Články ze světa
   261 - 280    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

261 VZP již vydala dva miliony průkazů

262 V pasech Evropské unie budou povinná digitální fota a otisky

263 Austraský televizní zoolog svou show asi přehnal

264 Ministr Ambrozek má v krvi desítky jedů

265 V krvi všech minisrů se našly jedy

266 V unijních pasech budou digitální otisky i fotografie

267 Táborské listy

268 Arktida rychle roztává, Antarktidě hrozí hlad

269 Mýtné se začne v Česku vybírat v roce 2006

270 Slzy nad Tatrami strana 1, strana 2, strana 3, strana 4.

271 Příroda nadělala rekordní škody

272 Změny klimatu napáchaly rekordní škody

273 Antarktickým zvířatům hrozí kvůli tání mořského ledu nedostatek potravy

274 Zajíce a bažanty budou brzy děti znát jen z obrázkových knížek

275 Bankomaty už umí více

276 Rekordní teploty překryje sníh

277 Nebojte se modré

278 Chytrá karta budoucnosti: vše v jednom strana 1, strana 2.

279 Sněmovna o dva roky prodloužila termín na výměnu řidičáků

280 Občanky z roku 1994 platí jen do prosince