Články ze světa
   201 - 220    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

201 tn_201.jpg (3555 bytes) Zasahující hasiči: O stoleté vodě nás učili jen ve škole (14.8.2002)

202 tn_162.jpg (3098 bytes) Charity přijímají dary pro postižené (14.8.2002)

203 tn_203.jpg (3860 bytes) V ZOO utratili lva a medvěda (14.8.2002)

204 tn_204.jpg (5214 bytes) Most v Písku je pod vodou (14.8.2002)

205 tn_205.jpg (3962 bytes) Přizpůsobit se krajině, Poručit dešti neumíme (14.8.2002)

206 tn_206.jpg (4320 bytes) Škody možná budou větší než při povodních na Moravě v roce 1997 (14.8.2002)

207 tn_207.jpg (5416 bytes) Ničivá voda ochromila hospodářství (14.8.2002)

208 tn_208.jpg (5096 bytes) Stromovkou pluly chaty a stromy, ... (14.8.2002)

209 tn_209.jpg (2981 bytes)Potopa je větší než v roce 1890 (14.8.2002)

210 tn_210.jpg (3895 bytes) Drážďany zaplavila velká voda (14.8.2002)

211 tn_211.jpg (4111 bytes)Lidské stránky katastrofy (14.8.2002)

212 tn_212.jpg (4103 bytes) Stoletá katastrofa (14.8.2002)

213 Karel Gott: Hrozí světu totalita? (6.2002): 1. str.tn_213a.jpg (3395 bytes), 2. str.tn_213b.jpg (3565 bytes), 3. str.tn_213c.jpg (3917 bytes)

214 Malý Bratr tě vidí (2002): 1. str.tn_214a.jpg (3474 bytes), 2. str.tn_214b.jpg (3071 bytes), 3. str.tn_214c.jpg (4507 bytes)

215 Autovlak: cestování autem, které nemusíte řídit: 1. str.tn_215a.jpg (3024 bytes)2. str.tn_215b.jpg (3373 bytes)3. str.tn_215c.jpg (3182 bytes)

216 tn_216.jpg (3095 bytes) Nad Prahou bude pulsovat srdce (16.11.2002)

217 tn_217.jpg (3382 bytes) Nad Pražským hradem se rozsvítí srdce Jiřího Davida (16.11.2002)

218 tn_218.jpg (3504 bytes) Jak internet a mobil ovládly medicínu (24.10.2002)

219 tn_219.jpg (3741 bytes) Spořitelna nastupuje v internetu (12.11.2002)

220 tn_220.jpg (3911 bytes) Stát sbírá intimní data o nemocných (2.12.2002)