PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Klasické reproduktory nahradí nanoreproduktory, tenké jako papír


6.11.2008

Reproduktory příští generace by mohly být tenké jako papír, průhledné jako sklo a roztažné jako guma.

Čínští výzkumníci přišli na to, že listy vytvořené z uhllíkových nanotrubiček dokážou zesílit zvuk stejně jako konvenční reproduktory. Tyto nanoreproduktory by nakonec bylo možné použít na výlohy, videoobrazovky nebo oblečení. „Je to tak báječně jednoduché, že si říkám, proč jsem to nevymyslel," říká fyzikální chemik Howard Schmidt z Rice University v texasském Houstonu.

Fyzik Kaili Jiang z Výzkumného centra nanotechnologií Tsinghua-Foxconn v Pekingu a jeho kolegové vytvořili reproduktory z tenkých ohebných listů paralelně seřazených nanotrubiček, z nichž každá má asi 10 nanometrů v průměru. Když k listu připojili audiosignál, takto vzniklý nanoreproduktor reprodukoval zvuky jasně a hlasitě. Výzkumníci popsali své zařízení v odborném časopise Nano Letters.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Fyzikální principy, na kterých pracují reproduktory z nanotrubiček, jsou jiné, než u konvenčních reproduktorů. Standardní reproduktory generují zvuk rozechvěním molekul vzduchu v jejich okolí, reproduktor z nanotrubiček se nechvěje. Tým užil laserový vibrometr, aby zjistil chvění v listech nanotrubiček, ale neuspěl.

Nanoreproduktory totiž generují zvuk podobně jako blesk vytváří hrom. Když je k nanotrubičkám přiveden elektrický signál, zahřívají se, vzduch v jejich okolí se rozpíná a vznikají zvukové vlny. Rozdíl je v tom, že zatímco hrom nevzniká jako důsledek řízeného výboje, u nanotrubiček můžete zvuk ovládat přicházejícím audiosignálem. Fenomén je znám jako termoakustický efekt. Tepelně indukované tlakové kmity mohou nanoreproduktor vyhřát až na 80 stupňů, ale výzkumníci tvrdí, že pro spotřebitelské aplikace postačí, když se teplota nanoreproduktoru zvýší mírně nad pokojovou teplotu.

Myšlenka použít termoakustického efektu k výrobě reproduktorů není nová. Koncem devatenáctého století postavili tehdejší badatelé "termofon" z tenkých kovových plechů, ale vycházel z něj bohužel pouze šepot. Nový nanoreproduktor může produkovat zvuky o 20 až 30 decibelů hlasitější než termofon, a to díky nízké tepelné kapacitě nanotrubiček.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu