PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Jak funguje banka v televizoru


8.9.2008

Internetové bankovnictví se vyvíjí nejen v oblasti služeb, ale i komunikačních kanálů v duchu hesla „kdekoliv a kdykoliv." Příkladem toho je i novinka, televizní bankovnictví, známé spíše jako TV banka.

Ovládat bankovní účet přes televizi je dalším z možných přístupů k základním funkcím přímého bankovnictví z pohodlí domova. TV banka využívá současného trendu televizní digitalizace a zpřístupňuje elektronické bankovnictví i lidem, kteří nechtějí spravovat své účty přes počítač nebo mobil.

Jak TV banka funguje

Ovládání TV banky je prosté – stačí k tomu dálkový ovladač. TV banka je přístupná všem klientům banky, podmínkou je však vlastnictví set-top boxu s internetovým připojením přes MHP (Multimedia Home Protocol) nebo tzv. interaktivní televizi IPTV (Internet Protocol TV). TV Banka nepředstavuje výrazný technický problém, protože využívá modifikovanou verzi internetového bankovnictví, která je přizpůsobená možnostem set-top boxu a zobrazovacím možnostem televize. Televizní kanál přímého bankovnictví se obejde bez zásahů do aplikace internetového bankovnictví a samozřejmě není ani ovlivněn příjem televizního signálu.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Technologické zázemí

Služba TV Banka, kterou na podzim letošního roku zpřístupní svým klientům Poštovní spořitelna, je propojena pomocí střední vrstvy Empire Middleware 24x7 na informační a transakční systém banky. Přes tuto střední vrstvu se dnes napojují veškeré elektronické obchodní kanály banky, jako je internet banking a business banking, GSM banking, call centra atd. Klient může využívat nastavení a kontrolovat pohyby na účtech, jež provedl jak přes televizní, tak i internetové rozhraní a další kanály. TV Banka čerpá informace ze systému Empire Contact Management pro správu webové prezentace a zpřístupňuje klientovi účty, informace z banky, zprávy o bankomatech a pobočkách.

Televizní kanál přímého bankovnictví je zjednodušený a přizpůsobený možnostem televize a internetu přes set-top box. Příkladem tohoto zjednodušení může být svolení k inkasu. Operace je v menu rozčleněna na základní podmenu „Svolení k inkasu“, které obsahuje další podmenu pro SIPO. Podmenu se zobrazí v samostatných obrazovkách. Důvodem je omezenost internetového vyhledávače set-top boxů. Proto nebudou přístupné funkce jako přechod na www stránky, výpis z účtu, import platebních příkazů, odeslaná a přijatá data a obnova certifikátu. V čase zavedení této služby se tak klient setká pouze se základní nabídkou bankovních operací. Ta však bude, díky rozvoji digitalizace a schopností set-top boxů pro digitální televizi, postupně rozšířena.

Bezpečnost televizního bankovnictví

Zabezpečení přístupu do banky přes set-top box je velmi podobné jako v případě internetového bankovnictví. Je založeno jednak na zadání přístupového hesla a samotné operace jsou pak autorizovány pomocí SMS klíče. Složitost identifikačního čísla a PIN kódu je zatím omezená numerickou klávesnicí ovladače, což se ovšem brzy změní. V budoucnu se počítá i se zavedením virtuální klávesnice, jež rozšíří alfanumerickou sadu a bude mít tu výhodu, že nejen zvýší bezpečnost, ale dovolí psát například poznámky. Počítá se také s využitím čipových karet, které lze již nyní připojit do set-top boxů. Přístup k účtu přes karty ale zatím není bezpečný.

V České republice, ale obecně i v Evropě je TV banka ojedinělou inovací na poli přímého bankovnictví. Mezi další země, kde je tato forma bankovnictví využívána, patří Velká Británie, Nizozemí či Španělsko.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu