PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Návrh Evropské unie ohrožuje důvěrné komunikační údaje


28.1.2009

Skupiny La Quadrature du Net, European Digital Rights (EDRi), AK Vorrat a Netzpolitik.org zabývající se ochrannou občanských práv vyzývají Evropský parlament, aby věnoval pozornost zprávě evropského inspektora ochrany údajů Petera Hustinxe a vzdal se svého záměru přezdívaného „dobrovolné uchovávání údajů“.

"Návrh, který v současné době projednává Evropský parlament jako součást tzv. telekomunikačního balíku, by umožnil poskytovatelům shromažďovat potenciálně neomezené množství citlivých, důvěrných komunikačních údajů včetně našich telefonních čísel, e-mailových adres, zeměpisné polohy našich mobilních telefonů a stránek, které navštěvujeme na internetu,“ varuje Patrick Breyer z německé organizace zaměřené na ochranu soukromí AK Vorrat. „Kromě vytváření rozsáhlých databází údajů, které by zdaleka přesahovaly rozsah dat shromažďovaných na základě směrnice o uchovávání údajů, by návrh rovněž povolil předávání provozních údajů ,z bezpečnostních důvodů‘ jiným společnostem. Nesmíme dovolit, aby bylo tímto způsobem potenciálně neomezené množství důvěrných údajů ohroženo zveřejněním nebo zneužitím.“

Za tento návrh se lobuje pod zástěrkou ,bezpečnosti‘, ale ve skutečnosti by to znamenalo, že uživatelé a občané už nebudou nikdy moci očekávat, že jejich soukromí bude na internetu chráněno,“ dodává Ralf Bendrath z EDRi. „Jde o jasné porušení evropské tradice vnímání práva na soukromí jako základního lidského práva.“

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Ve svém stanovisku vydaném na začátku tohoto měsíce se evropský inspektor ochrany údajů Peter Hustinx připojil ke kritikům, kteří varují, že návrh představuje „riziko zneužití“ a „může být interpretován tak, že umožňuje shromažďování a zpracovávání provozních údajů z bezpečnostních důvodů po neomezeně dlouhou dobu.“ Hustinx došel k „závěru, že nejlepším řešením by bylo navrhovaný článek 6.6(a) zcela vypustit.“ Tento názor sdílejí rovněž organizace La Quadrature du Net, EDRi, netzpolitik.org a AK Vorrat.

„Několik měsíců před volbami budou mít občané možnost zjistit, zda jsou poslanci Evropského parlamentu ochotni chránit jejich soukromí,“ prohlašuje Jérémie Zimmermann, spoluzakladatel občanské iniciativy La Quadrature du Net. „Všichni občané by měli informovat své poslance v Evropském parlamentu a žádat, aby společně tento článek 6.6(a) směrnice o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací zamítli. V sázce jsou také další důležité body týkající se obsahu a neutrality sítě. Musíme připomenout členům Evropského parlamentu, že byli zvoleni, aby základní práva a svobody Evropanů chránili a nikoli ničili ve prospěch individuálních zájmů.“

V dopise ze říjnu loňského roku požádalo ,naléhavě‘ jedenáct německých organizací zabývajících se občanskými svobodami, organizací novinářů, právníků a organizací na ochranu spotřebitelů Komisi, Radu a Parlament, aby upustili od navrhovaného článku 6.6(a) a „zachovali úspěšné nařízení o provozních údajích“, které se, jak říkají, „ukázalo jako nejlepší záruka naší bezpečnosti v informační společnosti.“

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu