PSEUDOTVŮRCI PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Družicový systém Galileo
Video - Orbitální Galileo

Zbavit se front při placení mýtného, nalézt přesné místo, kde se nacházíte uvnitř obrovské budovy, zjistit výměry pěstovaných plodin, monitorovat přepravu zvířat, navigovat nevidomé nebo udržovat správnou rychlost, která omezí riziko vzniku nehod - to všechno bude možné díky civilnímu programu Galileo, což je radiová navigace pomocí satelitů iniciovaná Evropskou komisí a Evropskou vesmírnou agenturou ESA. Galileo se nachází právě před rozmístěním a jeho pokrytí bude od samého začátku globální. Systém bude mít po svém spuštění v roce 2008 dvě přednosti oproti současnému americkému GPS. Především bude vysílat zaručený kontinuální signál a za druhé bude nabízet určení polohy s přesností na dva metry, zatímco GPS určuje polohu pouze s přesností na patnáct metrů. Galileo tak nejenže zlepší již existující služby, ale umožní i vývoj nových.

Odkazy:
www.popularis.cz
www.europa.eu.int
www.esa.int

What is Galileo?
www.esa.int/export/esaNA/GGGMX650NDC_index_0.html

What is Egnos?
www.esa.int/export/esaNA/GGG63950NDC_index_0.html