PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

George Bush podpísal zákon o odoberaní DNA novorodencom


3.5.2008

Minulý týždeň podpísal americký prezident George Bush zákon, ktorý umožní federálnej vláde USA začať do 6 mesiacov so snímaním vzoriek DNA všetkým novonarodeným deťom v Spojených štátoch. Kritici to považujú za prvý vážny krok smerom k založeniu národnej databázy DNA.

Nový zákon S.1858 (tiež známy ako "The Newborn Screening Saves Lives Act of 2007" - Zákon zachraňujúci životy prostredníctvom kontroly novorodencov) je propagovaný ako "podporujúci pripravenosť na akýkoľvek prípad verejnej zdravotnej núdze". Je popisovaný tiež ako národný núdzový plán.

Zákon uvádza, že federálna vláda by mala "pokračovať vo vykonávaní, koordinácii a rozširovaní výskumu v skúmaní novorodencov" a "udržiavať centrálny ústav aktuálnych informácií ohľadne kontroly novorodencov... zabezpečujúc pritom, že tento ústav bude dostupný na Internete a aktualizovaný aspoň štvrťročne".

Časti zákona taktiež objasňujú, že vzorky DNA môžu byť použité na genetické experimenty a testy.

Twila Brase je prezidentka občianskeho zboru zdravotnej starostlivosti (Citizens' Council on Health Care, CCHC), expert v zdravotnej starostlivosti a významný kritik snímania a analýzy DNA. Brase napísala detailnú analýzu nového zákona, v ktorej varuje, že zákon predstavuje prvý program genetického testovania na celej populácii.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Brase uvádza, že zákon S.1858 a H.R.3825 (čo je verzia tohto zákona zo Snemovne Reprezentantov) dovoľuje:

" zriadiť národný zoznam genetických podmienok. Vzhľadom na tento zoznam sa budú preverovať DNA novorodencov a detí,

" vytvoriť protokoly na prepojenie a zdieľanie výsledkov genetických testov na národnej úrovni,

" vybudovať dozorné systémy na sledovanie stavu zdravia a zdravotných výsledkov jedincov, ktorí sa narodili s genetickými poruchami alebo špecifickými genetickými charakteristikami,

" použiť program kontroly novorodencov vládnymi organizáciami na účely identifikácie, spisovania a štúdia "postranných stavov" jedincov a ich rodín,

" podrobiť občanov genetickým výskumom bez ich vedomia alebo súhlasu.

"Vďaka tomuto zákonu budú čoskoro DNA všetkých občanov uložené vo vládnych genomických biobankách a považované za majetok vlády pre vládne výskumy", píše Brase. "Vzorky DNA odobraté z každého občana pri jeho narodení budú v podstate vo vlastníctve vlády, a každý občan sa tak stane potenciálnym predmetom na vládou sponzorované genetické výskumy".

"Verejnosť je neinformovaná a bezmocná. Zákon S. 1858 uvádza vládny program snímania DNA a genetického výskumu na úrovni celej populácie. Nevyžaduje súhlas dotyčnej osoby a nie sú v ňom uvedené žiadne požiadavky na plné informovanie rodičov o snímaní a odoberaní DNA ich detí za účelom genetických výskumov."

V štáte Minnesota (USA) už existuje program evidencie DNA. Tento program je veľmi pozorne sledovaný občianskym zborom zdravotnej starostlivosti.

Minulý mesiac vo svojom vyhlásení pani Brase vysvetlila, že predstavitelia ministerstva zdravotníctva v Minnesote teraz hľadajú možnosť oslobodenia takzvaného "DNA skladovania" zo zákona o súkromí. To by umožnilo štátnym predstaviteľom pokračovať v odoberaní vzoriek DNA narodeným deťom bez ich súhlasu či súhlasu rodičov, čo by zas vytvorilo nový precedens pre politiku snímania DNA na národnej úrovni.

DNA novorodencov už bola celonárodne zbieraná, testovaná, ukladaná a boli s ňou vykonávané experimenty.

Národná asociácia štátnych zákonodarných orgánov uvádza pre všetky štáty USA (ako aj pre štát District of Columbia) rozličné stanovy a regulačné predpisy, na základe ktorých sa už dnes vykonáva zber DNA novorodencov.

Navyše už teraz všetkých 50 štátov bežne odovzdáva tieto výsledky Ministerstvu národnej bezpečnosti USA.

Nový zákon S.1858 len upevňuje a zavádza tieto taktiky do legislatívy.

Iný zvučný kritik S.1858 je texaský kongresman Ron Paul, ktorý zákon komentoval v Snemovni reprezentantov nasledovne:

"Bez ohľadu na to, ako veľmi sympatizujem s uvedenými cieľmi legislatívy, nemôžem podporiť také zákony, ktoré prekračujú ústavné hranice na federálnu moc, alebo iným spôsobom ohrozujú slobodu Amerického ľudu. Keďže S. 1858 porušuje ústavu a môže mať tvrdé dôsledky, ktoré oslabia americký systém zdravotnej starostlivosti a ďalej narušia súkromie v zdravotníctve, musím tomuto zákonu odporovať."

Paul, ktorý je sám doktor, pokračoval: "Zákon S.1858 dáva federálnej byrokracii právomoc vyvinúť modelový program snímania DNA novorodencov. Federálna vláda nemá ústavnú autoritu a kompetencie na vytvorenie programu snímania DNA novorodencov, ktoré by boli adekvátne pre tak veľký a rozmanitý národ, akým sú Spojené štáty..."

"Tí z nás, ktorý majú lekársku profesiu, by mali byť obzvlášť znepokojení politikami umožňujúcimi vládnym a štátnym predstaviteľom pristupovať k lekárskym záznamom bez nášho súhlasu... Môj posudok zákona S. 1858 ukazuje, že autori návrhu zákona nevyvinuli žiadnu snahu na zaistenie toho, aby programy snímania DNA neporušovali práva súkromia rodičov a detí", pokračoval Paul.

"Je to naozaj tak - usmernením federálnych byrokratov na vytvorenie núdzového plánu odoberania DNA novorodencom pre prípad katastrofy v oblasti "verejného zdravia" môže tento zákon ďalej postupne narušovať lekárske súkromie. Ako nedávna história tak jasne ukazuje, politici sú viac než ochotní zobrať, a ľudia sú viac než ochotní vzdať sa slobody v časoch národnej núdze", ukončil komentár Paul.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu