PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Genetická daktyloskopie pomáhá už 25 let. Databáze vzorků DNA je však problematická

10.9.2009

Vědec, který přišel před čtvrtstoletím s metodou genetické daktyloskopie, žádá o změnu právních předpisů upravujících nakládání s odebranými vzorky v databázi DNA.

Genetická daktyloskopie umožňuje díky unikátnosti genetického kódu každého z nás spolehlivě určit, zdali daný úsek DNA patří hledanému člověku. Profesor Sir Alec Jeffreys odhalil tento proces právě před 25 lety náhodou ve své laboratoři na Leicesterské univerzitě. Tato technika od té doby slouží k řešení případů trestných činů a určení identity.

V poslední době se ale v Británii více než kdy dříve vedou diskuse nad osudem záznamů uchovávaných v národní databázi DNA. "Nevinní lidé nepatří do databáze," říká Jeffreys.

Vědec přišel na novou metodu zjišťování identity jedince 10. září 1984. Uvědomil si, že proměnná místa ve struktuře DNA by mohla být použita k odlišení jednoho člověka od druhého.

To vedlo k vývoji genetické daktyloskopie, která byla použita při řešení řady trestných činů po celém světě. V loňském roce bylo jen ve Velké Británii s pomocí vzorků DNA vyřešeno 17 614 případů, včetně 83 vražd a 184 znásilnění.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Metoda také pomáhá řešit nezodpovězené otázky a spory týkající se osobní identity, otcovství, imigrace či klonování.

Základní výzkum je velmi důležitý

V rozhovoru u příležitosti výročí svého objevu se profesor Jeffreys zmínil o důležitosti svobody výzkumu na akademické půdě. Řekl, že akademičtí pracovníci by měli mít možnost pokračovat v "ničím nesvázaném, základním, pouze zvědavostí řízeném" výzkumu.

Výzkum bez jasného cíle, tedy ten, který nepřináší bezprostřední aplikace do reálného světa, vede k objevům, jako byl ten jeho, a je "základním motorem všeho vědeckého a technologického vývoje," řekl Jeffreys.

Během rozhovoru také znovu opakoval svou výzvu vládě ke změně zákona, kterým se řídí britská databáze DNA - zejména se jedná o praxi v Anglii a Walesu, kde se v databázi udržují profily DNA tisíců lidí, kteří nebyli ani obviněni, ani odsouzeni. V současnosti existuje v britské národní databáze DNA více než pět milionů profilů a za poslední dva roky došlo ke 40% nárůstu jejich počtu.

"Můj názor je stejný hned od počátku. Nevinní lidé nepatří do této databáze. Označujeme je tím jako možné budoucí zločince, což není vhodný způsob v boji proti trestné činnosti," řekl profesor Jeffreys BBC.

"Setkal jsem se s řadou těchto lidí a někteří z nich jsou velmi, velmi rozrušeni a mají problémy s tím, že jejich DNA je v databázi. Nemohou se z ní dostat pryč a mají pocit, že jsou bezdůvodně stigmatizováni jako zločinci," dodal Jeffreys.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu