OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Svět se ohřeje do konce století o pět stupňů Celsia, předpovídají vědci

21.5.2009

Do konce století by mohly průměrné teploty na Zemi stoupnout o 5,2 stupně Celsia, možná až o sedm, a to i přes to, že mezinárodní společenství podnikne rozhodná protiopatření. Předpověď vychází z nových komplexnějších modelů, které vyvinuli klimatologové amerického Technologického institutu v Massachusetts (MIT). Všeobecně přijímané dosavadní modely přitom předpovídaly oteplení jen o 2,4 stupně.

"Netvrdím, že to tak musí být,“ řekl k publikované studii Ředitel klimatické sekce MIT Ronald Prim. "Provedli jsme celý výpočet čtyřistakrát a přihlédli ke všem možnostem. Na nás byl výzkum, výsledky ať si přeberou ti, kdo rozhodují,“ dodal.

Modelovací program IGSM se skládá z celkem 16 dílčích komponent, z nichž každá zahrnuje desítky či stovky proměnných parametrů z jednotlivých oblastí sledování.

Prim vysvětlil podstatu nového typu modelování jako složitou integraci tří oblastí: První zahrnuje ekonomiku a její výhledy, vývoj emisí skleníkových plynů i dopady různé úrovně politických opatření včetně sociálních dopadů.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Druhý okruh se dotýká klimatu - interakcí atmosféry, oceánů a pevniny. Třetí skupina zahrnuje bio-geo-chemické varianty vývoje z pohledu biosférických oblastí. Model rovněž bral v úvahu procesy, snižující globální teploty, jako například vulkanickou aktivitu a znečištění atmosféry pevnými částicemi.

Odlišnost prognózy MIT nevyplývá z přesnějšího či komplexnějšího zhodnocení jednoho či několika prvků, ale z hlubší analýzy jejich interakcí. Tým pro názornost vypracoval i tzv. ruletu globálního rizika, kde je na dvou kruzích zobrazen možný nárůst teplot v závislosti na vývoji ekvivalentu emisí a na stupni protiopatření. Vědci však nestanovili žádné emisní limity či doporučený rozsah preventivních kroků.

I když to zpráva výslovně neuvádí, z výsledků je zřejmé, že kritické hodnoty dvoustupňového zvýšení teplot bude dosaženo v každém případě. Jen v teoretické nejoptimističtější variantě americkým vědcům vychází oteplení jen o jeden až dva stupně, v té nejpesimističtější však o více než sedm stupňů.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu