Články ze světa
   641 - 660    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

641 Lůžka německých nemocnic sledují počítačové čipy

642 Čárové kódy na zboží v nejbližších letech vystřídají čipy

643 Vláda připravuje dosud největší proměnu vysokých škol a výzkumu


644 Nepriateľ štátu

645 Velký brat na cestách

646 Budú odpočúvať aj Slovensko?!

647 Polícia chce vedieť, s kým hovoríte.

648 BIOZ - Biometrické zámky

649 Dveře odemknete jediným dotykem Vašeho prstu.

650 Katalog - biometrické zámky

651 Jiné dveřní štíty: Prst jako klíč

652 Občané si stěžují na kamery v ulicích

653 Vedra jsou třikrát delší než v minulosti. A bude hůř

654 Z otisku prstu a kapky potu lze vyčíst stravovací návyky

655 TV sledovanost o letních víkendech klesá ke dnu

656 Nepoužívajte Wi-Fi, varuje nemecká vláda

657 Největší atomová elektrárna světa zůstane zavřená

658 Děti si uvědomují nebezpečí číhající internetu

659 Česi chcú zmeniť financovanie cirkví

660 Do roku 2014 sa oteplí