PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Výdej pasů v USA je málo bezpečný, tvrdí senátoři

16.3.2009

Podle zprávy amerického kontrolního úřadu se lze ve Spojených státech snadno dostat k cestovním dokladům pomocí falešného řidičského průkazu či padělaného rodného listu. Senátoři, kteří zprávu zveřejnili, teď pracují na návrhu zákona, jenž by měl systém vydávání pasů zlepšit.

Vyšetřování, které z popudu dvou senátorů provedl americký Všeobecný úřad pro kontrolu rozpočtu (GAO), odhalilo vážné nedostatky při vydávání amerických cestovních dokladů. Ze zprávy, kterou v pátek zveřejnili společně demokratická senátorka Dianne Feinsteinová a její republikánský kolega Jon Kyl, vyplynulo, že americké pasy je možné získat i po předložení padělaných dokumentů.

Feinsteinová a Kyl se obrátili na GAO s žádostí, aby prověřil, zda je systém udělování amerických cestovních dokladů natolik bezpečný, že ho není možné zneužít. Zpráva konstatuje, že teroristé či kriminální živly se mohou dostat k pravým cestovním pasům i v případě, že mají minimální znalosti s výrobou falešných dokumentů, a ty pak předloží k žádosti o vydání pravého cestovního dokladu.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

GAO se touto cestou podařilo získat čtyři cestovní doklady. "Závěry, k nimž dospěl GAO, potvrdily naše nejhorší obavy: že systém vystavování amerických pasů není bezpečný," prohlásila Feinsteinová. "To uvrhává naši zemi do vážného nebezpečí," dodala.

Nastrčených údajů si nikdo nevšiml

Prověřování systému udělování cestovních dokladů provedl přímo agent GAO, který u příslušného úřadu předložil při žádosti o pas falešný řidičský průkaz a rovněž padělaný rodný list. K výrobě obou padělků postačil materiál, který je volně dostupný v amerických obchodech, zdůrazňuje zpráva.

Závažným varováním je, že čísla sociálního pojištění, která agent GAO k žádosti doložil, vůbec neodpovídala údajům uvedeným na falešných dokumentech. Číslo sociálního pojištění slouží v USA jako údaj osobní identifikace jednotlivce.

Jeden z pasů byl například vystaven na osobní údaje patřící muži, který zemřel již v roce 1965. Údaje pro další pas patřily naopak pětiletému dítěti, ačkoli žadatel tvrdil, že je mu 53 let.

Získané poznatky daly oběma senátorům podnět k zahájení práce na návrhu zákona, který má zabránit nebezpečí zneužívání systému vydávání amerických cestovních dokladů

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu