PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

OSN: Každých šest vteřin umírá hlady jeden člověk

15.10.2009

Na světě žije jedna miliarda lidí bez přístupu k potravinám.

Na 16.10. byl vyhlášen Světový den výživy. Program OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světový program pro výživu zveřejnili zprávu o tom, že na světě hladoví více než jedna miliarda obyvatel. Každých šest vteřin jeden člověk umírá hlady.

Ze zpráv FAO a Světového programu pro výživu vyplývá, že nejohroženější jsou lidé žijící v nejchudších státech světa. V oblastech Asie a Tichomoří je největší podíl hladovějících, až 642 milionů. Hned za nimi následuje subsaharská Afrika s 265 miliony. Obě organizace pro výživu upozorňují, že počet hladovějících lidí přibývá. Pro rok 2009 FAO odhaduje 1,02 miliardy podvyživených osob na světě, což je nejhorší výsledek od 70. let. Nejvíce postiženými státy jsou Demokratická republika Kongo, dále Burundi, Komory a Zimbabwe.

Vliv krize na hladomor

Situace se navíc zhoršuje i s ekonomickou krizí. S ní klesají zahraniční investice do rozvojových států světa. Právě zahraniční pomoc je hlavním východiskem ze stávající neutěšené situace. Agentury OSN upozorňují na nutnost mezinárodních investic, a to především do zemědělství a domácích ekonomik. Podle zprávy by bohaté země severu měly přispět chudým státům světa navzdory finančním omezením, kterým nyní čelí v důsledku mezinárodní krize.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Ke zhoršení situace pro miliony lidí v rozvojových zemích přispívají také změny klimatu. V Somálsku, Etiopii a Keni je 20 milionů lidí odkázáno na přísun potravin, který sami nedokáží ovlivnit. Zemědělci postižených oblastí říkají, že „dříve nepřišel toužebně očekávaný déšť jednou za čtyři, pět let. To samo o sobě bylo dosti zlé. Jenže teď máme sucha každý rok.“ S nepříznivým klimatem lidé ztrácejí možnost uživit se sami. Jsou proto odkázáni na cizí, zejména zahraniční, pomoc.

Východisko

„Ke snížení světového hladu v rozvojových zemích by mohlo dojít v důsledku zlepšení přístupu žen ke vzdělání a k práci“, uvedla mezinárodní organizace pro výživu. Velký pokrok lze ostatně sledovat už v zemích jako je Vietnam, Brazílie, Saúdská Arábie a Mexiko, kde se počet hladovějících výrazně snížil.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu