Články ze světa
   161 - 180    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

161 tn_161.jpg (3555 bytes)Lední medvědi už možná nebudou lední (31.10.2003)

162 tn_162.jpg (3098 bytes)Léta budou v tomto století ještě teplejší (9.8.2003)

163 Klimatický šok: zešílela příroda? (2003) 1.strtn_163a.jpg (2062 bytes)2. strtn_163b.jpg (2035 bytes)

164 tn_164.jpg (2912 bytes)Soucit a láska nejsou přepych (13.10.2003)

165 tn_165.jpg (2274 bytes)Uspokojování energetických potřeb člověka může vést k přeenergetizování (10.2003)

166 tn_166.jpg (2681 bytes)Proměna naší Země již nastala (10.2003)

167 tn_167.jpg (2423 bytes)Tisícům zvířat hrozí vyhynutí (19.10.2003)

168 tn_168.jpg (1911 bytes)Velký Bratr má mladší sourozence (29.11.2003)

169 tn_169.jpg (1747 bytes)Intel připravuje revoluci v mikročipech (7.11.2003)

170 tn_170.jpg (3266 bytes)Špidla nevěří v brzký start mýtného na dálnicích (30.10.2003)

171 tn_171.jpg (1917 bytes)Myšlenka opice hýbe mechanickým ramenem (15.10.2003)

172 tn_172.jpg (2138 bytes)Noční pohled na planetu Zemi (6.11.2003)

173 tn_173.jpg (2231 bytes)Do sledování dětí nakonec zasáhne váda (30.8.2003)

174 tn_174.jpg (2564 bytes)Slunce je podivné (4.11.2003)

175 tn_175.jpg (2386 bytes)Na Zemi udeřila geomagnetická bouře (30.10.2003)

176 tn_176.jpg (2224 bytes)Slunce bouří nejvíce za poslední léta (30.10.2003)

177 tn_177.jpg (2584 bytes)Největší výbuch na SLunci (6.11.2003)

178 tn_178.jpg (2369 bytes) Síla slunečních erupcí roste (6.11.2003)

179 tn_179.jpg (2444 bytes)Slunce bouří dál a ještě silněji (6.11.2003)

180 tn_180.jpg (2398 bytes) Australané postaví nejvyšší věž světa (2003)