PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Revoluce v doručování: Nepřebíráte poštu ? Vaše smůla !

1.7.2009

Dopisům od soudů a úřadů už se nikdo nevyhne. Od 1. července se totiž zásadně mění pravidla pro doručování. "Cílem je zejména zrychlení soudních řízení," říká exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Změna je jednou ze stěžejních částí jím připravené reformy soudnictví, týká se však i všech správních úřadů.

Každý člověk začne být odpovědný za přebírání došlé pošty. Ta mu bude chodit na takzvanou doručovací adresu. Lze si zvolit, jestli půjde o trvalé bydliště, nebo jakékoliv jiné místo na území České republiky. Případnou odlišnou adresu je potřeba nahlásit na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Jiná adresa může být třeba jen dočasná, typicky pro "letní byt".

Pokud si adresát zásilku nepřevezme, nebude se vracet odesílateli jako dosud, ale pošta ji po deseti dnech hodí adresátovi do poštovní schránky (dopisy od finančních úřadů až po 15 dnech). Tedy i včetně zásilek "s pruhem", určených do vlastních rukou. Soud nebo úřad poté bude považovat zásilku za doručenou. Z tohoto pravidla stanoví zákon jen pár výjimek, například platební rozkaz.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Odpovědnost za poštu

Od července už neuspějete s výmluvou, že nemáte schránku nebo že na ní nemáte jmenovku. "Stejně tak by si lidé měli zajistit kontrolu pošty i během dovolené, podobně jako si domlouvají například zalévání květin," říká exministr Pospíšil.

Zásilka se tedy považuje za doručenou, i když si ji adresát nevyzvedl nebo nepřečetl. "Nemá-li adresát schránku, bude zásilka vrácena odesílateli a vyvěšena na jeho úřední desce. Také v tomto případě platí, že desátým dnem od vyvěšení je považována za doručenou," upozorňuje advokátka Markéta Tvrdá z advokátní kanceláře Lovells.

"Jestliže se adresát s obsahem zásilky neseznámí, může čekat vážné důsledky. Státním orgánem mu totiž mohou být uloženy povinnosti bez ohledu na to, zda o nich má adresát povědomí," dodává Tvrdá.

Nový systém nicméně pamatuje i na omluvitelné důvody. Typickým případem, kdy adresát může namítnout takzvanou neúčinnost doručení, je například nečekaná hospitalizace v nemocnici. Ozvat se ale musí nejpozději do 15 dní ode dne, kdy se adresát o doručení dověděl, a zároveň nejpozději do jednoho roku ode dne doručení.

Rychlejší a levnější

"Dosavadní stav, kdy se lidé mohou poměrně snadno vyhýbat převzetí zásilky, podstatně zdržuje soudní řízení," vysvětluje exministr Pospíšil.

Podle nynější ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové byl dosavadní systém doručování navíc dost drahý. "Vloni nás doručování stálo 456 milionů korun. Nový systém by mohl ušetřit patnáct až dvacet procent z této sumy," očekává.

Datové schránky (nejen) pro firmy

Revoluce se týká také právnických osob, tedy zejména firem. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku musejí začít povinně využívat jinou novinku - datové schránky.

Obchodní společnosti získají po 1. červenci datovou schránku automaticky. Ministerstvo vnitra je o tom bude informovat písemně, statutárnímu zástupci společnosti pošle také přístupový kód. Rozesílat je má postupně až do konce září, takže ne všem firmám vznikne nová povinnost hned v červenci.

Místo obálek s modrým pruhem pak bude pošta od úřadů chodit firmám přímo do této datové schránky. "I kdyby si schránku nevybíraly, považuje se písemnost po deseti dnech za doručenou," dodává náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Dokumenty začnou do schránky chodit ihned po jejím vzniku, nebude se tedy čekat na nějaké potvrzení (aktivaci) ze strany jednotlivých společností.

Výše uvedené se týká jen právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku nebo zřízených přímo zákonem. Ostatní právnické osoby - typicky občanská a nezisková sdružení - mohou o aktivaci schránky požádat dobrovolně, stejně jako běžní občané (fyzické osoby). Stát ji pak bezplatně zřídí do tří dnů.

Datové schránky nejsou povinné ani pro podnikající fyzické osoby. Výjimkou jsou advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, notáři a exekutoři - těm bude schránka zřízena automaticky (někteří však mohou využít odklad až do července 2012).

Po zprovoznění vaší datové schránky vám pak začnou dopisy od úřadů chodit právě do ní, nikoliv už klasickou poštou v "papírové" podobě.

 

Obálky s červeným nebo modrým pruhem skončí, nahradí je pruh zelený.
Toto je nový vzor obálky pro písemnosti od soudů.

 

Datová schránka v testovacím provozu

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu