PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Lékaři varují před dalekosáhlými důsledky možného nepřijetí nové dohody o klimatu

16.9.2009

Neschopnost států přijmout na prosincové konferenci OSN novou dohodu o klimatu, která by zastavila globální oteplení, by mohla vést k "celosvětové zdravotní katastrofě", praví se v dopise 18 šéfů lékařských škol a dalších zdravotnických zařízení z celého světa.

Editoriály v odborných časopisech The Lancet a British Medical Journal vyzývají lékaře, aby převzali vůdčí roli při řešení otázek týkajících se změn klimatu.

V nich časopisy tvrdí, že lidé z chudých tropických zemí utrpí nejhorší škody. Argumentují také tím, že boj proti změnám klimatu bude mít další výhody, jako jsou zdravější potraviny a čistší vzduch.

Prosincový summit OSN o klimatu, který se bude konat v Kodani, se schází kvůli dohodě na nové celosvětové smlouvě o ochraně klimatu, která má nahradit Kjótský protokol. Dosavadní přípravná jednání však byla provázena nedostatkem shody v tom, o kolik by se měly snížit emise skleníkových plynů, a jak financovat ochranu klimatu nejchudších zemí.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

"Existuje reálné nebezpečí, že politici budou nerozhodní, a to zejména v tak turbulentních časech ekonomické krize, jaké prožíváme," praví se v dopise, který podepsali šéfové 18 lékařských škol a dalších zdravotnických zařízení na celém světě.

"Pokud bude jejich úsilí nedostatečné, dopad na světové zdraví by mohl být katastrofální," říká se v dopise.

Riziko dopadu globálního oteplení se zvyší i v mírném podnebném pásmu

Už dříve během tohoto roku zveřejnil odborný lékařský časopis The Lancet spolu s University College London velkou úvahu o zdravotních dopadech možných klimatických změn. Podívejme se na některá z nejdůležitějších publikovaných zjištění.

Stoupající teploty by mohly vést ke zlepšení přenosu mnoha infekčních onemocnění, snížení dodávek potravin a pitné vody v rozvojových zemích, a zvýšení počtu lidí umírajících v důsledku nárůstu teplot v dosud mírném podnebném pásmu. Materiál ale také přiznává obrovské mezery ve výzkumu – například v tom, že "nejsou téměř žádné spolehlivé údaje týkající se vedry vyvolané mortality v Africe a jižní Asii".

Hlavním závěrem materiálu je, že ve světě, který by mohl mít v druhé polovině tohoto století o tři miliardy obyvatel víc, budou mít "dopady klimatických změn zásadní vliv na zdraví populace a způsobí, že život a blahobyt miliard lidí bude vystaven zvýšenému riziku".

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu