PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Vědci v otevřeném dopise odsoudili útoky na klimatologii a teorii globálního oteplování

Skupina 255 vědců, v níž je zastoupeno i 11 nositelů Nobelovy ceny, odsoudila politické útoky na klimatologii a na teorii globálního oteplování. Vědci se zastávají i Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), který byl kritizován za velké chyby ve zprávě o tání ledovců.

Výpady proti klimatologům jsou motivovány "zvláštními zájmy nebo dogmaty", uvedli v otevřeném dopisu, který zveřejnil britský deník The Guardian.

Vědci zdůraznili, že jako u každého vědeckého poznatku je i u teorie globálních změn klimatu určitý prvek nejistoty ohledně jejích závěrů. "Když jsou však některé závěry zevrubně a do hloubky prověřeny, stanou se 'osvědčenými teoriemi' a často se o nich mluví jako o 'faktech'," napsali autoři dopisu.

"Klimatické změny spadají do této kategorie. Jsou tu přesvědčivé, komplexní a konzistentní důkazy, že lidé mění klima způsobem, který ohrožuje naši společnost i ekosystém, na kterém závisíme," uvedli dále. To podle nich nevyvrátily ani chyby, jichž se dopustil IPCC. Vědci v této souvislosti zdůraznili, že chyby dělá každý. Panel je podle nich přiznal a napravil.

Podle vědců také není vyloučeno, že se objeví nové důkazy, s jejichž pomocí někdo dokáže teorii globálního oteplování vyvrátit. "Mnoho útoků na klimatologii... je však motivováno zvláštními zájmy nebo dogmaty, ne čestnou snahou předložit alternativní teorii, která by byla podložena hodnověrnými důkazy," uvádí dopis.

Vědci dál zdůraznili, že si společnost musí vybrat ze dvou možností. "Můžeme ignorovat vědu, strčit hlavy do písku a doufat, že budeme mít štěstí. Nebo můžeme ve veřejném zájmu rychle a podstatně snížit riziko, které globální změna klimatu představuje," napsali.

Všech 255 vědců podepsaných pod dopisem je členy americké akademie věd. Zdůraznili však, že vyjádřili své osobní přesvědčení, a ne názor této instituce.

Plné znění otevřeného dopisu v angličtině včetně jmen všech jeho signatářů najdete zde.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu