PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Končí sa súkromie ?

7.10.2009

V súčasnom modernom svete si už takmer ani nedokážeme predstaviť život bez používania čipovej a PIN-ovej technológie. Avšak religiózne skupiny varujú, že ak spoločnosť bude pokračovať cestou mikročipov a biometrických záznamov, bude to naplnenie apokalyptickej predpovede napísanej pred mnohými rokmi (Biblia - Zjavenie 13:16-17). Používanie čipových kariet pri platbách na jednej strane zvýhodňuje tých, ktorí neradi nosia pri sebe hotovosť, avšak veľa ľudí si neuvedomuje, že takouto cestou sa môže sledovať pohyb každého človeka, ktorý bol vložený do systému. Nehovoriac o tom, že z týchto informácií je ľahké si človeka vyprofilovať.

Je treba mať na zreteli, že platba hotovosťou je jediná forma, ktorá udržiava ľudí a transakcie v anonymite. S novou technológiou sa v budúcnosti predpokladá, že hotovosť nebude akceptovaná ako právoplatná platba. Všetko bude robené elektronicky prostredníctvom imaginárnych čísiel. Bude možné sledovať všetky transakcie a každý účastník a zložka budú identifikovateľné a zaznamenávané.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Ďalej sa tu vynára otázka bezpečnosti informácií. Takmer nič na svete nie je 100% bezpečné a je len otázkou času, kedy niekto prenikne do globálnej biometrickej databázy. A tu nastáva problém. Ak stratíte napr. kreditnú kartu, banka vám účet zablokuje, zruší a následne vám vydá novú kartu s novým číslom. Ak vám niekto ukradne vaše biometrické údaje, tak de facto do smrti môže s vami určitou formou manipulovať a tieto údaje zneužívať (viete si predstaviť vaše údaje v nesprávnych rukách ?!).

Používanie biometrickej technológie potlačí aj ľudský faktor, nakoľko identifikačný proces bude realizovaný počítačmi a skenermi. V prípade zlyhania prístroja pri identifikácii je človek bezmocný, nakoľko hádať sa s prístrojom nie je možné.

Obdobné to bude aj s mikročipmi. Už v starej Biblii sa písalo: „Nikto nebude môcť kúpiť, alebo predať, pokiaľ nebude označkovaný“. Predpoveď sa napĺňa. Čipy vo veľkosti asi ryžového zrnka sa obvykle implantujú medzi veľký palec a ukazovák a cez monitorovateľný systém zaznamenávajú každý pohyb osoby. To znamená vždy pod kontrolou - súkromie sa končí !

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu