PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Za mailovanie v práci môžete skončiť na ulici


5.8.2008

Bratislava - Zamestnanec, ktorý počas pracovnej doby radšej mailuje s kamarátmi, či kliká po rôznych internetových stránkach nesúvisiacich s jeho prácou, môže veľmi ľahko o zamestnanie prísť.

Takýto postup umožňuje zamestnávateľovi Zákonník práce. Akákoľvek kontrola zamestnancovej komunikácie však musí rešpektovať princípy dobrých mravov, ochrany ľudskej dôstojnosti, či ochranu osobných údajov.

"Každý zamestnanec si v prvom rade musí uvedomiť, že narába s majetkom organizácie a ten majetok, v tomto prípade počítač, mu slúži ako pracovný prostriedok na vykonávanie pracovných úkonov. Teda nie na vybavovanie si osobných záležitostí, medzi ktoré patrí aj chatovanie, respektíve surfovanie po internete," vysvetlila pre Aktuálne.sk Barbora Petrová z mediálneho oddelenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pracovník tak môže byť pokojne vyzvaný vedúcim pracovníkom, aby neporušoval pracovnú disciplínu.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Bez upozornenia ani krok

V prípade, že zamestnávateľ sleduje komunikáciu pracovníka, je však povinný zamestnanca upozorniť na jej rozsah, ako aj spôsob uskutočňovania.

"Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával," upozorňuje Petrová.

Ak napokon zamestnávateľ splní všetky zákonné podmienky, môže napokon pracovníka, ktorý neuposlúchne, prepustiť.

Nie vždy však takýto problém musí skončiť až takým radikálnym riešením. Niekedy stačí napomenúť či upozorniť zamestnanca. "Aby sa predišlo zneužívaniu majetku, zamestnávateľ môže povinnosti zamestnancov v tejto oblasti bližšie rozviesť v pracovnom poriadku," dodáva Petrová pre Aktuálne.sk.

Zamestnanec systém neoklame

IT špecialista Ľubomír Stručka zo spoločnosti Centrumholding, ktorej súčasťou je aj server Aktuálne.sk, tvrdí, že zamestnanec nemá možnosť, ako zamestnávateľa v tomto prípade "oklamať".

"Bežný laicky používateľ nedokáže "zahladiť za sebou stopy", ani si nedokáže vytvoriť súkromie na firemnom počítači," myslí si Stručka.

Zamestnávateľ má podľa neho možnosť kontrolovať všetky úkony, ktoré zamestnanec vykoná na počítači priamym pozorovaním alebo prostredníctvom "logov" (textové súbory na centrálnom serveri). Ako IT špecialista vysvetlil pre Aktuálne.sk, do spomínaných logov sa zapisuje celá komunikácia počítača smerom do a z internetu, teda aj to aká stránka bola navštívená, aký súbor bol stiahnutý, pripadne odoslaný.

"Vymazanie histórie v internetovom prehliadači nie je zahladením stôp, nakoľko z "logov" sa spätne dokáže monitorovať činnosť zamestnanca," upozorňuje Stručka.

Niektoré ministerstvá sledujú zamestnancov

Aj niektoré ministerstvá pre Aktuálne.sk priznali, že prácu svojich zamestnancov monitorujú aj takýmto spôsobom.

"Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií uplatňuje smernicu číslo 25/2005, ktorá upravuje prácu s údajmi, informáciami a prostriedkami v informačnom systéme rezortu," povedal pre Aktuálne.sk Peter Back z informačného odboru.

Rezort ministra Vážneho dokonca už aj riešil jeden konkrétny prípad, kedy si kompetentní sadli so zamestnancom na osobný pohovor. "Bolo to obojstranne akceptované a nebolo potrebné pristupovať k tvrdším sankciám," dodal Back.

Výnimkou v sledovaní komunikácie svojich zamestnancov zrejme nie je ani samotný rezort práce, sociálnych veci a rodiny.

"Ministerstvo sa v prípade kontrolovania mailovej pošty tak isto riadi platným Zákonníkom práce. Nemáme informáciu o tom, že by boli voči nejakému zamestnancovi uplatnené sankcie," priblížila Barbora Petrová z mediálneho oddelenia.

Hospodárstvo a spravodlivosť filtrujú dopredu

Naopak, rezort spravodlivosti pod vedením Štefana Harabina, emailovú komunikáciu zamestnancov, ani navštívené webové stránky, nekontroluje. Keďže zamestnanci ministerstva majú zamedzený prístup k niektorým stránkam, žiadne monitorovanie nie je potrebné.

"Väčšina zamestnancov ministerstva spravodlivosti a súdov majú prístup len na vybrané internetové stránky, ktoré súvisia s ich prácou. Zoznam prístupných stránok rozširujeme podľa požiadaviek zamestnancov v opodstatnených prípadoch," vyhlásila Renáta Husárová z tlačového a informačného odboru.

"Dokonca aj internet banking máme nastavený tak, že je ho možné využívať len mimo pracovný čas," dodala.

Podobný systém platí v tejto súvislosti aj na úrade ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka. E-mailovú komunikáciu však nekontrolujú.

"Proti zneužívaniu internetu sa preventívne filtruje prístup na stránky s erotickým a pornografickým obsahom, na stránky, ktoré šíria myšlienky v rozpore s etickými a demokratickými princípmi a platnou legislatívou a na rôzne chatovacie portály," priblížila vedúca oddelenia pre styk s verejnosťou Dagmar Hlavatá pre Aktuálne.sk.

"S ohľadom na túto prevenciu ani nevznikajú problémy, ktoré by viedli k sankcionovaniu zamestnancov. Mimochodom najlepšia prevencia je práca. Ak sú zamestnanci dostatočne pracovne vyťažení, neostáva im čas na využívanie služobných komunikačných prostriedkov na zábavky," radí Hlavatá.

Ani zamestnanec ministerstva financií či zahraničných vecí sa nedostane na všetky želané web stránky. Aj tu totiž úrad niektoré z nich zakázal. E-mailovú komunikáciu reguluje iba veľkosťou prílohy.

Objem prenesených dát zamestnancami zo stránok, ktoré nesúvisia s prácou sledujú aj na ministerstve vnútra. Ako "prichytený" pracovník nakoniec skončí, resp. či mu udelia sankcie rozhoduje jeho nadriadený.

Kontrolujú aj u premiéra Fica

Prísna kontrola zamestnancov platí aj na úrade vlády, ktorý kontroluje e-mailovú komunikáciu formou automatickej viacstupňovej kontroly zameranej na spamy, vírusy, trójske kone a červy.

"Čo sa týka internetových stránok, tieto sú automaticky kontrolované prostredníctvom "čiernych zoznamov - blacklisting", zameraných najmä na stránky s nevhodným obsahom, ktoré sú pravidelne aktualizované," informovali z úradu vlády Aktuálne.sk.

Zakázané stránky však nemá len úrad vlády, ale aj ministerstvo kultúry. "Internetové stránky s nevhodným obsahom sú zablokované cez blacklist, ktorý sa priebežne dopĺňa. Zablokované sú tiež slovenské chatovacie stránky, stránky s on-line hrami, flash aplikácie. Zakázané je sťahovanie exe súborov," povedal pre Aktuálne.sk hovorca rezortu Jozef Bednár.

Zoznam navštívených webových stranok má vždy k dispozícii vedúci zamestnanec raz za mesiac a podľa toho postupuje ďalej. Žiadne sankcie voči zamestnancom však zatiaľ podniknúť nemuseli.

O pracovné zdravie pracovníkov dbajú aj na ministerstve zdravotníctve. Ako pre Aktuálne.sk povedal Ján Faltus z odboru informatiky. Keďže na ich úrade sa e-mailová komunikácia používa aj medzi zamestnancami, považujú za zbytočné ju regulovať

"V prípade potreby by sme to však boli schopní urobiť. A prostredníctvom nášho systému vieme aj zablokovať stránky, ktoré by bolo potrebné zakázať. Zatiaľ sa však nič podobné nestalo," dodal Faltus pre Aktuálne.sk.

Na ministerstve školstva ani na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, žiadne monitorovanie zamestnaneckej elektronickej pošty, ani chatovanie, či používanie internetu v súčasnosti nemonitorujú.

"Pre všetkých užívateľov platia štandardné podmienky platné vo všeobecnosti pri využívaní spomínaných kanálov pre komunikáciu," povedal hovorca ministerstva výstavby Miroslav Bátovský.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu