Převibrování Slunce


Z cenzurovaných údajů SOHO, zveřejňovaných NASA na Space Weather.com, vyplývá, že od 6., 7. a 8.11. jsme bombardováni nezvykle silnými dávkami rentgenového záření, o mracích pozitronů nemluvě. Sluneční činnost se brzy stane neměřitelnou... 
Mezi 24 a 26.11. došlo k 9 tzv. Super Flare - výbuchům, které vymršťují do prostoru gigantické množství vysoce ionizované masy sluneční korony. Statisticky viděno dochází k těmto projevům zhruba jednou za jedenáctiletý cyklus. Dá se říct, že stupnice grafů přetekly 26.11. - kdy (do tohoto data) poslední výbuch měl intenzitu X-4. 

Přátelé ze světa píší, že nebývale zesílila polární záře, která se ze severu rozšířila prakticky nad celou Kanadu; místy už překrývá skoro celou oblohu. 

26.11. NASA oznámila, že se předpokládaná viditelnost polární záře přesune nad Francii.

To vše by nebylo tak divné, jsou ale i jiné věci, které NASA od jisté doby tají.
Začalo to vlastně průletem Hale-Boppa. 2. června 1998 se objevila zpráva, že dvě malé komety zasáhly Slunce. Také nic divného, podivné ale je, že nešlo o ojedinělý případ. Na snímcích SOHO se stále častěji objevovaly podivné objekty, které NASA označuje jako "tančící komety" - ať už tím myslí, co chce. Tyto "komety" se chovají přinejmenším podivně - nalétají poměrně blízko k Slunci a zase se od něj umí vzdálit (!), některé z nich dokonce na Slunce doslova střílejí... Jiné se jako kamikadze vrhají přímo na jeho povrch. Následuje obrovský výbuch...


Na živém obrázku (obr.1) je zřetelně zdokumentován případ z 2.6.1998 (SOHO). Vidíme dvě tělesa obrovských rozměrů, která se úžasnou rychlostí přibližují k hvězdě. Letí ve formaci po paralelních drahách. Cílem je patrně kořen ohnivého jazyka protuberance šlehající ze Slunce jako plamen plynového hořáku. Následuje obrovský výbuch - a plamen zhasne...

Obr. 1 - 2.6.2000

ZVĚTŠENINA (GIF 616 kB)
 Kliknutím na obrázek se dostanete na zvětšeninu (616 Kb)


Přítomnost těchto podivných těles (demonstrovaný případ není ojedinělý), pro něž se mezitím vžil pojem "sun cruisers", a jejich podivné chování nakonec vedlo k tomu, že NASA od jisté doby (z "technických důvodů") zrušila přímý přenos ze satelitu SOHO/LASCO, takže "on line" záběry Slunce dostáváme z asi tříhodinovým zpožděním. Čas mezitím je vymezen cenzuře propouštějící jen záběry, které jsou "clean". Pozorný pozorovatel si však i zde povšimne poletujících těles prapodivných tvarů.


Obr. 2
Těleso vpravo nahoře do obrázku jaksi nepatří... A přesto tam je!


Věnovali jsme něco času analýze obrázků z června 1998, a zažili obrovské překvapení. Těleso "bližší kameře" vykazuje několik znaků opravňujících k domněnce, že je umělého původu a má vlastní pohon! Termoanalýza provedená pomocí srovnání barev ukazuje, že paprsek za jeho zádí má stejnou, nebo jen o málo nižší teplotu než je referenční teplota protuberance v pozadí, kterou jsme použili k porovnání. Tímto ovšem kometa okamžitě odpadá. 

Obr. 4 a,  b - 2.6.2000

Druhé těleso vlétající do obrázku má velmi zvláštní tvar, který při pohledu zezadu připomíná jakousi podélnou krabici se třemi otvory, z nichž vychází jeho "ohon", jak ostatně zřetelně dokumentuje barevné spektrum na obrázku vpravo... (obr.5 a, b) Tak takhle žádná kometa nevypadá.

Obr. 5 - 2.6.2000


Vypadá to možná jako silně "přitažené za vlasy", ale zdá se, jakoby se kdosi snažil rozbouřenou hvězdu "přeladit" a patrně ví, jak na to! 
Nedělejme si iluze: pokud tak někdo činí, dělá to zřejmě kvůli sobě a ne kvůli nám. Existuje ovšem i názor, který naopak tvrdí, že cílem tohoto snažení jsme právě my - cizí inteligence, v roli našich rodičů a pěstounů, se snaží zvýšit vibrace tohoto systému a umožnit nám další vývojový skok! Je to očekávané Znamení?
Tak či tak, věc je vážná a měli bychom neznámým sousedům, ať už v roli kosmických hasičů, nebo ladičů, držet všechny palce...

(Autor přejatého materiálu se domýšlí velice správně.Vzhledem k nezvratnému přechodu z hrubohmotné (3.) dimenze do jemnovibrační dimenze (5.) se musí i samo Slunce frekvenčně "zrychlit" a být pročištěno od nánosu hrubovibračních energií, což je nezbytný krok pro co nejmírnější přechod viz. Slunce se očišťuje.   a také závěr sdělení č.1240 v "V. Rozhovorech s poučením od mých přátel z vesmíru" na www.universe-people.cz

Slunce je totiž  naší "živou knihovnou" a po celé věky přijímalo naše informační energie, které byly a jsou především negativní povahy.Vezměme si i my sami příklad ze Sluníčka a odhoďme všechno to, co nás po dlouhé roky tíží. Odpusťme v duchu tomu, kdo ublížil nám (nejspíš zrovna nedokázal být lepší) a sami poprosme za odpuštění ty, které jsme zranili, neboť všechna bolest se nikdy nevyléčí pouhým zapomněním (uskladněním v duši), nýbrž jen a jen LÁSKOU. Máme snad krásnější příklad, než jaký nám dává Slunce? Stačí jen požádat o pomoc a dostaneme ji. Každý z nás má své průvodce z vyšších dimenzí, kteří stále čekají, až odemkneme svá srdce a navždy zahodíme klíč. - pozn. zpracovatele)   


Obr. 6 - Jiná "kometa" manévrující v blízkosti slunce (záběry kamerou v UV spektru


Obr. 7 - 20.4. 2000

Obr. 8 - objekt z května 2000

Obr. 9 - dto - invertováno


Obr. 10 zvětšený levý horní roh obr. 2

Obr. 11 - zvětšenina objektu označeného na obr. 10 šipkou - srov. profil "komety" na obr. 5!

Podivné, že? Všechny objekty, označované NASA jako "tančící komety" mají shodný tvar a byly pozorovány už dávno předtím, než 2. června 2000 dva z nich vlétly do Slunce...

Obr. 11 - "tančící kometa" těsně před vnořením do fotosféry 

 

Touto problematikou se zabýval už v roce 1998 Robert Ghost Wolf (viz. link na konci strany). 


Jak to začalo?

Na obrázku, pořízeném satelitem LASCO 1. května 1998, se poblíž Slunce nachází těleso, které tam vůbec nepatří. Výřez s popisem pochází ze společného oficiálního prohlášení LASCO/NASA, v němž bylo veřejnosti sděleno, že jde o Mars... 

Obr. 12 - 1.5.1998


Zvětšenina objektu ovšem ukazuje cosi úplně jiného než známou planetu...

Obr. 13 a, b, c - 1.5.1998

(vlevo zvětšeno, vpravo je použita technika reliéfu)

Extrémní zvětšení Obr. 13b - 1.5.1998


Obr. 13b - 1.5.1998 - zvětšenina upravená invertováním barev


Obr. 14 - 11.5.1998

                Objekt označený šipkou byl u Slunce zjištěn dokonce dvěma na sobě naprosto nezávislými způsoby...

Obr. 15 - 11.5.1998

...a to, co ukazuje zvětšenina je velice překvapující. 

Obr. 16 - 11.5.1998


Zde, stejně jako na jiných snímcích, je možné pozorovat ohromnou vzdálenost, kterou tento objekt dokázal urazit za pouhých 17 hodin. 

Obr. 17 


Zdroje

http://www.wolflodge.org/stargate/suncruiser/sc.htm

http://umbra.nascom.nasa.gov/comets/SOHO_sungrazers.html

http://members.aol.com/phikent/orbit/projectile.html

http://www.iwonderproductions.com/