Články ze světa
   801 - 820    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

801 Schválili správu o zdravotnom stave lesov

802 Globální oteplování povede k válkám a epidemiím

803 V Európe je 60-tisíc ton rádioaktívneho odpadu

804 Najzelenšie autá sú z Francúzska

805 Počítač má v Česku osmkrát více lidí než před 15 lety

806 Ministři EU se dohodli na financování Galilea

807 Cyklón Sidr spustošil Bangladéš horšie, ako sa očakávalo

808 Přípravky na odstranění šedin obsahují olovo, varuje ministerstvo

809 Čínská líčidla obsahují olovo, varuje ministerstvo

810 Přírodních katastrof je čtyřikrát více, varují vědci

811 Jaderný reaktor si bude moci koupit každá vesnice

812 Evropa už jadernou energii neodmítá

813 Lenovo staví v Polsku svou první evropskou továrnu

814 Visa spustila v Británii pilotní projekt plateb přes mobil

815 Teplota stoupá: protokol z Kjóta se pořád nenaplnil

816 Slovensko čakajú dramatické klimatické zmeny

817 Éra klasických tištěných letenek končí

818 Čína slídí v počítačích britských firem

819 Počet domácností s internetem v EU roste, ČR však zaostává

820 Na východě vzniká nová opona. Elektronická