PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Škodí WiFi lidskému zdraví? Důkazy chybí, ale riziko je

21.11.2009

Důkazy neexistují, ale přinejmenším nejistota tu je. Zdravotní rizika spojená s bezdrátovým internetem nově popisují vědci a jejich studie citované britským deníkem Daily Mail.

Prostředí zamořené elektromagnetickým vlněním, takzvaným elektronickým smogem podle vědců ještě není natolik prozkoumané, aby bylo možné vynášet jednoznačné soudy o jeho škodlivosti či naopak nezávadnosti.

Příznivci bezdrátového signálu nejnovější studie zpochybňují, podle nich je signál neškodný, stejně jako u mobilních telefonů a dalších elektronických přístrojů.

Daily Mail však varuje před účinky vlnění zejména u dětí a mladistvých, jejichž mozek a nervový systém se stále vyvíjí, tím pádem jsou k elektronickému smogu vnímavější. Studie, které byly na toto téma vypracovány, dokazují, že až u pěti procent populace se projevují zdravotní následky pobytu v prostředí zamořeném "elektronickým smogem."

Mezi příznaky poškození zdraví elektronickým smogem patří bolesti hlavy, poruchy koncentrace, únava, nevolnost.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Od roku 1997, kdy bylo v britských školách zavedeno WiFi, vzrostl u mládeže výskyt poruchy pozornosti a hyperaktivity čtyřnásobně.

Dalším argumentem pro WiFi je tvrzení, že se nepotvrdily žádné negativní dopady signálu mobilních telefonů na zdraví. Podle některých lékařů je ale doba, po kterou jsou mobily masově rozšířeny, příliš krátká na to, abychom mohli riziko dostatečně posoudit.

Další studie provedená v Bavorsku zkoumala 356 lidí, kteří žili v prostředí, kde byla vysoká koncentrace elektronického smogu. Lidé, kteří byli elektromagnetickému záření vystaveni dlouhodobě, pociťovali všechny výše zmíněné zdravotní obtíže.

Na základě výsledku této studie bylo v Bavorsku upuštěno od instalace WiFi do škol.

Ke stejnému závěru došli odborníci ve Francii. Kvůli zdravotním problémům, jež se objevily po instalaci WiFi, zrušily bezdrátový internet ve svých prostorách Sorbona i Francouzská národní knihovna. V Normandii bylo WiFi odstraněno ze všech vzdělávacích zařízení.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu