvím toho přijmout věčný život a Boží království.”

 

 

(9)

 

Zpravodaj č. 9

 

Zatím co čekáme - v půlnoční hodině !

 

(Diktováno Ortonem 25. října 1968)

 

 

„Učil jsem, že na Zem přijde mnoho těch, kteří budou hovořit v zájmu prospěchu hierarchie. Zpravidla to byli „proroci“. Je to starobylé slovo, které dnes nemusíte brát v úvahu.

 

Vydávání proroctví znamená promlouvat do budoucnosti o tom jaká by budoucnost mohla být, jaký by mohl být život lidstva. To, co dnes lidstvu dáváme, je škola - k pochopení.

 

Poskytujeme ji zde a poskytujeme ji tam. Výběr slov se může lišit, ale smysl je stejný. Zapamatujte si jedno: Pochopení je možné nalézt mimo slova. Existuje na jiné úrovni.

 

Proto jsem vás prosil abstrahovat. Jen pomocí abstrakce pochopení postoupí kupředu. Nyní se mne zeptáte: Ale jak máme abstrahovat ?  A proč bychom to měli dělat ?  - Proto, že uvedete vaše myšlenkové aktivity do klidu a vaše tělo bude pod kontrolou. Pak budete mít možnost vlastnit obrazy určené vám, obrazy, na nichž potom můžete abstrahovat a tím pokročíte kupředu.

 

Lidé říkají, že je to těžké. My říkáme, že člověk žije způsobem života, který je pro něho těžký. Je to tak, podíváme-li se na jednu a tutéž věc z opačných stran. Jeden obraz je opakem druhého.

 

Proto nic není nahoře a nic není dole. Všechno je stejné. Kterákoliv strana může zobrazovat nějaký znak. Duchovní pochopení těchto znaků by mělo pokročit dopředu.

 

V minulosti, když řečnili proroci, byli zmiňováni i „falešní proroci“. Bylo řečeno, že se objeví falešní proroci, kteří se pokusí obelstít i vyvoleného. Dnes mnozí jednotlivci filozofují. Také dospívají k určitému druhu znalostí a poznání, odmítají však vzít na vědomí jeden prostinký fakt. Proto dojdou k nesprávnému výsledku.

 

Všemožně se snaží své myšlenkové modely vnutit svým blízkým. Jsou to skuteční falešní proroci. Jsou všude - ve vědě, umění nebo literatuře.

 

Patří sem ti, kteří už někdy kontakt měli, ale zapomněli rozeznat, co jim bylo dáno. Možná proto, že to bylo zlověstné a nepohodlné. Bylo to zatlačeno do pozadí a přece to bylo určeno jim. Jiný způsob vzniku falešného proroka: Zvyk vynechávání něčeho. Když je něco vynecháno, je vynechána pravda. Pravda není rozdělena, nýbrž vytváří souvislý celek.

 

Řekli jsme proto jednoduchými slovy člověku, jaká jsou fakta a co se stane. Proto jste během této práce potkali lidi s dobrými i špatnými vlastnostmi. To, co jste viděli doposud, je jen začátek.

 

Žádám vás o jednu věc když čtete naši bibli, naléhal jsem abyste ji četli; „otevřete ji na jakékoliv straně,“ řekl jsem, „a čtěte každou noc předtím než půjdete spát,“ - neboť si pamatujte: Mozek nedříme, třebaže si to myslíte; a co jste si přečetli předchozí noc, může najednou jasně vyvstat ráno. Proto čtěte !  - Ale když čtete, musíte jasně rozlišit věky. To znamená, že to, co bylo řečeno před 4000 lety, byly obrazy dané lidem a v té době byly přiměřené. - To, co jsem vyprávěl lidstvu před 2000 lety, přímo a osobně, bylo řečeno Petrovi - na jeho úrovni pochopení v té době.

 

Nyní o polích elektrického napětí a o Boží síle hovořím odlišným způsobem. Mluvím o podstatě Boha takovým způsobem, jež je vám přirozený. Způsob, jímž k vám dnes promlouvám, se vám brzy bude zdát dětský.

 

Nikdy nepřipusťte, abyste sešli z cesty. Pamatujte si moje slova: Nikdy nedojde k zasahování z naší strany, za žádných okolností.

 

Kdysi jsem řekl, že nezůstane kámen na kameni. Řekl jsem, že změna bude úplná. Ani jedna molekula si nezachová svou nynější strukturu po mém Dnu. Ani v nejvyšších vrstvách atmosféry, ani ve středu Země.

 

Měli byste připravit svou mysl a zdokonalit chování. Řekl jsem, že přijdu v noci jako zloděj. Musíte to správně pochopit: Bůh neupozorňuje na svůj příchod. Řekl jsem, že přijdu osobně, protože je to Boží vůle. Ale Pán přijde sám.

 

Pán je uvnitř všeho a každého. Proto nyní můžete protestovat: Dobře, ale On už zde je. Je to správné. Pánova síla přijde na Zem, aby mohlo dojít k jejímu přetvoření. To se právě chystá. Řekl jsem, že je to nové zrození Země a všeho pozemského. Nikdo se nemůže narodit bez Pánovy síly. On je život, On je všechno. Přijde osobně.

 

Řekl jsem, že vám bude poskytnuto učení ve vesmírných lodích. Změníme lidi - chemicky. Pochopte to správně: Nebude to pomocí injekcí libovolného druhu, nýbrž cestou duchovní síly. Pánovy síly, Jeho síly a pouze Jeho síly.

 

Kdysi jsem řekl, že Otec a já jsme jedno. Nesahám Mu však ani po kotníky. Rozumím ovšem Jeho zákonu. Ten, kdo Pánovu zákonu rozumí, dosáhne pravého poznání. Ten, kdo věří, získá poznávací schopnost. Prostřednictvím poznávací schopnosti přichází poznání. Poznání je povýšeno nad víru. To je mé učení.

 

Víra však není dostatečná, je-li pouze vyslovena rty. Existuje na jiné úrovni. Impuls, který člověk musí vyslat, aby jeho víra byla přijata jako víra - Pánem, který poslouchá na druhém konci - musí být jasný a bezchybný.

 

Jsme zaneprázdněni - nepospícháme. Jsme zaneprázdněni a máme čas. Jsme zaneprázdněni oživováním našeho spojení a uváděním do činnosti.

 

Vysvětlil jsem, že lidský mozek byl vytvořen tak, že je schopen zaznamenávat a kombinovat. Schopnost člověka kombinovat je dobrá. Lidský rozum vládne, přemýšlí-li a kombinuje-li člověk. Protože lidské přání se snadno stane.

 

Člověk si tuto skutečnost uvědomil. Byla zkonstruována dnešní důmyslná zařízení, která zaručí, že zaznamenávání není žádným způsobem člověkem ovlivněno. Konečný výsledek, interpretace, jak poskládat závěr, bude zabarven lidským rozumem.

 

Člověk chce sám sebe postavit na Boží místo. Zasahuje do přírody, aby ji řídil podle svých přání. Nastoupí-li člověk jinou cestu, na základě jiného předpokladu, předpokladu božství, bude se chovat k přírodě zcela jinak než to dělá: - Nutíc Přírodu sloužit sobecké mysli. A sobecká mysl neprojevuje ohledy žádného druhu.

 

Sobecká mysl vytváří vlastní zákony. Snaží se prosadit vlastní egocentrický model. Proto člověka postihlo neštěstí, proto přicházíme my. A proto přijde Bůh. Vysvětlil jsem, že je to „syn, který útočí na Otce“. Otec však přijde s Láskou a Spravedlností k jeho dětem na Zem. Přijde s Darem milosti.

 

Mnoho lidí má ve svém nitru poznávací schopnost a poznání Boha jen tak, bez všeho. To projevuje svým blízkým. Kvůli těmto lidem přijde Bůh. Kvůli nim nás Bůh posílá. A kvůli nim jsem na sebe vzal kříž.

 

Hluboko ve vás musí být zakořeněna sloužící mysl a pokora srdce. Musíte si uvědomit, že čím hlubší je vaše pochopení, tím poslušnější musíte být vůči zákonu. Tím pokornější byste měli být vůči druhým a Bohu. Jen tak se dostaví výsledky. Protože když se z mysli odstraní všechna soukromá přání a sobecké smýšlení, mohou poskočit vpřed velké výsledky. Začátek je před námi, protože my přicházíme, abychom se s vámi setkali. K tomu, kdo je nehybný, se však nikdy nedostaneme.

 

Musíte to pochopit správně. Člověk se jednoho dne vydá správným směrem. Dřív nebo později. K tomu, kdo nehybně stojí, se v daném časovém intervalu nedostaneme. Je to nemožné. Vysvětlil jsem, že Bůh stanovil svobodný život a život je svobodný. Je tak svobodný stejně jako osobní, že všechno, co člověk má, na všech úrovních, je osobní. Proto je vztah jednotlivce k Bohu osobní. Je osobní od člověka k Bohu, a je osobní od Boha k člověku.

 

V následujících dnech, když uvidíte co se kolem vás děje, nesmíte vyjít a začít kázat, abyste se vlastními slovy pokusili přemluvit nebo přesvědčit druhé. Nikdo nikoho nesmí přesvědčovat. pomocí vašich dobře formulovaných slov, dobře zvážených a klidně vyslovených, můžete nasměrovat někoho na správnou kolej. Ale nikdy netlačte vozík, který jste položili na správnou kolej, třebaže byt jen byste museli tlačit vozík, který stojí v jámě.

 

Opravdový postoj mysli není vnucování něčeho někomu, nýbrž uznání absolutní svobody života. Je to ohled na zákon a oddanost jedinému Bohu, který nezná hranice.

 

Přijdeme na Zem s Boží silou a slávou. Přijdeme na Zem jako vaši bratři a sestry. Přijdeme s BEZHRANIČNÍ LÁSKOU.

 

 

(10)

 

Zpravodaj č. 10

 

Důkladné studium Borupské duchovní školy

 

Podobenství o rozsévači (Ev. sv. Matouše, 13. kap.)

 

(Vysvětleno Ortonem 8. února 1969)

 

 

„Když jsem v té době toto podobenství pronášel, vázaly se na něj určité předpoklady. Tehdy totiž platilo, stejně jako dnes, že slovo je jedna věc, avšak pochopení je něco jiného. Vysvětlil jsem, že pochopení nenaleznete ve slově jako takové, nýbrž mezi vyslovenými slovy, protože pochopení leží v mysli. Dále jsem vysvětlil, že všechno se tvoří v ní. Člověk musel použít přirovnání, aby ji spojil s poznáním, které poskočí dopředu u všech lidí. Platilo to kdysi a platí to i dnes.

 

Vrátíme se zpět a pokusíme se zjistit, jak to bylo doopravdy v době, kdy jsem doprovázel ty, kteří mne tehdy následovali. V těch dobách bylo zcela běžné ručně sít. Kdysi se tato metoda používala i v Dánsku. Nyní tuto práci vykonávají stroje. Vy se staráte, abyste se se strojem nedostali blízko ke skalnaté zemi, aby semeno bylo vloženo na správné místo a ve správné době. Totéž se stane i v budoucnosti, když setí bude dokončeno. Pak nezůstane nic bez účinku, protože všechno je pečlivě připraveno v těch myslích, které se chystají přijmout Boží sílu, která vtéká do všeho a do každého.

 

Přidržujme se však rozsévače. Seje-li, stará se jak je to jen možné, aby to, co seje, dopadlo na úrodnou půdu. Seje-li na okraji pole, musí vzít v úvahu vítr. Proto seje také vedle připravené půdy.

 

Tenkrát, stejně jako dnes, byli lidé připraveni přijmout slovo. Bylo jich mnoho. Někteří z nich měli lepší předpoklady, aby ve svých myslích pochopili, co bylo řečeno. Ale jen někteří z nich dosáhli svého dílu poznání. Ti, kteří z tohoto poznání něco dostali, o něm získali jen nejasnou představu. Nyní jsme přišli na jiné jeviště. V jiné době. Poznání dopředu poběží jinak. Půda vypadá jinak, než kdysi. Jsou to dva zcela odlišné věky a dvě zcela odlišná jeviště lidského vývoje. Některá ze semen padla na cestu a nebeští ptáci je chytili. Pamatujte si: Mnozí přijmou Slovo a přece jsou nepořádní. V jejich myslích je za chvíli všechno, co přijmou, udupáno a v následující chvíli to od nich odplave pryč. Druzí přišli a vzali si to, co jim bylo dáno, protože nebylo v jejich moci takové klíčení ve svých myslích vytvořit. Některá semena padla i na skalnatou zem. Měla by zůstat pevně na zemi. Je-li srdce zatvrzelé, a mysl tvrdá, nemohou jít do hloubky, stávají se plytkými. I když sedí v kostele se sepjatými rukama a skloněnými hlavami, dovnitř nepronikají, protože myšlenkami jsou u svých obchodů. Ve své mysli jsou zatvrzelí. Jejich ego je zcela ovládá a křesťanské poselství nemá šanci se v takové plytkostí uchytit.

 

Řekli jsme, že nechápali a nerozuměli, třebaže slovo slyšeli. Vědci si to neuvědomovali. Vzájemné poměry byly takové, že se nikdo nestaral o své sousedy. I vztahy mezi mužem a ženou byly špatné. Muž se na ženu díval jako na kus dobytka. Takové poznání nemůžeme položit do rukou takového muže. Obrátil by ho totiž k vlastnímu prospěchu. Vzpomeňte si, co bylo řečeno někde jinde: „Sláva tohoto světa bude položena k vašim nohám, budete-li mě následovat v mé zásadě“. Lidstvu nemůže být dána taková moc. Nemohu-li odporovat opačné zásadě a vyškrtnout své vlastní ego tak, že pouze na základě jejich vůle a nesobeckosti mohu sloužit Boží síle a tou svým sousedům pomoci, nemá-li člověk v sobě laskavost k jakémukoliv životu, k Božímu stvoření ve všech formách, pak tyto síly nemůže ovládat a vlastnit. Jen tam, kde je dobrá zem a slovo se může uchytit, půjdete správnou cestou s Boží silou. Znamená to odpovědnost vůči Bohu a sousedovi. Zapamatujte si, že i když v sobě máte dobrou půdu a přijmete slovo, nejste-li schopni vlastními silami dosáhnout, aby slovo rostlo přesně tak, jako když půda umožní semenům růst, tak úroda nebude dobrá! Proto bylo všechno řečeno v podobenstvích a přirovnáních, aby byl člověk schopen napojit se na to, co se má stát. Pamatujte si, ti kdož žili tenkrát, jsou dnes přesně na témže místě, na kterém byli tehdy. Pamatujte si moje slova - toto pokolení nezemře, pokud se to stane (Matouš 24:34).

 

Když někdo čte moje slova v bibli, vyžaduje to základní vědomosti, které má jen málo lidí. Dobrý rolník zušlechťuje půdu, do níž dává svá nejlepší semena. Proto byla v průběhu 2000 let půda zušlechťována. Pole byla čištěna a proto mohou semena vyklíčit podle situace. Dříve zasazená semena dávají nyní úrodu. Věnujte pozornost mému podobenství. Zdálo se, že většina semen padla mimo pole. Podívejte se na mé učení dnes a uvidíte, jak velká část je ztracena. Nezoufejte, protože všechno v životě je různé. Hlavně tehdy, když se život chystá vyjít jako nový, jako nově narozený život. Napadá semena, rostliny a napadá spermie člověka. Život je různý proto, aby sloužil jednomu životu. Nezoufejte a věřte, že semena nalézající se na Zemi dnes, naleznou půdu. Učil jsem, že nic z toho, co bylo kdysi stvořeno, nebude zničeno. Všechno, co Bůh stvořil pro život, je Jím posvěceno. Vrátí se to ke svému Stvořiteli. V té době poselství lásky nikdo nepochopil. Současný stav věcí je stejný. Mnoho lidí neví, co je láska, protože ji nejsou schopni ve svém nitru odhalit. Stále víc lidí dosahuje citu a tento cit je dostatečný, aby dosáhl, že semeno lásky vyklíčí.

 

Lidská mysl je složitá, protože je ovlivňována množstvím různých vlivů. Buďte si vědomi mého učení a mých slov. Myšlenka je něco, co vychází ven a vrací se. Myšlenka je živá. Každá myšlenka má vliv. Každá lidská bytost je myšlenkami ovlivněna. Můžeme to nazvat proudy ve společnosti i v životě. Každý je tím ovlivněn. Proto je těžké tomuto každodennímu vlivu uniknout a najít jedinou věc, která je nezbytná, má význam. Všechny myšlenky jsou pravdy. Pravda v jedné pozici i pravda v druhé pozici. Pořád je to pravda, stejně jako nepravda. Co je pravdou pro obilné semeno, není pravdou pro lidskou bytost. Rád bych viděl člověka, jak se pokouší stoupat zmrznutou zemí, nebo projevit tutéž víru jako hořčičné semeno, protože pravda pro hořčičné semeno je jasná a srozumitelná a velice skromná v porovnání s pravdou člověka, která je velice komplikovaná a proto je pro lidstvo tak těžké najít podstatu, najít život ve svém nitru, najít Království Boží, které je uvnitř každého. Je tam a přeme tatáž síla, která je v obilném semeně, se nachází v každé lidské bytosti a lidské bytosti jsou naplněny toutéž silou, která naplňuje obilná semena a způsobuje, že reagují. Lidské bytosti reagují na Boží sílu stejně spontánně jako semena obilí. Zapamatujte si slova, pro největšího i pro nejmenšího, pro všechno a pro každého, Bůh je vždy stejný. Proto člověk v sobě může nalézt Boží sílu stejně jako hořčičné semeno. Hořčičné semeno však není ovlivňováno zvenčí. Proto stojí na jiné pozici. Člověk také vlastní pravdu, ale na vyšší úrovni. Hledí-li člověk dále než hořčičné semeno a má širší obzor, je pro něho těžké nalézt podstatu, protože je příliš mladý a nenaučil se ještě rozeznávat dobro od zla. Proto se má člověk učit ze života. Proto je svobodný život darován hořčičnému semenu i člověku.”

 

 

(11)

 

Zpravodaj č. 11

 

Důkladné studium BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

 

(Diktováno Ortonem 20. dubna 1969)

 

 

Povinností člověka je pozvednout lidského ducha, protože člověk je stvořen k Božímu obrazu a má v sobě Boží vědomí. Každý zápas člověka se sebou a v sobě rozhoduje o jeho pozdvižení. Pozdvihuje se pouze prostřednictvím etického sledu myšlenek. Tento etický sled myšlenek nesmí být jen krásný. Musí být také pravdivý, jelikož někdo může mít sled myšlenek, který není konkrétní a skutečný. Musíme mít sled myšlenek, který je etický v reálném životě, který žijeme. Proto je nezbytné analyzovat svůj postoj k tomu, co se kolem nás děje. To je lidské hodnocení toho, s čím se člověk v každodenním životě setkává. Správný postoj k těmto problémům zvýrazněný laskavostí, čistou a pravdivou myslí. Kdysi jsem vám to řekl jasně. Jedině s pravdou vede cesta k životu. Není-li člověk pravdivý k sobě, pak nikdy nedosáhne pravdivého výsledku. Bude stále nalézat nesprávný obraz. Poznáte to dobře ze života na Zemi. Člověk vchází do světa myšlení a do světa myšlenek, ve kterém chce všechno kolem člověka přizpůsobit lidskému vědomí. Všechno je postaveno na lidskou úroveň. Je vážným omylem člověka domnívat se, že Bůh může být dán na lidskou úroveň a tak mu lze rozumět. Není to možné. Osoba však svého Boha může nalézt na úrovni, na níž se tato osoba nachází. Může nalézt Boha ve věci, v rostlině, zvířeti a v člověku. Zde by měl člověk hledat. Hlavně ve svém nitru má člověk ohromnou možnost nalézt cestu k Boží síle a k bytí Boha, neboť žádná lidská bytost není pro Boha cizincem. Bůh není cizincem pro nikoho na této Zemi. Proto je to služba srdce, hledání svého srdce, čištění chrámu, které je pro každého člověka nejdůležitější v jeho hledání, hledání směrem k nejvyššímu, směrem k Boží zásadě, směrem k Božímu duchu. Usadí-li se toto pochopení, posilní se postavení ve vědomí člověka. Pak bude člověk vždy analyzovat svůj sled myšlenek. Vždy a všude.

 

Musíte to správně pochopit. Jedině správnou a pravdivou odpovědí v sobě dosáhnete pokroku. Protože pokaždé, když získáme špatný závěr, musíme se naučit zkušeností v životě, že tento závěr je špatný. V duchu je všechno stvořeno. Když se člověk dopracoval k špatnému duchovnímu závěru, přichází zkušenost v podobě činu. Pak osoba dostává také druh karmy. Zapamatujte si, že karmu nedostáváte jen z vašeho předchozího života. Dostáváte ji v téže chvíli, v níž přemýšlíte nad špatnou myšlenkou. Tato myšlenka musí z mysli pryč tak rychle, jak je to jen možné. Zbavíte se jí jen zkušeností. Proto je Borupská duchovní škola poskytována přesně tak, jak je, aby dala lidstvu zkušenost. Jasnou a neposkvrněnou. Škola se rozvinula pro ty, kteří v ní seděli a poslouchali. V poselstvích naleznete pochopení, jež bylo poskytnuto takovým způsobem, že kdekoliv by měl mít každý jednotlivec stejnou možnost, jako máte vy. Není nic tajemného na tom, co bylo řečeno. Jedině pravdou k sobě, v sobě, ve vašem hledání a ve vaší práci dosáhnete výsledku. To, co brzy uvidíte a potkáte, je pravda ve hmotě. Pravda, která byla před lidstvem ukryta a zatajena. Kdyby „talíř“ nebyl Boží, nepoužil by Boží sílu, nebyl by schopen projevit vlastnosti, kterými se projevuje. Není to spalovací motor, který pracuje na jiných zásadách. Můžete být překvapeni tím, že spalovací motor pracuje na jiných zásadách. Více méně je to tak. Chci připomenout, že spalovací motor je pro vás právě tak veliké a vážné nebezpečí, jako všechno ostatní, co jste už projevili. Člověk založil oheň a oheň hoří beze zbytku. Kdysi začal člověk vatrou a přenesl ji do všech druhů kotlů v továrnách, lodích. Nyní je oheň nahrazován atomovou energií, nepřetržitými procesy fúze. To je špatná zásada, podobná zásadě vraždy. Proto budeme mít stejné vlastnosti, jako má oheň, ale s jinými silami a prostředky. Tímto poznáním vaše vnitřní pochopení pokročí dopředu. Budete mít čisté a pravdivé nitro. Současně do svých rukou dostanete takové síly, které jsou podmíněny čistým a upřímným nitrem a tím, co projevuje. To je Boží síla na Zemi. Je vyjádřena ve vás a s vámi. Proto stojíte před svými blízkými jako cizinci. Není to proto, že máte jiný výraz. Prostě duchovně budete jednat jinak. Stanete se pro ně cizinci. Najednou si budou vědomi toho, že stojí před něčím nevysvětlitelným, nepochopitelným. Kdysi jsem takhle před lidmi stál i já. Ti, kdož mne obrátili, si byli vědomi toho, že stojí proti něčemu nevysvětlitelnému, nepochopitelnému, nedefinovatelnému. Proto jsem se setkal s nenávistí i s láskou. Záleželo na tom, na jaké úrovni stála osoba, před níž jsem stál. Proto se nakonec proti mne rozhořela nenávist. Četli jste a učili jste se, jak tento běh událostí kulminoval a jak skončil. Pašie budou odhaleny v průběhu několika dní. Musíte všechno pochopit správně, neboť Golgota není pouhou shodou okolností. Bylo to pečlivě naplánováno, promyšleno. Byl to běh událostí mně určených Bohem. Odešel jsem na Golgotu s Boží mocí a s Boží mocí jsem tuto Zem opustil. Bylo to proto, aby se lidstvu ukázalo, že tyto síly existují a že život je věčný.

 

Přesto si nikdo netroufal věřit. Protože nebyl nalezen logický závěr, bylo řečeno, že se tomu věřit musí. Lidská povaha je však taková, že nikdo slepě nevěří. Vy to také neuděláte. Používáte svůj mozek. Dáte přednost poznání před vírou. Poznání získáte pomocí víry, ale víra, kterou člověk projevuje, není slepá. Nic není nelogické na tom, co bylo řečeno a vyučováno bud Mojžíšem nebo proroky. Ani na mém učení na Zemi před 2000 lety. Všechno mělo vysvětlení a všechno bylo vysvětleno. Lidstvo vždy tato vysvětlení obracelo hlavou dolů. Tento vztah k životu je pro ně možností obohacovat se na mně a mém učení. Stalo se to věcí obchodu. Když nikdo nedostal žádné vysvětlení, byl nucen věřit v proroky a ne ve mě. Proto věřili kněžím a ne v Boha. My to nyní otočíme. Nyní kněz získává víru v nás.

 

Dejte pozor, abyste nedramatizovali, když se sami chystáte vyprávět. Kapka potu je kapkou potu, nikoli kapkou krve. Nebál jsem se smrti a nelitoval jsem jí. Litoval jsem své blízké. Modlil jsem se za lidstvo, abych se zbavil kalichu, protože bych od něj lidstvo zbavil. Nyní bude odhaleno to, co se skutečně stalo. Až dnes bude lidstvu odhalen celý symbolický akt, který mé ukřižování představovalo. Sami jste projevili symbolický akt. Poslechli jste bez řečí. Proč bych já neudělal totéž ?  Každé vědomí je stvořeno Bohem a každé vědomí, které je s Bohem spojeno, pozná svou příbuznost k Bohu a tvořivou sílu. Má-li osoba takový druh poznání ve svém nitru, pak se nebojí toho, co se jí může na této Zemi stát. Ví, že toto vědomí je špatné, protože přechází do ega, které se neprojevuje ve správném životě, v pravdě života. To je neomezený egoismus v egu. Obrací se dovnitř se vší silou a intenzitou, aby se stejnou negativitou v zásadách vraždy vytryskl ven. Všechno vám musí být jasně ukázáno. Předpokládejte, že vás bolí zub. Je to bolestivější než ukřižování. Necítili byste ukřižování, nýbrž zub. Protože jsem byl strašně týrán a téměř v bezvědomí, bolest v mém těle byla tak nesnesitelná, že rána na klín byla pouze jednorázovou záležitostí. Bolest byla stejná a natolik nesnesitelná, že se nakonec sama vyhnala. Já jsem si zachoval vědomí a ducha. Proto bylo možné věčnost života manifestovat těm lidem, kteří jsou v zajetí klamu na této Zemi. Lidstvo na to dosud nepřišlo. Lidstvo musí pochopit, že lidé musejí tento postup ve svém vědomí udělat. Musejí to udělat dříve, než se ocitnou před stejnou volbou jako tehdy já. Protože nemůžete svalit vinu na jiného, musíte si vybrat mezi dobrem a zlem v sobě. Musíte přijmout. stanovisko ve svém nitru, kde chcete být. Proto to není Golgota, k níž jdeme, ale znovuzrození. Mnoho lidí na Golgotu nese sebe sama. Je důležité vědět, že Golgota není konec, nýbrž začátek něčeho nového pro ty, kdož si pro sebe vybírají a odsuzují se na ní. Každý se může pro tyto zásady rozhodnout. Každý se bude muset rozhodnout v blízké budoucnosti. Je to Boží milosrdenství, že se v posledních dnech může každý rozhodnout sám. Je určitý rozdíl ve volbě, která byla udělána tehdy a volbě, která musí být udělána dnes. Lidstvo dostává příležitost pochopit. To lidé před 2000 lety neměli. Tehdy měli jen symbol. Nyní lidstvo nepřijme symbol, ale skutečnost. Potom zažijete, že lidé nedovedou změnit své ego. Mnoho lidí je dnes na správné cestě. Mnozí lidé - těch je daleko více - stojí před volbou. Pro poslední nebude žádná volba. Je to zápas o lidské duše. Tento zápas není veden jako zápas na této Zemi. Je veden duchovně a jen duchem. Každá lidská duše se svobodně rozhoduje pro postup událostí, které prožívá. Na obloze proto budou znamení. Lidé dosáhnou poznání, jež předtím neměli. Mohou se svobodně rozhodnout. Je to Boží laskavost. Volba bude založena na poznání. Neexistuje proto žádná omluva pro ty, kdož se špatně rozhodnou, neboť i s fakty v rukou člověk bude zapírat skutečnost ve prospěch nesprávného projevu života jeho ega.

 

Lidstvo je vyvinuto různě. Někteří lidé se učí rychleji. Mají proto větší pochopení začít v sobě pracovat na věcech, které jsou v životě pochopitelné. Člověk je komplikované individuum. Byl vytvořen stejně, avšak v některých lidech je ego stejné jako v modelu života, kterým kdysi prošli. Nejsou schopni opustit ho. Požádám vás nyní, abyste mysleli na ty, kteří své blízké dostávají do nepříznivých situací, aby se sami pozvedli na vyšší místa. Bylo tomu ve starověku a je tomu tak i nyní. Ego těchto lidí je příliš veliké, než aby ustoupili něčemu pro ně tak abstraktnímu jako je Bůh. Vyjadřují se, že je přítomno něco božského, ale sami sebe kladou na místo Boží. Patří sem také jiné typy lidí, které kvůli moci nemají žádné zábrany. Toto všechno jsem vám už vysvětlil. Musíte pochopit, že stejné vědomí bylo projeveno v Ninivě a Babylonu. V Judeji a Galileji. Všude na Zemi během věků. Tady v Dánsku i na jiných místech, v bezohledné honbě za mocí, byli obětováni lidé, aby je povýšili v jejich egoismu. Tato zásada lidského obětování není překonána. Stane se tak i nyní. Člověk musí obětovat sám sebe, protože obětoval zvířata. Lidé obětovali zvířata, protože bylo snazší jít ke zvířeti než k podstatě. Mysleli si, že se vydali zkratkou a pozdě zjistili, že se vydali oklikou. To všechno jsem vás už učil. Proto ani není nic tajemné v tom, co se toho dne stalo. Zapamatujte si, že moje tělo tehdy fungovalo stejně jako vaše dnes. Mé vědomí ovládalo mé tělo jinak, než svá těla ovládáte vy. To bylo důvodem, proč jsem se tak netrápil. Proto jsem se těmito událostmi přenesl bez trpkostí a nenávisti, s odpuštěním na rtech. Věděl jsem, že ve svém nitru nemají ponětí, čeho se dopustili. Ve své pýše, egoismu a vlastní touze po smrti to nepochopili. Nyní vás překvapuje, že používám slova touha po smrti. Zapamatujte si, že lidské bytosti se o smrt snaží. Rádi vidí jiné umírat. Platí to stále. Bylo to tak ve starověku a není žádného rozdílu mezi moderním člověkem a Římanem té doby. Lidé v arénách byli obětováni jinak a v jiném prostředí, než lidé v Babylonu. Je přáním vidět utrpení jiných bytostí. Je to touha, kterou znáte i dnes. Tato situace ve světě je proto, že lidem se nezhnusily hromadné popravy a lidské utrpení. Lidé se musejí naučit vážit si života a běhu událostí. Boží mír k vám přichází, protože mír ve vás spočine. Musíte však být vnitřně klidní. Musíte si být vědomi faktu, že to, co říkám, vás posilní. Musíte pochopit povahu vašich blízkých. Mír k vám přijde. Už přišel k mnoha lidem na tomto světě. Cyklus musí dosáhnout svého konce. Bůh tvoří, aby sklidil úrodu. ON sbírá plody a sbírá plody mnoha lidí. Mír k vám přichází. Mír přichází i ke mně. Přichází k vám síla, stejně jako přišla ke mně. Moudrost, kterou jsem měl, bude vaše. Budete mi rovni, protože dostanete mé poznání, které jsem projevil na Zemi. Musíte nést můj kříž a jít mou cestou v době posledních dní života světa. Nebojte se o své blízké ani o sebe. Musíte vědět, že Bůh je uvnitř vás a nikdy na vás nevypustí svou moc. Důvěřujte. Netrapte se tím, co se tehdy stalo. pochopte to obrazně. Sami dosáhnete pochopení, jež mne vyneslo na Golgotu, do hrobu a ven z něho. Jež mne vyneslo pryč ze Země a zpět na ni odhalit před lidstvem, že život je věčný a Boží moc silnější než smrt. Slíbil jsem vám, že vaše vědomí bude pozdviženo. Nic pro vás nebude tajemstvím. Pochopíte, co se na tomto světě děje. Poznáte, že život má mnoho podob a mnoho stran. Poznáte, že život je nádherný. Pak se budete divit, proč je lidstvo od svého Boha tak daleko navzdory tomu, že život na Zemi je dokonalý. Člověk to musí vyzkoušet přímo na sobě. Mnoho lidí už našlo krásu v životě a v tom, co život obklopuje. Proto našli vědomí existence Boha a proto k nim přijde Boží síla způsobem, který nepochopí. Nepochopí ho ani ti, kteří jsou ve svém nitru o existenci Boha přesvědčeni. Získá-li někdo tento druh vědomí, vydrží všechno. Získá poznání všech věcí a poznání Boha a Jeho povahy. Získáním tohoto poznání se vám neobvyklé věci budou zdát přirozené. Nic, co Bůh vytvořil, není nepřirozené. Pouze v lidském vědomí může takový názor vzniknout jako „nepřirozený“. Vysvětlení pro pojem „nepřirozený“ je „mimo přírody“. A kde se to může nacházet ?  Lidé nemyslí logicky, když se setkají s pravdou. Zůstanou zmatení. Je to ze strachu, že zůstanou sami, na vlastních nohách. Měli byste zůstat sami, na vlastních nohách. Platí to pro všechny podmínky života. Každý z nás musí jít a stát sám. Jestliže to všechno ve vědomí člověka ustoupí, pak dospěje k jinému názoru na život. To už je jen krůček k tomu, co je koncepcí pro lidstvo - k lásce. Láska je láskou k Bohu a ke všemu, co k tomu patří. Láska je to, co má v člověku hluboké kořeny, něco co se může projevit mezi lidskými bytostmi. Lidstvo začíná projevovat nesobeckou lásku, je-li tento milostný vztah upřímný. Začínáme cítit, že milostný vztah k našemu Bohu a Stvořiteli, který je Bezhraniční Láskou, lidstvo nechápe.

 

Jestliže se vám to odhalí jinak a podíváte-li se na to, uvidíte krásu v nejmenším z nejmenších a v největším z největších. Překvapení vyvrcholí, když se podíváte do Království ducha, protože to není možné vidět očima. Království ducha je velký prostor, který se rozprostírá mezi vším ve hmotě. Království ducha je Boží království, které je ve vašem nitru. Tato síla drží vaše tělo ve vaší prázdnotě mezi vašimi buňkami. Tam je síla, tam je energie, tam je zdroj života. Tam naleznete svého Boha. Pátrejte po něm uvnitř sebe. Ucítíte Boha a jeho blízkost. Nebudete se nikdy znepokojovat a nikdy nebudete osamělí. Budete mít největšího stoupence. On je vždycky blízko vás. Bůh je vám k službám. Jestliže se s ním někdo správně dorozumívá, je v mysli. Je ve vašem nitru. Musíte ho zavolat, ale ne rty. Musíte ho hledat ve svém nitru, nalézt ho a dorozumět se s ním. Vždy vám dá odpověď. S námi je to stejné. Máme s vámi stejné spojení. Jsme schopni přesně zachytit, co se ve vás děje. Máme na to prostředky. Jen my máme nad lidmi tuto moc, která nám byla dána Bohem. Je to hra o důsledcích svobodné vůle. Bude se řídit zásadou Boha o níž jsem vás učil. Bůh nás tedy posílá k vám, protože je to Jeho vůle. Přicházíme k vám. Jinak by to nebylo možné. Boží vůle byla stejná, když jsem přišel na tento svět a můj život skončil tak, jak skončil. Lidé na Zemi se dostanou do styku s bratry a sestrami z Vesmíru. S bytostmi inteligence, které už prožily období, v němž se lidstvo nachází. (Viz www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)  Minuly už stupeň zkušenosti, kterým musí lidstvo projít. Proto tato pomoc přijde na Zem. Přicházíme s naším vědomím a rychle vás naučíme věci, jejichž zjištění by vám trvalo staletí. Museli byste je objevovat sami. Lidstvo jako celek by je objevilo brzy, ale člověku samotnému by to trvalo staletí. Člověk nalezl tento plán práce. Dostáváme celý plán, jehož prostřednictvím společně hledáme vyšší pochopení a ukazujeme vám, jak vstává život z hmoty. Ukazujeme vám, jak se život vyvíjí v rostlině, zvířeti a ve vás. Dostává se vám poznání těla, stavby těla, stavby rostliny a stavby hmoty. Vede to k tomu, že s vaší inteligencí budete schopni zvládnout každou situaci, jíž budete muset čelit. Učil jsem, že se chystáme vyjít vám vstříc. Nikdy nevíte, kdy jste dosáhli poloviny cesty. Nebudete to vědět dříve, než vyjdete vstříc. Protože neznáte celou délku cesty, nemůžete znát ani polovina cesty. Dosáhnete-li poloviny cesty, nemůžete mít žádné pochybnosti, že se přibližujete. To se odehraje ve vědomí - ve změně vašeho vědomí. Nepospíchejte. Vzpomeňte si na to, co jsem řekl: Je to Boží duch, kdo na vás působí. Působí důsledně a spolehlivě. Na této cestě nesmí dojít k žádné chybě.

 

Boží duch přichází a Jeho síla bude ve vás. Bude z vás tak vyzařovat, že budete stát jako světlo svíčky. Neukrývejte toto světlo.”

 

 

(12)

 

Zpravodaj č. 12

 

Důkladné studium BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

 

Sloužit ...

 

(Diktováno Ortonem 29. března 1969)

 

 

„Dva tisíce let uplynuly a doba minula. Křesťanské poselství bylo odesláno a vyjeveno lidem na Zemi. Každý měl možnost číst Bibli. Nikdo se nemůže vymlouvat. Křesťanské poselství nebylo vyslyšeno ani realizováno. Bylo to předpovídáno. Bůh si tuto skutečnost uvědomil. Je možné přesně předpovědět, co se chystá. Je to logický důsledek chování člověka. Bez křesťanského poselství by na světě neexistovala etika. Otroctví by bylo běžné a člověk člověka by pokládal za nic. Člověk si dnes člověka neváží.

 

Láska k sousedovi a lidskost se v myslích lidí neusadily. Mnozí pochopili, že to bude cesta, na níž je nutné hledat a že je to cesta, po níž je nutné jít. V žádném případě nedovolte, aby se vás zmocnila pýcha. Existují lidé, kteří pro tuto věc pracují. Jsou daleko za bodem, jenž je pojmenován jako zemské vědomí. Jsou schopni se pro věc ponížit. Mohou zplodit sloužící mysl a svá ega posunout do pozadí. Dají co mohou a pracují pro nás, aniž by se ptali proč. Řídí se poselstvím z etických důvodů. Chtějí pomoci těm, kdož jsou dnes zmítáni chaosem, jemuž nejsou schopni sami uniknout.

 

Hledali jsme a našli jsme. Je projevována sloužící mysl a v myslích lidí se usadil postoj k životu, který není pozemským postojem. Proto může dojít ke kontaktu s těmi, kdož k němu mají stejný postoj. Může dojít k rozdílu v poznání, protože ti z druhé strany získali poznání, které zde není přítomno. Toto poznání není tím, které žádáme. Je to postoj ve vašem nitru. Proto je Kristovo vědomí cestou k cíli. Toto vědomí je vědomím sloužící mysli, služebníka, jenž může sloužit nad možnosti života.

 

Říkal jsem, že obdržíte důkazy a slíbil jsem, že vaše argumentace bude takové povahy, aby vaši blízcí nemohli pochybovat. To je velice blízko. Buďte ve svých myslích připraveni. Přijdu v noci jako zloděj. Neočekáván, ale přesně k tomu, kdo je předurčen.

 

Zem je na odchodu. I nebe je na odchodu. Nesmíte se trápit pro zítřek. O nic víc, než byste se trápili pro včerejšek. Hodně bude položeno na vaše záda a budou kladeny mnohé požadavky. Bůh nepoloží požadavek na něco, co stvořil, aniž by to nemělo možnost jeho požadavek splnit. Proto, když klademe požadavky, zpětně pomáháme. Klade-li Bůh požadavky, pomáhá.

 

Přichází k vám Boží duch. Bude vám přinesena Boží moudrost. Bude to darováno pro vás nepochopitelným způsobem. Pochopení v okamžiku poskočí kupředu. Pak budete mít úplné křesťanské vědomí. Budete schopni dělat divy, které jsem na Zemi dělal já. Nikdy nebudete pochybovat co dělat nebo co říci blízkým. Vaše moudrost bude dokonalá. Nesmíte to však nikdy využít na svůj prospěch. Bylo vám to dáno s myslí služebníka a s myslí služebníka to musí být přijato. Sloužit jednomu a témuž Pánovi pánů. Je to jeho jméno, Pán pánů. Nyní se připojujete k zástupům a potkáte Pány zástupů. Pánem pánů je Bůh.

 

Musíte hledat uvnitř sebe a být vnitřně klidní. Musíte být pokorní k životu a musíte být ve své mysli přesvědčeni o existenci Boha. Říkám-li, že musíte být přesvědčeni ve své mysli, pak toto přesvědčení musí být ve vaší mysli. Znamená to více než být oddaný. Musíte mít důvěru a odvahu.

Vysvětlím vám, co vám umožní pochopit proč se lidem také věci zdají divné. Proč je pro člověka těžké někdy pracovat s věcmi, s nimiž pracuje. Člověk má absolutní svobodnou vůli a nic se nestane bez Boží vůle. Zkušenosti říkají, že následky budou takové nebo takové. Můžeme to využít. Bůh přesně ví, kdy se to stane jedině On. Lidské zoufalství je takové, že musíme být připraveni každou sekundu. Kvůli činům a jednání svobodné lidské vůle. Může se to stát najednou a nečekaně. Bůh je vždy v klidu a v harmonii. I vy budete takoví. Proto čin, který vznikl na Zemi, přijde najednou a nečekaně. Spustí ho jiný druh činu.

 

V den, kdy se chystáte sloužit jinak, v den, kdy se chystáte být duchovním společníkem a ručitelem života - v ten den nemůžete přijít pět minut po smrti, protože smrt nepřijde. Vy jste smrt. V té chvíli musíte být přítomni. Jste tím, kdo volá. Je to však Bůh, kdo rozhoduje, kdy se to stane.

 

Je ještě mnoho ve výuce o životě a způsobu života. Je ještě hodně možností, čemu v životě sloužit - na cestě k větším výšinám v hierarchii. Zkuste si představit, kolik lidí bude ze Země přemístěno. Může k tomu dojít najednou a nečekaně. Jako duchovní ručitel nesmíte zmeškat. V zájmu člověka v této situaci pomůžete, protože jinak smrt nepřijde. Místo toho dojde k utrpení, zbytečnému utrpení. Bůh řekne: Byla to tvá vina. Nyní víte, co je smrt, nyní to poznáte. Jste to vy sami ve druhé rovině, sloužíc Božím zásadám. Proto jdete do země mrtvých a potkáváte je. To je nutné pochopit. Je to místo ležící nahoře a místo rozkládající se dole. Všechno vede k Bohu. Slova jsou slabá v poměru k pochopení. Proto poznání dopředu poskočí ve chvilce. Není to otázka slov. Poznání a poznání jsou dvě věci, které nemají nic společného. Poznání si osvojujete zkušenostmi a dalšími zkušenostmi. Poznání, o němž mluvíte, je hledání jiných lidí. Na základě získaných zkušeností potom hledáte. Poznání je božské. Může ho získat každé dítě. Proto si mě představte, když mi bylo 12 let. Získal jsem ho jako desetiletý. Tomu se může naučit každé dítě, a naučí se v čase, který nastane.

 

Nemyslete si, že dosažením další roviny musíte jít náhle oklikou, když stále sloužíte zemi mrtvých. Není tomu tak. Z této roviny se dostanete pryč, abyste pomohli lidem v této situaci. To udělali i jiní v určitých situacích. V té chvíli tak sloužíte životu. Váš život se bude vyvíjet odlišně. Být kmotrem smrti, která je zrozením, je neznámé. Méně známé, než být kmotrem zrození na Zemi. To je také neznámé. Proto vás smrt nesmí vyděsit. Nesmíte z ní mít strach. Smrt je vaším přítelem. Nikoliv nepřítelem. Smrt je Boží. Co je Boží, nemůže být špatné. Člověk tyto věci a problémy nepochopil. Cítil nouzi prostřednictvím ega, kterému bylo ublíženo. Život je věčný. Je to dlouhý postupný vývoj směrem k větší dokonalosti. Hledání a domáhání se Boha, aniž by byl někdy dosažen. Proto je život neznámý. Kdyby Bůh nebyl moudrý, pak byste dosáhli svého cíle - a co potom ?  Život by byl v koncích. Proto nemůžete Boha nikdy dosáhnout. On bude stále silný a mocný. Bude dávat život, protože On je Pán pánů. Je služebníkem služebníků, je nejpokornější, nejvyšší. Jděte dál v těchto stopách a v tom světle - naleznete.

 

Nyní začínáte rozumět zásadě služebníka. Bůh je služebník služebníků. Slouží ostatním sférám a je vám k dispozici. Jste-li blízko Něho, poznáte Jeho povahu a Jeho působení stejně jako já. Bůh je vždy přítomen. Málokdy jste na omylu. Sloužíme sousední rovině. Ti, s jejichž pomocí Bůh sloužil nám. Tak to pokračuje dolů z roviny na rovinu. Člověk slouží směrem dolů. Kde jinde by měl sloužit ?  Ti, co stojí výš, si umějí poradit. Kdyby Bůh potřeboval sluhu, kdo by vytvořil Vesmír ?  Zamyslete se nad tím. On je především služebníkem. Slouží směrem dolů. To je zásada. Je to opak vašeho života na Zemi. Na Zemi se klaníte těm, kdož jsou nad vámi. Kopete do těch, kdož jsou pod vámi. S námi si nevšimnete těch, kdož jsou nad vámi. Jste pokorní a víte, že jste obslouženi. Nyní můžete pochopit, že Bůh je láska. On dává všechno. Slouží všemu. Všechno vyvíjí. A co vyžaduje ?  Nic. Jen mysl služebníka. To je všechno.”

 

 

(13)

 

Zpravodaj č. 13

 

Důkladné studium BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

 

Víra

 

(Diktováno Ortonem 8. května 1969)

 

 

„Víra. Je to pojem na zcela jiné úrovni, než jakou ukrývá slovo víra. Pravá víra je druhem víry zakotvené hluboko v mysli člověka, bez jakékoliv formy nerozhodnosti. Bez jakékoliv formy pochybnosti.

 

Tento druh víry není lidem přidělen. S výjimkou dětství. Jakmile je řeč o onom světě, o tom, co se stalo v dřívějších dobách nebo co se projevuje na jiné úrovni než je úroveň, na níž se pohybuje lidstvo, okamžitě se objeví pochybnosti. S vírou vstupuje lidský způsob myšlení. Proto lidé budou vždy pochybovat, zda se to nebo ono stalo nebo zda to nebo ono existuje.

 

Jedné věci jsou mnozí lidé schopni uvěřit. Ve svém nitru cítí, že existuje něco důležitějšího - víra v Boha. Existují jednotlivci, kteří takovou víru projeví. To je jediný druh víry, který žádáme. Jestliže se pustíme do toho, co se stalo dávno, pustíme se do teorií a dogmat. To platí pro vědu i pro teologii. Bylo to tak i s farizeji. Žili v dogmatech, v otrocké víře. Raději věřili vlastním dogmatům a zákonům Mojžíšovým, než by doopravdy věřili v Boží sílu a působení Boha v duchu. Farizejství existuje dodnes a bude existovat až do mého posledního Příchodu. Ten udělá konec takové pochybnosti. Učil jsem vás, že cesta vede pomocí víry k uvědomění si - k realizaci. V realizaci hledáte. Jen ten, kdo pátrá po pravdě, pravdu nalezne. Jedině pravda je poznání. Všechno ostatní jsou dogmata. Platí to o vědě a teologii. Jsou vybudovány na dogmatech. Upínají se na ně. Nyní však bude maska lží z tváří a vědomí lidstva stržena. Světlo pravdy ožije a odhalí život, který lidstvo žilo. Světlo odhaluje. Proto se mnozí tohoto světla bojí. Vědí, že v ten den bude světlo poznání proudit k lidstvu. Pak budou ve svých dogmatech odhaleni.

 

Přišel jsem, abych zdokonalil proroky a dal lidstvu světlo, které lidé ve svých myslích nemohli projevit. Farizejství vstoupilo do opozice vůči mému učení. Byl jsem v opozici k učení farizejů. Z jejich strany vzniklo napětí, jež vedlo ke kalvárii.

 

Učil jsem, že se přiblíží nová doba, protože Boží síla se rozprostřela po Zemi. Říkal jsem, že Bůh milosrdně natahuje svou ruku k Zemi a stupňuje sílu. Jinde se praví: Vibrace se zvýší. Slova - je to pochopení mimo slov, která musejí být základem vašeho poznání. Proto jen ti, kdož jsou schopni ve svých myslích projevit víru v Boha a v jeho činnost na Zemi, pochopí zvěstování křesťanského poselství . Jen velmi málo lidí na Zemi věří způsobem, o němž zde hovořím. Řekl jsem, že jste za úrovní víry a jste na úrovni uvědomění. My jsme na cestě k poznání. Máte dnes poznání, jež vaši blízcí nemají. Toto poznání však není ničím ve srovnání s tím, jež vám bude poskytnuto. Je to poznání Boha v jeho činnosti, ve hmotě a v prvopočátku života. To, co vám bude dáno, je tajemstvím. Stejným tajemstvím jako to, co bylo dáno, když byl Duch svatý dán těm, kteří mne následovali. Léčil jsem lidstvo z nemocí, proti nimž byl člověk bezmocný. Mohl jsem vrátit ducha do mrtvého těla. Nyní musíte správně pochopit co se stalo. Nemohl jsem vrátit do mrtvého těla žádného ducha, ale Bůh, který působí silou, je schopen všeho. Je schopen dát tvar. Je schopen ho s jeho silou přestavět. V mé práci byla Boží milost. Přešla na ty, kdož tuto silu dostali po skončení mé práce na Zemi. Proto se zázraky staly poprvé po mém vzkříšení. Nyní přijdu opět k lidem, abych jim dal možnost porozumět Boží síle a lásce. Stejně jako lidstvo dospělo k poznání, že musí upustit od zásad, jež tehdy dodržovalo. Cíl byl dosažen. Přišel další. Konečného cíle však dosaženo nebylo. Od počátku bylo známo, že cíle nebude dosaženo, aniž by pohár, který člověk sám naplnil, nebyl vyprázdněn do dna. Pro mnohé bude konec trpký, neboť nevěřili zákonům, jež byly dány Mojžíšovi a prorokům a nejednali podle nich. Bůh svou práci na Zemi zdokonalí. Zdokonalí ji v rovině, jíž svět dosáhl. Další rovina života začíná na této planetě. Půjde dále k životu projevenému v lásce k Boží zásadě, síle a tak přijde láska ke všemu, co je Jeho.

 

Možná je těžké pochopit, co se myslí. Člověk jde životem, v němž je přinucen rozhodovat se s ohledem na prostředí a na to, co životem pulzuje. Jestliže se lidský život ubírá nesprávným směrem a v nesprávném vědomí, tak většina faktorů zvenčí bude nesprávná. V tom okamžiku uvnitř sebe ucítíte nesprávnou odpověď.

 

Prozradím vám tajemství, o němž nemáte tušení: Víra dítěte. Dítě nehloubá nad tím, že dospěje. Nehloubá nad silami, jež kolem něho proudí. Nepřemýšlí o tom, zda jsou správné nebo ne. Každé dítě je po narození nabito Boží silou. Není proto pro ně zvláštní, že roste a obnovuje své buňky k věčné mladostí. Najednou se to změní a přihlásí se stáří. Člověk jde za smrtí. Ten, kdo umí přijímat síly se správnou myslí, bude schopen jiného způsobu života. Bude umět ovládat síly zevnitř i zvenčí. Člověk udělá pokrok jedině pomocí své víry.

 

Nyní jsme dosáhli bodu, v němž se lidstvo chystá udělat skok ve svém vývoji. Stejně probíhaly skoky ve vývoji od začátku věků. Jeden dlouhý vývoj, jedno dlouhé pozdvižení života. Boží síla vstupuje s doplněnou silou - ve Stvoření. V tomto bodě si On přeje, aby se tato proměna stala. Je to zvýšení jeho síly. Zvýšení jeho vibrací. Člověk bude s Bohem a pro něho žít jinak. Přijme Boží sílu se stejnou myslí jako dítě a nebude nad vším hloubat. Jen nad jedinou potřebnou věcí - že Bůh je přítomen v každém člověku, vždy a všude. Pak je člověk schopen růst a vyvíjet se. Řekl jsem: Pokud byste měli trochu víry jako semínka hořčice, rostli byste. Protože trocha hořčičného semene nikdy nespekulovala napravo nebo nalevo od Boha. To ego vodí člověka za nos. Je to proto, že si člověk myslí, že by mohl pokračovat bez těchto sil. Se svým egem, s jeho inteligencí se těmto silám vyhnout a žít v porovnání s nimi opačný život. To vede k druhu života, k němuž vede život na této Zemi. Život žitý a projevený člověkem. Proto je to cesta za smrtí, nikoliv k životu. Proto jsem vás učil, že smrt už více nebude, až nastane můj den, protože pak budou síly v člověku působit jinak než působí dnes. Síly v tom případě působí jako v novorozenci nebo v rostlině. Řekl jsem, že člověk posílí vývoj. Ten půjde rychleji, než dosavadní. Člověk jinak vědomě pracuje s Boží silou. Později nastane ve vědomí vývoj a ten povede k jinému cíli - k vyšší formě života. Pokud by člověk byl schopen vidět a změřit Boží sílu, nebylo by nic tajemného na tom, co právě říkám. Bůh je však pro člověka skryt, protože sám člověk se před ním skrývá. Říká se, že člověk musí hledat, aby našel život. Proto jsem řekl: „Jsem cesta, pravda a život. Když jsou tyto věci správně v mysli člověka pochopeny, potom už mysl není pokládána za lidskou.“ V tom případě mohou být poskytnuty síly, o nichž jsem právě hovořil. Jsou pak zpřístupněny na tom místě a v té době, kdy má být Boží síla použita k pozdvižení života. To, co se nyní stane, je Boží vůle. Stane se to způsobem, o němž jsem vyprávěl. Síla přijde na Zem. Síla přijde k vám. Dosáhnete tohoto poznání, protože to bude poznání o Bohu, jeho existenci, práci. To všechno vám bude odhaleno. Boží síla se vám odhaluje. Budete otevřeni ve svém vědomí. Jste-li otevřeni ve svém vědomí, Boží síla se odhaluje.

 

Mnohokrát jsem říkal, že je to konec věků. Je to konec věků, jimiž Zem doposud prošla, aby na Zemi mohl být zvěstován a počat nový věk. Konec věků je na dosah a rychle se blíží, protože rychlost Země není stejná jako kdysi. Otáčení Galaxie není stejné jako kdysi. Učil jsem, že je to Galaxie, kterou pozdvihneme o jeden krok. Přichází nová země a nová nebesa. Dosáhne-li otáčení galaxie určité rychlosti, zmizí z Vesmíru, který dnes můžete vidět: Pak uvidíte jiné galaxie. Slunce a hvězdy budou mít jiné světlo. Díky tomuto světlu budou odkryty nové věci a bude zvěstován nový život. Proto nastanou nová nebesa a nová země. Druhá galaxie může projít přímo vaší Galaxií, aniž byste tuto galaxii zaznamenali ve své. Nyní vstoupíte do jiné formy Vesmíru a do jiné formy pohledu. Budete mít jinou formu světla. To vše vám bude odhaleno ve vesmírných lodích. Jsou schopny hmotně se zrychlit a zpomalit. Proto může vesmírná loď stát rovnou před dveřmi vašeho domu a vy nejste schopni ji vidět. Nejste schopni ji změřit, dokonce do ní nemůžete ani narazit. Vaše pochopení pokročí dopředu v okamžiku. Je v bezprostřední blízkosti.

 

Žádám vás, abyste udělali jednu věc. V budoucnosti se pozorně a hluboce soustřeďte na část Nového zákona, jež se jmenuje Skutky. Nyní jste to vy, kdož se stanete apoštoly. Nyní jste vy ve stejné situaci jako apoštolové. Nemyslete si, že je podstatný rozdíl v lidském myšlení tehdy a dnes. Přinutí vás to k pochopení vašich blízkých a umožní vám poznat práci, kterou budete dělat. Každý člověk na Zemi se musí rozhodnout. Nyní, stejně jako tehdy. Brzy zjistíte, že stojíte na vlastních nohách. S poznáním, které máte, vás nikdo nepochopí. Jsme po vašem boku, a vy jste po našem. Každý z vás bude povolán. Když se ozve mé volání na první přemístění ze Země, pak všeho na této Zemi nechejte a následujte mne. Varování lidstvu je dáno a znamení mluví za sebe.

 

Volám ho ze severu. Tak je to napsáno. Je to staré proroctví.

 

Proroctví o posledních dnech Země. Toto přirovnání byste měli správně pochopit. Jsme ti, kdož jsou voláni, aby působili ze severu. Jsme voláni na Zem. Vy jste voláni ze Země. Společně budeme působit ze severu. Kdysi jsem řekl, že přicházím do centra zájmu. Stane se tak. Centrem zájmu je Zem. Natáhnou se sem ruce Boha, aby pozdvihl vědomí Země. Protože uvnitř Galaxie nejsou odpadlíci, sama své vědomí pozdvihne. Galaxie tvoří celek, společenství. Není rozdělena. Významná událost pro Galaxii, jež se nyní odehrává, je duchovní znovuzrození na Zemi. Stane se tak proto, aby se člověk mohl vrátit do Božího království. Zem už nebude působit na cestě, na níž doposud působila.

 

Čas a prostor patří k sobě. Čas je v prostoru a byl zmiňován v Písmu svatém. Čas je faktorem v Boží síle. Je to pojem, faktor pojmů z ducha. Pro Boha existuje čas ve formě síly. Bůh jediný zná dne a hodiny. Proto je to volání, které jde od Boha, a proto slova - volám ho ze Severu.

 

Učil jsem, že život je hierarchický pořádek. Proto budete znát jen přirovnání, abyste se dotkli poznání, jež není lidstvu běžně přiděleno. Jako rostlina nerozumí člověku, člověk nerozumí nám. Naše řeč není stejná jako vaše. My máme jiné věci, jichž se dotýkáme v našem jazyku. Proto jsou lidstvu poskytnuta přirovnání tak, aby se lidé mohli dotknout poznání, jež je pro ně ukryto. Duch je síla. Použiji-li slovo duch vůči lidstvu, znamená to jedinou věc. Slyšíte-li toto slovo ve vesmírné lodi, znamená to něco zcela jiného. Bůh je duch. Bůh je jednotlivý. Bůh je síla. Přesto je Bůh jednotlivý. Bůh je ve všech a ve všem a přece je osoba. Bůh se nalézá v tom, co ještě není stvořeno. V bibli můžete číst: „Dříve, než jsem tě tvořil v břiše, znal jsem tě.“ (Jeremiáš 1:15) Bůh zná věci, jež ještě nevznikly. Pro člověka je těžké chápat, jaký Bůh je, jakou sílu má ve svém duchu. Nerozumí této sile a této činnosti. Proto lidstvo a Zem překvapí způsobem, jemuž nikdo na této Zemi není schopen rozumět. Stejně jako se díváte na semeno, víte, že když se zaseje, vyklíčí. Má-li vodu a světlo. My víme, kdy dozrálo k novému klíčení. Totéž můžete vyvodit z toho, co je napsáno v bibli.

 

Jedno známé přirovnání - když jste v klidu a dáváte pozor, pak uvidíte jedno přirovnání, jež je v míru a v harmonii. Pak se začnete hýbat a věci kolem se začnou hýbat opačným směrem, než je směr vašeho pohybu. Zvýšíte-li rychlost auta a projíždíte-li podél řady sloupů stojících blízko sebe, stane se z nich ohrada. Dál zvyšujete rychlost. Můžete projet podél ohrady a ohrada není dlouhá. Působí to, jako kdyby to byl jen metr. Přešli-li jste pěšky podél ohrady, pak je to několik kilometrů. To je přirovnání známé vašim fyzikům. Pohybujete-li holí rychlostí nižší, než je rychlost světla, pak stále držíte hůl. Čím více se přibližujete rychlosti světla, tím je hůl kratší. V okamžiku překonání rychlosti světla hůl zmizí a přece je hůl metr dlouhá. To je něco, co si lidé uvědomují a nemohou to vysvětlit. Pamatujte si. V první řadě přichází Boží síla, pak přichází světlo. Světlo vyvolává podobu a barvu. Zvyšuje-li se Boží síla, zvyšuje se světlo. Podoby se mění a barvy se stávají jasnějšími. Proto dojde k zvláštním jevům, přejdete-li z jedné rychlosti do druhé. Síla je zvýšená a touto silou se zvyšuje intenzita světla. Dochází k přetvoření stejně jako je psáno ve Starém zákonu, Pán řekl: „Ať nastane světlo.“ Světlo, jež uvidíte, vám vše objasní. Vzdělání je poznání. Učil jsem, že vesmír se rozšiřuje obdivuhodně rychle. Rozšiřuje se v Bohu. Dozvěděli jste se, že v kosmu existují různé rychlosti a etapy vývoje. Jednoduše vám vysvětlím, jak se zvyšuje sila ze strany Boha. Je to hierarchický pořádek, jež neustále stoupá. Bez přestávky. Slyšeli jste o různých úrovních a růžných rovinách. Jestliže by se přiblížily dvě galaxie na stejné úrovni, došlo by k neštěstí. Necháte-li hodně vyvinutou galaxii s jinou rychlostí projít jinou galaxií, pak tuto Galaxii nabije svou silou. Nyní prochází jedna galaxie Galaxií, do níž patříte. Její rychlost je ohromná a její síla je pro vás nepředstavitelná. Nedojde k neštěstí, ale místo toho dojde k novému zrození Galaxie, do níž patříte. Síla, která působí na tuto Galaxii, ji pozdvihne zvýšenou rychlostí. Nedojde k žádné pohromě mezi dvěma galaxiemi. Dvě galaxie na stejné úrovni se budou odpuzovat, zatímco rozdílné galaxie se budou přitahovat. Je to logické. Budete mít vzájemné působení síly a porozumíte Božímu stvoření. Je to úžasné a geniální. Je to jednoduché a logické. Natolik logické a jednoduché, že by to pochopilo i dítě. Dítě má jen dva magnety, s nimiž si hraje. Neexistuje proto žádné tajem­ství v souvislosti s tím, co se stane. Věc, kterou se naučíte od A do Z. V Božím Stvoření je život a duch neobvyklý. Ducha předsta­vuje každý z vás. Galaxie je téměř ničím. Bez ohledu na to, na jaké frekvenci je. Pokuste se umět zacházet s lidmi, zvířaty a rostlinami. Učil jsem vás o vědomí rostliny, a o vědomí zvířat. Chápete nyní, že život na Zemi je odpadlický ?

 

Jsme nyní hodně vpředu. Co se týče hierarchického pořádku, můžeme jít o krok dále. Přijdeme a pomůžeme vám na úrovni, na níž se nalézáte. Přicházíme z úrovně, jež je vaší nadřazena. Já přicházím z jiné galaxie. Tato galaxie přichází sem. Přichá­zím, abych tuto Galaxii pozvedl. Odešel jsem na Zem, abych po­zvedl Galaxii, abych lidstvu na Zemi pomohl spojit se s Bohem. Pomáhám těm, kdož k dění nějak pomáhají. Nemůžete sloužit úrovni, jež je vám nadřazena. Nejde to. Sloužit můžete jedině úrovni ležící pod vámi. Bůh je proto největším služebníkem. Je to jeho zásada, jež by měla být ve vašich myslích. Je to Boží vůle, že vývoj musí pokračovat navždy. Sloužíme tomuto vývoji na mís­tech, kde jsme dostali možnost sloužit.

 

Přichází k vám Boží mír a bude vám odhalena jeho láska. Bu­de k vám proudit mé poznání.“

 

 

(14)

 

Zpravodaj č. 14

 

Důkladné studium BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

 

Inkarnace

 

(Diktováno Ortonem 20. května 1969)

 

 

„Hovoříte-li o inkarnacích, hovoříte o zkušenostech. Každý má své osobní zkušenosti. Základ zkušeností je miliony let starý. Proto musí být zkušenost znovu nalezena ve hmotě. Je ukryta lidské mysli a lidskému vědomí. Každá zkušenost, kterou člověk získal na cestě života, je vestavěna do mechanismu vědomí. Díky zkušenostem lidská bytost nikdy nepochybuje, když něco dělá. Ví co je špatné.

 

Učil a vysvětloval jsem, že hřích není hříchem, když je skutek vykonán bez jakékoliv zkušenosti. Jestliže existu­je zkušenost pro čin, jenž je proti Božím zákonům, pak je to hřích.

 

Jsme rádi, protože na Zemi se v různých zemích sešli lidé, kte­ří jdou v centru událostí, jsou jejich kmotry. Musíte mě pochopit správně. Chování člověka, způsob lidského života je takový, že zkušenost celého lidstva musí jednou provždy skončit s vraždě­ním a se zásadu vraždy. Těm, kdož jsou si předem vědomi násled­ku zásady vraždy a jsou ochotni svým blízkým pomoci, v této si­tuaci sloužíme. Jsme šťastni, jestliže sloužíme těm, kdož se této práci oddali. V tomto sledu událostí jim bude poskytnuto všechno úsilí, protože jsou ochotni jít za svým posláním. Pro své blízké budou sloužit Bohu, aby jim pomohli pozvednout se k větší doko­nalosti. Zároveň jim pomohou osvobodit se z bolesti.

 

Bolest může být různá. Mohla by to být duchovní bolest stejně jako fyzická. Těm, kdož v duchovní rovině pomáhají chceme po­moci, aby mohli pomáhat blízkým zdokonalovat se v duchovní rovině. Těm, kdož trpí, tělesně a duševně, dáváme sílu. Lidstvo ji zatím nechápe. Poznání bude odhaleno školou, kterou mu před­kládáme. Škola není pozemského původu. Dokonce na Zemi ne­bude poskytnuta. Bude poskytnuta ve vesmíru.

 

Čas plyne ve sledu událostí, které lidstvo dostalo. Neuplyne dříve, než bude ve vhodné době a na vhodném místě dosaženo všech cílů.

 

Ti, kdož v této práci pomáhají, nejsou vybráni tak, jak si větši­na lidí myslí. Jedině Bůh, a nikdo jiný, může zkoumat duši správ­ně. Tento sled událostí je absolutní Boží vůlí. Bůh nám svým pohledem na člověka říká, kde se máme soustředit. Tak jako vy jste získali božské spojení, je logické, že i my ho máme. S naší po­mocí vás Bůh oslovuje.

 

Říkal jsem, že na Zem bude přeneseno poznání, jaké lidstvo ni­kdy nemělo. Lidstvo nemělo možnost přijmout univerzální po­znání kvůli druhu vědomí, jež doposud mělo. Kdyby lidstvo mělo božskou matematiku, která se mu dnes odkrývá, pak by ji lidé zneužili a nevyužili by ji k duchovnímu užitku. Stejně by se ne­mohlo držet duchovních sil, jež nyní pošleme k těm, kdož tyto du­chovní síly chtějí přijmout.

 

Zapamatujte si: Všechno, co bylo jednou stvořeno, podléhá Božímu zákonu. Funguje to s Jeho pomocí. Zákon je dokonalý a nemůže být zlepšen. Proto je lidstvu poskytnuto přirovnání v Genesis, kapitola 3 o pádu člověka. Lidé se postavili proti božím silám. Postavili se proti zákonu života a proto došlo ke sledu udá­lostí, v nichž lidé žijí, ke sledu událostí, jež nyní vrcholí.

 

Učil jsem, že každý musí hledat sám za sebe. Každý muž nebo žena musí hledáním nalézt. Dříve než začnete, musíte vědět, po čem pátráte. Musíte věřit, že existuje Bůh, Jehož sílu můžete na­lézt.

 

Pracujte uvnitř sebe, aby pochopení mohlo poskočit dopře­du na úroveň, na níž se nyní nacházíme. Pak vám budeme moci otevřít poznání, které pro vás doposud bylo ukryto. Bude nezbyt­né dát toto poznání na Zem několika lidem dříve než přijdeme.

 

Všechno, co jsem lidstvu dal je dobrovolné. Je nutné to pocho­pit tak, že každý s tím může nakládat jak se mu zalíbí. Dále je nutné pochopit, že každý si může obstarat publikace a vědomos­ti, které jsem dal na Zem. V lidské mysli vzniknou pochybnosti. Lidé nerozumí tomu, co se jim říká a co je míněno tím, co čtou. Proto ve vašich myslích vzniká pochybnost. Pokračujete-li v práci s materiálem, nalézáte poznání někde jinde. To nabude takové povahy, že odstraní všechny pochybnosti.

 

Ne náhodou jsme dosáhli bodu, kdy se lidstvu odkrývá fyzikál­ní poznání. Lidé o to mohou požádat. Toto poznání, sloučeno s duchovním pochopením života a jeho mechanismu, poskytne jednotlivci poznání a sílu, kterou doposud nikdo na Zemi neměl. Poznání o této síle jsem vlastnil já a dal jsem to najevo. Zjistíte, že to, co se píše v Novém zákona a je nazváno Pašie, je hluboký symbolismus. Tento symbolismus má informovat lidstvo jak do­opravdy Boží síla pracuje. Také v Kalvárii najdete symbolismus.

 

Žijete životem, který je veden inkarnacemi. Lidé totiž žijí své životy tak, že rychlé inkarnace jsou matné, aby je vedly cestou života. Tato forma života skončí najednou a po mém příchodu zcela zmizí. Od té doby už nebudou inkarnace existovat. Stane se přesně to, co jsem předpovídal. Řekl jsem: „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14:6). Každý kdo žije a věří ve mě, nikdy nezemře (Jan 11:26). Čas smrti pro člověka na Zemi definitivně skončí.

 

Pro člověka je těžké pochopit, že život je věčný. Zapa­matujte si, že člověk je stvořen k Božímu obrazu. Kdyby Bůh měl nějaký druh reinkarnace, pak by vesmír nebyl takový, jaký je. Bůh je věčný, život je věčný. Síla je vždy a všude. Tato síla, du­chovně pochopená člověkem způsobí, že člověk bude žít s touto si­lou, pro tuto sílu a v této síle tak, že buňky se budou navždy ob­novovat. Stejně jako se obnovují buňky u dětí. Dítě nestárne, dí­tě obnovuje své buňky. Je to určitý druh počátečního stadia, kam člověk postoupí. Je to nekončící tvoření v něm a uvnitř něho, s úplným poznáním toho, co se děje v lidském těle. Přesné pozná­ní, bude lidstvu dáno a proto se život stane věčným.

 

Varoval jsem každého, kdo .se ke mně přiblížil, před pý­chou. Když naleznete výsledek svého hledání, pak se vás nesmí zmocnit pýcha, protože máte lepší poznání. Tomu, kdo má hod­ně, bude dáno ještě víc. Kdo hodně dostává, musí také dávat a poskytovat.

 

Skutečnost, že lidstvo šlo cestou, kde tzv. mystické bylo ně­čím nepochopitelným způsobilo, že když člověk stojí před něčím nepochopitelným, nazve to mystickým. Byl-li by Bůh mystický, pak každý z vás zde přítomný, by byl tajemný. Není tomu tak. Jste stvořeni logicky a vědomě. Jste stvořeni k Jeho obrazu. Na Bohu není nic tajemného.“

 

Každému, kdo k této práci přispívá, vyjadřujeme náš vřelý dík. Také chceme poděkovat za dopisy, které jste nám poslali. Jsme šťastni, můžeme-li říci, že Mistrova slova jsou pro vás něčím zají­má. Vaše dopisy způsobily, že to, co děláme, je pro nás lehké a příjemné.

 

Knud Weiking

 

 

(15)

 

Zpravodaj č. 15

 

Důkladné studium BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

 

Pochopení slova

 

(Diktováno Ortonem 28. května 1969)

 

 

„Posledně jsem se věnoval „Slovu“. Co jsou „Slova“ a jak se ma­jí pochopit ?  Může být těžké pochopit cokoliv z toho, co se děje v duchu, v duševním životě, protože slova neobsahují život hem­žící se uvnitř člověka.

 

Nyní opět předkládáte slovo - buďte jako On, abyste dosáhli výsledků, jichž jsem na Zemi dosáhl já. Musíte si pamatovat jedi­nou věc. Odešel jsem na Zem za zcela jiných podmínek, než za ja­kých na Zem odešel kdokoliv předtím a poté. Říkám-li předtím a poté, musíte si vzpomenout, že jsem říkal, že jsem na Zem ode­šel dvakrát. Když jsem odešel poprvé, nebylo to za stejných pod­mínek jako podruhé. Přijdu potřetí, dokončit svou práci. Ještě jednou trojice v práci, trojice v životě. Trojice v duchu.

 

Řekl jsem, že se nesmíte trápit. Dovolte míru a harmonii usa­dit se ve vašem vědomí tak, že nebudete znepokojeni slovy nebo idejemi, jež se snaží nějaké slovo využít pro něco, pro co se slovo nenašlo.

 

Pochopení leží hluboko v mysli. Proto jsem učil, že do sebe mu­síte jít tak, abyste si při hledání byli vědomi sami sebe. Tak zvý­šíte frekvenci myšlenek k duchovnímu.

 

Učil jsem člověka modlit se. Opakuje-li člověk modlitbu rty, Pán ho nebude poslouchat. Ergo - slova, rty - nechrání. Je to pochopení modlitby. To musí být jejím základem. Modlitba se stá­vá obřadem, když se vlastní duch člověka zvedne k duchovnímu. Pak přijmete správnou mysl, její správný stav. Ta spustí činnost mozku a je ihned zaznamenána, lokalizována. Odpověď se vrátí okamžitě v podobě obnovených sil. Působí to uvnitř i vně stejně jako kdekoliv ve vesmíru.

 

Ve všem co Bůh stvořil, platí neúprosný zákon, že všechno, co je stvořeno vnitřně, vychází ven. Všechno, co je ven vy­sláno, se vrací. Je nezbytné nejdříve získat víru. S její pomocí víry mysli, jež pozná, že se člověk modlí v duchu a může vyslat správnou odpověď. Ta se vrací s doplněnou mocí, energií a silou. Jděte stále stejnou cestou. Podivuhodně dostanete odpověď.

 

Existuje jen jeden Bůh. Existuje jen jeden pravý Bůh, neboť existuje pouze jedna síla, v níž všechno správně funguje. Je to Bo­ží zákon. Jsou-li tyto věci připraveny ve vašem vědomí, cítíte vnitřní mír. Ten určuje, že můžete mít své já pod kontrolou. Va­še ego je registrováno se vším, co znamená. Všechny rozdíly ma­lých tajných tužeb pro službu egu. Registrace ega zase znamená, že se můžete ve svém já obrátit tak, že ego neslouží egu, nýbrž vesmíru. Ego přestane v člověku existovat. Člověk se stává rovný Vesmíru. Boží království bude ve vás. Stanete se pravý­mi lidskými bytostmi na této Zemi. S Kristovým vědomím. Bude­te žít v Božím duchu.

 

Člověku se to těžko chápe, jelikož ego je tak strašné. Sami z těchto úvah víte, že všechno co děláte, slouží sobeckému účelu a málokdy představě dobročinnosti. Zmiňuji zde představu, ne­mluvě o skutku dobročinnosti způsobem, jako jsem ho já předve­dl.

 

Člověk to těžko chápe. Proto přijdu svou práci dokončit. Nyní člověk bude díky Boží sile pozdvižen k vyššímu vědomí. Proto je zde škola, aby mohla být využita k povznesení vědomí. Člověk za sebou spálí všechny mosty. Mému přirovnání spálených mostů byste měli rozumět takhle. Protože to není tak, že pálí svou Zemi - jsou to jejich mysli, které jsou tak těžce postiženy, kvůli jejich vlastnímu jednání.

 

Je to důsledek lidského smýšlení - co se nyní blíží, podle toho co jsem vás zde učil, o činu vnitřním, vnějším a opět se vracejí­cím.

 

Vyprávěl jsem o budování buněk se zřetelem na stavbu, na vy­tvoření lidského mozku. Tato konstrukce, tato stavba přesahuje chápání člověka. Vyprávěl jsem o nesmírných energiích, jež se ztratily kvůli špatné duševní činnosti. Nyní jsou to tvořivé ener­gie, které byste měli nazvat pozitivními. Opačný princip se hro­madí. Leží v obruči kolem Země. Každou chvíli by se mohla spus­tit dolů na hlavy lidí. Pochopíte-li, jaký výtvor se za prací Boha skrývá v lidském mozku, zacházeli byste s tímto nástrojem s lep­ším vědomím než dnes.

 

Spojené lidstvo, s čistou myslí, v níž může vzniknout do­konalá myšlenka a v níž v pravé shodě společně pracujete za společný cíl, dnes nemůžete pochopit, protože vývoj by pak šel tak rychle, že i rozvoj, který máte dnes, by nebyl v porovnání s ním téměř ničími Na nikoho by se nezapomnělo, nevznikla by žádná propast mezi jednou a druhou skupinou, protože by se každý této práce zúčastnil. Na každého by byl brán ohled. Pro­to je to víc než tragédie, je to zločin vůči sobě samému, použije­me-li lidské přirovnání, co jeden člověk uskutečňuje ve své vlastní myslí, která je skrze to zneužita v tom geniálním výtvo­ru, zvaném lidský mozek.

 

Mysl se nerodí pouze v mozku, nýbrž v celém lidském těle. Ne­můžete proto zveličovat ani uvést méně, než je pravda. Je to spo­lehlivý celek. Funguje spolehlivě od hlavy po paty. Proto je pro člověka nic nemluvící naslouchat řečem o lidské mysli.

 

Existuje něco co je pojmenováno Duch svatý. Není to prázdná fráze, ale skutečnost. Ten, kdo se snaží věnovat sám sobě, obdrží Ducha svatého, svatou mysl. Kdo vyjadřuje Ducha svatého, svatou mysl, přijme svatou mysl a Ducha svatého. Proto vám říkám ­- přijď k vám sílo Boží, a ať je s vámi jeho mír, neboť když má mysl mír, protože se dále neprosazuje zápas vnitřně a zvenčí, potom na tohoto člověka září síla zvenčí tak, že tento člověk obdrží víc pomo­ci k tomu, aby se pozvedl. Boží síla je přítomna všude. Tady i jin­de ve vesmíru. Každý může hledat její existenci. Proto je Boží království uvnitř každého muže i ženy. Uvnitř každé rostliny. Je tomu tak na celé cestě dolů. Člověk nechtěl poslouchat, neboť ego bylo příliš silné. Chtěl se sám přesvědčit. Myslel si, že by se mohl bez Boží síly a zákona obejít. Ve všem se proti Němu postavil. Zpětně od tvořivého duch získal opačný výsledek. Rozbíjí to, co je Božím nástrojem. To, s čím všechno buduje. Částice nemůžete pochopit. Domníváte se, že chápete. I fyzici si myslí, že o atomu vědí všech­no. Nemají však ponětí o jeho podstatných částech.

 

Nyní ho rozbíjejí. Rozbíjejí Jeho práci stvořitele. Dříve jsem ře­kl - protože zlomili Božího ducha uvnitř sebe.

 

Žijete ve hmotě a máte ducha. Vysvětlil jsem, že hmota má jakéhosi ducha. Je to však odlišný druh ducha než ten, jaký re­prezentuje lidská bytost. Rostlina a živočich. Pamatujte si, že duch Boží spočívá ve všem a spočívá i v člověku. Více než v čem­koliv jiném na Zemi. Člověk je nejbližším článkem k Bohu. Učil jsem, jak všechno funguje. Učil jsem, že Bůh je milosrdný. Bůh netvoří něco, aby to nechal zahynout. Určitě ne lidskou bytost. Bez ohledu na to, jak se chová. Každý příchozí na úrovni lidské bytosti musí za své činy nést odpovědnost. Je to Křesťanské po­selství.

 

Základní filozofií Křesťanského poselství je, že člověk je svo­bodný a jedná dobrovolně v souladu se zákonem. Je však připra­ven za své činy přijmout odpovědnost. U rostlin je tomu jinak. Jsou ukryty ve své hmotě jinak než člověk. Můžete obrátit pozor­nost z rostliny na člověka. Uvidíte vývoj a všimnete si, že je pev­ně stanoven v etapách.

 

Člověk dosáhl konce cesty špatnosti. Nyní budou sklizena pole, na nichž zasel. Přijde Bůh se svou silou, aby ODDĚLIL ZRNO OD PLEV. Jedna část skončí ve stodole, druhá bude spálena. Mysl, kte­rá bude spálena, bude přenesena na jiné místo a bude pokračovat v setí polí, zde zapomenutá.

 

Chápejte, že ve vás leží síla. Můžete ji použít i zneužít. Ten, kdo ji používá v duchu zákona, je zákonem chráněn. Kdo ji však zneužívá, bude zákonem zasažen. Naleznete-li v sobě mír, objevíte-li v sobě harmonii, vaše myšlení se změní a vzniknou no­vé myšlenky. Jiné životní cíle budou prvořadé. Přijmete poznání života, jež stvoří novou životní smlouvu.

 

Přijměte v sobě Boží sílu a přijměte v sobě Ducha svatého. Buďte klidní a harmoničtí potom přijdou letnice k vám, stejně ja­ko ke všem ostatním mužům a ženám, kteří jdou v jejich myslích stejnou cestou.

 

Člověk může navrhnout jakoukoliv teorii. Může předložit jaké­koliv hypotetické představy o guruech a jogínech. Ale jen jedna věc má dnes význam - Křesťanské poselství. Protože pravda je zcela, zcela jiná než se domnívá ten, kdo si myslí, že sebetrýzně­ním a sebekázní může získat mou sílu pro svůj prospěch. Je na ji­né úrovni. Je to sebeanalýza. Je pohledem na sebe samého ote­vřenýma očima. Křesťanské poselství je logické, neboť je božské. Je milosrdné. Učí o milosrdenství věnovaném člověku Bohem. Nebuďte zmateni z toho, co se kolem vás děje. Všechno je pod kontrolou Boží vůle.

 

Buď s vámi Jeho mír, a přijď k vám Jeho síla.“

 

 

(16)

 

Zpravodaj č. 16

 

Životní projev

 

(Diktováno Ortonem 3. července 1969)

 

 

Životní projev je způsob, jímž by měl být život žit. Život v míru a harmonii.

 

Všechno, co děláte ve svém mozku, je obraz za obrazem. Jsou tak smíchány, že nikdy nejsou hotová a jasná přirovnání. Oka­mžitě jsou však nahrazena následujícími obrazy. Je-li předkládán jeden obraz za druhým, stáváte se slepými.

 

Neporozumíte tomu, co se skutečně děje. Nemůžete zazname­nat oddělené obrazy tak, aby byly pro vaše vědomí jasné. Cítíte-li mír a harmonii, je ve vašem vědomí připraven obraz, jenž je spjat se životem, a v té chvíli přijde pravý životní projev. Pravý život­ní projev se rovná pravdě. Co je nezbytné, je pravda o vaší současné situaci. Později totiž bude vědomí rozšířeno tak, že roz­sáhlé poznání bude tvořit základ práce, kterou člověk ve svém nitru dělá. Přijdou jiné obrazy. Bude to práce na jiné úrovni. Ztratí se druh pravdy, které máte ve prospěch jiného druhu prav­dy. Proto byste se neměli znepokojovat tím, co se má stát. Nejdů­ležitější ze všeho je pravda v této chvíli. Nyní si musíte vzpomenout na mé učení - nikdy nedosáhnete Boha. Život bude navždy snahou dopracovat se k duchovnímu. Pokaždé, když postoupíte o jeden krok, se pravda od vás odklání. Je to proto, abyste pochopili, že se stáváte dokonalejšími na úrovni, na níž se ocitnete. Otevírají se vám jiné perspektivy. Vyvstanou nové obra­zy. Tyto obrazy by měly vyvstat v míru tak, že je člověk může klidně pozorovat, všímat si jich, analyzovat a pozměnit je. Zbavit se toho, co není důležité a zajímat se jen o jedinou nezbytnou věc: opravdu ve svém vlastním vztahu k Bohu.

 

Řekl jsem, že to, co vám poskytuje duchovní škola, je škola du­cha. Tento duch je pozdvižen pro pochopení. Duch bude ochoten přijmout poznání jen když mysl vnitřně nezápasí s duchem.

 

Řekl jsem, že lidská mysl vyvolává události, jež se nyní přibli­žují. Nebyl to lidský duch. Proto vyrovnanost, které musí být v práci dosaženo kvůli duchovní škole, je následující: Absolutní čistota mysli, očištění myšlenek, jež vznikají díky událos­tem uvnitř a mimo člověka. Ovlivňují ego tak, že odplácí útokem na útok, nenávistí na nenávist. Nenasytností na nenasyt­nost, touhou po moci na touhy po moci. Proto by měl být tento stav mysli ve vědomí člověka připraven, aby byla pravda o Božím zákonu v životě přístupná v mysli tak, že mysl nikdy nemůže být zvenčí ovlivněna. Je však ovlivňována jedině vnitřní rovnováhou, protože vnější člověk je neharmonický a nevyrovnaný.

 

Korpuskulární lodě se pohybují v silových polích. Tato silová pole jsou uvnitř člověka a fungují stejně v duchu jako ve hmotě. Není žádného rozdílu.

 

Jste-li ovlivněni stavem mysli zvenčí, do mysli přichází neklid a nesoulad. Musíte proto být schopni sami stát před svými blízký­mi tak, že k vlivu zvenčí může dojít, je-li vliv nutný. Čistá mysl nežádá nic jiného než čistý vliv. Čistá mysl se rychle naučí rozli­šovat mezi čistým a nečistým - obrazně řečeno. Proto, kdo je čis­té mysli, přijímá jen to, co je čisté. Všechno ostatní spadne na zem. Zapamatujte si, ve všech ohledech je v životním postoji čis­tota i nečistota. To co se zdá být špatné, může mít z opačného po­hledu čistý aspekt. Je-li projeven myslí nesprávného ducha, může poskytnout nesprávný výsledek. Kdo je čisté mysli, tyto nespráv­né výsledky nezaznamenává. Všímá si pozadí. Obraz vidí zřetel­ně, vidí samotnou pravdu. Protože jedině pravda je žádána. Pak zaznamenáte jiný pohled a díky jemu i jiný druh životního posto­je. Nejste otřeseni tím, jak zákon v duchu a hmotě působí, kvů­li opětování úderu za nesprávný životní postoj ve hmotě.

 

Stejné síly jako ty, o nichž jsem vyprávěl, jsou-li projeveny du­chem, přinesou další druh pohledu a další druh životního postoje. Tento druh životního postoje a pohledu může být kontrolován je­dině čistou myslí. Není-li mysl čistá, ustálíte se v životním posto­ji, jenž se projevuje na Zemi dnes. Jedna z prvních věcí, které jsem učil, byla nesprávná mysl člověka. Mysl je místo, kde jsou vlivy zvenčí a z nitra odráženy v postupnosti událostí. Jsou usměrňovány dovnitř nebo ven. Tím, kdo je přijímá. Jedině ten, kdo ve své mysli projevuje absolutní čistotu, přijme absolutní pravdu o zákonu života a hmoty. Jen ten, kdo pozná zákon života a hmoty, pozná zákon života a smrti. Kdo pozná zákon ži­vota a smrti, ovládá život i smrt duchovně. Kdo duchovně ovládá život i smrt, ovládá život a smrt svých blízkých. Proto jedině to­mu, kdo má správnou mysl, bude umožněno tyto síly ovládat. Zá­sada zabíjení nemůže být na této úrovni tolerována.

 

Mělo by být samozřejmostí, projevit tento druh života a tyto ži­votní postoje. Musíte si uvědomit, že tyto síly jsou osobní a že vnější život se vás netýká. Vyjma faktu, že svému Bohu odpo­vídáte za tento život. Proto by na první místo měla být dána láska k životu. Pak nikoho nezničíte kvůli nesprávné mysli s ne­správným duchem. Život se stává věčný. Ovšem jinak než je život věčný pro současného člověka na Zemi.

 

Mnoho lidí to nechápe. Raději řeknu, že většina lidí to nechá­pe. Nechápou totiž zásadu svobody v Božích zákonech. Skuteč­nost, že život je svobodný se zodpovědností, není přitažli­vá. Vyžaduje, abyste osvobodili život mimo sebe. Musí však být zrušena zásada otroctví. Vůl by měl být osvobozen. Nestačí, hle­dáte-li osvobození a svobodu ve svém vědomí, ve vlastním duchu, není-li mysl připravena vyrovnat se s určitou svobodou. Proto jsou lidé vzájemně svázáni.

 

Lidská cesta by byla dlouhá a úzká, kdyby měl tyto věci uvnitř sebe projevit dříve, než by mohl dospět k jinému způsobu života. Učil jsem vás o vesmíru a o čase. Učil jsem, že čas se rozkládá v prostoru. Platí to i v životě. Proto existuje časové omezení pro projev mysli, jenž je podobný druhu mysli projevované člověkem. Člověku bude umožněno dopracovat se až k jejímu zřícení, proto­že je náchylný k negativnímu vidění tam, kde ostatní mohou do­sáhnout vidění pozitivního. Výsledek však bude stejný. Říkal jsem, že je to znovuzrození. Znovuzrození ducha. Duch a mysl se dostanou do rovnováhy. Ničení bude uvedeno tak, že se stane pozitivním - stane se dokonalým. Nalezneme tedy něco dokonalé­ho v negativu? Dokonalost je za každých okolností dokonalá - te­dy negativní. Dokonalé negativum je dokonalé ničení - i v mysli projevené někým. Proto to, co se uděje, je absolutní Boží vůle.

 

Ten, kdo se pokouší nalézt pravdu na cestě života, současně s tímto hledáním změní mysl. Můžete však prohledat jen jedno místo - uvnitř sebe. Protože mimo vás je to život jiných. Tam ne­můžete nalézt, musíte nalézt v sobě, protože před Bohem je život absolutně osobní. Kdyby tomu tak nebylo, člověk by byl tělem, které drží pohromadě a nemůže být rozděleno. Pak byste nemohli mluvit o jednotlivci, jenž se pohybuje volně, nýbrž o velké souvislé mase s jedním společným vědomím a s jednou společnou myslí. Není tomu tak. Jednotlivec je svobodný. Chce však omezovat jiný život a mít svobodu pouze pro sebe. To není možné. Učil jsem, že jeden druhého nesmíte omezovat. Nesmíte je­den druhého nutit. Nyní nalezněte mír uvnitř tak, abyste si mohli prohlédnout celý obraz na první pohled. Pak budete moudří, pro­tože pak budete znát pravdu. Pravdu na úrovni, na níž jste sami.

 

Vědomí je schopno ihned zachytit jiný druh otázek a pravda násle­dující úrovně by měla být hledána přesně tak, jako je hledání zde. Zjistíte základní rozdíl hledání tady a hledání se správnou myslí. Správná mysl se přímo obrací k pravdě. Obrací se správnou cestou.

 

Dostali jste hmotu zvanou tělo. Tělo není ve skutečnosti ničím jiným než prachem. Tělo je hmota a podléhá zákonu, jenž platí pro hmotu. V samotné podstatě těla tkví duch a mysl. Mysl a duch tkví v samotné podstatě duše. To dává hmotě jiný způsob života, než má hmota tam, kde je bez ducha. Jste duchem kolem silového pole, protože máte silové pole ve své hmotě. Stejně jako hmota je i silové pole vydatně posilováno duchem. Moc tohoto si­lového pole může dozrát jedině vaší správnou myslí. Správná my­sl poskytuje spravedlnost. Spravedlnost vás přivádí na cestu k Bohu. Jeho síla se k vám vrací s doplněnou intenzitou, kterou jste sami vyslali. Tím je posilněno silové pole ve vašem těle. Mů­žete své tělo uchovat ve zvýšené duchovní síle. Můžeme to porov­nat s intenzitou napětí. Měli byste mít dvě intenzity napětí pro udržení rovnováhy.

 

Život, který budete žít je tedy jednoduchý a logický. Spravedlnost a čestnost. Pomocí spravedlnosti a čestnosti dosáh­nete láskyplné mysli. Pomocí spravedlnosti a čestnosti dosáhnete poznání. Pak nejste slepí, ale otevření. Máte čas hledat jiné cesty než sobecké. V takovém případě hledáte skutečné cíle. Hledáte skutečnost, pravdu. Jste-li realističtí, jste upřímní. Buďte upřímní. Nejdříve sami k sobě, abyste mohli být upřímní nave­nek. Nenaleznete-li realismus vnitřně, nenaleznete upřímný pro­jev navenek. V důsledku toho může dozrát špatný charakter se všemi jeho stránkami.

 

Člověku bylo řečeno všechno. Lidé mají všechno zapsáno. Všechno je pořád a pořád připomínáno v přirovnáních. Člověk však nikdy neposlouchal. Mysl lidí projevuje dokonalost. Nastane tedy dokonalé ničení. Touto dokonalostí v ničení, realistic­kým obrazem, zabere místo ve vědomí, jež chce být realistické, protože chápe realismus v negativu. Je to Bůh, kdo všechno způsobuje. Zlo i dobro. On využívá všechny stránky k tomu, aby po­zvedl život k větší dokonalosti. Životodárná síla, kterou vlastní člověk, je špatně použita v důsledku neomezeného sobectví. To může bolet, nejste-li si vědomi zákonů. Můžete vyslovit váš ná­zor na to a můžete tím být rozhořčeni, avšak člověk musí jít svobodně vlastními cestami. Zde se musí projevit svoboda k životu. Všechno o tom, jak se to chystá stát, jsem zmínil proto, že všechno se děje svobodně, svobodně k zákonu, ale zákon fun­guje za každých okolností v jednom jediném směru - pozvednout a sloužit životu k větší dokonalosti.

 

Ten, kdo se stane tak dokonalým, že může spojit dvě věci: Bož­skost, božské pochopení v bodě, v němž se nalézáte. Současně s pravdou o negativu, ničení - tedy tak k němu přichází pozdviže­ní. Pohybuje se správným směrem. Jdete k Bohu na rozdíl od to­ho, kdo nepochopil jediné slovo z toho, co se uděje. Nic neviděl a nic se nenaučil. Nemůže tedy na tuto cestu vstoupit. Bude mu­set jít po jiné, jiným směrem. Zákon totiž působí ze všech stran. Kdo se proti němu postaví, jde opačným směrem. Kdo se ho drží, jde v předepsaném směru. Dovolte, aby vaše vědomí bylo klidné. Získáte vnitřní harmonii a rovnováhu. Ta způso­bí, že se obrazy ve vašem vědomí stanou správnými. Pak můžete číst a vidět. Boží království je totiž blízko. Přijde Jeho duch s novou silou, jíž vy sami vysíláte.

 

To je princip vzájemného působení v kosmu.“

 

 

(17)

 

Zpravodaj č. 17

 

Bůh je uvnitř všeho a každého

 

(Diktováno Ortonem 17. července 1969)

 

 

„Učil jsem, že Bůh je uvnitř všeho a každého. Bůh je všudy­přítomný. Je tam, kde tvořil, ale také tam, kde tvoření ještě neza­čalo. Bůh je uvnitř všeho a každého. Obklopuje všechno a každé­ho. To je dualita v práci Boha a v Boží síle. Prostřednictvím Boží práce, navenek v tvoření, je Boží síla nepřetržitě dávána na nová místa. Vesmír velmi rychle roste. Vesmír roste současně se životem. Všechno roste v Bohu.

 

Učil jsem, že mysl je tím místem v člověku, kde je ovlivňována myšlenka. Mysl je tím dráždícím prvkem, jenž mozek nutí praco­vat v tom nebo onom stylu. Dále jsem učil, že myšlenka je živá, že odchází a vrací se. Zde máte přirovnání analogické s Bohem. Uvnitř sebe jste činitelem síly. Jste také činitelem síly mimo se­be. Váš život proto působí dvojitě. Stejně tak působí Bůh. Ta­to hra dvojího působení v životě způsobuje, že nálada, kterou v současnosti projevujete, je rozhodující v myšlenkovém impulsu, který vyzařujete. Podle toho nějakou formou působíte navenek na tvořivou energii v místech, kde sami nejste. Tato tvořivá ener­gie se vrací na začátek a je znovu zaznamenána tak, že se zvětšu­je zmatek toho, kdo není v klidu. Proto duchovní práce nebude fungovat navenek, proto je podstatný rozdíl mezi zmatkem uvnitř a pořádkem uvnitř. Zmatek uvnitř totiž vytváří zmatek na povrchu.

 

Protože Bůh je pořádek a ne zmatek, pořádek, jež existu­je ve vesmíru, je pořádkem v modelu života. Pořádek podléhá zá­konům. Hovořím o zákonech. Proto je lidský model života na Ze­mi zmatený. Tam, kde převládá zmatek, není místo pro pořádek. A naopak. Tam, kde převládá pořádek, není místo pro zmatek.

 

Proto byste se měli ve svém nitru odvrátit od zmatku k pořádku. Pak se odvrátíte od zmatku k pořádku v sobě. Odvrátíte se od zmatku k pořádku mimo sebe. Pak pracujete po­dle Božího cíle a zákona. Aby ve vašem domě, ve vašem chrámu převládl pořádek je důležité, neboť pořádek uvnitř znamená po­řádek navenek. Pořádek navenek znamená, že pořádek se vrací k člověku. Jste si vždy vědomi toho, co děláte, bez ohledu na to kde, jste. Hodně jsem hovořil o mysli. Učil jsem, že tam, kde existuje pořádek, se sklízí moudrost. Víte totiž přesně, kde se věci nalézají a kde byste je měli hledat. V protikladu ke zmat­ku, kde je všechno v nepořádku. To nemůžete být ve střehu.

 

Někdy náhodou naleznete, jindy je beznadějné pokoušet se hle­dat.

 

Proto je hledání uvnitř sebe následující: Měli byste se pokusit zjistit, co je v současnosti pro vás důležité. Všechno ostatní nechejte tak. Pro každého je důležité v současnosti být v harmonii a ve shodě s tím, co je pro něho pravdou. Proto by­ste ve svém nitru nikdy neměli uzavřít kompromis s pravdou. Pravda přináší pořádek. Lež způsobuje zmatek. Pravda v mysli by měla být vyhledávána. Pravda v mysli je pro člověka důleži­tá. Měla by být sledována tak, že stále zkoumáte, zda jde skutečně o pravdu či nikoliv. Není to pravda ?  Potom se jí vzdejte. Je to pravda ?  Pak tuto pravdu zachovávejte a soustavně s ní pracujte.

 

Když tato přirovnání přijmete, měli byste se na něj napojit tak, abyste pochopili propojení mezi činností Boha v kosmu a násled­kem v mysli a duchu uvnitř vás. Nejsou-li tato dvě přirovnání patrná a přesně spojená, nebudete si uvědomovat Boží království uvnitř sebe a nepřijmete žádnou část Boží síly, jež je uvnitř člově­ka. Tam, kde převládá zmatek, nemůže zaznít síla.

 

Říkal jsem, že byste neměli zanedbávat svého Boha, protože Bůh je duch a síla. Zapamatujte si, že ve formě ducha a síly Bůh stvořil hmotu. Proto se Bůh nachází také ve hmotě. Proto je Bůh všudypřítomný. Působí ve hmotě se svým zákonem ve formě síly. Když se někomu tento zákon odhalí v mysli, vstoupil do něho duch ve formě síly. Člověkem působí Boží síla. Tento druh síly je formou myšlenky pravdy. Ta přijde domů se zvýšenou silou a vy­tvoří člověku vlastní sílu ducha. Tak má všechno v člověku dvojí efekt. Ať už negativní nebo pozitivní. Když mluvíme o ne­gativním nebo pozitivním, měli byste to pochopit obrazně. Jdete-­li proti Božímu zákonu, vrátí se to dvojnásobně. Boží zákon mů­žete porušit dvojnásobně, nebo několikanásobně. Nemůžete jít dále, proto pak v mysli a v duchu nastane zmatek. Jdete-li opač­ným směrem, je pořádek neomezen. Síly jsou neohraničeny. Pak budete sklízet sedmi až čtrnáctinásobně víc. Proto jsou síly uvol­něné lidstvu mnohem silnější, než síla uvolněná lidstvem. Proto­že nad zmatkem vítězí pořádek. Přijdeme v pořádku, míru a har­monii s Bohem a pro Boha. Přijdeme na Zem do zmatku, aby­chom udělali pořádek.

 

Žádal jsem, abyste se seznámili s biblí. Je tam napsáno, jak li­dé skutečně žijí. Před člověkem se odhaluje model vzájemného chování. Chcete-li číst a čtete-li bibli, zjistíte další věc. Pravda je člověku vždy poskytována formou proroctví zvenčí. Bible o proro­cích vypráví dvěma způsoby. Vypráví o písařích a prorocích. Tedy mluví o prorokovi, jenž si vyprávěl s písařem a o prorocích. Ja­ký je to druh proroků, o nichž se v bibli mluvíc Jsou to proroci zmiňovaní později. Pozor na ně. Kdo jsou falešní proroci ?  Jsou to ti, kdož kráčejí s evangeliem lží. Budou vyslyšeni. Na planetě lží nic tolik nevadí jako pravda. Lidstvu je poskytnut v bibli jeden obraz za druhým o vzoru pro život a o životním osudu pravých proroků. Nebyli však nikdy vyslyšeni. Ani tenkrát, ani dnes. Pro­to pouze ti, kdož v sobě hledají pravdu, jsou schopni tuto knihu číst nezaujatě. Můžete to totiž obrátit k vlastnímu prospěchu. Slova je lehké vysvětlit. Pravda je jasná a stojí osamocena. Nepotřebuje však žádného výkladu. Je majetkem ducha a je pochopitelná jedině duchem. Vaše mysl vás nesmí vodit za nos ve vašem duševním rozpoložení. Nyní se v sobě musíte soustředit na pravdu.

 

To, co dělal člověk na této Zemi, sloužilo vždy jedinému cíli - ­obohacení se na úkor sousedů. Znamená to, že ta část Stvoři­tele, jež byla lidstvu dána, se stala výhodou jen pro někoho. Pro­to člověk vchází do ega, které slouží sobecké mysli. Proto neexis­tují žádná omezení druhých při obohacování se na úkor dalších prostředky, které Stvořitel dal lidstvu. Je to evangelium lží v podobě států, nacionalismu, peněžních systémů, rasismu. Zkrátka v podobě všeho, s čím se setkáme v teoriích a lidských doktrínách. Tyto věci vás nesmějí ovlivňovat. Odolávejte jim vy­rovnaní a klidní. Bez kolísání. Setrvejte na zásadách, které jsou pro vás pravdou v modelu života.

 

Člověk kárá Boha a chce být lepší než On. Chce si Ho podrobit, s Jeho zákony evangeliem lží. Proto člověk zachází se svými blíz­kými chladně. Je chladný k životu, k síle poskytnuté Bohem. Odolávejte tomu vyrovnaně a klidně. Zvažte své vlastní položení v situaci, v níž jste na této Zemi se svými blízkými. Odejděte a nechte ostatní jít ve světle, jež je pro ně pravdou, i když víte, že je to evangelium lží. Nedovolte falešným prorokům, aby vás ovlivnili. Praví proroci na této Zemi nemají nejmenší šance. Ni­kdy neměli. Slova, která lidstvu zanechali, byla během věků uchována a můžete je číst v bibli.

 

Nyní chápete, proč vám jdeme vstříc. Hledáte-li pravdu, na­leznete ji uvnitř sebe. Pátráte-li po ní s čestnou a otevřenou myslí a zjistili-li jste, co je pro vás v životě pravdou, pak je to mo­zek, který začíná působit ve službách pravdy. Myšlenka, jež vy­jde, je myšlenka v pravdě. Pak se pravda vrátí s novým druhem pravdy. Proto pokaždé, když je tento impuls zaznamenán, vzdá­lenost k nám se zkrátí na polovinu. Na polovinu se rovněž zkrátí vzdálenost k Bohu. Tak jdeme krok za krokem jeden k dru­hému. My, kdož jsme stvořeni stejně jako vy a máme téhož otce jako vy, máme tentýž zákon života jako vy. Zákon pro Boha je zcela odlišný. Je to Jeho zákon. Proto ani vy ani my Boha nikdy nedosáhneme. Můžeme jen zkracovat vzdálenost. Bez ohledu na to, kolikrát ji zkrátíme, si vždy všimněte překonané vzdálenosti. Jsem pokorný, když hovořím o Bohu. Nesahám mu ani po kotní­ky. Čím blíže člověk k Bohu přichází, tím víc se ztrácí z dohledu, neboť o to větším se stává ve vědomí člověka. Je to princip dvojitého působení. Bude vám ponecháno víc Boží síly. Současně se otevírá výhled na Boha a jeho podstatu tak, že když člověk nalezne pravdu, tak se kolem Něj objeví dva nové problé­my. Řešíte-li tyto dva nové problémy, znovu k Němu přicházíte blíž. Současně se objeví čtyři nové problémy týkající se Jeho pod­staty. Tak si Bůh člověka víc přibližuje a současně Sám sebe od­haluje jako větší bytost. Ve vašem vědomí musí být připraven dvojitý obraz. Nesmí vás to zmást. Jste-li vyvedeni z rovnováhy, protože jste dosáhli nějakého bodu a zjistili jste, že jste neměli úspěch a vznikly nové problémy, pak jste nic nepochopili. Pravda vás vyvede z rovnováhy. Vaše hledání nesmí být zoufalé. Tak ne­dosáhnete pravdy o Bohu. Vaše hledání nikdy neskončí. Je kou­zelné žít, když žijete v evangeliu pravdy. Evangelium lží je pek­lem. Dělá peklo životnímu modelu. Pravda vede přímo do Božího království. V Božím království je pořádek. Kde je pořádek, tam je příjemné být. Práce se stává lepší. Měli byste ve svém hledání být klidní a uvolnění. Otázky vznikající tam, kde je pořádek, nejsou totožné s otázkami, jež vyslovujete, když uklízíte zmatek. Jsou to rozdílné záležitosti. My jsme v míru a v rovnováze. Proto po du­ševní stránce nejsme ovlivněni tím, co se děje na této Zemi. Kdy­bychom se nyní připoutali k lidskému osudu, připoutali bychom se k vědomí této Země.

 

Proto se nebeský zástup neblíží. Bůh přijde nejdříve na místo, kde zmatek ohrožuje Boží pořádek. K Zemi se blíží Boží ruka. Je to absolutní Boží vůle.

 

Když jsem přišel před 2000 lety na Zem, přišel jsem se zvláštním cílem. Tento cíl není dnes lidstvu ukryt, protože nemůže být ukryt. Lidstvo odmítá situaci uznat, neboť dává přednost lži před pravdou. Tehdy jsem chodil po Zemi. Mnozí kroutili hla­vami bez ohledu na to, co jsem dělal. Má slova obraceli proti mně. I moje rodina řekla, že to nemůže být správné. Na svět mě přived­la žena - jak jen se on opovažuje říkat takové věci, o nichž hovoří ?  Jak se opovažuje oponovat našim učencům v zákoně, oponovat těm, kdož nás vedou ?  Někteří mne následovali a snažili se pocho­pit to, o čem jsem hovořil. Použil jsem tehdy jiná slova a jiný pro­jev. Byla jiná doba. Dnes církev káže, že jsem byl Božím synem a že jsem byl na tuto Zem poslán Bohem. Není proto možné dodr­žovat to, o čem jsem tehdy vyprávěl. Je to evangelium lží. To praví falešní proroci. Ten, kdo říká, že není možné dodržovat mé učení, je lhář. Já sám jsem ho dodržoval. Může-li jeden toto uče­ní dodržovat, nemohou ostatní dělat totéž ?  Mělo by to být logické, Kdo je větší syn Boží než jiný ?  Všichni máme stejného otce, stejný původ a cíl v životě. Proto není křesťanství teorií.

 

Co je křesťanství ?  Učení o zákonu příčiny a následku. Způ­sob, jímž ho Bůh uvádí do života. To je křesťanství. Současně je pochopením, které v myslích vyvolá pokoru ke Stvořiteli. Je při­rozeným vzorem života v Božím království. S pokorou ke stvoře­ní uvažujte ve shodě s Jeho stvořením. Křesťanství je také uče­ním, jež vede k vědomí o činnosti zákona v každém ohledu. Kris­tovo vědomí je poznáním, jež zabírá své místo ve formě čisté mys­li, s bezprostřední duševní rovnováhou. Poznání zabírá určité místo. Tímto poznáním pochopíte Boží stavby a dosáhnete těch sil, které jsem lidstvu předvedl. Ještě jednou přicházím na Zem s těmito silami. Nikdy neříkejte, že to nejde. Buďte rovno­cenní ve vaší mysli evangeliu, jež jsem vás učil. Pak nejste ovlivni­telní ničím. Ani Kaifášem, ani Pilátem. Víte, jaká mysl tvoří zá­klad jejich činů. Víte, že tato mysl není čistá. Je narušená. Jste schopni říci - odpusť této mysli, protože neví co ve zmatku činí ­je to poznání. Bůh způsobuje všechno. Špatné i dobré. Je jedno­duché to pochopit. Co naoko vypadá těžké, je tím nejlehčím. To co se zdánlivě jeví jako nejbližší na této Zemi - žít s lidskou myslí, je tak absolutně tím nejlehčím. Ten kdo vlastní nepořádek, v podo­bě mysli, která je popletena vnějšími vlivy, získal těžkopádnou chůzi, protože tato mysl předstírá zbytečné utrpení, kvůli nepo­řádku. Pak jste neklidní a zklamaní, zatímco čistá mysl je klidná a harmonická. Nejde o druh rovnováhy, v tom smyslu slova, zna­mená to pouze být schopen rozlišovat - mezi pravdou a neprav­dou. proto, netrapte se kvůli mně ve vašem vědomí, což je nutné pochopit tak, abyste se nedomnívali, že pro vás nebude možné po­slouchat mé učení, nemluvě o tom, že to, co jsem na této Zemi předvedl já, nebudete moci předvést. Jestliže to mohu dělat já, potom to můžete dělat rovněž vy. To je evangelium pravdy.

 

Kdyby Bůh znal jediné dítě, kým by byl ?  Neuznával by Své Stvoření. Nemyslete si, že Boží síla je omezená. Je v ní místo jen pro lásku. On miluje každého stejně.

 

Cesty Pána jsou nepochopitelné. Je-li Bůh pravda, kde po­tom najdeme nenahraditelné ?  Jen tomu, kdo jde proti Božímu zá­konu, jsou Jeho cesty nepochopitelné. Boží cesty jsou nevyzpytatelné jen pro toho, kdo se drží opačné zásady. Pro toho, kdo opouští Boha, protože nemůže přezkoušet sám sebe a svou vlast­ní mysl. A ještě méně Boží království uvnitř sebe. Člověk zná zá­kony života na té úrovni a v čase, v němž žije. Přijme pravdu o Bohu v čase a bodě, v němž se nalézá. Slova proto nikdy ne­jsou skutečným pochopením. Mohou být jen nápomocny. Dokonce i váš jazyk se v novém věku stane jiným jazykem. Bůh pro vás na vašem chodníčku každou sekundu musí být alfou a ome­gou. Má slova jsou pomocí ve vašem hledání.

 

Dovolte této pomoci, která je vám dána v podobě slov, aby způsobila, že se vaše mysl dostane do toho bodu, kde je skuteč­ně jedině možná vnímavost mysli. Pak bude duch dodatečně vyzdvižen, připraven přijmout nový druh pravdy a přímé spoje­ní k Bohu potom bude logickým důsledkem této formy vyzdvi­žení ducha.

 

Dovolte duchu usadit se ve vás v podobě síly, kterou k vám On posílá. Ukliďte svůj dům, aby Jeho chrám byl připraven na Jeho sílu. Pak k vám Jeho síla dorazí v podobě vnitřního světla. Bude­te-li mít světlo, budete vědět. Budete-li mít světlo, budete mít sí­lu. Usadí se ve vás Boží království a stane se součástí vašeho du­cha. On vám požehná v podobě síly a nového života.“

 

 

(18)

 

Zpravodaj č. 18

 

(Diktováno Ortonem 8. července 1969)

 

 

„Při úvahách o budoucnosti vás žádám, abyste se od nich drželi dál. Hovořím-li o úvahách o budoucnosti, předem berte s rezer­vou to, co čtete v denním tisku. Způsobí to poruchy ve vašem duchovním vývoji. Alfou a omegou v práci by pro vás mělo být du­chovní pozdvižení vašeho vědomí. Mysl a duch by měly být v har­monii. Vaše vědomí by mělo zastávat příslušné místo.

 

Hovořím-li o vědomí, musíte pochopit tyto aspekty: Mysl, duch a duše. Hodně jsem o nich učil. Je důležité, aby jedinec chápal co se stalo, aby se pozvedl na úroveň, jež je nad úrovní představující vědomí Země.

 

Vědomí Země je příčinou modelu života na Zemi. Je to mysl, která tvoří perspektivy stojící před člověkem. Je to sobecká mysl. Povýšenecká mysl je zcela opačná v porovnání s myslí nezbytnou k tomu, aby byla nazývána synem nebo dcerou Boží.

 

Každý je dítětem Božím - bez výjimky. Kdo svého Boha od­vrhl, nemá s Ním žádné spojení a nemůže Ho získat. Tato osoba musí takové spojení sama vytvořit, aby dostala od­pověď.

 

Mysl je jedním z nejdůležitějších prvků. Je rozhodujícím prv­kem v člověku, chce-li projevit vědomí, jež je zcela opačné než zemské vědomí. Měli byste pochopit, že mluvíme o dvou věcech, jež působí v těsné harmonii nebo neshodě.

 

Jste-li v harmonii s vaším tělem, se silovým polem vašeho těla, s myslí, duchem a duší, pak máte přímé spojení se svým Bo­hem. Nejste-li ve shodě, pak to způsobí, že mysl je ovlivněna v opačném směru. Zpětně to působí na hmotu ve vašem těle, na silová pole vašeho těla, jež to opět posilní. Ten, kdo je ve svém po­stoji negativní, stane se ještě negativnějším v důsledku vnějších událostí. Naopak ten, kdo k sobě přivolává mír a harmonii, přinese mír do svého vědomí a mysl bude klidná a vyrovnaná s duchem. To znovu působí na silová pole těla, která přinesou do mysli opět mír. Tak to funguje. Odděleně, dvojnásobně, ale v roz­dílných směrech. Je to dualita. Stejně funguje dualita v člověku v dalších oblastech. V tomto ohledu je dualita spojena do trojice ­stejně jako je trojice projevena v životě.

 

Proto musí mír zaujmout své místo ve vědomí, aby mysl neby­la ovlivňována v nesprávném směru. Šli jste modelem života, kte­rý způsobil, že přemýšlíte o jasných událostech. Popálí-li si někdo ruku, odtáhne ji rychle jako blesk. Je to reflexní pohyb. Stejné je to s duchem a myslí. Nejdříve reagujete hloupě, s návalem hněvu. Jde o reflex a nemá co dělat s vědomím. Je to druh re­flexu, před nímž vás varujeme. Měli byste ho v sobě zbavit. Pak myšlenky dostanete pod zcela jinou kontrolu, než jakou projevu­jete dnes ve svém duševním životě. Největší část vašeho světa ide­jí funguje na reflexech.

 

Na zjev nebo čin ve vaší blízkostí reagujte okamžitě, rozumově. Místo klidného a střízlivého uvažování. Proto jste dospěli k bodu, v němž se utišujete léky. Naoko je tato cesta namáhavá a úzká. Be­rete-li ohled na to, co jsem učil, je to nejjednodušší. Získáte mnoho­násobně víc pokaždé, když uděláte krok správným směrem.

 

Všechno co děláte, působí dvojitě. Dnes se to na Zemi projevu­je tak zřetelně, jak se to jen projevit může. Čím více lidí je du­ševně nevyvážených, tím horší je život na Zemi. Jde to dvakrát rychleji v negativním směru. Současně s tím jaké jsou vě­domosti, jež vznikají vyrovnaností mysli druhých, použité nega­tivním způsobem.

 

Nemyslete si, že všechno, co spěje k velkým výsledkům ve vý­zkumu a fyzice, je v míru a harmonii. V rovnováze s nimi. Není tomu tak. Protože to nemá nic společného s pozemským pozná­ním a know-how. Jsou to dvě velmi rozdílné věci. Lidé, kteří hle­dali poctivě a s poctivou myslí, došli k podstatě. Tam, kde se hledá, se také najde. Toto poznání, použito nesprávnou myslí, bije dvakrát tvrději, než předpokládali. Vývoj jde proto rychleji a rychleji v negativním směru. Současně se pozitivnost stává po­zitivnější, než kdykoliv předtím. Proto je propast na této Zemi tak široká, že není možné ji překonat. Neexistuje žádná možnost spojení.

 

Události na Zemi vás nesmějí zmást. Měli byste být klidní a harmoničtí v sobě. Není k ničemu vyjít vstříc problémům, uva­žujíc nad tím, co čtete a slyšíte. Protože tak se to musí stát. Nech­te ostatní jít jejich cestami. Vy můžete jít vlastními. Jděte k vaší mysli přímou cestou s vlastním duchem. Vaše vědomí tak bude pozdviženo. Všechno, co uděláte v sobě i mimo sebe, dostanete pod kontrolu. Navážete spojení s vaší duší. Je-li tohoto spoje­ní dosaženo, jde o spojení s Bohem.

 

Člověk má absolutní svobodnou vůli. Učil jsem o zákonu kar­my a o hranici mezi karmou a svobodnou vůlí. Tato hranice je jemná jako vlas. Je tak nepatrná, že je pro člověka neviditelná. Kdo pro sebe získá svobodu, musí být osvobozen od vlivu zvenčí.

 

Vzpomeňte si na učení o myšlence, jež je živá. Funguje to. Ten­to způsob uvažování vás nesmí ovlivnit. Stanete se tak svobodný­mi muži a ženami. Pustíte-li sami sebe do koloběhu, v němž člověk žije, ztratíte svobodu. Člověk vázal sám sebe ve společném modelu života. Žije proto ve vzájemném otroctví. Zde zákon působí stejně. Bije dvojnásobně. Zavážete-li se k jedné věci, zavážete se automaticky i k druhé. Osvobodíte-li se z jedné věci, najednou stojíte se dvěma osvobozenými věcmi. Osvobodíte-li se nyní, zůstane se čtyřmi, osmi, šestnácti věcmi atd.

 

Proto je současný vývoj pro člověka rychlý. V jednom i v dru­hém směru. Nastane duchovní proměna.

 

Boží síla plyne kosmem. Tato síla se nalézá všude. Kdekoliv a po celou dobu. Tato síla působí tak, že v témže okamžiku kdy se osvobodíte od toho, co vás váže k této Zemi, k ní budete mít vol­ný přístup. Člověk je svázán silou, kterou sám uvolňuje. Je to ne­gativní síla v atomové fyzice, v chemii - protikladem je síla Boží­ho optimismu. Optimismus uchovávaný v lidském duchu, duši a mysli dává vnitřní silu. Ta se projeví navenek. Pak má člověk tvořivou silu neporušenou. Je schopen tvořit silou myšlenky ve hmotě. V takovém případě pomocí myšlenky vybuduje dům.

 

Cesta k této formě svobody se táhne mým učením o neovlivňování zvenčí. O hledání v nitru člověka tak, že je zacho­ván mír. Je nalezen bod, jenž je v rovnováze ve všech ohledech. Jste svobodní. Už nejíte chléb v potu tváře. Máte volný přístup k vesmíru. Už nejste přivázáni k jednomu bodu. Člověk projeví to, co hledal v davech, ve svém nitru během tisíciletí. Lidem bu­dou poskytnuty sily tak, že ten, kdo jde v jednom směru, dostává víc síly a stává se pozitivnějším. Má blíže k Bohu. Druhý bude muset čelit vlastní ničivé zkáze. Ničí sám sebe mimo této planety a mimo tohoto bodu.

 

Nikdy se nesmíte nechat znepokojit slovy. Ani slovy, která prá­vě posloucháte. Pravdu naleznete jedině v sobě. Jedině vlastním hledáním. Je to míněno jako dodatečná pomoc vašim snahám.

 

Blíží se absolutní Boží vůle. Je to vaše vůle. Rovnováhou věcí se ve vás projevuje Boží síla. Pak k vám Jeho sila přichází s obno­venou intenzitou a váš duch je pozdvižen. Váš duch je spojen s va­ší duší. Boží království se usadí ve vaší duši, duchu a mysli. To přijměte jako požehnání ostatním, k nimž tuto sílu pustíte.

 

Zvenčí na Zem přichází pomoc. Člověk její rozsah nechápe. Musí to tak být. Jinak by všechno na této Zemi bylo odsouzeno. Na Zemi by nebyl žádný život. Bylo řečeno, že potkáte Pána v oblacích (Tesaloňanům 4:17). Neměli byste být zoufalí ve svém hledání, nýbrž uvolnění. Uvolněným postojem k událostem, jimž čelíte v každodenním životě, přijmete nezbytnou sílu k dosažení pochopení. To vám dá svobodu. Na Zemi by nenastala životní svoboda, kdyby nepřišel nebeský zástup.

 

Člověk svazuje sám sebe a nutí se do tohoto modelu života způ­sobem, jímž je ovlivněna duševní činnost. Ztratí tak hodně pozi­tivního myšlení. Také vy se můžete vyhnout díky tomu, co jsem vás učil, aby se odraz ve vaší myšlence stal negativním, místo to­ho se pokaždé stane pozitivním - bez ohledu na to, kde jste. Pak v sobě budete negativní myšlení obracet na pozitivní. Dovolte negativnímu, aby bylo kolem vás. Musí to tak být. Jedna z věcí, kte­rou jsem učil bylo, že svážete-li někoho, svážete sami sebe. Nutíte-li někoho, nutíte sami sebe. Snažíte-li se nutit sebe, budete se nutit v opačném směru. Při omezování nejste ve shodě s pravdou. Omezování a svoboda nemají nic společného. Měli by­ste proto být svobodní v sobě, aby vaše mysl nebyla ovlivněna způsobem, o němž jsem učil.

 

Měli byste si zapamatovat, že mysl a duch patří k sobě. Duch má vlastní formu pro hmotu, třebaže na jiné úrovni. Jsou to silo­vá pole. Zákony Boží působí na všech úrovních stejně. Ve hmotě i v duchu.

 

Kdo ve své mysli projevuje svobodu v takové míře, že se může vyhnout tomu, co přinesou silová pole ovlivňování zvenčí, získá duchovní osvobození. Osvobodí-li se někdo od svého těla, kte­ré momentálně vlastní, nemůže se osvobodit od hmoty v silovém poli, v němž je. Kdyby tomu tak nebylo, dotyčný by nebyl místem v Bohu. Je-li člověk ve svém vědomí informován o svém místě v Bohu, pak je všudypřítomný jako Bůh. Jsem proto schopen pro­jevit se vždy a všude.

 

Měli byste pochopit, že Boží síla může být použita kdekoliv a kdykoliv. Nikdo nedosáhne takové duchovní úrovně na stupni, na němž dnes člověk je. Člověk je odpadlík a s těmito silami ne­má nic do činění. Nyní bude člověk pozdvižen. Tyto síly mu budou odhaleny a bude schopen je svobodně používat. Hovoří se proto o osvobozených energiích, jimž do určité míry člověk nerozumí.

 

Žijete život tak, že žijete společně se svými blízkými a sdílíte jejich způsob chování. Nedovolte, aby vás popletl. Využijte své sí­ly. Budete osvobozeni od života, který člověk žije. Pokud by člo­věk měl dosáhnout úrovně, o níž hovořím, potřeboval by ještě ti­síciletí. V této chvíli lidem na pomoc přichází Boží milost. Pak na­stane změna díky Jeho síle. Bůh je síla. Bůh je síla a světlo. Na­leznete světlo v sobě, zapálíte ho a za žádných okolností ho neschovávejte pod keře.

 

Rozumíte-li této škole, pak lidé na celém světě pochopí sami se­be. Hovořím-li o pochopení, myslím pravdu o životě. O životě, jenž člověk v sobě projevuje. Tento druh pochopení je mimo dosa­hu slov. Pochopení je duchovní - a výlučně duchem. Proto něko­likaminutová práce ve dne i v noci, způsobem o němž jsem učil ­uvnitř člověka - dává nečekanou energii. Pokaždé, když se člověk vzdálí od lidského vědomí, posune se od věku lží směrem k době pravdy. Co je pro člověka krátkou vzdáleností, je velkým pokrokem. Viděno z duchovního pohledu. Jestliže jste se přesu­nuli z jednoho bodu, jste z něho pryč a ocitnete se v jiném. Pak vi­díte jinak, jinak přemýšlíte, pracujete. Při další práci se sebou se znovu posunete o nějakou vzdálenost. Jenomže tentokrát dvak­rát rychleji. Proto vývoj probíhá rychleji. Dovíte se víc o pravdě, jelikož pravda je přímou cestou k duchovnímu. Evange­lium lží je jen přešlapováním na místě. Nehledejte strastiplnou cestu. Nalezněte v sobě místo toho mír, aby vaše silová pole neby­la ovlivněna zvenčí.

 

Vaše mysl by měla být čistá. Pak vaše myšlení bude pozdviže­no. Pozdvižené myšlení poskytuje přímou cestu k Bohu. Člověk na Něho hledí, klidný a vyrovnaný. Tento člověk bude mít Kris­tovo vědomí. Bude Kristu podobný a hmota bude poslouchat je­ho příkaz.

 

Jeho síla přichází k vám a Jeho mír se usazuje ve vaší mysli. Budete duchovně probuzeni silovým polem, které bude pozvednuto k vyzařování jiných vibrací. Tyto vibrace budou zvý­šeny současně s vibracemi z této Země. Pak jste v harmonii s ná­mi a naším prostřednictvím i s Bohem. Jeho sila se ve vás usadí a stanete se Jeho pravými syny a dcerami.“

 

 

(19)

 

Zpravodaj č. 19

 

(Diktováno Ortonem 17. července 1969)

 

 

„Ve vědomí jsou prvky, které by měly ustoupit stranou, aby mo­hl obraz vystoupit duchovně. Hovořím-li o obraze, myslím obraz, k němuž jste stvořeni - Boží obraz.

 

Bůh je uvnitř vás a je kolem vás. Je v každém a ve všem. Je ko­lem každého a všeho. Je tam, kde došlo k tvoření. Je tam, kde ješ­tě nezačalo.

 

Kde jste byli, když jsem spojoval Zem a roztahoval nad ní ne­besa.“ To jsou slova, nad nimiž byste měli přemýšlet. Jsou důle­žitá pro pochopení. Člověk odpadl od Boha a nežije v souladu s životním modelem, který určil Stvořitel. Lidé měli dovoleno vstoupit do tohoto modelu života. Bůh věnoval svobodný život. Svobodný, aby pochopení, zkušenost o Božím zákoně mohly vstoupit do vědomí člověka tak, že se zkušenost stane potvrzením poznání. Hledáte-li Boží království uvnitř sebe, pak je Boží krá­lovství tam, kde se ocitáte. Naleznete tam pravdu. Je to pravda, kterou máte odhalit. Co pro vás není pravdou, to byste měli ne­chat tak.

 

Neuděláte-li to, lžete sami sobě. Lžete-li sami sobě, lžete v ži­votě, navenek a vnitřně.

 

Pracujete-li ve svém nitru se školou, měli byste si vzpomenout, že nejdůležitějším úkolem této práce je dospět k Boží pod­statě uvnitř sebe. Správná odpověď je nalezena jedině uvnitř sebe. Jestliže jste ji nalezli mimo sebe, nebyli jste na této Zemi.

 

Když to říkám - pokud Království Boží bylo nalezeno mimo vás, měli byste to chápat následovně - jestliže byste mohli Boha najít v modelu života člověka, potom to nebyli lidé z této Země, mezi nimiž jste byli. Může se zdát, že je to těžká cesta. Podívá­me-li se však na model vzájemného života na Zemi jako celek - co je těžší - když je dotyčný nezaujatý ?  Měli byste především hledat pravdu. Pravdy nebude nikdy dost. Působí stejně jako lež. Vyslo­ví-li někdo lež, zplodí dvě. Nalezne-li pravdu, zplodí dvě pravdy. Můžete proto vždy hledat v pravdě. Pravda vede k Bohu. Jeli­kož je Bůh neohraničený a nekonečný, nedosáhnete nikdy konce. Je to v protikladu se lží. Je zde rozdíl. Lež má svou hranici. Je to ta hranice, k níž se člověk dopracoval svým modelem života. Tím, že došel k této hranici, dojde na Zemi k událostem, o nichž člověk ví, že se blíží. Odmítá však na vědomí vzít reálná fakta. Člověk si lže a proto mu je umožněno lhát si smrtelně. Učiníte zkušenost, která má být použita jinde a v jiném čase. Modelem ži­vota se stává hledání jiné cesty. V bibli je řečeno, že Bůh vypraco­vává všechno - dobro i zlo. Bůh miluje. Jeho lásku a její evangeli­um naleznete uvnitř sebe, naleznete-li Boží království. Člověk hledající správnou cestu rozumí a uvnitř se zúčastňuje na Božím království.

 

Skutek je vždy zaznamenán. Vždy se vrací ke svému výcho­disku. Jsou vám odhaleny zákony. Zákony života a Boha. Jsou-li tyto zákony jasné vašemu vědomí, jeví se zcela jinak tomu, kdo není schopen věřit. Tento člověk váhá a je nejistý. Ta bytost, kte­rá je vytrvalá v hledání Boha, ten kdo našel Království Boží v po­době těchto zákonů našel logiku v těchto zákonech, může vzít střízlivě na vědomí tyto zákony a následovat je s Bohem. Potom ta osoba projevuje zcela jiný způsob života a zcela jiný model ži­vota než je model života, který projevuje člověk na Zemi. Proto ten, kdo následuje tento model života, není coby člověk na této Zemi - duchovně.

 

Mnozí hledají a hledají jinak, než lidé dřívějších dob. Zem dospěla do jiné doby a jiného bodu. Mnozí došli pochopení, pozná­ní, které je za hranicí poznání. Jediná věc, jež je Bohem požado­vána, je uznání Jeho a Jeho zákonů. Leží-li toto poznání hluboko v člověku, Bůh na něm může stavět. Může pokračovat na novém místě a v novém čase. Lidstvo bude v mezidobí pozvednuto ze Ze­mě nahoru a současně se Země přemístí. Na Zemi nastane znovu­zrození. Několikrát jsem řekl, že porod prochází několika etapa­mi. Musíte překonat těhotenství než se dítě narodí. Ve vaší práci a hledání byste měli být tichými a harmonickými bytostmi. Měli byste být svobodní ve svém nitru. V osvobození nikdy nesmíte přistoupit na kompromis. Nebuďte nervózní a přemýšlejte správ­ně. Hledáte-li pravdu, naleznete ji. Bez ohledu, zda děláte chyby. Uklouznutí, k nimž na této cestě dojde, vás pozvednou dí­ky zkušenostem, které získáte.

 

Hodně jsem hovořil o trojici uvnitř vás. O dualitě a o půso­bení mysli. Lidská mysl na Zemi je negativní a ničivá. Tato dispo­zice je kolem vás. Očistěte svou mysl, protože mysl ovlivňuje my­sl, stejně jako duch ovlivňuje ducha. Myšlenka ovlivňuje myšlen­ku. Jste-li po duševní stránce v míru a rovnováze, jste na správ­né cestě a opustíte model mysli, jenž je na této Zemi. Vytvoříte si vlastní model. Z mozku vycházejí jiné výsledky - ve formě pozná­ní. S tímto poznáním překonáte hranici víry a uznávání a jste na cestě k poznání. Cesta života je pravdou. Bulte hledači pravdy a buďte pravdě oddáni. Buďte služebníky Božími, neboť Bůh je pravda. Buďte strážci života, protože život je Bůh. Chraňte svůj život a On vám ho ochrání. Buďte dobrými pastýři živo­ta a získáte odpovědi na mnohé otázky. Jdete-li cestou pravdy, není těžké rozlišit jednu a druhou zásadu. Proto se vyvíjíte rych­le a neplavete proti proudu, proti Bohu a Boží síle. Bůh je duch, síla a světlo ve formě síly. Pravda se stává světlem v nitru člově­ka a světlo v nitru člověka způsobuje, že může vidět a slyšet pravdu. Kdo může vidět a slyšet, může pochopit. Všechno je ovšem duchovní.

 

Bůh je blíž než si myslíte. Je tak blízko, že existuje styčná plocha mezi Bohem a člověkem. Kdyby neexistovala, člověk by vůbec neexistoval. Bůh je proto vždy blízko lidské bytosti. Hledá-­li ho tato bytost. Hledáte-li daleko od Boha, hledáte daleko od místa setkání. Nemáte podíl na síle, kterou je ochoten věnovat. Díky zkušenostem máte model života. Uvědomujete si, že je to výhoda. Neměli byste hledat daleko od něho.

 

Přirovnání v bibli jsou správná. Bible má přirovnání na všechno. Bůh stále svou ruku nabízí člověku. Bude mu dovoleno dojít ke krajní hranici. Pryč od duchovního. Protože je Bůh uvnitř všeho, na druhém konci se člověk potká s Boží silou. Člověku je do­voleno dívat se na ničení, které hledá ve formě Boží síly. Ale s opač­ným výsledkem. Bůh své ničivé síle nedovolí, aby měla co dělat s Jeho obrazem. Pak by nastal zmatek. K tomu nesmí dojít, neboť v Božím království vítězí pořádek. Proto Bůh nabízí pomocnou ru­ku a dělá pořádek. Ukliďte ve svém domě a připravte se na setkání s Pánem v podobě Jeho síly a Jeho silou je moudrost. Pořádek ve svém domě musíte zachovat, jinak nastane zkrat. Pokud už se tak stalo, Bůh se svou zvýšenou silou nepřijde. V tom případě dává pouze sílu nezbytnou k udržení a dalšímu vývoji života.

 

Bůh na Zem přichází se zvýšenou silou a větším tvůrčím úsi­lím. Díky této skutečnosti dojde k proměně. Stvoření bude du­chovní, nikoli hmotné. Přijměte to po zralé úvaze především v so­bě a pak mimo sebe. Přijměte to s láskou, stejně jako s láskou přijímáte dítě. Nejdříve je vzájemný vztah mezi mužem a ženou, pak mezi ženou a dítětem. Inspirujte vašeho ducha prostřednic­tvím čisté mysli - potom obdržíte sílu. Zachovejte mír v sobě tak, že ve vašem vlastním domě bude vždy pořádek - pak sloužíte pra­vou bohoslužbu v sobě.

 

Podíváte-li se kolem sebe, uvidíte špatný model života odha­lený před vašima očima. Dnešní člověk ho může sledovat jinak, než toho byli schopni lidé dříve. V podobě novin je lidstvu předkládán model chování. Kdo má rádio a televizi, seznamuje se se vším, co se stalo. Přestože se tyto věci stávají, odmítají lidé přiznat, co se ko­lem nich děje. „Není to nic, co by se mě týkalo.“ Je to příběh o dobrém Samaritánovi viděný jinýma očima a z jiného místa.

 

Na zemi existuje mnoho filozofií. Existovalo a pořád existuje hodně etických hnutí a náboženství. Kde však v nich můžeme na­lézt křesťanství ?  Co křesťanství znamená ?  Křesťanství je po­užitelná moudrost. Nic neskrývá, nic nenechává jako tajemství. Vypráví realisticky o modelu chování. Současně hovoří o Boží sí­le předvedené Kristem. Je to jediné místo, kde je předvedena pra­xe slovy a přirovnáními. Křesťanství není teorie, nýbrž praxe. Jestliže člověk věří tomu, že Boží síla je něco, co je vyhrazeno je­diné osobě, pak je tato víra bezvěrecká. Protože Bůh své děti zná v dobrém i špatném, je křesťanství člověku dáno tak, že může Bo­ha uznat jako sílu. Proto by člověk měl být jako tato síla, jež byla projevena před 2000 lety. Křesťanství je velkým praktickým prů­vodcem k pozdvižení Božího království v každém, kdo hledá Bo­ha. Stává se vhodným způsobem života, jenž působí vnitřně i na­venek. Nestačí, že člověk hledá vnitřně. Ten, kdo v sobě hledá, by se měl obrátit ven prostřednictvím činu. Křesťanstvím a jeho uče­ním - například ve skutcích. Křesťanství je pro člověka váž­nou věcí. Proto přicházím, abych dokončil započatou práci. Prá­ci, která byla zahájena před 2000 lety a stavěla na činnosti, která jí předcházela. Pro člověka křesťanství představuje vykupitele z trápení. Není jen poselstvím, nýbrž skutkem. Křesťanství je pro Zemi alfou a omegou. Ukazuje cestu do Božího království. Křesťanské poselství bude následujícím pokolením pochopeno. Proto bude zavržen model života, který člověk doposud uznával. Křesťanské poselství je zase vysláno k Zemi se zvýšenou silou a láskou. Proto bude zlomeno vědomí, které bylo dosud na Zemi. Zde je rovněž dáno přirovnání o Křesťanství - dané člově­ku před tisíciletími. Láska k životu a láska k Bohu bude evange­liem, podle něhož bude člověk žít. Proto je Křesťanství v životě praktickou moudrostí o Bohu a Jeho zákoně. Buďte pravými křesťany. Pohne vámi duch přicházející zvenčí - Boží duch a sí­la. Budete zasvěceni Bohu.

 

To není teorie, ale praxe. Skutečný čin v životě. Pokud by Bůh byl teorií, existovali byste také pouze teoreticky a neexistovali by­ste. Nechte Boží sílu vstoupit do vaší čisté mysli. Jeho síla se usa­dí ve vašem duchu. Budete mít spojení s vaší duší. Stanete se Bo­ží duší v životě. Bulte klidní a harmoničtí, když se modlíte k Bo­hu. Modlitba s čistou myslí je duch a ten je síla.

 

Přijměte to a udržujte to - přijatelné k Bohu.“

 

 

(20)

 

Zpravodaj č. 20

 

(Diktováno Ortonem 31. července 1969)

 

 

„V mnoha přirovnáních jsem použil termínu „síla“ (energie) v podobě světla. „Světlo“ v podobě síly (energie) je zdrojem energie, která je podmínkou vývoje života. Vy jste částí energie světla.

 

V Genesis je zmínka o tom, že Bůh stvořil světlo. Faktor svět­la ve formě energie je podmínkou života. Vaše planeta patří do jednoho Slunečního systému z mnoha. Vaše Slunce má určitou světelnou energii. Energie světla vyzařovaná Sluncem má pevnou frekvenci. Ve Vesmíru jsou i jiná slunce, vysílající jiné frekvence, než je frekvence vašeho Slunce.

 

Frekvence Slunce je v tomto slunečním systému vyvolána otá­čením slunečního systému v galaxii. Řekl jsem, že si energie zvý­ší. Stane se tak ve formě světla. Hovořím-li o zvýšení energie, je to zvýšení energie na Zemi, prostřednictvím toho životu na Zemi. Stane se tak v důsledku změny rotace ve Slunečním systému a v Galaxii. Světelná energie bude pozdvižena na vyšší úroveň. Poskytují vám tuto informaci proto, abyste mohli pochopit, že když Bůh stvořil Zem, tak znal přesný čas pro zvýšení této ener­gie. Proto vám říkám, že to, co se teď blíží k této Zemi je Boží ab­solutní vůle, protože to, co se připravuje ve Vesmíru uskutečnit je působení síly Boží tímto způsobem, že přírůstek v energii bude, doplněný formou světla. Proto cyklus světla na Zemi úzce souvisí s vývojem Země v kosmu.

 

Před tisíciletími na Zemi existoval jiný rostlinný život. Ži­vočišný život se podrobil změně. Na jeviště života vstoupil člověk. Jsou to rozdílné úrovně na cestě vývoje. Je nezbytné, aby byl člo­věk přiveden k bodu, v němž může tento druh přírůstku energie ve formě světla přijmout. Ve vývoji člověk dosáhl stupně, kde ta­to energie může být přijata mnoha lidmi. Na Zemi nastane změ­na v uspořádání života rostlinné, živočišné říše a pro člověka.

 

Když člověk projevuje ducha ve formě inteligence, je v podsta­tě nevyhnutelné, aby bylo člověku poskytnuto pochopení o této postupnosti událostí tak, aby vývoj života na této Zemi mohl v budoucnosti pokračovat v míru a harmonii, aby toto zvýšení energie, které se přihodí lidstvu ve formě světla, nebylo zneužito. Na jiném místě o tom hovoříme v přirovnáních jako o přírůstku vibrací. Člověk o tomto druhu přírůstku vibrací formou světla ví.

 

Vzpomeňte si na vaše laserové paprsky. Zvýšení energie světla znamená přírůstek ve struktuře silového pole člověka tak, že energie tohoto silového pole je změněna. Znamená to, že energie se zvýšila natolik, že každá buňka, pohybující se v tomto silovém poli, je ovlivněna doplněnou energií. Její pevnost se stupňuje. Proto může být život žit jinak. Smrt - tak jak ji znáte vy - se už neprojeví . Proto byla řeč o trvalém životě. Energie světla může být řízena člověkem na jiné úrovni. Od doby, kdy se seznámí s mechanikou slunečního systému. Člověk vlny světelné energie použije k pohybu. Z vlastní vědy víte, že světlo je proudem kor­puskul (korpuskule = částice). Rychlost proudu částic se zvýší, vlnová délka se zkrátí. Budete mít jednu formuli pro šíření vln ve světle a druhou pro proud částic ve světle. Díky tomu se život na Zemi radikálně změní. Rotace se zvýší v důsledku setkání s jinou galaxií. Její zvýšení způsobí zvýšení energie světlem. To zase změní stavbu hmoty. Hmota Země je ovlivněna energií svět­la. Všechno spolu souvisí a je předem Bohem určeno a vypočítá­no.

 

Když dosáhnete bodu, o němž ze zkušenosti víte, že jde o pří­růstek energie ve Vesmíru, můžete vědecky vypočítat - tj. objevit - nové formy přírůstku energie. Rovná se to znalosti o Bohu a Je­ho síle. Ti, kdož tohoto bodu dosáhnou, nebudou nikdy rušit ves­mírné pochody. Umožní těmto energiím ve Vesmíru působit tak, aby žádné rušení nikomu nezpůsobilo neštěstí. Pak s těmito energiemi můžete pracovat tak, že je použijete přirozeně a nebu­dete se snažit je změnit k vlastnímu prospěchu. Lidský život se ubírá opačným směrem. Člověk se přírodu pokouší ovládat ve snaze obohatit se. Existují siločáry tvořící základ stavby a vývoje Vesmíru. Jsou světlem v podobě částic a vln. Zvětšíte-­li proud částic tak, že zvýšíte rychlost jejich proudu, nastoupí no­vý čas. Čas a pohyb patří k sobě. Proto se čas rozprostírá v pro­storu. Prostor se pohybuje. Je pro vás důležité pochopit tyto sku­tečnosti, poznat jejich podstatu, působení a funkci, aby se vaše mysl už nikdy nepokoušela tyto energie a siločáry ovládat formou ducha.

 

Dostáváme se k jádru věci. Duch je silnější než tyto siločáry. Jedině duch, který je pozdvižen, těmto siločárám slouží a používá je. Ale nezneužívá je. Toto poznání může být odhaleno jedině když mysl ovládá ego a to s těmito silami pracuje. Nepracuje s ni­mi, aby se samo obohatilo. Zjistíte, že vlastníte nesmírné bohat­ství v podobě síly nebo energie.

 

Prostřednictvím vidění uvidíte Boží království tak, že vaše po­znání bude natolik skvělé, že poznáte Boha a Jeho charakter na jiné úrovni než je úroveň, na níž se lidstvo nalézá. Bude tam ta­kový obrovský rozdíl v projevu života, který vstoupí do vědomí, jaké je mezi vámi a hmotou. Proto je skok, k němuž dojde, tak obrovský, že mu člověk nerozumí. Člověk totiž nechápe vlastního ducha, jelikož nerozumí Bohu. A člověk nerozumí Bo­hu, neboť člověk vzdoruje zákonu Božímu.

 

Tyto energie dostane pouze ten, kdo umí ovládat svého ducha svou myslí takovým způsobem, že tyto energie nechává v klidu, takže mohou vypracovat způsob života klidně a harmonicky, v lásce.

 

Korpuskulární loď (tj. vesmírná loď, tzv. „létající talíř“) je sestrojena podle vzoru, o němž hovořím. Korpuskulární loď je sestrojena do nejmenších podrobností v souladu s Božím záko­nem energie ve formě světla. Světlo korpuskulární lodě je tudíž lepší ve formě duchovní síly, manifestované korpuskulární lodí. Loď se může pohybovat rychleji než světlo. Když se předmět přemisťuje rychleji než světlo, mizí z dohledu. Přechází do další dimenze. Jsme schopni manipulovat s časem. Můžeme to dělat pomocí energie, která řídí světlo. Co děláme fyzicky, děláme tak, že to slouží k povznesení energie. Nikdy k ničivým úče­lům. Kdo byl v jiné časové frekvenci, protože zůstal v místě s jinou formou pohybu, se bude vyznačovat vědomím v této for­mě frekvence. Uchopení ze Země bude takové, že člověk opustí světelnou úroveň, která se dnes rozprostírá nad Zemí a přejde do jiné záplavy světla. Člověk bude ovlivněn světlem a energií. Je to možné pouze s vědomím, které je po duševní stránce v míru a rovnováze. Vydáte energii v podobě světla ve stadiu, v němž se Zem bude nalézat. Budete schopni ovládnout hmotu a zvýšit její frekvenci. Není to důležité pro hmotu v mi­nerální říši. Velký význam to však má pro hmotu ve formě bu­něk.

 

Neměli byste se znepokojovat mým učením. Nemyslete si, že je to složité. Nikdo z vás nepřemýšlí o šplouchání vln a o tom, že se mění kvůli příčným točivým silám. Rovněž zde. Zvýšený po­hyb způsobuje zvýšenou vibraci ve světle. Vyšší forma vědomí zvyšuje energii v podobě silového pole. Všechno vám ukážeme, vysvětlíme, aby vás světlo, do něhož vstupujete, poslouchalo. Člo­věk se vyvíjel na Zemi. Byl to vývoj světla a energie. Proto se bu­dování člověka dělo takovým způsobem, že je v těsné shodě s energií, která je kolem něho.

 

Lidské oko vidí všechno, co je uvnitř světelného spektra. Když zmiňuji světelné spektrum, tak narážím na světelné spekt­rum Slunce. Při zvýšené intenzitě světla by člověk oslepl. Svými smysly by nepostřehl vyšší formu vibrace. Nemůže tudíž vidět svět plynoucí na jiné frekvenci, třebaže leží kolem vedle něj. Korpuskulární loď se může pohybovat velkou rychlostí. Proto je pro lidské oko neviditelná. Zvýšením energie v korpuskulární lodi dochází ke zvýšení její rychlosti. Pohybuje-li se loď pod svou frekvencí, znamená to, že se pohybuje pomaleji než je maximální rychlost. Díky tomu ji lidské oko vidí. Projevuje se formou světla. Snižováním rychlosti se světlo mění a lidskému zraku se loď zje­ví třeba jako pevný předmět. Nehýbe-li se loď a udržuje-li si na molekulární úrovni maximální frekvenci, zůstane pro lidské oko neviditelná. Tím jsou vysvětlena slova, že korpuskulární loď mů­že být před dveřmi vašeho domu a vy ji neuvidíte. Loď může při­jít k člověku tajně. Lidé z ní mohou zůstat před člověkem ukryti.

 

Lidé z korpuskulárních lodí snižují svou frekvenci, aby se mo­lekuly a bílkoviny v buňce staly lidskému oku viditelné. Mohou proto přijít tajně a najednou se před vámi objevit v podo­bě světla a energie. V té chvíli přichází zdroj světla, s energií ve formě ducha. Budete ovlivněni tak, že váš duch bude ovlivněn tou energií, jež se projevila kolem vás a bude vám umožněn kon­takt s korpuskulární lodí. Při styku s nimi byste se neměli znepokojovat. Věřte, že je to něco přirozeného. Není na tom nic záhadného. Jedině ten, kdo duševně projevuje ducha schopného přijmout tuto energii, bude schopen prožít transformaci z jedno­ho věku do druhého.

 

Silové pole v člověku určuje lidské přežití. Znamená to, že člověk zůstává naživu se svou myslí a jde do nového svě­ta. Ti, kdož na Zemi projevují pozemské smýšlení, budou muset jít do světa, kam toto smýšlení patří. Jen ten, kdo je v duševní rovnováze se svým duchem, přežije na buněčné úrovni. Je ne­zbytné začít s touto duchovní školou, aby mysl mohla být vyne­sena na úroveň, kde by nebyla ovlivněna negativním egem. Ego by se mělo změnit tak, aby se samo dalo do služby Boží síly v kosmu. Taková je sloužící mysl. Způsobuje, že duchovní síla přicházející zvenčí, nerozdělí molekulu a bílkovinu. Tím se ato­mizuje lidské tělo. Vlastní silové pole člověka bude na úrovni, kdy se zvýšená energie shromáždí v těle, aniž by buňky a bíl­koviny byly postiženy.

 

Z toho důvodu bylo nevyhnutné jít vstříc v bodě ležícím v polo­vině cesty jste dosáhli úrovně, v níž jste potkali jinou formu ener­gie. Je to zákon pomoci. Dodržujeme ho do písmene. Za žádných okolností nesmíme rušit stavbu těla jiné lidské bytosti. Lidské tě­lo, které má stavbu shodující se se silovým polem přicházejícím zvenčí v podobě energie, bude schopno udělat poslední krok k se­tkání s korpuskulární lodí. Toto poznání je alfou a omegou vaše­ho budoucího života. Měli byste ho předvést v posledních dnech Země. Stanete se tak zdrojem světla svých blízkých. Kdo nemá sloužící mysl, nemůže sloužit Božímu zákonu a síle. Bůh je největší služebník ve formě ducha a síly. Měli byste pochopit, že pozdvihnout lidské vědomí na úroveň, která je podmínkou pro se­tkání s námi, je potěšením neboť pak potkáváme život, jemuž jsme sloužili s láskou.

 

Zanechte všeho, co není nezbytné ve vašem myšlenkovém svě­tě a připravte se. Síla se stupňuje. Způsobí postižení lidské mysli. Negativum se stane negativnějším. Pozitivum pozitivnějším. Pří­růstek síly prosakuje lidským duchem. Je-li lidský duch v ne­souladu s lidskou myslí, dojde ke zkratu. Pojistky shoří.

 

Když se energie projevuje v mysli a v duchu, nemůže ke zkra­tu dojít. Místo toho do lidského vědomí vstoupí nové světlo. Ener­gie přijde nejdříve k tomu, kdo je připraven ji přijmout, aby ji odevzdal v podobě čisté sloužící mysli.

 

Přijměte energii ležící kolem vás s důstojnou myslí. Po­zvedněte se ve formě vlastní fyzické síly. Potom přijměte energii v oblaku - a k tomu ještě spoustu slávy.“

 

 

 

(20-1)

 

Co řekl Mistr o ...

 

Pojem Boha

 

 

Bůh je skutečný a hmatatelný jako každý z vás, třebaže není fyzický.

 

Řekne-li vám někdo: Proč tedy Bůh nezlikviduje tento nepořá­dek ?  Proč nezabrání, aby k němu došlo ?  Můžete odpovědět, že člověk má vlastní svobodnou vůli. Kdyby ji člověk neměl, nebyl by schopen se vyvíjet. Byl by otrokem Boha.

 

Pojem Bůh je pro člověka těžko pochopitelný. Někdo chce, aby to byla víra. Jiný, aby to bylo poznání. Někdo chodí do kostela a hledá, jiný se utíká k hmotě. Je jedno, kde se hledá, hledá-­li se z čistého srdce.

 

Bůh má spojení, kontakt se vším živým ve Vesmíru. Chci, aby­ste to pochopili. Chápete-li plně tuto skutečnost, nebudete mít strach.

 

Lidské vědomí není schopno pochopit Boha jako tako­vého. Žádáme vás o víru v Boha. Ten, kdo v Něho věří, ži­je trvale.

 

Víra v Boha za všech okolností. To je jediný požadavek. Člověk uvěří v Boha a uzná zásadu lásky. Kdo tak učiní, bude v bezpečí. Říkám-li, že Boží království přichází na Zem, myslím Boží vě­domí, které bude na tuto planetu rozšířeno s větší intenzitou. Je-li člověk ochoten přijmout Boží sílu, ochoten otevřít se Jí, pak mu Boží síla může být poskytnuta - může dojít k duchovní proměně.

 

Boží síla existovala vždy. A vždy bude. Sama se bude pro­jevovat daleko od úrovně, k níž sahají nejvyvinutější duchové.

 

Tak rychle jako se duch vyvíjí v Boha, se Bůh vyvíjí nad tímto du­chem. Bůh podléhá věčnému vývoji.

 

Může-li člověk stát tváří v tvář Bohu, aniž by se za sebe styděl, pak už nic nepotřebuje. Kromě toho, že musí pracovat sám se se­bou a v sobě, aby dosáhl lepšího pochopení.

 

Bůh se stává větším, čím víc chápeme, čemu je nutné po­rozumět. Čím víc někdo díky vnitřní práci a poznání chápe, tím víc se objevují problémy. Jste dál od cíle, kterého chcete dosáh­nout. Bůh je však nedosažitelný. Práce ducha nekončí.

 

Každý jde jinou cestou. Všechny ovšem vedou k Bohu. Dřív nebo později k Němu cesta povede. Jednotlivec se musí roz­hodnout, kterou cestou se v sobě a se sebou vydá.

 

Ten, kdo podvědomě, navzdory všem lidským slabostem, pátrá po Bohu, je ihned zachráněn.

 

Celý váš myšlenkový svět by se měl zajímat o jediné - o Boha. Všímáte-li si Boha, všímáte si otce. Je to váš pravý otec. Proto neexistují žádné problémy.

 

Životem znechucený a unavený člověk svého Boha pro­klíná. Milujte v sobě život. Pak milujete Boha uvnitř sebe. Začínáte-li hledat Boha, máte jedinou cestu. Jedinou možnost. Musíte se obrátit k sobě. Musíme Boha hledat uvnitř sebe.

 

Bůh je v míru, harmonii a rovnováze. V absolutním míru, har­monii a rovnováze se pohybují určitá pole energie. Tato pole energie nejsou hmotná, nýbrž duchovní. Boží duch uvádí do po­hybu hladinu vod, do činnosti další energetická pole hmoty. Vy­tváří ve Vesmíru rotaci, pohyb a pulzování. Jste stvořeni k Boží­mu obrazu, protože vaše éterické tělo je v míru. Pulzuje v něm ži­vot, je v něm buňka, krev, tluče srdce, dýchá. Tento puls do čin­nosti uvádí energetické pole éterického těla. To je život. Je to­mu tak v kosmu.

 

Ti, kdož ve svém duchu nemají potřebnou energii, se nemohou s přeměnou vyrovnat. Neshodují se totiž s vibracemi.

 

Zastavte myšlení - nalezněte mír. Prostřednictvím hledání v lidském vědomí naleznete mír. Pevný bod v lidském vědomí. Zde byste měli hledat a modlit se, neboť Boží síla je ve vašem nit­ru.

 

Bůh není jen energie. Bůh je inteligence a cit. Bůh má lidský charakter a lidské způsoby. I když není fyzický. Jste tedy stvo­řeni k Božímu obrazu.

 

Bůh pracuje zvláštním způsobem. Život se vždy pozdvihuje bez ohledu na to, jak se projevuje - od nejmenší medúzy až po člověka. Boha můžete nalézt ve hmotě, rostlině, zvířeti i v člověku. Bůh je prostý a logický. I dítě Ho může pochopit.

 

Lidské vědomí se stane božským. Člověk si bude uvědomovat Boha v sobě. Ve svém těle jste podobni Bohu. Tohoto Boha si však vůbec neuvědomujete. Je analogií s pravým Bohem ve vesmíru. Nevíte o Bohu uvnitř sebe, ve svém životě. Nemáte spojení s Bohem ve Vesmíru, třebaže jsou totožní. Liší se jen v projevu energie.“

 

 

(21)

 

Zpravodaj č. 21

 

(Diktováno Ortonem 24. července 1969)

 

 

„Slyšeli a učili jste se, že mysl je lidským hnacím faktorem ve skutcích, činností a chování. Sobecká a pyšná mysl je cha­rakteristická pro velkou část lidstva. Jde proti Božímu zákonu určujícímu, aby se život vyvíjel v míru a harmonii. Jdete-li proti tomuto zákonu, budete se vyvíjet v opačném směru. V nesouladu a v duchovním zmatku. Proto na Zemi převládá duchovní zma­tek. Proto mezi lidmi převládá nepořádek.

 

Ze zmatku se rodí pořádek. Z duchovního zmatku duchovní po­řádek, protože ten druh mysli, kterou člověk doposud projevoval, bude od něho odtržen pryč, jelikož zákon Boží působí proti této mysli způsobem, který jsem vám zde ukázal.

 

Lidská mysl se postaví proti člověku. Duševně bude člo­věk v situaci, kdy se už nebude moci přiblížit k negativu. Proto se mysl obrátí a půjde opačným směrem.

 

Hovořím-li o mysli obracející se a jdoucí jiným směrem, platí to o těch, kdož jsou ve svých myslích připraveni se obrátit, kdož ma­jí charakterní mysl, která není duševně v souladu s myslí, která tento zmatek vytváří.

 

Došli jsme k časovému bodu, kdy můžeme říci, že zbývající lidský čas je krátký. Člověk musí ujít jen krátkou vzdálenost ­duševně - dosáhne krajní meze. Dnes lidé na celém světě žijí tak, že jsou svázáni ekonomickými systémy, dogmaty a prázd­nými frázemi. Zdravá mysl je ovlivňována tak, že trpí. Proto lidstvo trpí a proto je soustavně slyšet pláč. Ten však ná­hle ztichne v důsledku událostí, které budou projevem negativ­ní mysli.

 

Člověk dostane znamení, aby nepochyboval co se týče těchto energií, jejich existence a podstaty.

 

Uvidí-li lidstvo tyto energie, bude-li si vědomo jejich existence, pyšná mysl se naplní obavou. Bude mít špatné svědomí. Projeví se jako podrážděný dravec. Obrátí se proti tomuto projevu, neboť ho bude považovat za negativní. Taková mysl bude schopna uva­žovat pouze ničivě. Druzí budou toto znamení chápat jinak. Uká­že jim, že existuje alternativa systémů, jimiž člověk trpěl.

 

Napětí na Zemi se zvýší a nastane zmatek.

 

Nedovolte mu, aby se usadil ve vašich myslích v důsledku zmatku projevovanému zvenčí. Spočiňte ve svém vědomí, v mys­li, abyste nebyli ovlivněni zvenčí. Zaznamenávejte co vchází a pak jděte dále ve svém vědomí, s vlastní myslí. Budete si jisti, že zna­mení, která uvidíte na obloze, jsou v zájmu těch, kdož touží po spravedlnosti.

 

Hledáte-li uvnitř sebe a pracujete-li v sobě, měli byste rozu­mět jedné věci podstatně související s hledáním. Všechno, co je projeveno myslí, nepatří na stejnou fyzikální úroveň jako je úro­veň, na níž existuje hmota. Je to na fyzikální úrovni nehmatatelné a není to v silových polích Země. Lidstvo je schopno určité projevy člověka zaznamenávat. Lidská mysl jako taková. Lidské duše leží před člověkem ukryty v jeho vědomí. Rozumějte tomu následovně: Když s těmito věcmi pracujete, měli byste vědět, že se za­býváte soukromou prací. Máte přímé spojení k Bohu.

 

Řekl jsem, že jsou tam věci, které můžete zaznamenat. Jestliže byste toho na Zemi v současnosti byli schopni, měli byste po­znatky, které by lidstvu momentálně škodily. Proto jsou pouze jednotlivci schopni poznat, jaký je běh událostí: Jak práce na osobnosti probíhají. Čím jste klidnější, tím klidněji na sobě pracujete. Čím méně jste ovlivněni pozemským vědomím, tím méně je vaše mysl ovlivněna vnějšími událostmi. Bez ohledu na to, zda jsou to události velkých rozměrů nebo je to vědomí jed­noho člověka snažícího se o vliv. Z těchto důvodů je zřejmé, že myšlenky jsou živé, že vycházejí a vracejí se. Čím jste soustředě­nější, čím víc se odpojíte od vnějšího světa, tím lépe se zmocníte vlastního ducha. Vaše duchovní práce dosáhne úrovně, kde se mysl stane čistou a harmonickou. Mysl, jež vámi bude později ovlivněna, bude klidná, bez vnějších rozvratů.

 

Pak bude mysl projevovat božský sled myšlenek. Tento sled myšlenek je zbožně pozitivní a všechno co je zbožně pozitiv­ní, funguje z kosmické zbožné pozitivní energie. Vzpomeňte si, že duch je energie a všechno je stvořeno jeho působením. Pak v sobě vytvoříte zcela novou formu vědomí. Toto vědomí s pomocí du­chovní síly vyvolává reakci. Vaše duše je pozvednuta a očištěna vaší prací. To, co je z této Země ovlivněno, bude vyloučeno. Dopl­něná energie se vrátí k duchu, jenž bude schopen pozvednout va­ši mysl ještě více.

 

Každý muž, každá žena bude muset jít vlastní cestou. Ti; kdož následují, jdou přímo k Nám, k duchovnu. I my vám jdeme vstříc.“

 

 

(22)

 

Zpravodaj č. 22

 

(Diktováno Ortonem 12. srpna 1969)

 

 

„Téma pojídání masa je tématem, jemuž člověk nerozumí. Hlavně proto, že nechce rozumět. Jíte-li maso, přivoláváte nevy­zpytatelnou karmu. Když je člověk vystrašený, agresivní, probí­hají v jeho těle určité chemické procesy. Chod srdce a oběhový systém se změní. Metabolismus se zvýší. V důsledku těchto pro­cesů vzniká vedlejší produkt - adrenalin. Ten je příčinou agresi­vity vyvolávající zuřivost. Mozek je touto jedovatou látkou ovliv­něn. Jedná pod jejím vlivem. Vysílá špatné impulsy, jejichž dů­sledkem je nesprávná reakce.

 

Je-li zvíře vedeno na jatka, má strach. Produkuje adrenalin. Ten vniká do krve. Je to chemický proces. Každé nervové vlákno je naplněno adrenalinem. Když člověk maso tohoto zvířete jí, vá­že na sebe adrenalin. Pak se stává „polozvířecí bytostí“. Tak se i chová. Člověk na sebe váže jedovatou látku, která logicky plodí nenávist, agresivitu, odpor k druhým lidem. Má za následek i válku. Ta je tedy následkem vraždění zvířat. Zákon pro ducha - zákon pro hmotu. Tyto dva pojmy nemůžete oddělit. Když člo­věk začal s vražděním zvířat, vraždu blízkých položil do jeho stop. Vražda člověka je obrazně zmíněna v bibli - bratrovražda. Za­čal-li člověk jíst maso, pokračoval v jeho pojídání - lidského těla. Bylo zavedeno kanibalství. Zde naleznete zápas Mojžíše.

 

Mojžíš chtěl vraždu člověka jako obřad na obstarání masa zru­šit. Tím se dostal do takového rozporu s Izraelem, že důsledkem byla občanská válka. Je psáno: Mojžíšův zápas proti lidské oběti, proti kanibalství byl drahý. Pro Mojžíše i pro Izrael. Mojžíš zavedl zvířecí oběť místo lidské. Když pochopení Židů pokročilo dopředu, s obětováním lidí se z náboženských důvodů přestalo. Spíše bych měl říci ze zvrácených důvodů - aby se zabezpečilo maso, když ten­to zápas skončil a Izrael se tohoto obřadu už nedržel. Tehdy jsem přišel. Proto jsem přišel nejdříve do Indie a pak do Izraele. V Indii se bratrovraždy v takové formě vzdali. Indie byla první zemí na světě, kde bylo upuštěno od lidských obětí. Následoval Izrael.

 

Čtete o Řecích minulosti a zapomínáte na „Rhodoského netvo­ra“ (není to totéž co Rhodoský kolos). Jste dojati Aristotelem. Platon, jenž následoval učení Sokrata, je dnes idolem západního světa. Na čem postavili svou kulturu ?  Na obětech - lidských obě­tech. Člověk byl v římských arénách dále obětován. Člověk byl obětován za inkvizice. To je pravda o vraždě zvířat. To je pravda o adrenalinu, který k sobě vážete požíváním masa. Boží zákon je neúprosný ve svém působení.

 

Dnes jsme dosáhli bodu, kdy můžeme říci, že člověk není mo­rálně schopen dívat se, jak je zvířecí bytost vedena na jatka. Ne­přemýšlí o jídle, protože maso je chutné. Znamená však zkázu du­še. Jezte ovoce se semeny. (Vyjádřit „morálně schopný“: Mys­lí na to, že většina lidí by sama nechtěla dovést zvíře na jatka a pak totéž zvíře jíst - nemluvě o tom, aby sami zabili zvíře urče­né ke konzumaci.)

 

Dnes je člověk v situaci, kdy dělá tvrdou práci, aby zabránil ka­tastrofě. Uvnitř vědeckých a politických kruhů jste si vědomi, že neštěstí způsobená válkou, jsou nevypočitatelná. Proti sobě půso­bí síly. Jedna se snaží katastrofě zabránit, druhá si ji přeje. Myslí si, že někteří přežijí. Domnívají se, že Bůh někoho ušetří. To je omyl. Každý to bude muset prostřednictvím zkušeností pocho­pit. Má-li na Zemi pokračovat život poté, co z ní bude odvezen, aby byl božsky pozdvižen, je nezbytné, aby si několik lidí bylo vědomo zákona života a smrti. Tito lidé by prostřednictvím zákona a po­znání mohli svým blízkým vyprávět o Bohu a Jeho působení v du­chu a hmotě, aby co nejvíce lidí mohlo být odvedeno ze Země, aby se zúčastnili na Boží síle a slávě ve Vesmíru. Proto na Zem přichá­zí nový čas. Změní se kvůli novému duchu projevenému čistou myslí, s přímým spojením k duši. Zkušenost života jasně vynikne ve vědomí. Hovořím-li o zkušenosti života, jež vynikne ve vědomí, pak jde o vzpomínku na vývoj života člověka z hmoty. Je to to, co bychom mohli nazvat „Nadčlověk“. Zákon hmoty ustoupí, pro­tože si vzpomenete. Zákon rostlinné říše ustoupí, protože bude­te vědět. Člověk si připomene sám sebe jako zvíře i jako člověka. V novém čase, v novém duchu, v očištěné mysli nebudou připuště­ny žádné omyly. Měli byste vědět, že Bůh je vševědoucí a logický. Bůh člověku dává svobodný život. Vestavěl do něho bezpečnostní ventil, aby se život z Jeho moci nevymkl. Jde Mu o to, aby se vrátil k síle, která život vytvořila - hmotou zpět k síle, v dokonalosti a v těsné shodě s Bohem, Stvořitelem.

 

To je pro pochopení člověka podstatné. Opakuji. Všechno je vy­tvořeno duchovně, působením ducha a energií ducha. Vývoj na Zemi plynul biliony let ve hmotě, biliony let v rostlinné říši a biliony let ve zvířecí říši, aby vyprodukoval člověka. Vývoj se ubírá dvěma odlišnými způsoby. Pozvolné zvedání vědomí pomo­cí zkušenosti. Když zkušenost dosáhne určité frekvence, může být udělán skok. Pozvolný vývoj má menší význam. Vývoj ve sko­cích má cenu. Proto se vývoj Země periodicky opakuje ve skocích. Periody mezi skoky jsou v důsledku nahromaděné zku­šenosti prostřednictvím postupné zkušenosti kratší a kratší.

 

Řekl jsem, že Boží království je ve vás. Bůh je ve vás. Jste uvnitř Něho. Proto jste vy a Bůh jedno. Před nějakou dobou jsem řekl, že člověk může ve svém vědomí Boha opustit, ale Bůh ho ni­kdy neopustí. Vývoj je možný pomocí Boží síly. Boží síla pů­sobí v celém Vesmíru formou světla. Čím větší je duchovní pocho­pení člověka, tím větší je síla - ve formě světla. Když byl sluneč­ní systém čistou hmotou, Slunce mělo jiný druh síly, jinou formu světla. Když došlo ke skoku ve hmotě a rostliny vstoupily do ob­razu, Slunce bylo ovlivněno silou rostlin. Díky tomu se síla zvýši­la a vrátila se k rostlinám. Rostliny se proměnily. Proto jsou duch a hmota spojeny stejně jako je člověk duchovně spojen s Bohem. Bůh je spojen s člověkem. Nyní přichází na Zem větší síla ducha. Zároveň se zvýší rotace. Síla Slunce vzroste, protože se zvýší ro­tace. Síla Slunce vzroste díky rotaci i díky duchovní síle reprezen­tované životem v systému. Síla se vrací a pozdvihuje ducha k do­plnění energie. Následující proměna může nastat.

 

Všechno, co Bůh vypracovává, je samo - tvořící a samo - pozdvihu­jící - ve formě ducha a síly. Když se vyvíjíte ve formě ducha, pozdvihujete Boží sílu ve Vesmíru. Formou vlastní síly přidáváte sílu Vesmíru společně s Bohem. Boží síla se pak ve Vesmíru zvýší, díky duchovnímu pozdvižení ve vědomí. Proto je stvoření neko­nečné. Proto jste stvořeni k Božímu obrazu. Proto jste vy a Otec jedno.

 

Tímto přirovnáním můžete pochopit, že jdete-li proti Boží sile, proti Božímu zákonu, jednáte proti tvořivé síle, proti životu. Jde­te-li ve shodě s Božím zákonem, s Božím duchem, pozdvihujete život. Jdete v souladu s vlastním smyslem života. Pak pracujete s Bohem, v Bohu a pro život. Pak do svého vědomí dostanete věč­ný život. Proto jsem řekl: Otec a já jsme jedno (Jan 10:30). Splyňte s Boží silou uvnitř sebe, splyňte s tvořivou silou. Potom Vesmír poslouchá.

 

Porovnal jsem vás - tělesně - s galaxií. Když duch projevuje Boží sílu, tvoříte vlastní galaxii působením vědomí. Duch, síla a vědomí se stávají poznáním o Vesmíru. Poznáním, které vy­zařuje sílu z člověka tak, že Vesmír poslouchá. Hovořím-li o Ves­míru, hovořím o Vesmíru ve vaší galaxii. Máte tvořivou sílu. Mů­žete - je-li to nezbytné - manifestovat nové tělo. Přečtěte si v bib­li: Bůh může lidské tělo udělat během tří dnů a nocí. Můžete uči­nit totéž. Já jsem to udělal. Byl jsem tři dni a noci v hrobě a pak jsem měl nové tělo. Díky duchu a síle. Na Zem přichází Kristovo vědomí. Proto přicházím dokončit svou práci působením ducha. Proto už na této Zemi nebude místo pro smrt. Za života se sta­nete velkými mistry. Znamená to, že ovládnete život a hmotu. Jste velkými fyziky. Tato duchovní síla se na Zemi projeví stejně, jako jsem já tuto sílu na Zemi projevil v jejích posledních dnech. Proto uvidíte léčebná střediska.

 

Dovolte Boží síle usadit se ve vás. Pozdvihněte svého ducha na úroveň, na níž patří. Pozdvihněte sami sebe tak, aby Boží králov­ství působilo na vás, na vaši duchovní sílu. Pracujete tak s Ním na pozdvižení Vesmíru.“

 

 

(22-1)

 

Co řekl Mistr o ...

 

Mysl, Duch a Duše

 

 

„Nejhorším nepřítelem člověka je jeho vlastní mysl.

 

Duše je síla, Boží síla, jež je dána člověku a jež se rozprostírá v éterickém těle.

 

Mysl se netvoří pouze v mozku, nýbrž v celém lidském těle. Duch je úroveň, na níž člověk nachází sám sebe. Vychází z vý­vojových zkušeností. Mysl je projev, který člověk ukazuje díky zkušenostem, které učinil během svého vývoje.

 

Mysl může pracovat jen s pomocí duševní činnosti (z hlediska mentálních rozumových schopností), kdežto duch nemá s dušev­ní činností co dělat. Proto může být člověk pomatený a přece mů­že mít vysoce vyvinutého ducha.

 

Duše je forma vědomí, v němž bývá mysl a duch. Mysl je na Zemi, duch je nad Zemí. Duše je u Boha.

 

Ta mysl, jež nemá správný druh ducha, ale jež neočekávaně, spontánně objeví určité věci, nemůže se svým duchem žít ve sho­dě, objeví se duševní nemoc.

 

Duše má stejnou rozlohu - fyzicky - jako tělo a vypadá jako tě­lo. V té chvíli, když je duch vypuštěn na Zem - jak to člověk ob­vykle říká - duch a duše se spojí, ale duše bude stále u Boha, pro­tože se jeví jako dualita. Mysl je něco jiné. Mysl je skutečně to, co chápete svým mozkem.

 

Duše je fyzická, duch je psychický a mysl je poznání.

 

Mysl a vědomí spolupracují, aby pozvedly ducha, který má spo­jení s duší. Slouží k zachování, přijetí a poslání zpět k duchu, jenž se zase zvedá k větším výškám.

 

Duše je místo, kde je suma sum a kde se nalézá suma všeho po­znání.

 

Duch má svou vlastní formu hmoty, třebaže na jiné úrovni. Dnes existují lidé, kteří si myslí, že přicházejí k jiné zásadě a přece v nich jejich mysl není.

 

Duch udělá lidské tělo za několik hodin. Od okamžiku, kdy opustíte tělo, do chvíle než vybudujete nové, uplyne 72 hodin. (Je napsáno, že Pán může vztyčit tělo za tři dny a noci.)

 

Duch se rozvíjí jen pomocí ZÁKONA LÁSKY.

 

Duch je podobný síle. Duch je úroveň, jíž jste dosáhli na cestě životem. Tato úroveň je zaznamenána v lidském těle prostřednic­tvím silového pole rozprostírajícího se mezi buňkami těla.

 

Lidský duch je osobní. Jako takový je přirovnáván k síle. Pro­tože síla je Boží, existuje těsná souhra mezi duchovním a du­chem, silou ducha.

 

Duchovní škola má jen jeden cíl - pozvednout ducha tak, aby se duch mohl předvést v síle.

 

Síla ducha v člověku musí být částí jeho vědomí.

 

Mysl je ta mysl, kterou projevujete jako lidská bytost. Duch je ta síla, která je základem projevu mysli člověka. Kosmická duše je bodem celku, v němž je zaznamenána lidská bytost.

 

Vědomí a mysl jsou těsně spojeny. Jakmile se duch zvedá, bu­dete mít jiný druh mysli - jiný druh vědomí.

 

Mysl je tou myslí, již projevujete díky zkušenostem - pozem­ským.

 

Jste-li ve své mysli tvrdí a připustíte-li, aby do vašeho ducha vstoupilo mnoho bezvýznamných věcí, pak nemáte místo pro energie přicházející zvenčí.

 

Jakmile změníte svou mysl, změníte vzor svých inkarnací.

 

Člověk může být duševně vyrovnán a může zajít trochu dál. Může být pod vlivem mysli do takové míry, že mysl pak tvoří od­por mezi ní a duchem. Projev mysli, který máte, nelze vyjádřit duchem jako projev ducha. Taková lidská mysl nemá v kosmu žádný ohlas. Nemůže jít mimo člověka. Jakmile můžete přenést sílu z mysli k duchu, je možné spojení k duši - k Bohu - a pak to opět funguje jinak. Utvrdíte-li se v odporu, neexistuje volný prů­chod. Zbavíte se přístupu k Bohu.

 

Pozdvihnout lidského ducha je závazkem člověka.

 

V duchu je všechno stvořeno. Dojdete-li v duchu k nesprávné­mu závěru, zkušenosti vcházejí formou skutku. Zde člověk také nabírá podobu karmy.

 

Nezáleží na tom, jak daleko saháte v pochopení ducha. Důleži­tější je, že tohoto ducha doopravdy uznáváte. Stejně důvěřujete tomu, že dítě má svého otce.

 

Duchovní síla a vyrovnanost mysli jsou dány ohlasem v duši. Tyto tři prvky patří k času, rychlosti a prostoru.

 

Duch je energie.

 

Mysl je katalyzátor - pochopení v mysli je katalyzátor. Programujete-li svou mysl tak, že jste zmateni, je to v pořádku. Pak nejste v bodě, kdy zazní volání. A to nezazní. Jste-li znechu­ceni, volání rovněž nezazní.

 

Chemickým katalyzátorem života je duch. Jinými slovy - síla ducha bude oslabena v nevázaném životě. Fungují-li u někoho chemické pochody v míru a harmonii, oddělí to látky podle zámě­ru a nedojde k žádné nemoci. Tělo je vybudováno podle zásad, které platí v případě galaxií.“

 

 

(23)

 

Zpravodaj č. 23

 

(Diktováno Ortonem 14. srpna 1969)

 

 

„Hovořil jsem o duchovní hierarchii a hierarchickém pořádku. Hierarchický pořádek můžete přirovnat k pyramidě. Toto přirovnání pochopíte takto: Když dojde k proměně na jed­nom místě ve Vesmíru, dojde k proměně i na jiných místech živo­ta. Měli byste pochopit, že k přeměně v rostlinné říši dojde díky působení síly, jež je za zkušeností. Děje se to s empirickým zákla­dem jako podstatou.

 

Rostlinná říše se mění. Platí to však jen částečně. V živočišné říši i u člověka je to stejné. Proto se proměna stane jen tam, kde je základem zkušenost. Dojde k tomu jen když budete na základě zkušeností připraveni změnu přijmout.

 

Zkušenost leží ve vědomí. Je do něho vestavěna tak, že nikdy nepochybujete, zda něco děláte dobře nebo špatně. Jen aby byl přítomen empirický základ. To je pojítko s duší. Je to spojení s duchovnem. Jde o kosmický kontakt.

 

Empirický základ je u lidí Základem nastávající změny. Zku­šenost plyne prostřednictvím času, jenž se rozprostírá v prostoru. Zkušenost je budována pomalu. Suma takové zkušenosti je shromažďována tak, že zkušenost může být v pozadí právě té síly, kte­rá je pro změnu nezbytná. Potom to bude celková nashromáždě­ná zkušenost všemi úrovněmi na cestě života, která bude pro člověka základem přeměny.

 

Člověk projevuje sílu formou ducha. Tato síla se projevuje tak, že výsledek je zaznamenán díky síle. Proto můžeme říci, že tolik a tolik lidí má nezbytnou zkušenost, aby u nich došlo k proměně. Současně jsem říkal, že další lidé se také blíží k nezbytné síle ­duchovní - aby proměnu přijali. Potřebují už jen malou zkušenost, k získání síly ducha, který proměnu určuje.

 

Proto se empirický základ na Zemi pro takového člověka budu­je přísněji. Formou určitých událostí kolem člověka. Události na Zemi byly v tomto století takové, že celá planeta byla pod trvalým vlivem pozitivního i negativního, aby byl vyvolán empirický základ pro spoustu lidí. Aby přírůstek síly v jednotlivci mohl dosáhnout takové úrovně, jež ho opravňuje k proměně.

 

Berete-li ohled na zákon života a smrti, není tak důležité, zda zkušenost vede k smrti. Proto hodně z událostí, k nimž v tomto století na Zemi došlo, dalo mnoha lidem empirický základ. To by bez nich nebylo možné. Člověk žil na Zemi podle zásady, že mu kosmos slouží. Zapomněl, že člověk je umístěn na této Zemi, aby sloužil kosmu. Zkušenost je pak u mnoha lidí v rozporu s bývalou zkušeností. Znamená to, že člověk se snaží sloužit jiné­mu životnímu cíli, než je cíl, jemuž doposud sloužil.

 

Základ této postupnosti událostí, které začaly v tomto století, byl utvořen před 2000 lety. Ego v člověku se poprvé obrátilo ji­ným směrem. Tak, že člověk filozoficky začal myslet na Boha v kosmu jinak, než na něj myslel doposud. Bylo to křesťanské poselství, jež přišlo k člověku a učilo ho o správném postoji člo­věka k člověku a k Bohu. Otrokářský systém v zemích, které přešly ke křesťanství, byl zrušen. Otrokářský systém zůstal na jiných místech a v jiných formách. Člověk by měl sloužit Bohu v protikladu k předcházející filozofii, která ho vedla ke snaze bohy stáhnout dolů a přilákat je, aby mu sloužili. To bylo první stadium opouštění sobecké úrovně, kterou člověk projevoval od doby, kdy se stal člověkem - když poselství lásky bylo předáno tak, že se jeho prostřednictvím člověk mohl pokusit sloužit své­mu sousedovi.

 

Málo lidí během věků projevilo tento druh lásky, který je sku­tečným křesťanským poselstvím. Prostřednictvím tohoto učení byl položen empirický základ - postoj k životu byl změněn. Změ­nila se rovněž struktura společnosti.

 

Zapamatujte si, že vzdálenost od jednoho bodu k druhému se blíží nule. Přesunete-li se z nějakého bodu o desetinu milimetru, už v tomto bodě nejste. Přesunete-li se duchovně o kohoutí krok z života, který je v pozadí egoistické úrovně, kdy kosmos slouží egu, k zásadě života, kdy se ego snaží projevit zásadu služby kos­mu - pak jste se přemístili z jednoho bodu do druhého.

 

Řekl jsem, jaké nesmírné síly uvnitř člověka bylo zapotřebí, aby se lidstvo přemístilo o kohoutí krok. Ten byl za lidstvo udě­lán. Tvrdím-li to, myslím tím, že byl udělán za mnohé. Pak se přemísťujete k jinému bodu na cestě života. Člověk projeví jinou formu duchovního života. Hierarchický pořádek je tedy možné porovnat s pyramidou zvedající se k větší dokonalosti. Utvoříte tak nový základ, přijmete novou zkušenost života a dojde k nové­mu povýšení.

 

Během věků docházelo k návštěvám z Vesmíru. Člověk potkával bratry a sestry z vyšší úrovně hierarchie – přirovnání pyramidy bylo člověku dáno dvěma způsoby. Jedním bylo proje­vení fyzické, jako památník doby, která uplynula a zároveň jako upozornění k návratu. Proto byly pyramidy budovány na růz­ných místech. Člověk si ve svém sobectví myslel, že by mohl při­táhnout Boží sílu prostřednictvím přirovnání pyramidy vybudo­vané jako oltář. Proto stavěl pyramidy, aby vyzval bohy, aby mu sloužili. Realistický postoj k životu ukazuje jiný směr. Člověk by se měl snažit sloužit kosmu duchovním postojem tak, aby přirov­nání pyramidy nebylo nutné. Zatím co se člověk sám zvedá k to­muto stupínku, odkud se může dívat na Boží království. Pak stu­pínek neslouží obětování lidských bytostí, aby přitáhl bohy, aby se sám obohatil mocí, kterou bude mít nad blízkými prostřednic­tvím kněze. Člověk se stane knězem pro sebe jinak. Bude hledat světlo a pravdu z vrcholu pyramidy. Bude se dívat do Božího krá­lovství. Bude sloužit kosmu podle zásady pyramidy, pozdvižením formou ducha a síly, aby se připojil ke kosmu svého vlastního du­cha a síly. Jako pravý služebník v síle, k síle a se sílou. Vesmírná síla a lidská síla budou stejné. Dotyčný se bude usilovat dosáh­nout stejného bodu v hierarchickém pořádku. Bude pozdvihovat ducha k větší dokonalosti, k Božímu království. To je uvnitř vás. Duch Boží ve vás sídlí v podobě síly, která se projevuje ve va­šem životě. Váš životní projev s ní proto musí být ve shodě, aby­ste se mohli dívat na Boží království v sobě a jeho prostřednic­tvím se dívat na Boží sílu v kosmu. Pak se stanete pravými slu­žebníky ve svém chrámu. Pak pozvednete sami sebe k větší doko­nalosti. Budete patřit do jiného hierarchického pořádku. Znovu se stěhujete z jednoho bodu do druhého. Bod, o němž hovořím, není totožný s bodem, do něhož se lidstvo přemístilo díky jeho ži­votní zkušenosti. Jde o třetí bod. V něm je hierarchický pořádek na jiné úrovni než hierarchický pořádek, který člověk projevil ve svém vědomí.

 

Hierarchie pak přijde k vám z vyšších říší. Budete mít ji­ný životní projev sily díky duchu. Tento životní projev je možný jen s čistou myslí. Ta je možná pouze díky lásce k životu. Pravá láska je realistickým postojem k životu. Uznáte život, božsky stvořený, na cestě k větší dokonalosti. Bez ohledu na to, co tento život projevuje v podobě mysli, ducha nebo podoby. Sloužíte síle tohoto života vlastním duchem a silou. Přinášíte tomuto živo­tu větší poznání, jež vede k větší dokonalosti. Jste služebníky na­venek, v chrámu, v hierarchickém pořádku a v kosmu Boha. To je zásada sloužení, projevená v dualitě.

 

Služte svému duchu a své mysli, aby se vaše jádro přesunu­lo pryč z bodu ovládaného egem. Aby vaší charakteristikou byla láska projevená poctivostí služebníka Boha, kosmu, síly v kosmu, Boží síly, Božího ducha. On je největším služebníkem kosmu a ži­vota. Bez ohledu na to, jak je život projevován v duchu, mysli ne­bo podobě. Je to dualita Boha. Proto je Bůh milosrdný. Bůh milu­je. Proto Bůh slouží životu, aby pozvedl život k větší dokonalosti. Proto bylo řečeno, že je větší radost v nebi nad jedním litujícím, než nad deseti spravedlivými lidmi (Lukáš 15:7). Protože jeden li­tující znamená zvýšenou sílu ve formě ducha. Kosmu je věnován další služebník, který slouží jako síla a duch. Dotyčný slouží hmo­tě, rostlinám a životu ve všech ohledech. Jako pravý Boží služeb­ník, jako pravý Boží syn, jako pravá Boží dcera. Pak se Otec a vy stáváte jedním, protože hierarchie, která duchovně působí kolem vás, je zcela protichůdná hierarchii, která funguje na Zemi. Pro­tože v nebi je největší síla největším služebníkem, nejpokornějším služebníkem života. Tam byla zásada povýšenosti ponechána, protože se ponechalo ego. To je odpuštění hříchů, vzkříšení těla a trvalý život.

 

Abyste poznali, co přijde, budu vám vyprávět o duchu a síle, jež je v těle, aby vaše vědomí pochopilo, co vás čeká. Duch je síla. Světlo je síla. Síla je duch a síla je světlo. Učil jsem o silových po­lích, jež se rozprostírají v lidské hmotě mezi buňkami. Jsou to si­lová pole, podobná silovým polím v kosmu. Stejně jako je vybudo­ván kosmos, jste vybudováni i vy. Silová pole v kosmu vyvolá­vají točení a to současně vyvolává silová pole. To je struktura síly Galaxie. Galaxie se také otáčejí. Vytvářejí silová pole mezi galaxie­mi. Měli byste pochopit, že síla způsobuje otáčení a že točení zvy­šuje sílu. Člověk žije ve shodě s tou Galaxií, do níž patří Zem ve své rotaci. Lidské buňky jsou vybudovány podle vzoru shodující­ho se se silou v Galaxii. Duchovní síla zvyšuje sílu v silovém poli.

 

Máte tedy sílu projevenou ve vás. Ten, v kom je síla zvýšená for­mou ducha, sílu v sobě zvyšuje tak, že síla, kterou v sobě má, bu­de pozdvižena na vyšší úroveň.

 

Galaxie pozvedá sama sebe díky síle. Člověk pozvedá sám sebe stejným způsobem - díky duchu. Tyto dvě věci jsou vzájemně těs­ně spojeny. To je příčinou jevu proměny člověka.

 

Nyní je poskytnuta duchovní škola, jež způsobí přírůstek v du­chovní síle nad silou, která je podobná přírůstku síly, k němuž dochází v Galaxii. Děláte tedy skok způsobem odlišným od vše­obecného skoku. Díky duchu a síle, díky proměně. Nebudete po­kládáni za obyčejné lidské bytosti této Země. Ani po proměně. Si­lová pole, která budete projevovat, budou jiná, než silová pole, která budou všeobecným případem na Zemi. Korpuskulární loď projevuje sílu ležící na jiné úrovni než je síla na této otáčející se Zemi. Molekulární struktura korpuskulární lodi je jiná než všeobecná molekulární struktura na Zemi. Hovořím-li o všeobec­né molekulární struktuře na Zemi, nemyslím zemské jádro, ný­brž skořápku, která se kolem něho otáčí. Díky silovému poli je sí­la korpuskulární lodě reprezentovaná molekulou jiná, než síla re­prezentovaná touto Zemí. Zároveň je duchovní síla korpuskulární lodi díky poznání jiná. Silové pole se liší od zemského. Nic zemské nemůže být vyzvednuto do korpuskulární lodi bez změny odehrá­vající se v silovém poli těla. Silová pole se musejí shodovat. Člo­věk, který je sám se sebou ve shodě v podobě pravdy, bude mít v silovém poli sílu shodující se se silou korpuskulární lodi v du­chu. Zároveň se shoduje se silou korpuskulární lodě ve hmotě. Ducha a hmotu nelze oddělit.

 

Proto zvýšení síly, k němuž dojde při setkání s korpuskulární lodí bude působit tak, že ho budete moci zacítit ve svém silovém poli. Tak budou ovlivněny buňky.

 

Hranice mezi setkáním dvou silových polí je jemně na­kreslena. Je-li silové pole korpuskulární lodi tak velké, že silové pole člověka je zvýšeno, nemůže snést přírůstky v síle silových polí. Buňky zemřou díky tomu, že jedna odpuzuje druhou. Tělo se rozloží na prach. Na druhé straně, jestliže se silové pole těla sho­duje se silovým polem korpuskulární lodi a s duchem korpusku­lární lodi, přírůstek v síle ovlivňuje vaše silové pole a struktura buněk se nerozloží. Prostřednictvím doplněné síly se zdokonalí. Taková hmota pak stoupne díky síle a duchu. Pak se shodujete s tím druhem hmoty, který představuje korpuskulární loď. Z va­šeho těla se ztratí neklid.

 

Jděte směle a nebojácně do korpuskulární lodi. Bude to pro vás jako projít elektrickým proudem. Věřte, že síla, již přijmete, změní vaše tělo.

 

Boží síla působí všemi úrovněmi podle účelu. Tím je pozved­nout úroveň. Proto Bůh není nikdy blíž než síla představovaná duchem. Pokud by Bůh zvýšil svou sílu v místě, kde tato síla ne­má žádnou možnost existovat kvůli silovému poli reprezentova­nému na tomto místě, zničil by Bůh své vlastní stvoření. Síla, kterou projevíte díky pozvednutí ducha, bude silnější. Vaším údě­lem bude jiný druh života v duchu a hmotě. Když zmiňuji „úděl“, měli byste mě pochopit správně. Mít větší poznání vyžaduje du­cha a jeho ovládnutí. A projevení se sloužící mysli. Vaše vlo­hy budou zvýšeny. Měly by být vedeny prostřednictvím ducha. Si­lová pole, jež pak budete projevovat v sobě, budou taková, že vše­obecná silová pole Země budou ovlivněna vaším silovým polem. Proto hmota musí poslouchat. Život, tak jak je projevován na Ze­mi, musí poslouchat vaši duchovní sílu.

 

Měli byste si zapamatovat, že žádná duchovní síla by ne­měla ovlivňovat silu jiného ducha proti jeho vůli. Jinak nutíte, jinak porušujete svobodnou vůli, jež by měla být projevo­vána životem. Vnucovali byste někomu jinému filozofii života, sí­lu života, jenž na druhé straně nemá možnost projevení. Pak jde­te proti myšlence, spočívající ve vývoji síly. Považujete se z.a mis­tra, ne za sluhu.

 

Bůh je mistr. On slouží. Ten, kdo chce být mistrem, musí sloužit a nikdy vládnout. Proto Bůh nevládne životu, ale pra­cuje se životem ve formě ducha a síly, aby jako služebník mohl ži­vot pozvednout k větší dokonalosti. Pak budete mít pravou formu poznání v lásce k životu. Protože Bůh je osoba v síle a duchu. Každý muž a žena je osobou v síle a duchu.

 

Setkání s korpuskulární lodí bude pak zcela svobodné z její i z vaší strany. Život je svobodný, duch je svobodný - protože Bůh je svoboda.

 

Blahoslavený ten, kdo dává svobodný život svému sousedovi ­a sám je v duchu svobodný.“

 

 

(24)

 

Zpravodaj č. 24

 

(Diktováno Ortonem 26. srpna 1969)

 

 

„Abyste lépe pochopili, co se blíží, chci, abyste si pamatovali, že jde o druhý příchod Krista. Je blízko. Přesně tak, jak bylo předpo­vídáno. Má se splnit proroctví Mesiáše.

 

Bude zřízena škola mimo vědomí Země. Tato škola vyústí do Kristova vědomí, které zabírá místo v těch, kdož se této školy zúčastňují. Oni se vrátí na Zem s tímto vědomím. Kromě toho Kris­tus přijde sám se silou získanou v průběhu minulých 2000 let.

 

Já jsem hlavou této Galaxie. Znamená to, že jsem duchovním ručitelem života této Galaxie. Proměna, k níž na Zemi dojde, vy­volá takové reakce v kosmu, že se Galaxie duchovní přeměnou zvedne.

 

Přijdu osobně se silou, kterou dnes zastupuji. Tato síla není stejná jako Kristovo vědomí, jež bylo projeveno před 2000 lety. To, co se stane v Dánsku, bude takové povahy, že lidé nebudou pochybovat o druhu učení, jež je předkládáno. To, že jsem zde, bude odhaleno. Nemyslete si, že člověk okamžitě přijme tento druhý příchod. Nepřijme ho o nic víc, než přijal můj první život na Zemi.

 

Lidé odmítnou fakta. Budou se stavět proti. V rozporu s tím, co se tehdy stalo, bude můj příchod spojen se silami z Ves­míru. Proto do této Galaxie přijdou síly, které do ní nepatří. Pro­to jsem zmínil, že do této Galaxie a do této Země přijdou síly, kte­ré dříve na této Zemi nebyly.

 

Ego člověka zabrání mnoha lidem přijmout božskou sílu při­cházející, aby se život zdokonalil. Člověk bude spokojen s tím, co má. Bude uspokojen se svým projevem života. Člověk by si chtěl uchovat pozici moci, kterou má dnes. Ti, kdož tento druh pozice moci podporují v touze obohatit se na účet blízkých, ti, kdož podlézají těm, kdož na této Zemi mají moc, budou rozdrceni se skutečnými vládci. Je to sám Satan - v duchovním smyslu - je­ho hlava bude položena k mým nohám na podnose. Tam bude rozdrcena.

 

Žádný život nebude ztracen. To co se k této planetě blíží, má povahu a prudkost, kterou byste si nemohli představit ani v nejdivočejších snech. Proto bude zápas těžký a časově krátký. Proto byste neměli litovat ty, kdož projevují opačnou zásadu. Ne­smíte vůči těmto lidem vyvolávat nenávist. Musíte být pevní a rozhodní ve svém životním projevu. Dobře víte o jejich osu­du. Prohlédněte si ho v očích a postarejte se o ty, kdož kvůli těm­to duchům tisíciletí trpěli.

 

Je to lidský duch projevený lidskou myslí v sobeckém mode­lu, v chamtivosti a touze po moci, v nezlomné nenávisti k živo­tu, kde je život projevovaný mimo člověka. Nyní se tato ne­návist obrátí proti tomuto duchu. Bude rozdrcen tak, že se tento duch už nikdy ve Vesmíru neprojeví. Bude možné žít ži­vot na nějakém jiném místě. V druhu pekla, jež si toto stvoření pro sebe vytvoří. To je obraz Satana a jeho práce. Se sobectvím způsobuje zkázu.

 

Milujte život a své blízké, abyste jim svým pochopením mohli pomoci v těžkých dnech. Současně můžete svým život­ním projevem dát těmto duchům příklad, aby mohly stoupat rychleji k většímu pochopení. Pak milujete život, bez ohledu na to, kde se život projevuje a jak se projevuje. V lásce ke svému sou­sedovi, člověk přispívá k větší dokonalosti. Bez ohledu na to, zda soused představuje jednu nebo druhou zásadu. Proto oporou vě­domí tohoto ducha je skutek lásky v životě. Tento život může rychleji dosáhnout větší dokonalosti. Pochopte, že během tisícile­tí byl život tlačen k této duchovní zásadě - život za životem, ge­nerace za generací. Poslední generace ve světě Satana bude roz­drcena projevem ducha, jenž je obrazem sobeckého věku. Tím je pohrdání a výsměch životu, Bohu, který způsobí jejich zkázu ­- naposledy.“

 

 

(24-1)

 

Co řekl Mistr o ...

 

Modlitba

 

 

„Nemůžete mít jiného člověka, jenž by se modlil za vás. To není možné. Modlitba musí vycházet z vašeho nejvnitřnějšího já.

 

Jestliže se nějaký člověk na základě svobodné vůle modlí za ně­koho jiného, je tento člověk vyslyšen. Pamatujte si, onen člověk má také svou svobodnou vůli.

 

První podoba modlitby je hledání uvnitř sebe. Uznání zásady Boha uvnitř sebe.

 

Když hledáte, modlíte se.

 

Využijte volný čas k modlení se ve svém nitru. Ale neza­pomeňte pochopit poslání modlitby správně. Když se modlíte, hledáte v sobě směr k zásadě. Zásada se usadí uvnitř vás. Modlit­ba se pak stane obřadem, aby vašemu vědomí pomohla koncent­rovat myšlení.

 

Síla modlitby není to, co je řečeno slovy, nýbrž to, co je proje­vem mysli. V této chvíli se totiž dotýkáte ducha. Je-li modlitba ­duševně - v souladu s pravdou, vchází síla ducha a znovu je navázán kosmický kontakt. Jinými slovy - nemůžete ústy říci, že chcete to nebo ono. Musí to být projev vaší mysli. Díky tomu se duch dopracuje k výsledku.

 

Hledejte, dívejte se a modlete se. Hledejte ve svém nitru - co projevujete v současné hodině ?  Dívejte se, nepoplete vás okolní život. Nemodlete se ústy. Modlete se duchovně, uvnitř sebe. Mod­lete se ke své mysli. Dostanete se tak do shody se silou, která proudí kosmem a jíž je všechno zavázáno. Tato síla je největší ze všech. Tato síla je mír, je Bůh. Bez ohledu na to, kde a na jakém místě se tato síla projevuje.

 

Modlitba: „Neuveď nás v pokušení.“ Mnozí této modlitbě nero­zumějí. Otec své děti nepřivádí v pokušení tak, jak to říkáte. A přece je správné žádat o neuvedení v pokušení. Ne proto, že Otec někoho v pokušení uvádí, ale proto, že v pokušení uvádí člo­věka život.

 

Přemýšlíte-li trochu nad každou prosbou v „Otče náš“, kterou je vlastně několik modliteb v jedné, uvidíte, že jste prosili za všechno.

 

„Otče náš“ poskytuje rady, jak žít. Vyslovujete-li tuto modlitbu správně a přemýšlíte-li nad každým slovem, uvidíte, že se ne­modlíte jen za sebe, nýbrž i za souseda.

 

Modlit se je hledat. Hledat je odhalit v sobě špatné stránky. To je hledání.

 

Modlitba je přání. Vroucné přání uvnitř sebe.

 

Když se modlíte, nemůžete prosit o cokoliv. Jen dávejte. Kdo se měří a váží pravými mírami a pravou váhou, vyslovuje pravou modlitbu. Kdo lže sám sobě, neříká žádnou modlitbu, jde opač­ným směrem. Buďte k sobě pravdiví, uvnitř sebe, pak jste pravdi­ví ke všemu. Být pravdivým je chápat. Pochopení přichází s pra­cí. Práce je modlitba. Síla modlitby je ohromná, protože odměňu­je díky síle - a síla je Boží.“

 

 

(25)

 

Zpravodaj č. 25

 

(Diktováno Ortonem 16. srpna 1969)

 

 

„To, co se blíží k této Zemi, je absolutní Boží vůle. Musíte jít zpět ke stvoření dříve, než můžete dosáhnout takového obrazu ve svém vědomí, které způsobí, že se ve vás v podobě ducha a síly usadí mír.

 

Vývoj probíhá v etapách. Pomalý nenápadný vývoj ve hmo­tě. Musíte pochopit, že hmota a Boží síla jsou spojeny tak, jako jsou v těsném spojení život a Bůh. Hmota je vytvořena v menšině a vyvíjí se od mikrokosmu k makrokosmu. Tento vývoj probíhá ve dvou etapách. Pomalý vývoj, v němž se hromadí zkušenost za zkušeností. Je to pravda hmoty. Dokud při shromažďování zkuše­ností nedojde ke skoku k jinému životu - k přírůstku v síle. To je stvoření Boha. On tvoří v Jeho síle, ve formě otáčení.

 

Rostlinná říše se vyvíjí stejným způsobem. Pomalu až ke sko­ku, díky projevení síly, jež v kosmu nastane díky otáčení. Pomalý vývoj je vývoj, který je méně důležitý. Rozhodující je skok ve vý­voji.

 

Život se vyvíjí bez přestávky. Stejně jako hmota se vyvíjí bez přestávky. Kosmos se vyvíjí rychlostí světla a život se vyvíjí stejným tempem. Vyvíjí se v Bohu, v Boží síle ve formě Božího ducha. Člověk žil na Zemi životem, v němž se pomalu vyvíjel k bodu, v němž se už nemůže vyvíjet formou života, kterou dnes představuje, aniž by byl zničen. Bůh netvoří, aby to zničil. K člo­věku dorazí síla. Díky této síle se změní duch uvnitř člověka. Blí­ží se absolutní Boží vůle.

 

Zkušenost, kterou duch člověka přijímá jeho vlastními skutky, díky pomalému vývoji způsobí, že dojde ke skoku k vnějšímu pro­jevu síly. To, co se k této Zemi blíží, je absolutní Boží vůle. Pozvednutí člověka k větší dokonalosti ducha, aby mohl unést po­znání, jehož dnes není schopen.

 

Existují vědci, kteří prohlašují, že se chystáme hledět přes Bo­ží rameno. Vědci se chystají pozorovat Boha tímto způsobem. Chystají se odhalit stvořitelský čin v kosmu a v životě. Avšak sou­časně s přijetím poznání, poznání může být použito ničivě. Aby ničení zmizelo z vědomí člověka, musí jednou provždy při­jmout zkušenost negativní povahy. Musí být tak veliké, že od ni­čení v lidské mysli se upustí. Lidstvo bude dovedeno k bodu, kdy za sebou bude mít spáleny všechny mosty.

 

Vyvstává mnoho otázek. Poznání, jež způsobí, aby se zde rozložila Boží síla, se může usadit uvnitř člověka. Ten pochopí, že pozná-li Boží sílu ve hmotě, pozná Boží sílu v duchu. Jednou jsem to člověku předvedl. S Boží silou v rukách ovládnete hmotu. Ne­záleží na tom, zda je to hmota mimo člověka nebo zda je to jeho vlastní hmota. Bůh působí kosmem. V nejmenším stejně jako ve větším tak, že kosmos je samopozvedající. Život je samo­pozvedající. Je samopozvedající ve formě síly. Život je samopozve­dající ve formě síly a ducha. Proto je život člověka samopozveda­jící stejně jako kosmos ve vědomí Boha. Díky Jeho duchu a síle. Zde můžete nalézt zárodek v genu a chromozomu. Síla je v nej­menším i v největším. Není-li ve hmotě duch, působí síla jinak, než tam, kde hmota a duch pracují v dualitě. Proto je životní pro­jev v duchu, jenž dává hmotě tvar. Proto nenajdete dva stejné li­di. Neexistují dva duchové na stejné úrovni vývoje. Spojení mezi duchem a hmotou je těsně svázáno s lidským tělem. Tímto spoje­ním ducha a hmoty se život rozpíná světelnou rychlostí. Život se rozpíná tak, že stoupá z úrovně na úroveň až dosáhne větší dokonalosti. Dnešní lidský život je početný díky vývoji, k němuž došlo.

 

Říkáte tomu zákon dědičnosti. Je to jen zčásti správné. Nejen dítě si vybírá rodiče. I manželský pár je zodpovědný za vý­běr ducha, který k němu přichází, kvůli projevu ducha, který ta­to dvojice má. Projev ducha spočívá ve hmotě. Díky tomu znáte spojení ducha a hmoty.

 

Učil jsem vás a říkal jsem vám, že dříve než se úplné pochope­ní v lidském vědomí může usadit uvnitř vás, tak jako u jiných li­dí, je nevyhnutelné přesunout lidského ducha ven do kosmu. Tak se prostřednictvím osobní zkušenosti naučí rytmu a způsobu ži­vota. Je nezbytné, aby se lidský duch pozvedl ze Země. Lidský duch bude povýšen na úroveň, určující nový přírůstek síly v lid­ské duši, duchu a mysli. Mnozí to chápou jako science ficti­on. Na druhé straně si je věda vědoma, že život je univerzální. V nejmenší z nejmenších věcí můžete nalézt klíč k největší z nej­větších. Jen jedna věc je zanedbána. Nalezení Boží síly působící ve hmotě tak, že paralela mezi působením Boží síly ve hmotě a duchu ustupuje ve vědomí vědců stranou. V den, kdy je pozná­ní člověku dáno, se člověk bude podobat Bohu jinak, než člověk současný. Člověk má v síle ducha tvořivou povahu. Ta mu dnes chybí. Život a hmota patří dohromady. Čím výše přichází lidský duch v podobě síly, tím víc je hmota ovlivněna tak, že se zvyšuje otáčení Galaxie.

 

To, co se blíží, není pro tuto Zem, nýbrž pro celou Gala­xii. Projev ducha u člověka způsobí vycházení nové duchovní sí­ly ze Země. Současně se zvýší otáčení Galaxie a bude zvýšena síla v kosmu. Působí to tedy dvojitě. Chemické procesy Slunce budou jiné. Sluneční světlo bude jiné. Díky návratu Slunečního světla na Zem vzroste síla tak, že žádná z částic na Zemi nebude mít stejnou formu otáčení jako dnes. Bude to přírůstek těsně spojené sí­ly hmoty a ducha. Protože Bůh vládne kosmu, v kosmu a v živo­tě, projevuje se absolutní Boží vůle.

 

Bůh je duch a síla. Tato síla je všudypřítomná. Zvětšuje-li se tato sila ve hmotě a v životě, vzrůstá Boží síla v kosmu. Proto jsou život a hmota samopozvedány tak, že stoupají s Bohem for­mou ducha a síly. Čím vyšší je projev života v duchu a síle, tím větší sílu projeví kosmos prostřednictvím Boha. Otec a Syn jsou stejní. Jde o projev síly na dvou různých místech. A přece je stej­ný. Jeden v makro, druhý v mikro.

 

Žijete v duchu v mikro - Bohu. Stejně jako je Zem částeč­kou v kosmu, jste částečkou v životě, v Bohu. Čím výše se zvedá­te silou ducha, tím výše se v kosmu duch zvedá. Tak se pozvedá­vá sám kosmos. Je to tvoření bez začátku, bez konce.

 

Duch člověka nechápe vývoj, jenž je nekonečný. Sám člověk má omezenou zkušenost díky časovým intervalům v tvoře­ní vlastní osoby. Ale od začátku času - obrazně řečeno - Bůh už stvořil všechno. Říkám-li od začátku času, myslím od začátku Ze­mě v Kosmu. Od doby, kdy Bohem bylo určeno tvoření ve vědomí a síle, je zákon stanoven tak, že zákon života člověka, zvířete, rostliny a hmoty je s Ním těsně spojen. Člověk může svého Boha zapřít, Bůh člověka nikdy nezapře.

 

Životu je z Božích rukou dán svobodný duch, protože duch projevuje sílu, jež je božská. Neměli byste zoufat nad životem na Zemi. Ve svém nitru a vědomí věřte, že to, co se blíží, je konec pomalého vývoje života člověka. Život člověka přicházející prostřed­nictvím skoku, může zaujmout své místo v kosmu na jiné úrovni. Dobře ví, že život je nepřerušený. Bez ohledu na to, zda ke skoku došlo nebo zda člověk svou zkušenost musí dodatečně roz­víjet pomalým vývojem v kosmu. Měli byste pochopit, že život funguje stejně jako čas. Život je členěn v kosmu, neboť čas je čle­něn v prostoru. Je mnoho věcí, jež mohou pro člověka vypadat špatně. Viděno z kosmického hlediska, slouží jedinému účelu, ­dosažení vyšší dokonalosti ducha. Proto všechno, co se blíží v ča­se a prostoru, v životě a hmotě, je absolutní Boží vůlí. Proto Bůh všechno v životě a hmotě vypracovává díky této síle. Síla vzroste. Síla zesílí, aby kosmos pozvedla k další dokonalosti - díky této sí­le. Je to vývoj, jenž potrvá navždy. Čím výš stoupá duch člověka, tím blíže přichází k Bohu. Čím blíže přichází člověk k Bohu, tím více toho Bůh pošle zpět ve formě síly. Pak Boží síla v kosmu vzroste. On se stane větším. Stane se silnějším. Proto je Bůh sa­mopozvedající ve formě ducha a síly.

 

Během věků člověk přijal přirovnání životního projevu na Ze­mi a pravdivý životní projev viděný z kosmického hlediska. Ego člověka je takové, že člověk využívá všechno k vlastnímu prospě­chu, místo aby prostřednictvím ducha pomáhal kosmu. Místo po­moci okolnímu životu. Člověk zapřel Boha, protože ve svém vědomí neuznává Boha tak, aby sloužil Boží síle navenek v živo­tě, k životu. Bez ohledu na to, jaký život je. Aby vývoj mohl po­kračovat, musí dojít k proměně. K proměně dochází vždy ve velkých skocích v Galaxii. Nejen na jedné planetě. V celé Galaxii. Život na planetě je těsně spojen se životem v Galaxii. Proto jsem řekl, že miliony planet odcházejí. Životní projev na vyšších úrovních tuto formu zákona zná a uskutečnil odchod ducha, aby se pozvedl k větší dokonalosti.

 

Bratři a sestry z Vesmíru přicházejí pomoci lidstvu vstoupit do nového věku, který se blíží díky zvýšenému otáčení. Prostřednic­tvím toho se posune čas a prostor této Země. Proto jsem příchod přirovnal k znovuzrození.

 

Člověk spojuje různými způsoby. Zrak, sluch a cit. Zrak může říci jednu věc, sluch druhou. Zkušenost, zrak a sluch jsou v lid­ském vědomí výsledkem toho, co člověk slyší a vidí. Prostřednictvím zraku může člověk dosáhnout přírůstku vědomí ve hmotě, má-li přirovnání o Stvoření. Přirovnání Stvoření ve hmotě, samo­pozdvižení hmoty díky otáčení a síle. To je to, co je projeveno v Dánsku v malbách. Nic víc a nic méně. Je to první zárodek stvo­ření. Tento zárodek byl člověku ukázán, aby pozvedl ducha. Sku­tečnost, že se vědomí zdokonalí a pozitivně ovlivní ducha, který se silou pozvedne. Duch je síla.

 

Všechno, co se nalézá v síle, může být použito dvěma způsoby. K povznesení a k rozkladu. Rozkladný proces je člověkem ob­jeven. Povznášející tvořivost člověk ještě nezná, třebaže leží v je­ho stopách. Člověk je dokonalý v ničení. Protože se tak stalo, při­chází Boží duch ve formě síly. K pozvednutí ducha tedy dojde tak, že základ zkušenosti způsobí, že člověk už neklesne zpět na ničivou úroveň. Proto proměna začíná tak, že žádná chyba v budouc­nosti se už nebude opakovat. Člověk slouží životu a slouží Bohu. Slouží-li Bohu, slouží síle a pak síla společně s Bohem stoupá při plném vědomí k větší dokonalosti.“

 

 

(26)

 

Zpravodaj č. 26

 

(Diktováno Ortonem 2. září 1969)

 

 

Člověk od sobce přechází k realistovi.

 

Je-li ego člověka takové, že člověk může uvažovat, cítit a jednat pouze sobecky, bude životní projev takový, že člověk bude chtít přizpůsobit všechno, co je mimo něj, svému modelu myšlení. Pro­to se lidé snaží vládnout jeden druhému. Člověk se snaží k vlast­nímu prospěchu vládnout přírodě, aniž by bral ohled na své blíz­ké nebo na přírodu.

 

Se sobeckým modelem v myšlenkovém světě bude pro každého pravda o projevu života vždy kamenem úrazu. Není proto možné být hledačem pravdy v sobeckém modelu. Ve vědomí nemůže vy­stoupit pravdivý obraz díky zápasu, který vyvolává vědomí uvnitř i zvenčí. Jste-li čestní ve svém pohledu na život, jste čestní k živo­tu v sobě. Díky tomu jste čestní i k životu a k přírodě mimo sebe. Chcete-li dosáhnout čestného modelu života zcela sami, vlastní silou, pak není nezbytné přivést k člověku proroky. Dnes hodně mluvíte o humanismu. Je to jen fráze. Od obětního ohně k životu projevovanému na Zemi dnes nevede dlouhá cesta. Exis­tuje pouze rozdíl v prostředcích. Duchovní zvrácenost v obětním ohni pokračovala v aréně. Dnes ve smyslu vraždy ji rozvíjíte úpl­ně jinak, ale stejně účinně. Proto musí být člověk dohnán tam, kam jsem říkal. Měl by za sebou spálit všechny mosty modelu současného života. Může se tak odvrátit od modelu života, který žije a obrátit se k pravdivému, který by měl žít. Pak může se svý­mi blízkými žít jinak než dnes. V blížících se událostech byste se měli naučit ovládat svou mysl a dokončit učení, které jsem dal va­šemu vědomí.

 

Ocitnete-li se tváří v tvář agresi, jste sami ochotni stát se agresivními. Setkáte-li se s nespravedlností, rychle se sami stane­te nespravedlivými, neboť na vašich rtech je soud. Měli byste být čestní v postoji k sobě, k životu a duševně analyzovat druh života kolem vás. Potom v sobě můžete ovládnout události, které při­cházejí k Zemi, protože víte, díky čestnému obrazu života, který v té chvíli v sobě projevujete, že příčinou těchto událostí je abnor­mální stav mysli.

 

Divíte se, proč lidé tak rychle následuji to, co nazýváte negati­vismem. Nechte tento obraz v klidu ve svém vědomí. Neměli by­ste se divit, zapnete-li televizi, protože tam ukazují pouze tento model života. I děti jsou jím programovány a ovlivněny. Lidé žijí život, v němž je normální obohacovat se na úkor souseda. Bez ohledu na cenu. Jaký význam pro vás bude mít dobytí světa, ztra­títe-li duši ?

 

Ve vašem vědomí musí být jasné, že láska a zásada vraždy jsou dvě rozdílné zásady. Za žádných okolností nemohou být spojeny. Existuje volba, kterou musí každý udělat v situaci, jíž bude čelit. Proto dnes neexistuje nikdo, kdo může použít tako­vou výmluvu, že oni budou bránit domy a domovy, neboť jak bu­dou bránit sami sebe ?  To nejde. Nad jeho hlavou visí meč, připravený každou minutu padnou dolů: A žádná pozemská moc nemů­že tomuto meči zabránit spadnout. Chcete-li model života podle zásady vraždy, budete ho mít. Až do konce. Bůh do něho za žád­ných okolností nezasahuje.

 

Bůh je milujícím Bohem mysli, jež je ochotna opustit tento mo­del života. Proto dochází k vystěhování. Je to zásada Boží milosti. Proto dochází k vystěhování mnoha obyvatel této Země. Ve svém nitru mnozí nechtějí v takovém životě pokračovat.

 

Člověk se domnívá, že dělá dobrý skutek, když si pomá­há ekonomicky. Zapomíná, že je to na úkor souseda. Ale účet, který dáváte sousedovi, vám bude s neomylnou jistotou vrácen. Je vám řečeno vše - nic nebylo ukryto. Všechno bylo postupně řečeno v přirovnáních. Byl pro vás naplánován model života. Před tisícile­tími vám bylo řečeno, že určité činy přinesou určité výsledky. Činy nepřicházejí samovolně. Jsou předem vypočítány. Jdete-li stopami lží a vraždy, sklízíte zásadu lží ve hmotě a v životě. Odměnou hří­chu je smrt. Hřích je modelem života jdoucím proti Boží zásadě. Je to sobectví a lživý model života. Čestný model života je pravda.

 

Stáří pyramidy je kolem 60 000 let. Pyramida přežila jedno převrácení Země a je to vidět. Je zjizvená a poznačená. Je však dostatečně pevná, aby odolala vlivu, jemuž byla vysta­vena. Skutečnost je taková, že voda jednou vystoupila na vrchol pyramidy, aniž by ho převýšila. Dojde k převrácení Země. Je to nezbytné, aby se vyčistila od jedu, který na ni člověk zanesl. Hovořím-li o jedu, hovořím o nepořádku, který se člověk chystá v mikrokosmu udělat tak, že mikrokosmos nebude sloužit živo­tu, nýbrž ho bude ničit. Mikrokosmos díky zásadě lží bude od­porovat svému účelu. Proto dojde k převrácení Země, aby se mohl očistit. Hmota Země bude mít v každé molekule jiný druh frekvence otáčení než má dnes. To způsobí, že se materiál zce­la změní. Změna zemského povrchu bude konečná a úplná. Způsobí to, že mikrokosmos bude zase sloužit životu na jiné ­vyšší - úrovni. Vyzařování z kosmu získá jinou povahu. Dojde k harmonii s vyzařováním z druhu života, který bude v bu­doucnosti na této Zemi žit. Bude mít vyšší druh vibrací. Způso­bí to vyšší kvalita silového pole. Všechno souvisí s vývojem, který Bůh zahájil. Rostlinná říše se stane jinou stejně jako ži­vočišná. Člověk dostane rozum a bude svůj život prožívat s os­tatními v plné harmonii a lásce.

 

Neměli byste být překvapeni, změní-li se mikrokosmos. Uvidí­te to na rostlinách. Pozůstatky rostlin objevených na této Zemi mají jinou povahu, než rostliny objevené dnes. Tehdy byla husto­ta vzduchu a moře jiná. To všechno lze zjistit. Je to normální vý­voj. Je to normální, co se týče síly. Síla je vždy zvyšována a mik­rokosmos se jí řídí. Je to Boží síla a Boží stvoření. Proto je geomagnetismus Země změněn úměrně geomagnetismu Galaxie. Sami stvoříte obrazy a uvidíte pracovat vesmírné lodě. Budou to elementární fyzikální a chemické úlohy. Hovořím-li o fyzice a chemii, měli byste pochopit, že myslím, že to bude ta fyzika a ta chemie, které fungují skrze vás. Potom poznáte, že znáte všech­no, co se děje ve Vesmíru jako celku.

 

Poznáte-li sami sebe, poznáte svět. Poznáte-li sebe, poznáte vašeho Boha.“

 

 

(26-1)

 

Co řekl mistr o ...

 

Karma

 

 

Osud člověka závisí na jeho předchozích inkarnacích.

 

Člověk může prolomit karmu v jednom jediném životě jen v přítomnosti pochopení.

 

Některým lidem se karma zruší rychle. Mnozí s ní budou mu­set pokračovat. To záleží na tom, jak si poradí s konkrétní situa­cí, v níž jsou.

 

Tato generace člověka prolamuje výsledek karmy. Hovořím-li o této generaci, hovořím o těch, kdož jsou duchovně vyspělí, aby přijali duchovní proměnu, o níž jsem učil.

 

Vznikne-li situace, vedoucí ke zkratu (je to slovo, jež dobře znáte - člověk zažívá duševní zkrat), pak by se mohly stát nejne­příjemnější věci. Člověk je zcela odpojen od svého vědomí. Čin­nost mozku není normální, činnost duše je nevyvážená. To je dů­sledkem karmy, v níž se nežádá, aby člověk použil svo­bodnou vůli. Žádá se, aby měl větší pochopení. Jestliže se něco takového už jednou stalo, nedojde k tomu znovu.

 

Člověk může vždy a kdykoliv změnit kurz svého života. Délka života je určena karmou.

 

Nespočívá to jen v předcházejícím životě - že má člověk karmu. Dostává ji hned, má-li nesprávnou myšlenku.

 

Pro teleportaci není nutné karmu vyřešit.

 

Karma začíná působit na druhé straně, i na této straně.

 

Co se týče ženy, od narození má ve vaječníku ta vajíčka, která vytvoří počet porodů, určených karmou jejího života - porody jsou částí její karmy.

 

K vraždě je zapotřebí dvou osob. Jedna aby byla zabita, druhá aby ji spáchala. Pravidlem je to karma pro oba.

 

 

(26-2)

 

Hledání

 

 

Hovořím-li o hledání, myslím tím, zda jste pravdiví k sobě ve svém modelu chování, čestní ke svému okolí.

 

Pomocí uvolněného duševního stavu je dosaženo vý­sledků.

 

Hledání uvnitř sebe je skutečnou psychickou analýzou vědomí. Jinými slovy - osobní psychoanalýzou.

 

Upustíte-li od toho, co uvnitř vás říká, že je špatné, budete se očisťovat.

 

Modlit se znamená hledat ve světle pravdy. Hledat v pravdě je hledat své špatné stránky. To je hledání.

 

Nebýt ovlivněn zvenčí a nebýt ovlivněn vědomím Země - to je hledání. To je klíč ke vstupní bráně. Jinými slovy - přijmete-li to­to pochopení v sobě, uvidíte vstupní bránu do druhého království.

 

Pracujete-li se sebou a uvnitř sebe - v míru a v harmonii - zavíráte váš solární plexus. Vylučujete všechny vlivy zvenčí, které zasahují solar plexus a odtud se šíří do mozku. Pak budete mít zavřenou svou modlitebnu a půjdete do hloubky svého nitra a naleznete sílu. Potkáte Boha.

 

Pracuje-li člověk sám se sebou, vystavuje se nebezpečí. Spočívá v tom, že dotyčný pracuje z pozice egocentrika. Jedná racionálně, aby omluvil sám sebe a své činy. Nemá to nic společného s tvoři­vým myšlením. Pracuje-li člověk se svou duševní aktivitou, tak jak jsem žádal, pak je to jeho myšlenka, jež je v myšlení a je jeho skutečným cílem. Je vyhledávána. Je základní částí.“

 

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)