OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Koncentrace oxidu uhličitého je nejvyšší za posledních 2,1 milionů letObrázek znázorňuje koncentrace CO2 za posledních 800 tisíc roků,
dnešní koncentraci (z roku 2008), a předpokládanou koncentraci podle dvou emisních scénářů.

21.6.2009

Nová studie v časopise Science (Hönisch a kol., 2009) poskytla další důkazy, že žijeme v době s vysokými koncentracemi oxidu uhličitého. Autoři poskytli poměrně spolehlivé údaje, že i za posledních nejméně 2,1 milionů let se koncentrace CO2 pohybovala v rozsahu přibližně 160 až 310 ppm.

Na základě obsahu boru ve schránkách mořských živočichů (Foraminifera) vědci dokázali vypočítat obsah vzdušného CO2.

"Podle našich závěrů je současná koncentrace CO2 nejvyšší za posledních nejméně 2,1 milionů let, což vyžaduje další hledání období s podobnými koncentracemi, jako jsou dnes. Ty se mohly pravděpodobně vyskytnout před urychlením zalednění na severní polokouli před 2,7 milióny lety," konstatují autoři v článku.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Celkově se průměrné koncentrace CO2 za toto období pohybovaly okolo 280 ppm, zatímco dnes je to 385 ppm.

"Předcházející studie naznačovaly, že koncentrace CO2 se za posledních 20 milionů roků příliš neměnila, ale časové rozlišení vzorků nebylo dostatečně vysoké," řekla hlavní autorka studie. "Tato studie také potvrzuje, že CO2 není hlavním spouštěčem klimatických změn, ale je s globálním podnebím úzce spojené."

Richard Alley, glaciolog z Pensylvánské státní univerzity, který se na studii nepodílel, řekl:

"Na základě klimatických záznamů z mnohem starších období před 55 milióny lety víme, že došlo k rychlému nárůstu CO2 a zároveň k vymírání mořských živočichů žijících na dně, a mnoho schránek se rozpustilo kvůli zvýšení acidity oceánů. A tímto směrem dnes kráčíme."

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu