PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Kdy mohou šéfové kontrolovat e-maily svých zaměstnanců

31.8.2009

E-maily zaměstnanců kontroluje zhruba čtyřicet procent českých firem. Přibližně sedmnáct procent podniků monitoruje emaily pravidelně. Může ale firma vůbec kontrolovat e-maily zaměstnanců, aniž tím porušuje zákon?

Listina práv a svobod i trestní zákoník zaručují ochranu listovního tajemství. Výjimkou je například vyšetřování trestného činu. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem. Za porušení může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců.

Tajemstvím je chráněn obsah písemnosti nebo zpráva bez ohledu na jejich hodnotu pro adresáta, odesílatele či pachatele. Ochrana v trestním zákoně se vztahuje i na přenos zpráv elektronickou poštou.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Nový trestní zákoník

Podobný trestný čin obsahuje i nový trestní zákoník s účinností od 1. ledna 2010. Dopustí se ho ten, kdo úmyslně poruší tajemství datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá.

Pachatele může postihnout trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti. Přísnější postih čeká zaměstnance počítačového systému.

Firmy mohou sledovat adresy

Pokud elektronická pošta přijde do osobní e-mailové schránky zaměstnance, tak ji zaměstnavatel nemůže číst. Výjimka je v případech, které jsou stanoveny v § 316 odstavec 2 Zákoníku práce.

Zaměstnavatel může kontrolovat elektronickou poštu zaměstnance, jestliže k tomu bude mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze své činnosti. Musí však informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Naproti tomu jsou však zaměstnanci povinni plně využívat pracovní dobu, nemohou si v pracovní době vyřizovat své soukromé záležitosti a nejsou oprávněni zneužívat služební počítače ani jiné prostředky. Podnik může zneužívání zabránit tím, že bude kontrolovat, od koho a v jakém rozsahu zaměstnanec do firemního počítače e-maily dostává a komu píše.

Důkazy pro vyhazov

Pokud by zjistil, že elektronická pošta zaměstnance je v takovém množství, pro které neplní povinnost plného využívání pracovní doby, může se jednat o porušení pracovních povinností a následovat sankce ze strany zaměstnavatele. V závažných případech může zaměstnavatel se zaměstnancem skončit pracovní poměr.

Toto porušení pracovních povinností však musí firma věrohodně a objektivně prokázat, např. z adres, nikoliv z obsahu sdělení, odesílatelů a příjemců elektronické pošty.

Surfování lze hlídat

Pokud zaměstnanec bude na počítači surfovat, může zaměstnavatel tuto činnost kontrolovat bez omezení. I v těchto případech by mohl se zaměstnancem skončit pracovní poměr pro porušení pracovních povinností – nevyužívání pracovní doby.

Souhlas zaměstnance neplatí

V praxi se vyskytují názory, že zaměstnanec může v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě se zaměstnavatelem vyslovit souhlas s tím, že zaměstnavatel může číst a kontrolovat obsah elektronické pošty. Takový souhlas je však ze zákona neplatný.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu